Аналіз регуляторного впливу до проєкту рішення Хмельницької міської ради «Про затвердження Правил благоустрою Хмельницької міської територіальної громади та втрату чинності рішення сесії міської ради»

Аналіз регуляторного впливу до проєкту рішення Хмельницької міської ради «Про затвердження Правил благоустрою Хмельницької міської територіальної громади та втрату чинності рішення сесії міської ради»

І. Визначення проблеми.

У зв’язку з проведенням адміністративно-територіальної реформи та формуванням Хмельницької міської територіальної громади відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року №727-р  «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Хмельницької області», Правила благоустрою території міста Хмельницького не забезпечують утримання належного прибирання території громади та  утримання об’єктів і елементів благоустрою.

Найбільш проблемним питанням є санітарна очистка, самовільні порушення об’єктів благоустрою, самовільне встановлення огорож, тимчасових споруд і гаражів, рекламних засобів, вивезення твердих побутових відходів, утримання зелених насаджень та спалювання сухої рослинності.

Визначені проблеми справляють негативний вплив перш за все для мешканців громади, не забезпечують сприятливе для життєдіяльності середовище, у тому числі захист довкілля, належний санітарний стан, збереження елементів благоустрою.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Органи місцевого самоврядування

+

 

Суб'єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва

+

 

За час дії Правил благоустрою змінилася законодавча база регулювання конфліктів, спірних питань учасників правовідносин у сфері благоустрою території громади. У зв’язку з цим виникла необхідність врегулювати права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою громади, затвердивши Правила благоустрою Хмельницької міської територіальної громади. Діючі Правила благоустрою поширюються на територію лише міста Хмельницького, а не на територію всієї Хмельницької міської територіальної громади.

 

II. Цілі регулювання

Метою запропонованого регуляторного акту є правове встановлення правовідносин учасників у сфері благоустрою території громади, а також, забезпечення діяльності підприємств різних форм власності та проживання мешканців в умовах, які відповідають належним санітарно – гігієнічним нормам та правилам.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

1.Визначення альтернативних способів

  Альтернативними способами досягнення визначених цілей є:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Відсутність регулювання

    У такому випадку можливе порушення прав і законних інтересів інших суб’єктів у сфері благоустрою громади. Це приведе до загострення проблеми, а саме, безконтрольне використання та пошкодження об’єктів благоустрою

Прийняття рішення «Про затвердження Правил благоустрою Хмельницької міської територіальної громади та втрату чинності рішення сесії міської ради»

    Даний регуляторний акт встановлює порядок благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою території громади, регулює права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою, визначає комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку на території громади. Також запропонований регуляторний акт покладає обов’язковість виконання його положень всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, що знаходяться на території Хмельницької міської територіальної громади.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на інтереси органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

Відсутні

     У разі відсутності регулювання вимог правил благоустрою не будуть виконані повноваження органу місцевого самоврядування щодо вжиття заходів з покращення стану благоустрою території громади.

    Прийняття рішення «Про затвердження Правил благоустрою Хмельницької міської територіальної громади та втрату чинності рішення сесії міської ради»

Упорядкування  відносин між суб'єктами у сфері благоустрою відповідно до державних норм, стандартів і правил щодо питань благоустрою.

Відсутні

 

Оцінка впливу на інтереси громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

відсутні

відсутні

Прийняття рішення «Про затвердження Правил благоустрою Хмельницької міської територіальної громади та втрату чинності рішення сесії міської ради»

Покращення санітарного  стану території громади, відкритість та доступність  для громадян інформації про благоустрій населених пунктів, покращення зовнішнього благоустрою території громади, естетичного вигляду об'єктів благоустрою (вулиць, скверів, площ, зупинок громадського транспорту тощо).

 

відсутні

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

     Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

3379

140

591

29818

33928

    Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

10,00

0,4

1,7

87,9

100%

*За даними Головного управління статистики у Хмельницькій області за 2020 рік

 

Вид альтернативи

               Вигоди

 Витрати

Відсутність регулювання

               відсутні

                     

відсутні

Прийняття рішення «Про затвердження Правил благоустрою Хмельницької міської територіальної громади та втрату чинності рішення сесії міської ради»

Наявність документу, що регламентує основні вимоги щодо організації виконання робіт з благоустрою території громади  забезпечить гарантовані та рівні можливості у сфері користування об’єктами благоустрою.

 

Витрати на утримання в належному санітарному стані територій власних або орендованих земельних ділянок та прилеглих до них територій, зелених насаджень

та інших об'єктів благоустрою.

 

 

 

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Відсутність регулювання

1

Проблема продовжує існувати

Прийняття рішення «Про затвердження Правил благоустрою Хмельницької міської територіальної громади та втрату чинності рішення сесії міської ради»

3

Усі важливі аспекти проблеми будуть врегульовані

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Прийняття рішення «Про затвердження Правил благоустрою Хмельницької міської територіальної громади та втрату чинності рішення сесії міської ради»

Покращення санітарного  стану території громади.

Відсутні

Усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть.

Відсутність регулювання

Відсутні

Відсутній порядок врегулювання інтересів сторін – суб’єктів благоустрою, можливі штрафні санкції за порушення законодавства.

Проблема продовжує існувати.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

1

2

3

4

Альтернатива № 1

У випадку залишення існуючої ситуації без змін, вигоди для держави, громадян та суб’єктів господарювання відсутні.

Витрати відсутні

Не забезпечить досягнення мети

Альтернатива № 2

При прийнятті проекту регуляторного акту для органу місцевого самоврядування вигода полягає в упорядкуванні  відносин між суб'єктами у сфері благоустрою відповідно до державних норм, стандартів і правил щодо питань благоустрою.

 

Громадяни отримують покращення санітарного  стану території громади, відкритість та доступність  для громадян інформації про благоустрій населених пунктів, покращення зовнішнього благоустрою, естетичного вигляду об'єктів благоустрою (вулиць, скверів, площ, зупинок громадського транспорту тощо).

 

Суб'єкти господарювання отримають документ, що регламентує основні вимоги щодо організації виконання робіт з благоустрою громади; гарантовані та рівні можливості

Витрати відсутні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати відсутні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на утримання в належному санітарному стані територій власних або орендованих земельних ділянок та прилеглих до них територій, зелених насаджень

та інших об'єктів благоустрою.

Проблема вирішена

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблема вирішена

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблема вирішена

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту

1

2

3

Альтернатива № 1

Не забезпечується досягнення мети.

Зовнішні чинники на дію регуляторного акту у разі залишення ситуації без змін відсутні.

Альтернатива № 2

Встановлена мета, а саме: забезпечення діяльності підприємств різних форм власності та проживання мешканців в умовах, які відповідають належним санітарно – гігієнічним нормам та правилам.

До зовнішніх чинників, що можуть вплинути на дію регуляторного акту, належать зміна законодавства та форс-мажорні природні явища.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Для розв'язання проблеми, зазначеної в розділі 1 цього аналізу, пропонуємо прийняти рішення міської ради «Про затвердження Правил благоустрою Хмельницької міської територіальної громади та втрату чинності рішення сесії міської ради».

Основною метою прийняття регуляторного акту є забезпечення більш ефективних умов покращення благоустрою території Хмельницької міської територіальної громади.

З метою реалізації поставленої мети пропонується проведення таких заходів:

- покращення якості нормативної бази, що регулює забезпечення дотримання вимог Правил благоустрою;

- забезпечення виконання законодавчих актів вищої юридичної сили.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Для виконання вимог регуляторного акту додаткові витрати органів місцевого самоврядування не потрібні.

Питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, складає 62,39 %.
Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва (М-Тест) додається.

ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період оприлюднення регуляторного акту.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робочі зустрічі з суб'єктами малого підприємництва.

35

Прогнозований вплив оцінено  позитивно.

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

- кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 30409 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 591 (одиниця) та мікропідприємництва 29818 (одиниць);

- питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 89,6%.

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання:

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

-

-

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

-

-

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

-

-

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

-

-

-

5

Інші процедури (уточнити)

-

-

-

6

Разом, гривень

-

Х

-

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

-

-

-

8

Сумарно, гривень

-

Х

-

             *В рядках з 1 - 8 прямі витрати суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання передбачити неможливо у зв’язку з їх індивідуальною необхідністю.

           Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання
(Витрати часу на пошук інформації (час на отримання інформації щодо подачі заяви та пакету документів (1 год.) х на вартість часу суб’єкта господарювання – 1,0 год. х 25,13 грн. (розмір погодинної мінімальної заробітної плати (станом на 01.01.2019 р.)

1 година

36,14  грн.

 

1 година

36,14  грн.

 

5 годин

180,7

10

Процедури організації виконання вимог регулювання
(витрати на організацію внутрішніх для суб’єктів господарювання процедур упровадження вимог регулювання – 8 год. х 25,13 грн. = 201,04 грн.)

1 робочий день

 

289,12 грн.

 

 

1 робочий день

289,12 грн.

 

5 робочих днів

 

1445,6 грн.

 

 

11

Процедури офіційного звітування

-

-

-

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

-

 

-

-

13

Інші процедури (уточнити)

-

-

-

14

Разом, гривень

325,26 грн.

325,26 грн.

-

15

Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

30409

30409

-

16

Сумарно, гривень

9890831,3

9890831,3

49454156

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Управління з питань екології та контролю за благоустроєм 

 Хмельницької міської ради

(назва державного органу)

Процедура регулювання суб'єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарюван-ня малого підприємниц-тва - за потреби окремо для суб'єктів малого та мікропідприємництва)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта

Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб'єкта господарюван-ня, що перебуває у сфері регулювання

0,3 год.

30,72 грн.

(102,4 грн./год. середня заробітна плата працівника відповідного органу державної влади 2021 року – 17000 грн. / середня тривалість робочого часу 166 год./міс.)

1

30409

934164,5 грн.(вартість часу працівника х кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання)

2. Поточний контроль за суб'єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

0,4 год.

40,96 грн

1

30409

1245552,6 грн.

камеральні

-

-

-

-

-

виїзні

0,4 год

40,96 грн

1

30409

1245552,6 грн

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акту про порушення вимог регулювання

    0,3 год.

30,72 грн.

 

1

30409

934164,5 грн.

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

5. Оскарження одного окремого рішення суб'єктами господарювання

-

-

-

-

-

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

0,4 год.

40,96 грн

1

30409

1245552,6 грн.

7. Інші адміністративні процедури

 (уточнити):
______________________________
 

-

-

-

-

-

Разом за рік

3,9

143,36

4

30409

2179717,1

Сумарно за п'ять років

19,5

716,8

20

Х

10898585 ,0

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання грн.

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

-

Х

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання

1084258,98

5421294,5

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

-

Х

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

331553,06

1657765,3

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

1415812

7079060,0

5. Розроблення корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

Корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання не передбачено.

                           Показник

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п'ять років, гривень

Заплановане регулювання

-

-

За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва

-

-

Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва

-

-

            *Корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання не передбачено, оскільки відповідно до  ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» і вимог Правил благоустрою, затверджених Хмельницькою міською радою в межах наданих їй повноважень, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів та є обов’язковими для виконання всіма розміщеними на території громади органами державної влади, комунальними підприємствами, об'єднаннями громадян, юридичними (усіх форм власності) та фізичними особами,  які перебувають на території Хмельницької міської територіальної громади.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

Строк дії пропонується не обмежувати в часі. В разі внесення змін до чинного законодавства України у сфері благоустрою, відповідні зміни будуть внесені до даного регуляторного акту.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акту

Показниками результативності дії регуляторного акту є:

З метою відстеження результативності цього регуляторного акту визначено наступний показник результативності:

- кількість складених протоколів щодо порушення вимог регуляторного акту.

Показники впроваджуваності:

- кількість складених протоколів щодо порушення вимог регуляторного акту.

Показники інформованості:

- рівень проінформованності суб’єктів господарювання з основних положень акту.

Показники передбачуваності:

- кількість складених протоколів  на суб’єктів у сфері благоустрою за порушення вимог акту на території Хмельницької міської територіальної громади.

Значення прогнозних показників результативності дії регуляторного акту (в кількісному виразі) наведено в таблиці

Назва показника

Одиниця виміру

За 2021 рік

Очікувані показники за 1 рік регулювання

Очікувані показники за 3 роки регулювання

1

Кількість суб’єктів підприємництва на яких поширюється дія акту

од.

33928

Неможливо вирахувати кількість майбутніх суб’єктів

(невідома кількість суб’єктів господарювання та суб’єктів малого підприємництва

Неможливо вирахувати кількість майбутніх суб’єктів

(невідома кількість суб’єктів господарювання та суб’єктів малого підприємництва

2

Кількість скарг та зауважень

%

-

Неможливо передбачити кількість скарг та зауважень

Неможливо передбачити кількість скарг та зауважень

3

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акту

грн.

 

-

 

Неможливо вирахувати розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акту

Неможливо вирахувати розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акту

4

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акту

 

Робочі дні

-

Неможливо вирахувати час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акту

Неможливо вирахувати час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акту

 

 Рівень поінформованості суб’єктів щодо основних положень регуляторного акту становить 100 % та є незмінним протягом вимірювального періоду.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акту

Базове відстеження результативності проводиться через три місяці після прийняття регуляторного акту.

Повторне відстеження результативності проводиться через рік після прийняття регуляторного акту.

Відстеження результативності проводиться за допомогою використання статистичного методу.

Види даних: статистична інформація, наявна в управлінні з питань екології та контролю за благоустроєм.

Цільова група: суб’єкти малого та середнього бізнесу – фізичні особи – підприємці , юридичні особи, мешканці громади.

 

Начальник управління

з питань екології та контролю

за благоустроєм                                             Олександр ЛУКОВ

 

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Героїв Маріуполя, 3 (0382) 65-73-80 [email protected]
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Героїв Маріуполя, 3 (0382) 76-21-12 [email protected]

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!