Рішення міської ради

Про затвердження  "Програми підтримки сім’ї на  2012 - 2015 рр."

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення чотирнадцятої сесії

№4 від 11.01.2012 р.

 

 

Про затвердження  "Програми підтримки сім’ї на  2012 - 2015 рр."

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, з метою  створення сприятливих умов для всебічного розвитку сім’ї, підвищення її життєвого рівня, зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного життя, утвердження духовно і фізично здорової сім’ї, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму підтримки сім’ї на 2012-2015 рр. згідно з додатком.

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови Г.Давиденка та управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань.

 

Міський голова  С. Мельник

 

Програма

підтримки сім’ї на  2012 - 2015 роки

Запропонована Програма підтримки сім’ї на 2012 - 2015 роки розроблена у відповідності до обласної Програми підтримки сім’ї та демографічного розвитку на 2011-2015 роки.

Програма підготовлена з урахуванням положень наступних документів:

- Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Хмельницького на поточний рік;

- Програми патріотичного виховання, формування здорового способу життя, розвитку духовності дітей та молоді міста Хмельницького на 2008-2012 роки, затвердженої рішенням шістнадцятої сесії міської ради від 30.01.2008 року №4;

- Заходів щодо поліпшення становища багатодітних сімей в  місті, затверджених рішенням виконавчого комітету від 09.08. 2007 року №851.

 

1. Загальні положення

Актуальність розроблення і прийняття цієї Програми зумовлена необхідністю реалізації сучасної політики держави у сфері створення сприятливих умов для всебічного розвитку сім’ї та кожного з її членів, виконання сім’єю своїх функцій, підвищення її життєвого рівня, посилення ролі сім’ї як первинного осередку суспільства, відповідальності батьків за народження та виховання дітей.

Сім’я є інтегральним показником розвитку, який  відображає моральний стан суспільства і є могутнім фактором формування демографічного потенціалу. Саме тому суспільство зацікавлене в фізично й морально здоровій сім’ї, яка здатна реалізувати свій соціальний потенціал та відтворювальну функцію, забезпечити не лише власне виживання, а й розвиток.

 Підвищення рівня індивідуальної свободи та можливостей вибору тієї чи іншої моделі шлюбно-сімейної поведінки в наш час не завжди поєднується з усвідомленням сімейних обов’язків, відповідальним ставленням до шлюбних стосунків та виховання дітей, до свого здоров’я та здоров’я інших членів родини.  Соціально-демографічний розвиток країни впливає і на розвиток даних проблем у місті, що характеризуються низкою несприятливих показників, серед них: рівень розлучень в 2009 р. - 1101 сім’я, 2010 р. – 941 сім’я, за період з 01.01.2011 р. по 30.09.2011 р. розлучилось 370 сімей; поширення незареєстрованих шлюбів; висока частка неповних сімей, у яких дітей виховує один із батьків, як правило мати, кожна дев’ята сім’я – неповна.

Станом на 01.10.2011 р. у м. Хмельницькому проживає 260, 0 тис. осіб, з них: 139 733 жінки, 120324 чоловіки. Третина з них становлять сім’ї. В 2009 р. одружилось - 2350 молодих пар, в 2010 році - 2308 молодих пар, в період з 01.01.2011 р. по 30.09.2011 - 1916 пар. Кількість дітей в місті віком від 0 до 17 років – 47053 особи, кількість дітей віком 18 років - 3 747 осіб. 

На території міста проживає 641 багатодітна сім’я, з них: 64 сім’ї, в яких виховується 4-ро неповнолітніх дітей, 31 сім’я, в яких виховується 5-ро і більше дітей.

Багатодітні родини перебувають під соціальним супроводом управлінь: праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я, освіти, молоді та спорту, служби у справах дітей  Хмельницької міської ради.

 Залишається гострою проблема соціального розшарування суспільства, втрати сімейних цінностей, що призводить до збільшення кількості неповних сімей, соціальних сиріт, зростання рівня підліткової агресії.

Упродовж останніх років в місті зберігається тенденція до погіршення стану здоров’я дітей, зумовлена негативними факторами соціально-економічного, екологічного та психоемоційного характеру. Вплив постійно діючих факторів ризику, в тому числі стресові перевантаження, зокрема у шкільному віці, призводять до порушення механізму саморегуляції фізіологічних функцій і  сприяє розвитку у дітей хронічних захворювань.

За даними проведеного комплексного поглибленого профілактичного огляду лікарями Хмельницької міської дитячої лікарні  у 2010-2011 навчальному році  25991 учня, виявлено 7580 дітей з патологічними відхиленнями у стані здоров’я.  Тобто загальна патологічна враженість з основних соматичних, психо-неврологічних і ендокринних захворювань становить 29,4% від загальної кількості учнів 2-11 класів. Епідеміологічне вивчення стану здоров’я школярів міста свідчить, що практично здорові діти (перша група здоров’я) складають лише 49,3%, мають патологічні відхилення у стані здоров’я (друга група) - 49%, а 11,6% дітей(третя-п’ята групи здоров’я) мають важку хронічну патологію.

Загрозливого поширення серед молоді міста набули такі соціально небезпечні хвороби: туберкульоз, СНІД, наркоманія, хвороби, що передаються статевим шляхом. Починаючи з 90-х років набуває загрозливого характеру динаміка росту ВІЛ-інфікованої та наркозалежної молоді.

За останні роки покращилася робота з дітьми та підлітками за місцем проживання, впроваджуються нові форми роботи підліткових клубів. Відкрито 3 нових підліткових спортивних клуби та один різнопрофільний клуб за місцем проживання. Але, двадцятьма чотирма різнопрофільними клубами за місцем проживання  охоплено лише 995 дітей та підлітків, що становить 18 відсотків від загальної кількості дітей та молоді від 6 до 35 років.                     

Вищезгадані питання не можуть бути розв’язані зусиллями окремих управлінь, відділів, громадських організацій, тому актуальним стало питання прийняття міської Програми підтримки сім’ї на 2012 -  2015 роки.

 

2. Мета та основні завдання

Мета Програми полягає у створенні правових, соціальних і економічних умов для належного функціонування та розвитку сім’ї, утвердження духовно і фізично здорової, матеріально та соціально благополучної сім’ї, забезпечення виконання сім’єю основних її функцій.

Основним завданням Програми є:

-  всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного життя;

- запровадження правової, психолого-педагогічної та організаційно-методичної системи з метою створення оптимальних соціально-економічних умов для повноцінного виховання дітей у сім’ї;

- підвищення рівня економічної активності та самостійності сімей, передусім тих, що мають дітей, оптимізація їх соціального захисту;

- створення системи цілеспрямованої підготовки майбутніх батьків до подружнього  життя, підвищення рівня психолого-педагогічної культури громадян міста;

- стимулювання активності місцевих громадських організацій, діяльність яких спрямована на підтримку сім’ї.

 

3. Механізм реалізації

Програма буде  реалізована шляхом:

 • збільшення видатків на зміцнення культурнопросвітніх центрів, гуртків та студій;
 • активізації роботи виконавчих органів Хмельницької міської ради, громадських організацій, закладів освіти і культури;
 • проведення фестивалів та конкурсів з метою відродження сімейних цінностей;
 • забезпечення організаційних умов впровадження цільових програм здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я, підготовки до сімейного життя;
 • впровадження культурнопросвітницьких, виховних програм для сім’ї, дітей та молоді з метою утвердження національних, історичних традицій української сім’ї та організація змістовного дозвілля.

Реалізація Програми відбуватиметься у строки, визначені планом заходів щодо підтримки сім’ї на період з 2012 року до 2015 року.

 

4. Відповідальні  виконавці Програми

Відповідальність за виконання Програми покладається на:

- управління у справах  молоді та спорту;

- управління культури і туризму;

- управління праці, соціального захисту населення  і охорони здоров’я  ;

- управління освіти;

- управління торгівлі;

- службу у справах дітей;

- управління житлово-комунального господарства .

 

5. Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення виконання Програми підтримки сім’ї на 2012 – 2015 роки проводиться у відповідності до законів України про Державний бюджет на відповідний рік, інших нормативно-правових актів. Видатки для виконання даної Програми здійснюються за рахунок державного і обласного бюджетів та коштів, передбачених у міському бюджеті на відповідний рік з урахуванням його уточнень.

 

6. Очікувані результати Програми

Виконання заходів згідно з додатком до Програми сприятиме створенню належних соціально-економічних умов для повноцінного і самодостатнього функціонування сімей та виховання дітей, формування культури сімейних стосунків, підвищення відповідальності батьків за виховання дітей, внаслідок чого:

 • поліпшиться організаційне, інформаційне і науковометодичне забезпечення реалізації державної політики у сфері підтримки сімей;
 • підвищиться рівень готовності молоді до подружнього життя та виконання функцій батька і матері;
 • зменшиться кількість розлучень; 
 • зменшиться кількість злочинів, пов’язаних з насильством у сім’ї;

-   удосконалиться практика ведення єдиного обліку сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, шляхом ведення відповідного банку даних;

 • покращиться система надання допомоги сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах та їх соціальний супровід;
 • удосконалиться механізм надання психологічної, юридичної, інших видів допомоги з питань шлюбу, сім’ї та виховання дітей;

- першочергово надаватиметься перевага при працевлаштуванні багатодітним матерям та молоді з багатодітних родин;

- здійснюватиметься першочергове оздоровлення та санаторно-курортне лікування дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей;

- покращиться робота громадських організацій, об’єднань, клубних формувань, статутними завданнями яких є робота з сім’ями;

-  збільшиться кількість  дітей, охоплених  заняттями в гуртках та клубах за місцем проживання;  

- підвищиться роль сім’ї та  відповідальність батьків за народження, навчання та виховання дітей.

 

7. Контроль та звітність по реалізації Програми

Виконавчі органи Хмельницької міської ради щорічно до 10 січня подають письмову інформацію в управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я про проведену роботу щодо виконання заходів Програми.

Контроль за ходом реалізації Програми здійснюватиметься заступником міського голови Г.М. Давиденком.

 

Начальник управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я С. Воронецький

 

Додаток

до міської Програми підтримки сім’ї на 2012- 2015 роки

Основні заходи щодо виконання міської Програми підтримки сім’ї на  2012 -2015 роки

№п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Джерела фінансування (державний, міський бюджет, спонсорські надходження)

Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань (тис. грн.)

Виконавці

2012

2013

2014

2015

1.

Проводити роботу з відродження та збереження національних сімейних традицій і цінностей. Брати участь у міському і обласному огляді-конкурсі «Таланти багатодітної родини».

2012-2015 р.р.

Міський бюджет

6, 0 тис. грн.

6, 0 тис. грн.

10,0

тис.

грн.

10,0

тис.

грн.

Управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я,

управління  молоді та спорту. 

2.

Проводити міські свята, які пропагують родинні цінності, кращий досвід сімейного виховання до: «Міжнародного дня сім’ї», «Дня Матері», «Дня батька», «Міжнародного Дня захисту дітей».

2012-2015 р.р.

Міський бюджет

10,0

тис. грн.

10,0

тис. грн.

12,0

тис. грн.

12,0

тис.

грн.

Управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я.

3.

 Щорічно проводити свято для дітей з багатодітних родин до Дня Святого Миколая з врученням  подарунків.

2012-2015 р.р.

Міський бюджет

 

 

Обласний бюджет

16,0 тис. грн.

 

4,0 тис. грн..

20,0 тис. грн.

 

4,.0

тис. грн.

24,0 тис. грн.

 

5,0

 тис.  грн..

28,0 тис. грн.

 

5,0 тис. грн..

Управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я.

 

4.

Здійснювати вітання матерів, які народили малят в першу новорічну добу і на День Матері.

2012-2015 р.р.

Міський бюджет

10,0 тис. грн

10,0 тис. грн

15,0

тис. грн.

15,0

тис. грн.

Управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я.

5.

Забезпечити проведення заходів етнографічного спрямування щодо популяризації народних традицій та  сімейних обрядів.

2012-2015 р.р.

Міський бюджет

3,0

тис.

грн.

3,0 тис.

грн.

3,0

тис.

грн.

3,0

тис.

грн.

Управління культури і туризму

6.

Здійснювати інформаційно-просвітницькі заходи, спрямовані на подолання ѓендерних стереотипів, щодо розподілу соціальних ролей в сім’ї.

2012-2015 р.р.

 

 

 

 

 

 

Управління  молоді та спорту,  управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я.

7.

Надавати консультативно-психологічну допомогу родинам з питань виховання дітей  в сім’ї.

2012-2015 р.р.

 

 

 

 

 

Управління  молоді та спорту,

управління освіти,

управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я, служба у справах дітей.

8.

Забезпечувати надання реабілітаційних послуг сім’ям, де виховуються діти –інваліди в :  Хмельницькому міському центрі соціальної реабілітації дітей - інвалідів «Школа життя», Центрі реабілітації та тимчасового перебування інвалідів з розумовою відсталістю «Родинний затишок», Рекреаційному центрі  сімейного типу по відновленню здоров’я дітей-інвалідів та інших груп населення з обмеженими можливостями  «Берег Надії».

2012-2015 р.р.

 

 

 

 

 

Управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я.

9.

Охопити усі малозабезпечені сім’ї, які потребують соціального захисту державною соціальною допомогою.

2012-2015 р.р.

 

 

 

 

 

 

Управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я.

10.

Забезпечувати організацію літнього  відпочинку та оздоровлення дітей пільгових категорій , що потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

2012-2015 р.р.

Міський бюджет

 

 

Обласний бюджет

 

 

Державний бюджет

130, 0

тис. грн.

 

150,0

 тис. грн.

 

160, 0

тис.

грн.

140, 0

тис. грн.

 

150,0 тис. грн.

 

160,0

тис.

грн.

150,0

тис. грн.

 

160,0

тис. грн.

 

170,0 тис. грн.

160,0

тис. грн.

 

160,0 тис. грн.

 

180,0

тис. грн.

Управління молоді та спорту,

управління освіти,

управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я.

11.

Співпрацювати з Хмельницькою міською виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування  з тимчасової втрати працездатності у питаннях організації відпочинку, оздоровлення та санаторно-курортного лікування дітей.

2012-2015 р.р.

 

 

 

 

 

Управління освіти,

управління молоді і спорту.

12.

Організовувати дозвілля дітей в групах денного перебування при клубах міського Центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання під час канікул.

2012-2015 р.р

 

 

 

 

 

Управління   молоді та спорту.

13.

Проводити просвітницьку  роботу серед молоді, спрямовану на її підготовку до сімейного життя ,  відповідального батьківства, з питань планування сім’ї та популяризації здорового способу життя.

Розповсюджувати інформаційно – довідкові матеріали з  метою формування культури сімейних  стосунків.

2012-2015 р.р.

 

2,0

тис.

грн.

2,0

тис.

грн.

2,0

тис.

грн.

2,0

тис.

грн.

Управління  молоді та спорту,

управління культури і туризму.

 

14.

Здійснювати заходи щодо активного залучення дітей із сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах до роботи в гуртках  у позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, в клубах за місцем проживання, в школах естетичного виховання.

2012 –2015 р.р.

 

 

 

 

 

Управління освіти,

управління  молоді і спорту,

управління культури і туризму

 15.

Сприяти в  присвоєнні багатодітним матерям  почесного звання України «Мати – героїня» та вшановувати нагороджених.

2012-2015 р.р.

 

7,0

тис. грн.

10,0 тис. грн.

13,0 тис. грн.

16,0 тис. грн.

Управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я.

 16.

Щорічно проводити акцію для дітей з багатодітних родин «Збираємо дітей до школи» з врученням їм шкільного приладдя.

2012-2015 р.р.

Міський бюджет

 

 

 

Обласний бюджет

20,0 тис. грн.

 

5,0 тис. грн.

 25, 0 тис. грн.

 

6,0 тис. грн.

25,0

тис. грн.

 

6,0

тис. грн.

30,0

тис. грн.

 

7,0

тис. грн.

Управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я.

17.

Організувати постійно діючі виставки науково-популярної літератури в бібліотеках  міста та бібліотеках загальноосвітніх навчальних закладів з питань сімейно-родинного виховання.

2012-2015 р.р.

 

 

 

 

 

Управління культури і туризму,

управління освіти.

18.

Проводити  обстеження існуючих спортивних майданчиків та сприяти їх облаштуванню.

2012-2015 р.р

 

 

 

 

 

Управління  молоді і спорту, управління житлово-комунального господарства

19.

Щорічно організовувати та проводити  міський конкурс сімей  «Тато, мама, я - спортивна сім’я».

2012-2015 р.р.

 

 

 

 

 

Управління  молоді і спорту

20.

Забезпечувати діяльність бібліотек сімейного читання міської централізованої бібліотечної системи по створенню клубів сімейного спілкування з метою утвердження національних, історичних традицій української сім’ї та організації змістовного родинного дозвілля.

2012-2015 р.р.

 

 

 

 

 

 

Управління культури і туризму.

21.

Забезпечити своєчасне виявлення та постановку на облік дітей, які опинилися у складних життєвих ситуаціях чи без батьківського піклування.

2012-2015 р.р.

 

 

 

 

 

Служба у справах дітей.

22.

Проводити інформаційно - роз’яснювальну роботу щодо   влаштування дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на сімейні форми виховання.

2012-2015 р.р.

 

 

 

 

 

Служба у справах дітей.

23.

Забезпечувати виплату щомісячної  грошової допомоги  на кишенькові витрати дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування

2012-2015 р.р.

Міський бюджет

135,0

тис. грн.

190,0

тис. грн.

190,0

тис. грн.

190,0

тис. грн.

Управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я.

24.

Постійно проводити профілактичну роботу з батьками, опікунами, піклувальниками, які ухиляються від виконання обов’язків із виховання дітей.

2012-2015 р.р.

 

 

 

 

 

Служба у справах дітей.

25.

Надавати  допомогу молодим  сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах. 

2012-2015 р.р.

 

 

 

 

 

Управління   молоді і спорту.

26.

Поновлювати банк даних багатодітних сімей міста. 

 

2012-2015 р.р.

 

 

 

 

 

Управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я.

27.

Співпрацювати з установами, організаціями, благодійними фондами, статутними завданнями яких є надання допомоги багатодітним сім’ям.

2012-2015 р.р.

 

 

 

 

 

Управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я.

28.

Організовувати проведення засідань комісії        по визначенню кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам міста на будівництво (реконструкцію) і придбання житла за рахунок коштів міського бюджету.

2012-2015 р.р.

 

 

 

 

 

Управління молоді і спорту.

29.

Проводити інформаційно-просвітницьку роботу шляхом створення та розповсюдження соціальної реклами з питань запобігання насильства в сім’ї. Організовувати тренінги та семінари у навчальних закладах з питань запобігання і протидії насильству в сім’ї.

2012-2015р.р. 

Міський бюджет

2,0 тис.грн.

2,0 тис.грн.

2,0

тисгрн.

2,0

тис.грн.

Управління  молоді  та  спорту, управління освіти.

30.

Брати участь у Всеукраїнській акції «16 днів проти ѓендерного насильства».

 

2012-2015 р.р.

 

Міський бюджет

 

 1,0 тис. грн.

1,0 тис. грн.

1,0 тис. грн.

1,0 тис. грн.

Управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я, управління  молоді і спорту

 31.

 

Сприяти висвітленню у засобах масової інформації стану реалізації сімейної політики. Розміщувати відповідні матеріали на сайті Хмельницької міської ради

 

2012-2015р.р.

 

 

 

 

 

Управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я,

управління молоді і спорту.

 

32.

Проводити рейди перевірки закладів торгівлі та громадського харчування на предмет дотримання правил продажу алкогольних та тютюнових виробів неповнолітнім.

 

2012-2015р.р

 

 

 

 

 

Управління молоді і спорту, управління торгівлі, служба у справах дітей

 

Фінансування по роках з міського бюджету

 

 

 342,0

тис. грн.

419,0

тис. грн.

447,0

тис. грн.

469,0

тис. грн.

 

 

Фінансування по роках з обласного бюджету

 

 

159,0 тис. грн.

160, 0 тис. грн.

171 ,0

тис. грн.

172,0

тис. грн.

 

 

Фінансування по роках з  державного бюджету

 

 

160,0

тис. грн.

160,0

тис. грн.

170,0

тис.

грн.

180,0

тис. грн.

 

 

Фінансування з міського, обласного та державного бюджетів по роках:

 

 

661,0 тис. грн.

739,0

тис. грн.

788,0

тис. грн.

821,0

тис. грн.

 

 

Всього :

 

 

3 млн. 9 тис грн.

 

 

Начальник управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я С. Воронецький 

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!