Рішення міської ради

Про внесення змін до рішення тринадцятої сесії міської ради від 23.02.2022 року №3 «Про затвердження «Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, які розташовані на території Хмельницької міської тери

 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення позачергової двадцять четвертої сесії

№2 від 10.02.2023 р.

 

Про внесення змін до рішення тринадцятої сесії міської ради від 23.02.2022 року №3 «Про затвердження «Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, які розташовані на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2023 роки»

 

Розглянувши пропозиції виконавчого комітету міської ради, міського голови Олександра Симчишина, з метою сприяння обороноздатності та мобілізаційної готовності держави та налагодження ефективного цивільно-військового співробітництва, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указом Президента України від 11 лютого 2016 року №44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України» зі змінами, розпорядженням голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 24 лютого 2016 року №87/2016-р «Про Координаційну раду з організації роботи по наданню шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної Гвардії України та Державної прикордонної служби України при обласній державній адміністрації», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення тринадцятої сесії міської ради від 23.02.2022 року №3 «Про затвердження «Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, які розташовані на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2023 роки», а саме Програму викласти у новій редакції (додається).

2. Фінансовому управлінню передбачити фінансування видатків на виконання заходів Програми у бюджеті Хмельницької міської територіальної громади.

3. Відповідальність за виконання рішення покласти на відділ з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності, антикорупційної політики, забезпечення правопорядку та зв’язку з військовими частинами.

 

Міський голова О.СИМЧИШИН

 

Додаток

до рішення сесії міської ради

від 10.02.2023 року №2

 

Програма

шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, які розташовані на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2023 роки

 

м.Хмельницький

2023 рік

 

Зміст

Розділ 1. Паспорт Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, які розташовані на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2023 роки

 

3-4

Розділ 2. Загальні положення Програми

5

Розділ 3. Мета та завдання Програми

5

Розділ 4. Фінансове забезпечення Програми

6

Розділ 5. Очікувані результати виконання Програми

6

Розділ 6. Виконавці Програми

6

Розділ 7. Координація та контроль за виконанням Програми

6

 

Розділ 1. Паспорт Програми

Найменування

Програма шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, які розташовані на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2023 роки

Підстави для розробки

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами і доповненнями),

Указ Президента України від 11 лютого 2016 року №44/2016 "Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України" зі змінами,

розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 24 лютого 2016 року №87/2016-р "Про Координаційну раду з організації роботи по наданню шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної Гвардії України та Державної прикордонної служби України при обласній державній адміністрації"

Замовник

Хмельницька міська рада;

виконавчий комітет Хмельницької міської ради.

Головний-розробник

Відділ з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами.

Учасники програми

Управління культури і туризму міської ради;

управління молоді та спорту;

департамент освіти та науки міської ради;

фінансове управління міської ради;

відділ кадрової роботи міської ради та з питань служби в органах місцевого самоврядування;

управління організаційно-інформаційної роботи та контролю;

командування військових частин А4239, А3808, А1788, А1538, А2339, А3013, А2678, А7179, А0661, А7034, А7103, А6175 Збройних Сил України, 13 окремого батальйону Національної гвардії України (в/ч 3053), Хмельницького зонального відділу Військової служби правопорядку, Хмельницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Управління Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у Хмельницькій області (в/ч С0135), виконавчий комітет

Мета

Сприяння піднесенню престижу військової служби;

сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності держави, розв'язання соціально-побутових проблем військовослужбовців, задоволення культурних і духовних потреб військовослужбовців, налагодження ефективного цивільно–військового співробітництва.

Завдання

Сприяння вирішенню питань щодо піднесення престижу військової служби;

участь у культурно-виховній роботі з військовослужбовцями;

участь у військово-патріотичному вихованні молоді;

підготовка допризовної молоді до виконання військового обов’язку щодо захисту держави;

участь військовослужбовців в урочистостях та святкових заходах, організатором яких виступає міська рада;

сприяння вирішенню питань, пов’язаних із задоволенням соціальних потреб військовослужбовців.

Термін реалізації Програми

2022-2023 роки

Джерела фінансування

Кошти з бюджету Хмельницької міської територіальної громади на загальну суму 67 727 830 гривень

Прогнозовані результати

Піднесення престижу військової служби;

підвищення обороноздатності та мобілізаційній готовності держави;

розв'язання соціально–побутових проблем військовослужбовців;

задоволення культурних і духовних потреб військовослужбовців;

налагодження ефективного цивільно-військового співробітництва.

 

Розділ 2. Загальні положення Програми

Програма шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, які розташовані на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2023 роки розроблена відповідно до Указу Президента України від 11 лютого 2016 року №44/2016 "Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України" зі змінами та розпорядженням голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 24 лютого 2016 року №87/2016-р "Про Координаційну раду з організації роботи по наданню шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної Гвардії України та Державної прикордонної служби України при обласній державній адміністрації, з метою піднесення престижу військової служби, сприяння вирішенню питань, пов’язаних із задоволенням соціальних потреб військовослужбовців та забезпечення виконання завдань шефства над військовими частинами Збройних Сил України, Національної гвардії України.

Програма розрахована на 2 роки.

 

Розділ 3. Мета, завдання та заходи Програми

Метою Програми є:

- піднесення престижу військової служби;

- сприяння мобілізаційній готовності;

- розв'язання соціально-побутових проблем військовослужбовців;

- задоволення культурних і духовних потреб військовослужбовців;

- налагодження ефективного цивільно-військового співробітництва;

- надання допомоги у забезпеченні та поліпшення військових частин та інше.

 

Основні завдання Програми:

- сприяння вирішенню питань щодо піднесення престижу військової служби;

- участь у культурно-виховній роботі з військовослужбовцями;

- участь у військо-патріотичному вихованні молоді;

- підготовка допризовної молоді до виконання військового обов’язку щодо захисту держави;

- участь військовослужбовців в урочистостях та святкових заходах, організатором яких виступає міська рада;

- сприяння вирішенню питань, пов’язаних із задоволенням соціальних потреб військовослужбовців.

На виконання вимог Указу Президента України від 11 лютого 2016 року №44/2016 "Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України", Програмою передбачаються спільні заходи Хмельницької міської ради та командування військових частин А4239, А3808, А1788, А1538, А2339, А3013, А2678, А7179, А0661, А7034, А7103, А6175 Збройних Сил України, 13 окремого батальйону Національної гвардії України (в/ч 3053), Хмельницького зонального відділу Військової служби правопорядку, Хмельницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Управління Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у Хмельницькій області (в/ч С0135).

 

Розділ 4. Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Хмельницької міської територіальної громади в межах видатків, затверджених рішенням міської ради про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на відповідний бюджетний період та інших джерел фінансування, не заборонених діючим законодавством України.

 

Розділ 5. Очікувані результати виконання Програми

Виконання визначених Програмою заходів:

- піднесе престиж військової служби;

- сприятиме обороноздатності та мобілізаційній готовності держави;

- задовольнить культурні і духовні потреби військовослужбовців;

- підвищить ефективність цивільно-військового співробітництва.

 

Розділ 6. Виконавці Програми

Виконавцями Програми є:

Управління культури і туризму міської ради;

управління молоді та спорту;

департамент освіти та науки міської ради;

фінансове управління міської ради;

відділ кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування;

управління організаційно-інформаційної роботи та контролю;

командування військових частин А4239, А3808, А1788, А1538, А2339, А3013, А2678, А7179, А0661, 7034, А7103, А6175 Збройних Сил України, 13 окремого батальйону Національної гвардії України (в/ч 3053), Хмельницького зонального відділу Військової служби правопорядку, Хмельницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Управління Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у Хмельницькій області (в/ч С0135).

 

Розділ 7. Координація та контроль за виконанням Програми

Головним координатором Програми є відділ з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами.

Виконавці Програми щороку до 20 січня надають до відділу з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами інформацію про виконання заходів Програми.

Військові частини до 1 грудня 2023 року надають фінансовому управлінню міської ради звіт щодо обсягів і напрямків використання коштів, отриманих з бюджету Хмельницької міської територіальної громади протягом звітного періоду.

 

Секретар міської ради В.ДІДЕНКО

 

Додаток

до Програми шефської допомоги військовим частинам

Збройних Сил України, Національної гвардії України,

які розташовані на території Хмельницької міської

територіальної громади на 2022-2023 роки

 

Спільні заходи

Хмельницької міської ради

Зміст заходу

Виконавці

Фінансове забезпечення

Результат впровадження

1

2

3

4

5

1

Участь в урочистостях з нагоди:

- Дня Національної гвардії України;

- Дня Перемоги;

- Дня Конституції України;

- Дня Незалежності України;

- Дня захисників та захисниць України;

- Дня Збройних Сил України;

- інші.

Управління культури і туризму міської ради

у взаємодії з командуванням військових частин А4239, А3808, А1788, А1538, А2339, А3013, А2678, А7179, А0661, А7034, А7103, А6175 Збройних Сил України, 13 окремого батальйону Національної гвардії України (в/ч 3053), Хмельницького зонального відділу Військової служби правопорядку, Хмельницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Управління Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у Хмельницькій області (в/ч С0135).

-

Сприяння піднесенню престижу військової служби;

участь у військо-патріотичному вихованні молоді.

2

Участь у святкування і урочистостях з нагоди Дня частини, військово-професійних свят та державних свят

Управління культури і туризму міської ради

у взаємодії з командуванням військових частин А4239, А3808, А1788, А1538, А2339, А3013, А2678, А7179, А0661, А7034, А7103, А6175 Збройних Сил України, 13 окремого батальйону Національної гвардії України (в/ч 3053), Хмельницького зонального відділу Військової служби правопорядку, Хмельницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Управління Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у Хмельницькій області (в/ч С0135).

 

Сприяння піднесенню престижу військової служби;

участь у військо-патріотичному вихованні молоді.

3

Заохочення кращих військовослужбовців військових частин відзнаками Хмельницької міської ради та виконавчого комітету.

Відділ кадрової роботи міської ради

у взаємодії з командуванням військових частин А4239, А3808, А1788, А1538, А2339, А3013, А2678, А7179, А0661, А7034, А7103, А6175 Збройних Сил України,
13 окремого батальйону Національної гвардії України (в/ч 3053), Хмельницького зонального відділу Військової служби правопорядку, Хмельницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Управління Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у Хмельницькій області (в/ч С0135).

-

Сприяння піднесенню престижу військової служби.

4

Залучення творчих колективів Хмельницької міської територіальної громади для задоволення культурних і духовних потреб військовослужбовців.

Управління культури і туризму міської ради у взаємодії з командуванням військових частин А4239, А3808, А1788, А1538, А2339, А3013, А2678, А7179, А0661, А7034, А7103, А6175 Збройних Сил України,
13 окремого батальйону Національної гвардії України (в/ч 3053), Хмельницького зонального відділу Військової служби правопорядку, Хмельницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Управління Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у Хмельницькій області (в/ч С0135).

-

Задоволення культурних і духовних потреб військовослужбовців.

5

Проведення екскурсій (оглядових, музейних, краєзнавчих) для військовослужбовців.

Управління культури і туризму міської ради

у взаємодії з командуванням військових частин А4239, А3808, А1788, А1538, А2339, А3013, А2678, А7179, А0661, А7034, А7103, А6175 Збройних Сил України,
13 батальйону Національної гвардії України (в/ч 3053), Хмельницького зонального відділу Військової служби правопорядку, Хмельницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Управління Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у Хмельницькій області (в/ч С0135).

-

Задоволення культурних і духовних потреб військовослужбовців.

6

Проведення в загальноосвітніх навчальних закладах та закладах культури Хмельницької міської територіальної громади, «круглих столів», бесід та інших культурно-просвітницьких заходів метою яких є піднесення престижу військової служби, здійснення військово-патріотичного виховання молоді, підготовка допризовної молоді до виконання військового обов'язку щодо захисту держави

Департамент освіти та науки міської ради Управління культури і туризму міської ради; управління молоді та спорту міської ради у взаємодії з командуванням військових частин А4239, А3808, А1788, А1538, А2339, А3013, А2678, А7179, А0661, А7034, А7103, А6175 Збройних Сил України, 13 окремого батальйону Національної гвардії України (в/ч 3053), Хмельницького зонального відділу Військової служби правопорядку, Хмельницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Управління Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у Хмельницькій області (в/ч С0135).

-

Сприяння піднесенню престижу військової служби;

участь у військово-патріотичному вихованні молоді;

підготовка допризовної молоді до виконання військового обов’язку щодо захисту держави.

7

Проведення занять допризовної підготовки з учнями навчальних закладів Хмельницької міської територіальної громади

Департамент освіти та науки міської ради у взаємодії з командуванням військових частин А4239, А3808, А1788, А1538, А2339, А3013, А2678, А7179, А0661, А7034, А7103, А6175 Збройних Сил України, 13 окремого батальйону Національної гвардії України (в/ч 3053), Хмельницького зонального відділу Військової служби правопорядку, Хмельницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Управління Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у Хмельницькій області (в/ч С0135).

-

Участь у військово-патріотичному вихованні молоді;

підготовка допризовної молоді до виконання військового обов’язку щодо захисту держави;

сприяння піднесенню престижу військової служби.

8

Проведення спортивних свят з учнями навчальних закладів Хмельницької міської територіальної громади

Управління молоді та спорту міської ради у взаємодії з командуванням військових частин А4239, А3808, А1788, А1538, А2339, А3013, А2678, А7179, А0661, А7034, А7103, А6175 Збройних Сил України, 13 окремого батальйону Національної гвардії України (в/ч 3053), Хмельницького зонального відділу Військової служби правопорядку, Хмельницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Управління Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у Хмельницькій області (в/ч С0135).

-

Участь у військово-патріотичному вихованні молоді;

підготовка допризовної молоді до виконання військового обов’язку щодо захисту держави;

сприяння піднесенню престижу військової служби.

9

Проведення занять із військово-професійної орієнтації призовної молоді. Влаштування «Дня відкритих дверей» у військових частинах з метою ознайомлення призовників із умовами проходження військової служби.

Департамент освіти та науки міської ради у взаємодії з командуванням військових частин А4239, А3808, А1788, А1538, А2339, А3013, А2678, А7179, А0661, А7034, А7103, А6175 Збройних Сил України, 13 окремого батальйону Національної гвардії України (в/ч 3053), Хмельницького зонального відділу Військової служби правопорядку, Хмельницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Управління Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у Хмельницькій області (в/ч С0135).

-

Сприяння піднесенню престижу військової служби;

участь у військово-патріотичному вихованні молоді;

підготовка допризовної молоді до виконання військового обов’язку щодо захисту держави.

10

Надання субвенції з бюджету Хмельницької міської територіальної громади державному бюджету на забезпечення військових частин матеріально-технічними засобами та інше.

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради у взаємодії з командуванням:

У межах затверджених кошторисних призначень на 2022-2023 роки

Виділення коштів з бюджету Хмельницької міської територіальної громади для забезпечення військових частин матеріально-технічними засобами.

Сприяння піднесенню престижу військової служби;

Участь у військово-патріотичному вихованні молоді.

Підготовка допризовної молоді до виконання військового обов’язку щодо захисту держави.

Участь військовослужбовців в урочистостях та святкових заходах, організатором яких виступає міська рада.

в/ч А4239

6 872 247 грн

в/ч А3808

1 695 000 грн

в/ч А1538

1 865 000 грн

в/ч А2339 (через КЕВ м.Хмельницького)

4 900 000 грн

в/ч А0661 (через КЕВ м.Хмельницького)

6 185 493 грн

в/ч А0661

5 285 000 грн

в/ч А1788

18 257 490 грн

в/ч А3013

1 850 000 грн

в/ч А7179 (через КЕВ м.Хмельницького)

1 000 000 грн

в/ч А7034

4 382 000 грн

в/ч А2678

1 050 000 грн

в/ч А7103

1 970 000 грн

в/ч А6175

699 000 грн

13 окремого батальйону Національної гвардії України (в/ч 3053);

1 920 000 грн

Хмельницькому зональному відділу Військової служби правопорядку,

1 215 000 грн

Хмельницькому об’єднаного міського територіальному центру комплектування та соціальної підтримки (через Хмельницький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки).

1 200 000 грн

Управління Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у Хмельницькій області (в/ч С0135)

552 600 грн

Підтримка військових частин відповідно до звернень

6 829 000 грн

11

Інформування громадськості про виконання Програми.

Управління організаційно-інформаційної роботи та контролю.

-

Інформування про реалізацію заходів Програми.

12

Всього

 

67 727 830 грн

 

 

Завідувач відділу з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Ю.ШКАБУРА

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!