Рішення міської ради

Про перейменування та затвердження нової редакції Статуту Рекреаційного центру «Берег надії»

 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення п’ятої сесії

№54 від 21.04.2021 р.

 

Про перейменування та затвердження нової редакції Статуту Рекреаційного центру «Берег надії»

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету Хмельницької міської ради та керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальні послуги», Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 №587 «Про організацію надання соціальних послуг», Хмельницька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Перейменувати Рекреаційний центр сімейного типу по відновленню здоров`я дітей – інвалідів та інших груп населення з обмеженими можливостями «Берег надії» на Рекреаційний центр «Берег надії».

2. Затвердити нову редакцію Статуту Рекреаційного центру «Берег надії», який доручити підписати директору центру Андрію Гульку згідно з додатком.

3. Відповідальність за виконання рішення покласти на управління праці та соціального захисту населення.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.

 

Міський голова О.СИМЧИШИН

 

Додаток

до рішення сесії міської ради

від 21.04.2021 №54

СТАТУТ

Рекреаційного центру «Берег надії»

(Нова редакція)

1. Загальні положення

1.1. Рекреаційний центр «Берег надії» (далі - Центр) є закладом сімейного типу для відновлення здоров'я, реабілітації дітей з інвалідністю, дорослих осіб з обмеженими можливостями та членів їх сімей, а також учасників АТО/ООС та членів їх сімей, прирівняних до них категорій та тимчасово вимушених переселенців, дітей з м. Старобільськ Луганської області та м. Краматорськ Донецької області, діяльність якого спрямована на поступове повернення особи до самостійного повноцінного життя, шляхом надання комплексу послуг (соціальних, психологічних, юридичних, медичних тощо) з урахуванням індивідуальних потреб та створення умов для оздоровлення і змістовного відпочинку отримувачів соціальних послуг.

1.2. Засновником Центру є Хмельницька міська рада. Центр не має на меті отримання прибутку. Центр підпорядкований управлінню праці та соціального захисту населення  Хмельницької міської ради.

1.3. Центр розміщений на території зі спеціально пристосованим приміщенням, що відповідає безбар'єрній архітектурі, санітарно-гігієнічним, протипожежним вимогам, техніці безпеки, має усі види комунального благоустрою з урахуванням специфіки потреб осіб, що відвідують установу.

1.4. У своїй діяльності Центр керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, а також цим Статутом.

1.5. Центр набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації, має закріплене за ним майно, може від свого імені укладати договори та угоди, набувати майнові та немайнові права, виконувати обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському суді.

1.6. Центр має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, печатку та штамп зі своїм найменуванням.

1.7. Найменування Центру:

повне: Рекреаційний центр "Берег надії".

скорочене: РЦ "Берег надії".

1.8. Юридична адреса: м.Хмельницький , вул.Проскурівського підпілля, 32.

1.9. Фактична адреса: Хмельницька область, Хмельницький район, с.Головчинці, вул.Підлісна, 4/1.

 

2. Мета, завдання, основні напрями, види (підкласи) діяльності Центру

2.1. Метою діяльності Центру є надання якісних соціальних послуг в повному обсязі сім'ям, в яких виховуються діти з інвалідністю або є дорослі особи з обмеженими можливостями, дорослим особам з обмеженими можливостями, учасникам АТО/ООС, членам їх сімей та прирівняних до них категорії, а також тимчасово вимушеним переселенцям, дітям з м. Старобільськ Луганської області та м. Краматорськ Донецької області, відповідно до норм та критеріїв, визначених нормативно-правовими актами, що регулюють надання соціальних послуг в Україні.

2.2. Основним завданням Центру є:

- організація та створення належних умов для змістовного відпочинку, оздоровлення та реабілітації членів сімей, в яких виховуються діти з інвалідністю або дорослі особи з обмеженими можливостями, дорослих осіб з обмеженими можливостями, учасників АТО/ООС, членів їх сімей та прирівняні до них категорії осіб, а також тимчасово вимушених переселенців та дітей з м. Старобільськ Луганської області та м. Краматорськ Донецької області під час їхнього перебування в Центрі;

- надання базових соціальних послуг згідно з індивідуальною програмою реабілітації отримувачів соціальних послуг та інших послуг передбачених ЗУ «Про соціальні послуги»;

- забезпечення найкращих інтересів отримувачів соціальних послуг під час надання таких послуг;

- дотримання принципів надання соціальних послуг;

- не розголошення інформації особистого характеру, що стала відома під час надання отримувачам соціальних послуг;

- забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов перебування в закладі одержувачів послуг;

- надання соціальних послуг відповідно до державних стандартів соціальних послуг;

- додержання інших вимог законодавства про соціальні послуги.

2.3. Основні напрями діяльності Центру:

- психологічна підтримка сімей, в яких виховуються діти з інвалідністю або є дорослі особи з обмеженими можливостями, дорослих осіб з обмеженими можливостями, учасників АТО/ООС, членів їх сімей та прирівняних до них категорії осіб, а також тимчасово вимушених переселенців та дітей з м. Старобільськ Луганської області та м. Краматорськ Донецької області;

- інформаційно-правова підтримка сімей, в яких виховуються діти з інвалідністю або є дорослі особи з обмеженими можливостями, дорослих осіб з обмеженими можливостями, учасників АТО/ООС, членів їх сімей та прирівняних до них категорії осіб, а також тимчасово вимушених переселенців та дітей з м. Старобільськ Луганської області та м. Краматорськ Донецької області;

- налагодження дозвілля, рекреації та спорту дітей з інвалідністю, дорослих осіб з обмеженими можливостями та членів їх сімей, а також учасники АТО/ООС, членів їх сімей та прирівняні до них категорії, а також тимчасово вимушених переселенців та дітей з м. Старобільськ Луганської області та м. Краматорськ Донецької області;

- соціальна адаптація сімей, в яких виховуються діти з інвалідністю або є дорослі особи з обмеженими можливостями, дорослих осіб з обмеженими можливостями, учасників АТО/ООС, членів їх сімей та прирівняних до них категорії осіб, а також тимчасово вимушених переселенців та дітей з м. Старобільськ Луганської області та м. Краматорськ Донецької області;

- індивідуальні та групові консультації реабілітолога з сім’ями, в яких виховуються діти з інвалідністю або є дорослі особи з обмеженими можливостями, дорослих осіб з обмеженими можливостями, учасників АТО/ООС, членів їх сімей та прирівняних до них категорії осіб, а також тимчасово вимушених переселенців та дітей з м. Старобільськ Луганської області та м. Краматорськ Донецької області;

- організація та проведення занять з іпотерапії та гідротерапії для сімей, в яких виховуються діти з інвалідністю або є дорослі особи з обмеженими можливостями, дорослих осіб з обмеженими можливостями, учасників АТО/ООС, членів їх сімей та прирівняних до них категорії осіб, а також тимчасово вимушених переселенців та дітей з м. Старобільськ Луганської області та м. Краматорськ Донецької області;

- надання санітарно-гігієнічних та соціально-побутових послуг дітям з інвалідністю та дорослим з обмеженими можливостями, а також усім отримувачам соціальних та інших оздоровчих послуг Центру;

- пропагування активного способу життя членів сімей, в яких виховуються діти з інвалідністю або дорослі особи з обмеженими можливостями, дорослих осіб з обмеженими можливостями, учасників АТО/ООС, членів їх сімей та прирівняних до них категорії осіб, а також тимчасово вимушених переселенців та дітей з м. Старобільськ Луганської області та м. Краматорськ Донецької області;

- забезпечення навчання та підвищення кваліфікації працівників, які надають соціальні послуги;

- інформування населення та кожного отримувача соціальних послуг про перелік соціальних послуг, які надаються закладом, зміст та обсяги таких послуг, умови і порядок їх отримання у формі, доступній для сприйняття;

- взаємодія з іншими суб’єктами системи надання соціальних послуг, а також з органами, установами, закладами, фізичними особами - підприємцями, які в межах своєї компетенції надають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці або територіальної громади допомогу вразливим групам населення та особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, та/або здійснюють їх захист;

- взаємодія з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, державними і недержавними установами, фондами та громадськими організаціями з питань, що належать до його компетенції.

2.4. Центр залучає для виконання своєї роботи інші Центри, установи, організації, фізичних осіб, зокрема волонтерів.

2.5. Відповідно до мети, завдань, напрямів діяльності Центру видами (підкласами) його діяльності є:

- надання базових соціальних послуг відповідно до Закону України «Про соціальні послуги:

1) денний догляд;

2) підтримане проживання;

3) соціальна адаптація;

4) консультування;

5) представництво інтересів;

6) посередництво (медіація);

7) натуральна допомога;

8) фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, порушення зору;

9) супровід під час інклюзивного навчання;

10) інформування.

- надання інших послуг передбачених чинним законодавством:

1) лазар ТАГ;

2) ЛФК;

3) бджолотерапія;

4) іпотерапія;

5) кисневі коктейлі, фіточаї;

6) профілактичний масаж;

7) зайняття в тренажерному залі;

8) послуги з організації проведення екскурсій (в тому числі велосипедних);

9) послуги цілодобового перебування;

10) послуги перевезення;

11) інші послуги.

Види діяльності, які згідно чинного законодавства України підлягають ліцензуванню, Центр може здійснювати тільки на підставі спеціального дозволу (ліцензії).

 

3. Майно Центру

3.1. Майно Центру перебуває у комунальній власності Хмельницької міської територіальної громади і закріплюється за Центром на праві оперативного управління. На майно, яке передано Центру Засновником на праві оперативного управління, не може бути звернено стягнення відповідно до норм чинного законодавства.

3.2. Майно Центру складають основні фонди, оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображається в самому балансі Центру.

3.3. Засновник як власник майна, закріпленого за Центром на праві оперативного управління, здійснює контроль за належним використанням та збереженням майна безпосередньо або через уповноважений ним орган (управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради) відповідно до цього Статуту та законодавчих актів України.

3.4. Майно Центру, набуте ним у процесі здійснення його діяльності, належить на праві комунальної власності Хмельницькій міській територіальній громаді в особі Хмельницької міської ради та перебуває на балансовому обліку Центру.

3.5. Джерелами формування майна Центру є:

- кошти та майно внесені  Засновником;

- кошти і дотації з бюджетів усіх рівнів;

- благодійні внески та пожертвування організацій і громадян;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України;

- кошти отримані внаслідок здійснення Центром діяльності передбаченої п. 2.5 розділу 2 цього Статуту;.

3.6. Відчуження майна, яке є комунальною власністю та перебуває на балансовому обліку Центру, здійснюється за рішенням Засновника та погодженням з управлінням праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, відповідно до порядку, який встановлений чинним законодавством.

3.7. Доходи (прибутки) Центру використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених цим Статутом.

3.8. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин між засновником та працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) та інших пов’язаних ним осіб.

 

4. Управління і контроль за діяльністю Центру

4.1. Управління Центром здійснюється Засновником через управління праці та соціального захисту населення  Хмельницької міської ради. Центр очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади згідно розпорядження міського голови на умовах контракту за результатами конкурсного відбору.

4.2. Директор Центру:

-діє без доручення від імені Центру, представляє його інтереси у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами, звітує про роботу Центру та відповідає за результати його діяльності перед Засновником;

-за погодженням із Засновником розпоряджається в установленому законом порядку майном і коштами Центру, відкриває рахунки в органах Державної казначейської служби;

-приймає на посаду та звільняє  працівників Центру;

-за погодженням з трудовим колективом затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку Центру;

-створює умови для підвищення професійного рівня працівників відповідно до чинного законодавства України;

-установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам Центру відповідно до чинного законодавства;

-видає у межах своєї компетенції накази і контролює їх виконання;

-застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Центру;

-затверджує посадові інструкції працівників Центру;

-контролює бухгалтерський облік та відповідає за цільове використання коштів Центру;

-організовує рекреаційний процес, здійснює контроль за його ходом і результатами, відповідає за якість і ефективність роботи Центру за дотримання вимог охорони праці, санітарно-гігієнічних, протипожежних норм;

-координує та контролює діяльність Центру;

-укладає договори з юридичними і фізичними особами, в межах своїх повноважень;

-несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань перед сім'ями, в яких виховуються діти з особливими потребами або є дорослі особи з  обмеженими можливостями, Засновником і управлінням праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради.

4.3. Трудовий колектив Центру складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди).

4.4. З метою врегулювання трудових і соціальних відносин та узгодження інтересів працюючих та адміністрації Центру укладається колективний договір.

4.5. Кошторис та штатний розпис Центру затверджується управлінням праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради згідно з установленими нормативами відповідної галузі.

 

5. Порядок надання послуг

5.1. Право на отримання соціальних та інших послуг в Центрі мають:

- сім'ї в яких виховуються діти з інвалідністю або є дорослі особи з обмеженими можливостями;

- дорослі особи з обмеженими можливостями;

- тимчасово вимушені переселенці;

- діти з м. Старобільськ Луганської області та м. Краматорськ Донецької області;

- учасники АТО/ООС, члени їх сімей та прирівняні до них категорії осіб.

5.2. Для надання послуг у Центрі заявник або його законний представник, звертається з відповідною заявою та документами до управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради.

5.3. Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради розглядає заяву і приймає рішення про можливість надання базових соціальних послуг в Центрі відповідно на безкоштовній, диференційованій чи повній оплаті отриманих послуг. В разі позитивного результату, укладається двосторонній договір про надання соціальних послуг між отримувачем соціальних послуг або його законним представником та Рекреаційним центром «Берег надії» відповідно до вимог Закону України «Про соціальні послуги».

5.4. Можливість надання інших послуг передбачених цим Статутом розглядається на підставі заяви поданої до Рекреаційного центру «Берег надії». В разі позитивного результату, укладається двосторонній договір про надання послуг між отримувачем послуг або його законним представником та Рекреаційним центром «Берег надії» відповідно до вимог чинного законодавства.

 

6. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту

6.1. Зміни і доповнення до Статуту Центру затверджуються рішенням Хмельницької міської ради.

6.2. Зміни і доповнення до цього Статуту вносяться шляхом викладення Статуту у новій редакції та набувають чинності з моменту їх державної реєстрації та внесення відповідного запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб,  фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 

7. Відповідальність Центру

7.1. Центр не несе відповідальності за зобов'язаннями Хмельницької міської ради і управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, а Хмельницька міська рада і управління праці та соціального захисту населення  Хмельницької міської ради не несуть відповідальності за зобов'язаннями Центру.

7.2. Особи, винні у порушенні законодавства про соціальні послуги, несуть цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

7.3. Контроль за діяльністю Центру здійснює управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради.

 

8. Припинення Центру

8.1. Діяльність Центру припиняється шляхом його реорганізації чи ліквідації за рішенням Хмельницької міської ради чи суду в порядку, передбаченому чинним законодавством України;

8.2. У разі припинення діяльності Центру (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Центру повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, або зараховані до доходу міського бюджету.

 

Секретар міської ради Віталій ДІДЕНКО

Директор Рекреаційного центру «Берег надії» Андрій ГУЛЬКО

 

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!