Рішення міської ради

Про затвердження нової редакції Положення про управління транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради

 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення п’ятої сесії

№67 від 21.04.2021 р.

 

Про затвердження нової редакції Положення про управління транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради, постійної комісії з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства діючого Положення про управління транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради та забезпечення якісних послуг пасажирського транспорту для жителів Хмельницької міської територіальної громади, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити нову редакцію Положення про управління транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради згідно з додатком, яку доручити підписати заступнику начальника управління транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради Шепуреву Сергію Валерійовичу.

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на управління транспорту та зв’язку та заступника міського голови М.Ваврищука.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики та дерегуляції.

 

Міський голова О.СИМЧИШИН

 

Додаток

до рішення міської ради

від 2104.2021 р. №67

ПОЛОЖЕННЯ

про управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради

 

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради (далі - управління) є виконавчим органом міської ради, створене Хмельницькою міською радою, є її самостійним структурним підрозділом, підзвітне та підконтрольне міській раді та її виконавчому комітету, міському голові.

Координацію діяльності управління здійснює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов’язків.

Управління є правонаступником управління транспорту та зв’язку виконавчого комітету Хмельницької міської ради.

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України і Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, іншими нормативними актами органів державної влади і місцевого самоврядування, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами начальника управління, цим Положенням та іншими нормативними документами.

1.3. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банках, в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України зі своїм найменуванням, штампи, бланки та інші реквізити.

Управління має всі права юридичної особи у відповідності до чинного законодавства України.

Юридична адреса управління: Україна, 29000, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Григорія Сковороди, буд.12.

1.4. У складі управління можуть створюватись сектори та відділи без права юридичної особи, положення про які затверджуються начальником управління.

 

Розділ 2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІНЯ

2.1. Основними завданнями управління є:

2.1.1. забезпечення реалізації державної політики у сфері автомобільного та електричного транспорту на території Хмельницької міської територіальної громади;

2.1.2. забезпечення виконання функції місцевого самоврядування, а також делегованих повноважень органів державної виконавчої влади, передбачених чинним законодавством у галузі транспорту;

2.1.3. створення умов безпечного, якісного й ефективного перевезення пасажирів громадським транспортом загального користування в м. Хмельницькому та Хмельницькій міській територіальній громаді;

2.2. Основними функціями управління є:

2.2.1. проведення обстеження пасажиропотоків на маршрутах міського/приміського пасажирського транспорту загального користування в м. Хмельницькому та Хмельницькій міській територіальній громаді, із можливістю залучення спеціалізованих організацій та/або третіх осіб;

2.2.2. надання пропозицій для формування та затвердження переліків маршрутів міського електричного транспорту та міських/приміських автобусних маршрутів загального користування в м. Хмельницькому та Хмельницької міської територіальної громади (транспортних мереж);

2.2.3. забезпечення розроблення та подання виконавчому комітету міської ради на затвердження паспортів міських тролейбусних маршрутів в м. Хмельницькому та міських/приміських автобусних маршрутів загального користування в м. Хмельницькому та Хмельницькій міській територіальній громаді;

2.2.4. підготовка необхідної інформації для затвердження схем та розкладів руху міського/приміського пасажирського транспорту загального користування в м.Хмельницькому та Хмельницькій міській територіальній громаді;

2.2.5. підготовка та організація проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міських/приміських автобусних маршрутах загального користування в м. Хмельницькому та Хмельницької міської територіальної громади;

2.2.6. укладання із переможцями конкурсів від імені виконавчого комітету міської ради договорів про організацію перевезення пасажирів на міських/приміських автобусних маршрутах загального користування в м. Хмельницькому та Хмельницької міської територіальної громади та здійснення контролю за виконанням їх умов шляхом проведення перевірок (в т.ч. комісійних);

2.2.7. у разі виявлення порушень умов договорів про організацію перевезення пасажирів на міських/приміських автобусних маршрутах загального користування в м. Хмельницькому та Хмельницької міської територіальної громади, ініціювання перед виконавчим комітетом міської ради розгляду питання про їх дострокове розірвання;

2.2.8. надання пропозицій щодо призначення тимчасових автомобільних перевізників для перевезення пасажирів на міських/приміських автобусних маршрутах загального користування в м. Хмельницькому та Хмельницької міської територіальної громади; терміном до 3-х місяців;

2.2.9. координація роботи пасажирського транспорту загального користування в м. Хмельницькому та Хмельницькій міській територіальній громаді;

2.2.10. погодження розрахунків суми компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автотранспортом на міських/приміських автобусних маршрутах в м. Хмельницькому та Хмельницької міської територіальної громади;

2.2.11. проведення від імені виконавчого комітету міської ради конкурсу з визначення особи (єдиного оператора), уповноваженої на впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському/приміському пасажирському транспорті загального користування та здійснення справляння плати за транспортні послуги у м. Хмельницькому та на території Хмельницької міської територіальної громади та укладання із переможцем від імені виконавчого комітету міської ради договору про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському/приміському пасажирському транспорті загального користування та здійснення справляння плати за транспортні послуги у м. Хмельницькому та на території Хмельницької міської територіальної громади;

2.2.12. проведення від імені виконавчого комітету міської ради конкурсного відбору суб’єктів господарювання для впровадження та надання в користування єдиної системи управління та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування у м. Хмельницькому та на території Хмельницької міської територіальної громади та укладання із переможцем конкурсного відбору від імені виконавчого комітету міської ради договору на впровадження та надання в користування єдиної системи управління та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування у м. Хмельницькому та на території Хмельницької міської територіальної громади;

2.2.13. координація діяльності комунальних підприємств транспорту (Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс», комунальне підприємство по організації роботи міського пасажирського транспорту);

2.2.14. залучення на договірних засадах підприємств, установ, організацій, що не належать до комунальної власності Хмельницької міської територіальної громади, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту на підставі рішень, прийнятих виконавчим комітетом міської ради;

2.2.15. здійснення моніторингу за станом проїжджої частини вулиць та доріг, по яких проходять маршрути міського/приміського пасажирського транспорту загального користування в м. Хмельницькому та на території Хмельницької міської територіальної громади;

2.2.16. здійснення контролю за правилами зупинки, стоянки та паркуванням транспортних засобів на території  Хмельницької міської територіальної громади;

2.2.17. погодження в межах своєї компетенції проєктів на ремонт, будівництво, реконструкцію об’єктів транспортної інфраструктури (транспортні магістралі, зупинки громадського транспорту) на території м. Хмельницького та Хмельницької міської територіальної громади;

2.2.18. погодження місць зупинки автобусів приміських маршрутів (які не включені до мережі приміських автобусних маршрутів загального користування Хмельницької міської територіальної громади), крім автостанцій, на території м. Хмельницького;

2.2.19. введення реєстру зупинок громадського транспорту м. Хмельницького та Хмельницької міської територіальної громади;

2.2.20. організація роботи щодо розроблення і здійснення заходів для покращення інвестиційного та інноваційного клімату у м. Хмельницькому та Хмельницької міської територіальної громади у транспортній сфері;

2.2.21. розгляд звернень громадян, підприємств, установ, організацій з питань, що належать до компетенції управління;

2.2.22. розробка проектів рішень міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови з питань роботи транспортної галузі м. Хмельницького та Хмельницької міської територіальної громади.

 

Розділ 3. ПРАВА УПРАВЛІННЯ

3.1. Управління має право:

3.1.1. залучати працівників інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

3.1.2. співпрацювати з підприємствами, установами, організаціями, науковими та проектними закладами в питаннях, що входять до сфери діяльності управління, розробляти разом з транспортними підприємствами заходи по покращенню роботи міського/приміського пасажирського транспорту м. Хмельницького та Хмельницької міської територіальної громади, збільшення його рентабельності, удосконалення маршрутів у комплексі для усіх видів транспорту;

3.1.3. одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, інших суб’єктів господарювання інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3.1.4. скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції;

3.1.5. інформувати міську раду, її виконавчий комітет та міського голову з питань роботи комунальних підприємств, координацію яких здійснює управління, вносити пропозиції щодо їх ліквідації чи реорганізації;

3.1.6. надавати пропозиції з вдосконалення організації дорожнього руху, розвитку транспортної інфраструктури у м. Хмельницькому та Хмельницької міської територіальної громади (погодження облаштування зупинок громадського транспорту, «заїзних кишень», місць для відпочинку водіїв, розворотів та паркування тощо);

3.1.7. здійснювати погодження проєктів на здійснення будь-яких ремонтно-будівельних робіт, пов’язаних із вулично-шляховою мережею м. Хмельницького та Хмельницької міської територіальної громади та можливим перекриттям/обмеженням/забороною руху міського/приміського пасажирського транспорту загального користування;

3.1.8. інформувати через засоби масової інформації населення м. Хмельницького та Хмельницької міської територіальної громади з питань роботи пасажирського транспорту загального користування;

3.1.9. складати відповідні акти про порушення перевізниками або його персоналом умов договорів про організацію перевезення пасажирів на міських/приміських автобусних маршрутах загального користування в м. Хмельницькому та Хмельницької міської територіальної громади, надавати обов’язкові приписи щодо їх усунення;

3.1.10. відповідно до вимог законодавства здійснювати фото- та відеофіксацію для встановлення наявності або відсутності порушень з питань дотримання перевізниками або його персоналом умов договорів про організацію перевезення пасажирів на міських/приміських автобусних маршрутах загального користування в м. Хмельницькому та Хмельницької міської територіальної громади;

3.1.11. розробляти проєкти рішень виконавчого комітету міської ради щодо встановлення тарифів на проїзд у громадському транспорті загального користування.

 

Розділ 4. КЕРІВНИЦТВО УПРАВЛІННЯ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯ

4.1. Штатний розпис, граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає міський голова в межах виділених асигнувань.

4.2. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою. Начальник управління в своїй діяльності підконтрольний та підзвітний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету та міському голові, відповідному профільному заступнику міського голови.

4.3. Начальник управління:

4.3.1. здійснює керівництво діяльністю управління, забезпечує виконання повноважень, покладених на нього, розподіляє обов’язки між працівниками та контролює їх роботу;

4.3.2. несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань і функцій, визначає ступінь відповідальності працівників управління, керівників структурних підрозділів управління;

4.3.3. у межах своєї компетенції видає накази, організовує та здійснює контроль за їх виконанням;

4.3.4. організовує підготовку проєктів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, контролює їх виконання посадовими особами управління;

4.3.5. визначає потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників управління;

4.3.6. у процесі виконання завдань, покладених на управління, забезпечує представництво його інтересів і співробітництво з іншими органами влади, а також підприємствами, установами, організаціями (незалежно від форми власності), об’єднаннями громадян тощо;

4.3.7. подає в межах повноважень пропозиції щодо заохочення чи накладення стягнень на працівників управління;

4.3.8. контролює стан трудової та виконавської дисципліни в управлінні;

4.3.9. здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності управління та вживає заходи щодо своєчасного розгляду їх звернень;

4.3.10. затверджує плани роботи управління та звіти щодо їх виконання;

4.3.11. здійснює інші повноваження відповідно до законодавства та цього Положення;

4.3.12. організовує виконання розпорядчих документів органів місцевого самоврядування;

4.3.13. підписує всі грошові, матеріальні, розрахункові, кредитні та інші документи разом з головним бухгалтером.

4.3.14. погоджує проєкти рішень, які виносяться на розгляд міської ради та її виконавчого комітету у відповідності до законодавства України, цього Положення та в межах питань, що відносяться до компетенції управління;

4.3.15. затверджує положення про структурні підрозділи управління.

4.4. У разі відсутності начальника управління, його обов’язки виконує заступник начальника управління або начальник відділу/завідувач сектором.

 

Розділ 5. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ

5.1. Управління утримується за рахунок коштів бюджету Хмельницької міської територіальної громади.

5.2. Майно, що перебуває на балансі управління є власністю Хмельницької міської територіальної громади і перебуває в оперативному управлінні.

 

Розділ 6. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ

6.1. Припинення діяльності управління (реорганізація/ліквідація) здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.2. В разі припинення управління його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного типу або зараховуються до бюджету Хмельницької міської територіальної громади.

6.3. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його затвердження міською радою.

 

Секретар міської ради В. ДІДЕНКО

Заступник начальника управління транспорту та зв’язку  С. ШЕПУРЕВ

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!