Рішення міської ради

Про затвердження Програми підготовки мешканців Хмельницької міської територіальної громади до національного спротиву на 2022-2023 роки (в новій редакції)

 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення позачергової двадцять четвертої сесії

№59 від 10.02.2023 р.

Внесені зміни:

рішенням 25-ї сесії міської ради від 28.03.2023 №3

рішенням 32-ї сесії міської ради від 18.08.2023 №1

 

Про затвердження Програми підготовки мешканців Хмельницької міської територіальної громади до національного спротиву на 2022-2023 роки (в новій редакції)

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету Хмельницької міської ради, керуючись Законом України «Про правовий режим воєнного стану», Законом України «Про основи національного спротиву», Бюджетним кодексом України, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму підготовки мешканців Хмельницької міської територіальної громади до національного спротиву на 2022-2023 роки, яка затверджена у відповідності до підпункту 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України №252 від 11 березня 2022 року «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 11.08.2022 №602, згідно з додатком

2. Фінансовому управлінню передбачити фінансування видатків на виконання заходів Програми у бюджеті Хмельницької міської територіальної громади.

3. Відповідальність за виконання рішення покласти на відділ з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами та комунальне підприємство «Навчально-тренувальний центр Хмельницької міської територіальної громади».

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності, антикорупційної політики, забезпечення правопорядку та зв’язку з військовими частинами.

 

Міський голова О.СИМЧИШИН

 

Додаток

до рішення сесії міської ради

від 10.02.2023 №59

ПРОГРАМА

Підготовки мешканців Хмельницької міської територіальної громади до національного спротиву на 2022-2023 роки

 

м.Хмельницький

2023 рік

 

Зміст

1. Паспорт Програми.

2. Загальні положення.

3. Зміст проблеми та обґрунтування необхідності прийняття Програми.

4. Мета та завдання Програми.

5. Очікувані результати виконання програми.

6. Обсяги та джерела фінансування Програми.

 

1. Паспорт Програми.

1

Найменування програми

Підготовки мешканців Хмельницької міської територіальної громади до національного спротиву на 2022-2023р.

2

Розробник та виконавець програми

Комунальне підприємство «Навчально-тренувальний центр Хмельницької міської територіальної громади»

3

Мета програми

Забезпечення проведення заходів, спрямованих на проведення військово-патріотичного виховання громадян України та їх морально-психологічної підготовки до виконання конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України.

4

Завдання програми

- Реалізація заходів національного спротиву Хмельницької міської територіальної громади, зокрема:

- Підготовка та навчання населення до умов життєдіяльності у випадку проведення воєнних (бойових) дій;

- Здійснення іншої господарської діяльності, що пов’язана з наданням послуг та виконання робіт для досягнення додаткової економічної вигоди з метою отримання прибутку.

- Проведення теоретичних та практичних занять у підготовці громадян до національного спротиву, у тому числі організація виїзних занять;

- Участь в інформаційних заходах, спрямованих на підвищення рівня обороноздатності держави та на протидію інформаційним операціям агресора;

- Сприяння популяризації участі в заходах національного спротиву;

- Проведення спільних заходів з представниками Міністерства оборони України та\або територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (інших органів\установ зі схожими функціями), представниками органів місцевого самоврядування, органів державної влади.

5

Термін реалізації Програми

2022-2023 роки

6

Обсяг і джерела фінансування програми

Заходи програми здійснюються за рахунок коштів бюджету Хмельницької міської територіальної громади та інших коштів, не заборонених чинним законодавством.

7

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього, у тому числі:

11771,0 тис. гривень

8

Контроль за виконанням програми

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради, постійна комісія Хмельницької міської ради з питань  планування, бюджету, фінансів та децентралізації

 

2. Загальні положення

Програма військово-патріотичного виховання мешканців Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2023 роки (далі – Програма) передбачає забезпечення проведення заходів, спрямованих на проведення військово-патріотичного виховання громадян України та їх морально-психологічної підготовки до виконання конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, через функціонування комунального підприємства «Навчально-тренувальний центр Хмельницької міської територіальної громади» (далі – Центр), діяльність якого направлена на виконання програм щодо реалізації заходів національного спротиву Хмельницької міської територіальної громади.

Програма визначає основні напрямки, пріоритети, завдання військово-патріотичного виховання, конкретизує механізми основні заходи реалізації, терміни виконання Програми.

Програма розроблена відповідно до Конституції України, законів та нормативно-правових актів України, актів міської ради, її виконавчого комітету та Статуту комунального підприємства «Навчально-тренувальний центр Хмельницької міської територіальної громади».

 

3. Зміст проблеми та обґрунтування необхідності прийняття Програми

2.1. У період війни, яку російська федерація розв’язала і веде проти України, виникає нагальна необхідність здійснення системних заходів, спрямованих на посилення військово-патріотичного виховання громадян України та їх морально-психологічної підготовки до виконання конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, забезпечення належної та всебічної підготовки громадянина, готового фізично та морально в будь-який час стати на захист Батьківщини зі зброєю в руках.

Сьогодні Українська держава та її громадяни стають безпосередніми учасниками процесів, які мають надзвичайно велике значення для подальшого визначення, першою чергою, своєї долі, подальшого світового порядку. В сучасних важких і болісних ситуаціях викликів та загроз, і водночас, великих перспектив розвитку, кардинальних змін у політиці, економіці, соціальній сфері пріоритетним завданням суспільного поступу, поряд із убезпеченням своєї суверенності й територіальної цілісності, є визначення нової стратегії виховання та підготовки населення як багатокомпонентної та багатовекторної системи, яка великою мірою формує майбутній розвиток Української держави.

Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальним виступають громадянсько-патріотичне, духовно-моральне, військово-патріотичне виховання як основні складові національно-патріотичного виховання, спрямовані до виконання обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України.

Реалізація вказаних завдань потребує значної фінансової підтримки, а, відповідно, обумовлює необхідність застосування програмно-цільового підходу.

 

4. Мета та завдання програми

Метою програми є забезпечення проведення заходів, спрямованих на проведення військово-патріотичного виховання громадян України та їх морально-психологічної підготовки до виконання конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України

Основними завданнями Програми є:

- підготовка та навчання населення до умов життєдіяльності у випадку проведення воєнних ( бойових) дій;

- надання послуг на території Хмельницької міської територіальної громади фізичним і юридичним особам, підприємствам, установам, організаціям, незалежно від форм власності;

- проведення теоретичних та практичних занять у підготовці громадян до національного спротиву, у тому числі організація виїзних занять

- формування у громадян високої патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо захисту національних інтересів України;

- розробка пропозицій щодо охорони, безпеки, та захисту адміністративних будівель місцевої влади ті інших об’єктів стратегічного значення територіальної громади;

- надання допомоги у створенні підрозділів тероборони та добровольчих формувань територіальної громади;

- участь в інформаційних заходах, спрямованих на підвищення рівня обороноздатності держави та на протидію інформаційним операціям агресора;

- сприяння популяризації участі в заходах національного спротиву;

- проведення спільних заходів з представниками Міністерства оборони України та/або територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (інших органів/установ зі схожими функціями), представниками органів місцевого самоврядування, органів державної влади тощо .

 

5. Очікувані результати виконання програми

Виконання завдань Програми забезпечить:

- наявність якісно підготовлених самовідданих, свідомих громадян, готових у будь-яких умовах вступити на захист територіальної цілісності на незалежності України;

- досягнення у мешканців громади високого рівня готовності до захисту України, громадського сприяння безпеці та обороні України та підвищення престижу військової служби;

- створення незалежної матеріально-технічної бази для проведення теоретичних та практичних занять у підготовці громадян до національного спротиву.

 

6. Основні джерела фінансування Програми.

Програма реалізується протягом 2022-2023 років і не поділяється на етапи, так як заходи Програми взаємодоповнюючі і не мають складної функціональної залежності один від одного.

Фінансування Програми планується за рахунок коштів бюджету Хмельницької міської територіальної громади на відповідний рік з урахуванням його уточнень. Можливе залучання благодійних внесків та інших джерел надходжень, не заборонених законодавством.

 

Секретар міської ради В.ДІДЕНКО

Директор комунального підприємства «Навчально-тренувальний центр Хмельницької міської територіальної громади» О.СЦІБОРОВСЬКИЙ

 

Додаток до Програми

у редакції рішення 32-ї сесії

міської ради від 18.08.2023 №1

Основні заходи

Програми підготовки мешканців Хмельницької міської територіальної громади до національного спротиву на 2022-2023 роки

з\п

Перелік заходів програм

Строк виконання

Відповідальні виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн

2022 рік

2023 рік

1

Робота в навчальних закладах міста:

- проведення військово-патріотичного виховання та профорієнтаційної роботи з молоддю допризивного віку;

- проведення зборів з вчителями предмету «Захист України»;

- моніторинг рівня сформованості у молоді допризовного віку військово-патріотичної свідомості та морально-психологічної готовності до виконання конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України;

- надання методичної та практичної допомоги вчителям щодо проведення занять з предметів «Захист України», «Безпека життєдіяльності»;

- участь в освітньо-виховних заходах, спрямованих на формування у молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності та піднесення престижу військової служби;

- участь та практична допомога у контролі знань з предметів «Захист України» та «Безпека життєдіяльності»;

- проведення додаткових занять з вчителями та допризивниками з питань тактичної медицини.

2022-2023 роки

Комунальне підприємство «Навчально-тренувальний центр Хмельницької міської територіальної громади»

Бюджет Хмельницької міської територіальної громади, власні доходи, інші джерела не заборонені законодавством

693,0

4 150,0

2

Проведення навчання з населенням Хмельницької міської територіальної громади:

- розробка навчально-методичного забезпечення (програми, плани, навч. література);

- участь та організація заходів з формування у громадян високої патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до виконання громадянського і конституційного обов'язку щодо захисту національних інтересів України;

- проведення курсів з виживання в екстремальних умовах;

- проведення курсів з психологічної підтримки у різних екстремальних ситуаціях;

- проведення курсів з володіння зброєю;

- проведення курсів з домедичної підготовки;

- проведення курсів зі спеціальної підготовки (топографія, захист від зброї масового ураження, інженерної підготовки тощо);

- проведення курсів з особистої безпеки та застосування сили;

- підготовка програм та проведення курсів підготовки охоронців для важливих об’єктів міста та суб’єктів підприємницької діяльності  різних форм власності;

- співпраця зі ЗМІ щодо висвітлення роботи навчально-тренувального центру з метою протидії інформаційним операціям агресора.

3

Проведення навчання персоналу Добровольчих формувань територіальної громади (ДФТГ):

- розробка навчально-методичного забезпечення (програми, плани, навч. література);

- проведення зборових занять;

- моніторинг морально-психологічного клімату в підрозділах ДФТГ;

- проведення зрізу знань (перевірка рівня готовності до виконання визначених завдань);

- проведення командирської підготовки за різною тематикою;

- проведення навчань зі злагодження підрозділів ДФТГ;

- надання методичної та практичної допомоги командирам підрозділів ДФТГ щодо роботи з підлеглим персоналом;

- організація взаємодії та підтримання зв’язку груп ДФТГ, які задіяні для охорони об’єктів критичної інфраструктури міста;

- матеріально-технічна підтримка ДФТГ.

4

Напрямки подальшого розвитку навчання населення:

- ліцензування та сертифікація окремих видів діяльності центру;

- курси тактичної медицини;

- курси стрілецької підготовки;

- курси тактико-спеціальної та вогневої підготовки;

- курси снайперської підготовки;

- курс екстремального водіння;

- курси охорони об’єктів інфраструктури;

- курси аеророзвідки (застосування дронів, квадрокоптерів тощо);

- розробка та удосконалення сайту навчально-тренувального центру.

5

Ремонт, облаштування та утримання навчально-матеріальної бази:

- капітальний і поточний ремонт стрілецького тиру по вул.Березневій,1:

- розробка та оформлення документації для отримання ліцензії;

- закупівля навчально-матеріального устаткування та комп’ютерного обладнання для навчання (включаючи навчальну зброю, спортивну нарізну зброю та набої до неї);

- закупівля мультимедійного обладнання та мультимедійних тирів сучасного зразку;

- підготовка будівлі та території стрілецького тиру для використання за призначенням;

- утримання та обслуговування автомобільної техніки.

2023 рік

Комунальне підприємство “Навчально-тренувальний центр Хмельницької міської територіальної громади”

Бюджет Хмельницької міської територіальної громади,

власні доходи, інші джерела не заборонені законодавством

 

6 928,0

 

Разом по програмі:

 

 

 

11771,0

 

Секретар міської ради Віталій ДІДЕНКО

Директор комунального підприємства «Навчально-тренувальний центр Хмельницької міської територіальної громади» Олександр СЦІБОРОВСЬКИЙ

 

(Внесені зміни в графу 7 розділу «Паспорт програми» додатку до рішення відповідно до

рішенням 32-ї сесії міської ради від 18.08.2023 №1)

(Додаток до програми викладено у новій редакції відповідно до

рішенням 32-ї сесії міської ради від 18.08.2023 №1)

 

File link
Розмір: 49 КБ
Формат: docx

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!