Рішення міської ради

Про розгляд заяви громадянки Тищук Олени Володимирівни щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення садівництва

 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення позачергової одинадцятої сесії

№3 від 30.12.2021 р.

 

Про розгляд заяви громадянки Тищук Олени Володимирівни щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення садівництва

 

До Хмельницької міської ради надійшла заява громадянки Тищук Олени Володимирівни від 29.04.2021 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність (безоплатно) земельної ділянки орієнтовною площею 0,12 га для індивідуального садівництва на північній околиці міста Хмельницького (з місцем розташування, відображеним на долученому до заяви графічному матеріалі), яка була зареєстровано 05.05.2021 за р/н Т-6299-21.

Листом від 29.05.2021 №Т-6299-21 громадянці Тищук О.В. повідомлено про те, що Генеральним планом м.Хмельницького, затвердженим рішенням 19-ої сесії Хмельницької міської ради від 06.08.2008 №4, та Планом зонування території міста Хмельницького, затвердженим рішенням 5-ої сесії Хмельницької міської ради від 30.03.2011 №25, не передбачено земельних ділянок для ведення садівництва, ні як окремо розміщених земельних ділянок, ні як масиву (кооперативу, товариства) в цілому, а також те, що на території міста Хмельницького земельні ділянки для ведення садівництва входять до складу раніше створених садівничих товариств (кооперативів). В управлінні земельних ресурсів відомості щодо наявності вільних земельних ділянок для ведення садівництва на території міста Хмельницького відсутні, а тому задовольнити звернення заявниці наразі неможливо. Для отримання інформації щодо вільних земельних ділянок для ведення садівництва, гр.Тищук О.В. рекомендовано звертатись до голів існуючих садівничих кооперативів (товариств), в тому числі і до голови садівничого товариства «Кристал-2» (до складу якого входить земельна ділянка, щодо відведення якої надійшла заява гр.Тищук О.В.).

Не погоджуючись із порядком розгляду поданої заяви від 05.05.2021 №Т-6299-21, громадянка Тищук О.В. звернулась до Хмельницького окружного адміністративного суду.

Рішенням Хмельницького окружного адміністративного суду від 13.10.2021 (справа №560/8351/21) Хмельницьку міську раду зобов’язано повторно розглянути заяву Тищук Олени Володимирівни та прийняти рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення індивідуального садівництва на північній околиці міста Хмельницького в порядку, передбаченому ст.118 Земельного кодексу України та ст.ст.26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з врахуванням його правової оцінки, наданої судом у рішенні.

На виконання рішення Хмельницького окружного адміністративного суду від 13.10.2021 (справа №560/8351/21), розглянувши повторно заяву громадянки Тищук О.В. від 29.04.2021 та додані документи щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва, слід прийти до висновку, що вона не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 6 ст.35 Земельного кодексу України визначено, що використання земельних ділянок садівницьких товариств здійснюється відповідно до закону та статутів цих товариств.

Відповідно до п.1.3.2 статуту садівничого товариства «Кристал-2», затвердженого загальними зборами товариства (протокол від 11.03.2017 №1), товариство здійснює свою діяльність на земельній ділянці, наданій в безстрокове користування для організації колективного саду, рішенням Хмельницької районної ради народних депутатів №12 від 04.06.1993р. площею – 2,0 га, №20 від 01.04.1994р. площею – 9,0 га.

Так, зокрема, рішеннями Хмельницької районної ради від 04.06.1993 №12 та від 01.04.1994 №20 Хмельницькій обласній державній адміністрації та Хмельницькому військовому комісаріату для постійного користування виділено земельні ділянки під колективні сади розміром 2,0 га та 9,0 га відповідно. В подальшому, 10.04.1995 на загальних зборах прийнято рішення про об’єднання вищезазначених земель в єдине садівниче товариство з назвою «Кристал-2».

Відповідно до ч.5 ст.35 Земельного кодексу України приватизація земельної ділянки громадянином - членом садівницького товариства здійснюється без згоди на те інших членів цього товариства, що свідчить про можливість приватизації земельних ділянок в садівничих товариствах лише у разі наявності членства в них (а також підтверджує те, що обов’язковою вимогою для приватизації земельної ділянки у садівницькому товаристві без згоди на те інших його членів є наявність членства у ньому) та свідчить про те, що у разі відсутності у громадянина України членства у садівницькому товаристві, приватизація землі (земельної ділянки), яка входить до його складу, не можлива. Таким чином, оформити право власності на земельну ділянку в садівничому товаристві шляхом отримання її із земель комунальної власності в порядку безоплатної приватизації мають право тільки члени садівничого товариства, на території якого розташована така земельна ділянка.

Згідно з ч.3 ст.116 Земельного кодексу України безоплатна передача земельних ділянок у власність громадян провадиться у разі: а) приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян; б) одержання земельних ділянок внаслідок приватизації державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій; в) одержання земельних ділянок із земель державної і комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації, визначених цим Кодексом.

Як вбачається з наведених вище норм Земельного кодексу України оформлення права власності на земельні ділянки у садівничих товариствах відбувається шляхом приватизації, яка у свою чергу поширюється лише на земельні ділянки, які перебувають у користуванні громадян, що звернулись до органу місцевого самоврядування з відповідними клопотаннями.

На час розгляду заяви громадянки Тищук О.В. від 29.04.2021 у ній та долучених до неї додатках відомості щодо перебування заявниці в членах садівничого товариства «Кристал-2» та виділення їй у встановленому статутом товариства порядку земельної ділянки (під певним номером згідно зі схемою організації (планом території)), яку заявниця бажає отримати у власність, або про те, що вказана заявницею земельна ділянка перебуває у її користуванні, відсутні, що також унеможливлює надання громадянці Тищук О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність вказаної у заяві Тищук О.В. земельної ділянки.

Відповідно до п.2.2 статуту садівничого товариства «Кристал-2» прийом громадян в члени товариства, переоформлення садової ділянки на нову особу, зміна власника ділянки, або власника будинку проводиться за письмовою заявою вступаючого в місячний термін правлінням товариства, з наступним затвердженням загальними зборами членів садівничого товариства.

Згідно з довідкою садівничого товариства «Кристал-2» від 20.12.2021 №37 відповідно до розбивочного креслення проекта планування та забудови садово-городнього товариства «Кристал-2», наявного у робочому проекті планування та забудови садівничого товариства «Кристал-2», розробленого ТАПМ «Хмельницькархпроект» у 1994 році, яким садівниче товариство «Кристал-2» керується при вирішенні питань про можливість прийняття громадян в члени та виділення земельних ділянок, земельна ділянка, яка межує із земельними ділянками №86 та 104 та яку відображено на графічних матеріалах заявниці, не була передбачена до розподілу між членами садівничого товариства, що підтверджується відсутністю нумерації та контурів на вказаній схемі, якими б окреслювались розміри, конфігурація та площа земельної ділянки, при цьому, при вирішенні питань про виділення земельних ділянок членам товариства відображене заявницею місце розташування не розглядалось як окрема земельна ділянка та не враховувалось при розподілі земельних ділянок між членами товариства. Таким чином, з наведеного вбачається, що вказане у заяві Тищук О.В. місце розташування земельної ділянки не передбачене як таке, яке планувалось для облаштування ще однієї земельної ділянки у вказаному садівничому товаристві, а тому підстави для його виділення як земельної ділянки відсутні.

Розглянувши заяву громадянки Тищук Олени Володимирівни від 29.04.2021, пропозицію депутата Хмельницької міської ради В.Коліщака, на виконання рішення Хмельницького окружного адміністративного суду від 13.10.2021 (справа №560/8351/21), керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про Державний земельний кадастр», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про землеустрій», Генеральним планом м.Хмельницького, затвердженим рішенням 19-ої сесії Хмельницької міської ради від 06.08.2008 №4, Планом зонування території міста Хмельницького, затвердженим рішенням 5-ої сесії Хмельницької міської ради від 30.03.2011 №25, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити громадянці Тищук Олені Володимирівні у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 га для ведення індивідуального садівництва у м.Хмельницькому (з місцем розташування, відображеним на долучених до заяв графічних матеріалах).

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови М.Ваврищука і управління земельних ресурсів.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

Міський голова О.СИМЧИШИН

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!