Рішення міської ради

Про внесення змін до «Програми соціальної підтримки учасників АТО/ООС, учасників Революції Гідності та членів їх сімей на 2021-2025 роки», затвердженої рішенням другої сесії міської ради № 36 від 23.12.2020

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення позачергової вісімнадцятої сесії

№3 від 09.09.2022 р.

 

 

Про внесення змін до «Програми соціальної підтримки учасників АТО/ООС, учасників Революції Гідності та членів їх сімей на 2021-2025 роки», затвердженої рішенням другої сесії міської ради № 36 від 23.12.2020

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до «Програми соціальної підтримки учасників АТО/ООС, учасників Революції Гідності та членів їх сімей на 2021-2025 роки», затвердженої рішенням другої сесії міської ради № 36 від 23.12.2020 року, а саме:

1.1. назву програми викласти в новій редакції: «Програма соціальної підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей на 2021-2025 роки».

1.2. додаток до рішення викласти в новій редакції (додається).

2. Відповідальність за виконанням рішення покласти на управління праці та соціального захисту населення та заступника міського голови М.Кривака.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.

 

Міський голова О.СИМЧИШИН

 

Додаток

до рішення сесії міської ради

від 09.09.2022 року №3

 

Програма

соціальної підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей на 2021 – 2025 роки

 

І. Загальні положення

Програма розроблена та покликана сприяти реалізації законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення норм, що регулюють питання визначення категорій осіб, які визнаються ветеранами війни та членами сімей загиблих Захисників і Захисниць України, та надання їм соціальних гарантій», постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, осіб з інвалідністю внаслідок війни, поранених учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, їх сімей, вшанування пам’яті загиблих, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників Революції Гідності з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, членів їх сімей, а також сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України тощо (далі - особи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також члени їх сімей).

В умовах проведення в Україні війни виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, членам їх сімей.

Реалізація заходів Програми сприятиме підтриманню належного морально-психологічного стану осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей, забезпеченню потреб у соціальному обслуговуванні та психологічній підтримці зазначених категорій осіб.

 

ІІ. Мета Програми

Метою Програми є реалізація комплексу взаємопов’язаних завдань і заходів, що спрямовані на розв’язання найважливіших проблем та поєднання зусиль органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій різних форм власності, спрямованих на поглиблення соціального захисту, адаптації, спільної координації наявних ресурсів для забезпечення соціальних гарантій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей; створення в суспільстві атмосфери підтримки та поважного ставлення до осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей.

 

ІІІ. Строки та етапи виконання Програми

Програма реалізується протягом 2021 – 2025 років.

 

ІV. Шляхи і засоби розв’язання проблеми

Вирішення питань соціальної підтримки деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей, які потребують соціальної підтримки здійснюватиметься шляхом реалізації комплексу взаємопов’язаних заходів структурними підрозділами міської ради, громадськими та благодійними організаціями, комунальними підприємствами за рахунок бюджетів усіх рівнів, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

 

V. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансове забезпечення виконання Програми проводиться у відповідності до законів України про Державний бюджет на відповідний рік, інших нормативно-правових актів. Видатки для виконання даної Програми здійснюються за рахунок  бюджетних коштів на відповідний рік з уточненнями.

Для забезпечення реалізації Програми передбачається також залучення благодійних внесків та гуманітарної допомоги.

 

VІ. Завдання і заходи Програми

З метою реалізації Програми визначено пріоритетні напрями та заходи, а також відповідальних за дотримання термінів їх виконання, джерела та обсяги фінансування з поділом на відповідні періоди (згідно додатку 1 до Програми).

 

VІІ. Очікувані результати виконання Програми

У результаті виконання заходів Програми очікується досягнення певних зрушень у реалізації соціальної політики в Хмельницькій міській територіальній громаді, охоплення максимального кола осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, та членів їх сімей заходами соціальної підтримки та соціальної адаптації, забезпечення соціальної і матеріальної підтримки таких осіб шляхом додержання державних соціальних гарантій і впровадження додаткових форм адресної підтримки.

 

Секретар міської ради В.ДІДЕНКО

Начальник управління праці та соціального захисту населення С.ВОРОНЕЦЬКИЙ

 

Додаток 1 до Програми

Завдання та заходи

Програми соціальної підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей на 2021-2025 роки

№ з/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Джерело фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування,

тис.грн.

 

 

 

 

2021р.

2022р.

2023р.

2024р.

2025р.

1.

Відшкодування пільг за житлово-комунальні послуги (у розмірі 50%) членам сімей загиблих учасників АТО/ООС, Революції Гідності, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, які на даний час зареєстровані та проживають в Хмельницькій міській територіальній громаді

Управління праці та соціального захисту населення

бюджет громади

500,00

800,00

1500,00

1600,00

1700,00

2.

Відшкодування пільги на житлову послугу учасникам АТО/ООС, особам, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, членам сімей загиблих учасників АТО/ООС, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України – мешканцям Хмельницької міської територіальної громади (незалежно від загальної площі житла з врахуванням наявних пільг)

Управління праці та соціального захисту населення

бюджет громади

1300,00

2000,00

3000,00

3000,00

3000,00

3.

Закупівля відзнаки «Воля та мужність» для нагородження відповідно до «Положення про Почесну відзнаку міського голови «Воля та мужність»

Управління праці та соціального захисту населення

бюджет громади

60,00

60,00

150,00

150,00

150,00

4.

Виплата грошової винагороди за присвоєне звання «Почесний громадянин Хмельницької міської територіальної громади», придбання відзнаки та посвідчень «Почесний громадянин Хмельницької міської територіальної громади»

Виконавчий комітет

бюджет громади

 

14016,80

 

 

 

5.

Надання одноразової грошової допомоги учасникам АТО/ООС, учасникам Революції Гідності, членам їх сімей, особам, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України,  членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлого) Захисників і Захисниць України, особам, які є членами добровольчих формувань Хмельницької міської територіальної громади

Управління праці та соціального захисту населення

бюджет громади

2000,00

6000,00

7000,00

8000,00

9000,00

6.

Формування реєстру осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та членів їх сімей

Управління праці та соціального захисту населення, управління охорони здоров’я, Департамент освіти та науки

-

-

-

-

-

-

7.

Забезпечення щорічного проведення профілактичних оглядів учасників АТО/ООС, учасників Революції Гідності, осіб, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України і медикаментозне забезпечення відповідно до ПКМУ від 17.08.98р. № 1303

Управління охорони здоров’я

бюджет громади

150,00

200,00

200,00

200,00

200,00

8.

Забезпечення осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України пільговим зубопротезуванням з використанням сучасних матеріалів (за винятком протезування з дорогоцінних металів) та слухопротезуванням

Управління охорони здоров’я

бюджет громади

900,00

950,00

950,00

950,00

950,00

9.

Надання планової стоматологічної допомоги з використанням сучасних матеріалів демобілізованим учасникам АТО/ООС, учасникам Революції Гідності, особам, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України

Управління охорони здоров’я

бюджет громади

1000,00

1050,00

1050,00

1050,00

1050,00

10.

Визначення потреби та забезпечення постраждалих учасників АТО/ООС, учасників Революції Гідності, осіб, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України санаторно-курортним лікуванням

Управління праці та соціального захисту населення, управління охорони здоров’я

державний бюджет

1200,00

1200,00

1200,00

1200,00

1200,00

11.

Опрацювання звернень учасників АТО/ООС, учасників Революції Гідності, осіб, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації відповідно до медичних показань

Управління праці та соціального захисту населення, управління охорони здоров’я

державний бюджет

-

-

-

-

-

12.

Проведення екскурсій для учасників АТО/ООС, учасників Революції Гідності, осіб, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, по історичним місцям області

Управління праці та соціального захисту населення

бюджет громади

80,00

200,00

200,00

200,00

200,00

13.

Розширення спектру заходів шляхом надання  різноманітних послуг Рекреаційним центром «Берег надії», з метою реабілітації учасників АТО/ООС, учасників Революції Гідності, осіб, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та членів їх сімей

Управління праці та соціального захисту населення

бюджет громади

100,00

160,00

450,00

800,00

1500,00

14.

Забезпечення оздоровленням дітей батьки яких, визнані учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-24 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також діти загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту

Департамент освіти та науки, управління молоді та спорту, управління праці та соціального захисту населення

бюджет громади

280,00

310,00

340,00

370,00

400,00

15.

Забезпечення учасників АТО/ООС, учасників Революції Гідності, осіб, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України безоплатним доступом до спортивних споруд (спортивних залів) для організації тренувального процесу та занять спортом

Управління молоді та спорту

-

-

-

-

-

-

16.

Залучення учасників АТО/ООС, осіб, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України (команд) до участі у спортивних заходах з різних видів спорту

Управління молоді та спорту

-

-

-

-

-

-

17.

Організація зустрічей учасників АТО/ООС, осіб, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України з дітьми та підлітками у клубах за місцем проживання

Хмельницький міський центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання

-

-

-

-

-

-

18.

Оформлення акту оцінки потреб учасників АТО/ООС, учасників Революції Гідності, осіб, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України (за повідомленням або особистим зверненням в міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді), з метою визначення видів соціальної допомоги та надання комплексу соціальних послуг

Хмельницький міський центр соціальних служб

-

-

-

-

-

-

19.

Надання соціальних послуг та здійснення соціального супроводу учасників АТО/ООС, учасників Революції Гідності, осіб, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України з метою подолання (мінімізації) складних життєвих обставин

Хмельницький міський центр соціальних служб

-

-

-

-

-

-

20.

Надання соціальних послуг особам похилого віку, особам з інвалідністю, які є членами сімей загиблих осіб, що брали участь в АТО/ООС, під час масових акцій громадянського протесту або загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, та опинились у складних життєвих обставинах (відповідно до діючого законодавства)

Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

-

-

545,6

600,2

663,3

726,3

21.

Сприяти демобілізованим військовослужбовцям - учасникам АТО/ООС, учасникам Революції Гідності, особам, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України у працевлаштуванні у т.ч. шляхом професійного навчання на замовлення роботодавця та новостворені робочі місця з компенсацією роботодавцю ЄСВ за працевлаштування безробітних з числа учасників бойових дій

Хмельницький міський центр зайнятості

ФЗДССУВБ

-

-

-

-

-

22.

Надання безоплатної первинної правової допомоги  особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, членам сімей

Виконавчі органи міської ради

-

-

-

-

-

-

23.

Надання фінансової підтримки громадським організаціям, які опікуються учасниками АТО/ООС, учасниками Революції Гідності, особами, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та членами їх сімей, а також членами сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України

Управління праці та соціального захисту населення

бюджет громади

150,00

160,00

170,00

180,00

190,00

24.

Проведення культурно-мистецьких заходів для осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей.

Управління праці та соціального захисту населення, управління культури і туризму

бюджет громади

20,00

55,00

75,00

85,00

90,00

25.

Забезпечення 50% оплати вартості навчання у закладах вищої освіти розташованих на території Хмельницької міської територіальної громади категоріям, визначеним Порядком

Управління праці та соціального захисту населення

бюджет громади

400,00

400,00

450,00

500,00

600,00

26.

Організація соціальної та професійної адаптації учасників АТО/ООС, учасників Революції Гідності, згідно постанови КМУ від 21 червня 2017 р. № 432

Управління праці та соціального захисту населення

бюджет громади

600,00

700,00

800,00

900,00

1000,00

27.

Виділення житла учасникам АТО/ООС, учасникам Революції Гідності, особам, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, членам сімей загиблих (померлих) таких осіб, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України відповідно до  вимог чинного законодавства

Відділ обліку та розподілу житлової площі

-

-

-

-

-

-

28.

Надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення учасникам АТО/ООС, особам, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України

Управління праці та соціального захисту населення, відділ обліку та розподілу житлової площі, управління капітального будівництва

бюджет громади

5000,00

5000,00

10000,00

10000,00

10000,00

29.

Забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

Відділ обліку та розподілу житлової площі,  управління праці та соціального захисту населення

бюджет громади

3000,00

3500,00

7000,00

7000,00

7000,00

30.

Влаштування в дошкільні навчальні заклади дітей, батьки яких є учасниками  АТО/ООС, учасниками Революції Гідності, осіб, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, з сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України

Департамент освіти та науки

-

-

-

-

-

-

31.

Здійснення психолого-педагогічного супроводу дітей з сімей учасників АТО/ООС, учасників Революції Гідності, осіб, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, з сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, у закладах освіти

Департамент освіти та науки

-

-

-

-

-

-

32.

Забезпечення безоплатним харчуванням у закладах загальної середньої освіти учнів, батьки яких загинули під час участі у АТО/ООС, батьки яких були учасниками АТО/ООС і померли; батьки яких є учасниками АТО/ООС; із сімей учасників Революції Гідності, які отримали ушкодження здоров’я, факт участі яких встановлено Міжвідомчою комісією з питань встановлення факту участі осіб у Революції Гідності; із сімей загиблих під час участі в Революції Гідності; осіб, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, з сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України

Департамент освіти та науки

бюджет громади

8000,00

9500,00

11000,00

12500,00

14000,00

33.

Забезпечення безоплатним харчуванням у закладах дошкільної освіти вихованців із сімей, батьки яких загинули під час участі у АТО/ООС, батьки яких були учасниками АТО/ООС і померли; батьки яких є учасниками АТО/ООС або брали участь у  АТО/ООС; із сімей учасників Революції Гідності, які отримали ушкодження здоров’я, факт участі яких встановлено Міжвідомчою комісією з питань встановлення факту участі осіб у Революції Гідності; із сімей загиблих під час участі в Революції Гідності; осіб, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, з сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України

Департамент освіти та науки

бюджет громади

5900,00

7400,00

8900,00

10400,00

12000,00

34.

Залучення дітей із сімей загиблих під час участі в АТО/ООС, дітей, батьки яких є учасниками АТО/ООС, учасниками Революції Гідності, особами, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, із сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України до загальноміських заходів

Управління культури і туризму, Департамент освіти та науки, управління молоді та спорту

бюджет громади

10,00

350,00

400,00

450,00

500,00

35.

Забезпечення звільнення від сплати за навчання в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах дітей із сімей загиблих під час участі в АТО/ООС дітей, батьки яких є учасниками АТО/ООС, учасниками Революції Гідності, особами, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, із сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, та дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб

Управління культури і туризму

бюджет громади

300,00

800,00

1200,00

1400,00

1500,00

36.

Передбачити безкоштовне відвідування програм гастролюючих цирків та відвідання атракціонів луна-парків із сімей загиблих під час участі в АТО/ООС дітей, батьки яких є учасниками АТО/ООС, учасниками Революції Гідності, особами, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, із сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, та дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб, згідно представлених списків

Управління культури і туризму

-

-

-

-

-

-

37.

Забезпечити відшкодування на передплату газети «Проскурів» шляхом надання допомоги особам з  інвалідністю АТО/ООС та членам сімей загиблих Захисників і Захисниць України

Управління організаційно-інформаційної роботи та контролю, управління праці та соціального захисту населення

бюджет громади

60,00

121,00

150,00

150,00

150,00

38.

Виділення земельних ділянок для індивідуального будівництва учасникам АТО/ООС, учасникам Революції Гідності, особам, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, членам сімей загиблих (померлих) таких осіб, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України (відповідно до діючого законодавства)

Управління земельних ресурсів

-

-

-

-

-

-

39.

Запровадження місцевими засобами масової інформації тематичних передач, публікації матеріалів  про героїчні вчинки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, учасників Революції Гідності

Управління організаційно-інформаційної роботи та контролю, МТРК «Місто»

бюджет громади

-

-

-

-

-

40.

Забезпечення поховання загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України (у межах вимог діючого законодавства)

СКП «Хмельницька міська ритуальна служба»

бюджет громади

33,00

36,00

40,00

40,00

40,00

41.

Забезпечення догляду за могилами учасників АТО/ООС, учасників Революції Гідності, загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України

СКП «Хмельницька міська ритуальна служба»

включено в фінансування заходів з виконання послуг по утриманню кладовищ громади

700,00

840,00

940,00

970,00

1000,00

42.

Здійснення будівництва (встановлення) надгробків на могилах загиблих учасників АТО/ООС, загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на кладовищах Хмельницької міської територіальної громади

Управління праці та соціального захисту населення, СКП «Хмельницька міська ритуальна служба»

бюджет громади

220,00

420,00

13500,00

5000,00

1000,00

43.

Забезпечення встановлення меморіальних дощок у закладах освіти, в яких навчалися загиблі (померлі) Захисники чи Захисниці України, учасники Революції Гідності

Департамент освіти та науки

бюджет громади

30,00

35,00

150,00

100,00

100,00

44.

Розробка проекту та встановлення пам’ятника учасникам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

управління капітального будівництва,  управління культури і туризму, управління архітектури та містобудування

бюджет громади

1000,00

2000,00

10000,00

-

-

45.

Надання членам сімей загиблих учасників АТО/ООС, загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України права безплатного паркування транспортних засобів, які перебувають у їх власності, на відведених майданчиках для паркування в м. Хмельницькому

Управління праці та соціального захисту населення

-

-

-

-

-

-

 

Всього: фінансування з бюджету громади по роках:

 

32993,00

58809,40

81305,20

67800,30

69196,30

 

ВСЬОГО: 310104,20 тис.грн.

 

Начальник управління С.ВОРОНЕЦЬКИЙ

 

Додаток 2 до Програми

 

Паспорт програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

Управління праці та соціального захисту населення

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993р. №3551-XII, Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991р. №2011- XII.

3.

Розробник Програми

Управління праці та соціального захисту населення

4.

Учасники (співвиконавці) Програми

Департамент інфраструктури міста;

фінансове управління;

Департамент освіти та науки;

управління охорони здоров'я;

управління культури і туризму;

відділ обліку та розподілу житлової площі;

управління молоді та спорту;

управління архітектури та містобудування;

управління земельних ресурсів;

управління капітального будівництва;

міський центр зайнятості

5.

Термін реалізації Програми

2021-2025 роки

6.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

бюджет Хмельницької міської територіальної громади (бюджет громади)

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього

310104,20 тис.грн.

 

Начальник управління С.ВОРОНЕЦЬКИЙ

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!