Рішення міської ради

Про забезпечення санаторно - курортним лікуванням пільгових категорій громадян за рахунок коштів передбачених в бюджеті Хмельницької міської територіальної громади та втрату чинності рішення сесії міської ради

 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення позачергової вісімнадцятої сесії

№4 від 09.09.2022 р.

 

Внесені зміни:

рішенням 25-ї сесії міської ради від 28.03.2023 №20

 

Про забезпечення санаторно - курортним лікуванням пільгових категорій громадян за рахунок коштів передбачених в бюджеті Хмельницької міської територіальної громади та втрату чинності рішення сесії міської ради

 

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради, керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», рішенням десятої сесії Хмельницької міської ради  від 15.12.2021 № 7 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік», рішенням десятої сесії Хмельницької міської ради від 15.12.2021 № 45 «Про затвердження Комплексної програми «Піклування» в Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2026 роки» (зі змінами та доповненнями), міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити порядок відшкодування вартості санаторно-курортного лікування (путівки) громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 2 або 3 за рахунок коштів, передбачених в  бюджеті Хмельницької міської територіальної громади, згідно з додатком 1.

2. Затвердити порядок забезпечення осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці путівками для санаторно-курортного лікування за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Хмельницької міської територіальної громади, згідно з додатком 2.

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення сьомої сесії міської ради від 14.07.2021 № 109 «Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортним лікуванням пільгових категорій за рахунок коштів, передбачених в бюджеті Хмельницької міської територіальної громади та встановлення граничної вартості путівки на санаторно-курортне лікування (ліжко-дня)».

4. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови М.Кривака та управління праці та соціального захисту населення.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.

 

Міський голова О. СИМЧИШИН

 

Додаток 1

до рішення сесії міської ради

від 09.09.2022 №4

 

Порядок

відшкодування вартості санаторно-курортного лікування (путівки) громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 2 або 3 за рахунок коштів, передбачених в  бюджеті Хмельницької міської територіальної громади

 

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування вартості санаторно-курортного лікування (путівки) громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 2 або 3 за рахунок коштів, передбачених в бюджеті Хмельницької міської територіальної громади на виконання Комплексної програми «Піклування» в Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2026 роки.

2. Головним розпорядником коштів за цим напрямом є Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради (далі – управління).

3. Безоплатними санаторно-курортними путівками (далі – путівки) шляхом надання грошової допомоги забезпечуються громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 2 або 3 (далі – громадяни віднесенні до категорії 2 або 3) та зареєстровані на території Хмельницької міської територіальної громади.

У разі відсутності фінансування з Державного бюджету України громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до 1 категорії та діти з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою (далі - діти з інвалідністю) забезпечуються безоплатними санаторно-курортними путівками за рахунок коштів, передбачених в бюджеті Хмельницької міської територіальної громади відповідно до цього Порядку.

4. Строк перебування в санаторно-курортному закладі становить 18 днів.

5. Безоплатне забезпечення путівками громадян, віднесених до категорії 2 або 3, проводиться  в межах коштів, передбачених на зазначену мету в місцевому бюджеті на поточний рік, шляхом надання грошової допомоги для компенсації вартості путівки через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (далі – заклад), за надання послуг із санаторно-курортного лікування.

Громадяни, віднесені до категорії 2 або 3, мають право вільного вибору закладу відповідного профілю, а також за бажанням здійснення доплати за надання додаткових послуг за рахунок власних коштів у разі недостатності суми грошової допомоги для компенсації вартості лікування у вибраному закладі.

Поділ путівки та передача її іншій особі забороняється.

Перелік базових послуг, які мають надаватися зазначеним громадянам відповідно до медичних рекомендацій та входять до вартості лікування, затверджується Мінсоцполітики.

6. Облік громадян, віднесених до категорії 2 або 3, які мають право на забезпечення путівкою шляхом надання грошової допомоги, проводить управління праці та соціального захисту населення.

Відповідальна особа управління праці та соціального захисту населення роз’яснює громадянам, віднесеним до категорії 2  або 3, порядок забезпечення путівками шляхом надання грошової допомоги.

7. Для взяття на облік для забезпечення путівкою шляхом надання грошової допомоги громадяни, віднесені до категорії 2 або 3, подають до управління:

1) заяву про взяття на облік для отримання путівки;

2) довідку для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о;

3) копію посвідчення громадянина, віднесеного до категорії 2 або 3;

4) копію паспорта.

Під час подання копій документів, передбачених цим пунктом, пред’являються оригінали зазначених документів.

8. Управління за наявності вищезазначених документів здійснює реєстрацію заяв та веде облік громадян, віднесених до категорії 2 або 3, для забезпечення путівками у порядку черговості подання заяв в межах бюджетних призначень не частіше одного разу на рік.

9. У разі коли громадяни, віднесені до категорії 2 або 3, мають право на забезпечення санаторно-курортною путівкою за двома або більше законами, їм надається право вибору взяття на облік для забезпечення путівкою за одним із них.

Якщо особа відмовляється від забезпечення путівкою шляхом надання грошової допомоги, управління складає акт відмови від путівки.

10. Заклад надає управлінню гарантійний лист про згоду на санаторно-курортне лікування громадянина, віднесеного до категорії 2 або 3 (із зазначенням дати заїзду, персонально для кожної особи), та про готовність укласти договір.

Заклад надає управлінню інформацію про умови проживання, харчування, перелік процедур, що будуть надані громадянину за період санаторно-курортного лікування відповідно до медичних рекомендацій та вартість путівки.

Управління доводить зазначену інформацію до громадянина, віднесеного до категорії 2 або 3, та повідомляє їм про обсяг коштів, необхідний для проведення доплати (у разі недоступності суми грошової допомоги) за надання послуг із санаторно-курортного лікування.

11. Гранична вартість грошової допомоги для компенсації вартості санаторно-курортного лікування для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1, 2, 3, та дітей з інвалідністю, щороку затверджується наказом начальника управління праці та соціального захисту населення, яка визначається шляхом множення суми вартості путівки за попередній рік на індекс споживчих цін затверджений згідно чинного законодавства України та становить не більше 11231 гривню.

Громадяни, віднесені до категорії 1, 2, 3, та діти з інвалідністю мають право, за бажанням, на здійснення доплати за надання додаткових послуг за рахунок власних коштів у разі недостатності суми грошової допомоги для компенсації вартості путівки у вибраному закладі.

12. Управління укладає договір із закладом та громадянином, віднесеним до категорії 2 або 3, про виплату компенсації вартості путівки шляхом надання грошової допомоги.

13. Договір укладається в трьох примірниках (один – для Управління, другий – для Закладу, третій – для громадян, віднесених  до категорії 2 або 3). Усі примірники договору, підписані Управлінням та громадянином, віднесеним до категорії 2 або 3, і скріплені печаткою Управління, передаються зазначеним особам для подальшої передачі закладу.

14. Під час прибуття до закладу громадянина, віднесеного до категорії 2 або 3 заклад відправляє управлінню:

один примірник договору, підписаний керівником (уповноваженою ним особою) закладу і скріплений печаткою (за наявності).

15. Після оздоровлення громадяни, віднесені до категорії 2 або 3, протягом 5-ти робочих днів подають управлінню зворотний талон путівки або інший документ, який підтверджує проходження лікування в закладі за профілем захворювання, за яким видано довідку для одержання путівки.

В такому документі зазначається прізвище, ім’я по батькові громадянина, віднесеного до категорії 2 або 3, і строк перебування в закладі, що завіряється підписом керівника (уповноваженої ним особи) та скріплюється печаткою цього закладу (за наявності).

16. Після надання послуг громадянам, віднесеним до категорії 2 або 3, заклад подає управлінню акт приймання-передачі послуг чи інший документ щодо проведення розрахунків за результатами надання послуг санаторно-курортного лікування за відповідний звітний період згідно з умовами договору.

У разі дострокового вибуття громадянина, віднесеного до категорії 2 або 3, із закладу управління проводить оплату за фактично використану частину путівки.

Кошти за невикористану частину путівки (невикористані ліжко-дні) управління закладу не сплачує.

Відповідальність за достовірність інформації про кількість невикористаних ліжко-днів несе заклад відповідно до закону.

17. Управління у разі отримання від вибраного громадянином закладу відмови щодо прийняття цієї особи на санаторно-курортне лікування інформує про це громадянина, віднесеного до категорії 2 або 3, і пропонує вибрати інший заклад.

18. Останній день періоду перебування громадян, віднесених до категорії 2 або 3, у закладах – 15 грудня поточного бюджетного року (включно), що є датою виїзду із закладу.

19. У разі відмови від санаторно-курортної путівки громадянину, віднесеному до категорії  2 або 3, потрібно за десять днів до початку заїзду повідомити про це управління.

Якщо громадянин, віднесений до категорії 2 або 3, не використав своє право на санаторно-курортну путівку, управління пропонує грошову допомогу для компенсації вартості санаторно-курортної путівки наступному за черговістю громадянину, віднесеному до категорії 2 або 3.

20. За громадянами, віднесеними до категорії 2 або 3, які перебувають на обліку, але не отримали путівки в поточному році, зберігається право на забезпечення путівкою шляхом надання грошової допомоги на наступний рік за умови поновлення медичної довідки 070/о, якщо строк дії попередньої закінчився.

Громадянин, віднесений до категорії 2 або 3, якому було письмово повідомлено про умову поновлення такої довідки протягом шести місяців з дня закінчення її строку дії, але який не виконав цієї умови, знімається з обліку.

Якщо громадянин, віднесений до категорії 2 або 3, який перебуває на обліку для забезпечення путівкою в управлінні, в поточному році одержав безоплатну путівку в іншій організації, він знімається з обліку.

Якщо громадянин, віднесений до категорії 2 або 3, який перебуває на обліку для забезпечення путівками  в управлінні та в поточному році одержав безоплатну путівку за рахунок коштів місцевого бюджету, знімається з обліку.

Повторне взяття  на облік проводиться відповідно до пункту 7 цього Порядку.

21. Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

22. Відповідальність за цільове використання бюджетних коштів, складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

Секретар міської ради В. ДІДЕНКО

Начальник управління праці та соціального захисту населення С. ВОРОНЕЦЬКИЙ

 

Додаток 2

до рішення сесії міської ради

від 09.09.2022 №4

Порядок

забезпечення осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці путівками для санаторно-курортного лікування за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Хмельницької міської територіальної громади

 

1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці санаторно-курортними путівками (далі - путівки) за рахунок коштів, передбачених в бюджеті Хмельницької міської територіальної громади (далі - бюджет громади) на виконання Комплексної програми «Піклування» в Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2026 роки.

2. Головним розпорядником коштів за цим напрямом є Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради (далі – управління).

3. Безоплатними путівками до санаторно-курортних закладів (далі – заклад) забезпечуються  громадяни пільгових категорій (далі - особи) з числа зареєстрованих на території Хмельницької міської територіальної громади:

  • ветерани війни;
  • особи з інвалідністю;
  • ветерани праці.

4. Для одержання путівки особи повинні перебувати на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення.

5. Путівки видаються особам, зазначеним у пункті 3 цього Порядку відповідно до медичних рекомендацій з урахуванням пільг, передбачених законодавством для конкретної категорії осіб. Для одержання путівки подається заява та медична довідка закладу охорони здоров’я за формою № 070/о.

6. Особи, зазначені у пункті 3 цього Порядку, забезпечуються за рахунок коштів  бюджету громади, путівками строком на 18 днів.

7. Поділ путівки та передача її іншій особі забороняється.

8. Забезпечення путівками осіб, зазначених у пункті 3 цього Порядку, здійснюється в межах коштів, передбачених на зазначену мету в бюджеті громади на відповідний рік, згідно з договорами, укладеними управлінням ,особою та закладом.

9. Особа, що перебуває на обліку для забезпечення путівками в управлінні, але в поточному році одержала безплатну путівку в іншій організації, знімається з обліку.

10. Особа, що перебуває на обліку для забезпечення путівками  в управлінні та в поточному році одержала безоплатну путівку за рахунок коштів бюджету громади, знімається з обліку.

11. Повторне взяття на облік здійснюється відповідно до Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187.

12. Компенсація за доплату, пов'язану з поліпшенням умов проживання в санаторно-курортному закладі, та за продовження строку лікування не здійснюється.

13. Забезпечення путівками осіб, зазначених у пункті 3 цього Порядку, здійснюється шляхом відшкодування вартості путівки закладам. Зазначене відшкодування здійснюється управлінням шляхом безготівкового перерахування коштів закладам за надані послуги відповідно до укладених договорів щодо забезпечення путівкою шляхом відшкодування її вартості (далі - договір) та актів наданих послуг у розмірі не більше встановленої граничної вартості путівки на санаторно-курортне лікування.

Гранична вартість санаторно-курортного лікування щороку затверджується наказом начальника управління праці та соціального захисту населення, яка визначається шляхом множення суми вартості путівки за попередній рік на індекс споживчих цін затверджений згідно чинного законодавства України та становить не більше 11231 гривню.

Абзац 3 виключено.

Про відмову від санаторно-курортного лікування особа повинна повідомити заклад та управління не менше ніж за десять днів до дати заїзду.

Перелік базових послуг, що надаються особам відповідно до медичних рекомендацій і входять до вартості путівки, затверджується наказом Мінсоцполітики.

За бажанням осіб їм можуть надаватися додаткові послуги за умови оплати санаторно-курортному закладу вартості наданих послуг за рахунок власних коштів чи інших джерел, не заборонених законодавством.

14. З метою забезпечення осіб путівками санаторно-курортний заклад подає до управління праці та соціального захисту населення:

- підтвердження про наявність у нього ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та присвоєння вищої або першої акредитаційної категорії;

- гарантійний лист про згоду на лікування за відповідним профілем осіб (із зазначенням дати заїзду щодо кожної особи) та про готовність до укладення угоди;

- інформацію про умови проживання та харчування;

- перелік процедур, що можуть надаватись особі за період санаторно-курортного лікування відповідно до медичних рекомендацій;

- інформацію про вартість путівки.

Управління ознайомлює з поданою інформацією осіб, які у десятиденний строк повідомляють управлінню про згоду на отримання путівки або відмову від неї.

У разі отримання від санаторно-курортного закладу, обраного особою, відмови у її прийнятті на санаторно-курортне лікування управління інформує про це особу та пропонує їй обрати інший заклад.

15. Управління праці та соціального захисту населення, санаторно-курортний заклад та особи укладають договір у трьох примірниках.

Усі примірники договору, підписані керівником управління та особою і скріплені печаткою Управління, передаються особі для подальшої передачі санаторно-курортному закладу.

Після прибуття зазначеної особи до відповідного санаторно-курортного закладу керівник (уповноважена особа) такого закладу підписує і скріплює печаткою (за наявності) всі примірники договору, після чого заклад надсилає один примірник договору поштовим відправленням до управління, другий - передає особі, а третій - залишає на зберіганні у закладі.

16. Особи після закінчення санаторно-курортного лікування подають управлінню зворотний талон від путівки або інший документ, що підтверджує проходження лікування в закладі за профілем захворювання, за яким їм видано довідку для отримання путівки на санаторно-курортне лікування, із зазначенням прізвища, імені по батькові та строку перебування, завірений підписом керівника (уповноваженою особою) та скріплений печаткою такого закладу (за наявності).

17. Санаторно-курортний заклад після надання особі послуг санаторно-курортного лікування подає управлінню праці та соціального захисту населення акт наданих послуг та документ щодо проведення розрахунків за результатами надання зазначених послуг за відповідний звітний період згідно з умовами договору.

У разі дострокового вибуття особи із санаторно-курортного закладу управління праці та соціального захисту населення здійснює відшкодування вартості використаної частини путівки (використаних ліжко-днів).

Вартість невикористаної частини путівки (невикористаних ліжко-днів) санаторно-курортному закладу особам не відшкодовується.

Відповідальність за недостовірність інформації про кількість невикористаних ліжко-днів несе санаторно-курортний заклад відповідно до закону.

Останнім днем періоду перебування осіб у санаторно-курортних закладах є 15 грудня поточного бюджетного року (включно), що є датою виїзду із закладу.

18. Бюджетні кошти спрямовуються управлінням праці та соціального захисту населення на відшкодування санаторно-курортним закладам вартості путівки для осіб, зазначених у пункті 3 цього Порядку.

19. Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

20. Відповідальність за цільове використання бюджетних коштів, складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

Секретар міської ради В. ДІДЕНКО

Начальник управління праці та соціального захисту населення С. ВОРОНЕЦЬКИЙ

 

(Доповнено пункт 3 додатку 1 абзацом 2 відповідно до

рішення 25-ї сесії міської ради від 28.03.2023 №20)

(Викладено у новій редакції пункт 11 додатку 1 відповідно до

рішенням 25-ї сесії міської ради від 28.03.2023 №20)

(Викладено у новій редакції абзац 2 пункту 13 додатку 2 відповідно до

рішенням 25-ї сесії міської ради від 28.03.2023 №20)

(Виключено абзац 3 пункту 13 додатку 2 відповідно до

рішенням 25-ї сесії міської ради від 28.03.2023 №20)

File link
Розмір: 127 КБ
Формат: doc

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!