Рішення міської ради

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), надання земельних ділянок в оренду, постійне користування та про

 

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення тридцять другої сесії

№60 від 26.06.2019 р.

 

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), надання земельних ділянок в оренду, постійне користування та продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення

 

Розглянувши пропозицію постійної комісії з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, звернення Сохи В.І., керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, Законами України «Про землеустрій», «Про Державний земельний кадастр», «Про оцінку земель», рішенням дев’ятнадцятої сесії міської ради від 29.08.2012 №64 із внесеними змінами та доповненнями, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити фізичній особі Галкіну Григорію Якимовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул.Свободи,15/1-Г площею 2217 м2 кадастровий номер 6810100000:03:004:0164 у зв’язку із внесенням виправлених відомостей про земельну ділянку до Державного земельного кадастру.

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки фізичній особі згідно з додатком 1.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати її в оренду фізичній особі згідно з додатком 2.

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати її в постійне користування юридичній особі згідно з додатком 3.

5. Надати юридичній особі земельні ділянки в оренду згідно з додатком 4.

6. Продати Соха Віктору Івановичу, земельну ділянку несільськогосподарського призначення по вул.Курчатова,6Б, площею 302 м2 (кадастровий номер 6810100000:02:001:0179) для обслуговування відкритої мийки автомобілів за ціною 108 862,00 грн. (сто вісім тисяч вісімсот шістдесят дві грн. 00 коп.) без урахування податку на додану вартість. Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, код КВЦПЗ – 12.11-для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу.

7. Фізичній та юридичній особі надати документи, необхідні для укладання договору оренди землі у чотирьохмісячний термін (від дати прийняття даного рішення).

7.1. Управлінню земельних ресурсів та земельної реформи під час розрахунку орендної плати за землю застосовувати коефіцієнт кратності 12 на термін один рік з дня державної реєстрації права оренди для орендарів, які у термін, визначений рішенням міської ради, не надали документи, необхідні для укладення договору оренди землі, за виключенням випадків, коли документи не були подані не з вини орендаря.

7.2. По закінченню строку, на який буде укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов’язки за умовами договору, має переважне право поновити його на новий строк. У цьому разі орендар повинен не раніше ніж за 60 днів та не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку дії договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію.

8. Юридичній особі зареєструвати право постійного користування земельною ділянкою в установленому законом порядку.

9. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови А.Бондаренка і управління земельних ресурсів та земельної реформи.

10. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

Міський голова О.Симчишин

 

Додаток 1

до рішення сесії міської ради

від 26.06.2019р. №60

СПИСОК

фізичних осіб, яким затверджуються проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок

п\п

Назва фізичних осіб

Місце розташування та кадастровий номер земельної ділянки

Цільове використання, підстава та категорія земель

Код класифікації видів цільового призначення земель

Площа,

м2

1.

Соха Віктор Іванович

м.Хмельницький,

вул.Курчатова,6-Б,

6810100000:02:001:0179

для обслуговування відкритої мийки автомобілів (рішення двадцять сьомої сесії міської ради від 14.12.2018 №56, витяг з протоколу засідання постійно діючої комісії з питань самочинного будівництва від 06.08.2015)

Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

12.11-для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу

302

 

Секретар міської ради М.Кривак

Завідувач юридичного відділу Л.Демчук

В.о. начальника управління земельних ресурсів та земельної реформи Л.Матвеєва

 

Додаток 2

до рішення сесії міської ради

від 26.06.2019р. №60

СПИСОК

фізичних осіб, яким затверджуються проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надаються земельні ділянки в оренду

п\п

Назва фізичних осіб

Місце розташування та кадастровий номер земельної ділянки

Цільове використання, підстава та категорія земель

Код класифікації видів цільового призначення земель

Площа,

м2

Термін оренди

1.

Кізляр Олег Олександрович

м. Хмельницький,

вул. Проскурівська,107/2-А,

6810100000:04:003:0129

для обслуговування торгівельного центру (рішення двадцять сьомої сесії міської ради від 14.12.2018 №57, договори купівлі-продажу від 13.07.2010 р/н1669, від 22.12.2017 р/н957)

Категорія земель – землі житлової та громадської забудови

03.07-для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

44

на 10 років

 

Секретар міської ради М.Кривак

Завідувач юридичного відділу Л.Демчук

В.о. начальника управління земельних ресурсів  та земельної реформи Л.Матвеєва

 

Додаток 3

до рішення сесії міської ради

від 26.06.2019р. №60

СПИСОК

юридичних осіб, яким затверджуються проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надаються земельні ділянки в постійне користування

п\п

Назва юридичних осіб

Місце розташування та кадастровий номер земельної ділянки

Цільове використання, підстава та категорія земель

Код класифікації видів цільового призначення земель

Площа,

м2

1.

Хмельницький дошкільний навчальний заклад №30 «Журавлик»

м.Хмельницький,

вул.Володимирська,40,

6810100000:01:006:0306,

6810100000:01:006:0305

для обслуговування будівлі дошкільного закладу (рішення двадцять п’ятої сесії міської ради від 10.10.2018 №90, свідоцтво по право власності САЕ №603511 від 30.05.2012, довідка від 12.03.2018 №01-23/721)

Категорія земель – землі житлової та громадської забудови

03.02-для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти

6105, в т.ч.

діл.№1-5980,

діл.№2-125

 

Секретар міської ради М.Кривак

Завідувач юридичного відділу Л.Демчук

В.о. начальника управління земельних ресурсів та земельної реформи Л.Матвеєва

 

Додаток 4

до рішення сесії міської ради

від 26.06.2019р. №60

СПИСОК

юридичних осіб, яким надаються земельні ділянки в оренду

п/п

Назва юридичних осіб

Місце розташування та кадастровий номер земельної ділянки

Цільове використання, підстава та категорія земель

Код класифікації видів цільового призначення земель

Площа,

м2

Термін оренди

1.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Перший Криворізький хлібокомбінат»

м.Хмельницький,

вул.Тернопільська,8,

6810100000:09:006:0100

для обслуговування цілісного майнового комплексу (договір купівлі-продажу від 16.05.2019 р/н179)

Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

11.02-для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

18501

на 10 років

2.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Перший Криворізький хлібокомбінат»

м.Хмельницький,

вул.Тернопільська,12/2,

6810100000:09:006:0255

для обслуговування будівлі складу непродовольчих товарів (договір купівлі-продажу від 16.05.2019 р/н180)

Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

11.02-для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

1473

на 10 років

3.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Перший Криворізький хлібокомбінат»

м.Хмельницький,

вул.Мирного,4,

6810100000:16:007:0475

для обслуговування цілісного майнового комплексу та будівлі цеху по переробці зерно продуктів (в комплексі з млином добовою переробкою зерна 175 т/доба) (договори купівлі-продажу від 16.05.2019 р/н182, р/н181)

Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

11.02-для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

22826

на 10 років

4.

Приватне підприємство «Алмаз-Плюс»

м.Хмельницький,

вул.Красовського,6/1,

6810100000:07:003:0124

для обслуговування виробничо-складського майданчика з козловим краном (акт приймання-передачі майна від 01.10.2012)

Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

11.02-для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

609

на 3 роки

 

Секретар міської ради М.Кривак

Завідувач юридичного відділу Л.Демчук

В.о. начальника управління земельних ресурсів та земельної реформи Л.Матвеєва

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!