Рішення міської ради

Про затвердження міської цільової програми забезпечення надання комплексної послуги «єМалятко» м.Хмельницького на 2020 рік

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення сорок другої сесії

№15 від 17.06.2020 р.

 

 

Про затвердження міської цільової програми забезпечення надання комплексної послуги «єМалятко» м.Хмельницького на 2020 рік

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, з метою впровадження єдиної політики запровадження електронних послуг, у тому числі адміністративних, в усіх сферах суспільного життя, а також надання інтегрованих електронних послуг за життєвими та бізнес-ситуаціями, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 691 «Про реалізацію експериментального проєкту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини» та Указу Президента України від 29.07.2019 № 558 «Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити міську цільову програму забезпечення надання комплексної послуги «єМалятко» м. Хмельницького на 2020 рік згідно з додатком.

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Ю. Сабій та начальника управління адміністративних послуг О.Хохлова.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації Хмельницької міської ради.

 

Міський голова  О. СИМЧИШИН

 

Додаток

до рішення міської ради

від 17.06.2020 р. № 15

Міська цільова програма

забезпечення надання комплексної послуги «єМалятко» на 2020 рік

 

І. ПАСПОРТ

Міської цільової програми забезпечення надання комплексної послуги «єМалятко» на 2020 рік

(далі – Програма)

1.

Ініціатор розроблення Програми

Міністерство цифрової трансформації

2.

Розробник Програми

Управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради

3.

Виконавець Програми

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

4.

Термін реалізації Програми

2020 рік

5.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі:

252000 грн

5.1.

Кошти бюджету м. Хмельницького

252000 грн

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Одним з основних факторів забезпечення успішності реформування та підвищення конкурентоспроможності країни є розвиток електронного урядування. Інструменти е-урядування здатні забезпечити значне покращення якості обслуговування фізичних і юридичних осіб та підвищення відкритості, прозорості та ефективності діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Впровадження єдиної політики запровадження електронних послуг, у тому числі адміністративних, в усіх сферах суспільного життя, а також надання інтегрованих електронних послуг за життєвими та бізнес-ситуаціями включає систему заходів, що реалізуються у практичній діяльності органів місцевого самоврядування та забезпечують їх відкритість та прозорість.

Основним законодавчим підґрунтям розроблення Програми є закони України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»; «Про громадянство України»; «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»; «Про адміністративні послуги»; «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»; «Про охорону дитинства»; «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей»; Цивільний кодекс України; Сімейний кодекс України; постанова Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 691 «Про реалізацію експериментального проєкту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини» та Указ Президента України від 29.07.2019 №558 «Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг».

Програма спрямована на подальшу реалізацію в м. Хмельницькому для забезпечення загальнодержавного курсу щодо доступності та зручності електронних послуг для фізичних та юридичних осіб, а також запобігання корупції під час надання комплексу послуг, пов’язаних з народженням дитини.

 

ІІІ. Визначення мети Програми

Головною метою Програми є забезпечення прозорості діяльності Хмельницької міської ради, її виконавчого комітету, створення сприятливих умов для реалізації прав дитини шляхом забезпечення можливостей батькам новонародженої дитини отримати під час державної реєстрації її народження комплексну послугу «єМалятко», яка складається з державної реєстрації народження дитини та її походження, реєстрації місця її проживання, призначення державної допомоги при народженні дитини, призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів, що ведеться у центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я, реєстрації дитини у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї, визначення належності новонародженої дитини до громадянства України, внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому.

Програма виступає інструментом реалізації стратегічної мети щодо забезпечення підвищення ефективності роботи органів державної влади та місцевого самоврядування, підвищення якості надання публічних послуг фізичним та юридичним особам відповідно до європейських вимог.

 

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

На сьогоднішній день Україна активно та цілеспрямовано  впроваджує інформаційно-комунікаційні та цифрові технології.

Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій забезпечить співпрацю органів державного та місцевого самоврядування з громадянами, зробить їх діяльність прозорою і відкритою, наповнить новим змістом службові комунікації, встановить новий порядок взаємовідносин між різними організаційними структурами.

Незаперечним фактом є те, що кожного року зростає частка активних користувачів Інтернету: якщо у 2015 році близько 70% опитаних користувались мережею час від часу, то у 2019 році стільки ж українців використовують Інтернет щоденно.

Від 2015 року частка українських Інтернет-користувачів зросла практично на 14%: тепер онлайн знаходяться 85% українців.

Майже все населення України віком до 35 років є Інтернет-користувачами. Саме на дану категорію населення припадає найбільша кількість новонароджених дітей.

Цифровізація повинна забезпечувати кожному громадянину рівний доступ до послуг, інформації та знань. Саме тому запуск проєкту «єМалятко» відкриває абсолютно новий етап в сфері надання послуг населенню, коли орієнтація спрямована саме на комфорт та зручність для заявника.

Результати різних досліджень свідчать про те, що більшість населення України є активними користувачами мережі «Інтернет». Саме тому, надання адміністративних послуг, пов’язаних з народженням дитини, за допомогою сучасних онлайн-сервісів, які дають можливість відслідкувати стан виконання послуги з кожним роком стає більш затребуваним.

З метою забезпечення подальшого здійснення структурних економічних реформ, запровадження додаткових механізмів для прискорення соціально-економічного розвитку України, підвищення добробуту населення, гармонійного розвитку регіонів, продовження впровадження європейських стандартів життя 08 листопада 2019 року Президент України видав Указ № 837/2019 «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави». Серед пріоритетних, на найближчу перспективу, Указом Президента України визначені заходи у сфері цифрової трансформації.

Так, передбачено впровадження першого етапу реалізації проєкту «єМалятко», з метою одержання, внаслідок подання однієї заяви, комплексу адміністративних послуг, пов'язаних із державною реєстрацією народження дитини та її походження, реєстрацією місця її проживання, внесення відомостей про дитину до реєстру пацієнтів, реєстрацією дитини в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, призначенням державної допомоги при народженні дитини тощо.

На виконання вищезазначеного Указу Президента України, Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 10 липня 2019 року № 691 «Про реалізацію експериментального проєкту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини» та затверджено Порядок надання комплексної послуги «єМалятко». Експериментальний проєкт направлений на створення сприятливих умов для реалізації прав дитини. Це зумовлено необхідністю створення державою ефективного механізму надання комплексу послуг, спрямованих на реалізацію дитиною права на соціальний захист, права на місце проживання та інших прав, що пов’язані з її народженням.

Здійснення відповідних заходів дозволить батькам новонародженої дитини в рамках проєкту «єМалятко», внаслідок подання однієї заяви, отримати такі послуги:

1)  державна реєстрація народження дитини;

2)  реєстрація місця проживання дитини, що народилася;

3)  призначення допомоги при народженні дитини;

4) реєстрація народженої дитини в електронній системі охорони здоров'я;

5) реєстрація народженої дитини в Державному реєстрі фізичних осіб– платників податків;

6) отримання посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї;

7)  визначення походження народженої дитини;

8) визначення належності новонародженої дитини до громадянства України;

9) присвоєння дитині унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

10) призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях.

Крім того, пропонується забезпечити можливість батькам дитини віком до 14 років зареєструвати її місце проживання шляхом подання документів в електронній формі за умови, що така реєстрація здійснюється за наявним у реєстрі територіальної громади зареєстрованим місцем проживання батьків чи одного з них.

Водночас забезпечується можливість фізичним особам віком від 14 до 18 років під час оформлення паспорта громадянина України вперше зареєструватися у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків платником податку в порядку, визначеному Державною міграційною службою України та Державною податковою службою України.

Запропонований механізм надання таких послуг дозволить мінімізувати кількість документів та процедурних дій, необхідних для їх отримання, і значно зменшить адміністративне навантаження на батьків.

Указом Президента України від 08 листопада 2019 року № 837/2019 «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави» доручено запровадити надання переважної більшості адміністративних послуг в електронному вигляді, насамперед послуг, пов'язаних із реєстрацією місця проживання, оформлення паспорта громадянина України та послуг у сфері пенсійного забезпечення.

Для ефективного надання адміністративних послуг більшість територіальних громад України вже активно впроваджує та використовує відповідні реєстри, що значно покращує доступність та підвищує зручність надання адміністративних послуг, дозволяє оптимізувати та підвищити ефективність роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування. За умови ефективного налагодження сучасної системи обміну інформацією вдасться скоротити час подачі документів, зменшити їх кількість, кількість процедурних дій та підвищити якість надання адміністративних послуг.

Сучасним організаційно-технічним рішенням, яке дозволяє будувати безпечні інформаційні міжвідомчі взаємодії державним органам та органам місцевого самоврядування, є Система електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта» (далі – система «Трембіта»). Взаємодія здійснюється через мережу «Інтернет» шляхом обміну електронними повідомленнями між інформаційними системами. Наразі система «Трембіта» є одним із ключових елементів інфраструктури надання електронних послуг громадянам та бізнесу, який забезпечує зручний уніфікований доступ до даних державних реєстрів. Основу системи «Трембіта» становить удосконалена естонська платформа обміну даними X-ROAD, яка є фундаментом естонського цифрового суспільства.

Протягом 2020 року в рамках Програми планується здійснити запуск надання комплексної послуги «єМалятко» в територіальних підрозділах ЦНАП, ДРАЦС та пологових будинках. Для забезпечення запуску та безперебійного функціонування в рамках Програми передбачено ряд заходів.

Належний рівень подальшого розвитку інформаційного простору м. Хмельницького має носити системний характер і складатися з:

- висвітлення в місцевих ЗМІ, веб-сайтах запуску експериментального проєкту «єМалятко» та переваг, які отримують громадяни;

- організаційної та технічної підтримки інформаційно-телекомунікаційних систем, які використовуються усіма учасниками проєкту для надання комплексної послуги «єМалятко» Хмельницької міської ради, здійснення відповідних заходів безпеки при користуванні інформацією та передачі даних;

- вільного доступу громадян до інформаційної бази нормативно-правових актів, які регламентують надання послуги.

Програму спрямовано на подальше підвищення ефективності системи місцевого самоврядування, постійну оптимізацію процесів взаємодії органів місцевої влади з мешканцями міста та засобами масової інформації.

Фінансування Програми здійснюється в межах коштів, затверджених у бюджеті м. Хмельницького.

Термін виконання Програми – 2020 рік. Ресурсне забезпечення Програми зазначено у додатку 1 до Програми.

 

V. Напрями діяльності та заходи Програми

Завданням Програми є подальший розвиток та впровадження організаційно-правових, технічних та інформаційних заходів із підвищення якості надання адміністративних послуг населенню.

Реалізацію Програми планується здійснювати за такими напрямами діяльності:

- реалізації в м. Хмельницькому експериментального проєкту «єМалятко» для надання батькам або одному з них комплексу з 10 послуг, які пов’язані з народженням дитини;

- розробки медійного контенту з питань популяризації комплексної послуги «єМалятко»;

- проведення повноцінної інформаційної кампанії стосовно надання комплексної послуги «єМалятко» в місті Хмельницькому.

Напрями діяльності та заходи Програми наведені у додатку 2 до Програми.

 

VІ. Очікувані результати та ефективність Програми

У результаті впровадження Програми очікується:

- забезпечення прозорості діяльності Хмельницької міської ради, її виконавчого комітету;

- оптимізація діяльності виконавчих органів Хмельницької міської ради та їх структурних підрозділів за рахунок впровадження в їх діяльність сучасних ІТ-технологій;

- розробка WEB API для взаємодії з іншими системами;

- створення сприятливих умов для реалізації прав дитини за рахунок впровадження в місті Хмельницькому проєкту «єМалятко»;

- інформування територіальної громади міста щодо реалізації експериментального проєкту «єМалятко»;

- забезпечення безперебійного надання громадянам комплексної послуги «єМалятко»;

- покращення доступності та зручності надання адміністративних послуг, оптимізація взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

- підвищення іміджу міста Хмельницького.

 

VІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль виконання заходів Програми здійснює голова робочої групи по впровадженню на території міста Хмельницького проєкту «єМалятко» та постійна комісія з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації Хмельницької міської ради.

 

Секретар міської ради М. КРИВАК

Начальник управління адміністративних послуг О. ХОХЛОВ

 

Додаток 1

до Програми

Ресурсне забезпечення

міської цільової програми забезпечення надання комплексної послуги «єМалятко» м.Хмельницького на 2020 рік

 

Джерела фінансування, які пропонується залучити на виконання Програми

Роки виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

(грн)

2020 рік

Усього, в т.ч.:

252000

252000

Бюджет м. Хмельницького, усього

252000

252000

у т.ч. за головними розпорядниками бюджетних коштів:

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

252000

252000

 

Додаток 2

до Програми

Напрями діяльності та заходи

міської цільової програми забезпечення надання комплексної послуги «єМалятко» м. Хмельницького на 2020 рік

 

з/п

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), грн., у тому числі

Очікуваний результат

Усього

2020 рік

 

Забезпечення канцелярськими виробами (папір, ручки, файли для зберігання, конверти, поштові марки для відправлення кореспонденції, оригіналів документів тощо.)

2020 рік

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

Усього, в т.ч.:

5000

5000

У рамках проєкту «єМалятко» через подання однієї заяви можна буде отримати такі послуги:

1) державна реєстрація народження дитини;

2) реєстрації місця проживання дитини, що народилася;

3) призначення допомоги при народженні дитини;

4) реєстрація народженої дитини в електронній системі охорони здоров'я;

5) реєстрація народженої дитини в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

6) отримання посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї;

7) визначення походження новонародженої дитини;

8) визначення приналежності дитини до громадянства України;

9) присвоєння дитині унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

10) призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях.

Бюджет міста Хмельницького

5000

5000

 

Облаштування робочої станції адміністратора.

Входить придбання наступних одиниць: персональний комп’ютер (ПК) + багатофункціональний принтер (БФП)+ сейф офісний

2020 рік

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

Усього, в т.ч.:

105000

105000

Бюджет міста Хмельницького

105000

105000

 

Налагодження системи прийому-передачі документів між учасниками надання послуги (кур’єрські послуги)

2020 рік

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

Усього, в т.ч.:

75000

75000

Забезпечення швидкого транспортування документів між учасниками надання послуги.

Бюджет міста Хмельницького

75000

75000

 

Розробка та розміщення медійного контенту з питань популяризації комплексної послуги «єМалятко»

2020 рік

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

Усього, в т.ч.:

10000

10000

Залучення громадян до використання сучасних IT-технологій при отриманні інформації про нові послуги від органів місцевої влади 

Бюджет міста Хмельницького

10000

10000

 

Виготовлення продукції (одяг, чашка, блокнот, папка, ручка, прапорець, табличка, вказівник тощо) з символікою проєкту «єМалятко»

2020 рік

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

Усього, в т.ч.:

25000

25000

Для популяризації послуги та впізнаваності бренду проєкту «єМалятко» громадян.

Бюджет міста Хмельницького

25000

25000

 

Інформаційна кампанія стосовно запуску експериментального проєкту «єМалятко»

2020 рік

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

Усього, в т.ч.:

11000

11000

Вдосконалення процесів підготовки та запуску рекламних кампаній інформування громадян про запуск проєктів.

Бюджет міста Хмельницького

11000

11000

 

Придбання столика для сповивання, підігрівача дитячого харчування, кондиціонера

2020 рік

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

Усього, в т.ч.:

21000

21000

Підвищений комфорт перебування заявників в приміщенні надання послуги «єМалятко».

Бюджет міста Хмельницького

21000

21000

 

Всього за Програмою

 

 

Усього, у т.ч.:

252000

252000

 

бюджет м. Хмельницького

252000

252000

 

Начальник управління адміністративних послуг  О. ХОХЛОВ

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!