Рішення міської ради

Про персональні премії Хмельницької міської ради для кращих педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів міста Хмельницького

 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення п’ятнадцятої сесії

№7 від 27.12.2007 р.

 

Внесені зміни:

рішенням 37-ї сесії міської ради від 30.04.2014 №6 (втратило чинність

відповідно до рішення 13-ї сесії міської ради від 22.03.2017 №22)

рішенням 13-ї сесії міської ради від 22.03.2017 №22

рішенням 41-ї сесії міської ради від 29.04.2020 №8

рішенням 5-ї сесії міської ради від 21.04.2021 №64

рішенням 17-ї сесії міської ради від 17.06.202 №17

 

Про персональні премії Хмельницької міської ради для кращих педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів Хмельницької міської територіальної громади

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету Хмельницької міської ради та з метою розвитку освітньої галузі в Хмельницькій міській територіальній громаді, матеріальної підтримки і заохочення для подальшої професійної діяльності педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів міста, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Заснувати з 2008 року 40 персональних премій Хмельницької міської ради для кращих педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів Хмельницької міської територіальної громади.

2. Затвердити Положення про персональні премії Хмельницької міської ради для кращих педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів Хмельницької міської територіальної громади, згідно додатку.

3. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови В.Байдича та управління освіти виконавчого комітету Хмельницької міської ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань.

 

Міський голова С.Мельник

 

 

Додаток

до рішення сесії міської ради у редакції

рішення 17 сесії міської ради від 17.06.2022 №17

ПОЛОЖЕННЯ

про персональні премії Хмельницької міської ради для кращих педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Хмельницької міської територіальної громади

 

1. Загальні положення

1.1. Персональні премії Хмельницької міської ради призначаються щорічно рішенням сесії Хмельницької міської ради для кращих педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Хмельницької міської територіальної громади (далі - премії), творча робота яких здобула широке визнання і вносить великий вклад у справу навчання та виховання підростаючого покоління, з метою їх матеріальної підтримки і заохочення до подальшої професійної діяльності.

1.2. Педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Хмельницької міської територіальної громади, що підпорядковуються Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради та працюють за основним місцем роботи призначається 40 премій терміном на один рік на конкурсній основі, але не більше, ніж два рази підряд:

- учителям, учні яких стали переможцями ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту учнівських науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України, інших Всеукраїнських конкурсів, що проводяться Міністерством освіти і науки України;

- педагогічним працівникам, вихованці яких стали переможцями Всеукраїнських конкурсів, фестивалів дитячої художньої самодіяльної творчості, що проводяться Міністерством освіти і науки України;

- лауреатам обласного та Всеукраїнського конкурсів «Учитель року», інших професійних конкурсів, які проводить Міністерство освіти і науки України;

- педагогічним працівникам, які розробили авторські підручники, програми та методики, є авторами освітніх навчальних телевізійних програм та авторами посібників, що отримали Гриф Міністерства освіти і науки України чи видані ліцензованими видавництвами.

1.3. При призначенні премій враховуються результати творчої роботи кандидатів за попередні 2 роки.

 

2. Функції комісії щодо відбору кандидатів на призначення персональних премій Хмельницької міської ради для педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Хмельницької міської територіальної громади

2.1. Для організації роботи з розгляду, відбору та висунення претендентів на призначення премій створюється комісія щодо відбору кандидатів на призначення персональних премій Хмельницької міської ради для педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Хмельницької міської територіальної громади (далі - комісія), яку очолює заступник міського голови відповідно до розподілу обов’язків. До складу комісії входять: депутати міської ради, зокрема, представник від постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації Хмельницької міської ради, директор Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради або особа, на яку покладено його обов’язки, заступники директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради, голова міського комітету профспілки працівників освіти і науки, директор комунальної установи Хмельницької міської ради «Центр професійного розвитку педагогічних працівників», представники батьківської громадськості закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Хмельницької міської територіальної громади.

2.2. Склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради.

2.3. Керівництво роботою комісії здійснює голова комісії, у разі його відсутності – заступник голови комісії. Веде протокол засідання відповідальний секретар комісії.

2.4. Комісія зобов’язана не пізніше, ніж за 30 днів до засідання оприлюднити оголошення на офіційному веб-сайті Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради про відбір претендентів для призначення премії та опублікувати/оприлюднити зміст Положення про персональні премії Хмельницької міської ради для педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Хмельницької міської територіальної громади.

2.5. Комісія проводить засідання щорічно до 25 липня поточного року.

2.6. Засідання комісії є правочинним, якщо на ньому присутні не менше, як дві третини її складу.

2.7. Організаційне забезпечення роботи комісії здійснює Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради.

2.8. Члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

2.9. Рішення про призначення премій приймається таємним голосуванням більшістю голосів від загальної кількості членів комісії.

2.10. Комісія має право змінювати кількість премій в залежності від досягнень та має право призначити не всі премії.

2.11. Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується усіма присутніми на засіданні комісії. За результатами проведеного конкурсу готується рішення сесії Хмельницької міської ради про призначення премій.

 

3. Порядок призначення персональних премій Хмельницької міської ради для педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Хмельницької міської територіальної громади

3.1. Претендентів для призначення премій можуть висувати на розгляд комісії: педагогічні колективи закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Хмельницької міської територіальної громади, Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради, комунальна установа Хмельницької міської ради «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» на підставі подання.

3.2. До подання про призначення премій додаються такі документи:

- розгорнута характеристика претендента на призначення премії, завірена підписом керівника та скріплена печаткою, у якій висвітлюються його досягнення за попередні два роки, з обов’язковою інформацією про претендента: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, домашня адреса, телефон;

- копія ID-картки (паспорта) претендента на премію;

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків;

- копія дипломів, грамот, які засвідчують перемоги у конкурсах, виставках, олімпіадах, фестивалях, змаганнях різних рівнів;

- копія рішення про отримання Грифу Міністерства освіти і науки України;

- екземпляр підручника, програми, методики, посібника, підготовлених даним педагогічним працівником.

3.3. Подання щодо претендентів на призначення премій подаються комісії до 15 липня кожного поточного року.

 

4. Фінансування видатків, пов’язаних з виплатою премій

4.1. Виплата персональних премій здійснюється за рахунок коштів бюджету Хмельницької міської територіальної громади, передбачених у кошторисі доходів і видатків Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради.

4.2. Розмір премії щомісяця складає 50% від мінімальної заробітної плати.

4.3. Щомісячну виплату премій здійснює служба бухгалтерського обліку, планування та звітності Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради та бухгалтерії закладів освіти Хмельницької міської територіальної громади, відповідно до рішення сесії Хмельницької міської ради з першого вересня поточного року.

 

Секретар міської ради В.ДІДЕНКО

В. о. директора Департаменту О.КШАНОВСЬКА

 

(У назві та по тексту рішення слова «місто Хмельницький»

замінені на слова «Хмельницька міська територіальна громада»

у відповідних відмінках відповідно до

рішення 5-ї сесії міської ради від 21.04.2021 №64)

(Додаток викладено у новій редакції згідно із

рішенням 17-ї сесії міської ради від 17.06.202 №17)

File link
Розмір: 84 КБ
Формат: doc

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!