Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради «Про встановлення тарифів на транспортні послуги по перевезенню пасажирів у громадському транспорті загального користування»

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради «Про встановлення тарифів на транспортні послуги по перевезенню пасажирів у громадському транспорті загального користування»

1. Визначення проблеми.

Станом на сьогоднішній день, вартість перевезення пасажирів міським електричним транспортом становить 3,50 грн.; в автобусах, які працюють у звичайному режимі руху -  5,00 грн. (після 20 год. 00 хв. - 6 грн.).

Зазначені тарифи затверджені рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 23.08.2018 року № 666 «Про встановлення тарифів на транспортні послуги по перевезенню пасажирів в місті Хмельницькому у міському пасажирському транспорті загального користування».

Порівнюючи попередні показники, в середньому зросла вартість автомобільних шин на 16,6 %, акумуляторів на 22,6 %, моторних олив на 22,1 % та трансмісійних олив - на 24 %.

Відповідно до пунктів 2.1. та 2.2. Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, затвердженої наказом Міністерства транспорту України від 17.11.2009 № 1175 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту», розрахунок тарифів здійснюється відповідно до запланованих на рік (на підставі фактичних) обсягів транспортної роботи, характерних для даного виду перевезень Перевізника в регіоні, та кількості перевезених пасажирів з використанням економічно обґрунтованих планових витрат, визначених з урахуванням вимог законодавства, на підставі галузевих норм, ставок податків і зборів (обов'язкових платежів), прогнозного індексу цін виробників промислової продукції у плановому періоді. До розрахунку тарифу включається плановий прибуток, необхідний для розвитку Перевізника і сплати ним податкових зобов'язань.

Планування та розрахунок витрат Перевізника здійснюються на основі нормативного методу із урахуванням галузевих норм використання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів, ставок податків і зборів (обов'язкових платежів), прогнозного індексу цін виробників промислової продукції на запланований рік.

У проєкті тарифів застосований рівень прибутку до 10 %.

Крім цього, у порівняні із 2018 роком, коли мінімальна зарплата становила 3723 грн., з 01.01.2021 її розмір підвищено до 6000 грн.

Проте, поширення на території країни гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, досить негативно вплинуло на усі без виключення життєво важливі галузі міста (в тому числі транспортну) та внесло певні корективи у їх роботу.

Протягом певного періоду часу, автомобільні перевізники були змушені тимчасово призупинити надання послуг по перевезенню пасажирів. В свою чергу, це досить негативно вплинуло на їх господарську діяльність в частині недоотримання прогнозованих доходів, призвело до виникнення заборгованості по сплаті встановлених чинним законодавством обов’язкових податків та зборів. Наразі, всі підприємства знаходяться в скрутному фінансовому становищі, що ставить під загрозу їх подальше функціонування.

Так, встановлені на сьогодні Кабінетом Міністрів України транспортні обмеження щодо перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах виключно в межах кількості місць для сидіння спровокували суттєве зменшення пасажиропотоку. Як наслідок, це стало однією із причин масових скорочень персоналу по всіх підприємствах-перевізниках (від початку карантину звільнилось понад 50 водіїв), а відтак, вимушеного призупинення роботи деяких маршрутів.

Такі урядові заходи запроваджувались без необхідних розрахунків, а тому вони в повному обсязі не досягли своєї мети, натомість, частково паралізували життя міських громад та створили додаткові фінансові проблеми для суб’єктів господарювання.

Статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що органам місцевого самоврядування надані повноваження щодо встановлення тарифів на транспортні послуги.

На основі поданих розрахунків тарифів, підготовлений проєкт рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради «Про встановлення тарифів на транспортні послуги по перевезенню пасажирів у громадському транспорті загального користування», згідно з яким пропонується встановити наступні розміри тарифів:

1.1. на маршрутах електричного транспорту:

- при готівковому розрахунку - 5 грн. 50 коп. за одну поїздку;

- для власників електронного квитка  - 5 грн. за одну поїздку.

1.2. на автобусних маршрутах загального користування:

- при готівковому розрахунку - 8 грн. за одну поїздку;

- для власників електронного квитка  - 7 грн. за одну поїздку.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Х

 

Держава

Х

 

Суб'єкти господарювання,

Х

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

Х

 

Ринкові механізми не дозволяють в повному обсязі встановити об’єктивну та актуальну для всіх собівартість транспортних послуг, оскільки у більшій мірі вони (ринкові механізми) залежать від курсу іноземної валюти по відношенню до вітчизняної. Вказане не дозволяє вирішити порушену проблему остаточно, до прийняття наступного регуляторного акту, оскільки економічна ситуація в країні є не стабільною, а приватні перевізники вже відчули на собі наслідки пандемії коронавірусу, що призвели до зниження показників їх діяльності.

Діючий регуляторний акт, прийнятий у 2018 році, яким встановлено вартість  тарифів на проїзд у міському транспорті, не в змозі відобразити реальний показник собівартості послуг по відношенню до фактичних витрат, що несуть перевізники по результатах своєї господарської діяльності, з урахуванням збитків, пов’язаних із встановленими обмеженнями у галузі пасажирського транспорту.

ІІ. Цілі державного регулювання.

Забезпечення безпеки та якості транспортного обслуговування населення на автобусних маршрутах загального користування та електричному транспорті у місті.

Створення прозорого конкурентного середовища, збільшення ефективності використання рухомого складу.

Приведення у відповідність тарифів на послуги з перевезення пасажирів до економічно обґрунтованого рівня і розрахункових витрат суб’єктів господарювання, які надають відповідні послуги, покращення їх фінансового стану.

Підтримання сталої роботи транспортної галузі.

Зменшення соціальної напруги серед населення, спричиненої нестабільними показниками у роботі громадського транспорту.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Відсутність регулювання

Збереження діючих тарифів на всіх видах громадського транспорту.

Запровадження регулювання

Підвищення тарифів на всіх видах громадського транспорту.

Інші способи, що не передбачають розроблення та прийняття зазначеного нормативного акта, є неприйнятими, оскільки вирішення порушеної проблеми лежить передусім у правовій площині.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

Відсутність державного фінансування для підняття соціальних стандартів.

Погіршення фінансового становища учасників ринку транспортних послуг, зростання загального рівня напруги серед перевізників/пасажирів та можливість дестабілізації функціонування транспортної галузі в цілому.

Запровадження регулювання

Збільшення надходжень від сплати обов’язкових податків та платежів.

Необхідність підняття соціальних стандартів для населення.

  Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

Незмінні витрати на проїзд.

Відсутні.

Запровадження регулювання

Покращення рівня транспортного обслуговування шляхом забезпечення високої регулярності руху та забезпечення належного технічного стану рухомого складу.

Збільшення витрат на проїзд.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання:

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

6

-

-

6

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

100

-

-

100

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

Відсутні

Погіршення технічного стану рухомого складу.

Відтік кваліфікованих водіїв з підприємств.

Виникнення заборгованості по сплаті обов’язкових податків та платежів.

Запровадження регулювання

Покращення фінансово-господарського стану суб’єктів господарювання.

Придбання більш сучасного рухомого складу, проведення їх ремонтів та технічного обслуговування;

Стабільна робота транспортної галузі.

Збільшення показників перерахування передбачених чинним законодавством обов’язкових податків та платежів.

 

ВИТРАТИ на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс»

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, (тис.грн.)

7000

35000

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), (тис.грн.)

-

-

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, (тис.грн.)

8000

40000

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), (тис.грн.)

12000

60000

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), (тис.грн.)

190000

950000

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), (тис.грн.)

4000

20000

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, (тис.грн.)

-

-

8

Інше (уточнити), (тис.грн.)

-

-

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), (тис.грн.)

221000

1105000

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

1

1

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), (тис.грн.)

221000

1105000

                             

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

(тис.грн.)

Вид витрат

У перший рік

(тис.грн.)

Періодичні (за рік)

(тис.грн.)

Витрати за п’ять років

(тис.грн.)

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

7000

7000

35000

 

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

(тис.грн.)

Витрати за п’ять років

(тис.грн.)

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

-

-

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

(тис.грн.)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

(тис.грн.)

Разом за рік

(тис.грн.)

Витрати за п’ять років

(тис.грн.)

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

6000

2000

8000

40000

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

(тис.грн.)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

(тис.грн.)

Разом за рік

(тис.грн.)

Витрати за п’ять років

(тис.грн.)

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)

10000

2000

12000

60000

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

(тис.грн.)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

(тис.грн.)

Разом за рік (стартовий)

(тис.грн.)

Витрати за п’ять років

(тис.грн.)

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

10000

180000

190000

950000

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

(тис.грн.)

Періодичні
(за наступний рік)

(тис.грн.)

Витрати за п’ять років

(тис.грн.)

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

4000

4000

20000

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

(тис.грн.)

Витрати за
п’ять років

(тис.грн.)

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

-

-

_____________________________________________________________________________

 

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

Товариство з обмеженою відповідальністю «Рембуд-транс»

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, (тис.грн.)

61676

411200

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), (тис.грн.)

3627611

26875600

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, (тис.грн.)

15295

101966

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), (тис.грн.)

-

-

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), (тис.грн.)

-

-

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), (тис.грн.)

40144

267626

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, (тис.грн.)

-

-

8

Інше (витрати на охорону праці), гривень

27349

182326

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

3772075

27838718

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

1

1

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), (тис.грн.)

3772075

27838718

                             

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

 

Вид витрат

У перший рік

(тис.грн.)

Періодичні (за рік)

(тис.грн.)

Витрати за п’ять років

(тис.грн.)

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

61676

42800

411200

 

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

(тис.грн.)

Витрати за п’ять років

(тис.грн.)

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

3627611

26875600

 

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

(тис.грн.)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

(тис.грн.)

Разом за рік

(тис.грн.)

Витрати за п’ять років

(тис.грн.)

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

15295

-

15295

101966

 

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

(тис.грн.)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

(тис.грн.)

Разом за рік

(тис.грн.)

Витрати за п’ять років

(тис.грн.)

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)

-

-

-

-

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

(тис.грн.)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

(тис.грн.)

Разом за рік (стартовий)

(тис.грн.)

Витрати за п’ять років

(тис.грн.)

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

-

-

-

-

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

(тис.грн.)

Періодичні
(за наступний рік)

(тис.грн.)

Витрати за п’ять років

(тис.грн.)

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

40144

53525

267626

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

(тис.грн.)

Витрати за
п’ять років

(тис.грн.)

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

-

-

_____________________________________________________________________________

 

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

Товариство з обмеженою відповідальністю «Хмельницьке таксі»

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, (тис.грн.)

6120000

30600000

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), (тис.грн.)

2100000

12500000

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, (тис.грн.)

11000

55000

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), (тис.грн.)

15000

15000

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), (тис.грн.)

98400

492000

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), (тис.грн.)

26900

134500

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, (тис.грн.)

-

-

8

Інше (уточнити), (тис.грн.)

2806300

14030500

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), (тис.грн.)

11177600

57827000

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

1

1

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), (тис.грн.)

11177600

57827000

                           

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат

У перший рік

(тис.грн.)

Періодичні (за рік)

(тис.грн.)

Витрати за п’ять років

(тис.грн.)

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

6120000

-

30600000

 

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

(тис.грн.)

Витрати за п’ять років

(тис.грн.)

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

2100000

12500000

 

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

(тис.грн.)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

(тис.грн.)

Разом за рік

(тис.грн.)

Витрати за п’ять років

(тис.грн.)

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

11000

-

-

55000

 

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

(тис.грн.)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

(тис.грн.)

Разом за рік

(тис.грн.)

Витрати за п’ять років

(тис.грн.)

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)

15000

-

-

15000

 

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

(тис.грн.)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

(тис.грн.)

Разом за рік (стартовий)

(тис.грн.)

Витрати за п’ять років

(тис.грн.)

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

98400

-

98400

492000

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

(тис.грн.)

Періодичні
(за наступний рік)

(тис.грн.)

Витрати за п’ять років

(тис.грн.)

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

26900

-

134500

 

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

(тис.грн.)

Витрати за
п’ять років

(тис.грн.)

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

-

-

_____________________________________________________________________________

 

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

Фізична особа-підприємець Марценюк Віталій Михайлович

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, (тис.грн.)

30436

175306

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), (тис.грн.)

1323723

3341298

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, (тис.грн.)

-

-

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), (тис.грн.)

-

-

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), (тис.грн.)

-

-

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), (тис.грн.)

12537

82768

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, (тис.грн.)

-

-

8

Інше (витрати на охорону праці), (тис.грн.)

54554

239377

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), (тис.грн.)

1421250

3838749

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

1

1

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), (тис.грн.)

1421250

3838749

                             

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

 

Вид витрат

У перший рік

(тис.грн.)

Періодичні (за рік)

(тис.грн.)

Витрати за п’ять років

(тис.грн.)

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

63720

63720

318600

 

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

(тис.грн.)

Витрати за п’ять років

(тис.грн.)

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

1323723

3341298

 

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

(тис.грн.)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

(тис.грн.)

Разом за рік

(тис.грн.)

Витрати за п’ять років

(тис.грн.)

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

-

-

-

-

 

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

(тис.грн.)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

(тис.грн.)

Разом за рік

(тис.грн.)

Витрати за п’ять років

(тис.грн.)

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)

-

-

-

-

 

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

(тис.грн.)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

(тис.грн.)

Разом за рік (стартовий)

(тис.грн.)

Витрати за п’ять років

(тис.грн.)

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

-

-

-

-

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

(тис.грн.)

Періодичні
(за наступний рік)

(тис.грн.)

Витрати за п’ять років

(тис.грн.)

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

40144

53525

267626

 

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

(тис.грн.)

Витрати за
п’ять років

(тис.грн.)

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

-

-

_____________________________________________________________________________________

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

Фізична особа-підприємець Мішин Олександр Володимирович

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, (тис.грн.)

1965000

9825000

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), (тис.грн.)

333000

1665000

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, (тис.грн.)

190000

950000

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), (тис.грн.)

-

-

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), (тис.грн.)

87000

435000

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), (тис.грн.)

5962000

29810000

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, (тис.грн.)

3264000

16320000

8

Інше (пальне, запасні частини, оренда приміщень), (тис.грн.)

-

-

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), (тис.грн.)

11801000

59005000

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

1

1

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), (тис.грн.)

11801000

59005000

                             

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат

У перший рік

(тис.грн.)

Періодичні (за рік)

(тис.грн.)

Витрати за п’ять років

(тис.грн.)

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

1965000

-

9825000

 

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

(тис.грн.)

Витрати за п’ять років

(тис.грн.)

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

333000

1665000

 

 

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

(тис.грн.)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

(тис.грн.)

Разом за рік

(тис.грн.)

Витрати за п’ять років

(тис.грн.)

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

190000

-

190000

950000

 

 

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

(тис.грн.)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

(тис.грн.)

Разом за рік

(тис.грн.)

Витрати за п’ять років

(тис.грн.)

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)

-

-

-

-

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

(тис.грн.)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

(тис.грн.)

Разом за рік (стартовий)

(тис.грн.)

Витрати за п’ять років

(тис.грн.)

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

-

87000

87000

435000

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

(тис.грн.)

Періодичні
(за наступний рік)

(тис.грн.)

Витрати за п’ять років

(тис.грн.)

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

5962000

-

29810000

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

(тис.грн.)

Витрати за
п’ять років

(тис.грн.)

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

3264000

16320000

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Відсутність регулювання

1

Залишення діючих тарифів на транспортні послуги по перевезенню пасажирів в міському громадському транспорті не вирішуватиме проблему невідповідності вартості проїзду по відношенню до реальних витрат перевізників, пов’язаних із зростанням вартості паливо-мастильних матеріалів, запасних частин, заробітної плати, встановленими урядовими обмеженнями тощо.

Запровадження регулювання

3

Збільшення тарифів на транспортні послуги по перевезенню пасажирів в міському громадському транспорті частково та тимчасово зменшить проблематику, однак, деякі важливі та критичні аспекти залишаться не вирішеними (регулярне зростання курсу іноземної валюти, до якого прив’язуються постачальники запасних частин, виробники палива тощо провокуватиме неодноразові порушення вказаного питання, продовження дії запроваджених обмежень в організації пасажирських перевезень на період дії загальноукраїнського карантину).

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Відсутність регулювання

Відсутність додаткових витрат для пасажирів.

Передбачення субвенцій на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

 

Додаткове фінансове навантаження на перевізників, погіршення якості надання транспортних послуг.

Даний спосіб не є прийнятним для використання в межах сьогоднішньої складної ситуації на ринку пасажирських перевезень та відсутності державної підтримки.

Запровадження регулювання

Збільшення бази оподаткування та обсягу надходжень до бюджету та державних цільових фондів.

Підвищення регулярності руху транспорту на маршрутах шляхом зменшення кількості повернення рухомого складу з маршрутів з технічних причин протягом робочого дня, якості ремонту рухомого складу та його естетичного вигляду.

Збільшення обсягів вільних обігових коштів у перевізників.

Збільшення вартості проїзду для громадян.

 

Збільшення для перевізників бази оподаткування та обсягу надходжень до бюджету та державних цільових фондів.

Витрати на оборотні активи (матеріали) та документацію, які необхідні для виконання регуляторного акту.

Витрати часу основного персоналу, пов’язані з виконанням вимог регуляторного акту.

 

Вказаний альтернативний спосіб хоча б частково, на тимчасовій основі, сприятиме організації стабільної роботи громадського транспорту.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Відсутність регулювання

Не є прийнятною, адже не вирішує проблему.

-

Запровадження регулювання

Прийнятна, адже частково вирішує проблемне питання.

На дію акта можуть впливати економічні показники, які залежать від вартості пального, запчастин, рівня мінімальної заробітної плати, дії протиепідемічних заходів тощо.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради, враховуючи звернення перевізників, які надають транспортні послуги по перевезенню пасажирів у міському громадському транспорті загального користування, виносить на громадське обговорення питання

Механізмом, що забезпечує розв’язання визначеної проблеми є встановлення нових тарифів на транспортні послуги у м. Хмельницькому (тролейбус/автобус).

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання:

Хмельницька міська рада та її виконавчі органи
(назва державного органу)

Процедура регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0

0

0

0

0

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

0

0

0

0

0

камеральні

0

0

0

0

0

виїзні

0

0

0

0

0

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

0

0

0

0

0

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

0

0

0

0

0

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

0

0

0

0

0

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

0

0

0

0

0

7. Інші адміністративні процедури (уточнити):
_________________
_________________
_________________

0

0

0

0

0

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

0

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

0

_________
* Процедура адміністрування регулювання для суб’єктів великого і середнього підприємництва Хмельницькою міською радою та її виконавчими органами не здійснюватиметься, відповідні кошти з міського бюджету не виділяються.

 

Порядковий номер

Назва державного органу

Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень

Сумарні витрати на адміністрування регулювання за
п’ять років, гривень

 

 

 

 

 

 

 

 

________

 

 

 

Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва

0

0

0

VІІ. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта.

Термін дії запропонованого регуляторного акта необмежений або до прийняття нових нормативних актів. У разі потреби до регуляторного акта вноситимуться відповідні зміни, у тому числі за підсумками відстеження його результативності.

VІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

Кількість оновлення рухомого складу (придбаних нових тролейбусів/автобусів, в т.ч. пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями);

Кількість скарг та звернень по роботі громадського транспорту;

Кількісні показники відсоткового рівня забезпечення регулярності руху автобусів на маршрутах (випуск).

Показники впроваджуваності:

А) Кількість суб’єктів господарювання, що надають транспортні послуги по перевезенню пасажирів у м. Хмельницькому.

Б) Кількість перевезених пасажирів за певний проміжок часу (півріччя,рік).

Показники інформованості:

А) Джерела інформації щодо вартості послуг по перевезенню пасажирів у міському громадському транспорті загального користування.

Б) Проінформованість щодо встановлення нових тарифів на транспортні послуги.

Показники передбачуваності:

А) Впевненість пасажирів та перевізників у забезпеченні тарифної політики на електричному та автомобільному транспорті.

Значення прогнозних показників результативності дії регуляторного акта (у кількісному виразі) наведено у таблиці

Назва показника

Одиниця виміру

За 2021 рік

Очікувані показники за 1 рік регулювання

Очікувані показники за 3 роки регулювання

Кількість суб’єктів підприємництва на яких поширюється дія акту.

од.

6

Неможливо вирахувати кількість майбутніх суб’єктів.

Неможливо вирахувати кількість майбутніх суб’єктів.

Кількість скарг та зауважень по роботі громадського транспорту.

%

-

-

-

Кількість оновленого рухомого складу (тролейбус/автобус).

од.

-

-

-

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта.

грн.

-

-

-

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта.

 

Робочі дні

Планується дотримання норм запропонованих регуляторним актом протягом усього робочого часу.

Планується дотримання норм запропонованих регуляторним актом протягом усього робочого часу.

Планується дотримання норм запропонованих регуляторним актом протягом усього робочого часу.

Рівень проінформованості суб’єктів щодо основних положень регуляторного акта становить 100% та є незмінним протягом вимірювального періоду.

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження буде здійснено на протязі трьох місяців з дати набрання чинності рішення.

Повторне відстеження проводиться через рік з дня набрання ним чинності.

Періодичні відстеження результативності цього рішення здійснюються один раз на три роки з дня набрання чинності.

Метод проведення відстеження результативності - статистичний.

Вид даних - статистична інформація, наявна в управлінні транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради.

Цільові групи осіб на яких розповсюджується дія регуляторного акту - жителі та гості міста Хмельницького, суб’єкти господарювання.

 

В.о. начальника управління                                                                      Сергій ШЕПУРЕВ

транспорту та зв'язку

 

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Героїв Маріуполя, 3 (0382) 76-21-12 [email protected]

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!