Рішення міської ради

Про внесення змін до рішення дев’ятої сесії міської ради від 10.08.2011 року № 8

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення десятої сесії

№54 від 28.09.2011 р.

 

 

Про внесення змін до рішення дев’ятої сесії міської ради від 10.08.2011 року № 8

 

З метою створення належних умов для організації та проведення конкурсного відбору студентів, що навчатимуться за рахунок коштів міського бюджету у вищих навчальних закладах України, розглянувши пропозицію депутата міської ради Ю.Курманського, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести такі зміни в рішення дев’ятої сесії міської ради від 10.08.2011 року № 8:

1.1. замінити в назві та п. 1 слова: «в Хмельницькому університеті управління та права» на слова: «у вищих навчальних закладах України»;

1.2. викласти додаток до рішення в новій редакції згідно з додатком.

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови Г.Давиденка.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань.

 

Міський голова  С. Мельник

 

Додаток

до рішення міської ради

від 28.09.2011 р. №54

Положення

про конкурсний відбір студентів, що навчатимуться у вищих навчальних закладах України за рахунок кошів міського бюджету

(Нова редакція)

 

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення конкурсного відбору студентів для навчання у вищих навчальних закладах України за рахунок коштів бюджету міста Хмельницького (далі - Конкурс).

1.2. Мета Конкурсу – виявлення, відбір та підтримка талановитої молоді, розвиток та реалізація здібностей студентів, стимулювання творчої праці молоді, підвищення якості підготовки фахівців в різних галузях.

1.3. Основні завдання конкурсу:

  • виявлення та розвиток талановитої молоді і надання їй допомоги у здобутті базової або повної вищої освіти;
  • запровадження відбору талановитої молоді для навчання;
  • стимулювання бажання та готовності молоді до роботи в органах місцевого самоврядування.

1.4. Залучення талановитої молоді до навчання у вищих навчальних закладах України за рахунок коштів міського бюджету має бути прозорим та гарантованим міською владою.

 

ІІ. Організація та порядок проведення Конкурсу

2.1. Конкурс проводиться комісією з конкурсного відбору студентів, що навчатимуться у вищих навчальних закладах за рахунок кошів міського бюджету (далі - Комісія).

2.2. Рішення про проведення Конкурсу приймається комісією після отримання відповідних заяв від відділів, управлінь або департаментів Хмельницької міської ради про потребу у відповідній спеціальності. Розглянувши відповідні заяви, комісія приймає рішення про проведення конкурсного відбору студентів, що навчатимуться за спеціальністю, в якій є потреба у виконавчих органах міської ради.

2.3. Щорічно Комісія протягом місяця, з дати прийняття рішення про проведення Конкурсу, через газету Хмельницької міської ради «Проскурів» або інші засоби масової інформації подає оголошення про проведення Конкурсу із зазначенням дати, термінів та умов його проведення, переліку необхідних документів для участі у Конкурсі.

2.4. Потенційні учасники Конкурсу після отримання рішення приймальної комісії вищого навчального закладу України, в який вони бажають вступити, подають Комісії наступні документи:

- заяву про участь (прізвище, ім’я, по батькові; адресу проживання; контактний телефон, факс або e-mail (у разі наявності);

- довідку приймальної комісії вищого навчального закладу із відомостями про проходження цією особою конкурсного відбору та наявності рекомендації щодо зарахування на навчання;

- рекомендацію навчального закладу, де навчався учасник Конкурсу (характеристика учасника Конкурсу, відомості про успішність, відомості про участь в олімпіадах, конкурсах, змаганнях та їх результати);

- для учасників з особливими потребами – інвалідів – копія документу, що підтверджує встановлення їм інвалідності (посвідчення, довідка МСЕК);

- для осіб з малозабезпечених сімей – довідку про склад сім’ї, довідки про доходи членів сім’ї з місця їх роботи, навчання, управління Пенсійного фонду або довідку про перебування на обліку в центрі зайнятості.

2.5. Комісія проводить засідання через 30 днів після опублікування оголошення для розгляду заяви з поданими документами та визначає переможця.

2.6. Під час розгляду Комісія оцінює кожного з учасників Конкурсу окремо за наступними критеріями:

  • рівень навчальних досягнень: кількість балів за сертифікатом (сертифікатами) Українського центру оцінювання якості освіти, наявність медалі за успіхи у навчанні;
  • ступінь володіння знаннями з відповідних навчальних дисциплін: історії, математики, економіки, української мови та літератури, іноземної мови;
  •  інші досягнення учасника Конкурсу: призер олімпіад, переможець конкурсів чи спортивних змагань;

2.7. По наслідках розгляду заяв учасників Конкурсу та доданих до них матеріалів, Комісія приймає обґрунтоване рішення, в якому зазначаються прізвище, ім’я, по батькові осіб, яким буде здійснена оплата за навчання у вищому навчальному закладі України за рахунок коштів міського бюджету. Про прийняте рішення комісія письмово повідомляє кожного учасника конкурсу.

2.8. Скарги на рішення Комісії розглядає постійна комісія Хмельницької міської ради з гуманітарних питань протягом 10 днів з дня прийняття рішення.

2.9. Прийняте Комісією рішення, з визначеними кандидатурами студентів, що навчатимуться у вищому навчальному закладі України за рахунок коштів міського бюджету, подається на розгляд виконавчого комітету Хмельницької міської ради для затвердження.

2.10. Між переможцем Конкурсу, вищим навчальним закладом та Хмельницькою міською радою, після видання наказу по вищому навчальному закладу про зарахування на навчання, укладається трьохстороння угода.

2.11. По закінченню навчання випускникові Хмельницькою міською радою гарантовано надання першого робочого місця за обраною спеціальністю. На якому останній зобов’язаний відпрацювати не менше 3-х років.

2.12. У випадку відмови випускника вищого навчального закладу, що навчався за кошти бюджету міста Хмельницького, працювати на наданому робочому місці, останній зобов’язаний повернути оплачені за навчання кошти до міського бюджету. 

 

ІІІ. Комісія з конкурсного відбору студентів, що навчатимуться у вищих навчальних закладах України  за рахунок кошів міського бюджету

3.1. Для проведення Конкурсу з конкурсного відбору студентів, що навчатимуться у вищих навчальних закладах України за рахунок кошів міського бюджету, створюється комісія із числа представників органів виконавчих органів міської ради з обов’язковим включенням працівників фінансового управління та управління освіти Хмельницької міської ради, а також керівників загальноосвітніх навчальних закладів, депутатів міської ради.

3.2. Головою Комісії є заступник міського голови.

3.3. В складі Комісії є заступник і відповідальний секретар.

3.4. Персональний склад членів комісії затверджується рішенням виконавчого комітету.

3.5. До повноважень Комісії належать:

- організаційна робота з підготовки та проведення Конкурсу;

- визначення та забезпечення порядку проведення Конкурсу;

- підготовка документації для проведення Конкурсу;

- розгляд заяв учасників Конкурсу та доданих до них матеріалів;

- визначення переможців Конкурсу.     

3.6. Засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому приймає участь не менше 2/3 від загального складу.

3.7. Рішення Комісії приймаються на засіданні відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Комісії, які брали участь у засіданні.

3.8. При однаковій кількості голосів Комісії, голос голови Комісії є ухвальним.

3.9. Під час проведення засідань Комісії ведуться протоколи засідань. До протоколу засідання заносяться відомості про хід розгляду заяви кожного учасника Конкурсу та матеріалів, доданих до заяви, питання, що ставились на обговорення, особливі думки членів Комісії, інші питання, зазначається прийняте по кожній заяві рішення.

3.10. Протокол підписує голова Комісії, заступник, відповідальний секретар та всі присутні на засіданні члени Комісії.

 

ІV. Учасники Конкурсу

4.1. У Конкурсі мають право брати участь особи, що здобули повну загальну середню освіту, отримали сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти, пройшли конкурсний відбір до вищого навчального закладу України, постійно проживають у місті Хмельницькому і відповідають одному або декільком наступним критеріям:

- ті, що отримали найвищий бал за сертифікатом (сертифікатами) Українського центру оцінювання якості освіти;

- нагороджені золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні», або срібною медаллю «За досягнення у навчанні»;

- переможці ІІ-ІV етапів Всеукраїнських олімпіад, І-ІІІ етапів конкурсу-захисту наукових робіт членів Малої Академії Наук;

- призери та переможці міжнародних спортивних змагань.

4.2. При рівних досягнення учасників Конкурсу у навчанні перевага надається дітям-інвалідам, дітям з багатодітних чи особам з малозабезпечених сімей.

 

V. Фінансування проведення Конкурсу

5.1. Матеріально-технічне забезпечення проведення Конкурсу здійснюється управлінням освіти Хмельницької міської ради.

 

Секретар міської ради В. Лесков

Начальник управління освіти В. Олійник

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!