Рішення міської ради

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, надання земельних ділянок в оренду, постійне користування, внесення змін в рішення сесії міської ради, погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки,

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення тридцять четвертої сесії

№70 від 09.10.2019 р.

 

 

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, надання земельних ділянок в оренду, постійне користування, внесення змін в рішення сесії міської ради, погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, поновлення договорів оренди землі, внесення змін в рішення сесії міської ради та зміну коду КВЦПЗ земельної ділянки

 

Розглянувши пропозицію постійної комісії з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, керуючись Земельним кодексом України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про землеустрій”, “Про Державний земельний кадастр”, рішенням дев’ятнадцятої сесії міської ради від 29.08.2012 №64 із внесеними змінами та доповненнями, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни:

1.1. в графу 3 пункту 19 додатку 4 рішення 32-ї сесії міської ради від 26.06.2019 №55 замінивши вираз «6810100000:06:003:0093» на вираз «6810100000:03:005:0729» відповідно до поданого клопотання Вовк С.В., Коваль В.В.;

1.2. в графу 5 пункту 7 додатку 1 рішення тридцятої сесії міської ради від 17.04.2019 №84, виклавши її в новій редакції: «11.03 - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств» відповідно до поданого клопотання ТОВ «МТМ».

2. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надати їх в оренду юридичним та фізичним особам згідно з додатком 1.

3. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надати їх в постійне користування юридичним особам згідно з додатком 2.

4. Припинити право користування земельними ділянками, розірвати договори оренди землі №041074200114 від 09.07.2010, №379/01 від 16.11.2018, №221/01 від 18.06.2018, №995/01 від 29.12.2015 за згодою сторін та надати земельні ділянки в оренду фізичній та юридичній особам згідно з додатком 3.

5. Надати фізичній та юридичній особам земельні ділянки в оренду згідно з додатком 4.

6. Надати юридичній особі земельну ділянку в постійне користування згідно з додатком 5.

7. Погодити фізичним особам технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки згідно з додатком 6.

8. Поновити договори оренди земельних ділянок фізичним та юридичним особам шляхом укладання додаткових угод на тих самих умовах, крім розміру орендної плати, яка змінюється на підставі рішень другої сесії міської ради від 15.12.2010 № 20, дев’ятнадцятої сесії міської ради від 29.08.2012 № 64, нормативної грошової оцінки та терміну оренди згідно з додатком 7.

9. Припинити приватному акціонерному товариству «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» право користування земельною ділянкою по прс. Миру, 101-А площею 9679 м2 кадастровий номер 6810100000:16:007:0042 шляхом розірвання договору оренди землі №681010004000744 від 23.08.2012 за згодою сторін та надати її в постійне користування приватному акціонерному товариству «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» для обслуговування будівлі навчального закладу та гуртожитку на 130 місць.

10. Змінити код КВЦПЗ земельної ділянки по вул. Мирного, 34/1 площею 1700 м2 кадастровий номер 6810100000:17:001:0032 з «03.15 – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови» на «03.10 – для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку)» відповідно до поданого клопотання Петяка А.В.

11. Фізичним та юридичним особам надати документи, необхідні для укладання договору оренди землі у чотирьохмісячний термін (від дати прийняття даного рішення).

11.1. Управлінню земельних ресурсів та земельної реформи під час розрахунку орендної плати за землю застосовувати коефіцієнт кратності 12 на термін один рік з дня державної реєстрації права оренди для орендарів, які у термін, визначений рішенням міської ради, не надали документи, необхідні для укладення договору оренди землі, за виключенням випадків, коли документи не були подані не з вини орендаря.

11.2. По закінченню строку, на який буде укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов’язки за умовами договору, має переважне право поновити його на новий строк. У цьому разі орендар повинен не раніше ніж за 60 днів та не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку дії договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію.

12. Фізичним та юридичним особам надати документи, необхідні для укладання додаткової угоди про поновлення договору оренди землі.

13. Юридичним особам зареєструвати право постійного користування земельними ділянками в установленому законом порядку.

14. Управлінню земельних ресурсів та земельної реформи при підготовці додаткових угод про поновлення договорів оренди землі вносити зміни в договори оренди землі доповнивши текстову частину кадастровим номером та кодом КВЦПЗ земельної ділянки у разі його відсутності.

15. При укладанні додаткової угоди про внесення змін до договору оренди землі №681010004001077 від 24.12.2012 Волянській, Я.В. змінити площу земельної ділянки з 3098 м2 на 2995 м2.

16. При укладанні додаткової угоди про внесення змін до договору оренди землі №681010004000271 від 29.12.2011 Жук Л.Ф. змінити площу земельної ділянки з 5000 м2 на 601 м2.

17. Передавати земельні ділянки на умовах благоустрою прилеглої території та її освітлення.

18. Направити рішення Державній податковій інспекції в м. Хмельницькому для контролю за повним і своєчасним стягненням до бюджету плати за землю.

19. Юридичні та фізичні особи, зазначені у даному рішенні, які мають намір здійснити забудову земельної ділянки у м. Хмельницькому, зобов’язані взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Хмельницького в порядку передбаченому чинним законодавством та згідно рішення двадцять другої сесії  Хмельницької міської ради № 23 від 17.12.2008 із внесеними змінами та доповненнями.

20. Землекористувачам забезпечити вільний доступ до земельної ділянки відповідним службам для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд на них, що знаходяться в межах закріплених територій.

21. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови А.Бондаренка і управління земельних ресурсів та земельної реформи.

22. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

Міський голова  О. Симчишин

 

Додаток 1

до рішення  сесії міської ради

від  09.10.2019 р. №70

СПИСОК

юридичних та фізичних осіб, яким затверджуються проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надаються земельні ділянки в оренду

№ п\п

Назва юридичних та фізичних осіб

Місце розташування та кадастровий номер земельної ділянки

Цільове використання, підстава та категорія земель

Код класифікації видів цільового призначення земель

Площа, м2

Термін оренди

1.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавництво «Навчальна книга – Богдан»

м. Хмельницький,

вул. Грушевського, 50,

6810100000:01:006:0312

для обслуговування книжкового магазину (рішення тридцятої сесії міської ради від 17.04.2019 №85, свідоцтво про право власності від 19.07.2013 індексний номер 6501621)

Категорія земель – землі житлової та громадської забудови

03.07 – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

123

на 10 років

2.

Товариство з обмеженою відповідальністю «МТМ»

м. Хмельницький,

вул. Прибузька, 56/1,

6810100000:04:005:0131

для обслуговування приміщення ремонтно-механічної майстерні (рішення тридцятої сесії міської ради від 17.04.2019 №84, договори купівлі-продажу частки нежитлового приміщення від 20.01.2011 р/н 50, від 03.10.2013 р/н 2098, наказ управління архітектури та містобудування від 25.01.2019 №43)

Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

11.02 – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

1145

на 10 років

3.

Іваницька Наталія Миколаївна

м. Хмельницький,

вул. Курчатова, 8/4-Б,

6810100000:14:002:0380

для обслуговування виробничих та нежитлових приміщень (рішення двадцять сьомої сесії міської ради від 14.12.2018 №62, договори купівлі-продажу від 13.11.2015 р/н 2376, від 23.12.2014 р/н 2346, від 13.06.2018 р/н 1180, від 19.06.2014 р/н 1165, від 17.01.2017 р/н 67, від 04.12.2015 р/н 2552)

Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

11.02 – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

886

на 10 років

4.

Товариство з обмеженою відповідальністю «КМ-Холдинг»

м. Хмельницький,

вул. Прибузька, 32,

6810100000:04:002:0128

для обслуговування нежилого приміщення магазину (рішення тридцятої сесії міської ради від 17.04.2019 №84, договір купівлі-продажу від 21.12.2006 р/н 4824)

Категорія земель – землі житлової та громадської забудови

03.07 – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

925

на 10 років

5.

Гомонова Валентина Миколаївна

м. Хмельницький,

вул. Кам’янецька, 13,

6810100000:01:003:0426

для обслуговування магазину «Тканини» (рішення тридцятої сесії міської ради від 17.04.2019 №85, договір дарування від 26.06.2001 р/н 1686, свідоцтво про право власності від 11.01.2002)

Категорія земель – землі житлової та громадської забудови

03.10 – для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку)

105

на 10 років

6.

Біловус Василь Вікторович

м. Хмельницький,

вул. Курчатова, 6/8,

6810100000:02:001:0189

 

для обслуговування нежитлового приміщення (рішення тридцять другої сесії міської ради від 26.06.2019 №56, договір про поділ нерухомого майна від 20.11.2013 р/ 789, наказ управління архітектури та містобудування від 22.04.2019 №258)

Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

11.02 – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

135

на 10 років

7.

Філіпчук Роман Миколайович

м. Хмельницький,

вул. Геологів, 1/1,

6810100000:10:001:0790

 

для обслуговування складу для зберігання обладнання з гаражами літ. «Б», складу-піднавісу для зберігання ін матів літ. «Г» (рішення двадцять п’ятої сесії міської ради від 10.10.2018 №83, договір купівлі-продажу від 25.03.2003 р/н 1478)

Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

11.02 – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

4917

на 10 років

8.

Дачковська Оксана Степанівна

м. Хмельницький,

вул. Олійника, 171,

6810100000:13:001:0899

 

під виробниче приміщення та прибудову до складського приміщення виробничих приміщень (переробка штучної сировини в синтепон) (рішення тридцятої сесії міської ради від 17.04.2019 №84, свідоцтво про право власності, від 21.07.2007 САВ №348144)

Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

11.02 – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

661

на 10 років

9.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Алекс Плюсс»

м. Хмельницький,

вул. Курчатова, 8,

6810100000:14:002:0378

 

для обслуговування виробничо-складського приміщення (рішення  двадцять п’ятої сесії міської ради від 10.10.2018 №90, свідоцтво про право власності від 14.08.2015 індексний номер 42265288)

Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

11.02 – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

2425

на 10 років

10.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Алекс Плюсс»

м. Хмельницький,

вул. Курчатова, 8,

6810100000:14:002:0379

 

для обслуговування виробничо-складського приміщення (рішення  двадцять п’ятої сесії міської ради від 10.10.2018 №90, свідоцтво про право власності від 01.09.2015 індексний номер 43080508)

Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

11.02 – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

1761

на 10 років

 

Секретар міської ради  М. Кривак

Завідувач юридичного відділуЛ. Демчук

В.о. начальника управління земельних ресурсів та земельної реформи Л. Матвеєва

 

Додаток 2

до рішення  сесії міської ради

від  09.10.2019 р. №70

СПИСОК

юридичних осіб, яким затверджуються проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надаються земельні ділянки в постійне користування

п\п

Назва юридичних осіб

Місце розташування та кадастровий номер земельної ділянки

Цільове використання, підстава та категорія земель

Код класифікації видів цільового призначення земель

Площа,

м2

1.

Комунальне підприємство по зеленому будівництву і благоустрою міста виконавчого комітету Хмельницької міської ради

м. Хмельницький,

вул. Залізняка, в районі багатоквартирних житлових будинків №30 та №32/2,

6810100000:17:001:0365

під сквер (рішення тридцятої сесії міської ради від 17.04.2019 №84)

Категорія земель – землі житлової та громадської забудови

18.00 – землі загального користування (землі будь-якої категорії, які використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, сквери, бульвари, водні об’єкти загального користування, а також інші землі, якщо рішенням відповідного органу державної влади чи місцевого самоврядування їх віднесено до земель загального користування)

3682

2.

Міністерство оборони України

м. Хмельницький,

вул. Озерна, 3,

6810100000:16:006:0290

для обслуговування приміщення Управління обласного збірного пункту з гуртожитком, приміщення сховища для техніки, приміщення туалету (рішення двадцять другої сесії міської ради від 04.07.2018 №81, свідоцтва про право власності від 25.11.2014 індексний номер 29999302, від 24.02.2015 індексний номер 34084644, від 23.02.2015 індексний номер 34032068, реєстраційні номери об’єктів нерухомого майна 510629568101, 582301268101, 581419568101)

Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

15.01 – для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил України

 

11602

 

Секретар міської ради  М. Кривак

Завідувач юридичного відділуЛ. Демчук

В.о. начальника управління земельних ресурсів та земельної реформи Л. Матвеєва

 

Додаток 3

до рішення  сесії міської ради

від  09.10.2019 р. №70

СПИСОК

 юридичних та фізичних осіб, яким припиняється  право користування земельними ділянками  та надаються земельні ділянки в оренду

№ п/п

Назва юридичних та фізичних осіб, яким припиняється право користування земельними ділянками

Місце розташування та кадастровий номер земельної ділянки

Площа, що припиня-ється, м2

Назва юридичних та фізичних осіб, яким надаються земельні ділянки,  цільове призначення, адреса ділянки, підстава та категорія земель

Код класифікації видів цільового призначення земель

Площа земельної ділянки, м2

Термін оренди

1.

Приватне акціонерне товариство «Фірма Бакалія»

 

м. Хмельницький,

вул. Тернопільська, 17/7-А,

6810100000:29:001:0017

 

7870

Приватне підприємство «Славутич-Поділля» для обслуговування частини корпусу №57 по вул. Тернопільській, 17/7-А (договір купівлі-продажу від 10.01.2019 р/н 28)

Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

11.02 – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

7870

на 10 років

2.

Тихий Євген Вікторович

м. Хмельницький,

вул. Пілотська, 69,

6810100000:05:003:0095

 

500

Кузнєцова Юлія Кімівна для обслуговування житлового будинку по вул. Пілотській, 69 (договір купівлі-продажу від 14.06.2019 р/н 2251)

Категорія земель – землі житлової та громадської забудови

02.01 – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

500

на 10 років

3.

Червінська Світлана Анатоліївна

м. Хмельницький,

вул. Кам’янецька, 11/1,

6810100000:01:003:0153

200

Товариство з обмеженою відповідальністю «Гранат і К» для обслуговування магазину з офісними та допоміжними приміщеннями по вул. Кам’янецькій, 11/1 (акт приймання-передачі від 02.09.2019, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 363053468101)

Категорія земель – землі житлової та громадської забудови

03.07 – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

200

на 10 років

4.

Волянська Яна Василівна

м. Хмельницький,

вул. Козацька, 42-А,

6810100000:07:005:0196

103

в запас міста

5.

Майківський Віктор Євгенович

м. Хмельницький,

вул. Щедріна, 5,

6810100000:26:002:0235

186

в запас міста

6.

Жук Людмила Федорівна

м. Хмельницький,

вул. Гетьманська, 11/2,

6810100000:17:004:0047

273

в запас міста

м. Хмельницький,

вул. Гетьманська, 11/1,

6810100000:17:004:0051

273

в запас міста

м. Хмельницький,

вул. Гетьманська, 15/2,

6810100000:17:004:0054

273

в запас міста

м. Хмельницький,

вул. Гетьманська, 11,

6810100000:17:004:0055

273

в запас міста

м. Хмельницький,

вул. Гетьманська, 13,

6810100000:17:004:0061

249

в запас міста

м. Хмельницький,

вул. Гетьманська, 13/3,

6810100000:17:004:0049

243

в запас міста

м. Хмельницький,

вул. Гетьманська, 13/2,

6810100000:17:004:0052

243

в запас міста

 

 

м. Хмельницький,

вул. Гетьманська, 13/1,

6810100000:17:004:0059

243

в запас міста

м. Хмельницький,

вул. Гетьманська, 13/4,

6810100000:17:004:0046

242

в запас міста

м. Хмельницький,

вул. Гетьманська, 15/4,

6810100000:17:004:0056

273

в запас міста

м. Хмельницький,

вул. Гетьманська, 15/3,

6810100000:17:004:0057

273

в запас міста

м. Хмельницький,

вул. Гетьманська, 11/3,

6810100000:17:004:0058

273

в запас міста

м. Хмельницький,

вул. Гетьманська, 15,

6810100000:17:004:0060

273

в запас міста

м. Хмельницький,

вул. Гетьманська, 13/6,

6810100000:17:004:0048

995

в запас міста

 

Секретар міської ради  М. Кривак

Завідувач юридичного відділуЛ. Демчук

В.о. начальника управління земельних ресурсів та земельної реформи Л. Матвеєва

 

Додаток 4

до рішення  сесії міської ради

від  09.10.2019 р. №70

СПИСОК

фізичних та юридичних осіб, яким надаються земельні ділянки в оренду

п/п

Назва фізичних та юридичних осіб

Місце розташування та кадастровий номер земельної ділянки

Цільове використання, підстава та категорія земель

Код класифікації видів цільового призначення земель

Площа,

м2

Термін оренди

1.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Продтекс»

м. Хмельницький,

вул. Курчатова, 120/1-А,

6810100000:15:001:0154

 

для обслуговування складських приміщень (договір про поділ нерухомого майна від 02.03.2018 р/н 244)

Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

11.02 – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

400

на 10 років

2.

Петяк Андрій Владиславович

м. Хмельницький,

вул. Мирного, 34/1,

6810100000:17:001:0032

 

для обслуговування автомийки, автосервісу (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 17.12.2018, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1723781968101)

Категорія земель – землі житлової та громадської забудови

 

03.10 - для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку)

1700

на 10 років

 

Секретар міської ради  М. Кривак

Завідувач юридичного відділуЛ. Демчук

В.о. начальника управління земельних ресурсів та земельної реформи Л. Матвеєва

 

Додаток 5

до рішення  сесії міської ради

від  09.10.2019 р. №70

СПИСОК

юридичних осіб, яким надаються земельні ділянки в постійне користування

п/п

Назва юридичних осіб

Місце розташування та кадастровий номер земельної ділянки

Цільове використання, підстава та категорія земель

Код класифікації видів цільового призначення земель

Площа,

м2

1.

Міський центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання

м. Хмельницький,

вул. Старокостянтинівське шосе, 2/1-З,

6810100000:17:002:0221

 

під фізкультурно-спортивний відкритий майданчик з тренажерним обладнанням, навчально-тренувальними спорудами та покриттям

Категорія земель – землі житлової та громадської забудови

03.17 – для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об’єктів рекреаційного призначення

834

 

Секретар міської ради  М. Кривак

Завідувач юридичного відділуЛ. Демчук

В.о. начальника управління земельних ресурсів та земельної реформи Л. Матвеєва

 

Додаток 6

до рішення  сесії міської ради

від  09.10.2019 р. №70

СПИСОК

 фізичних осіб, яким погоджується технічна документація із землеустрою щодо поділу земельних ділянок

 

п/п

Назва фізичних осіб

Місце розташування та кадастровий номер земельної ділянки до поділу

Площа земельної ділянки до поділу, м2

Місце розташування та кадастровий номер земельних ділянок після поділу

Площа земельної ділянки після поділу, м2

Підстава та категорія земель

Код класифікації видів цільового призначення земель

1.

Мельник Олександр Петрович

Майструк Олександр Васильович

вул. Курчатова, 120/2

6810100000:15:001:0059

 

4562

вул. Курчатова, 120/2

6810100000:15:001:0171

2037

Рішення тридцять другої сесії міської ради від 26.06.2019 №75

Категорія земель – землі житлової та громадської забудови

03.15 - для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

вул. Курчатова, 120/2

6810100000:15:001:0161

2525

 

Секретар міської ради  М. Кривак

Завідувач юридичного відділуЛ. Демчук

В.о. начальника управління земельних ресурсів та земельної реформи Л. Матвеєва

 

Додаток 7

до рішення  сесії міської ради

від  09.10.2019 р. №70

СПИСОК

фізичних та юридичних осіб, яким поновлюються договори оренди землі шляхом укладання додаткових угод

№ п/п

Назва фізичних та юридичних осіб

Місце розташування та кадастровий номер земельної ділянки

Підстава

Площа,

м2

Термін оренди

1.

Гамбарян Араік Сережайович

м. Хмельницький,

вул. Кам’янецька, 50-А,

6810100000:01:004:0491

Договір оренди

№894/01 від 17.11.2015

155

на 6 місяців

2.

Дейчук Анатолій Микитович

м. Хмельницький,

вул. Проскурівського підпілля, 167,

6810100000:02:006:0111

Договір оренди

№041074200270 від 24.12.2010

250

на 6 місяців

3.

Совва Тетяна Степанівна

м. Хмельницький,

вул. Північна, 9/1А,

6810100000:02:002:0127

Договір оренди

№041074200016 від 15.03.2010

1255

на 5 років

4.

Лиса Юлія Йосипівна

м. Хмельницький,

вул. Саварчука,

6810100000:02:003:0296

Договір оренди

№278/01 від 31.12.2014

401

на 5 років

5.

Кочетков Віталій Борисович

м. Хмельницький,

вул. Заводська, 155/1,

6810100000:22:002:0018

Договір оренди

№040974200400 від 29.12.2009

1380

на 5 років

6.

Кошельник Наталія Василівна

м. Хмельницький,

вул. Кооперативна, 5,

6810100000:15:001:0030

6810100000:15:001:0031

Договір оренди

№041074200201 від 12.10.2010

1852

на 6 місяців

7.

Марчук Олександр Анатолійович

м. Хмельницький,

вул. Толстого, 7/1

6810100000:09:005:0028

Договір оренди

№041074200246 від 06.12.2010

591

на 6 місяців

8.

Приватне мале підприємство «Юркон»

м. Хмельницький,

вул. Курчатова, 8/4А,

6810100000:14:002:0077

Договір оренди

№040974200346 від 23.12.2009

723

на 10 років

9.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ринок-Важіль»

м. Хмельницький,

вул. Геологів, 8,

6810100000:10:001:0140

Договір оренди

№040974200283 від 02.12.2009

236

на 5 років

 

Секретар міської ради  М. Кривак

Завідувач юридичного відділуЛ. Демчук

В.о. начальника управління земельних ресурсів та земельної реформи Л. Матвеєва

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!