Рішення міської ради

Про внесення змін до рішення 23-ої сесії Хмельницької міської ради від 27.02.2013р. №31 зі змінами, внесеними рішенням 28-ої сесії Хмельницької міської ради від 30.10.2013р. №25

 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення п’ятдесят першої сесії

№47 від 15.07.2015 р.

 

Про внесення змін до рішення 23-ої сесії Хмельницької міської ради від 27.02.2013р. №31 зі змінами, внесеними рішенням 28-ої сесії Хмельницької міської ради від 30.10.2013р. №25

 

З метою забезпечення виконання вимог чинного законодавства з питань регулювання земельних відносин, розглянувши пропозиції постійної комісії з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, керуючись Земельним кодексом України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про землеустрій», «Про державний земельний кадастр», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до Порядку розгляду звернень і клопотань та вирішення питань, пов’язаних із наданням дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, матеріалів інвентаризації земель, затвердженого рішенням 23-ої сесії міської ради від 27.02.2013р. №31 «Про затвердження Порядку розгляду звернень і клопотань та вирішення питань, пов’язаних із наданням дозволів на розроблення проектів щодо відведення земельних ділянок, технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, матеріалів інвентаризації земель», виклавши розділи 1 та 2 у новій редакції, а саме:

«1. Подання документів, необхідних для надання дозволів на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки

1.1. Підготовка проекту рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, здійснюється на підставі клопотання фізичної або юридичної особи (згідно додатків 1 та 2 до Порядку) та наступних графічних матеріалів, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної ділянки, і, які виготовлені на замовлення заявника суб’єктами, що мають право на виконання землевпорядних робіт, у тому числі:

- план меж земельної ділянки, або кадастровий план земельної ділянки з відображенням зон обмежень, обтяжень, сервітутів – у випадку їх наявності, погоджений із суміжними землевласниками та землекористувачами;

- каталог координат земельної ділянки;

- документи, які підтверджують право власності заявника на будинок, будівлю або споруду - у випадку наявності їх на відповідній земельній ділянці;

- документи, які підтверджують відповідність рішенню 29-ї сесії міської ради №20 від 28.10.2009р. “Про землі для ведення особистого селянського господарства та городництва, право розпорядження якими належить Хмельницькій міській раді” - у випадку, коли клопотання стосується земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства або городництва;

- схема місця розташування земельної ділянки (виготовляється відділом інформації та кадастрів департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів та погоджується управлінням архітектури та містобудування та управлінням земельних ресурсів та земельної реформи департаменту).

1.2. Якщо передачу земельної ділянки комунальної власності у власність чи користування, на якій розташовано житловий будинок, право власності на який зареєстровано, передбачається здійснити на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), то така технічна документація розробляється на замовлення власника житлового будинку без надання дозволу міською радою.

1.3. Особа, яка бажає отримати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки подає через Центр надання адміністративних послуг клопотання разом із матеріалами, передбаченими п.п.1.1 п.1 до відділу інформації та кадастрів департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів (далі - департамент).

1.4. Після надходження графічних матеріалів до департаменту вони передаються до відділу інформації та кадастрів департаменту для проведення перевірки графічних матеріалів на відсутність перетинів та розривів між суміжними земельними ділянками, дотримання вимог законодавства щодо прибережних захисних смуг, охоронних зон ліній електропередач, інших та друку схеми місця розташування земельної ділянки.

1.5. Для проведення перевірки графічних матеріалів відділ інформації та кадастрів департаменту використовує базу персональних даних “База реєстрації перевірки правильності виконання польових геодезичних робіт”, до якої заносить наступну інформацію:

- координати земельної ділянки, у тому числі у системі координат УСК-2000;

- адреса земельної ділянки;

- площа земельної ділянки;

- цільове призначення земельної ділянки;

- категорія земель;

- кадастровий номер земельної ділянки (за наявності);

- інформація про заявника - прізвище, ім’я та по-батькові фізичної особи або назва юридичної особи;

- адреса місця реєстрації заявника - фізичної особи, або юридична адреса заявника - юридичної особи;

- номери телефонів (за наявності);

- ідентифікаційний код;

- виконавець землевпорядної документації;

- дата занесення інформації.

1.6. Посадовими особами відділу інформації та кадастрів департаменту протягом не більше трьох робочих днів забезпечується перевірка графічних матеріалів на відсутність перетинів та розривів між суміжними земельними ділянками, дотримання вимог законодавства щодо прибережних захисних смуг, охоронних зон ліній електропередач, тощо.

1.7. Посадовими особами відділу інформації та кадастрів департаменту у день завершення перевірки друкується схема місця розташування відповідної земельної ділянки (додаток), яка додається до інших графічних матеріалів.

На схемі місця розташування земельної ділянки зазначається інформація про посадову особу, яка її роздрукувала (прізвище та ініціали, посада), після чого схема завіряється підписом такої особи.

У випадку, якщо перевірка підтверджує наявність помилок у координатах поворотних точок земельної ділянки, посадові особи відділу інформації та кадастрів департаменту у листі зауважень зазначають характер помилки, а у випадку неможливості у встановлений для перевірки відділом строк виправлення помилки, повертають подані матеріали через Центр надання адміністративних послуг з листом, у якому вказується характер помилки та/або причина такого повернення. При цьому строк розгляду звернення призупиняється до часу повторного подання матеріалів у відділ інформації та кадастрів департаменту. Після повторного подання матеріалів строк розгляду звернення та строки на здійснення усіх подальших, передбачених технологічною карткою, дій поновлюються, а перевірка матеріалів продовжується з тієї стадії, на якій вона призупинилася.

1.8. Схема місця розташування земельної ділянки разом із іншими графічними матеріалами у день завершення перевірки по акту прийому-передачі передаються до управління архітектури та містобудування департаменту, яке протягом не більше трьох робочих днів перевіряє її, відображає на схемі місця розташування земельної ділянки санітарно-захисні зони (у разі їх наявності), після чого завіряє схему підписом начальника управління, печаткою та передає до відділу звернень та діловодства департаменту.

Управлінням архітектури та містобудування департаменту здійснюється перевірка місця розташування земельної ділянки на його відповідність вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генерального плану м.Хмельницького, Плану зонування території м.Хмельницького, іншій містобудівній документації, схемам землеустрою і техніко-економічним обґрунтуванням використання та охорони земель.

1.9. Посадові особи відділу звернень та діловодства департаменту у день завершення перевірки передають схему місця розташування земельної ділянки разом із іншими графічними матеріалами по акту прийому-передачі до управління земельних ресурсів та земельної реформи департаменту, яке протягом не більше трьох робочих днів перевіряє їх, після чого завіряє підписом начальника управління, печаткою та передає до відділу звернень та діловодства департаменту.

Управлінням земельних ресурсів та земельної реформи департаменту здійснюється перевірка місця розташування земельної ділянки на його відповідність вимогам Земельного кодексу, законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, іншій землевпорядній документації, схемам землеустрою і техніко-економічним обґрунтуванням використання та охорони земель.

Також управління земельних ресурсів та земельної реформи департаменту здійснює перевірку повноти поданого пакету документів та їх відповідність один одному.

1.10. У випадку, коли перевіркою управління архітектури та містобудування і/або управління земельних ресурсів та земельної реформи виявлено невідповідність місця розташування земельної ділянки вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генерального плану м.Хмельницького, іншій містобудівній та/або землевпорядній документації, схемам землеустрою і техніко-економічним обґрунтуванням використання та охорони земель, на схемі вказується про наявність таких зауважень, а посадовими особами відповідного управління (управлінь) готується обґрунтування відмови у погодженні схеми місця розташування земельної ділянки у вигляді зауважень, які додаються до схеми та є її невід’ємною частиною.

У зауваженнях управління (управлінь) вказується підстава відмови у погодженні схеми місця розташування земельної ділянки із посиланням на вимоги законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генерального плану м.Хмельницького, іншій містобудівній та/або землевпорядній документації, схемам землеустрою і техніко-економічним обґрунтуванням використання та охорони земель, які будуть порушені у випадку надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), або вимогам яких з них вони будуть суперечити.

2. Підготовка рішень міської ради щодо надання дозволів на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки

2.1. Управління земельних ресурсів та земельної реформи департаменту протягом п’яти робочих днів після погодження схеми місця розташування земельної ділянки, готує проект рішення міської ради про надання дозволу або мотивовану відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, або технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та вносить його на розгляд міської ради у порядку, передбаченому Регламентом міської ради.».

2. Затвердити зразок схеми місця розташування земельної ділянки, у зв’язку з чим викласти в новій редакції додаток 4 (додаток).

3. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови А.Капуру та управління земельних ресурсів та земельної реформи.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

Секретар міської ради К.Чернилевський

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!