Проекти рішень виконавчого комітету

Про внесення на розгляд сесії міської ради пропозиції про затвердження Положення про систему відеоспостереження міста Хмельницького

Про внесення на розгляд сесії міської ради пропозиції про затвердження Положення про систему відеоспостереження міста Хмельницького

Розглянувши клопотання Хмельницького міського комунального підприємства «Хмельницькінфоцентр», з метою забезпечення об'єктів захисту та критично важливих об'єктів шляхом зниження ймовірності реалізації загроз природного, техногенного, кримінального, терористичного та іншого характеру встановленням сучасних систем безпеки, застосуванням засобів зовнішнього контролю (спостереження) та швидкого реагування, визначення порядку використання та особливостей функціонування системи відеоспостереження міста Хмельницького, відповідно до Законів України "Про інформацію", "Про телекомунікації", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", «Про електронні документи та електронний документообіг», постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 року №373 «Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах», рішення сесії міської ради №80 від 004.03.2015 року «Про затвердження Програми впровадження електронного урядування у Хмельницькій  міській раді на 2015-2020 роки», керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

 

  1. Внести на розгляд сесії міської ради пропозицію про затвердження Положення про систему відеоспостереження міста Хмельницького згідно з додатком;

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Сабій Ю. С.

                                                                                                                     

           

            Міський голова                                                                               О. Симчишин

 

 

 

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від  ___________ 2018 р. № ____

 

Положення

про систему відеоспостереження

міста Хмельницького

 

 1. Загальні положення
  1. Положення систему відеоспостереження міста Хмельницького (далі – Положення) визначає мету, джерела створення, склад, процедуру формування та регулює інші питання функціонування системи відеоспостереження міста Хмельницького.
  2. Система відеоспостереження міста Хмельницького (далі – Система) створена та використовується в інтересах територіальної громади міста Хмельницького.
  3. Система є власністю територіальної громади міста Хмельницького.
  4. Завданнями Системи є виготовлення якісного інформаційного продукту, який може бути використаний з метою підвищення ефективності роботи виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Хмельницького, територіальних органів виконавчої влади, органів внутрішніх справ, територіальних органів Служби безпеки України і адміністрацій об’єктів з масовим перебуванням людей, оперативних штабів тощо щодо попередження, припинення й ліквідації кризових ситуацій криміногенного, терористичного, природного й техногенного характеру, антитерористичного й протикримінального захисту, убезпечення й правопорядку. Система призначена для надання дієвої допомоги при проведенні профілактичної роботи щодо попередження злочинів та може використовуватись для отримання доказової бази відносно подій і злочинів, що вже сталися, з метою долучення відеоматеріалів до кримінальних та адміністративних проваджень відповідно до чинного законодавства України.
  5. Система забезпечує відеоконтролювання та відеоспостереження за міськими об'єктами з масовим перебуванням людей (вулицями, іншими місцями найбільш масового скупчення та перебування людей, транспортними засобами колективного користування, тобто потенційно криміногенними ділянками міста) з передачею оперативної інформації до управління Системою та архівних даних Системи.
  6. Технічні вимоги до використання технічних засобів і програмного забезпечення, організації робочих місць користувачів інформації в Системі, засобів відеофіксації (залежно від виду даних (цифрові/аналогові), наявності у Системі засобів зберігання даних), підключення засобів (систем) відеофіксації, що знаходяться в чужому володінні, тощо визначаються Регламентом використання та функціонування системи відеоспостереження міста Хмельницького (далі – Регламент), який затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради.
  7. Правовою основою Положення є Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», "Про інформацію", "Про телекомунікації", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", «Про електронні документи та електронний документообіг», постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 р. №373 «Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах», рішення сесії міської ради №80 від 04.03.2015 р. «Про затвердження Програми впровадження електронного урядування у Хмельницькій  міській раді на 2015-2020 роки» та інші нормативно-правові акти.
  8. Фінансування створення, забезпечення функціонування та розвиток Системи здійснюється за рахунок бюджетних коштів, а також інших джерел відповідно до законодавства України.

 

 

 1. Основні терміни
  1. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:
   1. інтегрована система відеоспостереження та відеоаналітики міста Хмельницького – сукупність інформаційно-телекомунікаційних  систем (ІТС), які у процесі обробки інформації діють як єдине ціле;
   2. інформація (дані) – будь-які відомості, які можуть бути збережені на матеріальних  носіях або відображені в електронному вигляді та знаходяться в системі відеоспостереження міста Хмельницького;
   3. обробка інформації в системі – виконання однієї або кількох операцій, зокрема: збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація, приймання, отримання, передавання, які здійснюються в Системі за допомогою технічних та програмних засобів;
   4. інформаційна послуга – дії суб'єктів щодо забезпечення споживачів інформаційними продуктами;
   5. інформаційний продукт (продукція) – інформація, зібрана та оброблена в Системі, захищена від стороннього втручання і в подальшому підготовлена адміністратором та призначена для задоволення потреб користувачів та/або запитувачів інформації;
   6. доступ до інформації в системі – окремий авторизований вхід до Системи, який дає можливість самостійно використовувати ресурси в межах наданих повноважень (в межах наданого рівня доступу);
   7. рівень доступу до інформації в Системі – чітко визначений перелік  інформації, до якої користувачу Системи надається доступ (перелік цих даних визначається відповідно до Положення та Регламенту, які встановлюють повноваження конкретного користувача інформації в Системі, його посадові, службові або трудові обов’язки (об’єкт або перелік об’єктів відеоспостереження, визначених згідно з пунктом 4.1 Положення).
   8. пріоритетний рівень доступу до інформації в Системі – різновид доступу до Системи, який включає можливість виконання чітко визначених Положенням та Регламентом операцій, а саме перегляду в режимі реального часу, введення, перетворення, зчитування та отримання інформації відповідно до напрямку діяльності відповідного користувача;
   9. загальний рівень доступу до інформації в Системі – різновид доступу до Системи, який включає можливість перегляду інформації (відеозапису) в режимі реального часу та отримання в автоматичному режимі статистичних зведень, без права обробляти інформацію в Системі;
   10. несанкціоновані дії щодо інформації в Системі – дії, що провадяться з порушенням порядку доступу до цієї інформації, установленого відповідно до законодавства та цього Положення;
   11. блокування інформації в Системі – дії адміністратора, внаслідок яких унеможливлюється доступ користувачів до інформації в Системі;
   12. захист інформації в Системі – діяльність, спрямована на запобігання несанкціонованим діям щодо інформації в Системі;
   13. криптографічний захист інформації – вид захисту інформації, що реалізується шляхом перетворення інформації з використанням спеціальних (ключових) даних з метою приховування/відновлення змісту інформації, підтвердження її справжності, цілісності, авторства тощо;
   14. програмно-апаратний комплекс – сукупність взаємопов’язаного серверного обладнання та програмного забезпечення, яке забезпечує накопичення та обробку інформації Системи;
   15. засоби відеофіксації – технічні засоби, призначені для збирання, зберігання та первісної обробки відеоданих (переробки), а також за наявності технічних можливостей – відтворення відеоданих (зображення у русі) (смарткамери з функціями детектування державних номерних знаків транспортних засобів, детектування обличь, охорони периметру, керування трафіком, визначення задимлення, вибухів, несанкціонованого залишення предметів тощо).
   16. інші технічні засоби – засоби вимірювання, прилади візуалізації (в тому числі тепловізори) тощо;
   17. автентифікація – процедура встановлення належності користувачу інформації в системі наданого ним ідентифікатора;
   18. ідентифікація – процедура розпізнавання користувача в системі, як правило, за допомогою наперед визначеного імені (ідентифікатора) або іншої апріорної інформації про нього, яка сприймається системою.

 

 1. Мета створення та функції Системи
  1. Метою створення та функціонування Системи є вироблення, зберігання, систематизація інформаційного продукту для:
   1. забезпечення оперативного отримання відповідальними посадовими особами достовірної, в режимі реального часу, інформації;
   2. забезпечення швидкого реагування на реальні (потенційні) загрози для стабільного процесу життєдіяльності міста Хмельницького;
   3. підвищення рівня безпеки дітей, учнів, студентів у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та інших освітніх закладах міста Хмельницького;
   4. забезпечення збереження об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Хмельницького;
   5. посилення контролю за дотриманням правил дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях (дорогах) міста Хмельницького та профілактика аварійності;
   6. оперативного реагування відповідних органів при виявленні аварій, дорожньо-транспортних пригод, епідемій, епізоотій, епіфітотій, катастроф, пожеж, надзвичайних ситуацій, небезпечних подій, стихійних лих у місті Хмельницькому;
   7. попередження правопорушень в місті Хмельницькому та встановлення осіб, причетних до їх підготовки чи скоєння;
   8. прийняття своєчасних управлінських та інших рішень з метою усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб і громадській безпеці, що виникли внаслідок вчинення кримінального або адміністративного правопорушення, виявлення та усунення передумов їх настання;
   9. забезпечення громадської безпеки і порядку на вулицях, площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, на інших територіях загального користування;
   10. розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду, ухиляються від понесення кримінального покарання, пропали безвісти, та інших осіб у випадках, визначених законодавством України;
   11. використання в якості доказової бази при розкритті правопорушень та злочинів у місті Хмельницькому, сприяння виявленню кримінальних, адміністративних правопорушень у порядку, передбаченому чинним законодавством України;
   12. вжиття заходів, необхідних для надання невідкладної, зокрема медичної, допомоги особам, які опинилися в ситуації, небезпечній для їхнього життя чи здоров'я;
   13. задоволення інформаційних потреб юридичних та фізичних осіб згідно з чинним законодавством України.
  2. Функціями Системи є забезпечення безпечного середовища в місті Хмельницькому шляхом накопичення та обробки інформації відповідно до мети її створення та функціонування, визначеної цим Положенням.
  3. Структура Системи складається із:
   1. засобів відеофіксації;
   2. програмно-апаратного комплексу обробки та зберігання даних з глибиною архіву не менше 14 діб та програмно-апаратного комплексу обробки даних підсистеми відеоаналітики;
   3. спеціальної окремої оптоволоконної мережі, яка забезпечує надходження даних від засобів відеофіксації та інших технічних засобів до центру обробки даних;
   4. каналів передачі даних від пристроїв відеофіксації (відеокамер) до обладнання  програмно-апаратного комплексу обробки та зберігання даних, включаючи необхідне мережеве обладнання (пасивне та активне);
   5. центру обробки даних, в якому розміщується програмно-апаратний комплекс;
   6. моніторингової зали, яка забезпечує відображення відеоданих, що надходять до центру обробки даних, віддалених автоматизованих робочих місць (ситуаційних центрів, оперативних штабів тощо) з каналами передачі даних від програмно-апаратного комплексу обробки та зберігання даних користувачів інформації в Системі з особливим статусом;
   7. автоматизованих робочих місць адміністратора Системи та автоматизованих робочих місць користувачів інформації в Системі;
   8. комплексної системи захисту інформації (взаємопов'язана сукупність організаційних та інженерно-технічних заходів, засобів і методів захисту інформації в Системі);
   9. засобів відеофіксації, що знаходяться в іншому володінні (належать до приватного сектору економіки та підключені до Системи відповідно до вимог Положення та Регламенту), інших технічних засобів.

 

 1. Об’єкти відеоспостереження в місті Хмельницькому
  1. До об’єктів відеоспостереження в місті Хмельницькому відносяться об’єкти соціальної, економічної, житлово-комунальної, транспортної, інженерної та іншої інфраструктури міста, а саме:
   1. парки, сквери, рекреаційні зони, набережні, сади, інші зони зелених насаджень;
   2. пам’ятки культурної та історичної спадщини;
   3. вулиці, майдани, площі, бульвари, проспекти, провулки, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;
   4. тротуари;
   5. автомобільні стоянки та майданчики для паркування транспортних засобів;
   6. пляжі;
   7. кладовища;
   8. прибудинкові території та приміщення спільного користування мешканців багатоповерхових будинків (за згодою);
   9. території будівель та споруд інженерного захисту територій;
   10. об’єкти міської інфраструктури (соціальні, інженерні та транспортні);
   11. засоби організації дорожнього руху;
   12. будівлі, споруди виконавчих органів Хмельницької міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Хмельницького;
   13. території, будівлі, споруди закладів освіти та приміщення в них;
   14. території, будівлі, споруди закладів охорони здоров’я та приміщення в них;
   15. інші території загального користування (спортивні та дитячі майданчики тощо).
  2. Відеоспостереження за об’єктами, зазначеними в пункті 4.1 Положення, здійснюється за умови дотримання права на повагу до особистого життя згідно із законодавством України.
  3. Інформація про здійснення відеоспостереження розміщується поблизу засобів відеофіксації та/або об’єктів відеоспостереження, зазначених у пункті 4.1 Положення (спосіб інформування визначається Регламентом).

 

 1. Суб’єкти відносин в Системі
  1. Суб’єктами відносин в Системі є:
   1. власник Системи;
   2. розпорядник Системи;
   3. адміністратор Системи;
   4. користувачі інформації в Системі з особливим статусом;
   5. користувачі інформації в Системі;
   6. запитувач інформації.
  2. Власником Системи є територіальна громада міста Хмельницького в особі Хмельницької міської ради.
  3. Розпорядником Системи  є виконавчий комітет Хмельницької міської ради.
  4. Адміністратором Системи (володілець інформації/інформаційного продукту) є Хмельницьке міське комунальне підприємство «Хмельницькінфоцентр».
  5. Користувачами інформації в Системі з особливим статусом є виконавчі органи Хмельницької міської ради та правоохоронні органи, на яких покладено виконання функцій з охорони громадського порядку у місті Хмельницькому та які в установленому законодавством, Положенням та Регламентом порядку отримали пріоритетний доступ користувача до інформації в Системі.
  6. Користувачами інформації в Системі є фізичні та юридичні особи, які в установленому законодавством, Положенням і Регламентом порядку отримали доступ до Системи з можливістю перегляду інформації (відеозапису) в режимі реального часу, без права самостійної обробки інформації в Системі.
  7. Запитувачами інформації є фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, які мають право у встановленому законодавством, Положенням та Регламентом порядку отримувати запитувану інформацію (інформаційний продукт).

 1. Права та обов’язки суб’єктів відносин в Системі
  1. Власник Системи визначає мету створення та функціонування Системи, функції і структуру Системи, об’єкти відеоспостереження, суб’єктів відносин у Системі, їхні права та обов’язки, порядок надання доступу та використання інформації в Системі, а також джерела та обсяги її фінансування.
  2. Розпорядник Системи має право:
    1. надавати, обмежувати та припиняти доступ до інформації в Системі користувачам інформації згідно з цим Положенням, Регламентом та законодавством України;
    2. відмовляти у наданні доступу до інформації в Системі згідно з Положенням, Регламентом та законодавством України;
    3. визначати рівень доступу до інформації в Системі згідно з Положенням, Регламентом та законодавством України;
    4. вносити пропозиції власнику Системи щодо зміни її складу;
    5. приймати рішення щодо оновлення програмно-апаратного комплексу Системи;
    6. приймати рішення щодо впровадження нових програмних засобів обробки інформації Системи;
    7. інші права, визначені Положенням та Регламентом.
  3. Розпорядник Системи зобов’язаний:
   1. затвердити розроблений адміністратором Системи Регламент та вносити зміни до нього (за необхідності);
   2. організовувати розробку необхідних методичних документів для користування Системою та функціонування Системи (інструкція користувача інформації в Системі, журнал обліку користувачів інформації в Системі, план-графік обслуговування Системи, порядок дій при виникненні позаштатних ситуацій тощо) та контролювати їх дотримання у повсякденній діяльності;
   3. здійснювати контроль за своєчасністю організації та виконання робіт (надання послуг) з обслуговування, налаштування, модернізації, технічної підтримки тощо Системи згідно з Положенням, Регламентом та законодавством України;
   4. організувати реалізацію комплексу заходів щодо захисту інформації в Системі (створення КСЗІ), забезпечити систематичний контроль за підтриманням його актуального стану;
   5. розглядати звернення, пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), скарги юридичних та фізичних осіб щодо функціонування Системи у встановленому законодавством порядку.
  4. Адміністратор Системи має право:
   1. ініціювати розгляд питання про надання, обмеження та припинення доступу до інформації (про відмову у наданні такого доступу) в Системі згідно з Положенням, Регламентом та законодавством України перед розпорядником;
   2. надавати пропозиції щодо встановлення рівня доступу до інформації в Системі окремим користувачам, здійснювати контроль за дотриманням наданого доступу;
   3. надавати інформацію (інформаційний продукт), у тому числі з криптографічним захистом інформації, з існуючих архівів, баз даних тощо запитувачам інформації в порядку, встановленому Положенням, Регламентом та законодавством України;
   4. надавати послуги та виготовляти інформаційний продукт, у тому числі і на платній основі, відмовляти в наданні інформації (інформаційного продукту) згідно з чинним законодавством України;
   5. вносити пропозиції розпоряднику Системи щодо зміни складу Системи, оновлення її програмно-апаратного комплексу, впровадження нових програмних засобів обробки даних;
   6. самостійно або за дорученням розпорядника Системи виконувати роботи (надавати послуги) з обслуговування, налаштування, модернізації, технічної підтримки Системи тощо;
   7. користуватися іншими правами, визначеними законодавством України, Положенням та Регламентом.
  5. Адміністратор Системи Зобов’язаний:
   1. здійснювати технічний супровід і підтримку працездатності Системи в цілодобовому режимі;
   2. планувати технічне обслуговування обладнання відповідно до Регламенту;
   3. розробляти документи перспективного розвитку та розширення Системи в рамках наявного фінансування та інформувати про це користувачів з особливим статусом; надавати пропозиції з модернізації, розвитку, покращення роботи Системи;
   4. забезпечувати працездатність всіх складових частин Системи; своєчасно у встановлений Регламентом термін організовувати виконання необхідних ремонтних робіт та робіт з профілактичного обслуговування обладнання;
   5. забезпечувати дотримання процедури встановлення належності користувачеві інформації в Системі і його розпізнавання самою Системою (автентифікація та ідентифікація користувача);
   6. забезпечити унеможливлення втручання в роботу програмного та апаратного комплексу, в тому числі проведення дій з видалення або знищення інформації з архіву, припинення архівування інформації, що надходить із засобів відеофіксації;
   7. здійснювати за дорученням розпорядника Системи фактичне надання, обмеження та припинення доступу до інформації в Системі користувачам інформації в Системі згідно з Положенням та Регламентом;
   8. здійснювати фіксацію та збереження в автоматичному режимі всіх дій суб’єктів відносин в Системі щодо роботи з даними в Системі;
   9. розробити та подати на затвердження у встановленому порядку розпоряднику Системи необхідні методичні документи для користування та функціонування Системи (інструкція користувача інформації в Системі, журнал обліку користувачів інформації в Системі, порядок дій при виникненні позаштатних ситуацій тощо);
   10. забезпечувати консультування користувачів інформації в Системі щодо роботи Системи;
   11. здійснювати облік підключених засобів відеофіксації в Системі;
   12. здійснювати захист інформації в Системі;
   13. здійснювати контроль за дотриманням користувачами інформації в Системі інструкції користувача інформації в Системі.
  6. Користувачі інформації в Системі з особливим статусом мають право:
   1. надавати пропозиції з модернізації, розвитку, покращання роботи Системи, брати участь в обговоренні перспектив розширення Системи;
   2. звертатись до адміністратора Системи із запитами щодо розширення (зменшення) кількості автоматизованих робочих місць, що мають доступ до Системи;
   3. отримувати доступ до інформаційних ресурсів Системи в порядку, визначеному Положенням і Регламентом;
   4. перегляду в режимі реального часу, введення, перетворення, зчитування та отримання інформації в Системі (в службових цілях).
  7. Користувачі інформації в Системі з особливим статусом зобов’язані:
   1. дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо захисту інформації в Системі та забезпечувати захист отриманої із Системи інформації;
   2. здійснювати роботу із Системою виключно на автоматизованих робочих місцях, які надав адміністратор Системи, та чітко дотримуватись процедури автентифікації та ідентифікації в Системі;
   3. використовувати інформаційні ресурси системи виключно з метою виконання функціональних обов’язків, покладених на них;
   4. - використовувати отриману із Системи інформацію відповідно до мети, визначеної пунктом 2 цього Положення, та вимог чинного законодавства України;
   5. визначати в рамках визначеного для себе пріоритету рівень прав користувачів та пріоритетів серед своїх автоматизованих робочих місць та звертатися до адміністратора із запитом на встановлення цих прав та пріоритетів;
   6. своєчасно інформувати адміністратора про порушення в роботі Системи та сприяти фахівцям адміністратора в доступі до обладнання Системи для проведення ремонтно-відновлювальних та регламентних робіт, планової перевірки його наявності;
   7. суворо дотримуватись інструкції користувача, Положення, Регламенту та вимог чинного законодавства України.
  8. Користувачі інформації в Системі мають право:
   1. надавати пропозиції з модернізації, розвитку, покращення роботи Системи;
   2. отримувати доступ до даних в Системі в порядку, визначеному Положенням, та відповідно до законодавства, що визначає право суб’єкта звернення на отримання відповідних даних;
   3. перегляду інформації (відеозапису) в режимі реального часу та використання її відповідно до напрямку своєї діяльності;
   4. отримання в автоматичному режимі статистичних зведень стосовно напрямку своєї діяльності, без права обробляти інформацію в Системі.
  9. Користувачі інформації в Системі зобов’язані:
   1. використовувати інформаційні ресурси Системи відповідно до вимог законодавства України, Положення, Регламенту та виключно в межах наданого рівня доступу до інформації в Системі;
   2. здійснювати роботу із Системою виключно на автоматизованих робочих місцях, які надав адміністратор Системи, та чітко дотримуватись процедури автентифікації та ідентифікації в Системі;
   3. дотримуватися вимог щодо захисту даних у Системі;
   4. забезпечувати захист даних, отриманих із Системи.
  10. Запитувачі інформації (інформаційного продукту) мають право у визначеному законодавством, Положенням та Регламентом порядку на звернення до адміністратора Системи для отримання інформаційного продукту з метою задоволення своїх інформаційних потреб.

 

 1. Обробка і захист персональних даних в Системі
  1. 6.1. Обробка і захист персональних даних, що містяться в Системі, здійснюються суб’єктами відносин Системи відповідно до Конституції України, Закону України «Про захист персональних даних», наказу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 08 січня 2014 р. № 1/02-14 «Про затвердження документів у сфері захисту персональних даних», Положення та інших нормативно правових актів.
  2. Введення персональних даних в Систему здійснюється користувачами з пріоритетним доступом за письмовим дорученням адміністратора Системи, а також за наявності інших законних підстав.
  3. Суб’єкти відносин в Системі зобов’язані дотримуватись вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних, зокрема використовувати персональні дані лише відповідно до їхніх посадових, службових або трудових обов'язків, а також зобов'язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням посадових, службових або трудових обов'язків, крім випадків, передбачених законодавством України.
  4. Таке зобов’язання залишається чинним також після припинення суб’єктами відносин в Системі діяльності, пов’язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законодавством.

 

 1. Функціонування системи та захист інформації
  1. Накопичення та обробка даних в Системі здійснюються в автоматичному режимі та забезпечуються адміністратором Системи.
  2. Оновлення програмно-апаратного комплексу Системи та впровадження нових програмних засобів обробки даних Системи здійснюється на підставі рішень розпорядника Системи.
  3. Розпорядник Системи контролює забезпечення адміністратором конфіденційності, цілісності та спостережливості інформації в Системі шляхом:
   1. використання відповідних програмно-апаратних рішень, що забезпечують цілісність даних в Системі;
   2. визначення рівнів доступу до інформації в Системі користувачам Системи;
   3. постійного контролю за працездатністю Системи та своєчасністю її технічного обслуговування;
   4. контролю за здійсненням фіксації та збереженням в автоматичному режимі всіх дій суб’єктів відносин в Системі щодо роботи з даними в Системі;
   5. контролю обліку підключених засобів відеофіксації в Системі.
  4. Адміністратор Системи забезпечує побудову комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю вимогам нормативних документів із технічного захисту інформації та підтримує її в актуальному стані на всіх стадіях життєвого циклу Системи.

 

 1. Порядок отримання доступу до інформації в Системі
  1. Пріоритетний рівень доступу до інформації в Системі надається:
  2. Міському голові та його заступникам, керуючому справами, уповноваженим посадовим особам виконавчих органів Хмельницької міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, на підставі письмового доручення міського голови.
  3. Посадовим особам правоохоронних органів та військових формувань:
   1. уповноваженим посадовим особам Служби безпеки України (на підставі мотивованого письмового звернення за підписом голови Служби безпеки України або заступника голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків);
   2. уповноваженим посадовим особам Головного управління Служби безпеки України в Хмельницькій області (на підставі мотивованого письмового звернення за підписом начальника Головного управління Служби безпеки України в Хмельницькій);
   3. уповноваженим посадовим особам Міністерства внутрішніх справ України (на підставі мотивованого письмового звернення за підписом Міністра внутрішніх справ України або заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків);
   4. уповноваженим посадовим особам центрального органу управління поліцією Національної поліції України (на підставі мотивованого письмового звернення за підписом голови Національної поліції України);
   5. уповноваженим посадовим особам Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області та його територіальних (відокремлених) підрозділів на підставі мотивованого письмового звернення за підписом начальника Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області;
   6. уповноваженим посадовим особам територіального управління Національної гвардії України (на підставі заявки за підписом командувача територіального управління Національної гвардії України).
  4. Посадовим особам і працівникам суб'єктів охоронної діяльності:
   1. уповноваженим посадовим (службовим) особам Управління державної охорони України (на підставі мотивованого письмового звернення за підписом начальника Управління державної охорони України);
   2. уповноваженим посадовим (службовим) особам Управління поліції охорони в Хмельницькій області (на підставі заявки за підписом начальника Управління поліції охорони  в Хмельницькій області);
   3. працівникам суб'єктів охоронної діяльності, які здійснюють охоронну діяльність об’єктів відеоспостереження на підставі отриманої у встановленому порядку ліцензії та відповідно до договорів із власниками (балансоутримувачами) об’єктів відеоспостереження (на підставі мотивованого письмового звернення за підписом керівника суб’єкта господарювання з наданням копій документів, що підтверджують охорону об’єктів відеоспостереження).
  5. Посадовим особам Державної служби України з надзвичайних ситуацій:
   1. уповноваженим посадовим особам Державної служби України з надзвичайних ситуацій (на підставі мотивованого письмового звернення за підписом голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій або заступника голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків);
   2. уповноваженим посадовим особам Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Хмельницькій області (на підставі мотивованого письмового звернення за підписом начальника Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Хмельницькій області) .
  6. Для отримання загального рівня доступу до ресурсів Системи суб’єкт звернення направляє на адресу розпорядника Системи відповідне мотивоване письмове звернення за підписом керівника, яке повинне містити інформацію про:
   1. правові підстави для отримання доступу до інформації в Системі з посиланням на конкретні норми законодавства, що передбачають повноваження суб’єкта звернення на отримання відповідних даних;
   2. посадових осіб, які будуть безпосередньо працювати із Системою із зазначенням прізвища, імені та по батькові, посади, структурного підрозділу, контактного телефону (робочого та/або персонального);
   3. мету доступу до інформації в Системі відповідно до законодавства, що передбачає повноваження суб’єкта звернення на отримання відповідних даних;
   4. об’єкти відеоспостереження, визначені згідно з пунктом 4.1 цього Положення.
  7. Мотивоване письмове звернення щодо отримання доступу до інформації в Системі опрацьовується адміністратором та розпорядником, під час чого перевіряється:
   1. наявність правових підстав для отримання доступу до інформації в Системі у законодавстві, що передбачає повноваження суб’єкта звернення на отримання відповідних даних;
   2. мета доступу до інформації в Системі відповідно до законодавства, що передбачає повноваження суб’єкта звернення на отримання відповідних даних;
   3. можливість надання доступу до об’єктів відеоспостереження, визначених згідно з пунктом 4.1 Положення;
   4. відповідність суб’єкта звернення вимогам Положення;
   5. наявність технічних можливостей відповідно до Регламенту для надання доступу до інформації в Системі.
  8. За результатами опрацювання письмового звернення (з урахуванням висновків адміністратора Системи) розпорядник Системи приймає рішення про надання або відмову в наданні доступу до інформації в Системі, визначає рівень доступу до інформації в Системі та письмово повідомляє про це суб’єкта звернення.
  9. У разі задоволення мотивованого письмового звернення про надання доступу до інформації в Системі адміністратор  здійснює фактичне надання доступу до інформації в Системі уповноваженим посадовим (службовим) особам, працівникам суб’єктів звернення, визначеним у пункті 5.1 Положення, відповідно до рівня доступу до інформації в Системі, визначеного розпорядником.
  10. Доступ до інформації в Системі припиняється користувачам інформації в Системі в таких випадках:
   1. порушення вимог Положення або Регламенту (на підставі акта адміністратора);
   2. припинення функціонування суб’єкта звернення;
   3. надходження листа за підписом керівника суб’єкта звернення, визначеного в пункті 5.1 Положення, про необхідність припинення доступу до інформації в Системі;
   4. з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

 

 1. Порядок отримання інформаційного продукту із Системи
  1. Для отримання інформаційного продукту із Системи запитувач інформації повинен дотримуватись вимог чинного законодавства України, Положення та Регламенту.
  2. Для отримання інформаційного продукту із Системи запитувач інформації направляє на адресу Адміністратора Системи відповідне мотивоване письмове звернення (запит, лист, заяву тощо) за власним підписом або за підписом уповноваженої особи, яке повинне містити інформацію про:
   1. найменування запитувача інформації (для фізичної особи та/або фізичної особи-підприємця – ПІБ, для юридичної особи – повне найменування);
   2. адресу запитувача інформації (для фізичної особи та/або фізичної особи-підприємця – адреса державної реєстрації та/або фактичне місце проживання, для юридичної особи – місцезнаходження з ЄДРПОУ);
   3. засіб зв’язку запитувача інформації;
   4. мету отримання інформаційного продукту із Системи;
   5. дату, час (період часу), місце та об’єкт відеоспостереження, визначений згідно з пунктом 4.1 Положення;
   6. підстави для отримання інформаційного продукту із Системи, визначенні законодавством України;
   7. згоду на обробку персональних даних.
  3. Мотивоване письмове звернення запитувача інформації розглядається адміністратором у встановлений законодавством строк.
  4. За результатами опрацювання письмового звернення адміністратор приймає рішення про надання або відмову в наданні інформаційного продукту із Системи, про що письмово повідомляє запитувача інформації у строк, визначений законодавством України (залежно від виду звернення).
  5. У разі задоволення мотивованого письмового звернення про надання інформаційного продукту із Системи адміністратор здійснює фактичне надання запитуваного інформаційного продукту (чітка процедура визначена Регламентом).

 

 1. Робота з даними та інформацією у Системі
  1. Користувачі інформації в Системі отримують доступ до даних в Системі відповідно до наданого їм доступу.
  2. Дані, отримані із засобів відеофіксації в Системі, зберігаються протягом 14 календарних днів, після чого знищуються Системою в автоматичному режимі.
  3. Адміністратор здійснює фіксацію та збереження в автоматичному режимі всіх дій щодо роботи з даними в Системі.
  4. З цією метою в автоматичному режимі зберігається інформація про:
   1. дату, час та джерело зібраних даних;
   2. зміну даних;
   3. перегляд даних;
   4. будь-яку передачу (копіювання) даних;
   5. дату, час та спосіб видалення або знищення даних;
   6. користувача інформації в Системі, який здійснив одну із вказаних операцій;
   7. мету та підстави зміни, перегляду, передачі та видалення або знищення даних.
  5. Адміністратор здійснює збереження інформації про операції, пов’язані з обробкою даних в Системі та доступом до них.
  6. Ця інформація зберігається адміністратором упродовж одного року з моменту закінчення року, в якому було здійснено зазначені операції, якщо інше не передбачено законодавством.
  7. Дії адміністратора у разі встановлення факту порушення встановленого порядку або діяльності користувача визначаються Регламентом.
  8. Усі засоби відеофіксації в Системі, включаючи засоби (системи) відеофіксації, що знаходяться в чужому володінні, підлягають обов’язковому маркуванню та позначенню гербом міста Хмельницького, затвердженим рішенням тринадцятої сесії №13 від 22.03.2017 р. "Про затвердження Положення про герб міста Хмельницького, Положення про прапор міста Хмельницького, Положення про прапор (штандарт) Хмельницького міського голови та втрату чинності рішень міської ради".

 

 1. Підключення засобів засобів відеофіксації, що знаходяться в чужому володінні, до Системи
  1. Підключення засобів відеофіксації, що знаходяться в чужому володінні, до Системи здійснюється після вивчення їх технічних вимог відповідно до вимог, встановлених Регламентом, шляхом безпечної інтеграції.
  2. Технічна інтеграція засобів відеофіксації, що знаходяться в чужому володінні, із Системою здійснюється на підставі угоди про спільне використання.
  3. У разі відповідної згоди підприємств, установ, організацій, які є власниками засобів відеофіксації, адміністратор здійснює інтеграцію таких засобів відеофіксації із Системою.
  4. Вимоги щодо інтеграції засобів відеофіксації, що знаходяться в чужому володінні, із Системою встановлюються Регламентом.

 

 1. Відповідальність користувачів Системи
  1. За порушення вимог законодавства про інформацію, про захист персональних даних, Положення користувачі інформації в Системі несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
  2. Фізичні та юридичні особи, підприємства, установи, організації, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, які нанесли матеріальну шкоду, відшкодовують збитки, завдані власнику Системи (розпоряднику та/або адміністратору Системи) у зв'язку з такими діями, відповідно до законодавства України.

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                Ю. Сабій

 

Директор ХМКП «Хмельницькінфоцентр»                                С. Матвійчук

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!