Рішення міської ради

Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік

 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення позачергової двадцять другої сесії

№12 від 21.12.2022 р.

 

Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік

 

Внесені зміни:

рішенням 24-ї сесії міської ради від 10.02.2023 №1

рішенням 25-ї сесії міської ради від 28.03.2023 №8

рішенням 27-ї сесії міської ради від 19.04.2023 №3

рішенням 29-ї сесії міської ради від 02.06.2023 №10

рішенням 31-ї сесії міської ради від 28.07.2023 №7

рішенням 32-ї сесії міської ради від 18.08.2023 №4

рішенням 33-ї сесії міської ради від 15.09.2023 №8

рішенням 35-ї сесії міської ради від 10.11.2023 №5

рішенням 36-ї сесії міської ради від 21.12.2023 №11

22564000000

----------------

код бюджету

 

Розглянувши пропозиції виконавчого комітету, міського голови Олександра Симчишина, відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» від 03.11.2022 року № 2710-ІХ, керуючись Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2023 рік:

доходи бюджету у сумі 4 913 944 978,78 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 4 675 504 811,78 гривень та доходи спеціального фонду бюджету – 238 440 167,00 гривень  згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету у сумі 5 868 115 500,09 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету - 4 240 424 901,06 гривень та видатки спеціального фонду бюджету – 1 627 690 599,03 гривень;

повернення кредитів до бюджету у сумі 260 000,00 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду  бюджету - 260 000,00 гривень;

надання кредитів з бюджету у сумі 9 991 082,50 гривень, у тому числі  надання кредитів із загального  фонду бюджету - 790 000,00 гривень, надання кредитів із спеціального фонду бюджету - 9 201 082,50 гривень;

профіцит доходів за загальним фондом бюджету у сумі 284 289 910,72 гривень (з врахуванням обсягів кредитування загального фонду в сумі 790 000,00 гривень згідно з додатком 4 та зміною обсягів цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю в сумі 150 000 000,00 гривень згідно з додатком 2), напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит доходів за спеціальним фондом бюджету у сумі 1 398 191 514,53 гривень (з врахуванням обсягів кредитування спеціального фонду в сумі 8 941 082,50 гривень згідно з додатком 4), джерелом покриття якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 1 373 389 964,70 гривень, вільний залишок бюджетних коштів спеціального фонду бюджету станом на 01.01.2023 в сумі 13 051 549,83 гривень, місцеві зовнішні запозичення в сумі 14 450 000,00 гривень, відповідно до Договору NIP 1/19 від 31.12.2019 року про надання кредиту Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО), скориговані на обсяг погашення запозичень по зазначеному договору в сумі 2 700 000,00 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету у розмірі 400 000,00 гривень, що становить 0,01 відсотків  видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету у розмірі 19 260 783,26 гривень, що становить 0,45% відсотків видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів  бюджету на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2023 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити на 2023 рік обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проєктів згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм згідно з додатком 7 до цього рішення

6. Затвердити кошторис доходів та видатків цільового фонду Хмельницької міської ради на 2023 рік  згідно з додатком  8 до цього рішення.

7. Затвердити перелік природоохоронних заходів, які будуть фінансуватися у 2023 році з фонду охорони навколишнього природного середовища Хмельницької міської територіальної громади, згідно з додатком 9 до цього рішення.

8. Установити, що у загальному фонді бюджету на 2023 рік до доходів належать надходження, визначені ст.64 Бюджетного кодексу України.

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету на 2023 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені ст.691 та ст.71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування  є місцеві зовнішні та внутрішні запозичення, визначені ст. 16 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження від повернення кредитів, наданих у минулих роках громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.

10. Визначити:

у 2023 році граничний обсяг надання місцевих гарантій у сумі 439 900 000,00 гривень;

на 31 грудня 2023 року граничний обсяг місцевого боргу у сумі 11 750 000,00 гривень та граничний обсяг гарантованого міською радою боргу у сумі 207 500 000,00 гривень, що еквівалентно в сумі 5 000 000,00 євро по курсу Національного банку України станом на 01.03.2023 року.

11. Встановити на 2023 рік для Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» плату за отримання місцевої гарантії  у розмірі 1 грн на місяць відповідно до  Договору гарантії, відшкодування та підтримки проєкту «Модернізація інфраструктури твердих побутових відходів у м.Хмельницькому», укладеного між Хмельницькою міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку 23 листопада 2020 року.

Плата за надання місцеві гарантії Європейському банку реконструкції та розвитку для забезпечення виконання боргових зобов’язань Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» у сумі до 439 900 000,00 гривень для реалізації інвестиційного проєкту «Модернізація громадського тролейбусного транспорту у м.Хмельницький», встановлюється у розмірі 1 грн в місяць на строк дії гарантії. Майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за надання такої місцевої гарантії не надається.

12. Визначити на 2023 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками  бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ (код 2110);

- нарахування на заробітну плату (код 2120);

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);

- забезпечення продуктами харчування (код 2230);

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270)

- обслуговування місцевого боргу (код 2420)

- соціальне забезпечення (код 2700)

- поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620).

13. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Хмельницької міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету на депозитних рахунках в державних банках з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів (військових облігацій).

14. Відповідно до частини 2 статті 78 Бюджетного кодексу України, при виконанні бюджету  дозволити здійснення обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

15. У межах загального обсягу бюджетних призначень за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів окремо за загальним та спеціальним фондами  бюджету фінансове управління Хмельницької міської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

16. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл бюджетних асигнувань за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції  (з урахуванням частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України), а також за бюджетною програмою збільшення бюджетних асигнувань на видатки розвитку (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету міської ради, погодженим з постійною комісією з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації.

Перерозподіл видатків по обсягах капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проєктів (по бюджету розвитку спеціальному фонду бюджету) здійснюється в межах річних кошторисних призначень головного розпорядника бюджетних коштів та загального обсягу фінансування об’єктів за рішенням виконавчого комітету, погодженим з постійною комісією з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації. Зазначені зміни вважати змінами, внесеними в додаток 6 до рішення про бюджет  на 2023 рік.

17. Якщо після прийняття міською радою рішення про бюджет на 2023 рік повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено.

Передача бюджетних призначень здійснюється за рішенням виконавчого комітету міської ради, погодженим з постійною комісією з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації.

18. Надати право фінансовому управлінню Хмельницької міської ради  отримувати  позики на покриття тимчасових касових розривів  бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного року за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

19. Відповідно до частини 3 статті 16 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Хмельницької міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати місцеві зовнішні та внутрішні запозичення шляхом отримання кредитів (позик) від міжнародних організацій та державних банківських установ (без майнового забезпечення).

20. Надати право фінансовому управлінню Хмельницької міської ради при надходженні (зменшенні) у міжсесійний період дотацій, субвенцій  з державного та місцевих  бюджетів  збільшувати (зменшувати) обсяг доходів та видатків бюджету на суму одержаних коштів  та проводити розподіл та перерозподіл зазначених трансфертів між кодами програмної класифікації видатків за погодженням з постійною комісією з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації з наступним інформуванням міської ради при затвердженні звіту про виконання  бюджету за 2023 рік. Зазначені зміни вважати змінами, внесеними до бюджету на 2023 рік.

21. Розпорядникам та одержувачам коштів  бюджету під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти однією з умов за угодами передбачити застосування штрафних санкцій до суб'єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань. Кошти, отримані від сплати таких штрафних санкцій, зараховуються до доходів загального фонду бюджету.

22. Головним розпорядникам  коштів бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих міською територіальною громадою,  та коштів, наданих під місцеві гарантії;

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення  інформації про виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей державної політики  у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, у межах бюджетних програм за звітний  бюджетний період до 15 березня 2024 року, та публікують оголошення про час та місце проведення публічного представлення такої інформації;

оприлюднення паспортів бюджетних програм  протягом трьох робочих днів з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов’язань,  довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.

23. Департаменту інфраструктури Хмельницької міської ради титульні списки та їх уточнення на проведення ремонтів об'єктів благоустрою, житлового фонду погоджувати з постійними комісіями з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації і з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна  міської територіальної громади.

24. Надати поворотну фінансову допомогу Хмельницькому комунальному підприємству «Електротранс» в сумі 5 000 000,00 грн, згідно з Порядком, затвердженим рішенням сьомої сесії міської ради від 20.07.2016 №2 (із змінами)».

25. Додатки 1-9 до рішення та пояснювальна записка є його невід’ємною частиною.

26. Рішення набирає чинності з 01.01.2023 року.

27. Фінансовому управлінню Хмельницької міської ради рішення опублікувати  в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України в газеті «Проскурів».  

28. Відповідальність за виконання рішення покласти на головних розпорядників коштів  бюджету.

29. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації і фінансове управління Хмельницької міської ради.

 

Міський голова О.СИМЧИШИН

 

(Внесені зміни в пункт 1 рішення відповідно до

рішення 24-ї сесії міської ради від 10.02.2023 №1

рішення 25-ї сесії міської ради від 28.03.2023 №8

рішення 27-ї сесії міської ради від 19.04.2023 №3

рішення 29-ї сесії міської ради від 02.06.2023 №10

рішення 31-ї сесії міської ради від 28.07.2023 №7

рішення 32-ї сесії міської ради від 18.08.2023 №4

рішення 33-ї сесії міської ради від 15.09.2023 №8

рішення 35-ї сесії міської ради від 10.11.2023 №5

рішення 36-ї сесії міської ради від 21.12.2023 №11)

Пункт 10 викладено в новій редакції відповідно до

рішення 27-ї сесії міської ради від 19.04.2023 №3)

Пункт 11 доповнено абзацом відповідно до

рішення 27-ї сесії міської ради від 19.04.2023 №3)

Пункт 13 викладено в новій редакції відповідно до

рішення 35-ї сесії міської ради від 10.11.2023 №5)

Рішення доповнено пунктом 24 відповідно до

рішення 27-ї сесії міської ради від 19.04.2023 №3)

(Додатки 1-9 у новій редакції відповідно до

рішення 36-ї сесії міської ради від 21.12.2023 №11)

 

File link
Розмір: 498 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 393 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 1157 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 620 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 379 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 530 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 818 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 296 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 290 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 1222 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 129 КБ
Формат: doc

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!