Рішення міської ради

Про затвердження програми «Підтримки членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України мешканців Хмельницької міської територіальної громади «Родини Героїв» на 2023-2025 роки»

 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення позачергової двадцять п’ятої сесії

№23 від 28.03.2023 р.

 

Внесені зміни:

рішенням 29-ї сесії міської ради від 02.06.2023 №30

 

Про затвердження програми «Підтримки членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України мешканців Хмельницької міської територіальної громади «Родини Героїв» на 2023-2025 роки»

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити програму «Підтримки членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України мешканців Хмельницької міської територіальної громади «Родини Героїв» на 2023-2025 роки» (додається).

2. Відповідальність за виконанням рішення покласти на управління праці та соціального захисту населення та заступника міського голови М.Кривака.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.

 

Міський голова Олександр СИМЧИШИН

 

Додаток

до рішення сесії міської ради

від 28.03.2023 року №23

 

Програма

«Підтримки членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України мешканців Хмельницької міської територіальної громади «Родини Героїв» на 2023-2025 роки»

 

І. Загальні положення

Програма розроблена та покликана сприяти реалізації законів України  «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». В умовах здійснення захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України під час воєнного стану, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації, виникла проблема з належної підтримки на місцевому рівні сімей загиблих/померлих ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, які визначені з врахуванням вимог Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Заходи Програми поширюються на сім’ї які зареєстровані та проживають на території Хмельницької міської територіальної громади, та сім’ї, які прибули з інших територій України, та проживають на території Хмельницької міської територіальної громади і зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.

Реалізація заходів Програми забезпечить належний соціальний захист членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України та потреби у соціальному обслуговуванні та психологічній підтримці зазначених категорій осіб.

 

ІІ. Мета Програми

Метою Програми є реалізація комплексу взаємопов’язаних завдань і заходів, що спрямовані на розв’язання найважливіших проблем та поєднання зусиль органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій різних форм власності, спрямованих на поглиблення соціального захисту, адаптації, спільної координації наявних ресурсів для забезпечення соціальних гарантій для членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

 

ІІІ. Строки та етапи виконання Програми

Програма реалізується протягом 2023-2025 роки.

 

ІV. Шляхи і засоби розв’язання проблеми

Вирішення питань соціального захисту членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, які потребують соціальної підтримки здійснюватиметься шляхом реалізації комплексу взаємопов’язаних заходів структурними підрозділами міської ради, громадськими та благодійними організаціями, комунальними підприємствами за рахунок бюджетів усіх рівнів, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

 

V. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансове забезпечення виконання Програми проводиться у відповідності до законів України про Державний бюджет на відповідний рік, інших нормативно-правових актів. Видатки для виконання даної Програми здійснюються за рахунок бюджетних коштів на відповідний рік з уточненнями. Для забезпечення реалізації Програми передбачається також залучення коштів бюджету Хмельницької міської територіальної громади, благодійних внесків та гуманітарної допомоги.

 

VІ. Завдання і заходи Програми

З метою реалізації Програми визначено пріоритетні напрями та заходи, а також відповідальних за дотримання термінів їх виконання, джерела та обсяги фінансування з поділом на відповідні періоди (згідно додатку 1 до Програми).

 

VІІ. Очікувані результати виконання Програми

У результаті виконання заходів Програми очікується досягнення певних зрушень у реалізації соціальної політики, а саме підвищення рівня соціального захисту, поліпшення соціально-психологічного мікроклімату у сім’ях загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України. Можливість отримання сім’ями додаткових соціальних гарантій та допомог, сприяння вирішенню інших соціально-побутових питань.

 

Секретар Хмельницької міської ради Віталій ДІДЕНКО

Начальник управління праці та соціального захисту населення Словян ВОРОНЕЦЬКИЙ

 

Додаток 1

до програми підтримки членів сімей загиблих (померлих)

ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників

і Захисниць України мешканців Хмельницької міської

територіальної громади «Родини Героїв» на 2023-2025 роки»

 

Завдання та заходи

програми підтримки членів сімей загиблих( померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України мешканців Хмельницької міської територіальної громади «Родини Героїв» на 2023-2025 роки»

з/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Джерело фінансування

2023 р.

2024 р.

2025 р.

1.

Відшкодування пільг за житлово-комунальні послуги (у розмірі 50%) членам сімей загиблих учасників АТО/ООС, Революції Гідності, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, які на даний час зареєстровані та проживають в Хмельницькій міській територіальній громаді

управління праці та соціального захисту населення

бюджет громади

1500,00

1600,00

1700,00

2.

Виплата грошової винагороди за присвоєне звання «Почесний громадянин Хмельницької міської територіальної громади», придбання відзнаки та посвідчень «Почесний громадянин Хмельницької міської територіальної громади»

виконавчий комітет,

Департамент освіти та науки

бюджет громади

25000,00

 

 

3.

Надання одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України

управління праці та соціального захисту населення

бюджет громади

5000,00

10000,00

10000,00

4.

Формування реєстру осіб членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України мешканців Хмельницької міської територіальної громади

управління праці та соціального захисту населення, Департамент освіти та науки

-

-

-

-

5.

Визначення потреби та забезпечення членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України санаторно-курортним лікуванням

управління праці та соціального захисту населення, управління охорони здоров’я

державний бюджет

600,00

600,00

600,00

6.

Медикаментозне забезпечення членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України відповідно ПЕРЕЛІКУ категорій захворювань, у разі амбулаторного лікування затвердженого ПКМУ від 17.08.1998 року №1303

управління охорони здоров’я

-

-

-

-

7.

Забезпечення лікування перед зубопротезуванням та зубопротезування з використанням сучасних матеріалів (за винятком протезування з дорогоцінних металів) та слухопротезуванням членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України

управління охорони здоров’я

-

-

-

-

8.

Здійснення заходів щодо психологічної реабілітації членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України

управління охорони здоров’я,

Хмельницький міський центр соціальних служб

-

-

-

-

9.

Проведення для членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України майстер класи та арт-терапевтичні заходи

Хмельницький міський центр соціальних служб

бюджет громади

12,00

14,00

16,00

10.

Організація зустрічей, квестів, форумів, безкоштовних переглядів фільмів (за окремим планом) для покращення психоемоційного стану дітей

Хмельницький міський центр соціальних служб

-

-

-

-

11.

Здійснення акту оцінки потреб членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України та надання сім’ям комплексу безкоштовних соціальних послуг: юридичного та психологічного консультування, інформування соціального супроводу, соціальної адаптації

Хмельницький міський центр соціальних служб

-

-

-

-

12.

Розробка, виготовлення та поширення соціальної продукції інформаційного змісту (буклети, листівки щодо мережі організацій, установ та закладів у сфері соціальної, психологічної та правової роботи)

Хмельницький міський центр соціальних служб

бюджет громади

6,00

8,00

10,00

13.

Забезпечення надання інформаційно-консультативних послуг в рамках діяльності «Телефону Довіри»

Хмельницький міський центр соціальних служб

-

-

-

-

14.

Проведення екскурсій для членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, по історичним місцям області та України

управління праці та соціального захисту населення

бюджет громади

200,00

200,00

200,00

15.

Розширення спектру заходів шляхом надання різноманітних послуг Рекреаційним центром «Берег надії», з метою реабілітації членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України

управління праці та соціального захисту населення

бюджет громади

7000,00

1000,00

1500,00

16.

Забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей загиблих (померлих) осіб, визначених у статті 10 та статті 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Департамент освіти та науки, управління молоді та спорту, управління праці та соціального захисту населення, позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Чайка»

бюджет громади

1500,00

2000,00

2500,00

17.

Залучення дітей та молоді членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України до гуртків та секцій з різних видів спорту в комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ) міста

управління молоді та спорту

-

-

-

-

18.

Залучення дітей членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України до участі у загальноміських заходах, культурно-мистецьких заходах, до спортивно-масових  заходів та акціях до святкових і пам’ятних дат

управління праці та соціального захисту населення,

управління культури і туризму, управління молоді та спорту, Департамент освіти та науки,

Хмельницький міський центр соціальних служб

бюджет громади

1000,00

1500,00

2000,00

19.

Надання соціальних послуг особам похилого віку, особам з інвалідністю, які є членами сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, загиблих під час масових акцій громадянського протесту або загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, та опинились у складних життєвих обставинах (відповідно до діючого законодавства)

Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

бюджет громади

610,00

665,00

730,00

20.

Сприяння працевлаштуванню членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України мешканців Хмельницької міської територіальної громади

Хмельницька філія Хмельницького обласного центру зайнятості; управління праці та соціального захисту населення

-

-

-

-

21.

Проведення культурно-мистецьких заходів для членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України

управління праці та соціального захисту населення, управління культури і туризму

бюджет громади

500,00

1000,00

1500,00

22.

Надання матеріальної допомоги студентам з числа осіб, які є членами сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членами сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України мешканців Хмельницької територіальної громади для навчання у закладах вищої освіти України усіх форм власності

Департамент освіти та науки

бюджет громади

500,00

500,00

500,00

23.

Здійснення психолого-педагогічного супроводу дітей з сімей  загиблих (померлих) ветеранів війни, з сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, у закладах освіти

Департамент освіти та науки;

Хмельницький міський центр соціальних служб

-

-

-

-

24.

Забезпечення безоплатним харчуванням у закладах загальної середньої освіти учнів, з сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, з сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України

Департамент освіти та науки

бюджет громади

600,00

700,00

800,00

25.

Забезпечення безоплатним харчуванням у закладах дошкільної освіти вихованців із сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, з сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України

Департамент освіти та науки

бюджет громади

300,00

400,00

500,00

26.

Виділення коштів на передплату газети «Проскурів» членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України

управління праці та соціального захисту населення

бюджет громади

300,00

350,00

400,00

27.

Забезпечення звільнення дітей з сімей загиблих ветеранів війни, з сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України мешканців Хмельницької територіальної громади від сплати за навчання в мистецьких школах та гуртках закладів культури

управління культури і туризму

-

-

-

-

28.

Забезпечення безоплатного відвідування дітьми із сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, з сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України мешканців Хмельницької територіальної громади: благодійних театральних вистав та переглядів кінофільмів; програм гастролюючих цирків та луна-парків; користування атракціонами у парках та скверах Хмельницької міської територіальної громади

управління культури і туризму

-

-

-

-

29.

Забезпечення поховання загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України (у межах вимог діючого законодавства)

СКП «Хмельницька міська ритуальна служба»

бюджет громади

50,00

60,00

70,00

30.

Забезпечення догляду за могилами загиблих (померлих) ветеранів війни, учасників Революції Гідності, загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України

СКП «Хмельницька міська ритуальна служба»

включено в фінансування заходів з виконання послуг по утриманню кладовищ громади

940,00

970,00

1000,00

31.

Здійснення будівництва (встановлення) надгробків на могилах загиблих учасників загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на кладовищах Хмельницької міської територіальної громади

управління праці та соціального захисту населення, СКП «Хмельницька міська ритуальна служба»

бюджет громади

20000,00

20000,00

5000,00

32.

Забезпечення встановлення меморіальних дощок у закладах освіти, в яких навчалися загиблі (померлі) Захисники чи Захисниці України

Департамент освіти та науки, управління культури, управління архітектури та містобудування

бюджет громади

150,00

200,00

200,00

33.

Надання членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України права безплатного паркування транспортних засобів, які перебувають у їх власності, на відведених майданчиках для паркування в м.Хмельницькому

управління праці та соціального захисту населення

-

-

-

-

34.

Надання грошової допомоги за поданням секретаря міської ради, або керуючого справами виконавчого комітету на підставі рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради для поховання: - загиблих та померлих учасників ООС, загиблих та померлих учасників, які брали участь у відсічі під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України в період військової агресії російської федерації проти України

виконавчий комітет

бюджет громади

8000,00

-

-

35.

Надання безоплатних додаткових освітніх послуг в закладах дошкільної освіти вихованцям із сімей загиблих, (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України

Департамент освіти та науки

-

-

-

-

 

Всього: фінансування з бюджету громади по роках:

 

73768,00

41767,00

29226,00

 

ВСЬОГО: 144761,00 грн.

 

Секретар Хмельницької міської ради Віталій ДІДЕНКО

Начальник управління Словян ВОРОНЕЦЬКИЙ

 

Додаток 2

до програми підтримки членів сімей загиблих (померлих)

ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і

Захисниць України мешканців Хмельницької міської територіальної

громади «Родини Героїв» на 2023-2025 роки»

 

Паспорт програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

Управління праці та соціального захисту населення

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993р. №3551-XII, Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991р. №2011- XII.

3.

Розробник Програми

Управління праці та соціального захисту населення

4.

Учасники (співвиконавці) Програми

управління житлово-комунального господарства

фінансове управління;

Департамент освіти та науки;

управління охорони здоров'я;

управління культури і туризму;

управління молоді та спорту;

Хмельницька філія Хмельницького обласного центру зайнятості;

управління архітектури та містобудування;

Хмельницький міський центр соціальних служб

5.

Термін реалізації Програми

2023-2025 роки

6.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

бюджет Хмельницької міської територіальної громади (бюджет громади)

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього

144761,00 тис.грн.

 

Секретар Хмельницької міської ради Віталій ДІДЕНКО

Начальник управління Словян ВОРОНЕЦЬКИЙ

 

(Пункт 34 Додатку 1 до Програми викласти у новій редакції відповідно до

рішення 29-ї сесії міської ради від 02.06.2023 №30)

(Додаток 1 до Програми доповнено пунктом 35 відповідно до

рішення 29-ї сесії міської ради від 02.06.2023 №30)

(Внесені зміни в графи «Всього» Додатку 1

до Програми викласти у новій редакції відповідно до

рішення 29-ї сесії міської ради від 02.06.2023 №30)

(Внесені зміни в пункт 7 Додатку 2 до Програми відповідно до

рішення 29-ї сесії міської ради від 02.06.2023 №30)

File link
Розмір: 145 КБ
Формат: doc

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!