Рішення міської ради

Про забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та втрату чинності рішень сесії міської ради

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення позачергової тридцять першої сесії

№17 від 28.07.2023 р.

 

Внесені зміни:

рішенням 36-ї сесії міської ради від 21.12.2023 №43

 

Про забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та втрату чинності рішень сесії міської ради

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради, на виконання Програми соціальної підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням другої сесії міської ради від 23.12.2020 №36, зі змінами, та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, згідно додатку.

2. Визнати такими, що втратили чинність рішення сімнадцятої сесії Хмельницької міської ради від 20.09.2017 №74 «Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення учасникам бойових дій, які брали безпосередню участь у антитерорестичній операції та потребують поліпшення житлових умов, та затвердження складу комісії», зі змінами та рішення двадцять сьомої сесії Хмельницької міської ради від 14.12.2018 №23 «Про затвердження Порядку забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи та бійців-добровольців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України», зі змінами.

3. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови Михайла КРИВАКА.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.

 

Міський голова Олександр СИМЧИШИН

 

Додаток

до рішення сесії міської ради

від 28.07.2023 року №17

Порядок

виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Порядок визначає умови та механізм виплати грошової компенсації в повному обсязі за належні для отримання жилі приміщення (далі – грошова компенсація) та забезпечення житлом на умовах співфінансування (далі - часткова грошова компенсація) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

1.2. Співфінансування – виділення часткової компенсації коштів із бюджету Хмельницької міської територіальної громади (далі – бюджет громади ) для придбання житла.

1.3. Дія цього Порядку не поширюється на осіб, стосовно яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду у зв’язку із вчиненням ними злочину проти основ національної безпеки України, вчиненням або сприянням вчиненню терористичного акту, втягненням у вчинення терористичного акту, публічними закликами до вчинення терористичного акту, створенням терористичної групи чи терористичної організації, фінансуванням тероризму, вчиненням злочину у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, вчиненням тяжкого і особливо тяжкого злочину проти встановленого порядку несення військової служби, вчиненням кримінального правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (далі - злочин проти України).

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВА НА ГРОШОВУ КОМПЕНСАЦІЮ/ЧАСТКОВУ ГРОШОВУ КОМПЕНСАЦІЮ

2.1. Право на отримання грошової компенсації/часткової грошової компенсації відповідно до цього Порядку мають особи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації  проти України, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», місце проживання яких зареєстровано у Хмельницькій міській територіальній громаді, та які перебувають на обліку при виконавчому комітеті  Хмельницької міської ради як такі, що потребують поліпшення житлових умов (далі – заявник).

2.2. Грошова компенсація/часткова грошова компенсація виплачується згідно даного Порядку в межах бюджетних асигнувань.

2.3. Виплата грошової компенсації в повному обсязі та часткової грошової компенсації здійснюється в порядку черговості відповідно до дати взяття на квартирний облік за рахунок коштів бюджету Хмельницької міської територіальної громади головним розпорядником яких є управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради.

2.3.1. Пріоритетність в наданні грошової компенсації в повному обсязі надається особам з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи.

2.3.2. Пріоритетність в наданні часткової грошової компенсації надається:

1) категорія І – особи з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи;

2) категорія ІІ – учасники бойових дій, які отримали поранення, контузію, каліцтво, одержанні під час участі в антитерористичній операції здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, що підтверджено відповідними медичними документами

3) категорія ІІІ – учасники бойових дій, які мають на утриманні дитину з інвалідністю та/або троє і більше неповнолітніх дітей (рідних, усиновлених);

4) категорія ІV- учасники бойових дій, які до досягнення ними повноліття, мали статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

5) категорія V- інші категорії осіб, які зазначені у пункті 2 цього Порядку.

 

3. УМОВИ ПРИЗНАЧЕННЯ ГРОШОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ/ЧАСТКОВОЇ ГРОШОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ

3.1. За рішенням виконавчого комітету міської ради утворюється комісія щодо розгляду заяв осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи та учасників бойових дій про призначення грошової компенсації/часткової грошової компенсації (далі комісія).

До складу комісії входять представники виконавчих органів міської ради, представники громадських організацій (за згодою).

3.2. До повноважень комісії належить

проведення перевірки :

- наявності у заявника статусу учасника бойових дій, встановленого відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі-статус учасника бойових дій), або статусу особи з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи, встановленого відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 зазначеного Закону (далі – особи з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи);

- складу сім’ї особи з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи/ учасника бойових дій;

- наявності документів про взяття на квартирний облік особи з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи/ учасника бойових дій та членів сім’ї заявника;

- наявності майнових прав на об’єкти незавершеного житлового будівництва чи права власності на житлове приміщення заявника, а також всіх членів сім’ї, на яких розраховується грошова компенсація, що розташовані в населених пунктах на підконтрольній Україні території (крім житлового приміщення, яке зруйноване (знищене) або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії російської федерації, зокрема з моменту введення воєнного стану, що підтверджується актом обстеження об’єкта, пошкодженого внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією російською федерацією (далі-акт комісійного обстеження), та/або відомості щодо якого внесені до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації (далі - реєстр пошкодженого та знищеного майна), після початку його впровадження та використання, або відчуження такого майна протягом п’яти років, що передують даті подання заяви про призначення грошової компенсації.

- Перевірка інформації про наявність/відсутність права власності на житлове приміщення проводиться на підставі інформації (відомостей) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, бюро технічної інвентаризації, а також відомостей, поданих у заяві про призначення грошової компенсації/часткової грошової компенсації.

- Прийняття рішення про призначення або відмову в призначенні грошової компенсації/часткової грошової компенсації.

- Скасування попереднього рішення за нововиявленими обставинами.

- Прийняття рішення про відмову у виплаті грошової компенсації/часткової грошової компенсації.

- Визначення розміру грошової компенсації;

- Визначення розміру часткової грошової компенсації;

- Визначення розміру особистого грошового внеску заявника (при розгляді звернення щодо надання часткової грошової компенсації);

- Проведення перевірки наявності обвинувального вироку суду у зв’язку із вчиненням заявником злочину проти України, що підтверджується довідкою про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально процесуальним законодавством України.

- Проведення перевірки відсутності фактів, визначених пунктом 5.19 цього Порядку, під час виплати грошової компенсації/часткової грошової компенсації (перерахування коштів грошової компенсації на спеціальний рахунок).

 

4. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ГРОШОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ/ЧАСТКОВОЇ ГРОШОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ

4.1. Для забезпечення виконання даного Порядку відділ обліку та розподілу житлової площі Хмельницької міської ради подає управлінню праці та соціального захисту населення список учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи з зазначенням дати взяття на квартирний облік.

4.2. Для отримання грошової компенсації/ часткової грошової компенсації учасник бойових дій/особа з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи подає особисто або через уповноважену особу до управління праці та соціального захисту населення заяву про призначення грошової компенсації/часткової грошової компенсації.

4.2.1. До заяви додаються копії:

1) документа, що посвідчує особу заявника, а у разі подання документів законним представником чи уповноваженим представником – документа, що посвідчує особу того, від імені якого подається заява, а також документа, яким надано повноваження законному представнику представляти таких осіб, оформленого відповідно до законодавства;

2) посвідчення встановленого зразка згідно з додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994р. №302 «Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни», що підтверджує статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни;

3) для осіб, статус яким надано відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, - довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення або довідки про безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України за формами згідно з додатками 1 і 4 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014р. №413;

4) для осіб, статус яким надано відповідно до пункту 20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, - документів, передбачених пунктом 4 Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014р. №413, які є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій;

5) для осіб, статус яким надано відповідно до пункту 21 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, - рішення міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших категорій осіб відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, яка утворюється Мінветеранів;

6) для осіб, статус яким надано відповідно до пункту 11 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, - довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення або довідки про безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України за формами згідно з додатками 1 і 4 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014р. №413, довідки медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності та/або документа військово-лікарської комісії, в якому визначено причинний зв’язок отриманих захворювань, поранень, контузій і каліцтв (свідоцтва про хворобу, довідки, витягу з протоколу, акта медичного огляду, постанови тощо);

7) для осіб, статус яким надано відповідно до пунктів 12-14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, - документів, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015р. №685“Про затвердження Порядку надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх проведення”, які є підставою для надання особам статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, або рішення суду про встановлення факту добровільного забезпечення або добровільного залучення особи до забезпечення проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях у разі відсутності зазначеної довідки; довідки медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності;

8) документів, що підтверджують родинні стосунки між заявником і членами його сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація/часткова грошова компенсація, які разом з ним перебувають на квартирному обліку;

9) довідки про перебування заявника та членів його сім’ї на квартирному обліку;

10) акта комісійного обстеження та/або відомостей з Реєстру пошкодженого та знищеного майна після початку його впровадження та використання – за наявності у заявника та членів його сім’ї житлового приміщення, яке зруйноване (знищене) або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії російської федерації, розташованого на підконтрольній Україні території (за потреби);

11) довідки (відомостей) про наявність/відсутність зареєстрованого до 31 грудня 2012р. права власності на житло, яке розташоване в населених пунктах на підконтрольній Україні території, за заявником та членами його сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація/часткова грошова компенсація.

У разі відсутності/неможливості одержання довідки (відомостей) про наявність/відсутність зареєстрованого до 31 грудня 2012р. права власності на житло, яке розташоване в населених пунктах на підконтрольній Україні території, про цей факт заявник зазначає в заяві;

12) довідки про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України.

При зверненні про призначення часткової грошової компенсації, крім вищевказаних документів заявник також подає:

1) для осіб, які отримали поранення, контузію, каліцтво, одержанні під час участі в антитерористичній операції здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави - медичні документами, що підтверджують дані факти;

2) для осіб, які мають на утриманні дитину з інвалідністю та/або троє і більше неповнолітніх дітей (рідних, усиновлених) – копія посвідчення (довідка) дитини з інвалідністю, копія посвідчення багатодітної сім’ї;

3) для осіб, які до досягнення ними повноліття, мали статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування – копія рішення виконавчого органу про встановлення відповідного статусу.

Інформаційну довідку про зареєстровані речові права на нерухоме майно заявника і членів його сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація, управління праці та соціального захисту населення самостійно отримує з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

До заяви додається також згода (викладена письмово у довільній формі) членів сім’ї заявника (крім малолітніх та неповнолітніх дітей), на яких нараховується грошова компенсація/часткова грошова компенсація, щодо включення їх у розрахунок грошової компенсації/часткової грошової компенсації.

4.2.2. До членів сім’ї заявника відповідно до цього Порядку відносяться: дружина (чоловік), їх (рідні, усиновлені) малолітні (до 14 років) та неповнолітні (до 18 років) діти; неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства І та ІІ групи або особи з інвалідністю І групи, які проживають та перебувають разом з ним на квартирному обліку.

4.3. Управління праці та соціального захисту населення за наявності звернення заявника та бюджетних асигнувань вносить до комісії подання про розгляд звернень та прийняття рішень щодо виплати грошової компенсації/часткової грошової компенсації.

4.4. Комісія протягом десяти робочих днів з дати надходження подання розглядає його по суті та у присутності заявника або його законного представника чи уповноваженої особи приймає рішення про призначення (відмову в призначенні) грошової компенсації/часткової грошової компенсації.

Повідомлення заявника про розгляд подання надсилається заявнику на адресу місця проживання , яка зазначена в заяві, або за допомогою інших засобів зв’язку.

4.5. За наявності письмового клопотання комісія може розглядати питання щодо призначення (відмови в призначенні/виплаті) грошової компенсації/часткової грошової компенсації, за відсутності заявника або його законного представника чи уповноваженої особи. У разі відсутності такого клопотання та/або неявки зазначених осіб розгляд відповідного питання переноситься на наступне засідання комісії.

Комісія може розглядати відповідне питання без участі заявника або його законного представника чи уповноваженої особи у разі, коли його розгляд переносився двічі.

4.6. У рішенні комісії зазначається:

- прізвище, ім’я та по батькові (за його наявності) заявника;

- прізвище, ім’я та по батькові (за його наявності) законного представника чи уповноваженого представника і документ, що підтверджує його повноваження;

- статус заявника;

- прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) членів сім’ї заявника на яких нараховується грошова компенсація/часткова грошова компенсація, визначених в цьому Порядку, із зазначенням родинного зв’язку із заявником;

- факт перебування заявника та членів його сім’ї на квартирному обліку;

- інформація про надання раніше заявнику або членам його сім’ї житла;

- розмір грошової компенсації/часткової грошової компенсації;

- розмір особистого грошового внеску заявника (при прийнятті рішення щодо надання часткової грошової компенсації);

- інформація про відсутність обвинувального вироку суду у зв’язку із вчиненням заявником злочину проти України.

4.7. Комісія відмовляє заявнику у призначенні грошової компенсації/часткової грошової компенсації з таких підстав:

1) невідповідність в документах, що посвідчують особу заявника або законного представника чи уповноваженої особи, від імені якої подається заява;

2) подання недостовірних відомостей;

3) заявник не брав безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації в Донецькій та Луганській областях;

4) заявник не є особою, визначеною у пунктах 19-21 частини першої статті 6, пунктах 11-14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

5) заявник та члени його сім’ї, на яких розраховується грошова компенсація/часткова грошова компенсація, володіють майновими правами на об’єкти незавершеного житлового будівництва чи правом власності на житлове приміщення, що відповідає нормі жилої площі, визначеної статтею 47 Житлового кодексу України (на кожного члена сім’ї), що розташовані в населених пунктах на підконтрольній Україні території (крім житлового приміщення, яке зруйноване (знищене) або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії російської федерації, зокрема з моменту введення воєнного стану), або таке нерухоме майно було відчужено протягом п’яти років, що передують даті подання заяви про призначення грошової компенсації;

6) заявник не перебуває на квартирному обліку;

7) заявнику або членам його сім’ї вже надавалося житло або виплачувалася грошова компенсація/часткова грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення за рахунок бюджетних та благодійних коштів, залучених коштів суб’єктів господарювання, інших джерел, не заборонених законодавством;

8) наявність обвинувального вироку суду у зв’язку із вчиненням заявником злочину проти України.

4.8. Протягом трьох днів з дати прийняття рішення про призначення (відмову в призначенні) грошової компенсації/ часткової грошової компенсації комісія надсилає/надає копію рішення заявнику із зазначенням розміру призначеної грошової компенсації/часткової грошової компенсації, підстави відмови у призначенні грошової компенсації/часткової грошової компенсації.

4.9. Заявник може оскаржити рішення комісії у судовому порядку.

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКУ ГРОШОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ/ЧАСТКОВОЇ ГРОШОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ

5.1. У разі прийняття рішення про призначення особі з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи/учаснику бойових дій грошової компенсації/часткової грошової компенсації комісія визначає її розмір виходячи з таких нормативів:

1) за нормою - 13,65 кв. метра жилої площі для заявника та кожного члена сім’ї;

2) за нормою - 35,22 кв. метра загальної площі на сім’ю заявника, до членів сім’ї заявника відносяться особи визначені у пункті 4.2.2 цього Порядку;

3) додатково - 10 кв. метрів жилої площі на кожного члена сім’ї заявника, який є особою з інвалідністю або дитиною з інвалідністю (з урахуванням заявника).

При цьому враховується опосередкована вартість спорудження 1 кв. метра загальної площі житла в місті Хмельницькому, на день розгляду Комісією подання про призначення грошової компенсації/часткової грошової компенсації, визначена Мінрегіоном відповідно до Порядку визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затвердженого наказом Держбуду від 27 вересня 2005р. №174

 

Розмір грошової компенсації розраховується за такою формулою:

ГК = ((13,65 х Nс) - Вп + 35,22 + (10 x Nп)) x Bг x Км + ПЗ,

де ГК - грошова компенсація;

Nс - кількість осіб, на яких розраховується грошова компенсація;

Вп - жила площа у житловому приміщенні, яке розташоване в населених пунктах на підконтрольній Україні території (крім житлового приміщення, яке зруйноване (знищене) або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії російської федерації, зокрема з моменту введення воєнного стану), яка перебуває у власності заявника (членів його сім’ї, які включені в розрахунок грошової компенсації);

Nп - кількість членів сім’ї заявника, які є особами з інвалідністю або дітьми з інвалідністю і на яких розраховується грошова компенсація з урахуванням додаткових 10 кв. метрів жилої площі на кожного члена сім’ї, з інвалідністю (з урахуванням заявника).

Вг - опосередкована вартість (гривень) 1 кв. метра загальної площі житла для м.Хмельницького на день розгляду Комісією подання про призначення грошової компенсації;

Км - коефіцієнт зменшення опосередкованої вартості 1 кв.метра загальної площі житла, що становить 0.7;

ПЗ - витрати (гривень), пов’язані з купівлею, оформленням права власності на житло та сплатою передбачених законодавством податків і зборів, розмір яких не перевищує 3 відсотки розміру грошової компенсації.

При здійсенні розрахунку часткової грошової компенсації – розмір часткової грошової компенсації становить 50% від суми розрахованої згідно вищезазначеної формули та 50% від зазначеної суми становить особистий внесок заявника.

5.2. Після отримання копії рішення комісії про призначення грошової компенсації/часткової грошової компенсації заявник звертається до уповноваженого банку із заявою про відкриття спеціального рахунка. До заяви додається копія рішення комісії про призначення грошової компенсації/часткової грошової компенсації.

5.3. Після відкриття спеціального рахунка заявник протягом десяти робочих днів повідомляє про його реквізити управління праці та соціального захисту населення шляхом надання копії договору про відкриття спеціального рахунка в уповноваженому банку.

Заявник щодо якого прийнято рішення про надання часткової грошової компенсації протягом десяти робочих днів перераховує особистий внесок на вказаний спеціальний рахунок, повідомляє про його реквізити управління праці та соціального захисту населення шляхом надання копії договору про відкриття спеціального рахунка в уповноваженому банку та надає довідки (виписки) банку про суму коштів на рахунку.

5.4. Управління праці та соціального захисту населення після отримання від заявника реквізитів спеціального рахунку перераховує на спеціальний рахунок заявника кошти грошової компенсації/часткової грошової компенсації в розмірі, визначеному у рішенні комісії, про що письмово повідомляє заявника не пізніше ніж через три робочих дні з дати переказу коштів грошової компенсації/часткової грошової компенсації на його спеціальний рахунок.

5.5. Розмір отриманої грошової компенсації/часткової грошової компенсації не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства, а також не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу відповідно до підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України.

5.6. Протягом року з дня зарахування коштів грошової компенсації/часткової грошової компенсації на спеціальний рахунок в уповноваженому банку заявник самостійно використовує призначену йому грошову компенсацію/часткову грошову компенсацію на придбання житла в прийнятих в експлуатацію житлових будинках в будь-якому населеному пункті на території України, крім тимчасово окупованої території та лінії розмежування.

5.7. Право на отримання грошової компенсації в повному обсязі вважається використаним з моменту перераховування коштів грошової компенсації на спеціальний рахунок заявника в уповноваженому банку.

5.8. Право на отримання часткової грошової компенсації вважається використаним з моменту укладення договору купівлі-продажу житла.

5.9. Грошова компенсація/часткова грошова компенсація за рахунок коштів бюджету Хмельницької міської територіальної громади заявнику надається один раз.

5.10. Для переказу коштів грошової компенсації/часткової грошової компенсації із спеціального рахунка заявник подає уповноваженому банку заяву про переказ коштів грошової компенсації/часткової грошової компенсації на придбання житла, до якої додається платіжне доручення щодо переказу коштів грошової компенсації/часткової грошової компенсації на оплату за договором купівлі-продажу житла (далі - договір) у прийнятих в експлуатацію житлових будинках, а також письмову згоду управління праці та соціального захисту населення на перерахування коштів грошової компенсації/часткової грошової компенсації із спеціального рахунка як оплату за відповідними договорами.

5.11. Якщо предметом договору є житловий будинок, розташований на земельній ділянці, кошти грошової компенсації/часткової грошової компенсації можуть спрямовуватися на придбання земельної ділянки, про що зазначається у договорі. У такому разі у платіжному дорученні щодо переказу коштів грошової компенсації/часткової грошової компенсації зазначаються реквізити договору/договорів купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки, на якій він розміщується.

5.12. У договорі зазначається рахунок одержувача коштів грошової компенсації/часткової грошової компенсації, який може бути відкритий у будь-якій банківській установі відповідно до законодавства.

5.13. Для отримання згоди на перерахування коштів грошової компенсації/часткової грошової компенсації із спеціального рахунка як оплату за відповідними договорами заявник подає управлінню праці та соціального захисту населення один примірник договору, в якому повинно бути зазначено, що житлове приміщення передається у власність заявнику та членів його сім’ї, на яких розраховано грошову компенсацію/часткову грошову компенсацію.

5.14. У разі придбання житлового будинку, розташованого на земельній ділянці, подається також один примірник договору/договорів, в якому/яких повинно бути зазначено, що земельна ділянка передається у власність заявнику та членів його сім’ї, на яких розраховано грошову компенсацію/часткову грошову компенсацію.

5.15. Управління праці та соціального захисту населення у разі відповідності умов договору/договорів вимогам, установленим у пунктах 5.6. і 5.10 цього Порядку, не пізніше ніж через п’ять робочих днів надає заявнику письмову згоду на переказ коштів грошової компенсації/часткової грошової компенсації  із спеціального рахунка як оплату за договором із визначенням суми, що підлягає перерахуванню, та реквізитів рахунка для перерахування.

5.16 Управління праці та соціального захисту населення дає згоду на переказ коштів грошової компенсаці/часткової грошової компенсації із спеціального рахунка заявника на зазначений у договорі рахунок, який відкрито у будь-якій банківській установі відповідно до законодавства, за таких умов:

1) предметом договору є придбання у власність заявника та членів його сім’ї, на яких розраховано грошову компенсацію, житла, що відповідає установленим вимогам законодавства для забезпечення громадян, які потребують поліпшення житлових умов, що буде підставою для зняття з квартирного обліку;

2) ціна договору є меншою або дорівнює сумі коштів грошової компенсації, що розміщені на спеціальному рахунку заявника, крім випадків, визначених у пункті 5.21 цього Порядку;

3) строк виконання договору купівлі-продажу житла не перевищує одного місяця;

4) відсутність обвинувального вироку суду у зв’язку із вчиненням заявника злочину проти України.

5.17. У разі виявлення порушень вимог, установлених пунктами 5.6, 5.10 і 5.16 цього Порядку, управління праці та соціального захисту населення протягом трьох робочих днів письмово відмовляє заявнику в наданні згоди на переказ коштів грошової компенсації/часткової грошової компенсації із зазначенням причин такої відмови.

5.18. Заявник має право повторно звернутися до управління праці та соціального захисту населення із заявою про переказ коштів грошової компенсації/часткової грошової компенсації після усунення причин відмови в переказі коштів грошової компенсації/часткової грошової компенсації згідно з договором або оскаржити відмову в суді.

5.19. Підставами для відмови у виплаті грошової компенсації є:

1) втрата заявником статусу учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни;

2) придбання, заявником та/або членами сім’ї, на яких розраховано грошову компенсацію/часткову грошову компенсацію, житлового приміщення на підконтрольній Україні території, інвестування в об’єкти житлового будівництва шляхом укладення інвестиційного договору відповідно до Закону України “Про інвестиційну діяльність” або договору купівлі-продажу майнових прав, або договору про пайову участь, з нормою жилої площі, що відповідає нормі, визначеній статтею 47 Житлового кодексу України (на кожного члена сім’ї), після призначення грошової компенсації/часткової грошової компенсації (крім житлового приміщення, яке зруйноване (знищене) або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії російської федерації, зокрема з моменту введення воєнного стану, що підтверджується актом комісійного обстеження та/або відомостями з Реєстру пошкодженого та знищеного майна після початку його впровадження);

3) зняття заявника з квартирного обліку;

4) наявність обвинувального вироку суду у зв’язку із вчиненням заявником злочину проти України після призначення грошової компенсації/часткової грошової компенсації.

5.20. Якщо заявник протягом року з дня зарахування коштів грошової компенсації на його спеціальний рахунок в уповноваженому банку не уклав договір і не здійснив переказ коштів грошової компенсації на придбання житла, уповноважений банк самостійно повертає кошти грошової компенсації із спеціального рахунка заявника на рахунок управління праці та соціального захисту населення.

Якщо заявник протягом року з дня зарахування коштів часткової грошової компенсації на його спеціальний рахунок в уповноваженому банку не уклав договір і не здійснив переказ коштів часткової грошової компенсації на придбання житла, уповноважений банк самостійно повертає кошти часткової грошової компенсації із спеціального рахунка заявника у розмірі: 50% на рахунок управління праці та соціального захисту населення та 50% на рахунок заявника.

5.21. Якщо сума коштів, визначена у договорі/договорах, перевищує суму коштів грошової компенсації/часткової грошової компенсації  на спеціальному рахунку заявника, уповноважений банк переказує кошти грошової компенсації/часткової грошової компенсації із спеціального рахунка такої особи за договором/договорами лише після надходження на його спеціальний рахунок додаткових коштів у сумі, якої не вистачало для його/їх виконання.

5.22. Додаткові кошти на спеціальний рахунок можуть бути внесені за рахунок особистих коштів заявника, благодійних надходжень від юридичних і фізичних осіб, з інших джерел, не заборонених законодавством.

5.23. Кошти грошової компенсації/часткової грошової компенсації можуть бути використані на відшкодування витрат, пов’язаних з купівлею, оформленням права власності на житло, земельну ділянку, на якій розташований житловий будинок, та сплатою передбачених законом податків і зборів, що обов’язково зазначається в договорі.

5.24.Забороняється використання коштів грошової компенсації/часткової грошової компенсації на оплату посередницьких послуг.

5.25. Уповноважений банк має право переказувати лише у повному обсязі суму, визначену в договорі, і не має права переказувати суму частинами, крім витрат, пов’язаних із купівлею, оформленням права власності на житло, земельну ділянку, на якій розташований житловий будинок, та сплатою передбачених законом податків і зборів. У разі придбання житлового будинку, розташованого на земельній ділянці, у платіжному дорученні щодо переказу коштів грошової компенсації/часткової грошової компенсації зазначаються реквізити договору/договорів купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки, на якій він розміщений.

5.26. У разі укладення договору/договорів на суму меншу, ніж сума коштів грошової компенсації на спеціальному рахунку заявника, уповноважений банк не пізніше ніж через три банківських дні після переказу коштів грошової компенсації згідно з договором/договорами повертає залишки коштів грошової компенсації.

У разі укладення договору/договорів на суму меншу, ніж сума коштів часткової грошової компенсації (розрахована за формулою визначеною п.5.1 Порядку) на спеціальному рахунку заявника, уповноважений банк не пізніше ніж через три банківських дні після переказу коштів грошової компенсації згідно з договором/договорами повертає залишки коштів часткової грошової компенсації у розмірі: 50% від залишеної суми коштів часткової грошової компенсації повертається на рахунок управління праці та соціального захисту населення та 50% від залишеної суми часткової грошової компенсації повертаються заявнику.

5.27. Управління праці та соціального захисту населення не пізніше ніж через 30 календарних днів з дати закінчення строку дії договору купівлі-продажу житла, укладеного заявником, самостійно отримує інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстровані речові права на нерухоме майно за заявником і членами його сім’ї, на яких було розраховано грошову компенсацію/часткову грошову компенсацію (далі - інформаційна довідка).

5.28. Право власності на нерухоме майно оформляється на заявника та членів його сім’ї, на яких було розраховано грошову компенсацію/часткову грошову компенсацію.

5.29. У разі придбання житлового будинку, розташованого на земельній ділянці, управління праці та соціального захисту населення одночасно разом з інформаційною довідкою про зареєстровані права на житлові приміщення отримує інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстровані речові права на земельну ділянку, які оформляються на всіх осіб, на яких було розраховано грошову компенсацію/часткову грошову компенсацію.

5.30. Після отримання інформаційної довідки управління праці та соціального захисту населення не пізніше ніж протягом двадцяти робочих днів інформує відділ обліку та розподілу житла Хмельницької міської ради про необхідність зняття з квартирного обліку заявника та членів його сім’ї, яких включено в розрахунок грошової компенсації/часткову грошову компенсацію.

5.31. У разі відсутності відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно за заявником та членами його сім’ї, на яких було розраховано грошову компенсацію/часткову грошову компенсацію, у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно протягом 30 календарних днів після закінчення строку дії укладеного заявником договору купівлі-продажу житла управління праці та соціального захисту населення звертається до заявника з вимогою повернути кошти грошової компенсації/часткової грошової компенсації до бюджету Хмельницької міської територіальної громади.

5.32. Кошти грошової компенсації/часткової грошової компенсації повертаються у випадку, передбаченому пунктом 5.31 цього Порядку, заявником добровільно або за судовим рішенням.

 

Секретар міської ради Віталій ДІДЕНКО

Начальник управління праці та соціального захисту населення Словян ВОРОНЕЦЬКИЙ

 

(Пункти 5.6 та 5.20 додатку викладено у новій редакції відповідно до

рішення 36-ї сесії міської ради від 21.12.2023 №43)

 

File link
Розмір: 58 КБ
Формат: docx

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!