Рішення міської ради

Про перейменування організаційно–контрольного відділу Хмельницької міської ради та затвердження Положення про управління організаційно–інформаційної роботи та контролю Хмельницької міської ради

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення шостої сесії

№47 від 27.04.2011 р.

 

 

Про перейменування організаційно–контрольного відділу Хмельницької міської ради та затвердження Положення про управління організаційно–інформаційної роботи та контролю Хмельницької міської ради

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету та враховуючи пропозицію постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, промисловості, транспорту, енергетики та підприємництва, з метою приведення у відповідність назви та Положення до завдань і функцій, які виконує організаційно-контрольний відділ, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Перейменувати організаційно–контрольний відділ Хмельницької міської ради в управління організаційно-інформаційної роботи та контролю Хмельницької міської ради.

2. Затвердити Положення про управління організаційно-інформаційної роботи та контролю Хмельницької міської ради (додається).

3. Внести зміни до рішення першої сесії Хмельницької міської ради від 02.12.2010 року №20 ”Про затвердження структури виконавчих органів міської ради та загальної чисельності апарату ради і виконавчих органів ради, про втрату чинності рішень міської ради”, виклавши пункт 5 додатку в наступній редакції: ”Управління організаційно-інформаційної роботи та контролю”.

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення одинадцятої сесії міської ради від 21.05.2003 року №20 ”Про затвердження Положення про організаційно-контрольний відділ Хмельницької міської ради”.

5. Відповідальність за виконанням рішення покласти на керуючу справами виконавчого комітету Л. Черевченко.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, промисловості, транспорту, енергетики та підприємництва.

 

Секретар міської ради В. Лесков

 

 

Додаток

до рішення міської ради

від 27.04.2011 р. №47

П О Л О Ж Е H H Я

про управління організаційно-інформаційної роботи та контролю Хмельницької міської ради

I. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

1.1. Управління організаційно-інформаційної роботи та контролю (надалі - управління) створене Хмельницькою міською радою шляхом перейменування організаційно – контрольного відділу Хмельницької міської ради, є самостійним структурним підрозділом Хмельницької міської ради, має печатку та бланк із своїм найменуванням.

1.2. Управління утворюється міською радою, підпорядковане міській раді, виконавчому комітету, міському голові, керуючому справами виконавчого комітету.

1.3. У своїй діяльності управління керується Конституцією України, законами України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами Верховної ради та Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими законодавчими актами, цим Положенням.

1.4. Управління створюється для організаційного та інформаційного забезпечення діяльності виконавчого комітету, здійснення контролю за виконанням рішень виконавчого комітету, розпоряджень та доручень міського голови та координації роботи громадських квартальних комітетів.

1.5. Діяльність управління здійснюється на основі планів роботи виконавчого комітету та управління, нарад міського голови та заступників міського голови з керівниками виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій міста.

1.6. Управління взаємодіє з виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами, організаціями міста, залучає їх до проведення запланованих заходів.

1.7. Управління співпрацює з профільними підрозділами органів державної влади, своєчасно надає їм інформацію про заплановані та проведені заходи міської ради, передає повідомлення про найбільш вагомі та значимі події в місті.

1.8. Штатний розпис управління затверджується міським головою.

1.9. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою відповідно до норм чинного законодавства.

1.10. Заступники начальника, працівники управління призначаються та звільняються з посади міським головою відповідно до норм чинного законодавства.

1.11. Працівники управління мають службові посвідчення відповідного зразка.

 

II. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ

2.1. Питання організаційного забезпечення роботи міської ради та виконавчих органів.

2.1.1. Готує проекти рішень виконавчого комітету і розпоряджень міського голови, інформації, довідки, службові записки з питань організаційно - інформаційної роботи.

2.1.2. Забезпечує підготовку планових питань на розгляд виконавчого комітету, одержує від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій міста матеріали, необхідні для підготовки питань, що виносяться на розгляд виконавчого комітету.

2.1.3. На основі пропозицій заступників міського голови, керівників виконавчих органів міської ради та відповідно до регламенту роботи виконавчих органів міської ради готує перспективні плани роботи виконавчого комітету на півріччя та щомісячні календарні плани основних організаційних заходів.

2.1.4. Спільно з виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами, організаціями міста організовує загальноміські заходи, готує і подає на розгляд виконавчого комітету матеріали про їх проведення і підведення підсумків.

2.1.5. Сприяє проведенню громадських слухань територіальної громади з питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування та загальних зборів і конференцій громадян за місцем проживання.

2.1.6. Організовує проведення днів інформування, зустрічей керівництва виконавчого комітету в трудових колективах та з жителями міста за місцем проживання.

2.1.7. Сприяє в організації виїзних прийомів міського голови, керівництва міської ради в мікрорайонах міста, трудових колективах, підприємств, установ та організацій.

2.1.8. Організовує проведення днів департаментів, управлінь, відділів міської ради, комунальних підприємств та інших державних установ в мікрорайонах міста.

2.1.9. Сприяє створенню за ініціативою жителів міста органів самоорганізації населення, готує проекти рішень з цих питань, координує їх діяльність, надає їм необхідну методичну допомогу, узагальнює досвід їх роботи.

2.1.10. Координує діяльність квартальних комітетів, узагальнює інформацію про соціально-економічний стан закріплених територій, найбільш гострі проблеми населення.

2.1.11. Розглядає за дорученням міського голови, керуючого справами виконавчого комітету пропозиції, заяви і скарги громадян, що надходять від підприємств, установ, організацій міста.

2.1.12. Узагальнює інформацію виконавчих органів міської ради про виконання делегованих повноважень.

2.1.13. Сприяє виборчим комісіям у здійснені ними повноважень з проведення на території міста виборів Президента України, виборів до Верховної Ради України, місцевих рад, всеукраїнських та місцевих референдумів.

2.1.14. Готує довідки, звіти, інформації, інструктивно-методичні матеріали з питань організаційно - інформаційної роботи виконавчих органів міської ради.

2.1.15. Готує на розгляд міської ради пропозиції з питань адміністративно-територіального устрою та матеріали по найменуванню і перейменуванню вулиць міста.

2.2. Питання інформаційного забезпечення діяльності міської ради та виконавчих органів.

2.2.1. Забезпечує висвітлення у засобах масової інформації роботи міської ради та її виконавчих органів з метою інформування мешканців міста.

2.2.2. Забезпечує та координує наповнення інформації у розділ "Новини" на Web-сайті Хмельницької міської ради.

2.2.3. Надає організаційно-методичну допомогу виконавчим органам міської ради щодо формування інформаційної та внутрішньої політики в місті.

2.2.4. Забезпечує організацію та проведення заходів, спрямованих на взаємодію міського голови, його заступників, виконавчих органів міської ради з політичними партіями, громадськими та релігійними організаціями.

2.2.5. На підставі інформаційних повідомлень засобів масової інформації готує і вносить на розгляд міському голові інформаційні огляди найважливіших подій з життя міста, області, держави.

2.2.6. Організовує і проводить прес-конференції, брифінги, зустрічі представників засобів масової інформації з міським головою, його заступниками, керівниками виконавчих органів міської ради.

2.2.7. Вносить пропозиції і готує проекти розпоряджень щодо акредитації представників засобів масової інформації у міській раді.

2.2.8. Сприяє діяльності громадської ради при виконавчому комітету Хмельницької міської ради.

2.2.9. Вивчає та узагальнює громадську думку щодо реагування різних верств населення на актуальні питання суспільного життя міста.

2.2.10. Взаємодіє з існуючими в місті соціологічними службами, установами та організаціями.

2.3. Питання організації контролю.

2.3.1. Систематично контролює виконання рішень виконавчого комітету, розпоряджень і доручень міського голови, інформує з цих питань міського голову, заступників міського голови та керуючого справами виконавчого комітету.

2.3.2. Організовує контроль за виконанням пропозицій та зауважень, висловлених в ході проведення прямих телефонних ліній, загальних зборів та конференцій громадян, зустрічей керівництва міської ради з громадськими об’єднаннями, колективами установ підприємств та організацій міста, окремих протокольних доручень.

2.3.3. Готує протокольні доручення і контролює їх виконання за результатами проведення днів інформування в трудових колективах та за місцем проживання, виїзних прийомів міського голови та керівництва міської ради в мікрорайонах міста, днів департаментів, управлінь, відділів міської ради, комунальних підприємств та інших державних установ.

2.3.4. Щотижнево готує керуючому справами виконавчого комітету інформацію про стан виконання рішень, розпоряджень та доручень, які знаходяться на контролі.

2.3.5. Вносить пропозиції про зняття з контролю чи продовження термінів виконання рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського голови, притягнення до відповідальності посадових осіб за їх невиконання або неналежне виконання.

2.3.6. Проводить перевірку виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій міста щодо виконання ними рішень виконавчого комітету, розпоряджень та доручень міського голови.

2.3.7. Перевіряє стан організації контролю за виконанням розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету, дотримання виконавської дисципліни у виконавчих органах міської ради.

2.3.8. Надає методичну і практичну допомогу виконавчим органам з питань організації контролю, вивчає, узагальнює і розповсюджує практичний досвід роботи, готує наради та семінари.

2.3.9. Здійснює контроль за дотриманням вимог регламенту роботи виконавчими органами міської ради в межах повноважень управління.

 

III. ПРАВА УПРАВЛІННЯ

Управління має право:

3.1. Залучати спеціалістів виконавчих органів міської ради, інших фахівців, працівників підприємств, установ, організацій для проведення комплексних перевірок щодо виконання рішень виконавчого комітету, розпоряджень та доручень міського голови.

3.2. Брати участь у нарадах та інших заходах, що проводяться у міській раді та виконавчих органах, скликати наради з питань, що належать до компетенції управління.

3.3. Залучати працівників виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій міста для проведення загальноміських та інших заходів.

3.4. Вносити пропозиції з питань удосконалення організації та контролю виконання розпорядчих документів.

3.5. Одержувати в установленому порядку від виконавчих органів міської ради інформації, довідки, звіти, оперативні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на управління завдань.

3.6. Проводити перевірку роботи виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій згідно з чинним законодавством у межах своєї компетенції.

 

IV. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА КОНТРОЛЮ

Начальник управління:

4.1. Безпосередньо здійснює керівництво діяльністю управління і несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань.

4.2. Планує роботу управління і забезпечує виконання затверджених планів.

4.3. Визначає завдання і проводить розподіл обов'язків між працівниками управління, забезпечує підвищення їх ділової кваліфікації, проводить аналіз результатів роботи і вживає заходів щодо підвищення ефективності діяльності управління.

4.4. Розробляє посадові інструкції працівників управління, забезпечує дотримання ними правил внутрішнього трудового розпорядку.

4.5. Організовує оперативний контроль за термінами виконання рішень виконавчого комітету, розпоряджень та доручень міського голови. Інформує міського голову, керуючого справами виконавчого комітету про стан цієї роботи.

4.6. Забезпечує підготовку проектів розпоряджень міського голови  та інших службових документів з питань, віднесених до компетенції управління.

4.7. Вирішує питання взаємодії управління з виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами, організаціями міста.

4.8. Здійснює контроль за дотриманням в управлінні регламенту роботи виконавчих органів Хмельницької міської ради та відповідних інструкцій.

4.9. Начальник управління може виконувати також інші обов'язки, покладені на нього міським головою.

 

V. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету.

5.2. Виконавчий комітет створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників управління, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та нормативними актами і довідковими матеріалами.

5.3. Положення про управління розроблено згідно з Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні” та регламентом роботи виконавчих органів Хмельницької міської ради.

5.4. Зміни та доповнення до цього Положення можуть бути внесені сесією міської ради.

5.5. Управління припиняється міською радою у відповідності до чинного законодавства.

Секретар міської ради В. Лесков

Завідуючий організаційно–контрольним відділом П. Янковенко

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!