Рішення міської ради

Про затвердження Положення про порядок розгляду питань, пов’язаних із самочинним будівництвом, створення та затвердження складу постійно діючої комісії з питань самочинного будівництва

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення десятої сесії

№24 від 25.04.2007 р.

Внесені зміни:

рішенням 18-ї сесії міської ради від 28.05.2008 №27

рішенням 24-ї сесії міської ради від 08.04.2009 №30

рішенням 7-ї сесії міської ради від 15.06.2011 №23

рішенням 28-ї сесії міської ради від 30.10.2013 №65

рішенням 36-ї сесії міської ради від 05.03.2014 №41

рішенням 39-ї сесії міської ради від 25.06.2014 №27

рішенням 6-ї сесії міської ради від 18.05.2016 №60

рішенням 29-ї сесії міської ради від 13.02.2019 №94

рішенням 5-ї сесії міської ради від 21.04.2021 №115

 

Про затвердження Положення про порядок розгляду питань, пов’язаних із самочинним будівництвом, створення та затвердження складу постійно діючої комісії з питань самочинного будівництва

 

Розглянувши пропозиції виконавчого комітету, з метою забезпечення інтересів територіальної громади міста, створення умов для дотримання забудовниками законодавства у сфері містобудування, затвердженої містобудівної документації при забудові територій м.Хмельницького, правил користування будинками і спорудами, жилими і нежилими приміщеннями, з урахуванням вимог ст.24, 29, 31 Закону України „Про планування і забудову територій” та керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок розгляду питань, пов’язаних із самочинним будівництвом (додаток 1).

2. Створити постійно діючу комісію з питань самочинного будівництва та затвердити її склад (додаток 2).

3. Установити, що забудовники, незалежно від форм власності, які без відповідного дозволу здійснили або здійснюють роботи по будівництву, реконструкції, реставрації, капітальному ремонту об’єктів містобудування, та які звертаються до органів місцевого самоврядування з питань прийняття в експлуатацію цих об’єктів, мають внести кошти до фонду соціально-економічного та культурного розвитку міста до прийняття рішення виконавчим комітетом про прийняття об’єкта в експлуатацію.

4. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення комісії з питань самочинного будівництва покласти на управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів.

5. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови І.Прокопця та директора департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів В.Швеця.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

Міський голова С.Мельник

 

Додаток 1

до рішення міської ради

від 25.04.2007 р. №24

 

Положення

про порядок розгляду питань, пов’язаних із самочинним будівництвом

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок розгляду питань, пов’язаних із самочинним будівництвом (далі - Положення), регулює процедуру розгляду питань, пов’язаних із самочинним будівництвом на території міста Хмельницького, з метою визначення можливості збереження самочинного будівництва, надання земельних ділянок під самочинно збудовані об’єкти або будівництво яких розпочато самочинно.

1.2. Положення поширюється на усіх фізичних та юридичних осіб незалежно від форми власності, а також громадян, які здійснили або здійснюють самочинне будівництво на території міста (далі-забудовник).

1.3. З метою проведення фахового розгляду питань, пов’язаних із самочинним будівництвом міською радою створюється постійно діюча комісія з питань самочинного будівництва (далі - комісія) та затверджується її склад..

1.4. Комісія у своїй роботі керується чинним законодавством України, державними будівельними нормами, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, цим Положенням.

1.5. Комісія розглядає, за поданням управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів (далі - управління архітектури та містобудування), лише питання, пов’язані із самочинним будівництвом, яке проводиться або проводилось забудовником незалежно від форми власності.

1.6. Комісія має право:

- розглядати документи та висновки, надані управлінням архітектури та містобудування з питань самочинного будівництва;

- запрошувати на свої засідання спеціалістів, зацікавлених осіб, скаржників, представників наглядових служб;

- подавати управлінню архітектури та містобудування свої пропозиції з питань, що пов’язані із самочинним будівництвом;

- під час розгляду питань своєї компетенції приймати до уваги соціальні, побутові чинники та громадську думку.

1.7. Комісія здійснює свою діяльність у формі засідань, на яких вивчаються надані матеріали та приймаються відповідні рішення шляхом голосування.

Засідання комісії є правомочними за умови участі у ньому більше половини членів комісії.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів комісії.

1.8. Рішення комісії оформлюється протоколом, який підписує її голова (у разі його відсутності – заступник голови комісії) та секретар.

1.9. Засідання комісії веде її голова, у разі його відсутності –заступник голови комісії.

1.10. Матеріали комісії зберігаються в управлінні архітектури та містобудування.

1.11. Засідання комісії за її рішенням може проходити у відкритому режимі за участі зацікавлених представників юридичних та фізичних осіб, громадян та засобів масової інформації.

1.12. Періодичність засідань комісії визначається її головою виходячи із потреб.

1.13. Суб’єкти, які здійснили або здійснюють самочинне будівництво, мають внести, незалежно від інших обов’язкових платежів, до прийняття об’єкта містобудування в експлуатацію, до цільового фонду соціально-економічного та культурного розвитку міста кошти у наступних розмірах (у відсотках від вартості об’єкта):

п/п

Функціональне призначення об'єкта

Рік будівництва

до 1991р. (включно)

1992- 2006р.р. (включно)

після

2006р.

1.

Об’єкти господарського призначення для обслуговування садибних, дачних та садових будинків (сараї, гаражі, літні кухні, туалети, інші господарські споруди).

0

0

3

2.

Об’єкти комерційного призначення в т.ч. реконструкція житла під комерційні потреби

8

14

17

3.

Об’єкти виробничого призначення

6

12

15

4.

Житлові будинки садибного, дачного та садового типу, прибудови до них

0

0

15

5.

Багатоквартирні житлові будинки

3

10

15

Вартість об’єкту містобудування обраховується шляхом множення вартості будівництва одного квадратного метра за укрупненими показниками вартості, що визначаються Держбудом України на площу об’єкту. У випадку, коли для об’єктів комерційної нерухомості укрупнені показники вартості не визначені, для розрахунків застосовується кошторисна вартість об’єкту.

1.14. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю з метою недопущення самочинного будівництва має використовувати усі права, надані Положенням про державний архітектурно-будівельний контроль, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1993 р. №225.

 

2. Розгляд питань, пов’язаних із збереженням самовільно збудованого нерухомого майна, або коли розпочате самочинне будівництво

2.1. Якщо забудовник не є власником або користувачем земельної ділянки, на якій здійснено (здійснюється) самочинне будівництво, він має право звернутися із заявою (клопотанням) до Хмельницької міської ради з проханням про збереження об’єкту та надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки для закінчення будівництва (у разі незавершеного будівництва) або для експлуатації об'єкту (у разі вже закінченого будівництва). 3аява (клопотання) подається на ім’я міського голови.

2.2. До заяви додаються наступні документи, які виготовляються за кошти забудовника:

 2.2.1. установчі документи (для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) або копії 1, 2 та 11 сторінок паспорта (для громадян);

2.2.2. документи, які підтверджують притягнення забудовника до відповідальності за правопорушення земельного законодавства та у сфері  містобудування;

2.2.3. технічний висновок спеціалізованої проектної організації, яка має право їх надавати, щодо відповідності стану будівельних конструкцій державним будівельним нормам та правилам, з обов’язковим зазначенням відсотку готовності об’єкту та можливості подальшої експлуатації (або продовження будівництва) самочинно збудованого (початого будівництвом) об'єкту, у тому числі генплан, архітектурно-планувальні рішення, конструктивні рішення, включаючи технічний висновок про стан несучих та огороджувальних конструкцій, фундаментів, стін, перекриття, покриття, забезпечення інженерними мережами, у тому числі погоджені з відповідними службами підключення до зовнішніх мереж;

2.2.4. висновки державних органів, що здійснюють контроль за дотриманням природоохоронних, санітарно-гігієнічних, протипожежних вимог, правил охорони праці та інших вимог у сфері містобудування відносно відповідності об’єкту цим вимогам;

2.2.5. нотаріально завірену заяву про зобов’язання забудовника нести усі витрати та ризики, пов’язані із оформленням самочинного будівництва, та відсутність у забудовника жодних вимог про відшкодування збитків, пов’язаних із можливою відмовою у збереженні об’єкта, який самочинно збудовано або будівництво якого розпочато самочинно, та відмовою у наданні міською радою дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки (наданні земельної ділянки в оренду) під таким об’єктом.

Заява разом із документами передається на розгляд управління архітектури та містобудування.

2.3. Заява (клопотання) подана без документів, зазначених у п. 2.2 цього Положення, залишається без розгляду, про що забудовник повідомляється письмово.

2.4. Управління архітектури та містобудування аналізує усі надані забудовником документів та разом із своїм висновком щодо можливості  збереження самочинно збудованого (початого будівництвом) об'єкта подає їх на розгляд постійно діючої комісії з питань самочинного будівництва.

У разі невідповідності об’єкта встановленим державним будівельним, протипожежним, санітарним, екологічним та іншим нормам і правилам, управління архітектури та містобудування готує висновок про неможливість збереження самочинно збудованого (початого будівництвом) об'єкта та подає його на розгляд постійно діючої комісії з питань самочинного будівництва.

2.5. Постійно діюча комісія з питань самочинного будівництва розглядає надані управлінням архітектури та містобудування матеріали протягом не більше 15 днів. На засідання комісії обов'язково має бути запрошено забудовника або його уповноваженого представника.

2.6. Постійно діюча комісія з питань самочинного будівництва за результатами розгляду поданих управлінням архітектури та містобудування матеріалів приймає щодо кожного об’єкту містобудування одне з наступних рішень:

а) щодо можливості збереження самовільно збудованого об’єкта (або завершення самовільно розпочатого будівництва) та рекомендує управлінню містобудування та архітектури, з урахуванням ст. 376 Цивільного кодексу України, підготувати документи, передбачені пунктом 2.7. цього Положення;

б) щодо можливості збереження самочинного збудованого об’єкту та доцільності визнання за територіальною громадою міста Хмельницького в особі міської ради права власності на нерухоме майно, яке самовільно збудоване на земельній ділянці, якою відповідно до Земельного кодексу України розпоряджається Хмельницька міська рада. При цьому комісія рекомендує відповідним виконавчим органам міської ради вжити вичерпні заходи відповідно до чинного законодавства України;

в) щодо неможливості збереження самовільно збудованого об’єкта (або завершення самовільно розпочатого будівництва) та рекомендує відповідним виконавчим органам міської ради та/або органам виконавчої влади вжити вичерпних заходів щодо знесення самочинного будівництва та звільнення земельної ділянки.

У випадках, коли самочинне будівництво ведеться на самовільно  зайнятій   земельній  ділянці,  і цим  її власнику-територіальній громаді завдано значної шкоди, комісія також може внести рекомендації відповідним виконавчим органам міської ради щодо підготовки відповідних матеріалів для притягнення забудовника до відповідальності, передбаченої Законом України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за самовільне зайняття земельної ділянки”.

2.7. У випадку прийняття постійно діючою комісією з питань самочинного будівництва рішення, передбаченого підпунктом а) пункту 2.6. цього Порядку, управління архітектури та містобудування протягом не більше 5 днів повідомляє забудовника про необхідність розроблення містобудівного обгрунтування.

2.8. 3абудовник замовляє у проектній організації, яка має відповідний дозвіл на виконання проектних робіт, містобудівне обгрунтування, порядок розроблення якого визначається ДБН Б.1.1-4-2002 „Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обґрунтування”, та самостійно погоджує його у встановленому порядку.

2.9. На підставі погодженого містобудівного обґрунтування, документів, передбачених пунктами 2.2. та 2.7. цього Порядку управління архітектури та містобудування, готує проекти рішень виконавчого комітету та міської ради щодо можливості збереження самовільно збудованого об'єкту та надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для експлуатації об’єкта (у разі самовільно закінченого будівництва) або для завершення будівництва та подальшої експлуатації об’єкта (у разі незавершеного самочинного будівництва).

Проекти рішень вносяться на найближчі чергові засідання і розглядаються виконавчим комітетом та міською радою у відповідності до їх регламентів.

2.10. Після прийняття міською радою рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, забудовник замовляє у землевпорядній організації, яка має відповідну ліцензію на виконання цього виду робіт, такий проект.

Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки проводиться забудовником за власний рахунок у встановленому земельним законодавством порядку.

2.11. На підставі погодженого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки управління земельних ресурсів та земельної реформи готує проекти рішень виконавчого комітету та міської ради про надання земельної ділянки в оренду під самовільно збудований об’єкт містобудування (у разі закінченого будівництва) або для завершення будівництва (у разі незавершеного будівництва).

У проекті рішення міської ради обов’язково зазначається, що забудовник зобов’язаний оформити, у встановленому законом порядку, право власності на самовільно збудований об’єкт.

Щодо об’єктів, будівництво яких розпочато самовільно та не закінчено, у проекті рішення міської ради також зазначається обов’язок розробити та узгодити робочий проект, отримати дозвіл інспекції державного архітектурно-будівельного контролю на виконання будівельних робіт, ввести об’єкт в експлуатацію та інші обов’язки, які покладаються на осіб при будівництві об’єктів містобудування.

2.12. На підставі прийнятого міською радою рішення, у встановленому законодавством порядку, управлінням земельних ресурсів та земельної реформи оформляється договір оренди земельної ділянки.

Договір оренди земельної ділянки підлягає державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

2.13. У випадку прийняття постійно діючою комісією з питань самочинного будівництва рішення, передбаченого підпунктом в) пункту 2.6 цього Положення, знесення об’єкта самочинного будівництва відбувається в порядку, передбаченому розділом 4 цього Положення із дотримання вимог чинного законодавства України.

 

3. Розгляд питань, пов’язаних із самочинним будівництвом, здійсненим на земельній ділянці, що належить забудовнику на праві власності або користування

3.1. У випадку, коли забудовник є власником або користувачем земельної ділянки, на якій здійснено самочинне будівництво, він повинен надати в управління містобудування та архітектури документи, передбачені пунктом 2.2 цього Положення, а також документи, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, для підготовки управлінням архітектури та містобудування висновку, передбаченого пунктом. 2.4., та внесення цього питання на розгляд постійно діючої комісії з питань самочинного будівництва.

3.2. Якщо будівництво об’єкта на ділянці, що належить забудовнику, не завершено, то після прийняття комісією рішення, передбаченого підпунктом а) пункту 2.6. цього Положення, забудовник зобов’язаний у встановленому законом порядку отримати дозвіл на будівництво, розробити і погодити проектну документацію, отримати від інспекції державного архітектурно-будівельного контролю дозвіл на виконання будівельних робіт та ввести об’єкт в експлуатацію.

 

4. Порядок виявлення та знесення об’єктів самочинного будівництва

4.1. При виявленні фактів самочинного будівництва посадові особи органів місцевого самоврядування, громадяни повідомляють про них один із наступних органів місцевого самоврядування: департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів, управління архітектури та містобудування, управління земельних ресурсів та земельної реформи, інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю.

4.2. Інформація щодо фактів самочинного будівництва у день надходження передається до інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, яка у встановленому законодавством порядку протягом не більше трьох робочих днів проводить перевірку з виїздом на місце та вживає вичерпних заходів для притягнення правопорушника до відповідальності у відповідності до чинного законодавства.

4.3. У випадку відсутності у забудовника правовстановлюючих документів на земельну ділянку, управління земельних ресурсів та земельної реформи повідомляє протягом не більше 5 робочих днів Облдержземінспекцію з метою притягнення забудовника до відповідальності за порушення земельного законодавства.

4.4. Після притягнення забудовника до відповідальності управління архітектури та містобудування письмово повідомляє забудовника про вимогу протягом 30 днів добровільно знести об’єкт, збудований самовільно, та привести земельну ділянку до стану, в якому вона знаходилася до моменту забудови (даний термін може бути подовжено у випадку об’єктивної неможливості здійснити знесення в зазначений термін) та попереджає його про передбачені законом наслідки невиконання добровільного знесення об’єкту самочинного будівництва.

4.5. У випадку надходження від забудовника, після отримання повідомлення, передбаченого п. 4.4 цього Положення, заяви з проханням про збереження об’єкта та набуття законних прав на об’єкт самочинного будівництва, управління архітектури та містобудування повідомляє забудовника про необхідність подати документи, передбачені розділом 2 цього Положення. У випадку надання таких документів протягом не більше одного місця застосовуються процедури, передбачені розділами 2 та 3 цього Положення.

4.6. У випадку невиконання забудовником вимоги про добровільне знесення об’єкту та відсутності його заяви з проханням про збереження об’єкта та набуття законних прав на об’єкт самочинного будівництва департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів готує позов до суду у відповідності до вимог ст. 376 Цивільного кодексу України. У випадку, якщо земельна ділянка не належить забудовнику, у судовому позові зазначається вимога про звільнення земельної ділянки.

У випадку прийняття судом відповідного рішення, перебудова або знесення об’єкта самочинного будівництва виконується у порядку виконавчого провадження, визначеному законом.

4.7. Питання, пов’язані із істотним відхиленням від проекту будівництва, що суперечить суспільним інтересам, або порушує права інших осіб, а також питання, пов’язані з істотним порушенням будівельних норм та правил, вирішуються в порядку, передбаченому пунктами 5.1 та 5.2 цього Положення.

 

5. Вирішення інших питань, пов’язаних із самочинним будівництвом

5.1. У разі виявлення істотного відхилення від проекту будівництва, що суперечить суспільним інтересам або порушує права інших осіб, або істотного порушення будівельних норм і правил, після притягнення інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю такого забудовника до відповідальності за порушення містобудівного законодавства, управління архітектури та містобудування:

а) направляє матеріали до постійно діючою комісії з питань самочинного будівництва з метою визначення ступеню істотного відхилення від проекту будівництва, його суперечності суспільним інтересам, порушення прав інших осіб або істотного порушення будівельних норм і правил;

б) пропонує забудовнику добровільно усунути за його рахунок допущені порушення та встановлює відповідний строк для цього (приведення об’єкта містобудування у первісний стан, проведення відповідної перебудови, якщо це можливо та не порушує права інших осіб, вжиття інших заходів).

5.2. У разі невиконання у встановлені строки вимог, вказаних у пункті 5.1 цього Положення, департамент архітектури , містобудування та земельних ресурсів готує позов до суду про зобов’язання забудовника провести знесення або відповідну перебудову об’єкта.

У випадку, якщо проведення такої перебудови є неможливим або забудовник відмовляється від її проведення, таке нерухоме майно, за рішенням суду, підлягає знесенню за рахунок забудовника. При цьому забудовник зобов’язаний відшкодувати особі, яка здійснила або за дорученням якої здійснено таке знесення, витрати, пов’язані із приведенням земельної ділянки до попереднього стану.

5.3. Якщо забудовник вже здійснив або здійснює самочинне будівництво, а оформлення (надання) земельної ділянки, у відповідності до законодавства, не потребується, зокрема у випадку реконструкції нежилого приміщення або реконструкції квартири у багатоквартирному будинку зі зміною її функціонального призначення, то після притягнення його до відповідальності за порушення містобудівного законодавства та у випадку прийняття постійно діючою комісією з питань самочинного будівництва рішення, передбаченого підпунктом а) пункту 2.6. цього Порядку, забудовник має право:

а) звернутися із заявою (клопотанням) до міської ради з проханням про збереження об’єкта (у випадку коли будівництво завершено) чи з проханням про надання дозволу на завершення будівництва і збереження об’єкта (у випадку, коли будівництво не завершено);

б) надати в управління архітектури та містобудування документи, передбачені п. 2.2. цього Положення;

в) отримати в управлінні архітектури та містобудування висновок щодо відповідності самочинно збудованого об’єкта державним будівельним нормам та можливості збереження цього об’єкта містобудування;

г) одержати дозвіл виконавчого комітету міської ради на завершення будівництва (якщо будівництво не закінчено);

д) розробити та узгодити робочий проект (якщо будівництво не закінчено);

е) отримати дозвіл інспекції державного архітектурно-будівельного контролю на виконання будівельних робіт (якщо будівництво не закінчено);

є) пред’явити об’єкт самочинного будівництва державній приймальній (технічній) комісії для прийняття в експлуатацію у встановленому законодавством порядку;

ж) у встановленому законодавством порядку оформити право власності на збудоване майно.

 

6. 3аключні положення

6.1. Усі рішення, дії або бездіяльність органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, громадян, юридичних та фізичних осіб, пов’язані із виконанням вимог цього Положення, можуть бути оскаржені у суді відповідно до чинного законодавства України.

 

Секретар міської ради В.Лесков

 

Додаток 2

до рішення міської ради

від 25.04.2007 р. №24

 

Склад

постійно діючої комісії з питань самочинного будівництва

Голова комісії – заступник міського голови.

Заступник голови комісіїначальник інспекції державного архітектурно-будівельного контролю.

Секретар комісії – директор комунального підприємства „Будконтроль”.

Члени комісії:

- директор департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів;

- завідуюча відділом з питань екології та раціонального природокористування;

- начальник міського управління земельних ресурсів Держкомзему України (за згодою);

- начальник управління архітектури та містобудування;

- начальник управління земельних ресурсів та земельної реформи;

- завідуючий відділом капітального будівництва;

- голова постійної комісії міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (за згодою);

- начальник юридичного відділу департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів.

- голова постійної комісії з питань забезпечення законності, правопорядку та зв’язку з військовими частинами.

 

Секретар міської ради В.Лесков

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!