Рішення міської ради

Про припинення права користування частинами земельних ділянок, зміну цільового призначення земельної ділянки, внесення змін в договір оренди, надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам та внесення змін

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення двадцять четвертої сесії

№27 від 24.04.2013 р.

 

 

Про припинення права користування частинами земельних ділянок, зміну цільового призначення земельної ділянки, внесення змін в договір оренди, надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам та внесення змін

 

Розглянувши пропозиції постійної комісії міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про землеустрій”, Земельним кодексом України, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити право постійного користування частиною земельної ділянки загальною площею 20 м2 із площі 68000 м2 гаражному товариству «НОВАТОР» та надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража – землі житлової та громадської забудови із земель міської ради громадянці (додаток 1).

2. Припинити право постійного користування частиною земельної ділянки загальною площею 23 м2 із площі 21000 м2 кооперативу автомобілістів «ЕНЕРГІЯ» та надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража – землі житлової та громадської забудови для передачі у спільну сумісну власність громадянам (додаток 2).

3. Припинити право оренди частини земельної ділянки загальною площею 210 м2 із площі 185400 м2 Товариству з обмеженою відповідальністю «ХМЕЛЬНИЦЬКА УНІВЕРСАЛЬНА КОМПАНІЯ».

4. Припинити право оренди частини земельної ділянки та надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки юридичній особі (додаток 3).

5. Надати дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам:

5.1. для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), які одержали житлові будинки по спадщині, в дар, згідно договору купівлі-продажу, свідоцтва про право власності на житловий будинок, обміну та рішення суду - землі житлової та громадської забудови (додаток 4);

5.2. для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель міської ради - землі житлової та громадської забудови (додаток 5);

5.3. для ведення особистого селянського господарства - землі сільськогосподарського призначення із земель міської ради громадянину (додаток 6);

5.4. для будівництва індивідуальних гаражів – землі житлової та громадської забудови із земель міської ради (додаток 7).

6. Внести відповідні зміни в договір оренди землі №681010004000237 від 26.12.2011р. з урахуванням зміни площі земельної ділянки з «12000» на «10360» шляхом укладання додаткової угоди, відповідно до поданої заяви фізичних осіб-підприємців Малькута А.М., Гуменного Б.С., Гуцала А.В., Самолюк Л.С.

7. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 210 м2 по вул.Веселковій,1/1, змінивши категорію земель з “землі житлової та громадської забудови” на “землі сільськогосподарського призначення”.

8. Внести зміни до п.28 додатку 6 до рішення 17-ої сесії Хмельницької міської ради від 27.06.2012р. №28, у графі: “Площа, м2” замінивши цифри: “22” на цифри: “25”, згідно зі зверненням Савчук О.А. та довідкою голови кооперативу для зберігання транспортних засобів «Фрагмент» від 14.12.2012р. №332.

9. Гаражному кооперативу «НОВАТОР» в установленому порядку звернутися до відповідних органів для внесення змін в Державний акт на право постійного користування землею.

10. Гаражному кооперативу «ЕНЕРГІЯ» в установленому порядку звернутися до відповідних органів для внесення змін в Державний акт на право постійного користування землею.

11. Товариству з обмеженою відповідальністю «ХМЕЛЬНИЦЬКА УНІВЕРСАЛЬНА КОМПАНІЯ» в установленому порядку звернутися до відповідних органів для внесення змін в договір оренди землі.

12. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови І.Прокопця та управління земельних ресурсів та земельної реформи.

13. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

Міський голова С.Мельник

 

Додаток 1

до рішення сесії міської ради

від 24.04.2013р. №27

СПИСОК

юридичних осіб, яким припиняється право постійного користування частинами земельної ділянки та громадян, яким надається дозвіл на розроблення проектів відведення земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів:

№ п/п

Назва юридичної особи, якій припиняється право постійного користування частинами земельної ділянки, її юридична адреса

Місце розташування земельної ділянки, на яку припиняється право постійного користування її частиною

Площа земельної ділянки, на яку припи-няється право постійного корис-тування,

м2

Прізвище, ім’я, по-батькові громадяни-на, якому надається дозвіл на розроблен-ня проекту відведення земельної ділянки

Місце розташування земельної ділянки, щодо якої надається дозвіл на розроблення проекту відведення

Площа земельної ділянки, щодо якої надається дозвіл на розроблен-ня проекту відведення, м2

1.

Гаражне товариство “НОВАТОР”

м.Хмельницький,

вул.Тернопільська,17

Гаражний кооператив “НОВАТОР”

м.Хмельницький,

вул.Тернопільська

20

ІСМАЇЛОВА Євгенія Василівна

Гаражний кооператив “НОВАТОР”

м.Хмельницький,

вул.Тернопільська,17,

блок 8, бокс 366

20

 

Завідуюча юридичним відділом   Л.Демчук

Начальник управління земельних ресурсів та земельної реформи   С.Самишкін

 

Додаток 2

до рішення сесії міської ради

від 24.04.2013р. №27

СПИСОК

юридичних осіб, яким припиняється право постійного користування частинами земельної ділянки та громадян, яким надається дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для передачі у спільну сумісну власність для будівництва індивідуальних гаражів:

№ п/п

Назва юридичної особи, якій припиня-ється право постій-ного користування її частинами, її юридична адреса

Місце розташування земельної ділянки, на яку припиняється право постійного користування її частинами

Площа земельної ділянки, на яку припиня-ється право постійного користування,

м2

Прізвище, ім’я, по-батькові громадянина, якому надається дозвіл на розроблення проекту відведення земельної ділянки

Місце розташування земельної ділянки, щодо якої надається дозвіл на розроблення проекту відведення

Площа земельної ділянки, щодо якої надається дозвіл на розроблен-ня проекту відве-дення, м2

1.

Кооператив автомобілістів «ЕНЕРГІЯ»

м.Хмельницький,

прв.Тракторний,31/1

Гаражний кооператив «ЕНЕРГІЯ»

м.Хмельницький,

прв.Тракторний,31/1

23

ВОЛОС Раїса Лук’янівна

Гаражний кооператив «ЕНЕРГІЯ»

м.Хмельницький,

прв.Тракторний,31/1,

блок 4, бокс 27

23

ВОЛОС Андрій Іванович

 

Завідуюча юридичним відділом   Л.Демчук

Начальник управління земельних ресурсів та земельної реформи   С.Самишкін

 

Додаток 3

до рішення сесії міської ради

від 24.04.2013р. №27

СПИСОК

суб’єктів підприємницької діяльності, яким припиняється право оренди земельної ділянки та надається дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

№№

п\п

Назва суб’єктів підприємницької діяльності, яким припиняється право оренди частини земельної ділянки

Місце розташування земельної ділянки, щодо якої припиняється право оренди

Площа земельної ділянки, щодо якої припиня-ється право оренди, м2

Назва юридичної особи, якій надається дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення, адреса земельної ділянки, підстава та категорія земель

Площа земельної ділянки, щодо якої надається дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо її відведення, м2

1.

Фізична особа-підприємець Гуцал Анатолій Васильович

Фізична особа-підприємець Малькут Анатолій Михайлович

Фізична особа-підприємець Гуменний Борис Станіславович

Фізична особа-підприємець Самолюк Любов Степанівна

м.Хмельницький,

вул.Рибалка,82/3

1640

Гаражний кооператив «Озерний-М»

під проїзди та проходи по вул.Рибалка,82/3 (договір купівлі-продажу від 30.10.2012р. р/н3741)

Категорія земель – землі житлової та громадської забудови

583

в запас міста

1057

 

Завідуюча юридичним відділом   Л.Демчук

Начальник управління земельних ресурсів та земельної реформи   С.Самишкін

 

Додаток 4

до рішення сесії міської ради

від 24.04.2013р. №27

СПИСОК

громадян, яким надається дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд, які одержали житлові будинки по спадщині, в дар, згідно договору купівлі-продажу, свідоцтва про право власності на житловий будинок, обміну та рішення суду – землі житлової та громадської забудови:

п/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Місце розташування земельної ділянки

Площа,

м2

Підстава

1.

ПЕНКАЛЬСЬКА Ніна Степанівна

м.Хмельницький,

вул.Будьонного,3

1000

договір довічного утримання від 08.11.2003р. №4872

 

 

Завідуюча юридичним відділом   Л.Демчук

Начальник управління земельних ресурсів та земельної реформи   С.Самишкін

 

Додаток 5

до рішення сесії міської ради

від 24.04.2013р. №27

СПИСОК

громадян, яким надається дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – землі житлової та громадської забудови із земель міської ради:

п/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Місце розташування земельної ділянки

Площа,

м2

Підстава

1.

ФЕЩУК Олександр Дмитрович

м.Хмельницький,

вул.Нижня Берегова,1/12

1000

лист управління земельних ресурсів та земельної реформи департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів від 10.10.2012р. №2683/02-01-14

лист управління земельних ресурсів та земельної реформи департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів від 04.12.2012р. №Ф/7110-04-2012

номер у загальному списку черговості 389

 

Завідуюча юридичним відділом   Л.Демчук

Начальник управління земельних ресурсів та земельної реформи   С.Самишкін

 

Додаток 6

до рішення сесії міської ради

від 24.04.2013р. №27

СПИСОК

громадян, яким надається дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства – землі сільськогосподарського призначення із земель міської ради:

п/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Місце розташування земельної ділянки

Площа,

м2

Підстава

1.

СТАСЮК Руслан Володимирович

м.Хмельницький,

вул.Веселкова,1/1

210

довідка управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів від 18.01.2013р. №266-03-01-14

 

Завідуюча юридичним відділом   Л.Демчук

Начальник управління земельних ресурсів та земельної реформи   С.Самишкін

 

Додаток 7

до рішення сесії міської ради

від 24.04.2013р. №27

СПИСОК

громадян, яким надається дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів – землі житлової та громадської забудови із земель міської ради:

п/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Місце розташування емельної ділянки

Площа,

м2

1.

БИСТРОВ Цезар Леонідович

м.Хмельницький, вул.Рибалка,82/3, гаражний кооператив «Озерний-М», блок 2, бокс 43

22

2.

ГЕЙДУР Олександр Юрійович

м.Хмельницький, вул.Рибалка,82/3, гаражний кооператив «Озерний-М», блок 2, бокс 34

23

3.

ГРАЖДАНОВА Тетяна Іванівна

м.Хмельницький, вул.Рибалка,82/3, гаражний кооператив «Озерний-М», блок 2, бокс 46

21

4.

ДОНЮК Юрій Володимирович

м.Хмельницький, вул.Рибалка,82/3, гаражний кооператив «Озерний-М», блок 1, бокс 6

23

5.

ІГНАТОВ Олександр Ігорович

м.Хмельницький, вул.Рибалка,82/3, гаражний кооператив «Озерний-М», блок 1, бокс 20

23

6.

КОНДРАТЮК Олена Леонідівна

м.Хмельницький, вул.Рибалка,82/3, гаражний кооператив «Озерний-М», блок 1, бокс 9

23

7.

КОРНИЦЬКИЙ Сергій Вікторович

м.Хмельницький, вул.Рибалка,82/3, гаражний кооператив «Озерний-М», блок 1, бокс 18

24

8.

КУЛІБАБА Ганна Василівна

м.Хмельницький, вул.Рибалка,82/3, гаражний кооператив «Озерний-М», блок 1, бокс 5

24

9.

КУЛІНКА Віталій Федорович

м.Хмельницький, вул.Рибалка,82/3, гаражний кооператив «Озерний-М», блок 1, бокс 13

23

10.

ЛЕГКИЙ Вячеслав Леонідович

м.Хмельницький, вул.Рибалка,82/3, гаражний кооператив «Озерний-М», блок 1, бокс 11

23

11.

ЛІСОВОДСЬКА Тетяна Анатоліївна

м.Хмельницький, вул.Рибалка,82/3, гаражний кооператив «Озерний-М», блок 1, бокс 14

24

12.

МАРЧУК Сергій Сергійович

м.Хмельницький, вул.Рибалка,82/3, гаражний кооператив «Озерний-М», блок 1, бокс 22

23

13.

МОСЬОНДЗ Юрій Ігорович

м.Хмельницький, вул.Рибалка,82/3, гаражний кооператив «Озерний-М», блок 1, бокс 8

24

14.

ПОЛІЩУК Інна Федорівна

м.Хмельницький, вул.Рибалка,82/3, гаражний кооператив «Озерний-М», блок 2, бокс 41

23

15.

ПРОКОПЧУК Петро Вікторович

м.Хмельницький, вул.Рибалка,82/3, гаражний кооператив «Озерний-М», блок 1, бокс 10

24

16.

РИКУН Андрій Олегович

м.Хмельницький, вул.Рибалка,82/3, гаражний кооператив «Озерний-М», блок 1, бокс 12

24

17.

СОПІЛКО Олександр Миколайович

м.Хмельницький, вул.Рибалка,82/3, гаражний кооператив «Озерний-М», блок 1, бокс 1

21

18.

СУХИЙ Сергій Володимирович

м.Хмельницький, вул.Рибалка,82/3, гаражний кооператив «Озерний-М», блок 1, бокс 19

24

19.

ТКАЧУК Олена Анатоліївна

м.Хмельницький, вул.Рибалка,82/3, гаражний кооператив «Озерний-М», блок 1, бокс 17

23

20.

ТОКАЙЧУК Михайло Михайлович

м.Хмельницький, вул.Рибалка,82/3, гаражний кооператив «Озерний-М», блок 1, бокс 21

23

21.

ЮРКОВСЬКА Лукія Тимофіївна

м.Хмельницький, вул.Рибалка,82/3, гаражний кооператив «Озерний-М», блок 1, бокс 23

23

22.

ШИРОКИЙ Іван Павлович

м.Хмельницький, вул.Рибалка,82/3, гаражний кооператив «Озерний-М», блок 2, бокс 30

22

23.

ОСТРОВСЬКА Алла Вікторівна

м.Хмельницький, вул.Рибалка,82/3, гаражний кооператив «Озерний-М», блок 2, бокс 47

20

24.

ОСТАПІШЕН Олег Олександрович

м.Хмельницький, вул.Рибалка,82/3, гаражний кооператив «Озерний-М», блок 2, бокс 45

22

 

Завідуюча юридичним відділом   Л.Демчук

Начальник управління земельних ресурсів та земельної реформи   С.Самишкін

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!