Рішення міської ради

Про розгляд заяв громадян Тіунової Наталії Анатоліївни, Конончук Ольги Вікторівни та Конончука Антона Анатолійовича про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку,

 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення позачергової сорок третьої сесії

№3 від 16.07.2020 р.

 

Про розгляд заяв громадян Тіунової Наталії Анатоліївни, Конончук Ольги Вікторівни та Конончука Антона Анатолійовича про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на території міста Хмельницького

 

До Хмельницької міської ради 18.06.2020 надійшли заяви громадян Тіунової Наталії Анатоліївни (реєстр. №Т-25980-20) та Конончук Ольги Вікторівни (реєстр №К-26011-20) про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок розміром по 0,10 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в масиві індивідуальної житлової забудови «Мрія» в мікрорайоні «Дубове» на території міста Хмельницького з метою передачі їх у власність, а також Конончука Антона Анатолійовича (реєстр №К-25988-20) про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки розміром по 0,10 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в масиві індивідуальної житлової забудови «Радуга» в мікрорайоні «Дубове» на території міста Хмельницького з метою передачі її у власність.

Розглянувши заяви громадян Тіунової Н.А. та Конончук О.В. про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок розміром по 0,10 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в масиві індивідуальної житлової забудови «Мрія» в мікрорайоні «Дубове» на території міста Хмельницького з метою передачі їх у власність, а також заяву громадянина Конончука Антона Анатолійовича (реєстр №К-25988-20) про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки розміром по 0,10 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в масиві індивідуальної житлової забудови «Радуга» в мікрорайоні «Дубове» на території міста Хмельницького з метою передачі її у власність, слід прийти до висновку, що вказані дозволи не можуть бути надані, виходячи з наступного.

Частиною 7 ст.118 Земельного кодексу України визначено, що підставою відмови у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки може бути лише невідповідність місця розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.6 ст.118 Земельного кодексу України громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності у межах норм безоплатної приватизації, подають клопотання до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки.

Вказання у клопотанні лише на масив індивідуальної житлової забудови, як на певний орієнтир місця знаходження земельної ділянки, не є вказанням на конкретно визначене її місце розташування та на конкретну земельну ділянку (з вказанням її адреси, які є визначеними), а тому не може бути взято до уваги при розгляді клопотання відповідно змісту.

До заяв громадян Тіунової Н.А., Конончук О.В. та Конончука А.А. графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, долучені не були, що є порушенням порядку подання клопотання, передбаченого ч.6 ст.118 Земельного кодексу України.

Крім того, у своїх клопотанням заявники вказують на розмір земельних ділянок, які б вони бажали отримати у власність, а саме – 0,10 га, хоча у масивах індивідуальної житлової забудови, які запропоновані до розподілу між громадянами в порядку черговості відповідно до генеральних планів їх забудови, в т.ч. і в масивах індивідуальної забудови «Мрія» та «Радуга» у мікрорайоні Дубове, орієнтовна площа земельних ділянок складає 0,06 га.

Поряд із цим, слід зазначити, що графічні матеріали, які додаються до клопотання повинні бути такими, обсяг даних яких дозволяє чітко ідентифікувати бажане місце розташування земельної ділянки відносно інших землевласників та землекористувачів, а бажана земельна ділянка має бути максимально конкретизованою, що б давало можливість органу місцевого самоврядування насамперед встановити зазначене місце розташування, перевірити відповідність місця розташування земельної ділянки вимогам законів та у передбачених земельним законодавством випадках надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо чітко визначеної земельної ділянки.

Подані заявниками графічні матеріали вказаним критеріям не відповідають.

Зазначення на карті або іншому графічному матеріалі бажаного місця розташування земельної ділянки має значення для надання йому об’єктивної оцінки, оскільки пошук такої ділянки до повноважень Хмельницької міської ради не віднесено.

Розгляд питання про наявність, або відсутність підстав для надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки можливий лише по відношенню до земельної ділянки, місце розташування якої є визначеним.

Незазначення місця розташування земельної ділянки є порушенням порядку звернення та відповідно підставою для відмови в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зважаючи на відсутність визначеного об’єкту.

Також слід зазначити, що пунктом 1.1 Положення про порядок надання земельних ділянок громадянам для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на території м.Хмельницького, затвердженого рішенням 3-ої сесії Хмельницької міської ради від 27.09.2006 №16 (із внесеними змінами і доповненнями) передбачено, що надання громадянам, які мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (далі – земельна ділянка) на території міста Хмельницького здійснюється виключно у порядку черговості шляхом постановки на облік в управлінні земельних ресурсів та земельної реформи департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів (далі – управління земельних ресурсів та земельної реформи) після досягнення громадянином 18-ти річного віку.

Згідно з п.1.5 вказаного Положення постановка громадян на чергу для отримання земельних ділянок здійснюється посадовою особою управління земельних ресурсів та земельної реформи за датою подання заяви, наступного дня, після завершення перевірки, яку має провести відділ інформації та кадастрів департаменту у відповідності до вимог п.1.4. цього Положення, шляхом внесення інформації до спеціальної комп’ютерної реєстраційної програми.

Відповідно до пункту 1.6 зазначеного Положення щорічно формуються списки громадян, що внесені до спеціальної комп’ютерної реєстраційної програми, які перебувають у черзі з надання земельних ділянок (додаток 1), списки осіб, які користуються правом першочергового або позачергового отримання земельних ділянок (додаток 2) та списки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення та мають статус учасника бойових дій (додаток 3) (далі - списки учасників АТО), які підшиваються в окремі Книги, які мають бути пронумеровані, прошнуровані, підписані начальником управління земельних ресурсів та земельної реформи та скріплені печаткою цього управління.

Пунктом 3.1 згаданого Положення передбачено, що право на першочергове одержання земельних ділянок мають: - ветерани праці; - діти війни; - учасники війни; - учасники бойових дій; - особи, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; - один з членів багатодітної сім’ї (батько або мати); - інваліди війни; - один з членів сім’ї загиблого військовослужбовця; - матері-героїні; - реабілітовані жертви політичних репресій; - інваліди 1 та 2 груп загального захворювання; - інші громадяни, які мають пільги на отримання земельних ділянок, передбачені законодавством України.

Згідно з пунктом 3.2 даного Положення до списку осіб, учасників АТО включаються особи (зареєстровані на території міста Хмельницького) та за пропозицією профільної постійної депутатської комісії, військовослужбовці, які до реєстрації у інших містах України, були зареєстровані та проживали у місті Хмельницькому, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення та мають статус учасника бойових дій.

Відповідно до пункту 3.3 зазначеного вище Положення позачергово, за відповідною пропозицією профільної постійної депутатської комісії міська рада може надати не більше 5% від загальної кількості земельних ділянок наступним категоріям громадян, які обліковуються окремо управлінням земельних ресурсів та земельної реформи: а) один із батьків, у сім'ї яких виховується 5 та більше дітей віком до 18 років; б) громадяни, на яких поширюється дія Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»; в) почесні громадяни міста Хмельницького; г) спортсмени-майстри спорту України міжнародного класу, зареєстровані на території м.Хмельницького, які стали призерами або переможцями на Чемпіонатах світу або Європи, або на Параолімпійських іграх або на Олімпійських іграх, а також Заслужені тренери України, які проживають та зареєстровані на території м.Хмельницького, які підготували спортсмена призера або переможця Чемпіонату світу чи Європи, або призера чи переможця Параолімпійських або Олімпійських ігор, за поданням Управління молоді та спорту; ґ) один із батьків, на утриманні яких знаходиться дитина-інвалід; д) один з членів сім’ї загиблого учасника антитерористичної операції – хмельничанина; е) хмельничани, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у яких 1-а група інвалідності внаслідок поранення, що підтверджується відповідними документами. Особам, визначеним даним пунктом пропонуються земельні ділянки виключно згідно списку, за датою звернення, за винятком осіб, визначених підпунктами д) та е), яким можуть бути запропоновані земельні ділянки на звернення громадян за відповідною пропозицією профільної постійної депутатської комісії.

Відповідно до інформації, наявної в управлінні земельних ресурсів та земельної реформи департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів:

громадянка Тіунова Наталія Анатоліївна на підставі звернення від 27.05.2020 включена у чергу з надання земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) і станом на 23.06.2020 її номер у загальному списку черговості 16702, в списку учасників АТО – 3612;

громадянка Конончук Ольга Вікторівна на підставі звернення від 27.05.2020 включена у чергу з надання земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) і станом на 23.06.2020 її номер у загальному списку черговості 16700, в списку учасників АТО – 3611;

громадянин Конончук Антон Анатолійович на підставі звернення від 03.06.2015 включений у чергу з надання земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) і станом на 23.06.2020 його номер у загальному списку черговості 12124, в списку учасників АТО – 1207.

Таким чином, на 18.06.2020, тобто на момент реєстрації поданих заявниками клопотань, їх порядковий номер черговості не надійшов.

Враховуючи вищевикладене, розглянувши пропозицію депутата міської ради Г.Галкіна, керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про Державний земельний кадастр», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про порядок надання земельних ділянок громадянам для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на території м.Хмельницького, затвердженим рішенням 3-ої сесії Хмельницької міської ради від 27.09.2006 №16, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити громадянці Тіуновій Наталії Анатоліївні у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки розміром 0,10 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в масиві індивідуальної житлової забудови «Мрія» в мікрорайоні «Дубове» на території міста Хмельницького з метою передачі її у власність.

2. Відмовити громадянці Конончук Ользі Вікторівні у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки розміром 0,10 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в масиві індивідуальної житлової забудови «Мрія» в мікрорайоні «Дубове» на території міста Хмельницького з метою передачі її у власність.

3. Відмовити громадянину Конончуку Антону Анатолійовичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки розміром 0,10 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в масиві індивідуальної житлової забудови «Радуга» в мікрорайоні «Дубове» на території міста Хмельницького з метою передачі її у власність.

4. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови А.Бондаренка і управління земельних ресурсів та земельної реформи.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

Міський голова О.СИМЧИШИН

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!