Рішення міської ради

Про затвердження програми профілактики адміністративних правопорушень та покращення забезпечення громадського правопорядку для жителів Хмельницької міської територіальної громади на 2021 - 2022 роки

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення п’ятої сесії

№8 від 21.04.2021 р.

 

 

Про затвердження програми профілактики адміністративних правопорушень та покращення забезпечення громадського правопорядку для жителів Хмельницької міської територіальної громади на 2021 - 2022 роки

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради, з метою забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Програму профілактики адміністративних правопорушень та покращення забезпечення громадського правопорядку для жителів Хмельницької територіальної громади на 2021 - 2022 роки», згідно з додатком.

2. Фінансовому управлінню передбачити фінансування видатків на виконання заходів Програми у бюджеті Хмельницької міської територіальної громади.

3. Відповідальність за виконання рішення покласти на управління патрульної поліції в  Хмельницькій області Департаменту патрульної поліції та відділ з питань оборонної-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності, антикорупційної політики, забезпечення правопорядку та зв’язку з військовими частинами та правоохоронними органами.

 

Міський голова О.СИМЧИШИН

 

Додаток

до рішення міської ради

від 21.04.2021 №8

 

«Програма профілактики адміністративних правопорушень та покращення забезпечення громадського правопорядку для жителів Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2022 роки»

1. Загальні положення

Дана програма визначає основні пріоритетні напрямки діяльності управління патрульної поліції в Хмельницькій області Департаменту патрульної поліції для забезпечення громадського порядку та передбачає здійснення комплексу заходів, що підвищить рівень безпеки мешканців Хмельницької міської територіальної громади.

Для більш ефективного задоволення потреб населення, виконання покладених на поліцію завдань та здійснення повноважень, зазначених в Законі України «Про Національну поліцію», у сферах: забезпечення публічної безпеки і порядку; охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; протидії злочинності; надання в межах, визначених законом, допомоги особам, які з особистих причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги, прямо залежить від взаємодії поліції з населенням, територіальними громадами та громадськими об’єднаннями, що здійснюється на засадах партнерства, та залежить від матеріально-технічного забезпечення поліції.

 

2. Мета Програми

Метою програми є підвищення рівня безпеки громадян, збільшення кількості маршрутів патрулювання, попередження правопорушень, формування позитивного іміджу патрульної поліції.

 

3. Завдання Програми

Програма спрямована на:

- підвищення рівня довіри населення до правоохоронних органів, взаємодія з населенням на засадах партнерства;

- підвищення рівня ефективності оперативного реагування органами поліції на заяви та повідомлення громадян про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, а також поліпшення оперативної обстановки в Хмельницькій міській територіальній громаді;

- здійснення превентивної та профілактичної діяльності, спрямованої на запобігання вчинення правопорушень;

- недопущення вчинення терористичних актів, диверсій, проявів сепаратизму, недопущення потрапляння на територію міста зброї, вибухових речовин та боєприпасів;

- своєчасна і достовірна інформаційна підтримка служб охорони правопорядку всіх рівнів;

- забезпечення публічної безпеки і порядку в Хмельницькій міській територіальній громаді, вилучення з незаконного обігу зброї, вибухових пристроїв, наркотичних речовин, попередження скоєння правопорушень дітьми;

- виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживання заходів для їх усунення;

- вживання заходів з метою виявлення та припинення кримінальних та адміністративних правопорушень;

- вживання заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінальних чи адміністративних правопорушень;

 

4. Очікувані результати

Виконання Програми дозволить: поліпшити діяльність органів поліції щодо забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, підтримання публічної безпеки і порядку; спрямувати зусилля органів поліції на протидію найбільш небезпечним посяганням на особу, її власність і громадську безпеку та порядок.

У результаті виконання Програми очікується:

- підвищення рівня суспільної довіри та підтримки громадян до органів поліції;

- зниження рівня злочинності в місті, зниження ослаблення суспільної напруги, викликаної її впливом;

- оперативне та ефективне реагування на заяви і повідомлення громадян про вчинені кримінальні та адміністративні правопорушення;

- виявлення та усунення причин та умов, що сприяють вчиненню правопорушень;

- поліпшення захисту органами поліції прав, свобод і власності громадян, створення безпечних умов життя для мешканців міста;

- мінімізація злочинного впливу на молодь та підлітків, усунення причин і умов, що сприяють втягненню їх в протиправну діяльність;

- підтримання громадської безпеки та порядку на максимально високому рівні;

- покращення проведення превентивних заходів, щодо протидії наркоманії, алкоголізму та насильству в сім’ї.

 

5. Організаційне та фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься відповідно до законодавства за рахунок коштів бюджету Хмельницької міської територіальної громади, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

 

6. Заходи щодо виконання Програми

Для досягнення запланованої мети Програмою передбачено заходи, які затверджені (додатком 2 до Програми).

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію діяльності органів у процесі виконання Програми забезпечує управління патрульної поліції в Хмельницькій області Департаменту патрульної поліції, яке надає узагальнену інформацію про хід виконання Програми та її результати до Хмельницької міської ради після закінчення встановленого терміну її виконання.

 

Секретар міської ради В.ДІДЕНКО

Начальник управління патрульної поліції в Хмельницькій області старший лейтенант поліції О.РОО

 

Додаток 1

до Програми

ПАСПОРТ

Програми профілактики адміністративних правопорушень та покращення забезпечення громадського правопорядку для жителів Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2022 роки

1.

Розробник Програми

Управління патрульної поліції в Хмельницькій області Департаменту патрульної поліції та відділ з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами

2.

Відповідальний виконавець Програми

Управління патрульної поліції в Хмельницькій області Департаменту патрульної поліції

3.

Учасники Програми

Управління патрульної поліції в Хмельницькій області Департаменту патрульної поліції; Департамент освіти та науки; Управління молоді та спорту; Служба у справах дітей; Департамент інфраструктури міста;

4.

Термін і етапи реалізації Програми

2021-2022 роки

5.

Джерела фінансування Програми

Бюджет Хмельницької міської територіальної громади

.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у т.ч. (грн.):

260 000 грн.

7.

Кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади

260 000 грн.

 

Начальник управління патрульної поліції в Хмельницькій області старший лейтенант поліції  О.РОО

 

Додаток 2

до Програми

Заходи

щодо виконання програми профілактики попередження адміністративних правопорушень та покращення забезпечення громадського правопорядку для жителів Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2022 роки

№ з/п

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування

роки

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

1.

Формування позитивного іміджу нової патрульної поліції:

1.1.

Здійснювати об’їзди всіх загальноосвітніх та позашкільних закладів з метою запобігання та профілактики негативних проявів серед дітей, у тому числі пияцтва, наркоманії, дитячій безпритульності.

щоквартально

Департамент освіти та науки; Управління молоді та спорту; Служба у справах дітей; Управління патрульної поліції в  Хмельницькій області Департаменту патрульної поліції

Фінансування не потребує

 

 

1.2.

З метою інформування громадськості про діяльність патрульної поліції один раз на рік готувати та опубліковувати на офіційних веб-порталах органів поліції звіт про діяльність управління патрульної поліції в Хмельницькій області Департаменту патрульної поліції.

2021 - 2022

Управління патрульної поліції в Хмельницькій області Департаменту патрульної поліції

Фінансування не потребує

 

 

1.3.

З метою підвищення авторитету та довіри населення до патрульної поліції постійно інформувати громадськість про стан правопорядку, заходи, які вживаються щодо попередження правопорушень засобами інтернет та місцевих ЗМІ.

щоквартально

Управління патрульної поліції в Хмельницькій області Департаменту патрульної поліції

Фінансування не потребує

 

 

2.

Охорона прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави:

2.1.

Проводити заходи по недопущенню стихійної торгівлі та торгівлі в невстановлених місцях на території Хмельницької міської територіальної громади. При виявленні порушень притягувати винних до відповідальності згідно чинного законодавства.

2021 - 2022

Управління патрульної поліції в  Хмельницькій області Департаменту патрульної поліції; Управління торгівлі

Фінансування не потребує

 

 

2.2.

Проводити робочі зустрічі з старшими під’їздів багатоповерхових будинків і гуртожитків, головами ОСББ, їх мешканцями з метою вироблення та реалізації заходів, пов’язаних із попередження адміністративних правопорушень, виявлення неблагополучних сімей, попередження насильства в сім’ї.

2021- 2022

Управління патрульної поліції в  Хмельницькій області Департаменту патрульної поліції; Служба у справах дітей;

Департамент інфраструктури міста.

Фінансування не потребує

 

 

2.3.

Забезпечення організації спільних засідань із громадськістю щодо забезпечення та покращення громадської та дорожньої безпеки у Хмельницькій міській територіальній громаді.

2021 - 2022

Управління патрульної поліції в  Хмельницькій області Департаменту патрульної поліції

Фінансування не потребує

 

 

3.

Попередження та протидія злочинності:

3.1.

З метою попередження грабежів та розбійних нападів на громадян, квартирних крадіжок цілодобово в режимі патрулювання проводити комплексні оперативно-профілактичні заходи в місцях де найчастіше скоюються дані види кримінальних та адміністративних правопорушень.

 

цілодобово

Управління патрульної поліції в  Хмельницькій області Департаменту патрульної поліції

Фінансування не потребує

 

 

3.2.

Забезпечити постійний аналіз стану злочинності серед дітей, встановлення причин скоєння підлітками, адміністративних правопорушень, тяжких і повторних кримінальних правопорушень. Вносити подання до місцевих органів влади про усунення причин та умов скоєння злочинів неповнолітніми.

2021 – 2022

Департамент  освіти та науки; Управління молоді та спорту; Служба у справах дітей; Управління патрульної поліції в  Хмельницькій області Департаменту патрульної поліції

Фінансування не потребує

 

 

3.3.

Здійснювати цілодобове патрулювання території Хмельницької міської територіальної громади.

2021 - 2022

Управління патрульної поліції в Хмельницькій області Департаменту патрульної поліції

Фінансування не потребує

 

 

4.

Відеофіксація правопорушень:

4.1.

Придбання автомобільних відеореєстраторів та карт пам’яті до них, що приведе до зменшення оскаржень в судах адміністративних правопорушень та безспосередньої їх фіксації та не допущень в майбутньому.

2021 - 2022

Управління патрульної поліції в Хмельницькій області Департаменту патрульної поліції

Бюджет Хмельницької міської територіальної громади

50000

50000

5.

Поліпшення матеріально-технічної бази Управління патрульної поліції :

5.1.

Придбання комп’ютерної техніки та обладнання для обробки та зберігання даних, мережевого обладнання, радіообладнання та системи контролю доступу.

2021 - 2022

Управління патрульної поліції в  Хмельницькій області Департаменту патрульної поліції

Бюджет Хмельницької міської територіальної громади

40000

40000

6.

Велопатруль парків та скверів Хмельницької міської територіальної громади

6.1.

Придбання велосипедів, додаткових запчастин та аксесуарів до них, управлінню патрульної поліції в Хмельницькій області для покращення контролю за громадським порядком та попередження адміністративних правопорушень, а також оперативного реагування на правопорушення в парках та скверах Хмельницької міської територіальної громади.

2021 - 2022

Управління патрульної поліції в  Хмельницькій області Департаменту патрульної поліції

Бюджет Хмельницької міської територіальної громади

40000

40000

Всього коштів

130000

130000

260 000

 

Секретар міської ради В.ДІДЕНКО

Начальник управління патрульної поліції в Хмельницькій області старший лейтенант поліції  О.РОО

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!