Рішення міської ради

Про внесення змін до рішення позачергової двадцять п’ятої сесії міської ради від 28.03.2023 №61 «Про затвердження Програми підтримки і розвитку комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою міста виконавчого комітету Хмельницької міської

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення позачергової тридцять першої сесії

№49 від 28.07.2023 р.

 

Про внесення змін до рішення позачергової двадцять п’ятої сесії міської ради від 28.03.2023 №61 «Про затвердження Програми підтримки і розвитку комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою міста виконавчого комітету Хмельницької міської ради на 2023-2027 роки»

 

Розглянувши пропозицію постійної комісії з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», постановою Кабінету Міністрів України від 13.11.2013 №835 «Про затвердження Порядку відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких надається державна підтримка», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення позачергової двадцять п’ятої сесії міської ради від 28.03.2023 №61 та затвердити Програму підтримки і розвитку комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою міста виконавчого комітету Хмельницької міської ради на 2023-2027 роки в новій редакції згідно з додатком.

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови - директора департаменту інфраструктури міста В.Новачка та комунальне підприємство по зеленому будівництву і благоустрою міста виконавчого комітету Хмельницької міської ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації і використання майна територіальної громади.

 

Міський голова Олександр CИМЧИШИН

 

Додаток

до рішення сесії міської ради

від 28.07.2023 року №49

 

ПРОГРАМА

ПІДТРИМКИ І РОЗВИТКУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПО ЗЕЛЕНОМУ БУДІВНИЦТВУ І БЛАГОУСТРОЮ МІСТА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НА 2023-2027 РОКИ

(нова редакція)

 

м.Хмельницький

 

ПАСПОРТ

Програми підтримки і розвитку комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою міста виконавчого комітету Хмельницької міської ради на 2023-2027 роки

з/п

Розробник програми

Комунальне підприємство по зеленому будівництву і благоустрою міста виконавчого комітету Хмельницької міської ради

1

Відповідальний виконавець програми

Комунальне підприємство по зеленому будівництву і благоустрою міста виконавчого комітету Хмельницької міської ради

2

Учасники програми

Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради

Комунальне підприємство по зеленому будівництву і благоустрою міста виконавчого комітету Хмельницької міської ради

3

Термін реалізації програми

2023-2027 роки

4

Етапи виконання програми

Програма виконується в один етап

5

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади (далі – бюджет міської територіальної громади), власні кошти підприємства, кошти інших джерел, не заборонених законом

6

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

16942,95 тис.грн.

 

1. Загальні положення

Комунальне господарство – це одна з найважливіших галузей в системі життєзабезпечення Хмельницької міської територіальної громади. Підприємствами житлово-комунального сектору створюються всі необхідні умови для комфортного проживання населення в громаді.

Важливою складовою комунального господарства Хмельницької міської територіальної громади є зовнішній благоустрій, під яким розуміють сукупність різних міських споруд, що утворюють не тільки гарний загальний вигляд міста, але й головним чином, здорові та культурні умови життя населення. Зелені насадження включаються до складу зовнішнього благоустрою міста.

Комунальне підприємство по зеленому будівництву і благоустрою міста виконавчого комітету Хмельницької міської ради (далі – Підприємство), як частина комунального господарства, створене для забезпечення дозвілля, відпочинку населення, задоволення культурно-побутових потреб громади. Рівень та якість послуг, які надаються Підприємством, є показовим індикатором комфорту та безпеки повсякденного життя громади.

В умовах процесу урбанізації питання якості середовища життєдіяльності людини і соціально-економічного розвитку територій, стан та розвиток сфери озеленення викликає все більше занепокоєння громадськості і потребує удосконалення процесу регулювання розвитку територій. Гострота питань економічного регулювання сфери озеленення пов’язана з її незадовільним станом, прояви якого спостерігаються у наступному: недостатньому фактичному рівні озеленення територій громади, що призводить до збільшення захворюваності населення; зростанні техногенного і антропогенного тиску на рослинність, що зменшує її позитивний вплив на середовище; відсутності економічно-обґрунтованого фінансування заходів з озеленення; недосконалості нормативно-законодавчої бази та ін.

На сьогодні, фактичні показники з озеленення значно нижчі за нормативні, що не відповідає сучасним еколого-економічним вимогам, спостерігається подальше поглиблення негативних змін, а саме: зменшення кількості насаджень і збільшення небажаних наслідків урбанізації. Для усунення негативних проявів, що накопичились в сфері озеленення та покращення економіко-екологічної ситуації у Хмельницькій міській територіальній громаді треба значно збільшувати обсяги робіт з озеленення та благоустрою міста.

Програма підтримки і розвитку комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою міста виконавчого комітету Хмельницької міської ради на 2023-2027 роки (далі – Програма) створена для забезпечення сталого функціонування Підприємства, утримання та збереження в належному стані всіх об’єктів благоустрою, які знаходяться на балансі Підприємства, в тому числі парків, скверів, зелених зон Хмельницької міської територіальної громади, пам’ятників, фонтанів, питних криниць, підпірних стінок. Також в Програмі враховані специфічні особливості зеленого господарства, які відрізняють його від інших галузей комунального господарства та впливають на економіку сфери озеленення: тривалість виробничого процесу і наявність в ньому, окрім робочого періоду, природних фізико-хімічних процесів; постійний зв'язок основного виробничого процесу з живими організмами – рослинами, що потребують повсякденного догляду за ними; залежність від кліматичних умов; сезонність виробничого процесу, що не дозволяє рівномірно протягом року використовувати техніку і робочу силу та потребує виконання у стислі строки великих обсягів робіт; нерівномірний вихід готової продукції протягом року; розкиданість об’єктів на значних територіях, що обумовлює необхідність переміщення робітників та засобів праці; висока трудомісткість робіт.

На теперішньому етапі вирішальне значення має впровадження нових інноваційних, науково-обґрунтованих підходів та методів підвищення ефективності системи благоустрою та озеленення Хмельницької міської територіальної громади.

 

2. Нормативно-правове забезпечення

Програму розроблено в межах Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про благоустрій населених пунктів», «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», постанови Кабінету Міністрів України від 13.11.2013 №835 «Про затвердження Порядку відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких надається державна підтримка», наказу Державного комітету з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів», наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 №105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України», Правил благоустрою Хмельницької міської територіальної громади та інших нормативно-правових актів.

Програма визначає основні завдання і заходи розвитку та утримання Підприємства протягом 2023-2027 років та спрямована на виконання наступних рішень міської ради, зі змінами:

1) Стратегічний план розвитку Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки (рішення сьомої сесії Хмельницької міської ради від 14.07.2021р. №11);

2) Програма економічного і соціального розвитку Хмельницької міської територіальної громади (рішення Хмельницької міської ради затверджується щорічно);

3) Програма підтримки і розвитку житлово-комунальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2027 роки, зі змінами (рішення десятої сесії міської ради від 15.12.2021 №52).

 

3. Мета Програми

Метою програми є сприяння та забезпечення безперервної діяльності Підприємства, подальше вдосконалення якості послуг, збереження майна спільної власності Хмельницької міської територіальної громади, реалізація Підприємством статутних завдань з виконання цільових програм розвитку, утримання та ремонту об’єктів благоустрою, досягнення високих економічних та соціальних результатів.

Програма підтримки і розвитку Комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою міста виконавчого комітету Хмельницької міської ради направлена на:

- покращення стану озеленення та благоустрою, збереження та відтворення зелених насаджень, покращення екологічного стану та зовнішньої привабливості вулиць, парків і скверів, місць загального громадського користування Хмельницької міської територіальної громади, створення більш сприятливих та комфортних умов для життєдіяльності її мешканців;

- створення належних умов для здійснення Підприємством своєї діяльності по наданню якісних послуг з поточного ремонту та утримання зелених насаджень, штучних споруд та малих архітектурних форм на території Хмельницької міської територіальної громади;

- своєчасне і в повному обсязі проведення інвестиційної діяльності, направленої на переоснащення, відновлення та реконструкцію виробничих потужностей Підприємства.

 

4. Завдання Програми

Основним завданням Програми є забезпечення сталого розвитку та покращення якості утримання Підприємства для створення комфортних та безпечних умов проживання і відпочинку мешканців громади, поліпшення екологічного стану Хмельницької міської територіальної громади, в тому числі:

- переоснащення, відновлення та реконструкція виробничих потужностей Підприємства;

- забезпечення раціонального використання і збереження комунального майна, розвиток матеріально-технічної бази Підприємства;

- удосконалення системи управління через дотримання принципів менеджменту якості;

- забезпечення беззбиткового функціонування та підтримка платоспроможності Підприємства;

- впровадження енергозберігаючих технологій, матеріалів та обладнання;

- збереження та розвиток зеленої інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади шляхом формування зеленого простору за принципами екологічності, інноваційної та комфорту;

- сприяння розвитку регульованої рекреації;

- покращення естетичної привабливості вулиць та місць загального користування;

- впровадження сучасних технологій створення і догляду за зеленими насадженнями;

- застосування сучасних способів і методів діагностики та боротьби з фітохворобами і шкідниками зелених насаджень;

- заміна старовікових зелених насаджень Хмельницької міської територіальної громади на нові стабільні і стійкі до несприятливих умов навколишнього природного середовища різні за призначенням насадження;

- розширення асортименту зелених насаджень, які висаджуються вздовж вулиць, в парках і скверах, впровадження рослин стійких до зростання в міських умовах;

- благоустрій зелених зон з використанням об’ємних художньо-декоративних композицій та багаторічних злакових трав;

- сприяння створенню належних умов для здійснення комунальним підприємством своєї діяльності з поточного ремонту та забезпечення утримання в належному стані об’єктів благоустрою та зелених насаджень, штучних споруд та малих архітектурних форм, які знаходяться на балансі Підприємства.

 

5. Основні напрямки робіт з поточного ремонту та утримання зелених насаджень, штучних споруд та малих архітектурних форм у Хмельницькій міській територіальній громаді та проблемні питання

Підприємством виконуються роботи по утриманню, поточному та капітальному ремонту пам’ятників, фонтанів, підпірних стінок, парків (парк ім.І.Франка, дендропарк «Поділля», парки «Подільський», «Заріччя»), скверів (сквер ім.Т.Шевченка, сквери біля меморіалу «Вічний Вогонь», «Ангел Скорботи», біля пам’ятника «Жертвам Чорнобильської катастрофи»), та іншого майна, що є на балансі підприємства, територій загального користування (територія прилегла до «Меморіалу Слави», до пам’ятника «Небесної Сотні», зелена зона на вул.Скоблі, територія площі на розі вулиць Свободи та проспекту Миру, Привокзальна площа залізничного вокзалу, тощо). Крім того, утримуються газони, квітники, дерева та кущі, прибережні смуги річок Південний Буг та Кудрянки, ставки в мікрорайоні Озерна та на вул.Джерельній. Здійснюється утримання громадських криниць, фонтанів, лавок, урн, дитячих та спортивних майданчиків, вбиралень загального користування, обслуговування гідротехнічних споруд, меліоративних систем та водних об’єктів на території Хмельницької міської територіальної громади.

Для покращення стану озеленення та благоустрою Хмельницької міської територіальної громади здійснюються наступні напрямки робіт:

- утримання парків і скверів, зелених зон, прибережних смуг, територій біля пам’ятників, привокзальної площі залізничного вокзалу (систематичне щоденне підмітання, збирання випадкового сміття, санітарне очищення урн, миття лавок, прибирання снігу, посипання піском або іншими інертними матеріалами в період ожеледиці, видалення трави, миття тротуарних доріжок, особливо в суху та жарку погоду, догляд за деревами та кущами, викошування газонів, садіння та догляд за квітниками, поточний ремонт малих архітектурних форм, видалення аварійних, сухостійних та фаутних дерев);

- комплекс системних і систематичних заходів з поновлення насаджень, їх належного догляду, у відповідності до Правил утримання зелених насаджень в населених пунктах України;

- видалення дерев аварійних, сухостійних, буреломних, фаутних, дуплистих, трухлявих, які втратили декоративну цінність, та подрібненням фрагментів стовбурів дерев (неліквідна деревина), і застосування її як палива для впровадження енергозберігаючих технологій;

- посадки молодих дерев крупномірними саджанцями;

- посадки кущів декоративно-листяної форми та багаторічників і однорічників красиво-квітучої групи рослин;

- формувальна обрізка та омолодження багаторічних рослин;

- відновлення газонопокриття після завершення земляних робіт на ділянках аварійних та планових робіт в межах зелених зон міста та по завершенню робіт з будівництва і реконструкції;

- відновлення багатокомпонентного складу стійких до агресивного середовища рослин і травосумішей для створення нових елементів зелених насаджень з метою активного поглинання викидів забруднюючих речовин від викидів автотранспорту та запобігання перегріванню приземного шару повітря у спекотну пору року;

- догляд за газонами, який включає поливання, знешкодження бур’янів, підстригання, поверхневе підживлення, захист рослин від шкідників і хвороб, аерацію дернини, землювання, регулювання росту трав з використанням фізіологічно активних речовин, а також механічну обробку і ремонт дернини, скошування травостою;

- поточний ремонт та утримання громадських криниць, фонтанів, лавок, урн, дитячих та спортивних майданчиків та інших малих архітектурних форм;

- оформлення землевпорядної документації та паспортів на водойми, які розміщені на території ХМТГ, які в подальшому будуть взяті на баланс і через аукціон здаватися в оренду;

- збільшення площі зелених насаджень Хмельницької міської територіальної громади, шляхом відведення земельних ділянок під парки і сквери;

- утримання громадських вбиралень, розміщених на земельних ділянках, які перебувають в користуванні комунального підприємства;

- комплексне обслуговування інших об’єктів, в тому числі гідротехнічних споруд, меліоративних систем та ін.

Для покращення матеріально-технічної бази Підприємства та якісного виконання Заходів з поточного ремонту та утримання зелених насаджень, штучних споруд та малих архітектурних форм у Хмельницькій міській територіальній громаді в 2023-2027 році планується придбати наступну техніку та обладнання:

1) машини та механізми: спеціалізована техніка для перевезення робітників, косарка з ріжучим деком та травозбірником з гідравлічним підйомом, подрібнювач (корчувач) пеньків, причепи різного призначення, автомобіль вантажний бортовий з тентом з подвійною кабіною, трактор, косарка маніпуляторна тощо;

2) механізований інструмент та обладнання: бензопили, травокосарки, пили, кущорізи, пилосмоки для парків, колун для дров, зварювальний агрегат, бензинові генератори, деко до райдера та інший інструмент та обладнання;

3) човен алюмінієвий (для обслуговування водойм, які розміщені на території ХМТГ).

Підприємство не має можливості за рахунок власних коштів здійснювати повне оновлення матеріально-технічної бази. Джерелами власних коштів є: кошти пайової участі підприємців, які розташовують об’єкти торгівлі і розваг на територіях, що знаходяться на балансі Підприємства; доходи від виконання робіт по зовнішньому благоустрою іншим підприємствам та населенню; надання транспортних послуг; від здачі в оренду вільних приміщень (30% від орендної плати); від реалізації продукції власного виробництва; від паркування автотранспорту на території підприємства; платні послуги громадських вбиралень. В структурі загальних доходів Підприємства власні кошти становлять близько 10%.

Також, в зв’язку з тим, що рентабельність, яка передбачена в вартості послуг, встановлена на мінімальному рівні (2%), відсутня можливість за рахунок отриманого прибутку здійснювати придбання машин, механізмів, обладнання та механізованого інструменту для виробничих потреб. Оновлення матеріально-технічної бази Підприємства спеціалізованою технікою та механізмами за рахунок коштів місцевого бюджету востаннє відбувалось у 2017 році, що призвело до фізичного та морального зношення машин, механізмів, обладнання.

Підприємство обслуговує об’єкти благоустрою на всій території Хмельницької міської територіальної громади. В умовах стабільного прогресивного розвитку міста кількість таких об’єктів, зелених зон загального користування невпинно зростає. Тому для оптимізації виробничих витрат, покращення логістичного планування, швидкого переміщення робітників та засобів праці, здійснення оперативного контролю за виконанням робіт в 2023 році планується придбати окрему спеціалізовану техніку для потреб Підприємства за рахунок коштів бюджету Хмельницької міської територіальної громади, а саме:

- автомобіль спеціалізований для перевезення робітників. Така техніка призначена для перевезення бригади із 20 робітників, обладнання, інвентарю, витратних матеріалів. Вона облаштовується згідно потреб обслуговуючих, ремонтних бригад, містить автономну систему опалення, зручні та безпечні сидіння пасажирського салону, окремий вантажний відсік, тому забезпечить безпечне перевезення людей відповідно до вимог законодавства та дасть змогу покращити якість та швидкість виконання робіт із благоустрою, а саме робіт із озеленення на території громади.

- газонокосарка з ріжучим деком та травозбірником з гідравлічним підйомом, яка підвищить продуктивність праці робітників – озеленювачів та скоротить час на виконання робіт по викошуванню газонів. Така газонокосарка поєднує в собі прямий центральний викид ззаду, інтегрований збір та розвантаження на висоті, теоретична продуктивність косіння до 19840 м2 за годину. Гідравлічний підйом травозбірника дозволяє висипати зелену масу на причепи транспортних засобів. Зручна конструкція надає можливість користуватись косаркою під деревами та в чагарниках, здійснюється фіксація висоти зрізання, ріжуча дека копіює нерівності ландшафту, що дозволяє функціонувати не тільки на рівній, але і на схилах та нерівних поверхнях;

- тракторний самоскидний причіп з надставними бортами для перевезення відходів (гілля, деревини, опалого листя) та іншого господарського використання;

- причіп спеціалізований для транспортування на великі відстані тракторної косарки та інших малогабаритних технічних приладь;

- подрібнювач (корчувач) пеньків, який застосовується для якісної підготовки місць для садіння нових зелених насаджень при заміні аварійних, сухостійних, фаутних дерев та кущів, які втратили свою декоративну цінність, на нові дерева та кущі. Подрібнювач ефективний у міських умовах через невеликий діаметр бура та невелику швидкість обертання;

- автомобіль вантажний бортовий з тентом з подвійною кабіною, для перевезення ремонтно-будівельної бригади, матеріалів та інвентарю для обслуговування гідротехнічних споруд, криниць, фонтанів, дитячих майданчиків, пам’ятників, інших малих архітектурних форм на території об’єктів благоустрою громади;

- трактор, потужністю 105 к.с., для перевезення великого об’єму відходів деревини, який виникає при видаленні самосівних, сухостійних та аварійних дерев на території громади. Також трактор призначений для навішування потужного багатофункціонального обладнання, зокрема подрібнювача (корчувача) пеньків та маніпуляторної косарки;

- косарка маніпуляторна, яка використовується у садово-парковому господарстві, вздовж узбіччя доріг, водних об’єктів, за бар'єрною огорожею. Її застосування передбачає викошування схилів вздовж прибережних смуг річки Південний Буг, водовідвідних каналів, прибережних смуг річок, ставків та берегів водних об'єктів на території громади, а також зрізання гілок та формування крон дерев тощо.

Для вказаних вище цілей також планується придбати легковий автомобіль за рахунок коштів бюджету Хмельницької міської територіальної громади в 2024 році.

За рахунок власних коштів в 2023-2027 році планується придбання механізованого інструменту та обладнання (деко до рейдера, комунальна щітка до трактора, бензопили, кущорізи, газонокосарки, пилосмоки для парків, колун для дров, зварювальний агрегат та інші), а також човна алюмінієвого для обслуговування водойм на території громади.

Іншою важливою складовою належного використання та збереження майна Підприємства є утримання виробничих та невиробничих фондів у технічно придатному стані.

На виконання пункту 1.2. рішення п’ятої сесії Хмельницької міської ради від 16.03.2016 №33 «Про створення матеріального резерву місцевого рівня для здійснення заходів спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів та затвердження номенклатури та обсягів» на території комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою міста виконавчого комітету Хмельницької міської ради здійснюється зберігання матеріально-технічних засобів матеріального резерву.

З метою забезпечення належних умов для зберігання матеріального резерву місцевого рівня, а саме запасу будівельних матеріальних цінностей (дошка, брус), призначених для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів необхідно улаштувати критий навіс (складу) загальною площею 270 м2 на території виробничої бази Підприємства по вулиці Симона Петлюри,52 у м.Хмельницькому.

Основні будівлі Підприємства перебувають у тривалому використанні, є необхідність у здійсненні періодичних поточних та капітальних ремонтних робіт. Зокрема, заплановано здійснити капітальний ремонт покрівлі будівлі гаража, розрахованого на 12 автомашин (площа основи забудови 759,4 м2), який введений в експлуатацію в 1980 році. Перекриття гаража виконано з залізобетонних плит, по яким зроблена стяжка та рулонна покрівля. За час експлуатації покрівля даху частково втратила герметичність, а потрапляння вологи на внутрішні конструктивні елементи будівлі призводить до руйнування залізобетону, цегли та підтоплення підлоги.

Підприємство здійснює роботи по оформленню квітників та висаджує квіти, вирощені у власній теплиці. У зв'язку із значним зношенням, планується виконання капітального ремонту теплиці, а саме: заміна системи опалення, встановлення нових енергоємних твердопаливних котлів, ремонт металевого каркасу теплиці, заміна скла на полікарбонат, підсилення фундаменту теплиці. Виконання вказаних робіт планується за рахунок власних коштів Підприємства.

Для належного здійснення статутної діяльності у складі комунального підприємства створені наступні підрозділи:

- Дільниця по ремонту та утриманню зелених насаджень (основні види робіт: викошування газонів, видалення аварійних та сухостійних дерев, садіння дерев, санітарна та формувальна обрізка дерев).

- Дільниця по утриманню парків, скверів, зелених зон міста (основні види робіт: щоденне прибирання територій парків, скверів, зелених зон, прибережних смуг; садіння квітників; влаштування газонів; садіння дерев та кущів; догляд за газонами та квітниками (прополювання, розпушування ґрунту, полив рослин).

- Дільниця по охороні та обслуговуванню водних та лісових об’єктів (основні види робіт: огляд та контроль за технічною справністю гідротехнічних споруд, захисних дамб, берегоукріплювальних та регулюючих споруд на водних об’єктах, лісових об’єктів).

- Ремонтно-будівельна дільниця (основні види робіт: ремонт пам’ятників, підпірних стінок, питних криниць, дитячих майданчиків, спортивних майданчиків, мощення тротуарів із плитки).

- Дільниця механізації та автотранспорту (основні види робіт: перевезення сміття, гілля, деревини; спеціальний транспорт: автогідропідіймачі – видалення аварійних дерев, обрізування дерев, зняття омели; навантажувач – навантаження гілля, деревини, листя, сміття; поливомиючі автомашини - полив рослин).

- Дільниця по утриманню громадських вбиралень (утримання вбиралень  в сквері імені Т.Шевченка, парку імені І.Франка, дендропарку «Поділля»).

 

Основні проблемні питання діяльності Підприємства:

- високий рівень морального та фізичного зносу виробничих фондів та спеціалізованої техніки, її недостатня кількість в умовах збільшення обсягів робіт з поточного ремонту та утримання зелених насаджень, штучних споруд та малих архітектурних форм у Хмельницькій міській територіальній громаді, яка була створена внаслідок реформи децентралізації з адміністративним центром у місті Хмельницькому, до складу якої увійшло 25 населених пунктів;

- відсутність спеціалізованої техніки для перевезення робітників на об’єкти, які обслуговуються Підприємством;

- недостатня кількість механізованого інструменту та обладнання для викошування газонів, яке надало би змогу підвищити рівень продуктивності праці робітників та покращити якість робіт;

- відсутність спеціалізованої техніки для виконання підготовчих робіт по влаштуванню газонів, квітників, садінню дерев та кущів (подрібнювач (корчувач) пеньків);

- відсутність транспортного засобу, який би дав змогу покращити логістичне планування, швидке переміщення робітників та засобів праці, здійснення оперативного контролю за виконанням робіт (спеціалізований автомобіль);

- відсутність сучасного тепличного комплексу для вирощування квітів, злакових трав;

- обмеженість площі земельної ділянки для влаштування розсадника дерев та кущів;

- нестача фінансових ресурсів для капіталовкладень в розвиток підприємства;

- відсутність достатньої кількості кваліфікованих працівників;

- масове досягнення деревами вікової межі;

- зменшення (в тому числі забудова) зелених та рекреаційних зон в громаді.

 

6. Заходи на виконання Програми

Заходи підтримки і розвитку комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою міста виконавчого комітету Хмельницької міської ради та їх фінансове забезпечення передбачено додатком до Програми «Заходи з виконання Програми підтримки і розвитку Комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою міста виконавчого комітету Хмельницької міської ради на 2023-2027 роки».

 

7. Основні виконавці Програми

Розпорядником бюджетних коштів Програми є управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради.

Одержувачем бюджетних коштів та виконавцем Програми є комунальне підприємство по зеленому будівництву і благоустрою міста виконавчого комітету Хмельницької міської ради, яке забезпечує реалізацію Заходів з поточного ремонту та утримання зелених насаджень, штучних споруд та малих архітектурних форм у Хмельницькій міській територіальній громаді у визначені терміни.

 

8. Фінансове забезпечення Програми

Джерелами фінансування заходів Програми є:

- кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади;

- власні кошти підприємства;

- кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

 

9. Організаційне забезпечення виконання завдань Програми

Організаційне забезпечення та контроль за виконанням Програми, як головний розпорядник бюджетних коштів, здійснює управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради.

Для визначення необхідності коригування Програми щорічно проводитиметься аналіз ефективності її заходів виходячи з фактичних показників виконання.

 

10. Очікувані результати від впровадження Програми

Очікуваними результатами від впровадження Програми є:

- забезпечення умов безпечного і комфортного проживання населення в Хмельницькій міській територіальній громаді;

- забезпечення сталої та ефективної роботи підприємства;

- продовження термінів експлуатації питних криниць, гідроспоруд, пам’ятників, тощо;

- відновлення та створення нових зон культурного масового відпочинку мешканців, створення безпечних та комфортних умов їх активного відпочинку;

- збереження та створення нових об'єктів загального користування, природних ландшафтів, інших природних комплексів і об'єктів;

- поліпшення екологічного, санітарного стану та естетичного вигляду Хмельницької міської територіальної громади;

- покращення якості надання послуг з озеленення та благоустрою Хмельницької міської територіальної громади та розширення мережі додаткових послуг;

- сталий екологічний розвиток і покращення стану зелених насаджень в Хмельницькій міській територіальній громаді;

-  захист навколишнього середовища;

- підвищення якості обслуговування зелених насаджень, парків і скверів;

- використання об’єктів зеленого господарства відповідно до функціонального призначення з метою забезпечення сприятливих умов життєдіяльності населення громади;

- удосконалення та зміцнення матеріально-технічної бази Підприємства.

- поповнення статутного капіталу комунального підприємства та забезпечення його беззбиткової діяльності.

 

Секретар міської ради Віталій ДІДЕНКО

Директор комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою міста виконавчого комітету хмельницької міської ради Олена МЕЛЬНИКОВА

 

Додаток до Програми

ЗАХОДИ з виконання

Програми підтримки і розвитку комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою міста виконавчого комітету Хмельницької міської ради на 2023-2027 роки

тис.грн.

з/п

Зміст заходу Програми*

Термін виконання

Джерело фінансування

2023 рік

2024 рік

2025 рік

2026 рік

2027 рік

Разом на 2023-2027 роки

1.

Придбання спеціалізованої техніки, в тому числі:

11171,05

-

-

-

-

11171,05

кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади

1.1.

автомобіль спеціалізований для перевезення робітників

3156,0

 

 

 

 

3156,0

1.2.

газонокосарка

2684,0

 

 

 

 

2684,0

1.3.

тракторний самоскидний причіп

240,0

 

 

 

 

240,0

1.4.

подрібнювач (корчувач) пеньків)

441,0

 

 

 

 

441,0

1.5.

причіп спеціалізований

123,0

 

 

 

 

123,0

1.6.

вантажний автомобіль

1812,0

 

 

 

 

1812,0

1.7.

трактор

1225,05

 

 

 

 

1225,05

1.8.

косарка маніпуляторна

1490,0

 

 

 

 

1490,0

2.

Капітальний ремонт покрівлі гаража за адресою: м.Хмельницький, вул.Симона Петлюри,52.

970,0

 

 

 

 

970,0

кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади

3.

Будівництво критого навісу (складу) за адресою: м.Хмельницький, вул.Симона Петлюри,52

380,0

 

 

 

 

380,0

кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади

4.

Придбання механізованого інструменту та обладнання (бензопила, травокосарки, акумуляторна шабельна пила, фрезер акумуляторний без щітковий, акумуляторний перфоратор, ланцюгова пила акумуляторна, акумуляторний ударний дриль- шуруповерт та інші)

261,9

 

 

 

 

261,9

кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади

5.

Придбання спеціалізованої техніки (автомобіль для перевезення працівників)

-

980,0

-

-

-

980,0

кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади

6.

Придбання механізованого інструменту та обладнання (деко до рейдера, комунальна щітка до трактора ,бензопили, кущорізи, газонокосарки, пилосмоки для парків, колун для дров, зварювальний агрегат та інші)

110,0

460,0

590,0

580,0

200,0

1940,0

власні кошти підприємства

7.

Придбання човна алюмінієвого

 

110,0

 

 

 

110,0

власні кошти підприємства

8.

Капітальний ремонт теплиці

 

 

 

350,0

780,0

1130,0

власні кошти підприємства

 

Всього по Програмі,

в тому числі:

12892,95

1550,0

590,0

930,0

980,0

16942,95

 

 

кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади

12782,95

980,0

-

-

-

13762,95

 

 

власні кошти підприємства

110,0

570,0

590,0

930,0

980,0

3180,0

 

 

* Заходи Програми можуть доповнюватися в разі необхідності іншими роботами з утримання і ремонту об’єктів благоустрою та житлово-комунальної інфраструктури, що не заборонені законодавством в межах фінансового ресурсу передбаченого Програмою.

 

Директор комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою міста виконавчого комітету хмельницької міської ради Олена МЕЛЬНИКОВА

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!