Рішення міської ради

Про затвердження «Програми організаційно-практичних заходів  щодо комплексної підтримки державної установи «Хмельницький слідчий ізолятор» на 2021 – 2025 роки»

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення п’ятої сесії

№7 від 21.04.2021 р.

 

Внесені зміни:

рішенням 24-ї сесії міської ради від 10.02.2023 №7

рішенням 25-ї сесії міської ради від 28.03.2023 №6

рішенням 33-ї сесії міської ради від 15.09.2023 №7

 

Про затвердження «Програми організаційно-практичних заходів  щодо комплексної підтримки державної установи «Хмельницький слідчий ізолятор» на 2021-2025 роки»

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради, з метою зміцнення виховного впливу на засуджених та осіб, узятих під варту, їх ресоціалізації, а також режиму і правопорядку в слідчому ізоляторі, безпеки жителів Хмельницької міської територіальної громади, шляхом покращення умов тримання засуджених та осіб, узятих під варту, забезпечення їх основоположних прав та свобод у відповідності до міжнародних норм, сприяння трудовому, побутовому влаштуванню та соціальному захисту засуджених та осіб, узятих під варту, модернізації інженерно-технічних засобів охорони, систем нагляду за їх поведінкою, осіб, які тримаються в слідчому ізоляторі, попередження вчинення кримінальних правопорушень, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», Законом України «Про попереднє ув’язнення», Кримінально-виконавчим Кодексом України, виконавчий комітет, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Програму організаційно-практичних заходів щодо комплексної підтримки державної установи «Хмельницький слідчий ізолятор» на 2021 – 2025 роки» (додається).

2. Фінансовому управлінню передбачити фінансування видатків на виконання заходів Програми у бюджеті Хмельницької міської територіальної громади.

3. Відповідальність за виконання рішення покласти на відділ з питань оборонної-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності, антикорупційної політики, забезпечення правопорядку та зв’язку з військовими частинами.

 

Міський голова О.СИМЧИШИН

 

Додаток

до рішення сесії міської ради

№7 від 21.04.2021

Програма

організаційно-практичних заходів щодо комплексної підтримки державної установи «Хмельницький слідчий ізолятор» на 2021 – 2025 роки

1. Загальні положення

Програма організаційно-практичних заходів щодо комплексної підтримки державної установи «Хмельницький слідчий ізолятор» на 2021 – 2025 роки розроблена відповідно до Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», Закону України «Про попереднє ув’язнення», Кримінально-виконавчого Кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування, з метою вирішення питань, пов’язаних із безпекою жителів Хмельницької міської територіальної громади, надійною ізоляцією суспільства від засуджених та осіб узятих під варту, попередженню вчинення кримінальних правопорушень, покращення якості несення служби персоналом слідчого ізолятора, а також безперебійного функціонування інженерно-технічних засобів охорони, споруд та приладів.

Забезпечення належних умов виконання покарань безпосередньо пов’язане з дотриманням прав людини. Протягом останніх років поетапно здійснено ряд заходів щодо покращення комунально-побутових умов засуджених та осіб, узятих під варту, що пов’язано із необхідністю виконання в повному обсязі міжнародних зобов’язань України щодо умов тримання осіб, узятих під варту, виконання покарань, гарантування прав і поваги до людської гідності ув’язнених.

Сьогодні слідчий ізолятор є установою закритого типу, основними завданнями якої є організація тримання осіб, щодо яких як запобіжний захід обрано взяття під варту, засуджених, вироки щодо яких не набрали законної сили, а також виконання покарань у виді позбавлення волі на певний строк засуджених осіб, залишених для робіт з господарського обслуговування та засуджених до арешту. Виконання поставлених установою завдань здійснюється з дотриманням прав людини і громадянина, реалізацією законних прав та інтересів засуджених і осіб, узятих під варту.

Реалізація принципу гуманізму вимагає покласти на адміністрацію слідчого ізолятора обов’язок не тільки піклуватися про здоров’я ув’язнених і засуджених, а й враховуючи їх поведінку під час відбування покарання, вікові, фізичні, психічні особливості, також і наслідки відбування покарання, що позначаються на членах сім’ї засудженого.

Ресоціалізація злочинців, що відбули той чи інший вид покарання, - це один із головних засобів попередження рецидиву і нейтралізації інших негативних наслідків позбавлення волі. Необхідність соціальної реінтеграції засуджених покладає на суспільство додаткові обов’язки, проте тільки таким чином можна попередити повторне вчинення злочинів звільненими особами. Тому дуже важливо на суспільному рівні створити систему контролю, піклування, благодійності і меценатства. Кримінально-виконавча опіка осіб,  звільнених із місць позбавлення волі, є вимушеною, але необхідною мірою для адаптації до життя в умовах волі.

Дотримання основних прав ув’язнених при застосуванні до них запобіжного заходу у виді тримання під вартою та засуджених при виконанні кримінальних покарань – одні із основних завдань демократичної та правової держави.

З набуттям незалежності України поступово визначився головний вектор її розвитку – інтеграція до європейського співтовариства. Євроінтеграційна ідея є свідомим і природним стратегічним вибором українського суспільства, підтвердженим багатьма випробуваннями. Дороговказом внутрішніх реформ стала Угода про асоціацію з ЄС, яка набула чинності у 2017 році. Україна рухається на шляху до ЄС. Попри те, існує чимало внутрішніх проблем, шо уповільнюють проєвропейські реформи, зокрема, що стосуються міжнародних  норм, принципів і рекомендацій в галузі виконання покарань і діяльності органів і установ виконання покарань.

Протягом останнього часу Державною кримінально-виконавчою службою України вжито комплекс організаційних i практичних заходів, спрямованих на виконання вимог законодавства щодо забезпечення належних умов утримання в установах виконання покарань засуджених та осіб, взятих під варту. Проведена робота дозволила досягти певних позитивних результатів.

Проте, наявний стан справ ще не повною мірою відповідає сучасним вимогам у кримінально-виконавчій сфері. На виявлення недоліків у роботі органів i установ виконання покарань вказують положення i висновки доповідей Європейського комітету по запобіганню тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню,  Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, подання Генеральної прокуратури України, де містяться факти окремих відхилень щодо умов тримання засуджених та осіб, взятих під варту.

Причинами та умовами зазначеного є: недостатній рівень фінансування i матеріально-технічного забезпечення, низька ефективність власного виробництва.

Протягом останніх років фінансування Державної кримінально-виконавчої служби проводиться на недостатньому рівні. 

У зв’язку з цим матеріально-технічна база установ виконання покарань, умови тримання засуджених та осіб, взятих під варту, не повною мірою відповідають вимогам Кримінально-виконавчого кодексу України, Закону України «Про попереднє ув’язнення», Декларації прав людини і основоположних свобод, а також мінімальним стандартним правилам поводження з ув’язненими та Європейським в’язничним правилам.

Ініціатор програми – державна установа «Хмельницький слідчий ізолятор».

Програма визначає основні шляхи збільшення ефективності позитивної превенції щодо осіб, які тримаються в слідчому ізоляторі, недопущенні вчинення кримінальних правопорушень, забезпечення безпеки мешканців Хмельницької міської територіальної громади.

 

2. Мета, завдання та заходи Програми

Метою Програми є:

1. Створення належних умов для виправлення і ресоціалізації засуджених:

– запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами, взятими під варту;

– запобігання тортурам або такому, що принижує гідність, поводженню із ув’язненими;

– активізація взаємодії з спостережними комісіями, громадськими організаціями і трудовими колективами, релігійними організаціями.

 

2. Оновлення і модернізація інженерно-технічних засобів охорони істотне підвищення рівня профілактики злочинності:

– здійснення заходів  щодо забезпечення режиму та його основних вимог;

– запобігання і припинення дій, що дезорганізують роботу в установах виконання покарань та слідчому ізоляторі;

– нарощування системи відеоспостереження на внутрішніх постах та режимній зоні;

– забезпечення процесу інформатизації;

– створення необхідних умов для безпеки населення, надійної ізоляції засуджених та осіб, взятих під варту.

 

Досягненню мети Програми сприятимуть заходи, спрямовані на:

– створення належних умов для виправлення і ресоціалізації засуджених, істотне підвищення рівня профілактики злочинності;

– запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами, взятими під варту;

– забезпечення прийнятих на міжнародному рівні норм, принципів і рекомендацій в галузі виконання покарань і діяльності органів і установ виконання покарань;

– підвищення правосвідомості осіб, які утримуються в слідчому ізоляторі, особливо неповнолітніх ув’язнених та засуджених;

– виконання норм та стандартів міжнародних вимог щодо поводження із ув’язненими та засудженими, проведенням превентивної роботи;

– запобігання тортурам або такому, що принижує гідність, поводженню із ув’язненими та засудженими;

– сприяння трудовому та побутовому влаштуванню осіб, звільнених від відбування покарання, їх соціальному захисту;

– активізацію взаємодії з спостережними комісіями, громадськими організаціями і трудовими колективами, релігійними організаціями.

 

3. Очікувані результати виконання Програми

Виконання визначених Програмою заходів:

– сприятиме безпеці мешканців Хмельницької міської територіальної громади, надійній охороні та ізоляції суспільства від засуджених та осіб, взятих під варту;

– створить умови для ресоціалізації засуджених;

– знизить рівень злочинності серед осіб, які тримаються в слідчому ізоляторі;

– мінімізує злочинний вплив на неповнолітніх ув’язнених та засуджених, усунення причин і умов, що сприяють втягненню їх в протиправну діяльність;

– підвищить рівень довіри суспільства до кримінально-виконавчої системи.

 

4. Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету  Хмельницької міської територіальної громади, в межах видатків, затверджених рішенням міської ради про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на відповідний бюджетний період та інших джерел фінансування, не заборонених діючим законодавством України.

Заходи реалізації Програми викладені у додатку до Програми.

 

5. Координація та контроль за виконанням Програми

Головним координатором Програми є відділ з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами.

Виконавці Програми щороку до 20 січня надають до відділу з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами інформацію про виконання заходів Програми.

Слідчий ізолятор до 1 грудня 2025 року надає фінансовому управлінню міської ради звіт щодо обсягів і напрямків використання коштів, отриманих з бюджету Хмельницької міської територіальної громади протягом звітного періоду.

 

Секретар міської ради В. ДІДЕНКО

Начальник державної установи «Хмельницький слідчий ізолятор» підполковник внутрішньої служби Р.СУХОРАБ

 

Додаток 1

до Програми у редакції

рішення 33-ї сесії міської ради від 15.09.2023 року №7

ПАСПОРТ

Програми організаційно-практичних заходів щодо комплексної підтримки державної установи «Хмельницький слідчий ізолятор» на 2021-2025 роки

1.

Розробник Програми

Державна установа «Хмельницький слідчий ізолятор»

2.

Відповідальний виконавець Програми

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради, Хмельницька міська рада, державна установа «Хмельницький слідчий ізолятор»

3.

Учасники Програми

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради, Хмельницька міська рада, державна установа «Хмельницький слідчий ізолятор»

4.

Нормативно-правові акти, що стали підставою для розроблення Програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами і доповненнями),

Закон України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», Закон України «Про попереднє ув’язнення», Кримінально-виконавчий кодекс України

5.

Термін реалізації Програми

2021-2025 роки

6.

Джерела фінансування

Бюджет Хмельницької міської територіальної громади

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі:

2 430 450,00 гривень

7.1

коштів бюджету Хмельницької міської територіальної громади (в межах затвердженого кошторису)

2 430 450,00 гривень

 

Секретар міської ради Віталій ДІДЕНКО

Начальник державної установи «Хмельницький слідчий ізолятор» полковник внутрішньої служби Руслан СУХОРАБ

 

Додаток 2

до Програми у редакції

рішення 33-ї сесії міської ради від 15.09.2023 року №7

ЗАХОДИ

щодо виконання Програми організаційно-практичних заходів щодо комплексної підтримки державної установи «Хмельницький слідчий ізолятор» на 2021-2025 роки

з/п

Перелік заходів Програми

Термін вико-нання заходу

Виконавці

Джерела фінан-сування

Орієнтовний обсяг фінансування (грн.)

Роки

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Забезпечення належних комунально-побутових умов засуджених та осіб, узятих під варту:

1.1.

Придбання матеріалів для проведення поточного ремонту господарським способом збірного відділення гуртожитку №2.

2023

Хмельницька міська рада, державна установа «Хмельницький слідчий ізолятор»

Бюджет Хмель-ницької міської терито-ріальної громади

 

 

150 000,00

 

 

1.2.

Придбання матеріалів для проведення поточного ремонту господарським способом камер №№21, 22, 30, 36 приміщення гуртожитку №1.

2022

Хмельницька міська рада, державна установа «Хмельницький слідчий ізолятор»

Бюджет Хмель-ницької міської терито-ріальної громади

 

140 000,00

 

 

 

1.3.

Придбання матеріалів для проведення поточного ремонту приміщень сектору максимального рівня безпеки гуртожитку №1.

2024

Хмельницька міська рада, державна установа «Хмельницький слідчий ізолятор»

Бюджет Хмель-ницької міської терито-ріальної громади

 

 

 

135 000,00

 

1.4.

Встановлення примусової вентиляції в гуртожитку №2 підрядною організацією для забезпечення повітрообміну в приміщеннях, де утримуються засуджені та особи, узяті під варту.

2025

Хмельницька міська рада, державна установа «Хмельницький слідчий ізолятор»

Бюджет Хмель-ницької міської терито-ріальної громади

 

 

 

 

285 420,00

2.

Забезпечення належної ізоляції засуджених та осіб, узятих під варту від суспільства, забезпечення режиму та правопорядку в установі:

2.1.

Модернізація системи відео-нагляду, шляхом придбання 16-ти портового комутатора (3 шт.), 32-х канального ІР відеореєстратора (1 шт.), жорсткого диска 6ТВ (1 шт.) відеокамер ІР зовнішніх (10 шт. відеокамер ІР купольних (20 шт.), конектора для комп’ютерної мережі (100 шт.) кабеля зовнішнього мідного (2000 м), телевізора цифрового (1 шт.), нагрудного відеореєстратора (5 шт.).

2021

Хмельницька міська рада, державна установа «Хмельницький слідчий ізолятор»

Бюджет Хмель-ницької міської терито-ріальної громади

165 000,00

 

 

 

 

2.2.

Придбання дизель-генераторної установки (FDG 100 I), для забезпечення аварійного електропостачання в зоні, що охороняється.

2023

Хмельницька міська рада, державна установа «Хмельницький слідчий ізолятор»

Бюджет Хмель-ницької міської терито-ріальної громади

 

 

578 000,00

 

 

2.3.

Заміна автоматичної телефонної станції оперативного зв’язку на АТС KX-NS500, придбання телефонів Panasonic KX-TS2350 (30 шт.), кабеля зовнішнього мідного (3000 м) для забезпечення якісного оперативного зв’язку між внутрішніми і зовнішніми постами зони, що охороняється

2023

Хмельницька міська рада, державна установа «Хмельницький слідчий ізолятор»

Бюджет Хмель-ницької міської терито-ріальної громади

 

 

265 230,00

 

 

2.4.

Придбання портативних нагрудних відеореєстраторів (16 шт.) для забезпечення правопорядку, запобігання нападу ув’язнених або вчинення інших дій, що загрожують життю та здоров’ю персоналу або інших осіб, які перебувають на території установи, для забезпечення захисту прав та інтересів ув’язнених

2023

Хмельницька міська рада, державна установа «Хмельницький слідчий ізолятор»

Бюджет Хмель-ницької міської терито-ріальної громади

 

 

150 000,00

 

 

2.5.

Придбання матеріалів для проведення оздоблювальних робіт зовнішньої маскувальної огорожі господарським способом

2023

Хмельницька міська рада, державна установа «Хмельницький слідчий ізолятор»

Бюджет Хмель-ницької міської терито-ріальної громади

 

 

500 000,00

 

 

2.6.

Придбання обладнання для системи доступу: електромагнітний замок (15 шт.), клавіатура з кодом, зчитувач, контролер (30 шт.) блок живлення перфорований 12В 3.5А (15 шт.) з метою осучаснення приладів доступу до режимних об’єктів

2024

Хмельницька міська рада, державна установа «Хмельницький слідчий ізолятор»

Бюджет Хмель-ницької міської терито-ріальної громади

 

 

 

61 800,00

 

ВСЬОГО КОШТІВ:

165 000,00

140 000,00

1 643 230,00

196 800,00

285 420,00

Всього: 2 430 450,00

 

Секретар міської ради Віталій ДІДЕНКО

Начальник державної установи «Хмельницький слідчий  ізолятор» полковник внутрішньої служби Руслан СУХОРАБ

 

(Викладено у новій редакції додаток 1 та 2 до Програми відповідно до

рішення 33-ї сесії міської ради від 15.09.2023 №7)

File link
Розмір: 43 КБ
Формат: docx

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!