Рішення міської ради

Про внесення змін до Програми розвитку підприємництва Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки та затвердження порядків часткового відшкодування

 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення позачергової двадцять третьої сесії

№3 від 29.12.2022 р.

 

 

Про внесення змін до Програми розвитку підприємництва Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки та затвердження порядків часткового відшкодування

 

Розглянувши пропозицію міського голови, з метою забезпечення безперебійної роботи суб’єктів підприємництва Хмельницької міської територіальної громади під час дії воєнного стану, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми розвитку підприємництва Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки та внесення змін до рішень сесії міської ради», затвердженої рішенням сесії міської ради від 15.12.2021 року №9, а саме:

1.1. Доповнити Заходи щодо виконання завдань Програми у таблиці «Співвідношення пріоритетних завдань та заходів Програми» пунктом 8 з подальшим відповідним обґрунтуванням у таблицях наступного змісту:

Пріоритетні завдання

Заходи

2022

2023

2024

2025

8. Підтримка суб’єктів підприємництва під час дії воєнного стану 

8.1. Часткове відшкодування витрат суб’єктам господарювання на купівлю засобів супутникового зв’язку для безперешкодного доступу до інтернету

0,00

500,0

-

-

8.2. Часткове відшкодування вартості генераторів, інверторно-акумуляторних систем безперебійного живлення, засобів супутникового зв’язку для безперешкодного доступу до інтернету

0,00

2500,0

-

-

 

1.2. Загальну вартість Заходів щодо виконання завдань Програми викласти у такій редакції:

Пріоритетні завдання

Заходи

2022

2023

2024

2025

Разом

9915,0

15057,0

14578,0

17130,0

 

Пріоритетне завдання

8. Підтримка суб’єктів підприємництва під час дії воєнного стану 

Назва заходу

8.1. Часткове відшкодування витрат суб’єктам господарювання на купівлю засобів супутникового зв’язку для безперешкодного доступу до інтернету

Цілі заходу

Сприяння безперешкодному здійсненню суб’єктами господарювання процесу фінансового та податкового звітування у електронному вигляді, використання інтернет-банкінгу, коли стаціонарний та мобільний інтернет не працює через пошкодження, у тому числі через військові дії або відключення енергопостачання

Стислий опис заходу

Надання фінансової підтримки за рахунок коштів бюджету Хмельницької міської територіальної громади для підприємств, що здійснюють закупівлю засобів супутникового зв’язку для безперешкодного доступу до інтернету

Виконавці

Управління економіки

Індикатори виконання

Кількість суб’єктів господарювання, що отримали фінансову підтримку, од.

Кількість придбаних засобів супутникового зв’язку, од.

Очікувані результати

Забезпечення безперебійної роботи суб’єктів підприємництва Хмельницької міської територіальної громади під час дії воєнного стану

Обсяги фінансування за рахунок коштів бюджету Хмельницької міської територіальної громади, тис. грн

2022

2023

2024

2025

0,00

500,0

-

-

Джерела фінансування

Кошти бюджету громади

Дії

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1. Часткове відшкодування витрат суб’єктам господарювання на купівлю засобів супутникового зв’язку для безперешкодного доступу до інтернету

Управління економіки

2023 рік

 

Пріоритетне завдання

8. Підтримка суб’єктів підприємництва під час дії воєнного стану

Назва заходу

8.2. Часткове відшкодування вартості генераторів, інверторно - акумуляторних систем безперебійного живлення, засобів супутникового зв’язку для безперешкодного доступу до інтернету

Цілі заходу

Стимулювання діяльності суб’єктів господарювання шляхом фінансової допомоги  

Стислий опис заходу

Надання часткового відшкодування вартості генераторів, інверторно - акумуляторних систем безперебійного живлення, засобів супутникового зв’язку для безперешкодного доступу до інтернету суб’єктам господарювання з бюджету міської територіальної громади

Виконавці

Управління торгівлі, управління економіки

Індикатори виконання

Кількість суб’єктів господарювання, що отримали часткове відшкодування, од.

Очікувані результати

Забезпечення безперебійного живлення та безперешкодного доступу до інтернету суб’єктам господарювання

Обсяги фінансування за рахунок коштів бюджету Хмельницької міської територіальної громади,  тис. грн

2022

2023

2024

2025

0,00

2500,00

-

-

Джерело фінансування

Кошти бюджету громади

Дії

Відповідальні виконавці

Термін виконання

Часткове відшкодування вартості генераторів, інверторно - акумуляторних  систем безперебійного живлення, засобів супутникового зв’язку для безперешкодного доступу до інтернету

Управління торгівлі, управління економіки

2023

 

1.3. Обсяги фінансування за роками Фінансового забезпечення Програми викласти у такій редакції:

Обсяги фінансування за рахунок коштів  бюджету Хмельницької міської територіальної громади, тис.грн.

2022

2023

2024

2025

 

9915,0

15057,0

14578,0

17130,0

 

2. .Затвердити:

2.1. Порядок часткового відшкодування витрат суб’єктам господарювання Хмельницької міської територіальної громади на купівлю засобів супутникового зв’язку для безперешкодного доступу до інтернету (Додаток 1).

2.2. Порядок часткового відшкодування вартості генераторів, інверторно-акумуляторних систем безперебійного живлення, засобів супутникового зв’язку для безперешкодного доступу до інтернету (Додаток 2).

3. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови М. Ваврищука.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісії з питань соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики та дерегуляції.

 

Міський голова  О.СИМЧИШИН

 

Додаток 1

до рішення сесії міської ради

від 29.12.2022 №3

 

Порядок

часткового відшкодування витрат суб’єктам господарювання Хмельницької міської територіальної громади на купівлю засобів супутникового зв’язку для безперешкодного доступу до інтернету

 

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок часткового відшкодування витрат суб’єктам господарювання Хмельницької міської територіальної громади на купівлю засобів супутникового зв’язку для безперешкодного доступу до інтернету (далі - Порядок) визначає умови та механізм надання фінансової підтримки за рахунок коштів бюджету Хмельницької міської територіальної громади для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що здійснюють закупівлю засобів супутникового зв’язку для безперешкодного доступу до інтернету (далі - часткове відшкодування) в рамках Програми розвитку підприємництва Хмельницької міської територіальної громади на відповідний період (далі - Програма).

1.2. Часткове відшкодування дозволить суб’єктам господарювання безперешкодно здійснювати процес фінансового та податкового звітування у електронному вигляді, використовувати інтернет-банкінг, залишатися на зв’язку, коли стаціонарний та мобільний інтернет не працює через пошкодження, у тому числі через військові дії або відключення енергопостачання.

1.3. Часткове відшкодування здійснюється через головного розпорядника коштів - Управління економіки Хмельницької міської ради на безповоротній основі.

1.4. Часткове відшкодування здійснюється в межах кошторисних призначень на календарний рік.

1.5. Критеріями для надання суб'єктам господарювання часткового відшкодування є:

1) державна реєстрація та здійснення господарської діяльності на території Хмельницької міської територіальної громади не менше одного календарного року;

2) кількість працюючих не менше 10 осіб;

3) відсутність заборгованості із виплати заробітної плати та за бюджетними, податковими зобов'язаннями;

4) суб’єкт господарювання не визнаний банкрутом або стосовно нього не порушено справу про банкрутство, не перебуває у стадії ліквідації.

1.6. Часткове відшкодування здійснюється у формі часткового компенсування витрат за купівлю засобів супутникового зв’язку для безперешкодного доступу до інтернету.

1.7. Часткове відшкодування здійснюється у розмірі 20 тис. грн., але не більше вартості засобу супутникового зв’язку на одного учасника за бюджетний рік, придбаного після введення воєнного стану в Україні та протягом 30 календарних днів після його припинення. У разі, якщо витрати були здійснені в іноземній валюті, сума часткового відшкодування обраховується з урахуванням офіційного курсу валют Національного банку України на день проплати за купівлю засобу супутникового зв’язку.

 

2. Порядок надання часткового відшкодування

2.1. За фактом купівлі засобів супутникового зв’язку суб’єкти господарювання подають через Управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради заяву на розгляд  виконавчого комітету міської ради (згідно з додатком).

До заяви додаються такі документи:

- копія платіжних документів (первинні документи, які підтверджують факт отримання засобу супутникового зв’язку та здійснення оплати за наданий товар);

- копії документів із зазначенням технічних характеристик та серійного номеру засобу супутникового зв’язку (або інше заводське маркування);

- копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- документ, що підтверджує, що суб’єкта господарювання не визнано банкрутом або стосовно нього не порушено справу про банкрутство, не перебуває у стадії ліквідації;

- документ про відсутність заборгованості із виплати заробітної плати та за бюджетними, податковими зобов'язаннями.

Усі документи подаються державною мовою України або перекладені на українську мову з офіційним завіренням перекладу.

2.2. Управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради передає заяви суб’єктів господарювання з пакетами документів в установленому порядку управлінню економіки Хмельницької міської ради.

Управління економіки Хмельницької міської ради здійснює перевірку отриманих документів, контроль за наявним фінансовим ресурсом та готує проект рішення виконавчого комітету міської ради про часткове відшкодування на чергове засідання виконавчого комітету міської ради.

2.3. Часткове відшкодування здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету міської ради шляхом перерахування управлінням економіки Хмельницької міської ради відповідної суми коштів на розрахунковий рахунок суб’єктам господарювання, вказаний у заяві, на підставі договору.

2.4. Суб’єкт господарювання несе повну відповідальність за достовірність поданої інформації згідно з чинним законодавством України. У разі виявлення недостовірної інформації, отриманої від суб’єкта господарювання, часткове відшкодування підлягає поверненню до бюджету Хмельницької міської територіальної громади.

2.5. Суб’єкт господарювання зобов’язаний допускати працівників ХМКП «Хмельницькінфоцентр» до огляду засобу супутникового зв’язку, щодо якого надано часткове відшкодування за рахунок коштів бюджету Хмельницької міського територіальної громади, для перевірки факту його наявності та цільового використання.

 

В. о. начальника управління економіки Н. САХАРОВА

 

Додаток

до Порядку часткового відшкодування

витрат суб’єктам господарювання

Хмельницької міської територіальної громади

на купівлю засобів супутникового зв’язку

для безперешкодного доступу до інтернету

 

Заява

на отримання часткового відшкодування витрат суб’єктів господарювання Хмельницької міської територіальної громади на купівлю засобів супутникового зв’язку для безперешкодного доступу до інтернету

1

Повна назва суб’єкта господарювання

 

2

ПІБ керівника

 

3

Код ЄДРПОУ

 

4

Юридична адреса

 

5

Контактні телефони (моб., роб.)

ел. пошта

 

6

КВЕД

 

7

Кількість працюючих, осіб

 

8

Наявність заборгованості з виплати заробітної плати та за бюджетними, податковими зобов`язаннями

 

9

Чи визнано банкрутом або порушено справу про банкрутство, перебуває у стадії ліквідації?

 

10

Сума витрат на закупівлю засобу супутникового зв’язку, грн.

 

11

Розрахунковий рахунок для перерахування часткового відшкодування

 

 

Шляхом підписання цього документа відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надаю згоду управлінню економіки Хмельницької міської ради на обробку моїх особистих даних, даних суб’єкта господарювання у списках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази даних з метою підготовки відповідно до вимог чинного законодавства адміністративної та іншої інформації, а також внутрішніх документів управління економіки Хмельницької міської ради. Зобов`язуюсь при зміні персональних даних надати у найкоротший термін уточнену інформацію. Посвідчую використання інформації про мене, суб’єкта господарювання. З механізмом часткового відшкодування ознайомлений.

Додатки:

- копія платіжних документів (первинні документи, які підтверджують факт отримання засобу супутникового зв’язку та здійснення оплати за наданий товар);

- копії документів із зазначенням технічних характеристик та серійного номеру засобу супутникового зв’язку (або інше заводське маркування);

- копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- документ, що підтверджує, що суб’єкта господарювання не визнано банкрутом або стосовно нього не порушено справу про банкрутство, не перебуває у стадії ліквідації;

- документ про відсутність заборгованості із виплати заробітної плати та за бюджетними, податковими зобов'язаннями.

 

____________________   _____________________ ________________________

ПІБ                                        посада                                    особистий підпис

«____» _____________ 202___р.

 

Додаток 2

до рішення сесії міської ради

від 29.12.2022 №3

 

Порядок

часткового відшкодування вартості генераторів,  інверторно - акумуляторних  систем безперебійного живлення, засобів супутникового зв’язку для безперешкодного доступу до інтернету

 

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок часткового відшкодування витрат суб’єктам господарювання Хмельницької міської територіальної громади на купівлю генераторів, інверторно - акумуляторних  систем безперебійного живлення, засобів супутникового зв’язку для безперешкодного доступу до інтернету (далі – Порядок) визначає умови  та механізм надання фінансової підтримки за рахунок коштів бюджету Хмельницької міської територіальної громади для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які фактично здійснюють діяльність у сфері ресторанного господарства (надалі суб’єкти господарювання) та придбали генератори, інверторно - акумуляторні системи безперебійного живлення, засоби супутникового зв’язку для безперешкодного доступу до інтернету (далі – часткове відшкодування) в рамках Програми розвитку підприємництва Хмельницької міської територіальної громади, на відповідний період  (далі-Програма).

1.2. Часткове відшкодування здійснюється через головного розпорядника коштів - Управління економіки Хмельницької міської ради на безповоротній основі.

1.3. Часткове  відшкодування  здійснюється в межах кошторисних призначень на календарний рік.

1.4. Відшкодування надається для суб'єктів господарювання, які придбали генератори, інверторно - акумуляторні системи безперебійного живлення, засоби супутникового зв’язку для безперешкодного доступу до інтернету, у тому числі за межами України та надали підтверджуючі документи про його придбання, датовані після 24 лютого 2022 року.

1.5. Критеріями для надання суб'єктам господарювання часткового відшкодування є:

1) державна реєстрація та здійснення господарської діяльності безпосередньо на території Хмельницької міської територіальної громади не менше одного календарного року;

2) відсутність заборгованості із виплати заробітної плати та за бюджетними, податковими зобов'язаннями;

3) суб’єкт господарювання не визнано банкрутом або стосовно нього не порушено справу про банкрутство, не перебуває у стадії ліквідації;

4) площа зали для відвідувачів не менше 20 м ²;

5) наявність санвузла;

6) наявність електричних розеток (в залі для  відвідувачів) для одночасного використання 10 особами;

7) відшкодування надається одному суб’єкту господарювання лише для одного  закладу ресторанного господарства;

8) наявність найманих працівників не менше 2 осіб.

1.6. Часткове відшкодування учасникам надається одноразово у формі часткового  компенсування витрат.

1.7. Сума відшкодування здійснюється у розмірі 50% від вартості генератора, інверторно - акумуляторних систем безперебійного живлення, засобів  супутникового зв’язку для безперешкодного доступу до інтернету, але не може перевищувати:

1.7.1 для генераторів, інверторно – акумуляторних систем безперебійного живлення 30 тис. грн.;

1.7.2. для засобів супутникового зв’язку для безперешкодного доступу до інтернету 20 тис. грн.

1.8. Відшкодування вартості генераторів, інверторно - акумуляторних систем безперебійного живлення, засобів супутникового зв’язку для безперешкодного доступу до інтернету, які придбані за межами України, здійснюється за офіційним курсом щодо іноземної валюти, встановленого Національним банком України на день проплати  за купівлю товару.

 

2. Порядок надання часткового відшкодування

2.1. За фактом купівлі генераторів, інверторно - акумуляторних систем безперебійного живлення, засобів супутникового зв’язку для безперешкодного доступу до інтернету, суб’єкти господарювання подають через Управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради заяву на розгляд  виконавчого комітету міської ради (згідно з додатком 1).

До заяви додаються такі документи:

- копія платіжних документів (первинні документи, які підтверджують факт отримання генератора, інверторно – акумуляторної   системи безперебійного живлення, засобу супутникового зв’язку та здійснення оплати за наданий товар);

- копії документів із зазначенням технічних характеристик та серійного номеру генератора, інверторно - акумуляторної системи безперебійного живлення, засобу супутникового зв’язку (або інше заводське маркування);

- копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- документ, який підтверджує, що суб’єкта господарювання не визнано банкрутом або стосовно нього не порушено справу про банкрутство, не перебуває у стадії ліквідації;

- документ про відсутність заборгованості із виплати заробітної плати та за бюджетними, податковими зобов'язаннями;

- документ, що підтверджує право власності або право користування приміщенням, де використовується генератор, інверторно - акумуляторна система безперебійного живлення, засіб супутникового зв’язку для безперешкодного доступу до інтернету;

- фото-підтвердження  наявності зали для відвідувачів;

- копія технічного паспорту приміщення;

- офіційна згода на облаштування пункту обігріву для мешканців Хмельницької міської територіальної громади (згідно з додатком 2).

Усі документи подаються державною мовою України або перекладені на українську мову з офіційним завіренням перекладу.

2.2. Управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради передає заяви суб’єктів господарювання з пакетами документів в установленому порядку управлінню  торгівлі  Хмельницької міської ради.

Управління торгівлі Хмельницької міської ради готує проект рішення виконавчого комітету міської ради про часткове відшкодування на чергове засідання виконавчого комітету міської ради та інформує управління економіки щодо очікуваних сум часткового відшкодування. Управління економіки Хмельницької міської ради здійснює контроль за наявним фінансовим ресурсом.

2.3. Часткове відшкодування здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету міської ради шляхом перерахування управлінням економіки Хмельницької міської ради відповідної суми коштів на розрахунковий рахунок суб’єкта господарювання, вказаному  у заяві, на підставі договору.

2.4. Суб’єкт господарювання несе повну відповідальність за достовірність поданої інформації згідно з чинним законодавством України. У разі виявлення недостовірної інформації, отриманої від суб’єкта господарювання, часткове відшкодування підлягає поверненню до бюджету Хмельницької міської територіальної громади.

2.5. Суб’єкт господарювання зобов’язаний допускати працівників ХМКП «Хмельницькінфоцентр», ХКП «Міськсвітло» до огляду генератора, інверторно - акумуляторної  системи безперебійного живлення, засобу супутникового зв’язку, щодо якого надано часткове відшкодування за рахунок коштів бюджету Хмельницької міського територіальної громади, для перевірки факту його наявності та цільового використання.

3. Суб’єкт господарювання має забезпечити наявність зали для відвідувачів  площею не менше 20 м ² вільної від устаткування, для одночасного розміщення  не менше 20 осіб, що має бути обладнано санвузлом, електричними розетками, у разі відсутності постачання електроенергії понад 12 годин як пункту обігріву для мешканців Хмельницької міської територіальної громади.

 

В.о. начальника управління економіки Н.САХАРОВА

 

Додаток 1

до Порядку часткового відшкодування

суб’єктам господарювання

Хмельницької міської територіальної

громади на купівлю генераторів,

інверторно - акумуляторних систем

безперебійного живлення, засобів

супутникового зв’язку для

безперешкодного доступу до інтернету

 

Заява

на отримання часткового відшкодування суб’єкту господарювання Хмельницької міської територіальної громади на купівлю генераторів, інверторно - акумуляторних систем безперебійного живлення, засобів супутникового зв’язку для безперешкодного доступу до інтернету

1

Повна назва суб’єкта господарювання

 

2

Назва та тип закладу ресторанного господарства

 

3

ПІБ керівника (для юридичної особи)

 

4

Код ЄДРПОУ

 

5

Юридична адреса

 

6

Контактні телефони (моб., роб.)

електронна  пошта

 

7

КВЕД

 

8

Площа зали для відвідувачів  

 

9

Наявність заборгованості з виплати заробітної плати та за бюджетними, податковими  зобов`язаннями

 

10

Чи визнано банкрутом або порушено справу про банкрутство, перебуває у стадії ліквідації?

 

11

Сума витрат на закупівлю генераторів,  інверторно - акумуляторних систем безперебійного живлення, засобів супутникового зв’язку, грн.

 

12

Розрахунковий рахунок для перерахування часткового  відшкодування

 

 

Шляхом підписання цього документа відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надаю згоду управлінню торгівлі  Хмельницької міської ради на обробку моїх особистих даних, даних суб’єкта господарювання у списках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази даних з метою підготовки відповідно до вимог чинного законодавства адміністративної та іншої інформації, а також внутрішніх документів  управління торгівлі Хмельницької міської ради. Зобов`язуюсь при зміні персональних даних надати у найкоротший термін уточнену інформацію. Посвідчую використання інформації про мене, суб’єкта господарювання. З механізмом часткового відшкодування ознайомлений.

Додатки:

- копія платіжних документів (первинні документи, які підтверджують факт отримання генератора, інверторно – акумуляторної   системи безперебійного живлення, засобу супутникового зв’язку та здійснення оплати за наданий товар);

- копії документів із зазначенням технічних характеристик та серійного номеру генератора, інверторно - акумуляторної системи безперебійного живлення, засобу супутникового зв’язку (або інше заводське маркування);

- копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

-  документ, який підтверджує, що суб’єкта господарювання не визнано банкрутом або стосовно нього не порушено справу про банкрутство, не перебуває у стадії ліквідації;

- документ про відсутність заборгованості із виплати заробітної плати та за бюджетними, податковими зобов'язаннями;

- фото-підтвердження  зали для відвідувачів;

- копія технічного паспорту приміщення;

- документ, що підтверджує право власності або право користування приміщенням, де використовується генератор, інверторно - акумуляторна система безперебійного живлення, засіб супутникового зв’язку для безперешкодного доступу до інтернету;

- офіційна згода на облаштування пункту обігріву для мешканців Хмельницької міської територіальної громади (згідно з додатком 2).

 

__________________       _____________________ ________________________

ПІБ                                        посада                                    особистий підпис

«____» _____________ 202___р.

 

Додаток 2

до Порядку часткового  відшкодування

суб’єктам господарювання

Хмельницької міської територіальної

громади на купівлю генераторів,

інверторно - акумуляторних систем

безперебійного живлення, засобів

супутникового зв’язку для

безперешкодного доступу до інтернету

 

Згода

на  облаштування пункту обігріву для мешканців Хмельницької міської територіальної громади

1

Повна назва суб’єкта господарювання

 

2

ПІБ керівника (для юридичної особи)

 

3

Назва та тип закладу ресторанного господарства

 

4

Код ЄДРПОУ

 

5

Юридична адреса

 

6

Контактні телефони (моб., роб.)

електронна  пошта

 

7

КВЕД

 

8

Площа зали для відвідувачів , м²

 

9

Наявність санвузла, од.

 

10

Кількість  електричних розеток, од.

 

11

Кількість осіб, які можуть одночасно перебувати  в  облаштованому пункті  обігріву

 

 

____________________   _____________________ ________________________

ПІБ                                        посада                                    особистий підпис

«____» _____________ 202___р.

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!