Рішення міської ради

Про надання повноважень щодо оренди комунального майна територіальної громади міста Хмельницького (крім землі)

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення позачергової сорок шостої сесії

№14 від 07.10.2020 р.

 

Внесені зміни:

рішенням 4-ї сесії міської ради від 17.02.2021 №30

 

Про надання повноважень щодо оренди комунального майна територіальної громади міста Хмельницького (крім землі)

 

Розглянувши пропозиції виконавчого комітету, керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Установити, що виконавчий комітет Хмельницької міської ради є:

1.1. уповноваженим органом управління єдиних майнових комплексів комунальних підприємств, їхніх відокремлених структурних підрозділів, нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень, а також їх окремих частин) комунальної власності, іншого окремого індивідуально визначеного майна в частині передачі такого майна в оренду;

1.2. уповноваженим органом управління балансоутримувачів в частині передачі в оренду майна, яке перебуває в них на балансі.

2. Наділити повноваженнями орендодавця:

2.1. виконавчий комітет Хмельницької міської ради (далі – виконавчий комітет) щодо

- єдиних майнових комплексів комунальних підприємств, їхніх відокремлених структурних підрозділів (далі - ЄМК);

- нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень, а також їх окремих частин) комунальної власності;

- іншого окремого індивідуально визначеного майна, яке перебуває на балансі виконавчого комітету.

Виконавчий комітет, як орендодавець, має право делегувати окремі повноваження щодо оренди іншим виконавчим органам міської ради, підприємствам, установам, організаціям, закладам  міської комунальної власності на підставі відповідних рішень виконавчого комітету.

2.2. балансоутримувачів комунального майна щодо:

- нерухомого майна, загальна площа якого в сукупності не перевищує 0,1 кв.м на одного балансоутримувача;

- іншого окремого індивідуально визначеного майна;

- нерухомого майна для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів - на строк, що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців, а також щодо майна, яке передається суб’єктам виборчого процесу для проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії.

 

3. У випадку передачі нерухомого майна, окремого індивідуально визначеного майна в оренду виконавчому комітету орендодавцем є міська рада.

4. Уповноважити управління комунального майна Хмельницької міської ради від імені виконавчого комітету та Хмельницької міської ради - орендодавця ЄМК, нерухомого майна, вчиняти такі дії:

4.1. розглядати заяви з питань оренди ЄМК, нерухомого майна та за результатами розгляду готувати відповідні проекти рішень виконавчого комітету;

4.2. готувати проекти рішень виконавчого комітету, міської ради з питань оренди ЄМК, нерухомого майна;

4.3. укладати договори з операторами електронних майданчиків, реєструватись в електронній торговій системі та на підставі відповідних рішень виконавчого комітету, міської ради користуватися правами та обов’язками, передбаченими законодавством України з питань оренди комунального майна для орендодавців комунального майна;

4.4. виступати замовником рецензування звітів про оцінку об’єктів оренди у випадку оренди ЄМК, нерухомого майна та затверджувати висновки про вартість об’єктів оренди - нерухомого майна;

4.5. укладати та підписувати договори оренди єдиних майнових комплексів комунальних підприємств, їхніх відокремлених структурних підрозділів, нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень, а також їх окремих частин) комунальної власності та додаткові угоди (договори) до них;

4.6. здійснювати переддоговірну та претензійно-позовну роботу щодо виконання договорів оренди, укладених управлінням  від імені виконавчого комітету, міської ради;

4.7. здійснювати контрольні функції у сфері оренди  комунального майна в порядку, затвердженому міською радою.

5. Уповноважити управління комунального майна Хмельницької міської ради внести до електронної торгової системи інформацію відповідно до підпункту 2)  пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна».

6. Уповноважити балансоутримувачів від імені виконавчого комітету Хмельницької міської ради - орендодавця нерухомого майна:

6.1. зараховувати авансові внески на свої рахунки відповідно до вимог чинного законодавства;

6.2. передавати об’єкти в оренду та приймати об’єкти з оренди  по акту приймання-передачі та здійснювати підготовку проектів таких актів;

6.3. зараховувати на свої рахунки вартість невід’ємних поліпшень, сплачених переможцем електронного аукціону на продовження договору оренди у сумі, зазначеній в оголошенні про продовження договору, та перераховувати ці кошти орендарю, який здійснив такі поліпшення, після підписання ним акта приймання-передачі (повернення з оренди) об’єкта оренди відповідно до вимог Порядку.

7. Зобов’язати балансоутримувачів комунального майна вчиняти такі дії:

7.1. розглядати заяви з питань оренди та приймати рішення відповідно до вимог законодавства України з питань оренди комунального майна, рішень міської ради та її виконавчого комітету;

7.2. готувати проекти рішень виконавчого комітету, міської ради з питань оренди, по яких вони виступають орендодавцями;

7.3. укладати та підписувати договори оренди комунального майна відповідно до вимог законодавства України з питань оренди комунального майна, рішень міської ради та її виконавчого комітету;

7.4. укладати договори з операторами електронних майданчиків, реєструватись в електронній торговій системі та вчиняти інші дії відповідно до вимог законодавства України з питань оренди комунального майна та локальних нормативно-правових актів міської ради та її виконавчого комітету;

7.5. здійснювати переоцінку комунального майна, яке перебуває в них на балансі, а також виступати замовником незалежної оцінки об’єктів оренди для визначення їх ринкової (оціночної) вартості у випадках, визначених законодавством України з питань оренди комунального майна, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету;

7.6. вести облік майна, контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання комунального майна, яке перебуває в них на балансі, в т.ч. переданого в оренду;

7.7. готувати проекти рішень виконавчого комітету щодо передачі з балансу на баланс комунального майна;

7.8. здійснювати контроль за виконанням умов укладених ними договорів оренди комунального майна, в тому числі претензійно-позовну роботу щодо виконання таких договорів.

8. Визначити наступне:

8.1. Балансоутримувачі комунального майна самостійно без погодження уповноваженого органу управління – виконавчого комітету приймають рішення про намір передачі в оренду нерухомого майна або рішення про відмову у включенні об’єкта до відповідного Переліку щодо нерухомого майна у випадках, визначених Законом та Порядком.

8.2. Балансоутримувачі комунального майна за погодженням уповноваженого органу управління – виконавчого комітету приймають рішення про намір передачі в оренду окремого індивідуально визначеного майна або рішення про відмову у включенні об’єкта до відповідного Переліку щодо такого майна у випадках, визначених Законом.

8.3. Рішення балансоутримувача про відмову у включенні нерухомого майна, окремого індивідуально визначеного майна до одного з Переліків відповідного типу може бути скасовано або змінено відповідним рішенням виконавчого комітету.

8.4. Рішення орендодавця про включення/відмову у включенні нерухомого майна, окремого індивідуально визначеного майна до одного з Переліків відповідного типу може бути скасовано або змінено відповідним рішенням виконавчого комітету або міської ради;

8.5. Рішення орендодавця про відмову у включенні ЄМК до одного з Переліків відповідного типу може бути скасовано або змінено відповідним рішенням міської ради;

8.6. Рішення міської ради про включення/відмову у включенні  об’єкта оренди до одного з Переліків відповідного типу може бути скасовано або змінено відповідним рішенням міської ради.

9. Визнати такими, що втратили чинність:

9.1. Пункти 1, 2, 3, 7, 12, 13 рішення двадцять восьмої сесії міської ради від 30.10.2013 № 11 «Про впорядкування управління об’єктами комунальної власності територіальної громади міста Хмельницького»;

9.2. Пункт 1, підпункти 3.1, 3.2 пункту 3 рішення тридцять сьомої сесії від 30.04.2014 р. № 19 «Про затвердження Порядку надання згоди виконавчим комітетом Хмельницької міської ради на здійснення капітального ремонту (невід’ємних поліпшень) орендованого нерухомого майна міської комунальної власності, внесення змін в рішення сесії  міської ради та втрату чинності додатка до рішення сесії міської ради»;

9.3. Пункт 1 рішення сорок другої сесії міської ради від 17.09.2014 р. № 103 «Про внесення змін до рішення двадцять восьмої сесії міської ради від 30.10.2013 р. № 11»;

9.4. Рішення двадцять першої сесії міської ради 11.04.2018 № 40 «Про внесення змін до рішення двадцять восьмої сесії міської ради від 30.10.2013 № 11»;

9.5. Рішення тридцятої сесії міської ради від 17.04.2019 № 29 «Про внесення змін до рішення двадцять восьмої сесії міської ради від 30.10.2013 № 11»;

9.6. Рішення четвертої сесії міської ради від 09.02.2011 № 10 «Про затвердження Порядку погодження встановлення споруд електрозв’язку на території міста Хмельницького».

10. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови В. Гончарука.

11. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста.

 

Міський голова О. СИМЧИШИН

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!