Рішення міської ради

Про припинення права користування земельними ділянками, розірвання договорів оренди землі за згодою сторін, затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, надання земельних ділянок в оренду, постійне користування, затвердження проекту

 

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення тридцять другої сесії

№55 від 26.06.2019 р.

 

Про припинення права користування земельними ділянками, розірвання договорів оренди землі за згодою сторін, затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, надання земельних ділянок в оренду, постійне користування, затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у зв’язку із зміною цільового призначення, внесення змін в рішення сесії міської ради, втрату чинності пункту рішення міської ради та зміну коду КВЦПЗ земельних ділянок

 

Розглянувши пропозицію постійної комісії з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, керуючись Земельним кодексом України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про землеустрій”, “Про Державний земельний кадастр”, рішенням дев’ятнадцятої сесії міської ради від 29.08.2012 №64 із внесеними змінами та доповненнями, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни:

1.1. в графу 2 пункту 16 додатку 2 рішення двадцять дев’ятої сесії міської ради від 28.10.2009 №10 виклавши її в новій редакції: «Майструк Олександр Васильович» відповідно до поданого клопотання Майструка О.В та Мельника О.П. Внести відповідні зміни в договір оренди землі №041074200074 від 05.05.2010;

1.2. в графу 3 пункту 4 додатку 1 рішення двадцять п’ятої сесії міської ради від 10.10.2018 №107 замінивши вираз «прв.Мирного,5/1» на вираз «прз.Мирного,10» відповідно до поданого клопотання ТОВ «Адана-Бас», наказу управління архітектури та містобудування від 20.02.2019 №103. Внести відповідні зміни в договір оренди землі №402/01 від 22.11.2018;

1.3. в п.15 договору оренди землі №040974200261 від 16.11.2009 виклавши її в новій редакції: «Земельна ділянка передається в оренду для обслуговування будівлі продовольчого магазину та кафе» відповідно до поданого клопотання приватного підприємства «Анжеліка».

2. Визнати пункт 8 додатку до рішення двадцять дев’ятої сесії міської ради від 13.02.2019 №82 таким, що втратив чинність відповідно до поданого клопотання ТОВ «Будкомплект».

3. Надати фізичним та юридичним особам земельні ділянки в оренду згідно з додатком 1.

4. Припинити право користування земельними ділянками, розірвати договори оренди землі №193/01 від 17.11.2014, №040974200351 від 24.12.2009, №588-01-2014/6245587 від 07.07.2014, №681010004000006 від 01.04.2011, №43/01 від 17.07.2014, №041074200104 від 08.06.2010, №298/01 від 12.11.2014, №681010004000296 від 19.01.2012, №130/01 від 02.08.2016, №1214/01 від 15.06.2016, №128/01 від 02.06.2017, №273-01-2013/3646753 від 02.12.2013, №040974200385 від 28.12.2009 за згодою сторін та надати земельні ділянки в оренду фізичним та юридичним особам згідно з додатком 2.

5. Припинити право користування земельними ділянками та надати земельні ділянки в постійне користування юридичним особам згідно з додатком 3.

6. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надати їх в оренду фізичним та юридичним особам згідно з додатком 4.

7. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надати їх в постійне користування юридичним особам згідно з додатком 5.

8. Затвердити фізичній особі Туровець Людмилі Миколаївні проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Вайсера, 55/1 площею 363 м2 кадастровий номер 6810100000:01:003:0279 у зв’язку із зміною цільового призначення з «01.03-для ведення особистого селянського господарства - землі сільськогосподарського призначення» на «03.10 - для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) - землі житлової та громадської забудови».

8.1. Затвердити розмір відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва земельної ділянки площею 363 м2 по вул.Вайсера,55/1 кадастровий номер 6810100000:01:003:0279 на загальну суму 5853,00 грн. (п’ять тисяч вісімсот п’ятдесят три грн. 00 коп.) згідно розрахункової відомості визначення сум відшкодування втрат сільськогосподарського призначення складеного приватним підприємством «Земельно-юридичний центр».

8.2. Фізичній особі Туровець Людмилі Миколаївні сплатити втрати сільськогосподарського виробництва за земельну ділянку площею 363 м2 по вул.Вайсера,55/1 кадастровий номер 6810100000:01:003:0279 на загальну суму 5853,00 грн. (п’ять тисяч вісімсот п’ятдесят три грн. 00 коп.) на рахунок №33211848022002, одержувач коштів: УК у м.Хмельницькому \м.Хмельницький\ ЄДРПОУ 38045529, код платежу 21110000, банк одержувача: Казначейство України, МФО 899998 в двомісячний термін з дати прийняття даного рішення.

9. Змінити код КВЦПЗ земельної ділянки по вул. Проскурівській, 79 площею 2125 м2 кадастровий номер 6810100000:01:007:0049 з «03.02-для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти» на «03.05-для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування» відповідно до поданого клопотання комунального закладу культури «Хмельницький обласний краєзнавчий музей».

10. Змінити код КВЦПЗ земельних ділянок по вул.Гарнізонній,17-В площею 7488 м2 кадастровий номер 6810100000:24:002:0438, вул.Гарнізонній,17-Д площею 11402 м2 кадастровий номер 6810100000:24:002:0434, вул.Гарнізонній,17-Г площею 1978 м2 кадастровий номер 6810100000:24:002:0439, вул.Гарнізонній,17/1-А площею 12174 м2 кадастровий номер 6810100000:24:002:0432, вул.Гарнізонній,17/1-Б площею 8552 м2 кадастровий номер 6810100000:24:002:0437, вул.Гарнізонній,17/2-А площею 12059 м2 кадастровий номер 6810100000:24:002:0433, вул.Гарнізонній,17/4 площею 10326 м2 кадастровий номер 6810100000:24:002:0436, вул.Гарнізонній,17/5 площею 15129 м2 кадастровий номер 6810100000:24:002:0441, вул.Гарнізонній,17/6 площею 11080 м2 кадастровий номер 6810100000:24:002:0435 з «03.14-для розміщення та постійної діяльності органів і підрозділів ДСНС» на «02.03-для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку» відповідно до поданого клопотання Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області.

11. При укладанні додаткової угоди про внесення змін до договору оренди землі №681010004000400 від 15.03.2012 Костецькому В.В. по вул.Тернопільській,17/1-А змінити площу земельної ділянки з 2137 м2 на 1445 м2

12. Фізичним та юридичним особам надати документи, необхідні для укладання договору оренди землі у чотирьохмісячний термін (від дати прийняття даного рішення).

12.1. Управлінню земельних ресурсів та земельної реформи під час розрахунку орендної плати за землю застосовувати коефіцієнт кратності 12 на термін один рік з дня державної реєстрації права оренди для орендарів, які у термін, визначений рішенням міської ради, не надали документи, необхідні для укладення договору оренди землі, за виключенням випадків, коли документи не були подані не з вини орендаря.

12.2. По закінченню строку, на який буде укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов’язки за умовами договору, має переважне право поновити його на новий строк. У цьому разі орендар повинен не раніше ніж за 60 днів та не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку дії договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію.

13. Юридичним особам зареєструвати право постійного користування земельними ділянками в установленому законом порядку.

14. Передавати земельні ділянки на умовах благоустрою прилеглої території та її освітлення.

15. Направити рішення Державній податковій інспекції в м.Хмельницькому для контролю за повним і своєчасним стягненням до бюджету плати за землю.

16. Фізичні та юридичні особи, зазначені у даному рішенні, які мають намір здійснити забудову земельної ділянки у м.Хмельницькому, зобов’язані взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Хмельницького в порядку передбаченому чинним законодавством та згідно рішення двадцять другої сесії Хмельницької міської ради № 23 від 17.12.2008 із внесеними змінами та доповненнями.

17. Землекористувачам забезпечити вільний доступ до земельної ділянки відповідним службам для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд на них, що знаходяться в межах закріплених територій.

18. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови А.Бондаренка і управління земельних ресурсів та земельної реформи.

19. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

Міський голова О.Симчишин

 

Додаток 1

до рішення сесії міської ради

від 26.06.2019р. №55

СПИСОК

фізичних та юридичних осіб, яким надаються земельні ділянки в оренду

п/п

Назва фізичних та юридичних осіб

Місце розташування та кадастровий номер земельної ділянки

Цільове використання, підстава та категорія земель

Код класифікації видів цільового призначення земель

Площа,

м2

Термін оренди

1.

Бендель Богдан Миколайович

м.Хмельницький,

вул.Тернопільська,17/1-Е,

6810100000:29:001:0052

для обслуговування нежитлового приміщення (рішення господарського суду Хмельницької області від 14.02.2006 справа №8/418)

Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

11.02-для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

4426

на 10 років

2.

Добровольський Валерій Францович

м.Хмельницький,

вул.Ярослава Мудрого,1/4-Б,

6810100000:07:004:0121

для обслуговування нежитлового приміщення (договір про поділ майна від 28.12.2012 р/н940)

Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

11.02-для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

66

на 10 років

3.

Добровольський Валерій Францович

м.Хмельницький,

вул.Ярослава Мудрого,1/7,

6810100000:07:004:0128

для обслуговування нежитлового приміщення «З-1» (договір про поділ майна від 28.12.2012 р/н940)

Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

11.02-для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

100

на 10 років

4.

Бабійчук Валентина Володимирівна

м.Хмельницький,

вул.Ярослава Мудрого,1/8,

6810100000:07:004:0120

для обслуговування нежитлового приміщення «З-1» (договір про поділ майна від 28.12.2012 р/н940)

Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

11.02-для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

180

на 10 років

5.

Бабійчук Валентина Володимирівна

м.Хмельницький,

вул.Ярослава Мудрого,1/5,

6810100000:07:004:0118

для обслуговування нежитлового приміщення «Д-1» (договір про поділ майна від 28.12.2012 р/н940)

Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

11.02-для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

1055

на 10 років

6.

Сенкевич Ірина Володимирівна

м.Хмельницький,

вул.Чорновола,11/1,

6810100000:05:001:0251

для обслуговування нежитлового приміщення (договір купівлі-продажу від 06.08.2018 р/н828)

Категорія земель – землі житлової та громадської забудови

03.15-для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

204

на 10 років

7.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Транс-Груп ЛТД»

м.Хмельницький,

прс.Миру,111,

6810100000:18:001:0120

для обслуговування будівлі мийки літерою «Б» (договір купівлі-продажу від 24.10.2018 р/н2789)

Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

12.11-для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу

861

на 10 років

 

Секретар міської ради М.Кривак

Завідувач юридичного відділу Л.Демчук

В.о. начальника управління земельних ресурсів та земельної реформи Л.Матвеєва

 

Додаток 2

до рішення сесії міської ради

від 26.06.2019р. №55

СПИСОК

юридичних та фізичних осіб, яким припиняється право користування земельними ділянками та надаються земельні ділянки в оренду

п/п

Назва юридичних та фізичних осіб, яким припиняється право користування земельними ділянками

Місце розташування та кадастровий номер земельної ділянки

Площа, що припиняється,

м2

Назва фізичних осіб, яким надаються земельні ділянки, цільове призначення, адреса ділянки, підстава та категорія земель

Код класифікації видів цільового призначення земель

Площа земельної ділянки,

м2

Термін оренди

1.

Мельник Вікторія Володимирівна

м.Хмельницький,

вул.Міцкевича,35,

6810100000:14:001:0168

1533

Майструк Олександр Васильович для обслуговування виробничого приміщення по вул.Міцкевича,35 (договір дарування від 11.04.2019 р/н471)

Категорія земель – землі житлової та громадської забудови

03.15-для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

1533

на 10 років

2.

Майструк Олександр Василович

Мельник Олександр Петрович

м.Хмельницький,

вул.Курчатова,8/2-Г,

6810100000:14:002:0079

6707

Товариство з обмеженою відповідальністю «Автологістік» для обслуговування складських приміщень по вул.Курчатова,8/2-Г (договір купівлі-продажу від 16.04.2019 р\н687)

Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

11.02-для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

6707

на 10 років

3.

Мельник Олександр Петрович

м.Хмельницький,

вул.Курчатова,8/5-Ж,

6810100000:14:002:0227

800

Товариство з обмеженою відповідальністю «Автологістік» для обслуговування приміщення насосної енергоблоку інв. №4474 ч-5 по вул.Курчатова,8/5-Ж (договір купівлі-продажу від 16.04.2019 р\н692)

Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

11.02-для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

800

на 10 років

4.

Майструк Олександр Васильович

м.Хмельницький,

вул.Курчатова,8/6-Д,

6810100000:14:002:0073

1457

Товариство з обмеженою відповідальністю «Автологістік» для обслуговування приміщення складу по
вул.Курчатова,8/6-Д (договір купівлі-продажу від 16.04.2019 р\н 697)

Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

11.02-для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

1457

на 10 років

5.

Майструк Олександр Василович

Мельник Олександр Петрович

м.Хмельницький,

вул.Міцкевича,33,

6810100000:14:001:0172

921

Майструк Олександр Васильович для обслуговування виробничо-складських приміщень по вул.Міцкевича,33 (свідоцтво про право власності від 14.05.2013 індексний номер 3386480, договір дарування від 12.04.2019 р/н479)

Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

11.02-для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

921

на 10 років

6.

Каськов Олександр Іванович

м.Хмельницький,

прс.Миру,71/4,

гаражний кооператив «Мирний», блок 12, бокс. 51,

6810100000:16:007:0371

23

Кулаков Владислав Олександрович для обслуговування цегляного гаража по прс.Миру,71/4, гаражний кооператив «Мирний», блок 12, бокс, 51 (договір дарування від 20.03.2019 р\н1-756)

Категорія земель – землі житлової та громадської забудови

02.05-для будівництва індивідуальних гаражів

23

на 10 років

7.

Крутилко Алла Іванівна

м.Хмельницький,

вул.Кам’янецька,128,

6810100000:29:003:0139

737

Дунаєвський Тарас Вікторович для обслуговування приміщення адмінбудинку та гаражів по вул.Кам’янецькій,128 (договір купівлі-продажу від 29.03.2019 р/н 19)

Категорія земель – землі житлової та громадської забудови

03.15-для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

737

на 10 років

8.

Здибель Оксана Володимирівна

м.Хмельницький,

вул.Північна,

6810100000:02:001:0110

185

Браїлко Наталія Василівна для городництва по вул.Північній

Категорія земель – землі сільськогосподарського призначення

01.07-для городництва

185

на 5 років

9.

Хмельницький завод «Полімер»

м.Хмельницький,

вул.Пілотська,77/3,

6810100000:05:004:0054

707

Гринь Анатолій Григорович для обслуговування виробничої будівлі по вул.Пілотській,77/5 (договір купівлі-продажу від 13.05.2003 р/н1457, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 30.07.2018, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1609836168101, довідка управління архітектури та містобудування від 03.05.2018 №782/03-14)

Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

11.02-для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

707

на 10 років

10.

Апеляційний суд Хмельницької області

м.Хмельницький,

вул.Нижня Берегова,2/2-В,

6810100000:03:006:0118

21001

в запас міста

11.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Український матеріально-технічний ресурс»

м.Хмельницький,

вул.Мирного,14/3-Б,

6810100000:17:004:0015

4200

в запас міста

12.

Скакун Раїса Петрівна

м.Хмельницький,

вул.Мельникова

6810100000:21:004:0025

600

в запас міста

13.

Зайчук Валентина Миколаївна

м.Хмельницький,

вул.Мельникова

6810100000:21:004:0026

600

в запас міста

14.

Костецький Віктор Вікторович

м.Хмельницький,

вул.Тернопільська,17/1-А

6810100000:29:001:0055

692

в запас міста

15.

Долгова Ганна Йосипівна

м.Хмельницький,

вул.Сагайдачного,83

6810100000:19:002:0294

520

в запас міста

16.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Будкомплект»

м.Хмельницький,

вул.Бандери,2/1-А

6810100000:03:007:0128

427

в запас міста

17.

Свадковська Тетяна Дмитрівна

м.Хмельницький,

вул.Кам’янецька,182/2

6810100000:28:002:0013

400

в запас міста

 

Секретар міської ради М.Кривак

Завідувач юридичного відділу Л.Демчук

В.о. начальника управління земельних ресурсів та земельної реформи Л.Матвеєва

 

Додаток 3

до рішення сесії міської ради

від 26.06.2019р. №55

СПИСОК

юридичних осіб, яким припиняється право користування земельними ділянками та надаються земельні ділянки в постійне користування

п/п

Назва юридичних осіб, яким припиняється право користування земельними ділянками

Місце розташування та кадастровий номер земельної ділянки

Площа, що припиняється,

м2

Назва юридичних осіб, яким надаються земельні ділянки, цільове призначення, адреса ділянки, підстава та категорія земель

Код класифікації видів цільового призначення земель

Площа земельної ділянки,

м2

1.

Хмельницький музичний коледж ім.В.І.Заремби

м.Хмельницький,

вул.Проскурівська,79,

6810100000:01:007:0049

2125

Комунальний заклад культури «Хмельницький обласний краєзнавчий музей» для обслуговування нежитлової будівлі по вул.Проскурівській,79 (розпорядження Хмельницької обласної ради від 22.01.2019 №11/2019-0)

Категорія земель – землі житлової та громадської забудови

03.05-для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування

2125

2.

Комунальне підприємство «Хмельницький міський перинатальний центр» Хмельницької міської ради

м.Хмельницький,

вул.Зарічанська,30,

6810100000:03:002:0083

861

Комунальне підприємство «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради для обслуговування нежитлового приміщення по вул.Зарічанській,30 (рішення виконавчого комітету від 09.02.2017 №108)

Категорія земель – землі житлової та громадської забудови

03.03-для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги

861

 

Секретар міської ради М.Кривак

Завідувач юридичного відділу Л.Демчук

В.о. начальника управління земельних ресурсів та земельної реформи Л.Матвеєва

 

Додаток 4

до рішення сесії міської ради

від 26.06.2019р. №55

СПИСОК

фізичних та юридичних осіб, яким затверджуються проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надаються земельні ділянки в оренду

п\п

Назва фізичних та юридичних осіб

Місце розташування та кадастровий номер земельної ділянки

Цільове використання, підстава та категорія земель

Код класифікації видів цільового призначення земель

Площа,

м2

Термін оренди

1.

Денега Володимир Ігорович

м.Хмельницький,

вул.Курчатова,6-К,

6810100000:02:001:0183

для обслуговування відокремленого нежитлового приміщення (рішення двадцять п’ятої сесії міської ради від 10.10.2018 №108, договір дарування від 26.05.2014 р/н2657, наказ управління архітектури та містобудування від 23.10.2018 №564)

Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення

11.02-для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

1289

на 10 років

2.

Карван Анна Ігорівна

м.Хмельницький,

вул.Трудова,29/2,

6810100000:06:002:0303

для обслуговування складів (рішення двадцять п’ятої сесії міської ради від 10.10.2018 №84, договір про поділ нерухомого майна від 22.03.2017 р/н442)

Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

11.02-для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

4463

на 10 років

3.

Шевчук Галина Трохимівна

м.Хмельницький,

вул.Заводська,155/3-А,

6810100000:22:002:0232

для обслуговування приміщення складу (рішення двадцять сьомої сесії міської ради від 14.12.2018 №62, договір купівлі-продажу від 25.12.2006 р/н 10387, наказ управління архітектури та містобудування від 09.10.2018 №544)

Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

11.02-для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

715

на 10 років

4.

Магаляс Валентин Тимофійович

м.Хмельницький,

вул.Кропивницького,6/3,

6810100000:16:007:0572

для обслуговування нежитлового приміщення (рішення двадцять дев’ятої сесії міської ради від 13.02.2019 №74, договір купівлі-продажу від 24.09.2018 р/н1388, наказ управління архітектури та містобудування від 05.12.2018 №642)

Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

11.02-для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

377

на 10 років

5.

Гнатюк Олексій Іванович

Орагвелідзе Олег Анатолійович

м.Хмельницький,

вул.Красовського,6,

6810100000:07:003:0172

для обслуговування будівлі прохідної будки з ваговою та будівлі їдальні (рішення двадцять сьомої сесії міської ради від 14.12.2018 №53, свідоцтво від 09.06.1999 р/н1700, договір дарування від 19.10.2001 р/н6170)

Категорія земель – землі житлової та громадської забудови

03.10-для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку)

636

на 10 років

6.

Рикун Анатолій Панасович

м.Хмельницький,

вул.Кооперативна,5,

6810100000:15:001:0152

для обслуговування приміщення магазину (рішення двадцять п’ятої сесії міської ради від 10.10.2018 №90, договір іпотеки від 28.09.2009 №1841)

Категорія земель – землі житлової та громадської забудови

03.07-для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

29

на 10 років

7.

Шевчук Галина Трохимівна

м.Хмельницький,

вул.Заводська,155/4,

6810100000:22:002:0225

для обслуговування пункту по переобладнанню автомобілів на СПГ (рішення двадцять п’ятої сесії міської ради від 10.10.2018 №91, договір купівлі-продажу від 01.12.2009 р/н1858, наказ управління архітектури та містобудування від 19.06.2018 №363)

Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

 

12.11-для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу

636

на 10 років

8.

Крамничний Володимир Васильович

м.Хмельницький,

вул.Курчатова,6-Й,

6810100000:02:001:0182

для обслуговування металевого складу (рішення двадцять дев’ятої сесії міської ради від 13.02.2019 №69, договір купівлі-продажу від 05.10.2007 р/н3398, наказ управління архітектури та містобудування від 04.01.2019 №13)

Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

11.02-для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

543

на 10 років

9.

Клочкова Інна Іванівна

м.Хмельницький,

вул.Заводська,34/2,

6810100000:04:005:0128

для обслуговування частини приміщень фасувального цеху (рішення двадцять сьомої сесії міської ради від 14.12.2018 №62, договір купівлі-продажу від 08.11.2001 р/н6186)

Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

11.02-для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

465

на 10 років

10.

Магаляс Валентин Тимофійович

Магаляс Вадим Валентинович

м.Хмельницький,

вул.Кропивницького,6/2,

6810100000:16:007:0568

для обслуговування приміщення складу (рішення двадцять дев’ятої сесії міської ради від 13.02.2019 №74, договори купівлі-продажу від 17.11.2016 р/н4272,4270, наказ управління архітектури та містобудування від 05.12.2018 №641)

Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

11.02-для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

567

на 10 років

11.

Слюсаренко Володимир Володимирович

м.Хмельницький,

вул.Козацька,44-А,

6810100000:07:005:0197

для обслуговування дерев’яної збірно-щитової будівлі (рішення двадцять дев’ятої сесії міської ради від 13.02.2019 №69, дублікат договору про поділ майна від 26.02.2010 р/н5452)

Категорія земель – землі житлової та громадської забудови

 

03.15-для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

1023

на 10 років

12.

Приватне акціонерне товариство «Пересувна механізована колона №1»

м.Хмельницький,

вул.Курчатова,14,

6810100000:14:002:0341

для обслуговування інструментального складу, гаражу, адміністративного будинку, майстерні №1, майстерні №2, матеріального складу №2, пристройки до майстерні №1, топочної до адмінбудинку, топочної до гаража, топочної, матеріального складу (рішення двадцять сьомої сесії міської ради від 14.12.2018 №53, рішення господарського суду Хмельницької області від 05.05.2004)

Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

11.02-для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

11922

на 10 років

13.

Коноваленко Володимир Іванович

Коноваленко Марія Митрофанівна

м.Хмельницький,

вул.Трудова,5/3-А,

6810100000:18:003:0084

для обслуговування адмінбудинку та квартири (рішення двадцять дев’ятої сесії міської ради від 13.02.2019 №74, договір про поділ нерухомого майна в натурі від 24.05.2016 р/н669, інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 25.08.2016, реєстраційні номери об’єктів нерухомого майна 1240368568101, 995845668101, наказ управління архітектури та містобудування від 22.11.2017 №576)

Категорія земель – землі житлової та громадської забудови

03.15-для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

1491

на 10 років

14.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Скай Проект»

м.Хмельницький,

вул.Садова,1/2,

6810100000:17:006:0184

для обслуговування АЗС (рішення двадцять дев’ятої сесії міської ради від 13.02.2019 №74, акт приймання-передачі нерухомого майна від 12.04.2017, реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна 1226194368101)

Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

 

12.11-для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу

2493

на 10 років

15.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Скай Проект»

м.Хмельницький,

вул.Садова,1/1,

6810100000:17:006:0185

для обслуговування АЗС (рішення двадцять дев’ятої сесії міської ради від 13.02.2019 №74, акт приймання-передачі нерухомого майна від 12.04.2017, реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна 1226181168101)

Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

12.11-для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу

1897

на 10 років

16.

Приватне підприємство «Подільська приватна хірургічна клініка професора Суходолі»

м.Хмельницький,

вул.Пілотська,1/2,

6810100000:07:003:0181

для обслуговування операційної та палати інтенсивної терапії (прибудова до 7-го корпусу Хмельницької обласної лікарні) по вул. Пілотській, 1/2 (рішення двадцять восьмої сесії міської ради від 04.07.2018 №85, свідоцтво про право власності від 13.05.2013 індексний номер 3354606, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 57574368101)

Категорія земель – землі житлової та громадської забудови

03.03-для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги

327

на 10 років

17.

Войтюк Майя Петрівна

м.Хмельницький,

вул.Кропивницького,6/1,

6810100000:16:007:0576

для обслуговування нежитлових приміщень (рішення двадцять сьомої сесії міської ради від 14.12.2018 №53, договір купівлі-продажу від 08.08.2018 р/н1128)

Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення

11.02-для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

298

на 10 років

18.

Волікова Ольга Юріївна

м.Хмельницький,

вул.Шевченка,89,

6810100000:04:003:0297

для обслуговування приміщення магазину (рішення двадцять сьомої сесії міської ради від 14.12.2018 №53, договір про поділ нерухомого майна від 12.08.2011 р/н3205)

Категорія земель – землі житлової та громадської забудови

03.07-для будівництва а обслуговування будівель торгівлі

184

на 10 років

19.

Вовк Сергій Володимирович

Коваль Віталій Володимирович

м.Хмельницький,

вул.Зарічанська,48/1,

6810100000:06:003:0093

для обслуговування приміщення І-черги продовольчого магазину (рішення двадцять другої сесії міської ради від 04.07.2018 №81, інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 27.04.2016 реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 912647368101)

Категорія земель – землі житлової та громадської забудови

03.07-для будівництва а обслуговування будівель торгівлі

108

на 10 років

 

Секретар міської ради М.Кривак

Завідувач юридичного відділу Л.Демчук

В.о. начальника управління земельних ресурсів та земельної реформи Л.Матвеєва

 

Додаток 5

до рішення сесії міської ради

від 26.06.2019р. №55

СПИСОК

юридичних осіб, яким затверджуються проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надаються земельні ділянки в постійне користування

п\п

Назва юридичних осіб

Місце розташування та кадастровий номер земельної ділянки

Цільове використання, підстава та категорія земель

Код класифікації видів цільового призначення земель

Площа,

м2

1.

Комунальне підприємство по зеленому будівництву і благоустрою міста виконавчого комітету Хмельницької міської ради

м.Хмельницький,

вул.Молодіжна (за автостоянкою),

6810100000:09:004:0124

під сквер (рішення двадцять дев’ятої сесії міської ради від 13.02.2019 №71)

Категорія земель – землі житлової та громадської забудови

18.00-землі загального користування (землі будь-якої категорії, які використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, сквери, бульвари, водні об'єкти загального користування, а також інші землі, якщо рішенням відповідного органу державної влади чи місцевого самоврядування їх віднесено до земель загального користування)

4918

2.

Комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг виконавчого комітету Хмельницької міської ради

м.Хмельницький,

прв.Матросова,1,

6810100000:23:001:0185

для обслуговування приміщення очисних споруд (рішення двадцять п’ятої сесії міської ради від 10.10.2018 №90, виконавчого комітету від 09.12.2010 №1628, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 03.03.2017, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1188702968101)

Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

11.04-для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

6097

3.

Хмельницький дошкільний навчальний заклад №25 «Калинонька»

м.Хмельницький,

прв.Маяковського,17,

6810100000:01:008:0849

для обслуговування будівлі дошкільного закладу (рішення двадцять дев’ятої сесії міської ради від 13.02.2019 №71, довідка від 11.12.2018 №01-12/87)

Категорія земель – землі житлової та громадської забудови

03.02-для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти

8800

4.

Хмельницький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді

м.Хмельницький,

вул.Проскурівська,83

6810100000:01:007:0169

для обслуговування нежитлових приміщень (рішення двадцять другої сесії міської ради від 04.07.2018 №81, свідоцтво про право власності САА №233875 від 05.07.2005, довідка від 09.02.2018 №48)

Категорія земель – землі житлової та громадської забудови

03.02-для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти

4622

5.

Комунальне підприємство по зеленому будівництву і благоустрою міста виконавчого комітету Хмельницької міської ради

м.Хмельницький,

вул.Мирного

6810100000:17:003:0198

під сквер (рішення двадцять дев’ятої сесії міської ради від 13.02.2019 №71, рішення п’ятнадцятої сесії міської ради від 31.05.2017 №30)

Категорія земель – землі житлової та громадської забудови

18.00-землі загального користування (землі будь-якої категорії, які використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, сквери, бульвари, водні об’єкти загального користування, а також інші землі, якщо рішенням відповідного органу державної влади чи місцевого самоврядування їх віднесено до земель загального користування)

1375

 

Секретар міської ради М.Кривак

Завідувач юридичного відділу Л.Демчук

В.о. начальника управління земельних ресурсів та земельної реформи Л.Матвеєва

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!