Рішення міської ради

Про затвердження Програми «Громадські ініціативи» м. Хмельницького на 2021-2025 роки, Порядку проведення конкурсу по визначенню одержувачів бюджетних коштів, передбачених на реалізацію Програми «Громадські ініціативи» м. Хмельницького на 2021-2025 роки та

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення позачергової сорок шостої сесії

№3 від 07.10.2020 р.

 

Внесені зміни:

рішенням 4-ї сесії міської ради від 17.02.2021 №16

рішенням 13-ї сесії міської ради від 23.02.2022 №7

 

Про затвердження Програми «Громадські ініціативи» Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, Порядку проведення конкурсу по визначенню одержувачів бюджетних коштів, передбачених на реалізацію Програми «Громадські ініціативи» Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки та Положення про конкурсну комісію по визначенню одержувачів бюджетних коштів, передбачених на реалізацію Програми «Громадські ініціативи» Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки

 

Розглянувши пропозиції виконавчого комітету міської ради та з метою залучення громадськості до процесів місцевого розвитку, створення передумов до громадського діалогу для максимального включення усіх зацікавлених сторін у вирішення ключових проблем міста, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму «Громадські ініціативи» Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки (додаток 1);

1.1. затвердити Порядок проведення конкурсу по визначенню одержувачів бюджетних коштів, передбачених на реалізацію Програми «Громадські ініціативи» Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки (додаток 2);

1.2. затвердити Положення про конкурсну комісію по визначенню одержувачів бюджетних коштів, передбачених на реалізацію Програми «Громадські ініціативи» Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки (додаток 3).

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступників міського голови А.Бондаренка та В. Гончарука.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики та дерегуляції.

 

Міський голова О.СИМЧИШИН

 

Додаток 1

до рішення сесії міської ради

від 17.02.2021 №16

 

Програма «Громадські ініціативи»

Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.

Повна назва Програми

Програма «Громадські ініціативи» Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки

2.

Розробник Програми

Управління економіки Хмельницької міської ради

3.

Відповідальні виконавці Програми

Управління економіки та фінансове управління

4.

Головна мета Програми

Підтримка громадських ініціатив, спрямованих на акумуляцію ресурсів міської влади територіальної громади та громадськості для створення базисів сталого соціально-економічного розвитку громади та/або вирішення конкретних проблем, що його стримують

5.

Термін реалізації Програми

2021-2025 роки

6.

Джерела фінансування

Кошти бюджету громади, кошти громадських організацій та інших неприбуткових організацій

7.

Очікувані результати Програми

Впровадження мікропроєктів, спрямованих на створення базисів для сталого соціально-економічного розвитку громади та/або вирішення конкретних проблем, що його стримують.

Зростання активності та кількості громадських організацій, залучених до виконання суспільно значимих для громади функцій.

Консолідація ресурсів громадськості, міської влади Хмельницької міської територіальної громади та інших джерел для вирішення соціально важливих проблем.

Встановлення партнерських відносин між міською владою Хмельницької міської територіальної громади та громадою.

 

Програма

«Громадські ініціативи» Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки

 

І. Загальні положення

1.1. Програма «Громадські ініціативи» Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки (далі – Програма) передбачає співфінансування мікропроєктів, які реалізуються громадськими організаціями та іншим неприбутковими організаціями, діючими на території Хмельницької міської територіальної громади (далі – громади), спрямованих на розвиток громади у визначених пріоритетних напрямках.

1.2. Програма визначає мету, цілі та завдання, очікувані результати і механізм виділення та використання коштів, передбачених у бюджеті громади, для надання співфінансування зазначеному колу грантоотримувачів.

1.3. Визначення понять:

мікропроєкт – це комплекс заходів, спрямованих на створення базисів для сталого соціально-економічного розвитку громади та/або вирішення конкретних проблем, що його стримують, термін реалізації яких не перевищує 1 року;

конкурс – це розгляд мікропроєктів громадських ініціатив та обрання переможців, шляхом індивідуального голосування, членів конкурсної комісії по визначенню одержувачів бюджетних коштів, передбачених на реалізацію Програми на умовах співфінансування, склад якої затверджується міським головою;

фінансова підтримка на умовах співфінансування (грант) – цільова сума коштів, яка надається на безоплатній та безповоротній основі зазначеному колу одержувачів бюджетних коштів для реалізації цілей, визначених мікропроєктом, обсяг якого не перевищує 200 тис. гривень;

одержувачі фінансової підтримки на умовах співфінансування – це громадські організації та інші неприбуткові організації, за винятком політичних партій та бюджетних установ, діючих на території громади;

експертна оцінка мікропроєктів – офіційний висновок щодо відповідності мікропроєкту умовам участі Програми, який надається виконавчими органами Хмельницької міської ради, до компетенції яких належить сфера реалізації відповідних мікропроєктів.

 

ІІ. Мета Програми

2.1. Метою Програми є підтримка громадських ініціатив, спрямованих на акумуляцію ресурсів міської влади громади та громадськості для створення базисів сталого соціально-економічного розвитку громади та/або вирішення конкретних проблем, що його стримують.

 

ІІІ. Цілі та завдання Програми

3.1. Цілі Програми полягають у налагодженні конструктивного діалогу міської влади громади та громадськості, включенні останньої у процеси розвитку громади, активізації та посиленні ініціатив, націлених на прогресивне зростання, втіленні конкретних мікропроєктів, спрямованих на підвищення якості життя мешканців громади.

3.2. Завданнями Програми є:

- організація і проведення конкурсу з визначення мікропроєктів, на реалізацію яких буде надано фінансову підтримку з бюджету громади, на умовах співфінансування;

- надання коштів з бюджету громади одержувачам фінансової підтримки на умовах співфінансування для реалізації мікропроєктів-переможців;

- здійснення поточного контролю реалізації мікропроєктів одержувачами фінансової підтримки на умовах співфінансування, з метою визначення відповідності здійснюваних ними заходів щодо представленого мікропроєкту;

- аналіз і моніторинг реалізованих мікропроєктів з метою ефективного планування та використання у майбутньому коштів бюджету громади, розширення напрямків реалізації Програми.

 

IV. Пріоритети Програми

4.1. Пріоритетні напрями реалізації Програми щорічно розробляються управлінням економіки міської ради та подаються на затвердження конкурсної комісії перед оголошенням конкурсу на основі аналізу проблем соціально-економічного розвитку громади.

 

V. Механізм реалізації Програми

5.1. Організація та проведення конкурсу по визначенню одержувачів фінансової підтримки на умовах співфінансування, за рахунок бюджетних коштів громади, передбачених на реалізацію Програми, покладається на управління економіки Хмельницької міської ради.

5.2. Виконавчі органи Хмельницької міської ради, до компетенції яких належить сфера реалізації відповідних мікропроєктів, здійснюють у 10-денний термін експертну оцінку мікропроєктів, після завершення терміну реєстрації заявок управлінням економіки міської ради. Управління економіки міської ради подає експертні оцінки конкурсній комісії до початку її засідання та розгляду нею зареєстрованих мікропроєктів.

5.3. Перелік мікропроєктів-переможців Програми та розмір їх фінансової підтримки на умовах співфінансування затверджується рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради.

5.4. Управління економіки Хмельницької міської ради, на підставі рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради про затвердження переліку мікропроєктів-переможців та розміру їх фінансової підтримки на умовах співфінансування, складає та підписує з громадськими організаціями та іншими неприбутковими організаціями договори на реалізацію мікропроєктів. Типова форма договору затверджується управлінням економіки.

5.5. Громадські організації та інші неприбуткові організації самостійно здійснюють реалізацію їх мікропроєктів, що стали переможцями конкурсу Програми.

5.6. Реалізація цілей та завдань Програми покладається на одержувачів фінансової підтримки на умовах співфінансування, а координація та контроль – на управління економіки та фінансове управління міської ради.

5.7. Виконавчі органи, до компетенції яких належить сфера реалізації відповідних мікропроєктів, здійснюють супровід та проміжний контроль стану реалізації мікропроєктів-переможців.

 

VІ. Фінансування мікропроектів

6.1. Загальний обсяг фінансування Програми щорічно визначається Хмельницькою міською радою при затвердженні бюджету громади на відповідний період.

6.2. На фінансову підтримку мікропроєктів використовуються кошти, виділені з бюджету громади  на відповідні цілі.

6.3. Максимальний розмір фінансової підтримки на реалізацію мікропроєктів становить 200 тис. гривень.

6.4. Надання фінансової підтримки на умовах співфінансування здійснюється у два етапи по 50,0% від суми співфінансування мікропроєкту з бюджету громади. Після завершення І етапу, громадські організації та інші неприбуткові організації у 2-денний термін надають управлінню економіки підтверджуючі документи про 100,0% реалізацію мікропроєкту. Управління економіки спільно з виконавчими органами, до компетенції яких належить сфера реалізації відповідного мікропроєкту у 3-денний термін, після отримання підтверджуючих документів, здійснюють перевірку стану реалізації мікропроєкту. У разі успішної реалізації мікропроєкту громадські організації, інші неприбуткові організації та управління економіки підписують додаткову угоду про II етап надання фінансової підтримки на умовах співфінансування у розмірі 50,0% від суми співфінансування мікропроєкту з бюджету громади.

6.5. Не фінансуються аналогічні/схожі за змістом мікропроєкти громадських організацій та інших неприбуткових організації, діючих на території громади, які ставали переможцями конкурсу Програми два роки поспіль.

6.6. Видатки, здійснені одержувачами фінансової підтримки на умовах співфінансування до початку та після завершення планового бюджетного року, оплаті не підлягають.

6.7. Орієнтовний обсяг фінансування Програми за роками:

 

2021 рік

2022 рік

2023 рік

2024 рік

2025 рік

Обсяг фінансування, тис. грн.

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

 

VІІ. Виконання Програми

7.1. У 30-денний термін одержувачі фінансової підтримки на умовах співфінансування (по завершенню виконання II етапу надання фінансової підтримки на умовах співфінансування), зобов’язані надавати управлінню економіки Хмельницької міської ради такі документи:

7.1.1. Повний описовий та фінансовий звіти про отримані результати та використання коштів. Звіти мають містити повний опис робіт, виконаних в рамках мікропроєкту, досягнуті результати коротко та довготермінові, а також інформацію про залучення до виконання мікропроєкту інших, не передбачених мікропроєктом ресурсів у формі коштів, майна, безкоштовної трудової участі тощо. Звіти є відкритими для ознайомлення і зберігаються секретарем комісії упродовж року від закінчення мікропроекту;

7.1.2. Копії всіх публікацій, фото-, аудіо-, відео- та інших матеріалів, що пов’язані з мікропроєктом.

7.2. Управління економіки Хмельницької міської ради аналізує подані документи, формує та публікує на офіційному сайті Хмельницької міської ради загальний звіт про реалізацію мікропроєктів та співпрацю Хмельницької міської ради з одержувачами фінансової підтримки на умовах співфінансування.

7.3. У всіх публікаціях, виданнях на паперових, цифрових та інших носіях, які створюються у рамках реалізації мікропроєкту, повинні бути розміщені герб Хмельницького, напис «Хмельницька міська рада» або текст «Реалізація цього мікропроєкту здійснена за підтримки Хмельницької міської ради».

 

VІІІ. Очікувані результати виконання Програми

8.1. Впровадження мікропроєктів, спрямованих на створення базисів для сталого соціально-економічного розвитку громади та/або вирішення конкретних проблем, що його стримують.

8.2. Зростання активності громади та кількості громадських організацій, залучених до виконання суспільно значимих для громади функцій.

8.3. Консолідація ресурсів громадськості, міської влади громади та інших джерел для вирішення соціально важливих проблем.

8.4. Встановлення партнерських відносин між владою та громадою.

 

Секретар міської ради В.ДІДЕНКО

Начальник управління економіки О.НОВОДОН

 

Додаток 2

до рішення сесії міської ради

від 17.02.2021 №16

 

Порядок

проведення конкурсу по визначенню одержувачів бюджетних коштів на умовах співфінансування, передбачених для реалізації Програми «Громадські ініціативи» Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки

 

І. Конкурсна комісія

1.1. Визначення одержувачів фінансової підтримки, за рахунок бюджетних коштів, на умовах співфінансування здійснюється на конкурсній основі за рішенням конкурсної комісії.

1.2. Персональний склад конкурсної комісії затверджується розпорядженням міського голови. Головою конкурсної комісії є заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. До складу конкурсної комісії входять депутати Хмельницької міської ради, начальники управління економіки Хмельницької міської ради та фінансового управління Хмельницької міської ради, представники виконавчих органів Хмельницької міської ради, громадських організацій (за згодою) Хмельницької міської територіальної громади (далі – громада).

1.3. Положення про конкурсну комісію затверджується Хмельницькою міською радою (додаток 3).

 

ІІ. Умови проведення конкурсу

2.1. Конкурс оголошується конкурсною комісією.

2.2. Умови та дата початку конкурсного відбору та критерії рейтингового оцінювання мікропроєктів визначаються на засіданні конкурсної комісії.

2.3. Інформація стосовно початку конкурсного відбору мікропроєктів та терміну реєстрації заявок оприлюднюється не пізніше як за 30 днів до проведення конкурсу через розміщення її на офіційному сайті Хмельницької міської ради.

2.4. Учасниками конкурсу можуть бути громадські організації та інші неприбуткові організації, які діють на території громади, за винятком політичних партій та бюджетних установ.

2.5. Учасники конкурсу не можуть мати непогашену заборгованість перед бюджетом громади.

2.6. Обов’язковою умовою отримання коштів бюджету громади є власний внесок конкурсантів, у тому числі нефінансовий внесок, підтверджений відповідним актом, у сумі не менше 15,0% від загальної вартості мікропроєкту. Умови співфінансування мікропроєкту передбачаються у договорі.

2.7. Мікропроєкт має бути реалізованим на території громади упродовж поточного бюджетного року, на який передбачаються кошти бюджету громади для виконання Програми.

2.8. Не фінансуються мікропроєкти, які передбачають:

- отримання заробітної плати, винагороди та інших компенсаційних виплат;

- погашення боргових зобов’язань та матеріальних збитків;

- купівлю ліцензій, патентів, товарних знаків;

- випуск авторських робіт, організацію та проведення персональних виставок;

- спрямування на політичну та виборчу діяльність;

- отримання прибутку і прямої матеріальної допомоги;

- фінансування об’єктів, які перебувають у державній чи приватній власності;

- фінансування капітального чи поточного ремонтів.

2.9. Для участі у конкурсі Програми заявники протягом терміну, вказаного в оголошенні про конкурс заповнюють на офіційному сайті Хмельницької міської ради www.khm.gov.ua або подають на адресу управління економіки Хмельницької міської ради аплікаційну форму конкурсу.

2.10. В аплікаційній формі учасники конкурсу вказують таку інформацію про мікропроєкт:

- короткий опис мікропроєкту;

- мета та завдання мікропроєкту;

- перелік заходів мікропроєкту, календарний план їх реалізації;

- очікуванні результати від реалізації мікропроєкту (у тому числі кількісні результати);

- опис діяльності організації за минулий рік;

- резюме виконавців мікропроєкту;

- кошторис мікропроєкту зі статтями витрат.

2.11. До аплікаційної форми додаються:

- копія свідоцтва про державну реєстрацію або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для громадських організацій зі статусом юридичної особи); копія свідоцтва про державну реєстрацію або листа від органів юстиції, який підтверджує факт реєстрації (для громадських організацій без статусу юридичної особи); інші документи, які підтверджують факт реєстрації;

- копія статуту (за наявності);

- інформація про рахунок у банківській установі;

- копія документа, що підтверджує повноваження особи, яка представляє конкурсанта;

- електронна версія мікропроєкту з додатками (у разі подання документів у паперовому варіанті);

- документи, що обґрунтовують видатки в рамках мікропроєкту (локальні кошториси, розрахунки тощо);

- фотознімки об’єкта (у разі необхідності).

2.12. Невідповідність учасника кваліфікаційним вимогам конкурсу, складання аплікаційної форми для участі у конкурсі пізніше, зазначеного в умовах конкурсу терміну є підставою для відмови у розгляді мікропроєкту.

2.13. Реєстрація заявок, що беруть участь у конкурсі, здійснюється управлінням економіки міської ради у журналі реєстрації.

2.14. Заявки після завершення терміну реєстрації не приймаються.

2.15. Управління економіки Хмельницької міської ради передає зареєстровані заявки виконавчим органам Хмельницької міської ради, до компетенції яких належить реалізація відповідного мікропроєкту. Протягом 10 днів виконавчі органи Хмельницької міської ради надають управлінню економіки Хмельницької міської ради експертні оцінки зареєстрованих заявок.

2.16. Управління економіки Хмельницької міської ради передає зареєстровані заявки та експертні оцінки до них, на розгляд конкурсній комісії по визначенню одержувачів фінансової підтримки на умовах співфінансування, за рахунок бюджетних коштів громади, передбачених на реалізацію Програми.

 

ІІІ. Процедура проведення конкурсу

3.1. Визначення переліку мікропроєктів, які отримують фінансову підтримку на умовах співфінансування за рахунок бюджетних коштів громади, проводиться конкурсною комісією у два етапи: перший етап – відбір мікропроєктів за результатами оцінки їх відповідності умовам участі у конкурсі; другий етап – оцінка змістовного наповнення мікропроєктів та їх рейтингова оцінка, визначення переможців конкурсу.

3.2. Перше засідання конкурсної комісії для відбору мікропроєктів за результатами оцінки їх відповідності умовам участі у конкурсі проводиться не пізніше як через 20 днів після отримання конкурсною комісією від управління економіки Хмельницької міської ради заявок після завершення терміну їх реєстрації.

3.3. Підставою для не проходження заявок у другий етап може бути:

- невідповідність заявника вимогам до учасників Програми;

- невідповідність змісту мікропроєкту визначеним пріоритетним напрямкам;

- невідповідність поданого запиту умовам проведення конкурсу, визначеним у розділі ІІ Порядку;

- подання неповного пакету документів;

- негативна експертна оцінка виконавчого органу Хмельницької міської ради, до компетенції якого належить реалізація відповідного мікропроєкту;

- аналогічні/схожі за змістом мікропроєкти громадських організацій та інших неприбуткових організації, діючих на території Хмельницької міської територіальної громади, які ставали переможцями конкурсу Програми декілька років поспіль;

- наявність інших обставин, визначених у тексті оголошення конкурсу,  недотриманих учасником.

3.4. Оцінка змістовного наповнення мікропроєктів та їх рейтингова оцінка (згідно форм, затверджених конкурсною комісією), визначення переможців конкурсу здійснює конкурсна комісія упродовж строку, який не перевищує 45-ти днів після завершення першого етапу конкурсу.

3.5. Оцінювання мікропроєктів здійснюється відповідно до таких критеріїв:

- відповідність мікропроєкту визначеним умовам конкурсу пріоритетам;

- відповідність зазначених мети, завдань та заходів мікропроєкту очікуваним результатам;

- відповідність запланованих витрат заходам, передбаченим у рамках мікропроєкту;

- обґрунтованість запропонованої вартості витрат;

- можливість залучення додаткового фінансування;

- наявність досвіду реалізації проєктів, у тому числі спільних з виконавчими органами Хмельницької міської ради.

3.6. Після завершення оцінювання змістовного наповнення мікропроєктів та їх рейтингової оцінки конкурсною комісією, її секретар визначає середнє арифметичне балів, виставлених кожним з членів конкурсної комісії.

3.7. Конкурсна комісія затверджує рейтинг мікропроєктів та мінімальний прохідний бал. Пропозиції щодо загального обсягу надання фінансової підтримки на умовах співфінансування мікропроєктів формуються конкурсною комісією, виходячи з установленого середнього рейтингового бала, який визначає рейтинг мікропроєктів та мінімального прохідного бала. Проєкт рейтингу мікропроєктів готує для затвердження конкурсної комісії управління економіки Хмельницької міської ради.

3.8. Для формування і затвердження рейтингу поданих на конкурс мікропроєктів конкурсна комісія додатково враховує такі критерії оцінки мікропроєктів:

- актуальність запропонованого мікропроєкту для громади;

- доцільність реалізації мікропроєкту з огляду на витрачені ресурси;

- інноваційність.

3.9. Для більш повного вивчення мікропроєкту та можливості його реалізації конкурсна комісія може прийняти рішення про необхідність представлення мікропроєкту членам комісії безпосередньо заявником. Представлення мікропроєкту заявником може здійснюватися безпосередньо за його присутності або в телефонному режимі чи режимі он-лайн.

3.10. Представлення мікропроєкту заявником є обов’язковим, якщо сума фінансової підтримки становить понад 50 тис. гривень.

3.11. Відповідно до сумарної кількості набраних балів, внаслідок проведеної оцінки, конкурсна комісія затверджує рейтинг мікропроєктів відповідно до галузей співпраці Хмельницької міської ради з громадськими організаціями, іншими неприбутковими організаціями та приймає більшістю від присутніх членів комісії рішення про визначення переліку мікропроєктів, на реалізацію яких пропонується надати фінансову підтримку, за рахунок коштів бюджету громади, на умовах співфінансування з зазначенням пропонованого розміру фінансової підтримки.

3.12. Комісія може ухвалити одне з таких рішень: співфінансувати мікропроєкт у повному обсязі, вказаному у заявці, або відмовити у співфінансуванні.

3.13. Протокол підписується головою комісії та її секретарем. Підписаний протокол, заявки та інші матеріали, наданні заявником для участі у конкурсі, передаються управлінню економіки Хмельницької міської ради. На підставі протоколу конкурсної комісії з переліком підтриманих комісією мікропроєктів управління економіки Хмельницької міської ради готує та подає на розгляд виконавчого комітету Хмельницької міської ради проєкт рішення про затвердження переліку мікропроєктів громадських ініціатив і розміру їх фінансової підтримки, за рахунок коштів бюджету громади, на умовах співфінансування у відповідній галузі.

3.14. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржено учасниками конкурсу та мешканцями Хмельницької міської територіальної громади, інтереси яких порушує реалізація мікропроекту, поданого на конкурс, відповідно до Порядку оскарження результатів конкурсу Програми «Громадські ініціативи» Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки протягом 5 робочих днів з моменту публікації на офіційному вебсайті Хмельницької міської ради результатів І та ІІ етапів конкурсу Програми.

3.15. Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради про затвердження переліку мікропроєктів громадських ініціатив і розміру їх фінансової підтримки, за рахунок коштів бюджету громади, на умовах співфінансування та укладений договір на реалізацію мікропроєкту є підставою для співфінансування відповідного мікропроєкту-переможця.

 

Секретар міської ради В.ДІДЕНКО

Начальник управління економіки О.НОВОДОН

 

(Додаток 2 доповнено пунктом 3.14 відповідно до

рішення 13-ї сесії міської ради від 23.02.2022 №7)

(Відповідно пункт 3.14. вважати пунктом 3.15.)

 

Додаток 3

до рішення сесії міської ради

від 17.02.2021 №16

Положення

про конкурсну комісію по визначенню одержувачів бюджетних коштів, передбачених на реалізацію Програма «Громадські ініціативи» Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки

1. Конкурсна комісія створена з метою організації і проведення конкурсів для визначення одержувачів фінансової підтримки на умовах співфінансування для реалізації мікропроєктів.

2. До повноважень конкурсної комісії відноситься:

2.1. Затвердження щорічних планів організаційно-технічних заходів з проведення конкурсу.

2.2. Визначення пріоритетних напрямків реалізації Програми на поточний рік.

2.3. Оцінка мікропроєктів та визначення переліку мікропроєктів громадських ініціатив Хмельницької міської територіальної громади (далі – громади) та розміру їх фінансової підтримки, за рахунок коштів бюджету громади, на умовах співфінансування у відповідній галузі.

3. Відповідно до своїх повноважень комісія:

3.1. Приймає рішення про оголошення конкурсу, визначає умови та дату початку конкурсного відбору.

3.2. Затверджує критерії рейтингового оцінювання мікропроєктів.

3.3. Оцінює мікропроєкти.

3.4. Затверджує рейтинг мікропроєктів, мінімальний прохідний бал та визначає переможців конкурсу.

3.5. Передає управлінню економіки Хмельницької міської ради перелік мікропроєктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету громади на умовах співфінансування з метою підготовки проєкту рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради.

3.6. Засідання конкурсної комісії є відкритими. Оголошення про засідання конкурсної комісії публікується на офіційному вебсайті Хмельницької міської ради.

4. Форми роботи конкурсної комісії є індивідуальний розгляд та опрацювання заявок (в електронному вигляді) членами конкурсної комісії та засідання конкурсної комісії:

4.1. Засідання конкурсної комісії оформлюють протоколом.

4.2. Засідання конкурсної комісії скликаються секретарем комісії шляхом інформування її членів про дату та місце проведення засідання.

4.3. Секретар конкурсної комісії надає її членам усі документи, необхідні для оцінювання заявок. Попередньо матеріали в електронному вигляді можуть надсилатись секретарем членам комісії для розгляду та опрацювання заявок до засідання комісії.

4.4. Члени конкурсної комісії, що проводять оцінювання заявок, повинні дотримуватися принципів неупередженості та конфіденційності. У випадку виникнення конфлікту інтересів член комісії, який здійснює оцінювання, зобов’язаний негайно повідомити секретаря комісії про це та відмовитися від участі в оцінюванні конкретної заявки, якої стосується конфлікт інтересів.

4.5. Члени конкурсної комісії перед оцінюванням заявок ознайомлюються з відповідними критеріями оцінки та процедурою.

4.6. Секретар конкурсної комісії виводить середній бал оцінки кожної з заявок та узагальнює вказані дані у зведеній таблиці оцінювання заявок.

5. Засідання конкурсної комісії є правочинним за умовами участі в ньому більше половини членів від її загального складу.

6. Рішення конкурсної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів і оформлюються протоколом.

7. Протокол засідання конкурсної комісії підписують її голова та секретар.

 

Секретар міської ради В.ДІДЕНКО

Начальник управління економіки О.НОВОДОН

 

Додаток 4 до Програми

 

Порядок оскарження результатів конкурсу

Програми «Громадські ініціативи» Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки

 

1. Учасники конкурсу Програми та мешканці, що зареєстровані на території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади, яким виповнилося 18 років та інтереси яких порушує реалізація мікропроекту, поданого на конкурс, мають право подати скаргу та оскаржити результати конкурсу Програми протягом 5-ти робочих днів з моменту оголошення результатів І або ІІ етапів конкурсу Програми на офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради.

2. Скарги приймає та реєструє управління економіки міської ради.

3. Органом, який розглядає скарги та може оскаржити рішення конкурсної комісії, є виконавчий комітет Хмельницької міської ради.

4. Управління економіки міської ради готує проект рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради щодо розгляду скарги у встановлені законодавством терміни.

5. Виконавчий комітет Хмельницької міської ради розглядає скарги на черговому засіданні виконавчого комітету та приймає одне з наступних рішень:

- відхилити скаргу учасника конкурсу Програми;

- оскаржити рішення конкурсної комісії (скасувати результати конкурсу в цілому або по окремому учаснику, допустити до ІІ етапу конкурсу, відправити на повторне оцінювання мікропроект, залучити до оцінювання незалежних зовнішніх експертів тощо).

6. У разі прийняття рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради щодо оскарження рішення конкурсної комісії, відбувається повторне засідання конкурсної комісії протягом 5 робочих днів від дати затвердження такого рішення виконавчим комітетом. На засідання конкурсної комісії можуть бути залучені незалежні зовнішні експерти.

 

Секретар міської ради В.ДІДЕНКО

Начальник управління економіки О.НОВОДОН

 

(У назві і тексті рішення слова «м.Хмельницький»

замінені на слова «Хмельницька міська територіальна громада» відповідно до

рішення 4-ї сесії міської ради від 17.02.2021 №16)

(Додатки 1,2,3 викладені у новій редакції відповідно до

рішення 4-ї сесії міської ради від 17.02.2021 №16)

(Додаток 2 доповнено пунктом 3.14 відповідно до

рішення 13-ї сесії міської ради від 23.02.2022 №7)

(Відповідно пункт 3.14. вважати пунктом 3.15.)

(Пункт 3.6. додатку 3 викладено в новій редакції відповідно до

рішення 13-ї сесії міської ради від 23.02.2022 №7)

(Рішення доповнено додатком 4 відповідно до

рішення 13-ї сесії міської ради від 23.02.2022 №7)

File link
Розмір: 118 КБ
Формат: doc

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!