Рішення міської ради

Про затвердження Програми підтримки ОСББ м. Хмельницького на 2020-2023 роки і Порядку фінансування заходів Програми підтримки ОСББ м. Хмельницького на 2020-2023 роки

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення сорок другої сесії

№40 від 17.06.2020 р.

 

Внесені зміни:

рішенням 46-ї сесії міської ради від 07.10.2020 №16

рішенням 2-ї сесії міської ради від 23.12.2020 №64

рішенням 5-ї сесії міської ради від 21.04.2021 №36

рішенням 7-ї сесії міської ради від 14.07.2021 №113

рішенням 13-ї сесії міської ради від 23.02.2022 №27

рішенням 22-ї сесії міської ради від 21.12.2022 №42

 

Втратило чинність відповідно до

рішення 35-ї сесії міської ради від 10.11.2023 №36

 

Про затвердження Програми підтримки ОСББ Хмельницької міської територіальної громади на 2020-2023 роки і Порядку фінансування заходів Програми підтримки ОСББ Хмельницької міської територіальної громади на 2020-2023 роки

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму підтримки ОСББ Хмельницької міської територіальної громади на 2020-2023 роки згідно з додатком 1.

2. Затвердити Порядок фінансування заходів Програми підтримки ОСББ Хмельницької міської територіальної громади на 2020-2023 роки згідно з додатком 2.

3. Відповідальність за виконанням рішення покласти на заступника міського голови А.Нестерука.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста.

 

Міський голова О.СИМЧИШИН

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

1. Ініціатори розроблення програми

Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради

2.Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Рішення сорок другої сесії Хмельницької міської ради від 17.06.2020 №40 «Про затвердження Програми підтримки ОСББ Хмельницької міської територіальної громади на 2020-2023 роки і Порядку фінансування заходів Програми підтримки ОСББ Хмельницької міської територіальної громади на 2020-2023 роки», зі змінами

3.Розробники програми

Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради

4. Головний виконавець програми

Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради, Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків

5. Учасники програми

Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, фінансово-кредитні установи

6. Терміни реалізації програми

2020-2023 роки

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

55 200 тис.грн в тому числі:

2020 рік - 5 700 тис. грн.

2021 рік - 12 500 тис. грн.

2022 рік - 18 500 тис. грн.

2023 рік - 18 500 тис. грн.

 

 

Додаток №1

до рішення сесії міської ради у редакції

рішення 22-ї сесії міської ради від 21.12.2022 №42

 

 

ПРОГРАМА

підтримки ОСББ Хмельницької міської територіальної громади на 2020-2023 роки

 

1. Загальні положення.

Програма підтримки ОСББ Хмельницької міської територіальної громади на 2020-2023 роки (далі – Програма) розроблена на підставі законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про особливості здійснення права власності багатоквартирному будинку», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про енергозбереження», «Про Фонд енергоефективності», постанови Кабінету Міністрів України від 5.09.2018 року №712 «Про затвердження Правил надання послуги з управління багатоквартирним будинком та типового договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком».

 

2. Необхідність у прийнятті Програми.

Удосконалення системи управління, збереження, покращення технічного стану багатоквартирних житлових будинків, впровадження системи раціонального використання енергетичних ресурсів - один з найважливіших напрямків співпраці міської влади і жителів багатоповерхівок в Хмельницькій міській територіальній громаді.

Впровадження реформ у житловій сфері з боку Хмельницької міської ради відбувається шляхом підтримки спільноти відповідальних співвласників багатоквартирного будинку, які розуміють, що утримання багатоквартирного будинку справа власників квартир та нежитлових приміщень.

Найактуальніша організаційна форма утримання житла, що відповідає реаліям сьогодення це об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі – ОСББ).

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі – Об’єднання) - юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна.

Станом на 01.01.2020р. у 399 будинках Хмельницької міської територіальної громади створено об`єднання співвласників багатоквартирних будинків, в тому числі 26 ОСББ, яким послуги з управління надає управитель, решта здійснюють обслуговування власного будинку шляхом самозабезпечення.

Основною перешкодою, яка уповільнює темпи переходу до такої форми управління як ОСББ є хибна думка мешканців, що в будинку, який обслуговує управитель (ЖЕК) питання поліпшення стану житлового будинку, в тому числі проведення капітального ремонту чи реконструкції будинкових мереж вирішує міська влада.

На сьогодні всі питання володіння, збереження, користування, утримання, проведення поточних і капітальних ремонтів вирішують співвласники самостійно, шляхом проведення загальних зборів.

Отже, Програма спрямована на подолання стереотипу мешканця-споживача багатоповерхового будинку, який не відчуває себе власником житла та не може вплинути на обсяг і якість отриманих комунальних послуг, оплачених з його кишені.

Створення ОСББ надає власникам житлового будинку такі переваги:

- право визначати тривалість, черговість і обсяги робіт з утримання та ремонту будинку;

- здійснення реального контролю за якістю житлово-комунальних послуг, за використанням внесків та інших платежів;

- зменшення витрат на житлово-комунальні послуги та підвищення їх якості;

- можливість використання трудового внеску мешканців будинку замість плати за утримання будинку або збору додаткових внесків;

Але, головною перевагою є готовність держави і міста до фінансової підтримки для співвласників, що мають бажання створити або вже створили ОСББ та готові впроваджувати заходи з енергоефективності у власних багатоповерхівках.

Необхідність прийняття Програми обґрунтовується потребою в забезпеченні підтримки тих співвласників, які готові створити або вже створили ОСББ, беруть на себе відповідальність за утримання власного майна, впроваджувати заходи з енергоефективності, результатом яких має стати раціональне та заощадливе використання енергоресурсів в Хмельницькій міській територіальній громаді.

 

3. Опис Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» державної установи «Фонд енергоефективності»

3.1. Програма підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» державної установи «Фонд енергоефективності» (далі - Програма «ЕНЕРГОДІМ») - це програма часткового відшкодування витрат на заходи з енергоефективності в багатоквартирних житлових будинках, де створено ОСББ.

Програма затверджена Наглядовою радою Фонду енергоефективності (далі – Фонд) 16 серпня 2019 року та діє до 31 грудня 2023 року на всій території України, окрім тимчасово окупованих територій.

Програма розроблена відповідно до Закону України «Про Фонд енергоефективності» №2095-VIII від 08 червня 2017 року та визначає умови та порядок надання державною установою «Фонд енергоефективності» Грантів Бенефіціарам (безповоротної фінансової допомоги ОСББ) для часткового відшкодування Прийнятних витрат (тобто витрат, які були перевірені та підтвердженні Фондом), пов’язаних із здійсненням Заходів з енергоефективності.

3.2. Заходи Програми «ЕНЕРГОДІМ».

3.2.1. Перелік Заходів з енергоефективності, що входять до Пакету заходів «А» («Легкий»)

 

Тип заходів

Заходи

Обов’язкові заходи

1. Встановлення вузла комерційного обліку теплової енергії

2. Встановлення або модернізація індивідуального теплового пункту (ІТП)

3. Заміна або модернізація загальнобудинкового котла або/та допоміжного обладнання (наприклад, насосів, систем автоматичного регулювання тощо)

4. Теплоізоляція або/та заміна трубопроводів системи внутрішнього теплопостачання в неопалювальних приміщеннях

5. Теплоізоляція або/та заміна трубопроводів системи гарячого водопостачання (за наявності) в неопалювальних приміщеннях

6. Гідравлічне балансування системи опалення шляхом встановлення автоматичних (балансувальних) клапанів

Необов’язкові заходи

1. Комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування опалювальних та неопалювальних горищ (технічних поверхів) та дахів

2. Модернізація системи гарячого водопостачання

3. Встановлення вузлів розподільного обліку теплової енергії на потреби опалення або/та приладів – розподілювачів теплової енергії у квартирах

4. Встановлення автоматичних регуляторів температури повітря у приміщеннях на опалювальних приладах водяної системи опалення у квартирах або/та у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі

5. Заміна або/та теплоізоляція трубопроводів системи опалення або/та приладів водяної системи опалення у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі

6. Заміна або ремонт блоків віконних та блоків балконних дверних у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі

7. Заміна або ремонт зовнішніх дверей та/або облаштування тамбурів зовнішнього входу

8. Комплекс робіт із модернізації та облаштування системи освітлення у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі

 

 

3.2.2. Перелік Заходів з енергоефективності, що входять до Пакету заходів «Б» («Комплексний»):

 

Тип заходів

Заходи*

Обов’язкові заходи

1. Всі обов'язкові заходи з Пакету заходів «А»

2. Комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування зовнішніх стін

3. Комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування опалювальних та неопалювальних горищ (технічних поверхів) та дахів

4. Комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування плит перекриття підвалу

5. Заміна або ремонт зовнішніх дверей або/та облаштування тамбурів зовнішнього входу

6. Заміна або ремонт блоків віконних або/та блоків балконних дверних у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі

Необов’язкові заходи

1. Комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування зовнішніх стін нижче рівня ґрунту

2. Модернізація системи гарячого водопостачання

3. Заміна або/та теплоізоляція трубопроводів системи опалення або/та приладів водяної системи опалення у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі

4. Заміна або/та теплоізоляція трубопроводів системи опалення або/та приладів водяної системи опалення у квартирах

5. Встановлення вузлів розподільного обліку теплової енергії на потреби опалення або/та приладів - розподілювачів теплової енергії у квартирах

6. Встановлення автоматичних регуляторів температури повітря у приміщеннях на опалювальних приладах водяної системи опалення у квартирах або/та у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі

7. Заміна або ремонт блоків віконних або/та блоків балконних дверних у квартирах, утеплення і скління наявних балконів і лоджій

8. Комплекс робіт із модернізації та облаштування системи освітлення у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі

9. Комплекс робіт із модернізації та облаштування системи вентиляції зі встановленням рекуператорів

10. Інші типи модернізації системи внутрішнього теплопостачання

3.3. Фонд відшкодовує кошти здійсненні на виконання Програми «ЕНЕРГОДІМ» трьома траншами:

3.3.1. Перший транш – часткове відшкодування прийнятних витрат на проведення попереднього енергетичного аудиту.

3.3.2. Другий транш – часткове відшкодування прийнятних витрат на розробку проєктної документації та її експертизу (в тому числі обстеження об’єкту (будівлі)).

3.3.3. Третій транш – часткове відшкодування прийнятних витрат на послуги з технічного та авторського нагляду, сертифікацію енергетичної ефективності після реалізації проєкту, обстеження інженерних систем будівлі, на яких здійснено заходи з енергоефективності під час реалізації проєкту; прийнятних витрат на будівельні роботи.

3.4. Засади грантової політики, порядок визначення розміру та порядок сплати Гранту визначено в Додатку 1 до Програми «ЕНЕРГОДІМ».

3.5. Строк реалізації проєкту

- для проєктів з пакетом заходів «А» – через 12 місяців з дати приєднання;

- для проєктів з пакетом заходів «Б» – через 24 місяці з дати приєднання.

Бенефіціар (ОСББ) має право подати Заявку на продовження строку, в порядку та на умовах, передбачених порядком дій Програми «ЕНЕРГОДІМ», за умови схвалення якої строк реалізації проєкту може бути продовжений не більше ніж на 12 місяців.

3.6. Фінансова оцінка заявки/проєкту – перевірка фінансовим офісом Фонду фінансової складової заявки разом з доданими до неї документами належності понесених заявником/бенефіціаром (ОСББ) витрат до прийнятних витрат, відповідно до умов Програми «ЕНЕРГОДІМ».

3.7. Верифікація виконаних заходів з енергоефективності (далі – Верифікація) – остаточна перевірка якості та результатів реалізації проєктів з енергоефективності та енергозбереження, встановлення (підтвердження) відповідності виконаних заходів умовам заявки та Програмі «ЕНЕРГОДІМ», Фондом або особами, обраними у схваленому Наглядовою радою Фонду порядку, та/або Донорами чи партнерами Фонду (у разі співфінансування ними Гранту).

 

4. Виготовлення технічної документації на будинок.

4.1. Пунктом 67 Правил надання послуг з управління багатоквартирним будинком, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 року №712 «Про затвердження Правил надання послуги з управління багатоквартирним будинком та типового договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком» (далі – Правила) передбачено, що не пізніше дня, що настає за днем припинення дії договору управління, управитель передає новому управителю багатоквартирного будинку чи особі, уповноваженій співвласниками або об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку наявну технічну документацію на такий будинок.

4.2. Перелік технічної документації на багатоквартирний будинок, затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 17.07.2018 року №176, який включає:

4.2.1. Технічний паспорт на багатоквартирний будинок.

4.2.2. Паспорт об’єкта, складений за результатами обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва.

4.2.3. Енергетичний сертифікат і звіт про обстеження інженерних систем.

4.2.4. Проєктна документація зі схемами влаштування внутрішньобудинкових систем.

4.2.5. Документ, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

4.2.6. Технічна документація обладнання котелень.

4.2.7. Технічна документація на ліфти.

4.2.8. План земельної ділянки.

4.2.9. Акти приймання-передавання технічної документації на багатоквартирний будинок.

4.2.10. Паспорти, гарантійні документи, акти випробування, повірки й опломбування та інші технічні документи на системи, мережі, встановлені прилади, устаткування та обладнання у багатоквартирному будинку.

4.3. Приймання-передача технічної документації підтверджується відповідним актом.

4.4. У разі відсутності технічної документації обов’язок щодо виготовлення (відновлення) відсутньої документації покладається співвласниками на управителя. Відповідно до пункту 8 Правил такі витрати відшкодовуються співвласниками в порядку та на умовах, що погоджуються управителем та співвласниками.

4.5. Для підтримки створення ОСББ міська влада бере на себе зобов’язання щодо відшкодування витрат, пов’язаних з виготовленням (відновленням) частини технічної документації а саме:

- технічного паспорта на багатоквартирний будинок;

- енергетичного сертифіката на будинок та звіту про обстеження інженерних систем.

 

5. Мета Програми.

5.1. Метою Програми є:

5.1.1. Створення умов для сталого і ефективного функціонування ОСББ;

5.1.2. Впровадження дієвого механізму стимулювання заходів з енергоефективності, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків;

5.1.3. Підвищення комфорту проживання мешканців.

5.1.4. Зменшення викидів СО2 у атмосферу за рахунок зменшення споживання енергоресурсів.

 

6. Завдання Програми.

6.1. Стимулювання створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків шляхом розробки дієвого механізму фінансування витрат на виготовлення (відновлення) технічної документації житлових будинків.

6.2. Допомога ОСББ у впровадженні енергоефективних заходів, які передбачені Програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» (далі – Програма «ЕНЕРГОДІМ») державної установи «Фонд енергоефективності» (далі – Фонд), шляхом відшкодування частини прийнятних витрат ОСББ, що верифіковані Фондом,  та часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами.

 

7. Заходи на виконання програми.

7.1. Виготовлення (відновлення) технічної документації, передбаченої пунктом 4.5. Програми, в будинках, в яких функції з управління багатоквартирним будинком передані від управителя до ОСББ.

7.2. Відшкодування частини прийнятних витрат ОСББ, що верифіковані Фондом, та часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами, на впровадження заходів з енергоефективності, які передбачені Програмою «ЕНЕРГОДІМ».

 

8. Виконавці програми.

8.1. Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, кредитно-фінансові установи (далі – Банки).

 

9. Фінансове забезпечення.

9.1. Фінансове забезпечення програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Хмельницької міської територіальної громади згідно з чинним законодавством.

9.2. Обсяг фінансування заходів Програми здійснюється із таких джерел, якими є:

- кошти державної установи «Фонд енергоефективності»;

- банківські кредити, отримані ОСББ на впровадження заходів з енергомодернізації;

- кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади.

9.3. Фінансування з бюджету Хмельницької міської територіальної громади для ОСББ надається виключно на впровадження заходів Програми (Додаток  1 до рішення), згідно Порядку фінансування заходів Програми підтримки ОСББ Хмельницької міської територіальної громади на 2020-2023 роки (Додаток 2 до рішення).

9.4. Заходи та фінансове забезпечення Програми підтримки ОСББ Хмельницької міської територіальної громади на 2020-2023 роки передбачені в додатку 1 до Програми.

 

10. Очікувані результати від впровадження програми.

10.1. У результаті реалізації заходів Програми буде поліпшено стан житлового фонду, якість надання житлово-комунальних послуг для громадян міста, створено сприятливе середовище для розвитку ОСББ в Хмельницькій міській територіальній громаді.

10.2. Результати Програми:

- реалізація принципів сталого розвитку;

- залучення громадян до вирішення проблем міста;

- забезпечення комфортних умов проживання для мешканців міста;

- поширення механізму співфінансування проєктів;

- підвищення енергоефективності багатоквартирних житлових будинків;

- економія енергоресурсів.

 

11. Критерії оцінки ефективності реалізації програми.

11.1. Показниками ефективності реалізації програми є:

- кількість створених ОСББ;

- кількість ліквідованих ОСББ;

- кількість ОСББ, в яких проведено заходи з енергомодернізації;

- кількість проєктів із запровадження енергозберігаючих заходів ОСББ.

 

12. Прикінцеві положення.

12.1. Якщо протягом дії Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» до заходів та умов виконання державною установою «Фонд енергоефективності» будуть вноситись зміни, то такі зміни застосовуються до умов Програми підтримки ОСББ Хмельницької міської територіальної громади на 2020-2023 роки.

12.2. Відшкодування частини прийнятних витрат ОСББ, що верифіковані Фондом, та часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами, на впровадження заходів з енергоефективності, які передбачені Програмою «ЕНЕРГОДІМ» здійснюється у відповідності до чинної редакції Програми.

 

Секретар міської ради В. ДІДЕНКО

Заступник директора департаменту інфраструктури міста - начальник управління житлової політики і майна  Н. ВІТКОВСЬКА

 

 

Додаток до Програми

 

Заходи та фінансове забезпечення Програми підтримки ОСББ м. Хмельницького на 2020-2023 роки

№ зп

Назва заходу

Фінансування з міського бюджету, тис. грн

Всього

 

2020 рік

2021 рік

2022 рік

2023 рік

1

2

3

4

5

6

7

1

Виготовлення (відновлення) технічної  документації в будинках

200,0

500,0

500,0

500,0

1 700,0

2

Відшкодування прийнятних витрат ОСББ, що верифіковані Фондом, які передбачені Програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ»

5 000,0

10 000,0

15 000,0

15 000,0

45 000,0

3

Часткове відшкодування відсотків за залученими кредитами, що сплачені ОСББ на впровадження заходів з енергоефективності, які передбачені Програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ»

500,0

2 000,0

3 000,0

3 000,0

8 500,0

 

Всього по Програмі на 2020-2023роки

5 700,0

12 500,0

18 500,0

18 500,0

55 200,0

 

Заступник директора департаменту інфраструктури міста - начальник управління житлової політики і майна  Н. ВІТКОВСЬКА

 

 

Додаток №2

до рішення сесії міської ради у редакції

рішення 22-ї сесії міської ради від 21.12.2022 №42

 

Порядок

фінансування заходів Програми підтримки ОСББ Хмельницької міської територіальної громади на 2020-2023 роки

1. Мета Порядку

1.1. Порядок фінансування заходів Програми підтримки ОСББ Хмельницької міської територіальної громади на 2020-2023 роки (далі – Порядок) розроблений з метою визначення механізму відшкодування:

1.1.1. Витрат ОСББ, що понесені на виготовлення (відновлення) технічної документації в будинках, що належали до комунальної власності, де за результатами прийнятих співвласниками рішень створено ОСББ.

1.1.2. Відшкодування частини прийнятних витрат ОСББ, що верифіковані Фондом, та часткового відшкодування відсотків за залученими кредитами, що сплачені ОСББ на впровадження заходів з енергоефективності, які передбачені Програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» (далі – Програма «ЕНЕРГОДІМ»).

 

2. Фінансування заходів, передбачених Програмою.

2.1. Фінансування витрат на виконання Заходів, передбачених Програмою здійснюється із таких джерел, якими є:

- кошти державної установи «Фонд енергоефективності»;

- банківські кредити, отримані ОСББ на впровадження заходів з енергомодернізації;

- кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади.

2.2. Управління житлової політики і майна передбачає кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади в бюджетному запиті для фінансування витрат, що передбачені заходами Програми:

2.2.1. На відшкодування понесених ОСББ витрат з виготовлення та відновлення технічної документації, що передбачені у пункті 4.5. Програми у розмірі 100% понесених витрат.

2.2.2. Відшкодування з бюджету Хмельницької міської територіальної громади частини прийнятних витрат ОСББ, що верифіковані Фондом, на впровадження заходів з енергоефективності, які передбачені Програмою «ЕНЕРГОДІМ», відбувається після надання документів ОСББ Головному розпоряднику коштів бюджету Хмельницької міської територіальної громади - управління житлової політики і майна (далі – Головний розпорядник), що підтверджує покрокову верифікацію виконаних заходів, отримання ОСББ часткового відшкодування з Фонду енергоефективності та отримання сертифікату енергетичної ефективності будівлі[1] (після впровадження заходів).

2.2.3. Розмір відшкодування частини відсотків за кредитами, виданими кредитно-фінансовими установами на заходи, які передбачені Програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» проводиться у розмірі, що не перевищує 15% відсоткової ставки річних за такими кредитами та здійснюється з бюджету Хмельницької міської територіальної громади протягом 24 місяців з дати отримання кредиту в банківській установі на будівельні роботи, але не довше ніж до 31.12.2023 року.

 

[1] Після завершення будівельних робіт та підписання актів виконаних робіт необхідно скласти енергетичний сертифікат будівлі: в ньому має бути відображена інформація про впроваджені заходи з енергоефективності, визначено клас енергетичної ефективності та енергетичні показники будівлі після реалізації Проекту.

 

2.2.4. В разі отримання відшкодування частини відсотків за надані кредитно-фінансовими установами кредити з обласного бюджету відшкодування проводиться у розмірі, що дорівнює 15% відсоткової ставки річних за мінусом розміру відшкодування частини відсотків з обласного бюджету.

2.2.5. Відшкодування частини прийнятних витрат ОСББ, що верифіковані Фондом, на впровадження заходів з енергоефективності, які передбачені Програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» та фінансуватимуться Фондом, частка внеску ОСББ на впровадження заходів, яку планується відшкодовувати з бюджету Хмельницької міської територіальної громади наведено в таблиці:

 

Назва прийнятних витрати

Внесок Фонду енергоефективності + обов’язковий внесок ОСББ

Кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади

ПАКЕТИ ЗАХОДІВ

«А»

«Б»

«А»

«Б»

1. Для перших 500[2]заявок на участь у Програмі , які були схвалені Фондом:

1.1. Прийнятні витрати на підготовку та реалізацію проєктів[3]

 

70 % + 30%

 

70 % + 20%

 

 

-

 

 

10%

1.2. Прийнятні витрати на будівельні роботи[4]

60 % + 40%

70 % + 20%

2. Починаючи з 501 заявки на участь у Програмі, схваленої Фондом

2.1. Прийнятні витрати на підготовку та реалізацію проєктів

до 70 % (але не більше 15% від прийнятних витрат на будівельні робіти) + 40%

до 70 % (але не більше 5% від прийнятних витрат на будівельні робіти) + 20%

 

 

 

 

10%

 

 

 

 

10%

2.2. Прийнятні витрати на будівельні роботи

40% + 40%

50% + 20%

 

3. Алгоритм дій ОСББ та Головного розпорядника коштів бюджету Хмельницької міської територіальної громади управління житлової політики і майна

3.1. Алгоритм дій ОСББ та Головного розпорядника для здійснення фінансування з бюджету Хмельницької міської територіальної громади витрат понесених ОСББ на виготовлення технічної документації.

3.1.1. Голова ОСББ звертається з заявою довільної форми до Головного розпорядника коштів бюджету Хмельницької міської територіальної громади - управління житлової політики і майна (далі – Головний розпорядник) з проханням відшкодувати витрати на виготовлення технічної документації, що передбачені пунктом 4.5. Програми.

 

[2] На сьогодні усі Заявки на участь, що надійшли до Фонду в день надходження 500 (п’ятисотої) Заявки на участь, у разі подальшого схвалення Заявки на участь Фондом відповідно до умов Програми, поширюється такий самий розмір Гранту, як і на перші 500 (п’ятсот) Заявок на участь. Днем надходження до Фонду 500 (п’ятисотої) Заявки на участь вважається дата отримання такої Заявки на участь будь-яким з Банків-партнерів. При внесенні змін до Програми Фонду, а саме збільшення кількості перших заявок такі умови приймаються і для Програми підтримки ОСББ на 2020-2023 роки.

[3] Прийнятні витрати на підготовку та реалізацію проектів - витрати на проведення попереднього енергетичного аудиту, розробку проєктної документації та її експертизу (в тому числі обстеження об’єкту (будівлі)), послуги з технічного та авторського нагляду, сертифікацію енергетичної ефективності після реалізації проєкту, обстеження інженерних систем будівлі, на яких здійснено заходи з енергоефективності під час реалізації проєкту.

[4] Прийнятні витрати на будівельні роботи - вартість робіт (послуг), обладнання та матеріалів, на впровадження заходів з енергоефективності, що визначені в Додатку 2 Програми «ЕНЕРГОДІМ».

 

3.1.2. До заяви додаються копії наступних документів.

- акт приймання-передачі технічної документації від управителя до ОСББ;

- установчі документи ОСББ;

- банківські реквізити для перерахування коштів;

- документи, що підтверджують факт виготовлення технічної документації (договір на виконання робіт (послуг) по відновленню документації, акти виконаних робіт, платіжні документи, що підтверджують факт здійснення оплати тощо).

3.1.3. У випадку відсутності залишку бюджетних коштів, передбачених на виконання Програми, представник головного розпорядника зобов’язаний повідомити про це ОСББ в усній формі – в момент отримання заяви на відшкодування, а також у письмовій формі - не пізніше 10 робочих днів з моменту її отримання.

 

3.2. Алгоритм дій ОСББ та Головного розпорядника для здійснення фінансування з бюджету Хмельницької міської територіальної громади частини відсоткової ставки кредитів та частини прийнятних витрат ОСББ, що верифіковані Фондом, на впровадження заходів Програми «ЕНЕРГОДІМ».

3.2.1. На загальних зборах ОСББ ухвалює рішення про участь у Програмі «ЕНЕРГОДІМ», визначає перелік енергоефективних заходів (пакет «А» чи «Б») та максимальну вартість проєкту.

3.2.2. Для планування коштів на відшкодування частини витрат на впровадження заходів при формуванні бюджету Хмельницької міської територіальної громади на відповідний рік, ОСББ подає Головному розпоряднику попередню заяву довільної форми (далі - Заява 1) та витяг з протоколу зборів про намір провести заходи Програми «ЕНЕРГОДІМ».

3.2.3. ОСББ обирає Банк-партнер, відкриває поточний рахунок (якщо в ОСББ немає поточного рахунку в Банку-партнері) та подає заявку до Фонду енергоефективності на участь у Програмі «ЕНЕРГОДІМ» на часткове відшкодування вартості заходів з енергоефективності та супровідні документи на участь в Програмі «ЕНЕРГОДІМ» через Банк-партнер.

3.2.4. Після розгляду заявки на участь Фондом та отримання письмового та електронного повідомлення про підтвердження намірів (надання гарантій) часткового відшкодування вартості Заходів з енергоефективності Фондом, за умови їх відповідної реалізації, для резервування бюджетних коштів, керівник або уповноважена особа ОСББ звертається до Головного розпорядника з Заявою про резервування коштів, складеною за формою, наведеною у Додатку 1 до Порядку (далі – Заява 2), до якої додає:

3.2.4.1. Копію останньої (чинної) версії опису проєкту.

3.2.4.2. Копію Виписки або Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

3.2.4.3. Копію документів, які підтверджують повноваження уповноваженої особи.

3.2.4.4. Копію паспорта голови правління або уповноваженої особи ОСББ (1, 2 сторінка та сторінка прописки), завіреного цією особою.

3.2.4.5. Копію документа, що підтверджує присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків голові правління або уповноваженій особі ОСББ, завірену цією особою.

3.2.4.6. Копію повідомлення державної установи «Фонд енергоефективності» про схвалення заявки на участь у Програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ».

3.2.5. Представник Головного розпорядника зобов’язаний прийняти та зареєструвати Заяву 2 від голови правління або уповноваженого представника ОСББ.

3.2.6. У випадку наявності залишку незарезервованих коштів, передбачених на виконання Програми, представник головного розпорядника заносить відповідні дані до реєстру заявників, який ведеться управлінням житлової політики і майна та розміщується на сайті ради. Про резервування коштів представник Головного розпорядника інформує ОСББ в усній формі – в момент отримання Заяви 2, а також у письмовій формі - не пізніше 10 робочих днів з моменту її отримання, із зазначенням граничного терміну резервування коштів, який становить не більше трьох місяців.

3.2.7. Головний розпорядник включає ОСББ в реєстр заявників (Додаток 2 до Порядку).

3.2.8. У випадку відсутності залишку бюджетних коштів, передбачених на виконання Програми, представник Головного розпорядника зобов’язаний повідомити про це ОСББ в усній формі – в момент отримання Заяви 2, а також у письмовій формі - не пізніше 10 робочих днів з моменту її отримання.

3.2.9. Для відшкодування з бюджету частини відсотків за кредитами, отриманими ОСББ на впровадження заходів Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» ОСББ укладає кредитний договір з Банком після проведення експертизи проєктної документації та схвалення Фондом Енергоефективності Заявки 2 на затвердження Проєкту ОСББ.

3.2.10. Керівник або інша уповноважена особа ОСББ зобов’язаний особисто подати на адресу Головного розпорядника заяву про укладання ОСББ кредитного договору з банком (Додаток 3 до Порядку (далі - Заява 3)), до якої додає завірену банком копію кредитного договору з усіма додатками, у тому числі графік погашення кредиту.

3.2.11 У разі, якщо з вини ОСББ не буде укладено кредитний договір з Банком протягом трьох місяців з дати подання Заяви 2, дія такої заяви анулюється, про що у Реєстрі робиться відповідна відмітка з одночасним вилученням лише даних про суму, що підлягає відшкодуванню. Анулювання заяви про резервування коштів не позбавляє права повторного звернення за резервуванням коштів.

3.2.12. У разі, якщо з вини ОСББ не буде укладено кредитний договір з Банком протягом трьох місяців з дати подання Заяви 2, дія такої заяви анулюється, про що у Реєстрі робиться відповідна відмітка з одночасним вилученням лише даних про суму, що підлягає відшкодуванню. Анулювання заяви про резервування коштів не позбавляє права повторного звернення за резервуванням коштів.

3.2.13. У разі, якщо Договір з банком не буде укладено протягом трьох місяців з дати подання Заяви 2 не з вини ОСББ, дія такої заяви продовжується.

3.2.14. З урахуванням погоджених для фінансування ОСББ заяв про резервування коштів, Головний розпорядник протягом одного місяця укладає договори з ОСББ про відшкодування частини відсотків за кредитами та частини прийнятних витрат ОСББ, що верифіковані Фондом, на погашення кредиту Банку/Банками, з яким/якими планують/укладені кредитні угоди заявників - ОСББ.

Ці договори повинні містити інформацію про  розмір кредиту та про розмір відсотків за кредитами, отриманими на проведення будівельних робіт виключно на впровадження заходів Програми «ЕНЕРГОДІМ».

3.2.15. Часткове відшкодування відсотків за кредитами отриманими ОСББ на впровадження заходів Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» проводиться на підставі договору, укладеного між ОСББ та Головним розпорядником коштів.

3.2.16. Відшкодування частини прийнятних витрат ОСББ, що верифіковані Фондом, на впровадження заходів Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» на погашення кредиту в банківській установі, проводиться на підставі договору, укладеного між ОСББ та Головним розпорядником коштів.

 

4. Механізм здійснення відшкодування.

4.1. Проведення відшкодування витрат, понесених ОСББ на виготовлення технічної документації.

4.1.1. Відшкодування витрат на виготовлення технічної документації проводиться Головним розпорядником шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ОСББ, відкритий в банківській установі в місячний строк після надходження заяви від ОСББ та документів, що зазначені в пунктах 3.1.1.-3.1.2. Порядку.

4.2. Механізм відшкодування частини відсоткової ставки по кредиту.

4.2.2. Часткове відшкодування відсотків за кредитами отриманими ОСББ на впровадження заходів Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» проводиться на підставі договору, укладеного між ОСББ та Головним розпорядником коштів.

4.2.3. Якщо для реалізації Програми «ЕНЕРГОДІМ» ОСББ залучало кредитні кошти, Головний розпорядник здійснює часткове відшкодування відсоткової ставки такого кредиту (кредитів). У разі нецільового використання кредитних коштів, ОСББ повертає кошти, використані не за призначенням.

4.2.4. Відшкодування частини відсотків здійснюється протягом 24 місяців з дати отримання кредиту в банківській установі на виконання будівельних робіт, у відповідності до п. 3.2.9. Порядку, незалежно від терміну дії кредитного договору, крім випадків, коли договір закінчується раніше, але не довше ніж до 31.12.2023 року.

4.2.5. Розмір відшкодування відсотків за надані кредитно-фінансовими установами кредити не перевищує 15% відсоткової ставки річних за кредитам, виданими на заходи з енергомодернізації.

4.2.6. У разі отримання ОСББ відшкодування частини відсоткової ставки для фінансування заходів, що реалізуються в рамках Програми «ЕНЕРГОДІМ» з інших джерел ОСББ зобов’язані повідомити Головного розпорядника про отримання такого відшкодування на будь-якому з етапів впровадження заходів.

4.2.7. Якщо відшкодування частини відсоткової ставки здійснюється з інших джерел відсоток, який підлягає сплаті з бюджету Хмельницької міської територіальної громади розраховується за такою формулою:

ВС гол.розп.= ВС - ВСінш.дж.,

де

ВС гол.розп. – частина відсоткової ставки, що підлягає відшкодуванню Головним розпорядником;

ВС – відсоткова ставка річних банку;

ВС інш.дж. – загальна сума коштів, що отримана на сплату відсотків з інших джерел.

4.2.8. Частина відсоткової ставки, що підлягає відшкодуванню Головним розпорядником (ВС гол.розп.), яка розрахована відповідно до пункту 4.2.7. не повинна перевищувати розмір відшкодування, який зазначений у пункті 4.2.5.

4.2.9. ОСББ щомісячно, не пізніше десятого числа наступного місяця подає реєстр позичальника (додаток 4 до Порядку), погоджений банківською установою, де зазначається сума відшкодування з бюджету Хмельницької міської територіальної громади за кредитом за конкретний місяць.

4.2.10. Відшкодування ОСББ частини відсотків за залученими в банківській установі кредитами відбувається помісячно, шляхом перерахунку Головним розпорядником коштів бюджету Хмельницької міської територіальної громади, які передбачені як поточні трансферти ОСББ.

4.2.11. ОСББ, в свою чергу, перераховує кошти кредитно-фінансовій установі на погашення відсотків за кредитом, про що головному розпорядникові коштів надаються відповідні виписки чи підтверджувальні документи, протягом одного дня з моменту перерахування поточного трансферту ОСББ.

В разі несвоєчасного подання інформації ОСББ відшкодування частини відсотків за залученими в банківській установі кредитами припиняється.

4.2.12. Відшкодування коштів здійснюються відповідно до фінансового забезпечення Програми та в межах бюджетних призначень, та за умови участі ОСББ у Програмі «ЕНЕРГОДІМ».

4.2.13. Не допускається повторне відшкодування відсоткових ставок за кредитами на впровадження енергоефективних заходів, якщо вони вже були включені у розрахунок розміру Гранту, який виплачений Бенефіціару (ОСББ) Фондом відповідно до умов Програми при цьому, Головний розпорядник не обмежує право Бенефіціара на замовлення та оплату таких послуг, але відшкодування відсотків за залученими кредитами з таких витрат не здійснює.

4.2.14. Відсоткова ставка за залученими кредитами не відшкодовується ОСББ на етапі виконання підготовчих робіт (проведення попереднього енергетичного аудиту, розробка проєктної документації та її експертиза (в тому числі обстеження об’єкту (будівлі) та до схвалення Фондом Енергоефективності Заявки 2 на затвердження Проєкту ОСББ.

4.2.15. Відсоткова ставка не відшкодовується позичальникам, що визнані банкрутами, стосовно яких порушено справу про банкрутство, проводиться санація та які реорганізовуються або ліквідуються.

4.2.16. Головний розпорядник коштів має право здійснювати заходи щодо перевірки пакетів документів ОСББ та контроль за цілями використання кредитів, отриманих відповідно до цієї Програми, за умови попереднього письмового повідомлення про це ОСББ.

4.2.17. Складання і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів та контроль за їх цільовим використанням здійснюється в установленому законодавством порядку.

4.3. Механізм відшкодування частини прийнятних витрат ОСББ, що верифіковані Фондом, на впровадження заходів Програми «ЕНЕРГОДІМ».

4.3.1. Відшкодування з бюджету Хмельницької міської територіальної громади частини прийнятних витрат ОСББ, що верифіковані Фондом, на впровадження заходів з енергоефективності, які передбачені Програмою «ЕНЕРГОДІМ» відбувається після надання ОСББ документів Головному розпоряднику, що підтверджують верифікацію (покрокову верифікацію) Фондом енергоефективності виконаних заходів та отримання сертифікату енергетичної ефективності будівлі (після впровадження заходів).

4.3.2. Відшкодування з бюджету Хмельницької міської територіальної громади частини прийнятних витрат ОСББ, що верифіковані Фондом, на впровадження заходів з енергоефективності, які передбачені Програмою «ЕНЕРГОДІМ»  становить:

4.3.2.1. Для заявок, які включені до перших 500 (п’ятсот) заявок на участь у Програмі «ЕНЕРГОДІМ», які обрали пакет заходів «Б» та були схвалені Фондом 10% (десять відсотків) сукупної вартості впроваджених та верифікованих заходів, а саме: прийнятних витрат на підготовку та реалізацію проєктів та прийнятних витрат на будівельні роботи.

4.3.2.2. Починаючи з 501 заявки на участь у Програмі «ЕНЕРГОДІМ», які обрали пакети заходів «А» або «Б» та були схвалені Фондом - 10% (десять відсотків) сукупної вартості впроваджених та верифікованих заходів, а саме: прийнятних витрат на підготовку та реалізацію проєктів та прийнятних витрат на будівельні роботи.

4.3.3. Відшкодування з бюджету Хмельницької міської територіальної громади частини  прийнятних витрат ОСББ, що верифіковані Фондом, на впровадження заходів з енергоефективності відбувається після надання документів ОСББ Головному розпоряднику, що підтверджує покрокову верифікацію виконаних заходів, отримання ОСББ часткового відшкодування з Фонду енергоефективності та отримання сертифікату енергетичної ефективності будівлі (після впровадження заходів).

4.3.4. Відшкодування частини прийнятних витрат ОСББ, що верифіковані Фондом, здійснюється на підставі договору, укладеного між Головним розпорядником та ОСББ.

ОСББ, в свою чергу, перераховує кошти кредитно-фінансовій установі на погашення кредитного договору, про що головному розпорядникові коштів надаються відповідні виписки чи підтверджувальні документи, протягом одного дня з моменту перерахування поточного трансферту ОСББ.

4.3.5. Після отримання, від ОСББ документів, передбачених пунктом 4.3.1., Головний розпорядник коштів подає реєстр у фінансове управління для отримання фінансування у сумі, розрахованій згідно з пунктом 4.3.2. даного Порядку, на поточний рахунок ОСББ, яке, у свою чергу, розподіляє ці кошти на поточні рахунки ОСББ, про що головному розпорядникові коштів надаються відповідні виписки чи підтверджувальні документи.

4.3.6. Головний розпорядник проводить відшкодування у порядку надходження від ОСББ звернень та у межах бюджетного фінансування на виконання Програми.

4.3.7. Останній день подання ОСББ документів у поточному році є 01 грудня.

 

Секретар міської ради  В. ДІДЕНКО

Заступник директора департаменту інфраструктури міста - начальник управління житлової політики і майна  Н. ВІТКОВСЬКА

 

 

Додаток 1 до Порядку

 

__________________________________

(Назва Головного розпорядника коштів)

___________________________________

(посада керівника Головного розпорядника коштів)

 

від Голови правління (уповноваженої особи) ОСББ

(потрібне підкреслити)

гр. __________________________________

(ПІБ)

Адреса _____________________________________

_____________________________________

Тел. _____________________________________

Адреса будинку, де має бути проведено заходи

Програми «ЕНЕРГОДІМ»________________________

 

Заява про резервування коштів

ОСББ «___________________________________» має намір, за підтримки ДУ «Фонд енергоефективності» здійснити у будинку за адресою _________________________________________ комплекс заходів в рамках участі у Програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» ДУ «Фонд енергоефективності».

Прошу, у відповідності до Програми підтримки ОСББ Хмельницької міської територіальної громади на 2020-2023 роки, зарезервувати кошти на часткове відшкодування відсотків за кредитами та відшкодування частини витрат ОСББ, що будуть верифіковані Фондом, на впровадження заходів. Орієнтовні умови кредитування:

1

Гранична вартість проєкту, грн.

 

2

Планова сума кредитного ліміту, грн.

 

3

В якій установі банку планується взяти кредит

 

4

Очікувана дата укладання кредитної угоди

 

5

Очікувана % ставка

 

6

Очікуваний розмір відшкодування з Фонду, %

 

7

Прогнозована сума відшкодування відсотків:

до 31 грудня 202___ р.

до 31 грудня 202___ р.

 

8

Прогнозована сума відшкодування частини витрат ОСББ, що будуть верифіковані Фондом, з бюджету Хмельницької міської територіальної громади, грн.

 

 

Додатки:

Голова правління (уповноважена особа) ОСББ

(потрібне підкреслити)

___________________       _______________________

                               (ПІБ)                                                    (підпис)

 

Заступник директора департаменту інфраструктури міста - начальник управління житлової політики і майна Н. ВІТКОВСЬКА   

 

 

Додаток 2 до Порядку

РЕЄСТР

заяв про резервування коштів на відшкодування коштів за кредитами, що отримані ОСББ для участі в Програмі «ЕНЕРГОДІМ»

Дата документу

Тип документу

(заява або договір)

документу

Назва ОСББ

Сума кредиту

Сума відшкодування прийнятних витрат ОСББ, що верифіковані Фондом, та частини відсотків за залученими кредитами, згідно з договором, які підлягають сплаті у:ті у:

Примітки*

2020 році

2021 році

2022 році

2023 році

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Обсяг виділених коштів бюджету Хмельницької міської територіальної громади на відповідний рік

 

 

 

 

 

Залишок коштів

0

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Дані по заяві ОСББ про резервування суми відшкодування відсотків та частини прийнятних витрат ОСББ в стовбцях 6-9 видаляються при неукладенні договору з Банком-партнером, про що зазначається одна з підстав "Укладено договір" або "Договір не укладено"

 

Заступник директора департаменту інфраструктури міста - начальник управління

житлової політики і майна Н. ВІТКОВСЬКА

 

 

Додаток 3 до Порядку

 

____________________________________

(Назва Головного розпорядника коштів)

____________________________________

(посада керівника Головного розпорядника коштів)

 

від Голови правління (уповноваженої особи) ОСББ

(потрібне підкреслити)

гр. ____________________________________

(ПІБ)

Адреса _______________________________________

_______________________________________

Тел. _______________________________________

Адреса будинку, де має бути проведено заходи

Програми «ЕНЕРГОДІМ»__________________________

 

Заява

про укладання ОСББ кредитного договору з Банком-партнером для участі у Програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ», ДУ «Фонд енергоефективності» на 2020-2023 роки»

 

ОСББ «_______________» має намір, за підтримки державної установи «Фонд енергоефективності» здійснити в будинку за адресою _________________________________ комплекс заходів в рамках участі у Програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» ДУ «Фонд енергоефективності».

Повідомляю що, у відповідності до Програми підтримки ОСББ Хмельницької міської територіальної громади на 2020-2023 роки укладено кредитний договір з Банком-партнером для участі у Програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» ДУ «Фонд енергоефективності».

 

Додаток: завірена банком копія кредитного договору з усіма додатками, у тому числі графік погашення кредиту.

 

Голова правління (уповноважена особа) ОСББ

(потрібне підкреслити)

___________________       _______________________

                               (ПІБ)                                                    (підпис)

 

Заступник директора департаменту інфраструктури міста - начальник управління житлової політики і майна Н. ВІТКОВСЬКА

 

 

Додаток 4 до Порядку

 

Реєстр № ________

Позичальника, який отримав кредит у ________________

за Програмою підтримки ОСББ Хмельницької міської територіальної громади на 2020-2023 роки в частині  впровадження заходів Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ»

за _______________ 20__ р.

(місяць)

Реквізити  кредитно–фінансової установи:

_______________________________

з/п

Прізвище, ім’я та  по батькові фізичної особи/найме-нування юридичної особи

Ідентифі-каційний номер

Ціль кредиту

№ і дата Кредитного договору

Строк Кредитного договору

Сума кредиту, грн

Відсоткова ставка за користу-вання кредитом, %

Розмір компенсації, %

Розмір компенса-ції, грн

Сума, з якої нарахо-вується розмір компенсації, грн

Період, за який нараховуються відсотки (у днях)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

Кредитно-фінансова установа:

____________________________________________________________________

 

“____“ _____________ 202__р.          ________________________ _____________

                                                                                                                           (посада, прізвище та ініціали)                                 (підпис)

М.П.

 

____________________________________________________________________

 

“____“ _____________ 202__р.          ________________________ _____________

                                                                                                                           (посада, прізвище та ініціали)                                 (підпис)

М.П.

                                  

Заступник директора департаменту інфраструктури міста- начальник управління житлової політики і майна Н.ВІТКОВСЬКА

 

(В назві та тексті рішення слова «м.Хмельницький» замінені на слова

«Хмельницька міська територіальна громада» та слова «міський бюджет»

замінені на слова «бюджет Хмельницької міської територіальної громади»

у відповідних відмінках відповідно до

рішення 2-ї сесії міської ради від 23.12.2020 №64)

(У тексті рішення слова «управління житлово-комунального господарства

Хмельницької міської ради» замінені на слова «управління житлової політики і майна

Хмельницької міської ради» у відповідних відмінках відповідно до

рішення 5-ї сесії міської ради від 21.04.2021 №36)

(Додаток 1 та додаток 2 викладено в новій редакції відповідно до

 

File link
Розмір: 240 КБ
Формат: doc

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!