Рішення міської ради

Про затвердження Порядку подання та розгляду пропозицій щодо передачі об’єктів в комунальну власність міста та утворення і роботи комісії з питань передачі об’єктів в комунальну власність міста

 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення сорок другої сесії

№17 від 17.09.2014 р.

 

Внесені зміни:

рішенням 7-ї сесії міської ради від 14.07.2021 №39

 

Про затвердження Порядку подання та розгляду пропозицій щодо передачі об’єктів в комунальну власність Хмельницької міської територіальної громади та утворення і роботи комісії з питань передачі об’єктів в комунальну власність Хмельницької міської територіальної громади

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради, з метою забезпечення ефективності розгляду питань, пов’язаних із прийняттям-передачею до комунальної власності територіальної громади міста Хмельницького об’єктів соціальної інфраструктури, згідно зі статтею 6 Закону України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, пунктами 5, 6 Положення про порядок передачі в комунальну власність державного житлового фонду, що перебуває у повному господарському віданні або в оперативному управлінні підприємств, установ та організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 1995 року №891, постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року №1482 “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок подання та розгляду пропозицій щодо передачі об’єктів в комунальну власність Хмельницької міської територіальної громади та утворення і роботи комісії з питань передачі об’єктів в комунальну власність Хмельницької міської територіальної громади (додається).

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови А.Нестерука та управління житлової політики і майна міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань роботи житлово-комунального господарства.

 

Міський голова  С.Мельник

 

Додаток

до рішення сесії міської ради

від 17.09.2014р. №17

 

Порядок

подання та розгляду пропозицій щодо передачі об’єктів в комунальну власність Хмельницької міської територіальної громади та утворення і роботи комісії з питань передачі об’єктів в комунальну власність Хмельницької міської територіальної громади

 

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» та Положення про порядок передачі у комунальну власність державного житлового фонду, що перебував у повному господарському віданні або оперативному управлінні підприємств, установ та організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.1995р. №891 із змінами та доповненнями, постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.1998р. №1482 "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності".

1.2. Цей Порядок визначає основні вимоги до подання та розгляду пропозицій щодо безоплатної передачі в комунальну власність Хмельницької міської територіальної громади об’єктів, які перебувають у державній власності, комунальній власності територіальних громад сіл, селищ, міст або приватній власності, а також утворення і роботи комісії з питань передачі.

1.3. Об’єктами передачі є:

1.3.1. цілісні майнові комплекси підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів (далі – підприємства);

1.3.2. нерухоме майно (будівлі, споруди, у тому числі приміщення (після їх виділення в окрему облікову одиницю (інвентарний об’єкт), об’єкти незавершеного будівництва;

1.3.3. інше окреме індивідуально визначене майно, зокрема, зовнішні мережі електро-, тепло-, газо-, водопостачання та водовідведення (далі – інженерна інфраструктура);

1.3.4. акції (частки, паї), що належать державі у майні господарських товариств;

1.3.5. об’єкти житлового фонду (житлові будинки або окремі квартири), гуртожитки та інші об’єкти соціальної інфраструктури (навчальні заклади, заклади культури, фізичної культури та спорту, охорони здоров’я, соціального забезпечення, дитячі оздоровчі табори), у тому числі не завершені будівництвом.

Об’єкти соціальної інфраструктури передаються разом з майном підприємств, що обслуговували ці об’єкти, у тому числі основними фондами, ремонтно-будівельними базами, майстернями, транспортними засобами, прибиральною технікою, в частині, що визначається комісією з питань передачі об’єктів, яка здійснює передачу.

1.4. Пропозиція щодо передачі об’єктів у комунальну власність може виходити від органів, уповноважених управляти державним майном, самоврядних організацій, яким передано в користування державне майно (далі – самоврядні організації), місцевих органів виконавчої влади, відповідних органів місцевого самоврядування, господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) та інших власників об’єктів (далі ініціатори).

1.5. Передача об’єктів усіх форм власності у комунальну власність Хмельницької міської територіальної громади здійснюється за згодою міської ради.

1.6. Передача об’єктів у комунальну власність Хмельницької міської територіальної громади є підставою для передачі у комунальну власність земельної ділянки, на якій розміщений об’єкт передачі.

 

ІІ. Розгляд пропозицій щодо прийняття об’єктів (крім житлового фонду) у комунальну власність Хмельницької міської територіальної громади

2.1. Пропозиції щодо надання згоди на прийняття об’єктів у комунальну власність Хмельницької міської територіальної громади подаються на ім'я міського голови. До пропозицій додаються:

2.1.1. висновок експлуатуючих організацій, на баланс яких вони передаються про можливість (неможливість) експлуатації та прийняття на баланс;

2.1.2. технічна документація на об’єкт передачі;

2.1.3. правовстановлюючий документ, який підтверджує приналежність майна (свідоцтво про право власності або інший документ, що підтверджує право власності на об'єкт передачі).

2.2. Пропозиції щодо передачі об’єктів у комунальну власність Хмельницької міської територіальної громади з доданими документами направляються до управління міської ради, відповідно до сфери діяльності, для підготовки відповідного проекту рішення на розгляд сесії міської ради.

2.3. Підставою для проведення роботи щодо передачі об’єктів у комунальну власність Хмельницької міської територіальної громади є рішення міської ради про надання згоди на таку передачу.

2.4. Після прийняття рішення міської ради про надання згоди на прийняття в комунальну власність управління міської ради, відповідно до сфери діяльності, повідомляє ініціатора про необхідність створення комісії з питань передачі.

2.5. Ініціатор зобов’язаний письмово повідомити управління міської ради, відповідно до сфери діяльності, про готовність до передачі об’єкта та надати свого представника (-ів) для участі в роботі комісії, а також наступні документи:

2.5.1. рішення власника або органу, уповноваженого управляти майном про передачу майна у комунальну власність Хмельницької міської територіальної громади;

2.5.2. витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об’єктів, права на які підлягають державній реєстрації, та документи, які посвідчують право на земельну ділянку;

2.5.3. виписку про первісну та залишкову балансову вартість об’єкта передачі за даними бухгалтерського обліку або за вимогою експлуатуючих організацій, звіт про оцінку майна, виконаного суб’єктом оціночної діяльності та затвердженого в установленому порядку уповноваженим органом;

2.5.4. титул будов та проектно-кошторисну документацію на об’єкти незавершеного будівництва.

2.6. Передача об’єктів здійснюється комісією з питань передачі об’єктів у комунальну власність Хмельницької міської територіальної громади (далі – комісія), яка утворюється рішенням виконавчого комітету міської ради за поданням управління міської ради, відповідно до сфери діяльності.

До складу комісії входять представники підприємств, на баланс яких передаються об’єкти та зовнішні мережі, профільного управління міської ради, фінансового управління міської ради, управління житлової політики і майна міської ради, представники юридичних та фізичних осіб, майно яких підлягає передачі, інші спеціалісти у разі необхідності.

Комісію очолює заступник міського голови згідно з розподілом функціональних обов’язків.

2.7. Перше організаційне засідання комісії скликається не пізніше двотижневого терміну після її створення. Наступні засідання скликаються у міру потреби.

2.8. Комісія з питань передачі об’єктів визначає технічний стан об’єкта передачі та на підставі обстеження (форма акта обстеження додаток №1), а у разі  потреби і висновків спеціалістів, що можуть бути залучені до роботи в комісії у якості її членів, встановлює відповідність його фізичного зносу даним бухгалтерського обліку. Якщо об’єкт передачі відповідно до висновків комісії визнано таким, що потребує ремонту, комісія надає пропозиції виконавчому комітету міської ради щодо джерел фінансування і терміну виконання робіт, у тому числі із залученням в установленому порядку коштів юридичних та фізичних осіб, майно яких підлягає передачі. Визначає, у разі потреби, додаткові умови передачі.

2.9. У разі, коли об’єктами передачі є цілісні майнові комплекси підприємств, нерухоме майно (у тому числі об’єкти незавершеного будівництва), акції (частки, паї) у майні господарських товариств, їх вартість визначається шляхом проведення незалежної оцінки майна. Вартість іншого окремого індивідуально визначеного майна підприємств визначається на підставі даних бухгалтерського обліку за умови її відповідності справедливій ринковій ціні.

2.10. Передача оформляється актом приймання-передачі за формою, встановленою постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.1998р. №1482 «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності». Акт складається у чотирьох примірниках, підписується головою та всіма членами комісії і затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради за поданням управління міської ради, відповідно до сфери діяльності.

2.11. Підприємства, установи чи організації, що передають об’єкт в комунальну власність, додають до акта приймання-передачі розрахунки витрат на його утримання, акти обстеження основних засобів (додаток), в т.ч.: мереж електро-, тепло-, газо-, водопостачання і водовідведення, телефонізації та радіофікації, складені спеціалістами експлуатуючих організацій. Право власності на об’єкт передачі виникає з дати підписання акта приймання-передачі, а у випадках, передбачених Законом, з дня державної реєстрації такого майна.

2.12. До акта приймання-передачі підприємства, як цілісного майнового комплексу, додаються:

2.12.1. копія статуту підприємства;

2.12.2. контракт з керівником підприємства;

2.12.3. договір оренди цілісного майнового комплексу (в разі наявності);

2.12.4. договори найму (оренди) нежитлових приміщень (в разі наявності);

2.12.5. бухгалтерський баланс (кошторис доходів і витрат), складений на останню звітну дату, з відміткою органу державної податкової служби про його прийняття.

2.13. До акта приймання-передачі акцій (часток, паїв), що належать суб’єктам права державної власності у майні господарських товариств, додаються:

2.13.1. нотаріально засвідчені копії статуту, установчого договору товариства;

2.13.2. бухгалтерські баланси господарського товариства на останню звітну дату;

2.13.3. документ, який засвідчує право власності на акції, що належить суб’єктам права державної власності у майні господарських товариств (у разі існування акцій у документарній формі – акції або сертифікат на сумарну номінальну вартість акцій акціонерного товариства, а у разі існування акцій у бездокументарній формі або їх знерухомлення – виписку про стан рахунку у цінних паперах), або документ, що засвідчує право власності на частку, пай у майні господарського товариства;

2.13.4. договір з уповноваженою особою, яка здійснює управління акціями (частками, паями) у майні господарських товариств.

2.14. До акта приймання-передачі нерухомого та окремого індивідуально визначеного майна додаються:

2.14.1. витяг з Державного реєстру на нерухоме майно та їх обмежень щодо об’єктів, права на які підлягають державній реєстрації та документ, який посвідчує право на земельну ділянку (крім об’єктів інженерної інфраструктури);

2.14.2. виписка з бухгалтерського балансу, складеного на останню звітну дату, про вартість об’єкта передачі або звіт про незалежну оцінку, виконаний суб’єктом оціночної діяльності та затверджений в установленому порядку;

2.14.3. технічні паспорти на об’єкти нерухомості та технічна документація на об’єкти інженерної інфраструктури;

2.14.4. титул будов та проектно-кошторисна документація – у разі передачі об’єктів незавершеного будівництва;

2.14.5. договір найму (оренди) приміщень (в разі наявності).

 

ІІІ. Розгляд пропозицій щодо передачі житлового фонду у комунальну власність Хмельницької міської територіальної громади

3.1. Пропозиції про передачу житлового фонду у комунальну власність Хмельницької міської територіальної громади подаються на ім'я міського голови.

3.2. У пропозиціях зазначається: назва майна та характеристика інженерних мереж, які призначені для його обслуговування, місцезнаходження майна, найменування та місцезнаходження підприємства-балансоутримувача.

3.3. В разі передачі мереж електро-, тепло-, газо-, водопостачання та водовідведення, а також будівель, призначених для обслуговування цього фонду (бойлерні, котельні, каналізаційні та водопровідні споруди, обладнання тощо) до пропозиції додаються висновки підприємств, на баланс яких вони передаються про можливість/неможливість експлуатації та прийняття на баланс.

3.4. До пропозицій, у випадку передачі об’єктів приватного житлового фонду, додається витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об’єктів, права на які підлягають державній реєстрації та документів, які посвідчують право на земельну ділянку.

3.5. Пропозиції щодо передачі об’єктів у комунальну власність Хмельницької міської територіальної громади з доданими документами направляються до управління житлової політики і майна для підготовки відповідного проекту рішення на розгляд сесії міської ради.

3.6. Підставою для проведення роботи по передачі житлового фонду у комунальну власність Хмельницької міської територіальної громади є рішення міської ради про надання згоди на таку передачу.

3.7. Управління житлової політики і майна міської ради повідомляє ініціатора про надання згоди на прийняття житлового фонду в комунальну власність, а також про необхідність створення комісії з питань передачі.

3.8. Ініціатор зобов’язаний письмово повідомити управління житлової політики і майна міської ради про готовність до передачі об’єкта та надати свого представника (-ів) для участі в роботі комісії, а також наступні документи:

3.8.1. рішення власника або органу уповноваженого управляти майном про передачу у комунальну власність Хмельницької міської територіальної громади;

3.8.2. виписку про первісну та залишкову балансову вартість об’єкта передачі за даними бухгалтерського обліку або звіт про оцінку майна, виконаного суб’єктом оціночної діяльності та затвердженого в установленому порядку (у випадку передачі об’єктів приватного житлового фонду);

3.8.3. інвентарну справу на об’єкт передачі;

3.8.4. акт прийняття в експлуатацію об’єкта передачі;

3.8.5. плани зовнішніх мереж.

3.9. Передача житлового фонду здійснюється комісією з питань приймання житлового фонду у комунальну власність, яка утворюється рішенням виконавчого комітету міської ради за поданням управління житлової політики і майна міської ради.

До складу комісії з питань приймання житлового фонду входять представники управління житлової політики і майна міської ради, фінансового управління міської ради, відділу обліку та розподілу житлової площі міської ради, відповідних підприємств, на баланс яких передається житловий фонд та об’єкти інженерної інфраструктури, регіонального відділення Фонду державного майна України (у випадку передачі об’єктів державного житлового фонду), підприємства, установи чи організації, що передають житловий фонд.

Комісію очолює заступник міського голови згідно з розподілом функціональних обов’язків.

3.10. Перше організаційне засідання комісії скликається не пізніше двотижневого терміну після її створення. Наступні засідання скликаються у міру потреби.

3.11. Комісія з питань приймання житлового фонду визначає технічний стан будівлі та на підставі обстеження, а у разі потреби і висновків спеціалістів, що можуть бути залучені до роботи в комісії у якості її членів, встановлює відповідність його фізичного зносу даним бухгалтерського обліку. Вартість об'єктів передачі визначається за їх балансовою вартістю, а об'єктів приватного житлового фонду відповідно до законодавства з питань оцінки майна.

3.12. Підприємства, установи чи організації, що передають житловий фонд в комунальну власність, додають до акта приймання-передачі розрахунки витрат на його утримання, акти обстеження основних засобів (згідно додатку), в т.ч.: мереж електро-, тепло-, газо-, водопостачання і водовідведення, телефонізації та радіофікації, складені спеціалістами експлуатуючих організації.

3.13. Передача житлового фонду у комунальну власність проводиться за наявності документації, яка зазначена в пункті 3.8. цього Порядку.

У разі відсутності необхідної документації вона відновлюється за рахунок підприємства, установи чи організації, що передає житловий фонд у комунальну власність.

3.14. Передача оформляється актом приймання-передачі за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 1995р. №891 «Про затвердження Положення про порядок передачі у комунальну власність державного житлового фонду, що перебував у повному господарському віданні або оперативному управлінні підприємств, установ та організацій». Акт складається в чотирьох примірниках, підписується всіма членами комісії з питань приймання житлового фонду у комунальну власність та затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради, за поданням управління житлової політики і майна міської ради.

3.15. Службове житло, що передається у комунальну власність, рішенням виконавчого комітету міської ради закріплюється за відповідними організаціями.

3.16. До акта приймання-передачі житлового фонду у комунальну власність додаються:

3.16.1. технічний паспорт;

3.16.2. акт передачі наявного службового житла;

3.16.3. договір оренди нежитлових приміщень;

3.16.4. акт передачі договорів найму жилих приміщень.

Зміна умов договорів найму або оренди здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

ІV. Фінансування видатків, пов’язаних з передачею об’єктів житлового фонду, гуртожитків та інших об’єктів соціальної інфраструктури.

4.1. Видатки, пов’язані з капітальним ремонтом об’єктів житлового фонду, гуртожитків та інших об’єктів соціальної інфраструктури, що передаються у комунальну власність (крім видатків, пов’язаних з капітальним ремонтом об’єктів соціальної інфраструктури, які передаються у комунальну власність відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом») відшкодовуються з бюджету міста за рахунок коштів, передбачених у бюджеті на такі цілі, та пайової участі підприємств, господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), у розмірі по 50 відсотків суми витрат, необхідних для проведення капітального ремонту цих об’єктів. Обсяг витрат визначається комісією з питань передачі об’єктів.

4.2. Порядок залучення і використання коштів або інших матеріальних активів підприємств, господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), що спрямовуються на капітальний ремонт об’єктів соціальної інфраструктури визначається в договорах, які укладаються між підприємствами, господарськими товариствами, створеними у процесі приватизації (корпоратизації) та відповідними житлово-комунальними підприємствами міської ради, яким передається житловий фонд на баланс.

4.3. Видатки пов’язані з утриманням об’єктів соціальної інфраструктури, відшкодовуються з бюджету міста починаючи з бюджетного періоду, що настає за роком передачі їх у комунальну власність, відповідно до законодавства.

4.4. Видатки, пов'язані з капітальним ремонтом гуртожитків (їх цілісних майнових комплексів), на які поширюється дія Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», що передаються у власність територіальних громад згідно з цим Законом, здійснюються за рахунок передбачених на це, відповідно до державної програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад, коштів державного та місцевих бюджетів.

 

V. Завдання, компетенція, організація роботи комісії з питань передачі об’єктів в комунальну власність

5.1. Основною формою роботи комісії є засідання, що скликаються її головою у міру потреби. Рішення комісії оформлюється протоколом засідання, що підписується головуючим на засіданні.

5.2. Засідання комісії:

5.2.1. є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її членів;

5.2.2. скликається у міру потреби;

5.2.3. приймає рішення в межах своєї компетенції, відкритим голосуванням більшістю голосів з числа присутніх, яке оформлюється протоколом засідання.

5.3. Голова комісії (а за його відсутності – його заступник):

5.3.1. здійснює керівництво діяльністю комісії;

5.3.2. скликає засідання комісії, вносить питання на її розгляд.

5.4. Заступник голови комісії організовує виконання обстеження технічного стану об'єкта, що передається, та визначає перелік недоліків, які необхідно усунути та суми коштів, необхідні для усунення недоліків.

5.5. Секретар комісії:

5.5.1. забезпечує запрошення всіх членів комісії, не пізніше ніж за 5 календарних днів до її засідання;

5.5.2. формує порядок денний засідання комісії;

5.5.3. веде протокол засідання, копію якого в подальшому надсилає членам комісії.

5.6. Члени комісії:

5.6.1. беруть участь у засіданнях комісії;

5.6.2. подають пропозиції до порядку денного засідання комісії та готують питання для розгляду;

5.6.3. забезпечують обстеження об'єкта, що передається в комунальну власність Хмельницької міської територіальної громади;

5.6.4. готують перелік зауважень та недоліків щодо об'єкта (-ів) прийняття-передачі в комунальну власність Хмельницької міської територіальної громади, які повинен усунути власник майна;

5.6.5. надають зауваження та рекомендації щодо прийняття-передачі об'єкта (-ів) в комунальну власність Хмельницької міської територіальної громади;

5.6.6. беруть участь у вирішенні питання щодо прийняття-передачі об'єкта (-ів) в комунальну власність Хмельницької міської територіальної громади та подальшого його обслуговування;

5.6.7. підтверджують підписами акт прийняття-передачі об'єкта (-ів) в комунальну власність Хмельницької міської територіальної громади тощо.

 

Секретар міської ради К.Чернилевський

Начальник управління ЖКГ В.Чапайда

 

Додаток до Порядку подання та розгляду пропозицій щодо

передачі об’єктів в комунальну власність Хмельницької

міської територіальної громади та утворення і роботи комісії

з питань передачі об’єктів в комунальну власність

Хмельницької міської територіальної громади

АКТ

обстеження основних засобів

«          »  _____________  20___ р.

 

На підставі рішення                                                                                                                     

                                                                                                                                                               

проведено огляд                                                                                                                            

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                               

(назва об’єкта)

що передається в експлуатацію від                                                                                     

                                                                                                                                                               

 

На момент передачі об’єкт знаходиться в                                                                        

                                                                                                                                                               

 

Первісна вартість                                                                                                                        

                                                                                                                                                               

 

Залишкова вартість                                                                                                                    

                                                                                                                                                               

 

 

Вид і шифр майна (обладнання)

Рік побудови

Дата вводу в експлуатацію (місяць, рік)

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело фінансування                                                                                               

Коригуючий коефіцієнт на ступінь навантаження                                          

Стисла характеристика об’єкта                                                                               

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

Об’єкт технічним умовам             відповідає/не відповідає                             

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

(вказати, що саме не відповідає)

 

Доробки                       потрібна / непотрібні                                                         

                                                                                                                                                 

(вказати, що саме потрібно)

Результати випробування об’єкта 

                                                                                                                                                      

Висновки комісії                                                                                                                    

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

 

Додатки                                                                                                                                     

(перелік технічної документації)

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                         

 

Члени комісії:

 

 

 

 

 

посада

 

ПІБ

підпис

 

 

 

 

 

 

посада

 

ПІБ

підпис

 

 

 

 

 

 

посада

 

ПІБ

підпис

 

 

 

 

 

 

посада

 

ПІБ

підпис

 

 

 

 

 

 

посада

 

ПІБ

підпис

 

 

 

Секретар міської ради К.Чернилевський

Начальник управління ЖКГ  В.Чапайда

 

 

 

(В тексті та додатку до рішення вирази «комунальну власність міста», «комунальна власність територіальної громади», «комунальна власність територіальної

громади міста»  та «комунальна власність територіальної громади м.Хмельницького» на  «комунальну власність Хмельницької міської територіальної громади»,

вираз «управління житлово-комунального господарства» на «управління житлової політики і майна»,

в пункті 2.6 розділу ІІ додатку до рішення вираз «управління комунального майна» на «управління житлової політики і майна» у відповідних відмінках,

виключено вираз «управління комунального майна» з пункту 3.9 розділу ІІІ додатку до рішення відповідно до

рішення 7-ї сесії міської ради від 14.07.2021 №39)

File link
Розмір: 131 КБ
Формат: doc

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!