Рішення міської ради

Про затвердження істотних умов енергосервісних договорів

 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення позачергової двадцять першої сесії

№5 від 25.11.2022 р.

 

Про затвердження істотних умов енергосервісних договорів

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради та керуючись ст.26 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною другою статті 5 та частиною другою статті 6 Закону України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації», Законом України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації», враховуючи рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 08.04.2022 року №230 «Про закупівлю енергосервісу та затвердження базових рівнів споживання теплової енергії», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити істотні умови енергосервісних договорів згідно з додатками №1-5.

2. Розпорядникам бюджетних коштів забезпечити укладання енергосервісних договорів згідно з істотними умовами, зазначеними у додатках  до рішення.

3. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступників міського голови М.КРИВАКА, М.ВАВРИЩУКА та департамент освіти та науки.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації.

 

Міський голова О.СИМЧИШИН

 

Додаток 1

до рішення сесії міської ради

від 25.11.2022 року №5

Істотні умови енергосервісного договору за об’єктом енергосервісу

Будівлі Хмельницького закладу дошкільної освіти №10 «Веселка» м.Хмельницький, пров.Городній,1.

1. Ціна енергосервісного договору становить 1 750 318,46 грн (один мільйон сімсот п’ятдесят тисяч триста вісімнадцять гривень 46 копійок) в тому числі податок на додану вартість становить 291 719,74 (двісті дев’яносто одна тисяча сімсот дев’ятнадцять гривень 74 копійки).

2. Рівень скорочення споживання та витрат на оплату теплової енергії, якого має бути досягнуто в результаті виконання енергосервісу, за кожний рік дії енергосервісного договору:

Вид паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг

Розмір скорочення споживання, натуральному виразі /відсотків

Рік дії договору

Усього

2022

2023

2024

2025

2025

2026

2027

2028

 

Теплова енергія (теплопостачання)

%, до базового рівня споживання

0,0%

11,6%

30,0%

30,0%

30,0%

30,0%

30,0%

30,0%

 

Гкал

0,00

37,97

98,14

98,14

98,14

98,14

98,14

98,14

528,66

 

3. Строк дії енергосервісного договору: 6 років 178 днів.

4. Фіксований відсоток суми скорочення витрат замовника енергосервісу на оплату відповідних паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, що підлягає до сплати виконавцю енергосервісу: 90%

 

Секретар міської ради В.ДІДЕНКО

Завідувач відділу енергоменеджменту Д.ЛЕСЬКІВ

 

Додаток 2

до рішення сесії міської ради

від 25.11.2022 року №5

Істотні умови енергосервісного договору за об’єктом енергосервісу

Будівлі Хмельницького закладу дошкільної освіти №11 «Золота Рибка» м.Хмельницький, вул.Ракетників,7.

1. Ціна енергосервісного договору становить 1 686 244,86 грн (один мільйон шістсот вісімдесят шість тисяч двісті сорок чотири гривні 86 копійок) в тому числі податок на додану вартість становить 281 040,81 (двісті вісімдесят одна тисяча сорок гривень 81 копійка).

2. Рівень скорочення споживання та витрат на оплату теплової енергії, якого має бути досягнуто в результаті виконання енергосервісу, за кожний рік дії енергосервісного договору:

Вид паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг

Розмір скорочення споживання, натуральному виразі /відсотків

Рік дії договору

Усього

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

 

Теплова енергія (теплопостачання)

%, до базового рівня споживання

0,0%

12,1%

30,0%

30,0%

30,0%

30,0%

30,0%

 

Гкал

0,00

40,52

100,83

100,83

100,83

100,83

100,83

544,65

 

3. Строк дії енергосервісного договору: 6 років 162 днів.

4. Фіксований відсоток суми скорочення витрат замовника енергосервісу на оплату відповідних паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, що підлягає до сплати виконавцю енергосервісу: 90%

 

Секретар міської ради В.ДІДЕНКО

Завідувач відділу енергоменеджменту Д.ЛЕСЬКІВ

 

Додаток 3

до рішення сесії міської ради

від 25.11.2022 року №5

Істотні умови енергосервісного договору за об’єктом енергосервісу

Будівлі Хмельницького закладу дошкільної освіти №26 «Кульбабка» м.Хмельницький, вул.Інститутська,19/3.

1. Ціна енергосервісного договору становить 757 558,45 грн (сімсот п’ятдесят сім тисяч п’ятсот п’ятдесят вісім гривень 45 копійок)  в тому числі податок на додану вартість становить 126 259,74 (сто двадцять шість тисяч двісті п’ятдесят дев’ять гривень 74 копійки).

2. Рівень скорочення споживання та витрат на оплату теплової енергії, якого має бути досягнуто в результаті виконання енергосервісу, за кожний рік дії енергосервісного договору:

Вид паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг

Розмір скорочення споживання, натуральному виразі /відсотків

Рік дії договору

Усього

2022

2023

2024

2025

2026

 

Теплова енергія (теплопостачання)

%, до базового рівня споживання

0,0%

10,3%

26,0%

26,0%

9,4%

 

Гкал

0,00

36,96

93,24

93,24

33,97

257,41

 

3. Строк дії енергосервісного договору: 3 роки 310 днів.

4. Фіксований відсоток суми скорочення витрат замовника енергосервісу на оплату відповідних паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, що підлягає до сплати виконавцю енергосервісу: 80%

 

Секретар міської ради В.ДІДЕНКО

Завідувач відділу енергоменеджменту Д.ЛЕСЬКІВ

 

Додаток 4

до рішення сесії міської ради

від 25.11.2022 року №5

Істотні умови енергосервісного договору за об’єктом енергосервісу

Будівлі Хмельницького закладу дошкільної освіти №38 «Світанок», що за адресою: м.Хмельницький, вул.Свободи,12б.

1. Ціна енергосервісного договору становить  1 569 340,07 грн. (один мільйон п’ятсот шістдесят дев’ять тисяч триста сорок гривень 07 копійок) в тому числі податок на додану вартість становить 261 556,68 грн (двісті шістдесят одна тисяча п’ятсот п’ятдесят шість гривень 68 копійок).

2. Рівень скорочення споживання та витрат на оплату теплової енергії, якого має бути досягнуто в результаті виконання енергосервісу, за кожний рік дії енергосервісного договору:

Вид паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг

Розмір скорочення споживання, натуральному виразі /відсотків

Рік дії договору

Усього

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

 

Теплова енергія (теплопостачання)

%, до базового рівня споживання

0,0%

11,5%

30,0%

30,0%

30,0%

30,0%

30,0%

 

Гкал

0,00

36,15

94,15

94,15

94,15

94,15

94,15

506,89

 

3. Строк дії енергосервісного договору: 6 років 178 днів.

4. Фіксований відсоток суми скорочення витрат замовника енергосервісу на оплату відповідних паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, що підлягає до сплати виконавцю енергосервісу: 90%

 

Секретар міської ради В.ДІДЕНКО

Завідувач відділу енергоменеджменту Д.ЛЕСЬКІВ

 

Додаток 5

до рішення сесії міської ради

від 25.11.2022 року №5

Істотні умови енергосервісного договору за об’єктом енергосервісу

Будівлі Хмельницького закладу дошкільної освіти №46 «Подоляночка», що за адресою: м.Хмельницький, вул.Завадського,8/1.

1. Ціна енергосервісного договору становить 1 967 114,46 грн.(один мільйон дев’ятсот шістдесят сім тисяч сто чотирнадцять гривень 46 копійок) в тому числі податок на додану вартість становить 327 852,41  грн (триста двадцять сім тисяч вісімсот п’ятдесят дві гривні 41 копійка).

2. Рівень скорочення споживання та витрат на оплату теплової енергії, якого має бути досягнуто в результаті виконання енергосервісу, за кожний рік дії енергосервісного договору:

Вид паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг

Розмір скорочення споживання, натуральному виразі /відсотків

Рік дії договору

Усього

2022

2023

2024

2025

2026

2027

 

Теплова енергія (теплопостачання)

%, до базового рівня споживання

0,0%

12,3%

30,0%

30,0%

30,0%

30,0%

 

Гкал

0,00

59,14

144,06

144,06

144,06

144,06

635,37

 

3. Строк дії енергосервісного договору: 5 років 178 днів.

4. Фіксований відсоток суми скорочення витрат замовника енергосервісу на оплату відповідних паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, що підлягає до сплати виконавцю енергосервісу: 90%

 

Секретар міської ради В.ДІДЕНКО

Завідувач відділу енергоменеджменту Д.ЛЕСЬКІВ

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!