Рішення міської ради

Про затвердження Програми передачі гуртожитків у власність територіальної громади міста Хмельницького на 2009-2011р.р.

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення двадцять дев'ятої сесії

№1 від 28.10.2009 р.

 

Про затвердження Програми передачі гуртожитків у власність територіальної громади міста Хмельницького на 2009-2011р.р.

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради відповідно до Закону України „Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків”, керуючись ст.26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, міська  рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму передачі гуртожитків у власність територіальної громади міста Хмельницького на 2009-2011р.р. згідно з додатком.

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови А.Савчука та управління житлово-комунального господарства.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань роботи житлово-комунального господарства.

 

Міський голова С.Мельник

 

Додаток

до рішення 29 сесії міської ради від 28.10.2009 р. №1

ПРОГРАМА

ПЕРЕДАЧІ ГУРТОЖИТКІВ У ВЛАСНІСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НА 2009-2011 Р.Р.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма передачі гуртожитків у власність територіальної громади міста Хмельницького на 2009-2011р.р. (надалі - Програма) розроблена на виконання Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків".

Основними завданнями Програми є:

- визначення механізму, порядку і послідовності дій сторін, які будуть брати участь у процесі передачі гуртожитку;

- визначення графіку передачі у комунальну власність тих гуртожитків, на які поширюється чинність вищезазначеного Закону, а також орієнтовні строки передачі гуртожитків, які відповідно до нього можуть бути передані територіальним громадам на договірних засадах за домовленістю між їхніми власниками та органами місцевого самоврядування;

- визначення прогнозних обсягів фінансування певних заходів з передачі гуртожитків у власність територіальної громади.

 

2. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є розроблення механізму та визначення джерел фінансування передачі гуртожитків у власність територіальної громади міста з метою забезпечення реалізації права на житло їх мешканців.

 

3. ОСНОВНІ ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Програмою передбачається здійснити передачу гуртожитків, на які поширюється Закон України „Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків” (які є об’єктами права державної власності та, які перебувають у повному господарському віданні чи в оперативному управлінні підприємств, установ, організацій з управління житловим фондом незалежно від форм власності) протягом 3-х років.

У 2009 році передбачається прийняти _8__ гуртожитків.

У 2010 році передбачається прийняти _13_ гуртожитків.

У 2011 році передбачається прийняти __2_ гуртожитки.

На останньому етапі планується прийняти в комунальну власність міста _15_ гуртожитків, які увійшли до статутних фондів підприємств під час їх приватизації, та викуплені гуртожитки (тобто гуртожитки, на які сфера дії Закону України „Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків” не поширюється).

Для тих гуртожитків, на які поширюється дія цього Закону, кінцевий строк виконання програми становитиме 4 вересня 2011 року. Для тих гуртожитків, на які не поширюється дія цього Закону, Програма діятиме до повного її виконання.

 

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ГУРТОЖИТКІВ

Передача гуртожитків у власність територіальної громади міста здійснюється відповідно до порядку, передбаченого Законом України „Про передачу об’єктів права державної чи комунальної власності” та прийнятих відповідно до нього підзаконних актів, з урахуванням особливостей Закону України “Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків”.

Рішення про передачу гуртожитків, на які поширюється дія цього Закону, у власність територіальної громади міста приймає орган, уповноважений управляти державним майном, інший орган, якому передано в користування державне майно, або суд.

Гуртожитки, які не є об’єктами права державної власності та на законних підставах включені до статутних фондів підприємств, утворених у процесі приватизації чи корпоратизації, можуть передаватися у власність територіальної громади на договірній основі згідно фінансових можливостей органів місцевого самоврядування.

Прийняття гуртожитків (як цілісних майнових комплексів) у комунальну власність територіальної громади міста здійснюється за рішенням Хмельницької міської ради.

Після прийняття гуртожитку у комунальну власність територіальної громади міста Хмельницька міська рада приймає на сесії в межах своєї компетенції рішення щодо подальшого його використання.

Передача гуртожитків у комунальну власність територіальної громади міста здійснюється у відповідності до графіка передачі згідно з додатком.

 

5. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Законом України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» передбачено, що держава виділяє місцевим бюджетам кошти на заходи, пов’язані з прийняттям у комунальну власність гуртожитків (їх цілісних майнових комплексів), а саме: на виготовлення необхідної технічної документації, проведення капітального ремонту тощо, за заявками місцевих рад, в обсягах та порядку, які визначаються законом про Державний бюджет України на відповідний фінансовий рік.

За даними інвентаризації станом на 1 вересня 2009 року в м. Хмельницькому налічується 38 гуртожитків державної та приватної форм власності загальною площею 72,8 тис. кв. м, у тому числі 23 гуртожитки, на які поширюється дія зазначеного Закону (загальною площею близько 42,2 тис. кв. м), та 15 гуртожитків, які очікувано можуть бути передані у комунальну власність за бажанням їх власників (загальною площею близько 30,6 тис. кв. м).

В існуючих цінах опосередкована вартість обстеження житлової будівлі становить близько 25 грн./кв.м, вартість складання проектно-кошторисної документації на її капітальний ремонт складає приблизно 180 грн./кв.м, а вартість відповідних робіт – 1800грн./кв. м.

Таким чином, максимальна прогнозна потреба у державних коштах для реалізації Програми на рівні очікуваних результатів від її виконання становитиме близько 145920,0 тис.грн., у тому числі:

- на обстеження будівель гуртожитків – близько 1820,0 тис. грн.;

- на виготовлення проектно-кошторисної документації – близько 13100,0 тис.грн.;

- на виконання робіт з капітального ремонту – близько 131000,0 тис.грн.

За період 2009-2011р.р. планується прийняти у комунальну власність 23 гуртожитки державної форми власності загальною площею 42,2 тис. кв.м., при цьому очікувана потреба у фінансуванні буде становити орієнтовно -  84540,0 тис.грн. в т.ч.:

- на обстеження будівель гуртожитків – близько 1050,0 тис.грн.;

- на виготовлення проектно-кошторисної документації -  близько 7590,0 тис.грн.;

- на проведення капітального ремонту  – близько 75900,0 тис. грн.

З них на реалізацію програми на  2010р. необхідно 25640,0 тис.грн.:

- на обстеження будівель гуртожитків – близько 1050,0 тис.грн.;

 - на  виготовлення проектно-кошторисної документації  - близько 7590,0 тис.грн ;

- на виконання робіт з  капітального ремонту – близько 17000,0 тис.грн.

В 2011р. необхідно:

- на  виконання робіт з капітального ремонту – близько 58900,0 тис.грн.

Крім того, можлива передача у комунальну власність 15 гуртожитків приватної форми власності загальною площею близько 30,6 тис. кв.м гуртожитків, при цьому очікувана потреба у фінансуванні буде становити орієнтовно 61380,0 тис. грн.,  у тому числі:

- на обстеження будівель гуртожитків – близько 770,0 тис.грн.;

- на виготовлення проектно-кошторисної документації – близько 5510,0 тис. грн.;

- на проведення капітального ремонту  – близько 55100,0 тис.грн.

Законом України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» передбачено також, що гуртожитки, які не є об’єктами права державної власності та на законних підставах включені до статутних фондів підприємств, утворених у процесі приватизації чи корпоратизації, можуть передаватись у власність територіальних громад на договірній основі згідно з чинним законодавством виходячи з юридичних повноважень та фінансових можливостей органів місцевого самоврядування.

Додаткових витрат на оплату матеріально-технічних та трудових ресурсів, необхідних для виконання Програми не прогнозується, оскільки передбачається, що її заходи реалізовуватимуться силами виконавчих органів місцевого самоврядування в межах встановленого для забезпечення їх діяльності фінансування.

Очікувані обсяги та строки фінансування певних заходів з передачі гуртожитків у власність територіальної громади міста є прогнозними та можуть змінюватись відповідно до реальної ситуації на відповідних ринках, а також до реальних можливостей відповідних бюджетів.

 

6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Очікується, що за результатами Програми у власність територіальної громади міста буде передано 23 гуртожитки, які є об’єктами права державної власності та 15 гуртожитків, які увійшли до статутних фондів підприємств під час їх приватизації.

Виконання Програми повинно забезпечити реалізацію конституційного права на житло громадян, які на законних підставах проживають у гуртожитках, призначених для проживання одиноких громадян  або для проживання сімей, та не мають іншого власного житла.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІ ВИКОНАВЦІ ПРОГРАМИ

Відповідальним виконавцем Програми є управління житлово-комунального господарства.

 

8. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Контроль за виконання Програми покладається на комісію з питань роботи житлово-комунального господарства.

 

Секретар міської ради  В.Лесков

Начальник управління ЖКГ  О.Шаповал

File link
Розмір: 208 КБ
Формат: pdf

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!