Конкурс з визначення особи (оператора), уповноваженої на впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду, забезпечення функціонування електронних систем та справляння плати за транспортні послуги в міському та приміському пасажирському транспо

На підставі рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 28.09.2023 № 986 та наказу управління транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради від 29.09.2023 № 161 оголошується конкурс з визначення особи (оператора), уповноваженої на впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду, забезпечення функціонування електронних систем та справляння плати за транспортні послуги в міському та приміському пасажирському транспорті загального користування на території Хмельницької міської територіальної громади.

Організатор конкурсу – виконавчий комітет Хмельницької міської ради.

 

УМОВИ

конкурсу з визначення особи (оператора), уповноваженої на впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду, забезпечення функціонування електронних систем та справляння плати за транспортні послуги в міському та приміському пасажирському транспорті загального користування на території Хмельницької міської територіальної громади

1. У конкурсі можуть брати участь суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи-підприємці), які:

1) подали конкурсну пропозицію, що відповідає даним умовам конкурсу технічним умовам АСООП, визначені у додатку 3 до Порядку;

2) подали у встановлений термін заяви та відповідні документи на участь у конкурсі;

3) надали конкурсну пропозицію, що відповідатиме Положенню про особу (оператора), уповноважену на впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду, забезпечення функціонування електронних систем та справляння плати за транспортні послуги в міському та приміському пасажирському транспорті загального користування на території Хмельницької міської територіальної громади та Порядку проведення конкурсу з визначення особи (оператора), уповноваженої на впровадження, забезпечення функціонування електронних систем та справляння плати за транспортні послуги в міському та приміському пасажирському транспорті загального користування на території Хмельницької міської територіальної громади;

4) мають необхідне програмне забезпечення та обладнання (в т. ч. будь-яке додаткове тощо), інші матеріальні та людські ресурси, необхідні для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду, забезпечення функціонування електронних систем та справляння плати за транспортні послуги в міському та приміському пасажирському транспорті загального користування на території Хмельницької міської територіальної громади;

5) мають підтверджений досвід впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду, забезпечення функціонування електронних систем та справляння плати за транспортні послуги в інших містах.

2. До участі у конкурсі не допускаються суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи-підприємці):

2.1. які визнані банкрутом або стосовно них порушено провадження у справі про банкрутство (за винятком того, стосовно якого проводиться процедура санації), або який перебуває у стадії ліквідації;

2.2. щодо яких прийнято рішення про припинення діяльності;

2.3. мають заборгованість зі сплати податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів;

2.4. подали для участі у конкурсі неналежним чином оформлені документи чи не в повному обсязі, а також такі, що містять недостовірну інформацію;

2.5. конкурсна пропозиція яких не відповідає умовам конкурсу.

3. Переможець конкурсу зобов’язаний забезпечити здійснення синхронізації раніше виготовлених попередньою особою (оператором) електронних квитків (всіх видів) до власної АСООП.

4. Переможцем конкурсу визнається претендент, який у своїй конкурсній пропозиції запропонував найкращі умови для впровадження АСООП, функціонування електронних систем та справляння плати за транспортні послуги, відповідно до умов конкурсу та набрав найбільшу кількість балів відповідно до технічних умов та критеріїв оцінки АСООП.

5. З моменту підписання з Організатором договору та у встановлені в договорі терміни, переможець конкурсу зобов’язаний за власні кошти провести комплекс заходів та робіт по впровадженню автоматизованої системи обліку оплати проїзду, забезпечення функціонування електронних систем та справляння плати за транспортні послуги в міському та приміському пасажирському транспорті загального користування на території Хмельницької міської територіальної громади, забезпечивши початок роботи таких систем не пізніше 01.02.2024 року.

6. За результатами конкурсу між організатором та особою (оператором) укладається договір про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду, забезпечення функціонування електронних систем та справляння плати за транспортні послуги в міському та приміському пасажирському транспорті загального користування на території Хмельницької міської територіальної громади, терміном від 5 до 10 років, який у визначених випадках, може бути продовжено за рішенням організатора.

 

Технічні умови та критерії оцінки АСООП

 

№ з/п

Назва

Показник

Бали

1.

Обладнання, яке встановлюється учасником для впровадження АСООП, забезпечення функціонування електронних систем та справляння плати за транспортні послуги:

 

 

- Валідатори

 

10

- Бортові комп’ютери для водіїв з пультом управління та засобами для зв’язку з диспетчером

 

 

10

- Пристрої для проведення перевірки оплати за проїзд

 

10

- Камери відеоспостереження у транспортних засобах

 

10

 

- Термінали з продажу паперових квитків, з продажу та поповнення електронних квитків

Не менше 30 одиниць.

10

 

Не менше 20 одиниць.

8

Не менше 10 одиниць.

5

2.

Валідатор повинен забезпечувати варіанти оплати за технологіями

 

 

 

- NFC;

- Банківські картки (PayPass, PayWave);

- електронний квиток.

- Mifare.

10

- NFC;

- Банківські картки (PayPass, PayWave);

- електронний квиток.

8

3.

Якісні характеристики обладнання

- Противандальне обладнання АСООП та в автобусах і тролейбусах

10

 

- Наявність сертифікатів відповідності для обладнання щодо вібрації, регламентації вмісту шкідливих речовин, захисту від пилу, вологи*

5

4.

Запровадження власної системи управління та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування на території Хмельницької міської територіальної громади

 

10

 

5.

Встановлення власної аудіосистеми у транспортних засобах: для внутрішнього оголошення зупинок та зовнішнього інформування пасажирів про номер маршруту

 

10

6.

Встановлення власної відеосистеми (моніторів) для оголошення зупинок у транспортних засобах

 

10

7.

Встановлення додаткового обладнання

- не менше 5 «розумних зупинок»;

- термінали для поповнення карток.

10

- термінали для поповнення карток.

5

8.

Виготовлення та видача персоніфікованих і неперсоніфікованих електронних квитків для оплати проїзду

 

10

9.

Виготовлення робочих електронних карток для водіїв, інспекторів, працівників оператора

 

10

10.

Адміністрування роботи обладнання та створення адміністративного центру із необхідним персоналом у м. Хмельницькому

- не менше 500 сертифікованих валідаторів та резерв валідаторів у кількості не менш ніж 10%;

- центр підтримки пасажирів розташований в місті Хмельницькому;

- сервісно-технічна служба розташована в місті Хмельницькому;

- веб-портал;

- служба контролю розташована в місті Хмельницькому.

15

- не менше 500 сертифікованих валідаторів та резерв валідаторів у кількості не менш ніж 10%;

- центр підтримки пасажирів розташований в місті Хмельницькому;

- сервісно-технічна служба розташований в місті Хмельницькому;

- веб-портал;

8

11.

Терміни впровадження

- до трьох місяців

10

- до шести місяців;

7

- до дев’яти місяців.

5

12.

Вартість винагороди Оператора (по валідаціях за електронними квитками)

 

- від 7% до 10% включно від транзакції;

6

- від 5% до 7% включно від транзакції;

8

- від 4% до 5% включно від транзакції;

10

- менше 4% від транзакції.

12

12.1.

Вартість винагороди Оператора (по валідаціях за пільговими електронними квитками) - відсоток нараховується від коштів, отриманих перевізниками за компенсацію пільгового проїзду)

- від 5% до 7% включно від транзакції;

5

- від 4% до 5% включно від транзакції;

8

- менше 4% від транзакції.

10

13.

 

Формування звітів:

- відхилення від графіка

 

10

- відсоток виконання графіка

відсоток виконання графіка руху в цілому по місту, в розрізі перевізників та маршрутів.

- відхилення від графіка руху по зупинках

відхилення від графіка руху в розрізі зупинок по місту та по вибраній зупинці.

- відсоток виконання графіка руху в розрізі рейсів

відсоток виконання графіка руху в розрізі рейсів.

- оплата проїзду по маршрутах

 

в програмному забезпеченні АСООП в розрізі маршрутів на карті та в табличному вигляді мають бути показані місця оплати, час оплати та тип оплати.

- оплата проїзду по перевізниках

 

в програмному забезпеченні АСООП в розрізі перевізників на карті та в табличному вигляді мають бути показані місця оплати, час оплати та тип оплати.

14.

Наявність сертифікату EMV L1&2 (для здійснення операцій автоматизованої оплати проїзду банківськими картками)*

 

5

15.

Наявність документального підтвердження досвіду впровадження електронних систем у транспортній галузі: не менше 3 діючих або виконаних договорів про впровадження АСООП, забезпечення функціонування електронних систем та справляння плати за транспортні послуги, в тому числі (включаючи автоматизовану оплату проїзду банківськими картками), де учасник розробив, доставив, встановив, запустив в експлуатацію обладнання з АСООП та здійснює / здійснював функції оператора електронних систем**

 

10

16.

Наявність документального підтвердження успішного досвіду виконання 1 та більше договорів про впровадження АСООП та виконання функцій оператора електронних систем, що охоплює не менше як 200 транспортних засобів, де в обігу перебуває не менш як 100 000 електронних квитків**

 

10

17.

Кольорова візуалізація у web-доступі та у мобільних додатках

Кольорові помітки транспорту пристосованого для перевезення осіб з інвалідністю

5

 

 

Кольорові помітки транспорту в

залежності від дотримання розкладу руху

5

18.

Автоматичний розрахунок розкладу руху

Автоматичне формування позупинкового розкладу руху на весь маршрут в залежності від початкових параметрів

5

 

* Копія діючого сертифікату, завірена належним чином згідно з цим Порядком.

** Довідка (складена в довільній формі) про виконання договорів за підписом уповноваженої особи. Довідка підтверджується копіями зазначених договорів або відгуками від замовників про виконання договорів (кожен відгук повинен бути на фірмовому бланку з номером і датою видачі відгуку, містити інформацію про номер та дату договору, до якого надається цей відгук).

Для участі у конкурсі претендент подає наступні документи:

- заяву на участь в конкурсі з зазначенням переліку документів, затверджену рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 28.09.2023 № 986 «Про впровадження на території Хмельницької міської територіальної громади автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському та приміському пасажирському транспорті загального користування, затвердження Положення про особу (оператора), уповноважену на впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду, забезпечення функціонування електронних систем та справляння плати за транспортні послуги в міському та приміському пасажирському транспорті загального користування на території Хмельницької міської територіальної громади та втрату чинності рішення виконавчого комітету міської ради від 09.08.2018 № 633» (Додаток 2 до Порядку);

- довідку про претендента із зазначенням керівника, місця реєстрації, коду ЄДРПОУ, контактних даних, інформацію про відсутність заборгованості по кредитах;

- підтвердження повноважень представника претендента на участь в конкурсі (довіреність, наказ про призначення або копію витягу із протоколу зборів засновників);

- засвідчені заявником копії статуту (для юридичних осіб), документа, що посвідчує особу претендента (для фізичних осіб);

- довідку з органів Державної податкової служби України про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів, дійсну на момент подачі документів;

- наявність документально підтвердженого досвіду з виконання робіт з встановлення та експлуатації ІТ-технологій у громадському транспорті загального користування (АСООП, GPS-навігація, візуального та звукового оголошення зупинок, «розумних зупинок» громадського транспорту тощо) в інших містах;

- конкурсну пропозицію відповідно до технічних умов та критеріїв оцінки АСООП (додаток 3 до Порядку) із зазначенням шляхів її впровадження, забезпечення функціонування електронних систем та справляння плати за транспортні послуги, інформації про створення адміністративного центру із необхідним персоналом у м. Хмельницькому, створення та організація роботи центру підтримки пасажирів у м. Хмельницькому та створення сервісно-технічної служби у м. Хмельницькому для надання оперативної допомоги працівникам перевізників під час роботи із АСООП та/або її складовими;

- розрахунок величини винагороди особи (оператора) за здійснення своєї діяльності, інші пропозиції вдосконалення надання транспортних послуг за допомогою АСООП;

- оригінал або завірену копію довідки (витягу), виданої уповноваженим органом, про те, що службову (посадову) особу учасника конкурсу, уповноважену на підписання договору, не було засуджено за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої знято або погашено у встановленому законодавством України порядку;

- копію документа, що підтверджує авторське право претендента на використання АСООП, або встановлює факт законності та правомірності використання АСООП у разі її розробки іншою особою;

- копії сертифікатів відповідності запропонованого обладнання;

- повну інформаційну довідку з Єдиного реєстру підприємств, щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство, сформовану не раніше, ніж за 10 днів до дня подачі документів;

- довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід в сфері виконання робіт з встановлення та експлуатації ІТ-технологій у громадському транспорті загального користування;

- копія сертифікату відповідності забезпечення безпеки даних стандарту PCI DSS не нижче другої категорії;

- документи про фінансовий стан учасника (за останній звітний період):

1) баланс підприємства (форма № 1ДФ);

2) звіт про фінансові результати (форма № 2ДФ).

Документи для участі у конкурсі приймаються управлінням транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради до 15 год. 50 хв. 27.10.2023 за адресою: м. Хмельницький, вул. Сковороди, 12. Режим роботи: понеділок-четвер - з 08 год. 00 хв. до 17 год. 15 хв. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), п’ятниця - з 08 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв., крім вихідних днів.

Починаючи з 06.10.2023 бланки документів для участі у конкурсі та іншої конкурсної документації можна одержати в управлінні транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради за адресою: м. Хмельницький, вул. Сковороди, 12. Режим роботи: понеділок-четвер - з 08 год. 00 хв. до 17 год. 15 хв. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), п’ятниця - з 08 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв., крім вихідних днів.

Конкурс відбудеться 06.11.2023. Початок роботи конкурсного комітету о 10 год. 00 хв. за адресою: м. Хмельницький, вул. Сковороди, 12.

Телефон для довідок: 79-55-25, 79-55-77, електронна адреса - [email protected].

 

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!