Проекти рішень міської ради

Про затвердження Положення про порядок надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення, порядок відшкодування коштів за їх надання та втрату чинності рішень сесії міської ради

 

Про затвердження Положення про порядок надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення, порядок відшкодування коштів за їх надання та втрату чинності рішень сесії міської ради

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, з метою сприяння створенню належних умов життєдіяльності для осіб з обмеженими фізичними можливостями, керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», «Про соціальні послуги», указами Президента України «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю» від 03.12.2015 №678/2015, «Про заходи щодо створення сприятливих умов для забезпечення соціальної, медичної та трудової реабілітації інвалідів» від 27.12.2005 №1845/2005, «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями» від 18.12.2007 №1228, постановами  Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення»  від 01.06.2020 №450, «Про затвердження критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг»  від 03.03.2020 №185, «Про організацію надання соціальних послуг» від 01.06.2020 №587, наказом Мінсоцполітики від 03.05.2022 №145 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги фізичного супроводу осіб з інвалідністю з порушенням зору», наказом Мінсоцполітики від 06.05.2021 №220 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги перекладу жестовою мовою», рішенням десятої сесії Хмельницької міської ради від 15.12.2021 №45 «Про затвердження Комплексної програми «Піклування» в Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2026 роки» (зі змінами та доповненнями), міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення, порядок відшкодування коштів за їх надання (згідно з додатком).

2. Визнати такими, що втратили чинність рішення шостої сесії міської ради від 18.05.2016 №73 «Про затвердження Положення про порядок надання послуги з перевезення людей на візках (соціальне таксі)», рішення вісімнадцятої сесії міської ради від 25.10.2017 №23 «Про внесення змін до Положення про порядок надання послуги з перевезення людей на візках (соціальне таксі)».

3. Відповідальність за виконанням рішення покласти на заступника міського голови М.Кривака.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.

 

Міський голова О.СИМЧИШИН

 

Додаток

до рішення сесії міської ради

від ____________ № ____

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення, порядок відшкодування коштів за їх надання

 

І. Загальні положення.

1.1. Дане Положення регулює порядок визначення Надавачів соціальних послуг шляхом соціального замовлення (формування соціального замовлення) та порядок відшкодування коштів за надані послуги.

1.2. Дане Положення розроблено на підставі законів України «Про соціальні послуги», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», указів Президента України «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю» від 03.12.2015 №678/2015, «Про заходи щодо створення сприятливих умов для забезпечення соціальної, медичної та трудової реабілітації інвалідів» від 27.12.2005 №1845/2005, «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями» від 18.12.2007 №1228, постанов  Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення» від 01.06.2020 №450, «Про затвердження критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг» від 03.03.2020 №185, «Про організацію надання соціальних послуг» від 01.06.2020 №587, наказу Мінсоцполітики від 03.05.2022 №145 "Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги фізичного супроводу осіб з інвалідністю з порушенням зору", наказом Мінсоцполітики від 06.05.2021 №220 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги перекладу жестовою мовою», рішення десятої сесії Хмельницької міської ради від 15.12.2021 №45 «Про затвердження Комплексної програми «Піклування» в Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2026 роки» (зі змінами та доповненнями) та інших нормативно-правових актів.

1.3. Основною метою надання даних послуг є забезпечення Хмельницькою міською радою у межах своїх повноважень, реалізації соціальної політики у сфері соціальної допомоги особам з інвалідністю, визначеної в законах України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», «Про соціальні послуги», указів Президента України «Про заходи щодо створення сприятливих умов для забезпечення соціальної медичної та трудової реабілітації інвалідів», «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями», постановою КМУ від 01.06.2020 №450 «Деякі питання надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення», Комплексної програми «Піклування» та інших нормативно-правових актах, забезпечення соціальними послугами в межах Хмельницької міської територіальної громади.

1.4. Основні поняття, які застосовуються в даному Положенні:

1.4.1. Категорії осіб для отримання соціальних послуг з перевезення мало мобільних груп населення з використанням спеціального транспортного засобу та звичайного транспортного засобу «соціальне таксі»:

- дорослі та діти з захворюваннями опорно-рухового апарату та іншими захворюваннями, які пересуваються на кріслах колісних, при наявності індивідуальної програми реабілітації з висновком про необхідність користування кріслом колісним або висновку ЛКК, зареєстровані/ задекларовані у Хмельницькій міській територіальній громаді та  включені до ЦБІ;

- діти з інвалідністю, що перебувають на обліку в ЄДАРП;

- особи з інвалідністю першої групи зареєстровані/задекларовані у Хмельницькій  міській територіальній громаді;

- особи з хронічною нирковою недостатністю, які потребують гемо або перитонеального діалізу та зареєстровані/задекларовані у Хмельницькій міській територіальній громаді;

- особи з інвалідністю з дитинства.

Категорії осіб для отримання послуги фізичного супроводу осіб з інвалідністю з порушенням зору:

- особи з інвалідністю з порушенням зору 1 групи, для яких фізичний супровід є основним або одним із основних засобів забезпечення їх життєдіяльності, зареєстровані/задекларовані у Хмельницькій міській територіальній громаді.

Категорії осіб для отримання послуги перекладу жестової мови:

- особи з інвалідністю 1 групи, з порушеннями слуху та мовлення, які мають комунікативний бар'єр через який не можуть самостійно вирішити питання своєї взаємодії у суспільстві та для яких жестова мова є основним або одним з основних засобів спілкування.

1.4.2. Надавач соціальних послуг - юридична та фізична особа – підприємець, включена до Реєстру  надавачів та отримувачів соціальних послуг, зареєстрована в установленому законодавством порядку, стала переможцем конкурсу та уклала договір з управлінням праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради. Надавач соціальних транспортних послуг повинен мати ліцензію на здійснення перевезення,  транспортний засіб, а для осіб, які користуються кріслом колісним окрім відповідної ліцензії на здійснення перевезень, спеціальний транспортний засіб.

1.4.3. Спеціальний транспортний засіб - автомобіль з підйомним пристроєм, гідравлічними підйомниками, з низьким рівнем підлоги, пандусами тощо, призначений для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, порушенням опорно-рухового апарату, іншими захворюваннями, які пересуваються на кріслах колісних.

1.5. Головним розпорядником коштів є управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради.

1.6. Послуги надаються в межах Хмельницької міської територіальної громади.

1.7. Послуги  надаються на безоплатній основі.

1.8. Відшкодування коштів за надані соціальні послуги здійснюється з бюджету Хмельницької міської територіальної громади в межах бюджетних асигнувань.

 

II. Порядок визначення надавачів соціальних послуг шляхом соціального замовлення

2.1. Для визначення Надавачів соціальних послуг шляхом соціального замовлення управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, керуючись постановою  КМУ від 01.06.2020 №450 «Деякі питання надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення» із змінами, визначає потреби населення адміністративно-територіальної одиниці/ територіальної громади в соціальних послугах відповідно до Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці/ територіальної громади в соціальних послугах, затвердженого Мінсоцполітики, затверджує та оприлюднює річний план проведення конкурсів, де міститься інформація щодо переліку соціальних послуг, категорій отримувачів соціальних послуг, орієнтовного періоду проведення конкурсу та граничних показників бюджетних коштів для виплати компенсації, оприлюднює оголошення про проведення конкурсу    на сайті Хмельницької міської ради та на сайті управління праці та соціального захисту населення, щодо визначення  юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які здійснюватимуть надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення.

Визначення Надавачів, які надаватимуть соціальні послуги здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про соціальні послуги», постанови КМУ №450 «Деякі питання надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення».

2.2. Надавачі, які бажають надавати соціальні послуги шляхом соціального замовлення повинні відповідати критеріям діяльності надавачів соціальних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 185 та включені до розділу «Надавачі соціальних послуг» Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг.

2.3. Переможця визначає  постійно діюча конкурсна комісія з питань здійснення  соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів, створена  начальником управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради.

2.4. Рішення про визначення Надавачів послуг оформляється протоколом. На підставі протоколу конкурсної комісії управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради та Надавачі  соціальних послуг, підписують договір про надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення та відшкодування надавачам вартості соціальних послуг. Договір укладається на умовах, що відповідають умовам конкурсу та конкурсній пропозиції надавача соціальних послуг на строк до кінця поточного року.

 

IІІ. Порядок прийому заявок для отримання транспортних послуг з перевезення маломобільних груп населення з використанням спеціального транспортного засобу, «соціального таксі»

3.1. Для отримання транспортної послуги з перевезення маломобільних груп населення, особа або її законний представник подає органу соціального захисту населення за місцем свого проживання/перебування заяву про надання соціальних послуг (далі – заява) у письмовій формі, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики, разом з документами, зазначеними у пункті 28 постанови КМУ від 01 червня 2020 року №587 «Про організацію надання соціальних послуг».

3.1.1. Під час дії на території України або адміністративно-територіальної одиниці надзвичайного або воєнного стану в разі відсутності в особи, яка потребує надання соціальних послуг, документів, визначених пунктом 28 цього Порядку, рішення про надання таких соціальних послуг приймається без їх подання за заявою такої особи. При цьому надавач соціальних послуг надає допомогу отримувачу соціальних послуг в оформленні заяви та/або документів для звернення в установленому порядку до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, центру надання адміністративних послуг, державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу для оформлення втрачених документів (паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, тимчасового посвідчення громадянина України, довідки про звернення за захистом в Україні, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення біженця, посвідки на тимчасове проживання, посвідки на постійне проживання).

3.2. Організація роботи по прийому заявок на надання транспортних послуг здійснюється працівником Надавача. За запитом Надавача послуги, в разі надання згоди одержувача послуги про збирання щодо нього інформації, Управління праці та соціального захисту населення надає Надавачу послуги інформацію про осіб, які користуються кріслом колісним і які мають право на отримання транспортної послуги.

3.3. Заявки на отримання транспортної  послуги приймаються за три дні до виїзду (в особливих випадках - не менш ніж за 1 день до виїзду). При цьому вказується день, час, початковий та кінцевий пункт маршруту, час виїзду та наявність особи, що супроводжує. Заявки реєструються в спеціальному журналі замовлень. На кожного отримувача соціальної послуги Надавач повинен вести особову справу.

3.4. Спецавтотранспорт використовується виключно за призначенням, в присутності особи, що супроводжує або соціального робітника.

3.5. Спецавтотранспорт використовується для перевезення до:

- місцевих державних адміністрацій та місцевого самоврядування, зокрема територіальних органів Пенсійного фонду України;

-  територіальних органів Національної поліції України;

- судових органів, нотаріусів та юристів;

- банківських установ;

- виконавців комунальних послуг, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ);

- підприємств з метою забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

- закладів охорони здоров’я, медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), лікарсько-консультативних комісій (ЛКК) та аптек;

- до місця роботи та у зворотному напрямі;

- закладів освіти;

- центрів надання адміністративних послуг;

- авто - залізничних вокзалів;

- для взяття участі в культурно-масових заходах, які проводяться в місті;

- заходах приурочених  державним святам;

3.6. Транспортні послуги надаються особам по заявці відповідно до укладених договорів:

3.6.1.  Особам з інвалідністю першої групи послуга надається не більше 16 разів на місяць (два рази – одна поїздка).

3.6.2. Дітям з інвалідністю не більше 40 разів на місяць (два рази – одна поїздка) виключно для відвідування навчальних закладів, комунальних закладів підпорядкованих Замовнику.

3.6.3. Особам з хронічною нирковою недостатністю (потребують гемо – або перитонеального діалізу) не більше 24 разів на місяць (два рази – одна поїздка).

3.7. При одночасному виклику транспорту, перевага надається заявникам, котрі повинні дістатись до медичних закладів, установ.

3.8. Не допускається використання спецавтотранспорту для:

- перевезення більше однієї особи в якості особи, що супроводжує одного Отримувача, не включаючи соціального робітника Надавача;

- перевезення громадян, якщо в наявності у них, або членів їх родин є у користуванні автомобільний транспорт, отриманий через органи соціального захисту населення;

- особистих поїздок працівників установи, яка надає послуги з перевезень;

3.9. Надавач транспортних послуг з перевезення маломобільних груп населення оформляє маршрутні листи, де зазначається мета поїздки, назва закладу, початкова та кінцева адреса маршруту та підпис отримувача послуги про  виконану заявку.

3.10. Транспортні послуги з перевезення маломобільних груп населення надаються безкоштовно, витрати понесені Надавачем послуги підлягають відшкодуванню в межах бюджетних асигнувань визначених на даний вид діяльності.

3.11. Питання, не врегульовані цим Положенням, вирішуються в індивідуальному порядку між Надавачем та Управлінням праці та соціального захисту населення згідно з нормами чинного законодавства України.

 

ІV. Порядок прийому заявок для отримання послуги фізичного  супроводу осіб з інвалідністю з порушенням зору

4.1. Для отримання послуги з фізичного супроводу осіб з порушенням зору, особа або її законний представник подає органу соціального захисту населення за місцем свого проживання/перебування заяву про надання соціальних послуг (далі – заява) у письмовій формі, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики, разом з документами, зазначеними у пункті 28 постанови КМУ від 01 червня 2020 року №587 «Про організацію надання соціальних послуг».

4.2. Організація роботи по прийому заявок на отримання послуги фізичного супроводу осіб з інвалідністю по зору першої групи здійснюється працівником Надавача.

4.3. Послуги фізичного супроводу замовляються особами з інвалідністю по зору першої групи телефоном.

4.4. Замовлення фіксується працівником Надавача в журналі обліку замовлень. Запис в журналі робить особа, яка прийняла таке замовлення телефоном.

4.5. Перелік об’єктів, до яких та (або) з яких здійснюється супровід осіб з інвалідністю по зору першої групи:

- місцевих державних адміністрацій та місцевого самоврядування, зокрема територіальних органів Пенсійного фонду України.

-  територіальних органів Національної поліції України;

- судових органів, нотаріусів та юристів;

-  банківських установ;

- виконавців комунальних послуг, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ);

- підприємств з метою забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

- закладів охорони здоров’я, медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), лікарсько-консультативних комісій (ЛКК) та аптек;

- незрячими батьками закладів освіти, в яких навчаються їхні діти для комунікації із педагогічними працівниками цих установ тощо;

- до місця роботи та у зворотному напрямі (надається не більше трьох місяців);

- при купівлі товарів, робіт і послуг.

4.6. Переважне право на фізичний супровід має особа, супровід якої ще не здійснювався раніше, або ж супровід якої здійснювався раніше, ніж інших одержувачів.

4.7. Послуги фізичного супроводу осіб з інвалідністю по зору першої групи, надаються безкоштовно, витрати понесені Надавачем послуги підлягають відшкодуванню Управлінням праці та соціального захисту населення в межах бюджетних асигнувань визначених на даний вид діяльності.

 

V. Порядок прийому заявок для отримання послуги перекладу жестовою мовою

5.1. Для отримання соціальної послуги перекладу жестовою мовою, особа або її законний представник подає органу соціального захисту населення за місцем свого проживання/перебування заяву про надання соціальних послуг (далі – заява) у письмовій формі, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики, разом з документами, зазначеними у пункті 28 постанови КМУ від 01 червня 2020 року №587 «Про організацію надання соціальних послуг».

5.2 Організація роботи по прийому заявок на отримання послуги перекладу жестовою мовою осіб з інвалідністю 1 групи,  з порушеннями слуху та мовлення, які мають комунікативний бар'єр через який не можуть самостійно вирішити питання своєї взаємодії у суспільстві, здійснюється працівником Надавача. Соціальні послуги отримувач замовляє телефоном або при особистому звернені до Надавача.

5.3.Строки надання соціальної послуги узгоджуються з отримувачем соціальної послуги та/або його законним представником з урахуванням визначеного ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги.

5.4. Основні заходи, що становлять зміст соціальної послуги, передбачають переклад жестовою мовою під час відвідування особами з порушеннями слуху та мовлення:

органів державної влади та місцевого самоврядування, зокрема органів Пенсійного фонду України, Державної служби зайнятості;

банківських установ;

виконавців комунальних послуг, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ);

підприємств, з метою забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

закладів охорони здоров’я, медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), лікарсько-консультативних комісій (ЛКК) та аптек;

закладів освіти, в яких навчаються діти нечуючих батьків для комунікації із педагогічними працівниками цих установ тощо;

при купівлі товарів, робіт і послуг;

інших установ, закладів, підприємств, організацій (за згодою надавача соціальної послуги);

при вирішенні громадських, особистих та побутових питань (за згодою надавача соціальної послуги).

У разі потреби за наявності відповідних технічних засобів усі заходи, що становлять зміст соціальної послуги, можуть надаватися дистанційно через засоби відеозв’язку.

5.5. Соціальна послуга перекладу жестовою мовою надається безоплатно, витрати понесені Надавачем послуги підлягають відшкодуванню Управлінням праці та соціального захисту населення в межах бюджетних асигнувань, визначених на даний вид діяльності.

 

V1. Права та обов’язки Отримувача, Управління праці та соціального захисту населення та Надавачів соціальних послуг шляхом соціального замовлення

6.1. Отримувач послуги має право на:

- повагу, компетентність, неупереджене ставлення з боку працівників Надавача;

- якісне надання соціальної послуги.

6.2. Отримувач зобов’язаний:

- по закінченню поїздки підтвердити особистим підписом, або підписом особи, що супроводжує фактичний пробіг та маршрут автомобіля і час його використання (для транспортної послуги);

- після прочитання тексту акту наданих послуг працівником Надавача по закінченню фізичного супроводу осіб з інвалідністю першої групи по зору підтвердити особистим підписом факт виконання послуги (для послуги з фізичного супроводу осіб з інвалідністю першої групи по зору);

- при оформленні попередньої заявки підтвердити її виконання не пізніше ніж за 24 години до поїздки або супроводу;

- при знятті заявки попередити працівника Надавача послуги не пізніше ніж за 24 години до виїзду автомобіля або супроводу;

- дотримуватись правил та графіку роботи Надавача послуги;

- з повагою ставитись до працівників Надавача послуги;

- дбайливо ставитись до майна Надавача послуги.

6.3. Надавач соціальних послуг:

- організовує роботу по наданню соціальних послуг та несе персональну відповідальність за виконання покладених завдань згідно з даним Порядком та відповідно до вимог, визначених державними стандартами соціальних послуг/договором.

- у межах своєї компетенції вирішує питання добору кадрів, затверджує функціональні обов’язки працівників, вживає заходів заохочення, а у разі порушень трудової дисципліни чи невиконання функціональних обов'язків - накладає стягнення;

- дотримується вимог з охорони праці, виробничої, санітарної і протипожежної безпеки;

- відповідає за ведення обліку та складання звітності.

6.4. Права та обов'язки Управління праці та соціального захисту населення:

- несе відповідальність за цільове використання коштів;

- здійснює контроль за наданням соціальних послуг шляхом проведення моніторингу надання соціальних послуг та оцінку їх якості.

 

VІI. Контроль за наданням  соціальних послуг шляхом соціального замовлення

7.1. Контроль за якістю надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення здійснює управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, інші уповноважені органи відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Відповідальність за використання спецавтотранспорту (для транспортної послуги) за цільовим призначенням, утримання спецавтотранспорту в належному технічному стані, економію пального, виконання службових обов’язків та дотримання виробничої дисципліни водіями, працівниками покладається на Надавачів послуг.

 

VIІI. Порядок відшкодування коштів за надані  соціальні послуги шляхом соціального замовлення

8.1. Відшкодування коштів за соціальні послуги шляхом соціального замовлення здійснюється управлінням праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради в межах виділених коштів з бюджету Хмельницької територіальної громади на підставі розрахунків про виконаний обсяг наданих соціальних послуг, маршрутних листів, актів наданих послуг та договору про відшкодування коштів за надані послуги.

8.2. Головний розпорядник коштів щомісячно до 5 числа місяця, наступного за звітним отримує від Надавача звіт про надання соціальних послуг, акт здавання-приймання наданих соціальних послуг, де зазначаються прізвища ім’я по батькові отримувачів соціальних послуг, яким було надано послуги згідно з умовами договору. Акт здавання-приймання наданих послуг підписується замовником і виконавцем.

8.3. Надавач несе персональну відповідальність за достовірність даних, що стосуються надання соціальних послуг, зокрема зазначених в акті здавання-приймання наданих соціальних послуг.

8.4. Замовник до 15 числа здійснює реєстрацію фінансових та бюджетних зобов’язань в органах Державної казначейської служби України в межах виділених бюджетних призначень.

8.5. При надходженні фінансування головний розпорядник коштів проводить відшкодування коштів за надані соціальні послуги на розрахункові рахунки Надавача.

 

Секретар міської ради В.ДІДЕНКО

Начальник управління праці та соціального захисту населення С.ВОРОНЕЦЬКИЙ

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!