Рішення міської ради

Про вирішення земельних спорів

 

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення другої сесії

№21 від 15.12.2010 р.

 

Внесені зміни:

рішенням 36-ї сесії міської ради від 05.03.2014 №64

рішенням 48-ї сесії міської ради від 04.03.2015 №56

рішенням 8-ї сесії міської ради від 21.09.2016 №40

рішенням 16-ї сесії міської ради від 12.07.2017 №38

рішенням 13-ї сесії міської ради від 23.02.2022 №69

 

Про вирішення земельних спорів

 

З метою забезпечення виконання вимог Земельного кодексу України щодо вирішення земельних спорів у межах території Хмельницької міської територіальної громади щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання громадянами правил добросусідства, розглянувши пропозиції постійної комісії міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, керуючись Земельним кодексом України та Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Установити, що органом, який вирішує земельні спори у межах території Хмельницької міської територіальної громади, є Хмельницька міська рада.

2. Утворити комісію з розгляду земельних спорів у складі згідно додатку 1.

3. Затвердити Положення про комісію з розгляду земельних спорів (додаток 2).

4. Вважати такими, що втратили чинність пункти 1, 2 та 3 рішення десятої сесії міської ради від 12.02.2003р. №37 «Про надання повноважень виконавчому комітету вирішення земельних спорів та створення комісії».

5. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови І.Прокопця, директора департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів В.Швеця, начальника управління земельних ресурсів та земельної реформи департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Самишкіна С.О.

6. Контроль за виконанням рішення покласти постійну комісію міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

Міський голова С.МЕЛЬНИК

 

Додаток 1

до рішення міської ради

від 15.12 2010 р. №21

 

СКЛАД

комісії з розгляду земельних спорів

 

Голова комісії – заступник міського голови, який відповідно до розподілу обов’язків виконує повноваження із вирішення земельних спорів у порядку, встановленому законом

Заступник Голови комісії – начальник управління земельних ресурсів

Секретар комісії – представник управління земельних ресурсів

Члени комісії:

- три депутати міської ради – члени постійної комісії з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища;

- начальник управління архітектури та містобудування;

- представник сектору правової роботи управління земельних ресурсів;

- депутат міської ради відповідного виборчого округу (за згодою);

- представник Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області (за згодою);

- староста відповідного старостинського округу (за згодою).

 

Секретар міської ради В.ДІДЕНКО

Начальник управління земельних ресурсів Л.МАТВЕЄВА

 

 

(Додаток 1 викладено у новій редакції відповідно до

рішення 13-ї сесії міської ради від 23.02.2022 №69)

 

Додаток 2

до рішення міської ради

від 15.12 2010 р. №21

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з розгляду земельних спорів

 

1. Загальні положення

1.1. Положення комісію з розгляду земельних спорів розроблене на підставі глави 25 Земельного кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2. Комісія з розгляду земельних спорів (далі – комісія із земельних спорів) утворюється міською радою.

1.3. У своїй діяльності комісія з розгляду земельних спорів керується Конституцією України і законами України, Земельним кодексом України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради, а також цим Положенням.

 

2. Повноваження комісії із земельних спорів

2.1. Розгляд звернень, заяв, скарг громадян щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, обмежень у використанні земель та земельних сервітутів, додержання громадянами правил добросусідства, а також розгляд питань щодо погодження меж земельних ділянок з суміжними власниками та землекористувачами, які виникають на етапі виготовлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки.

2.2. Підготовка пропозицій міській раді по вирішенню земельних спорів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, обмежень у використанні земель та земельних сервітутів, додержання громадянами правил добросусідства, а також розгляд питань щодо погодження меж земельних ділянок з суміжними власниками та землекористувачами, які виникають на етапі виготовлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки.

 

3. Організація роботи комісії із земельних спорів

3.1. Організація засідань комісії із земельних спорів та ведення відповідної документації покладається на управління земельних ресурсів та земельної реформи департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів.

3.2. Комісія з розгляду земельних спорів розглядає на засіданнях, у тому числі виїзних.

Виїзні засідання, у разі необхідності, проводяться за рішенням голови комісії.

3.3. Засідання комісії із земельних спорів проводить її голова, а у разі його відсутності – заступник голови комісії.

3.4. Засідання комісії із земельних спорів є правомочним, якщо у ньому бере участь не менше половини від її загального складу.

3.5. Пропозиції по вирішенню земельних спорів вважається прийнятим комісією із земельних спорів, якщо за них проголосувала більшість присутніх на засіданні її членів.

3.6. Засідання комісії із земельних спорів оформляється протоколом, який підписується головуючим на засіданні та усіма іншими присутніми на засіданні її членами.

До протоколу обов’язково включаються пропозиції по вирішенню земельного спору, прийняті комісією.

3.7. Протокол засідання комісії із земельних спорів є підставою для підготовки проекту рішення міської ради по вирішенню земельного спору, у якому зазначається порядок його виконання.

 

4. Порядок розгляду земельних спорів комісією із земельних спорів

4.1. Засідання комісії із земельних спорів відбувається по мірі необхідності на підставі заяви однієї із сторін спору не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня подання заяви. До заяви додаються документи або їх копії, які обґрунтовують вимоги заявника.

4.2. Засідання комісії із земельних спорів відбувається за участю зацікавлених сторін, які повинні бути завчасно (не пізніше ніж за три дні до дня засідання комісії) повідомлені про час і місце розгляду спору.

У разі відсутності однієї зі сторін при першому вирішенні питання і відсутності офіційної згоди на розгляд питання, наданої у письмовому вигляді, розгляд спору переноситься.

Повторне відкладення розгляду спору може мати місце лише з поважних причин.

4.3. Відсутність однієї зі сторін без поважних причин при повторному розгляді земельного спору не зупиняє його розгляду та прийняття комісією із земельних спорів відповідного рішення.

4.4. Сторони, які беруть участь у розгляді земельного спору на засіданні комісії із земельних спорів, мають право знайомитися з матеріалами щодо цього спору, робити з них виписки, подавати документи та інші докази, порушувати клопотання, давати усні і письмові пояснення, заперечувати проти клопотань та доказів іншої сторони.

 

Секретар міської ради В.ЛЕСКОВ

Директор департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів В.ШВЕЦЬ

 

 

(Внесено зміни в преамбулу рішення відповідно до

рішення 13-ї сесії міської ради від 23.02.2022 №69)

(Внесено зміни в пункт 1 рішення відповідно до

рішення 13-ї сесії міської ради від 23.02.2022 №69)

(Замінено по тексту рішення вираз «комісія по земельним спорам»

на «комісія з розгляду земельних спорів» у відповідних відмінках відповідно до

рішення 16-ї сесії міської ради від 12.07.2017 №38

(Додаток 1 викладено у новій редакції відповідно до

рішення 13-ї сесії міської ради від 23.02.2022 №69)

(Слова «на термін повноважень міської ради 6-го скликання»

виключено з пункта 1.2. додатку 2 рішення відповідно до

рішення 8-ї сесії міської ради від 21.09.2016 №40)

(Пункти 2.1 та 2.2 додатку 2 рішення викладено у новій редакції  відповідно до

рішення 13-ї сесії міської ради від 23.02.2022 №69)

File link
Розмір: 72 КБ
Формат: doc

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!