Рішення міської ради

Про затвердження нової редакції Положення про управління культури і туризму Хмельницької міської ради

 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення тринадцятої сесії

№13 від 23.02.2022 р.

 

Про затвердження нової редакції Положення про управління культури і туризму Хмельницької міської ради

 

Розглянувши пропозиції виконавчого комітету, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити нову редакцію Положення про управління культури і туризму Хмельницької міської ради, яку доручити підписати начальнику управління культури і туризму Ромасюкову А.Є. (додається).

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови М.Кривака та управління культури і туризму Хмельницької міської ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.

 

Міський голова О.СИМЧИШИН

 

Додаток

до рішення міської ради

від 23.02.2022 р. №13

ПОЛОЖЕННЯ

про управління культури і туризму Хмельницької міської ради

(нова редакція)

 

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Управління культури і туризму Хмельницької міської ради (далі – Управління) є виконавчим органом міської ради. Місцезнаходження Управління: м.Хмельницький, вул.Проскурівська,30.

1.2. Управління підзвітне і підконтрольне міській раді та підпорядковане виконавчому комітету, міському голові. Утримується за рахунок бюджету міської територіальної громади та інших джерел, не заборонених законодавством України. Загальна чисельність працівників управління встановлюється міською радою.

1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, законами України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про культуру», «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Про музеї і музейну справу», «Про охорону культурної спадщини», «Про туризм» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, Указами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, Статутом Хмельницької міської територіальної громади, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

1.4. Управління забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію Політики і цілей у сфері управління якістю та функціонування Системи управління якістю.

1.5. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, круглу печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, кутовий штамп, бланки із своїми реквізитами.

1.6. Для забезпечення діяльності управління, його структурних підрозділів за управлінням закріплюється майно, що є комунальною власністю, і перебуває в оперативному управлінні (користуванні).

1.7. Управлінню підпорядковані комунальні підприємства, організації та установи культури і мистецтва згідно з переліком:

1.7.1. міський будинок культури;

1.7.2. центр національного виховання учнівської молоді;

1.7.3. культурно-мистецький центр «Ветеран»;

1.7.4. клуб «Книжківці»;

1.7.5. центр культури і дозвілля села Мацьківці старостинського округу з центром в селі Шаровечка;

1.7.5.1. Малашовецька філія центру культури і дозвілля села Мацьківці старостинського округу з центром в селі Шаровечка;

1.7.6. центр культури і дозвілля села Олешин старостинського округу з центром в селі Олешин;

1.7.6.1. Іванковецька філія центру культури і дозвілля села Олешин старостинського округу з центром в селі Олешин;

1.7.6.2. Великокалинівська філія центру культури і дозвілля села Олешин старостинського округу з центром в селі Олешин;

1.7.7. центр культури і дозвілля села Копистин старостинського округу з центром в селі Копистин;

1.7.8. центр культури і дозвілля села Пирогівці старостинського округу з центром в селі Пирогівці;

1.7.8.1. Пархомовецька філія центру культури і дозвілля села Пирогівці старостинського округу з центром в селі Пирогівці;

1.7.8.2. Бахматовецька філія центру культури і дозвілля села Пирогівці старостинського округу з центром в селі Пирогівці;

1.7.9. центр культури і дозвілля села Масівці старостинського округу з центром в селі Богданівці;

1.7.10. музей історії міста Хмельницького;

1.7.10.1. філія музею історії міста Хмельницького – музей Проскурівського підпілля;

1.7.11. музей-студія фотомистецтва;

1.7.12. централізована бібліотечна система Хмельницької міської територіальної громади;

1.7.13. школа мистецтв;

1.7.13.1. філія школи мистецтв у Південно-Західному мікрорайоні;

1.7.13.2. філія школи мистецтв у НВО №2;

1.7.14. школа мистецтв «Райдуга»;

1.7.15. музична школа №1 імені М.Мозгового;

1.7.15.1. філія музичної школи №1 ім.Миколи Мозгового у с.Давидківці;

1.7.16. школа мистецтв «Заріччя»;

1.7.17. школа мистецтв «Озерна»;

1.7.18. художня школа;

1.7.19. школа іконопису «Нікош»;

1.7.20. муніципальний академічний естрадно-духовий оркестр;

1.7.21. муніципальний академічний камерний хор;

1.7.22. міське комунальне підприємство «Кінотеатр імені Т.Г.Шевченка»;

1.7.23. Хмельницький міський моно-театр «Кут»;

1.7.24. міське комунальне підприємство «Хмельницький туристично-інформаційний центр»;

1.7.25. централізована бухгалтерія закладів культури.

1.8. До сфери діяльності Управління належать культурно-мистецькі, підприємства, установи, громадські та інші організації, що здійснюють реалізацію державних програм розвитку культури і мистецтва, охорони культурної спадщини і туризму.

1.9. Управління є головним розпорядником коштів, які передбачені в бюджеті у сфері «Культура» та виконує функції головного розпорядника коштів згідно з Бюджетним Кодексом України.

1.10. Управління є неприбутковою організацією, утвореною та зареєстрованою в порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.11. Доходи Управління використовуються виключно для фінансування видатків на утримання та реалізації завдань Управління. Розподіл отриманих доходів або їх частин між засновником та працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) та інших пов’язаних з ними осіб заборонено.

1.12. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими відділами, управліннями та департаментами Хмельницької міської ради, органами державної виконавчої влади, а також підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян.

 

Розділ 2. Завдання Управління

2.1. Основними завданнями Управління є:

2.1.1. Участь у реалізації державної політики у сферах культури і мистецтва, охорони культурної спадщини і туризму.

2.1.2. Здійснення на території міської територіальної громади контролю за виконанням Закону України «Про охорону культурної спадщини», інших нормативно-правових актів у цій сфері.

2.1.3. Реалізація основних напрямків державної політики у сфері охорони об'єктів культурної спадщини з урахуванням соціокультурного простору міста.

2.1.4. Формування на території міської територіальної громади конкурентно-спроможного мистецького простору шляхом створення власного мистецького продукту, визначення перспектив і напрямків його розвитку, змісту початкової мистецької освіти, співпраці з міжнародними проектами і творчими організаціями.

2.1.5. Сприяння розвитку української національної культури, відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій, художніх промислів, ремесел, культурної і мовної самобутності інших етносів, що проживають на території міської територіальної громади.

2.1.6. Забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина.

2.1.7. Створення сприятливих умов для гармонійного та різнобічного розвитку дітей, молоді, задоволення їх потреб у добровільному виборі виду діяльності, не забороненому законодавством, активної участі у творчій, культурологічній, туристичній діяльності.

2.1.8. Забезпечення підготовки і проведення культурно-мистецьких заходів, конкурсів, фестивалів, майстер-класів, концертів тощо на території міської територіальної громади, заходів щодо участі талановитих дітей та молоді в обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах, фестивалях, конференціях, виставках.

2.1.9. Сприяння захисту прав професійних творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників підприємств, закладів та організацій у сферах культури і туризму.

2.1.10. Забезпечення діяльності базової мережі закладів культури шляхом створення умов щодо покращення якості та збільшення й урізноманітнення обсягу послуг населенню.

2.1.11. Створення сприятливих умов для розвитку інфраструктури у сферах туризму і культури, утримання її в належному стані, проведення своєчасного ремонту та реконструкції об’єктів, залучення до цієї роботи інвесторів.

2.1.12. Розширення міжнародного та міжрегіонального співробітництва у сферах культури і туризму.

2.1.13. Сприяння діяльності громадських організацій, федерацій, товариств, благодійних фондів тощо культурно-мистецької спрямованості, в першу чергу, молодіжних, дитячих.

2.1.14. Організаційна та фінансова підтримка обдарованих дітей, творчої і талановитої молоді, їх наставників – викладачів та керівників художніх колективів.

2.1.15. Сприяння туристичному бізнесу щодо розвитку внутрішнього та іноземного туризму, залученню дітей та учнівської молоді до туризму, створенню та популяризації самобутнього туристичного продукту міста.

2.1.16. Забезпечення на території міської територіальної громади обліку, охорони, збереження та використання пам’яток історії та культури, доступу населення до об'єктів культурної спадщини.

2.1.17. Ознайомлення громадян з пам’ятками історії та культури шляхом включення їх до туристичних маршрутів.

2.1.18. Збереження та популяризація нематеріальної культурної спадщини.

 

3. Повноваження Управління

3.1. Відповідно до покладених завдань Управління:

3.1.1. Визначає перспективи та пріоритетні напрями розвитку у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, туризму міської територіальної громади;

3.1.2. Створює умови для розвитку:

- усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобуття початкової мистецької освіти;

- інфраструктури у сфері культури, підвищення рівня її матеріально-технічного забезпечення;

- інфраструктури кіно та відео мережі, кіно та відео прокату;

- внутрішнього та іноземного туризму, туристичної індустрії, провадження екскурсійної діяльності, а також залучення інвестицій у будівництво нових та реконструкцію старих діючих об’єктів туристичної інфраструктури.

3.1.3. Сприяє:

- формуванню репертуару театрів, кінотеатрів, концертних організацій і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, картинних галерей, бібліотек, організації виставок, розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини;

- забезпеченню виконання Закону України «Про охорону культурної спадщини», інших нормативно-правових актів у сфері охорони культурної спадщини;

- популяризації справи охорони культурної спадщини у місті, організації експозиційно-виставкової та видавничої діяльності у цій сфері;

- дотриманню режиму використання пам’яток місцевого значення, їх територій, зон охорони;

- удосконаленню туристичної інфраструктури, розвитку ринкових відносин у сфері туризму та конкуренції на ринку туристичних послуг, створенню рівних умов для суб’єктів, що провадять та забезпечують провадження туристичної діяльності;

- захисту прав споживачів культурного і туристичного продукту;

- централізованому комплектуванню, забезпеченню належних матеріально-технічних умов зберігання та використанню бібліотечних фондів;

- збереженню та відтворенню традиційного характеру середовища та історичного ареалу, відродженню осередків традиційної народної творчості, народних художніх промислів і ремесел на території громади;

- проведенню роботи з фіксації зразків національної нематеріальної культурної спадщини;

- діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сферах культури і туризму;

- соціальному захисту працівників підприємств, установ і організацій у сферах культури і туризму.

3.1.4. Вносить пропозиції щодо:

- формування державної політики у сфері культури і туризму, збереження культурної спадщини на території міської громади, зокрема про занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України;

- проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування об’єктів культурної спадщини, відповідного використання пам’яток історії та культури;

- видання приписів та розпоряджень щодо охорони пам’яток місцевого значення, припинення робіт на цих пам’ятках у порядку, передбаченому чинним законодавством;

- організації охоронних заходів щодо пам’яток місцевого значення у разі виникнення загрози їх пошкодження або руйнування;

- укладання охоронних договорів на пам’ятки в межах повноважень, делегованих органом охорони культурної спадщини вищого рівня відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини»;

- відзначення талановитих дітей та молоді, працівників, митців, аматорів народного мистецтва, майстрів народної творчості преміями, стипендіями, відзнаками, грамотами, подяками.

3.1.5. Бере участь у:

- розробленні проектів державних цільових, регіональних та міських програм;

- розробленні проєктів статутів закладів культури, мистецтва, мистецьких шкіл, які знаходяться у комунальній власності міста;

- реалізації міжнародних, всеукраїнських культурно-мистецьких проектів, в т.ч. виставок-ярмарків, фестивалів, конкурсів, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо.

3.1.6. Здійснює:

- координацію діяльності установ та організацій, комунальних підприємств у сфері культури і туризму;

- заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури, заходи, які посилюють роль бібліотек як інформаційних центрів та поліпшують поінформованість населення;

- організаційно-практичне керівництво роботою кінотеатрів;

- контроль за збереженням музейних та бібліотечних фондів та їх постійне поповнення.

3.1.7. Здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства підпорядкованими установами та закладами:

- розробляє плани діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди;

- організовує та забезпечує складання проекту кошторису та бюджетного запиту і подає їх фінансовому управлінню;

- отримує бюджетні призначення відповідно до рішення міської ради, розподіляє та доводить у встановленому порядку обсяги бюджетних асигнувань до розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів;

- затверджує кошториси розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та плани використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів;

- здійснює управління бюджетними коштами, оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів та одержувачів у бюджетному процесі;

- здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов’язань і витрачання ними бюджетних коштів;

- забезпечує організацію та ведення централізованого бухгалтерського обліку підпорядкованих закладів, складання та подання фінансової і бюджетної звітності у порядку, встановленому законодавством;

- проводить аналіз діяльності закладів культури шляхом збирання та оброблення статистичних даних у сфері культури, забезпечує контроль за їх достовірністю, потреби у працівниках у сфері культури і мистецтва. Готує та подає в установленому порядку статистичну звітність про стан та розвиток культури і туризму в громаді;

- розробляє проєкти програм розвитку культури, мистецтва, туризму і подає на розгляд міської ради пропозиції щодо фінансування заходів, спрямованих на розвиток культури, мистецтва, туризму;

- здійснює фінансування за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади програм у сфері культури і туризму, проведення культурно-мистецьких заходів, участі представників міської територіальної громади, підпорядкованих закладів культури, мистецьких шкіл, комунальних підприємств в обласних, всеукраїнських та міжнародних заходах, надає фінансову підтримку та допомогу громадським організаціям, товариствам, аматорським колективам, клубам, асоціаціям культурно-туристичного спрямування, обдарованим дітям і творчій, талановитій молоді в межах затвердженого кошторису;

- розробляє положення про персональні стипендії для обдарованих дітей і творчої молоді, викладачів, працівників культури, провідних митців для підтримки їх творчості та розвитку їх здібностей. В межах затвердженого кошторису виплачує стипендії обдарованим дітям - лауреатам фестивалів та конкурсів, їх наставникам та провідним діячам мистецтв;

- здійснює контроль за ефективністю використання культурно-мистецьких та інших об’єктів, що підпорядковані Управлінню, виконує функції замовника будівництва, реконструкції та ремонту приміщень закладів культури та інших споруд соціального призначення;

- укладає договори в межах своїх повноважень та взаємодіє з громадськими організаціями культурного спрямування.

3.1.8. Організовує та контролює роботу щодо виявлення, обліку об’єктів та пам’яток культурної спадщини, їх паспортизації, встановлення режиму і порядку використання та популяризації, виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам’ятках або в межах їх території.

3.1.9. Затверджує положення та проводить конкурси, фестивалі, майстер-класи, конференції тощо, нагороджує переможців, учасників, кращих учнів мистецьких шкіл, учасників творчих колективів у визначених положенням про захід номінаціях особистими та командними кубками, сувенірами, дипломами та грамотами з цінними подарунками, у межах коштів, виділених на розвиток культури і мистецтва.

3.1.10. Утримує культурні та інші споруди, які знаходяться на балансі Управління та надає їх в оренду в установленому порядку.

3.1.11. Підтримує видання книг місцевих авторів шляхом розгляду їх творів та прийняття рішення Координаційною радою із закупівлі творів місцевих авторів при Управлінні культури і туризму.

3.1.12. Проводить фестивалі, конкурси, виставки, ярмарки, форуми, конференції та інші заходи, спрямовані на підвищення культурно-освітнього рівня дітей та молоді, нагороджує цінними подарунками, грамотами їх учасників, переможців, представників громадських культурологічних організацій, викладачів, керівників колективів.

3.1.13. Залучає до розв’язання актуальних проблем розвитку культури і туризму, охорони культурної спадщини всі зацікавлені установи та організації незалежно від форм власності за їх згодою або на договірних засадах.

3.1.14. Сприяє збереженню, вдосконаленню та розширенню мережі закладів культури, мистецьких шкіл, насамперед в мікрорайонах та старостинських округах, визначає пріоритети розвитку культури на території громади.

3.1.15. Надає організаційну, практичну та фінансову допомогу у проведенні на території громади обласних, всеукраїнських та міжнародних культурно-мистецьких заходів.

3.1.16. Забезпечує, в межах кошторису підготовку та участь художніх колективів та окремих виконавців в обласних, Всеукраїнських та міжнародних заходах.

3.1.17. Вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи у сфері культури і туризму, проводить з цією метою методичні і науково-практичні семінари, тренінги, круглі столи, конференції та інші заходи.

3.1.18. Сприяє розвитку підприємництва та залученню інвестицій у сферах культури і туризму, надає консультаційно-методичну допомогу суб’єктам господарювання з питань культурно-мистецької і туристичної діяльності.

3.1.19. Здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю управління, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління.

3.1.20. Забезпечує юридичним і фізичним особам доступ до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам’яток України, а також інформації щодо програм та проектів будь-яких змін у зонах охорони пам’яток.

3.1.21. Погоджує при затвердженні та реєстрації у встановленому порядку статути, положення підприємств та закладів культури і мистецтва, підпорядкованих управлінню.

3.1.22. Погоджує надання послуг у сфері відпочинку та розваг на території міста.

3.1.23. Готує пропозиції міському голові щодо призначення керівників закладів культури, що належать до комунальної власності територіальної громади міста за результатами проведення конкурсного відбору.

3.1.24. Погоджує на призначення, за поданням керівників закладів культури, що належать до комунальної власності територіальної громади, кандидатури їх заступників.

3.1.25. Порушує в установленому порядку клопотання про надання професійним творчим колективам статусу академічного, вносить в установленому порядку пропозиції щодо відзначення державними нагородами, присвоєння почесних звань, а також здійснює нагородження відомчими заохочувальними відзнаками, вносить пропозиції щодо присудження премій за видатні досягнення у розвитку культури та мистецтв.

3.1.26. Утворює спеціалізовані експертні ради.

3.1.27. Сприяє організації та проведенню інформаційних, комунікаційних кампаній, публічних заходів з метою інформування дітей та молоді щодо формування інформаційно-цифрової компетентності, зокрема безпечної поведінки в онлайн-просторі.

3.1.28. Виступає розпорядником бюджетних коштів та залучених інвестицій в рамках інвестиційних проєктів та програм в межах, визначених міською радою.

3.1.29. Надає висновки щодо відповідних програм та проєктів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам’ятках місцевого значення та в зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, а також програм та проєктів, реалізація яких може позначитися на стані об’єктів культурної спадщини.

3.1.30. Надає висновки щодо відчуження або передачі пам’яток місцевого значення їх власникам чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління.

3.1.31. Забезпечує доступ до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості при публічному висвітлюванні на офіційному вебсайті інформації щодо діяльності управління (звітів про роботу за рік, звітів про виконання програм, звітів про використання бюджетних коштів тощо).

 

Розділ 4. Права Управління

4.1. Управління має право:

4.1.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від місцевих органів виконавчої влади, відділів, управлінь та департаментів міської ради, а також від підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.1.2. Скликати в установленому порядку наради, конференції і семінари з питань, що належать до його компетенції.

4.1.3. Залучати працівників місцевих органів виконавчої влади, відділів, управлінь та департаментів міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції, а також громадян на правах громадських інспекторів для спостереження за станом зберігання та використання пам’яток, їхніх територій і зон охорони.

4.1.4. Готувати проєкти рішень міської ради та її виконавчого комітету з питань культури, мистецтва, охорони культурної спадщини та туризму.

4.1.5. Укладати угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв’язки із закладами культури та мистецтва, закладами туристичної інфраструктури зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами.

 

Розділ 5. Керівництво Управління

5.1. Управління очолює начальник управління, який має заступника. Начальника управління та інших працівників управління призначає на посаду міський голова на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування».

5.2. До складу управління входить на правах структурного підрозділу сектор охорони культурної спадщини і туризму, який очолює завідувач.

5.3. При управлінні діє централізована бухгалтерія закладів культури міської територіальної громади, працівники якої призначаються та звільняються з посади начальником управління.

5.4. Права та обов’язки начальника управління:

- здійснює керівництво діяльністю Управління, несе відповідальність за виконання покладених на Управління завдань, встановлює розподіл обов’язків, визначає ступінь відповідальності працівників Управління;

- видає в межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання;

- затверджує кошториси розпорядників коштів нижчого рівня (плани використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів);

- здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів;

- здійснює управління бюджетними коштами в межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне та цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

- забезпечує організацію та ведення бухгалтерського обліку, складання та надання фінансової і бюджетної звітності у порядку, встановленому законодавством;

- затверджує плани роботи Управління, положення про структурний підрозділ та централізовану бухгалтерію закладів культури міської територіальної громади, штатні розписи підпорядкованих установ;

- готує подання на міського голову щодо заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Управління та керівників підпорядкованих йому установ;

- скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

- укладає від імені управління угоди та видає доручення, відкриває в установах банків розрахункові та інші рахунки для зарахування спеціальних коштів та інших позабюджетних коштів.

5.5. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Управління, може утворюватися колегія у складі начальника управління (голова колегії), його заступника, спеціалістів управління. До складу колегії можуть також входити керівники підприємств, установ та організацій, провідні митці, представники громадських організацій культурного спрямування.

5.6. Склад колегії затверджується виконавчим комітетом міської ради.

5.7. Рішення колегії оформлюються протокольно та затверджуються наказами начальника управління.

5.8. В Управлінні для виконання покладених на нього завдань можуть утворюватися дорадчі та консультативні органи, експертні ради, персональний склад та положення про які затверджує начальник управління.

 

Розділ 6. Припинення Управління

6.1. Припинення Управління проводиться міською радою у встановленому чинним законодавством порядку.

6.2. У разі припинення Управління (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету міської територіальної громади.

6.3. Зміни до Положення про управління відповідно до діючого законодавства вносяться на підставі рішення сесії міської ради.

 

Секретар міської ради В.ДІДЕНКО

Начальник управління культури і туризму А.РОМАСЮКОВ

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!