Рішення міської ради

Про затвердження Положення про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам в місті Хмельницькому

 

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення двадцятої сесії

№30 від 31.01.2018 р.

 

Про затвердження Положення про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на території Хмельницької міської територіальної громади

 

Внесені зміни:

рішенням 22-ї сесії міської ради від 21.12.2022 №53

 

Розглянувши пропозицію постійної комісії міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, експертний висновок постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики та дерегуляції, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.1993р. №284 «Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам», Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності», Земельним та Цивільним кодексами України, з метою створення єдиних організаційно-правових та економічних засад визначення розмірів та порядку відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам в місті, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок визначення та відшкодування збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам на території Хмельницької міської територіальної громади (далі Положення), що додається.

2. Управлінню земельних ресурсів внести відповідні зміни в рішення виконавчого комітету міської ради «Про створення комісії для визначення збитків власникам землі та землекористувачам» від 26.07.2012 року №657.

3. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови А.Бондаренка та Управління земельних ресурсів.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

Міський голова О.СИМЧИШИН

 

Додаток

до рішення сесії міської ради

від 31.01.2018р. №30

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на території Хмельницької міської територіальної громади (далі – Положення) визначає порядок визначення та відшкодування збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам, які заподіяні вилученням (викупом) та тимчасовим зайняттям земельних ділянок, встановленням обмежень щодо їх використання, погіршенням якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей земельних ділянок або приведенням їх у непридатний для використання стан та неодержанням доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок.

1.2. Положення розроблено відповідно до Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності», постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року «Про порядок визначення та відшкодування збитків власника землі та землекористувачам» №284 та спрямовано на створення єдиних організаційно-правових та економічних засад визначення розмірів і порядку відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на території Хмельницької міської територіальної громади.

1.3. Власникам землі та землекористувачам відшкодовуються збитки, заподіяні вилученням (викупом) та тимчасовим зайняттям земельних ділянок, встановленням обмежень щодо їх використання, погіршенням якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей земельних ділянок або приведенням їх у непридатний для використання стан та неодержанням доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок, самовільним зайняттям земельних ділянок, використанням земельних ділянок без оформлення документів, що посвідчують право на земельну ділянку відповідно до закону, в інших випадках, коли особа використовує земельну ділянку з порушенням земельного законодавства.

1.4. Відшкодуванню підлягають:

вартість житлових будинків, виробничих та інших будівель і споруд, включаючи незавершене будівництво;

вартість плодоягідних та інших багаторічних насаджень;

вартість лісових і дерево-чагарникових насаджень;

вартість водних джерел (колодязів, ставків, водоймищ, свердловин тощо), зрошувальних і осушувальних систем, протиерозійних і протиселевих споруд;

понесені витрати на поліпшення якості земель за період використання земельних ділянок з урахуванням економічних показників, на незавершене сільськогосподарське виробництво (оранка, внесення добрив, посів, інші види робіт), на розвідувальні та проектні роботи;

інші збитки власників землі і землекористувачів, у тому числі орендарів, включаючи і неодержані доходи, якщо вони обґрунтовані.

Неодержаний дохід - це дохід, який міг би одержати власник землі, землекористувач, у тому числі орендар, із земельної ділянки і який він не одержав внаслідок її вилучення (викупу) або тимчасового зайняття, обмеження прав, погіршення якості землі або приведення її у непридатність для використання за цільовим призначенням у результаті негативного впливу, спричиненого діяльністю підприємств, установ, організацій та громадян.

1.5. Розгляд документів з метою визначення збитків власникам землі та землекористувачам проводить комісія (далі – Комісія), склад якої затверджується рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради.

 

2. Функції та повноваження Комісії

2.1. Формою роботи Комісії є засідання. Комісія проводить засідання у разі потреби, але не рідше одного разу у квартал.

2.2. Визначення розміру збитків покладається на Комісію.

2.3. Комісія має право:

- одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності відповідну інформацію, довідкові та інші матеріали у межах своєї компетенції та згідно з чинним законодавством України;

- звертатися із запитами, залучати до роботи та запрошувати на свої засідання працівників органів виконавчої влади, управлінь, об’єднань, підприємств, організації та установ незалежно від форми власності, відповідно до чинного законодавства України.

2.4. Роботу Комісії організовує та направляє голова Комісії, який:

- забезпечує, в разі надходження заяв, скликання та веде засідання Комісії;

- визначає коло питань, що вирішуються на черговому засіданні;

- дає доручення членам Комісії та перевіряє їх виконання;

- керує діяльністю Комісії;

- підписує протокол засідання комісії та акти визначення розміру збитків.

2.5. За відсутності голови Комісії його функції виконує заступник голови Комісії.

2.6. Організаційне та документальне забезпечення роботи Комісії виконує секретар, який:

- погоджує з головою Комісії дату проведення засідання і за п`ять робочих днів до засідання Комісії сповіщає про це членів Комісії;

- веде протокол засідання Комісії та несе персональну відповідальність за його збереження.

2.7. Під час засідань Комісії ведеться протокол, який підписується головуючим на засіданні Комісії та секретарем Комісії. Протоколи Комісії зберігаються в Управлінні земельних ресурсів Хмельницької міської ради протягом трьох років з дати їх оформлення.

2.8. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо у ньому беруть участь більше половини її членів.

2.9. У разі, коли збитки заподіяні погіршенням якості земель або приведенням їх у непридатний для використання за цільовим призначенням стан, до роботи Комісії залучаються  також представники санітарно-епідеміологічних і природоохоронних органів.

2.10. Представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які допустили порушення вимог законодавства у сфері земельних відносин своїми діями або бездіяльністю, запрошуються секретарем Комісії за 10 календарних днів до дня розгляду питання на засідання Комісії рекомендованим листом, в якому зазначається дата, час та місце проведення засідання Комісії. Повноваження усіх запрошених на засідання Комісії осіб повинні бути належним чином оформлені та підтверджені (довіреність, паспорт).

 

3. Матеріали що подаються на Комісію

3.1. Підготовку та подання матеріалів на засідання Комісії здійснює Управління земельних ресурсів Хмельницької міської ради.

3.2. На засідання Комісії подаються наступні матеріали:

- копія рішення Хмельницької міської ради про надання в оренду або поновлення права оренди земельної ділянки, будь-яке інше рішення Хмельницької міської ради, яке стосується даної земельної ділянки та особи, щодо якої розглядається питання відшкодування збитків (при наявності);

- акт обстеження земельної ділянки в натурі (на місцевості), який складається у довільній формі посадовими особами Управління земельних ресурсів Хмельницької міської ради;

- документ, що підтверджує право власності на нерухоме майно або інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об’єкта нерухомого майна (при наявності нерухомого майна на земельній ділянці);

- нормативна грошова оцінка або вартість 1 кв.м. земельної ділянки за відповідні періоди фактичного використання земельної ділянки;

- матеріали притягнення до адміністративної відповідальності порушників земельного законодавства (в разі наявності);

- попередній розрахунок суми збитків, наданий Управлінням земельних ресурсів;

- документ, що підтверджує право на земельну ділянку або інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (в разі наявності);

- відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо власника землі або землекористувача та особи, яка нанесла збитки;

- інформація відповідного податкового органу про плату за землю;

- копії матеріалів листування Хмельницької міської ради та її виконавчих органів з підприємствами, установами, організаціями та з фізичними особами, якими нанесені збитки (при наявності);

- копії письмового повідомлення підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, якими нанесені збитки, про час та дату засідання Комісії з документальним підтвердженням його відправлення;

- інші документи, що підтверджують використання або невикористання земельної ділянки суб’єктами з порушенням вимог земельного законодавства.

 

4. Порядок розгляду матеріалів та нарахування збитків

4.1. У разі відсутності представника підприємства, установи, організації або громадянина (громадян), які будуть відшкодовувати збитки при розгляді питання вперше та відсутності офіційної письмової згоди на розгляд питання щодо визначення розміру збитків без їх участі, розгляд відповідного питання переноситься. Повторне відкладення розгляду цього питання може мати місце лише за наявності поважних причин, підтверджених письмово.

4.2. Відсутність особи, що завдала шкоду, при повторному розгляді питання щодо визначення розміру збитків не зупиняє його розгляду та не є перешкодою для прийняття Комісією відповідного рішення.

4.3. Визначення розміру збитків Комісією проводиться на підставі попереднього розрахунку збитків, наданого Управлінням земельних ресурсів разом з іншими документами.

4.4. У разі використання земельної ділянки без документів, що підтверджують право користування, збитки визначаються за фактичний період користування земельною ділянкою, але не більше ніж за останні 3 роки.

4.5. У випадку неоформлення документу, що посвідчує право користування земельною ділянкою у строк, встановлений рішенням Хмельницької міської ради про надання або поновлення права оренди земельної ділянки, збитки визначаються після закінчення строку, встановленого даним рішенням.

4.6. Розмір збитків при використанні земель без оформлення правовстановлюючого документу на землю визначається:

- для підприємств, установ та організацій, що належать до державної та комунальної власності, громадських організацій інвалідів України, їх підприємств, установ, організацій, релігійних організацій України – у розмірі земельного податку, визначеного вимогами розділу XIII Податкового кодексу України;

- для інших землекористувачів – у розмірі орендної плати, визначеної з врахуванням ст.288 Податкового кодексу України.

4.7. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів від загального складу Комісії, у разі рівного розподілу голосів голос голови Комісії вважається вирішальним.

4.8. Результати роботи Комісії оформляються актом (додаток №1) в двох примірниках, що підписуються головою або його заступником – головуючим на засіданні та секретарем. До акту додаються відповідні розрахунки, що стали підставою для визначення розміру збитків.

4.9. Один примірник акта залишається в матеріалах справи Комісії, другий долучається до рішення виконкому про його затвердження.

 

5. Порядок відшкодування збитків

5.1. Акт Комісії з визначення розміру збитків власникам землі та землекористувачам підлягає затвердженню рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради, проект рішення якого готується Управлінням земельних ресурсів.

5.2. Після затвердження акта рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради Управління земельних ресурсів у 10-денний строк направляє власнику землі або землекористувачу та підприємству, установі, організації, громадянину, які будуть відшкодовувати збитки,  повідомлення про необхідність відшкодування збитків.

5.3. У повідомленні зазначається пропозиція щодо добровільного відшкодування збитків та попередження про необхідність інформування у письмовій формі у 10-денний термін з дня отримання повідомлення про результати розгляду для врегулювання спору у досудовому порядку.

До повідомлення додаються:

- витяг з рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради про затвердження акту про визначення збитків;

- зразок заяви про згоду добровільного відшкодування збитків (додаток №2).

5.4. Повідомлення підписується начальником Управління земельних ресурсів та надсилається юридичним та фізичним особам рекомендованим листом з повідомленням про вручення (або вручається особисто під підпис).

5.5. У разі визнання вимог, зазначених у повідомленні та надання згоди добровільного відшкодування збитків у письмовій формі (додаток №2), Управління земельних ресурсів ставить на контроль виконання зобов’язань особою, якою завдано збитки.

5.6. Збитки відшкодовуються власникам землі підприємствами, установами, організаціями та громадянами, що їх заподіяли, за рахунок власних коштів не пізніше місяця після отримання повідомлення, передбаченого пунктами 5.2. та 5.3. цього Положення.

5.7. За заявою фізичної або юридичної особи на підставі рішення Комісії може бути надано відтермінування або розтермінування на відшкодування збитків, але на строк не більше шести місяців, про що зазначається в рішенні виконавчого комітету міської ради.

5.8. Збитки відшкодовуються на рахунок власника землі або землекористувача, якому вони заподіяні. У випадку, завдання збитків територіальній громаді міста Хмельницького, збитки відшкодовуються шляхом сплати коштів до міського бюджету.

5.9. У випадку невиконання фізичною або юридичною особою зобов’язань щодо відшкодування збитків, підтвердженого у відповідності до п.п.5.5 даного Положення, недосягнення сторонами згоди або неотримання заяви про згоду добровільного відшкодування збитків за результатами розгляду повідомлення про необхідність відшкодування збитків у встановлений строк з урахуванням поштового обігу, Управління земельних ресурсів передає матеріали до юридичного відділу Хмельницької міської ради або до органів прокуратури для підготовки позову про примусове відшкодування збитків в судовому порядку.

5.10. Питання, що не врегульовані цим Положенням, вирішуються згідно з чинним законодавством України.

 

Секретар міської ради М.Кривак

В.о. начальника управління земельних ресурсів та земельної реформи Л.Кожемяко

 

Додаток №1

 

АКТ №

щодо визначення та відшкодування розміру збитків власникам землі та землекористувачам

 

«___»________20__  р                                                                                           м.Хмельницький

 

Комісія для визначення збитків власникам землі та землекористувачам, яка діє на підставі рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 26.07.2012р. №657 зі змінами у складі:

 

Голова комісії:                                              __________________

Заступник голови комісії:                         ___________________

Секретар комісії:                                          ___________________

Члени комісії:                                               ___________________

(П.І.Б. членів Комісії)

 

Власник землі або землекористувач,

якому заподіяли збитки                              ____________________

 

Особа, яка завдала шкоду                           ___________________

 

 

ВСТАНОВИЛА

 

1. Земельна ділянка, яку використовують розташована за адресою: ______________________

__________________________________________________________________.

2. Площа земельної ділянки, яка використовується _____________________ кв.м.

3. Підстава використання земельної ділянки __________________________________________

__________________________________________________________________.

4. Нормативна грошова оцінка або вартість 1 м2 становить ______________________________

__________________________________________________________________.

5. Період використання земельної ділянки без правовстановлюючих документів ___________

__________________________________________________________________.

6. Цільове використання земельної ділянки __________________________________________

__________________________________________________________________.

7. Розмір збитків, завданих власнику землі або землекористувачу становить _______________

__________________________________________________________________.

8. Термін, що встановлений для сплати завданих збитків _______________________________

__________________________________________________________________.

 

Додаток: розрахунок розміру збитків на _____арк. у ____прим.

 

 

Голова Комісії                                   _______________________________ (П.І.Б.)

 

 

Секретар Комісії                              _______________________________ (П.І.Б.)

 

Додаток №2

 

Хмельницькій міській раді

Міському голові

О.Симчишину

 

__________________________________________

(ПІБ громадянина/повна назва

__________________________________________

юридичної особи)

__________________________________________

(адреса реєстрації/юридична адреса)

________________________________________

(місцезнаходження - адреса офісу)

________________________________________

 

________________________________________

(номери контактних телефонів)

 

Заява

Ознайомившись з результатами розгляду матеріалів Комісії, розрахунком суми збитків, рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради від __________ №______, погоджуюсь на врегулювання спору у досудовому порядку та зобов’язуюсь у визначений рішенням термін сплатити нараховану суму збитків у сумі ___________________ грн.

 

Цим клопотанням надаю згоду на обробку моїх персональних даних, які містяться у клопотанні та доданих документах

 

«____» ____________ 20___ р.

 

__________________________________                                      ______________

(прізвище та ініціали)                                                                                                                  (підпис)

 

(Замінено в назві, в текстовій частині рішення та по

тексту додатку словосполучення «в місті

Хмельницькому» на словосполучення «на території

Хмельницької міської територіальної громади» відповідно до

рішення 22-ї сесії міської ради від 21.12.2022 №53)

(Замінено в текстовій частині словосполучення

та по тексту додатку словосполучення «управління

земельних ресурсів та земельної реформи департаменту

архітектури, містобудування та земельних ресурсів» на

словосполучення «Управління земельних ресурсів» відповідно до

рішення 22-ї сесії міської ради від 21.12.2022 №53)

File link
Розмір: 100 КБ
Формат: doc

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!