Рішення міської ради

Про затвердження програми “Питна вода м.Хмельницького на 2007-2020 роки”

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення дванадцятої сесії

№2 від 26.06.2007 р.

 

Про затвердження програми “Питна вода м.Хмельницького на 2007-2020 роки”

 

Розглянувши пропозиції виконавчого комітету та керуючись п.3 Закону України “Про Загальнодержавну програму “Питна вода України” на 2006-2020 роки, ст. 26  Закону України “Про місцеве самоврядуванння в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити програму “Питна вода м.Хмельницького на 2007-2020 роки” (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови А.Нестерука і постійну комісію з питань роботи житлово-комунального господарства.

 

Міський голова  С.Мельник  

 

Додаток 

до рішення міської ради від 26.06.2007 р. №2

ПРОГРАМА

“Питна вода м. Хмельницького на 2007 – 2020 роки”

Розділ I

Загальні положення

Програма “Питна вода м. Хмельницького на 2007 - 2020 роки” розроблена на виконання Закону України від 3 березня 2005 р. №2455-IV “Про Загальнодержавну програму “Питна вода України” на 2006 – 2020 роки”.

Розроблення міської програми щодо забезпечення населення м. Хмельницького питною водою на 2007 – 2020 роки викликане:

- незадовільним технічним станом та зношеністю основних фондів систем питного водопостачання та водовідведення;

- застосуванням застарілих технологій та обладнання в системах питного водопостачання;

- високою енергоємністю централізованого питного водопостачання та водовідведення;

- обмеженістю інвестицій та дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації систем питного водопостачання та водовідведення.

 

Розділ II

Сучасний стан водопровідно-каналізаційної мережі та якості питної води

Для водопостачання м. Хмельницького питна вода видобувається із підземних джерел буровими свердловинами, накопичується в резервуарах водопровідних насосних станцій, дезинфікується гіпохлоритом натрію, знезалізнюється і подається водогонами, розподільчою мережею до споживачів, в основному населенню.

Якість води по основним показникам відповідає діючим в Україні нормативам (ГОСТ 2874-82 “Вода питна”) з дозволеними Мінохорони здоров’я відхиленнями по вмісту заліза, аміаку, жорсткості, які є природного, а не техногенного походження.

Вода видобувається з 5-ти міських водозаборів і окремого, розташованого на відстані 34 км від міста Чернелівського водозабору. На водозаборах розташовано: свердловини -79 шт.; насосн станції 2-го підйому – 8 шт. Вода з Чернелівського водозабору подається в місто по водогону діаметром 1000 мм протяжністю 34 км. Кількість тієї води в загальному обчисленні становить до 80% від витрат міста, тобто цей водозабір є домінуючим.

Термін експлуатації водозаборів: “Центральний” – з 1930 р., “Курдянка” - з 1964 р., “Південний” - з 1965 р., “Західний” - з 1968 р., “Шаровечка” - з 1974 р., “Чернелівський” - з 1981 р., і він є достатньо потужним з запасом (105000 м3/добу) для подальшого освоєння та експлуатації. Наведене свідчить про те, що розташовані в місті та його околицях водозабори є достатньо старими (зношеними) і практично безперспективні, так як працюють на поступове виснаження, особливо “Центральний”. Термін експлуатації свердловин та насосних станцій аналогічний терміну експлуатації водозаборів, в основному без відновлення та модернізації споруд, обладнання.

Для видалення з води заліза в місті на 3-х насосних станціях побудовані станції знезалізування, потужності яких недостатньо для обробки всієї води, яка подається в місто.

Міські водозабори розташовані в основному в зоні інтенсивної техногенної діяльності, а Чернелівський – в зоні сільського господарства. В зв’язку з цим гостро стоїть питання облаштування зон санітарної охорони водозаборів. Кошти на виготовлення проекту зон санітарної охорони в міському бюджеті відсутні. В зв’язку з цим до цього часу вказані території зон санітарної охорони ІІ-ІІІ–го поясів не тільки забруднюються, а також розбудовуються.

Протяжність мереж водопостачання станом на 01.01.07 р. – 501.5 км, зношеність яких складає 40%, а Чернелівський водогін, який побудований в одну нитку, зношений більш ніж на 60%. Насосне обладнання застаріле і потребує модернізації.

Подача води в місто становить в середньому 60 тис.м3/добу, а реалізація – 43.2 тис.м3/добу. Втрати і невраховані витрати води складають 31.7%, що свідчить про значну зношеність трубопроводів.

Послугами систем централізованого водопостачання користуються 86229 абонентів. Водолічильний облік населення становить 51%, в інших споживачів 97%.

В місті працює господарчо-побутова каналізація, в склад якої входять 311 км трубопроводів, 16 насосних станцій, два майданчика очисних споруд (КОС), один потужністю 30000 м3/добу, другий – 75000 м3/добу.

До 70% потужностей насосних станцій працюють 25-35 років, практично без модернізації, відновлення обладнання, агрегатів. До 50% трубопроводів також зношені або аварійні, недостатні по пропускній спроможності. Такий їх стан приводить до додаткового надходження в систему (15-20%) ґрунтових та поверхневих вод, транспортування та перекачування яких не відшкодовується.

Водоканал самостійно експлуатує більше 43 енергопостачальних підстанцій, розподільчого обладнання, до 150 км електричних кабельних та повітряних мереж.

Добове споживання електроенергії становить в середньому 105 тис.кВт.год.

Взагалі споруди водопроводу і каналізації міста будувались дуже енерговитратними, а трубопроводи малих діаметрів без перспективного їх використання з матеріалів, які швидко зношуються.

Результатом господарської діяльності, починаючи з 2001 року були збитки, які станом на 1 січня 2007 року складали 6,7 млн.грн. Причиною збитків був відпуск послуг водопостачання та водовідведення для мешканців по збитковому тарифу.

З 1 листопада 2006 року впроваджені тарифи на послуги, які повністю відшкодовували витрати на їх виробництво. Зниження на 15 відсотків тарифів на послуги водопостачання та водовідведення для населення відновило збитковість послуг.

Враховуючи те, що вартість електричної енергії є основною складовою собівартості води господарсько - питного призначення, енергозбереження є однією із основних проблем  модернізації системи питного водопостачання. Розв'язання цієї проблеми дасть змогу зекономити кошти для інвестування розвитку системи питного водопостачання та упорядкувати в подальшому тарифи на питну воду у бік їх зниження.

Проблеми водопостачання населення та якості питної води мають загальнодержавне стратегічне значення і потребують комплексного вирішення.

 

Розділ III

Мета та основні завдання програми

Метою Програми є покращення забезпечення населення м. Хмельницького питною водою нормативної якості; реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі; підвищення ефективності та надійності її функціонування.

Для досягнення поставленої мети необхідно:

1. Підвищити ефективність та надійність функціонування систем водопостачання та водовідведення за рахунок впровадження нових технологій та обладнання.

2. Впровадити сучасне енергозберігаюче обладнання в системах питного водопостачання та водовідведення.

3. Удосконалити та впровадити технології підготовки води на водонасосних станціях другого підйому (знезалізнення та зменшення жорсткості).

4. Закінчити прокладання другої нитки Чернелівського водогону для стабільного водопостачання м. Хмельницького.

5. Впроваджувати заходи по вдосконаленню технології очистки стічних вод на міських очисних спорудах з використанням передових технологій очистки з реконструкцією обладнання та механізмів.

 

Розділ IV

Напрями та заходи виконання програми.

Виконання Програми здійснюється за такими основними напрямами:

1. Охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання.

2. Нормативно - правове забезпечення.

3. Науково-технічне забезпечення.

4. Розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення.

5. Освіта, підготовка кадрів, виховання та інформування громадськості.

6. Орієнтовні обсяги фінансового забезпечення програми “Питна вода м. Хмельницького на 2007 – 2020 роки” (додаток до програми “Питна вода м. Хмельницького на 2007–2020 роки”.)

Заходи по охороні і раціональному використанню джерел питного водопостачання включають:

- розробку проекту зон санітарної охорони джерел питного водопостачання другого поясу;

- будівництво зон санітарної охорони джерел питного водопостачання першого поясу;

- заміну зношених мереж водопостачання першого підйому питної води.

У результаті здійснення цих заходів зменшиться потрапляння забруднюючих речовин у джерела питного водопостачання.

Розрахункова вартість заходів з охорони і раціонального використання джерел питного водопостачання становить 4160.0 тис. грн. у тому числі на першому етапі (2007 - 2010 роки) - 1550.0 тис. грн.

Заходи по нормативно - правовому забезпеченню Програми включають:

- перезатвердження запасів міських та Чернелівського водозаборів;

- стабілізацію фінансово-економічного стану підприємства шляхом запровадження економічно-обгрунтованих тарифів на послуги водопостачання та водовідведення з урахуванням витрат на здійснення капітальних вкладень.

Розрахункова вартість заходів із нормативно-правового забезпечення Програми становить 300.0 тис. грн.

Заходи по науково-технічному забезпеченню Програми включають:

- розробку технологій щодо раціонального використання та економії питної води.

Здійснення заходів дозволить забезпечити зниження споживання питної води за рахунок обладнання водолічильниками вводів в житлові будинки.

Розрахункова вартість заходів становить 200.0 тис. грн., у тому числі на першому етапі (2007–2010 роки) – 100.0 тис. грн.

Заходи по розвитку та реконструкції систем водопостачання та водовідведення включають:

- будівництво та реконструкцію водозаборів з підземних джерел, впровадження технологій підготовки питної води;

- розвиток систем водопровідно – каналізаційної мережі;

- впровадження національних стандартів та інших нормативно-правових актів у сфері питного водопостачання та водовідведення.

Розрахункова вартість заходів по будівництву і реконструкції водозаборів та впровадження технології підготовки питної води становить 232797.98 тис. грн., у тому числі на першому етапі (2007 – 2010 роки) – 126927.98 тис. грн.

Розрахункова вартість заходів по розвитку систем водопровідно–каналізаційної мережі міста становить 6670.0 тис. грн., у тому числі на першому етапі – 2170.0 тис. грн.

Розрахункова вартість заходів по впровадженню національних стандартів та інших нормативно – правових актів у сфері питного водопостачання та водовідведення становить 4758.0 тис. грн., у тому числі на першому етапі – 3758.0 тис. грн.

   

Розділ V

Етапи виконання програми

Програма розрахована на 14 років і виконуватиметься у три етапи.

На першому етапі (2007 – 2010 роки) передбачається:

- стабілізувати фінансово–економічний стан підприємства, що здійснює водопостачання та водовідведення міста шляхом запровадження економічно обґрунтованих тарифів на послуги з урахуванням витрат на здійснення капітальних вкладень;

- удосконалити нормативно–правове та науково-технічне забезпечення у сфері питної води та питного водопостачання;

- здійснити заходи щодо економії питної води та зниження енергоємності її виробництва;

- поліпшити стан і забезпечити дотримання режимів зон санітарної охорони джерел питного водопостачання;

- покращити якість питної води.

На другому етапі (2011 – 2015 роки) передбачається:

- розширити обсяги робіт з відновлення, реконструкції, будівництва систем питного водопостачання та водовідведення, а також з охорони та покращення стану джерел питного водопостачання;

- здійснити заходи щодо підвищення ефективності і надійності функціонування систем питного водопостачання та водовідведення, які забезпечать поступове поліпшення якості питної води.

  На третьому етапі (2016 -2020 роки) передбачається завершити найбільш капіталовитратні заходи, які дадуть змогу покращити забезпечення населення м. Хмельницького якісною питною водою.

 

Розділ VI

Фінансове забезпечення виконання програми

  Фінансування програми здійснюється за рахунок:

- коштів Державного бюджету України;

- коштів місцевого бюджету;

- коштів підприємства водопровідно – каналізаційного господарства.

Орієнтовні обсяги фінансового забезпечення програми “Питна вода м. Хмельницького на 2007–2020 роки” становить 256885.98 тис.грн., у тому числі на першому етапі (2007 – 2010 роки) – 134805.98 тис.грн.

Реконструкція та будівництво систем питного водопостачання та водовідведення здійснюється за рахунок субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам на виконання заходів з попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві у разі їх передбачення в Державному бюджеті України на відповідний рік, а також коштів місцевих бюджетів на умовах співфінансування.

 

Розділ VII

Очікувані результати виконання програми

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

- реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;

- підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питного водопостачання та водовідведення;

- населення міста Хмельницького питною водою нормативної якості;

- охорону і раціональне використання джерел питного водопостачання та поступове їх відновлення;

- підвищення ефективності функціонування підприємства питного водопостачання та водовідведення;

- зниження витрат матеріальних і енергетичних ресурсів у процесі питного водопостачання та водовідведення;

- модернізацію інфраструктури міського комунального підприємства “Хмельницькводоканал”;

- оптимальне співвідношення рівня витрат на оплату послуг питного водопостачання і водовідведення та доходів населення.

 

Секретар міської ради В. Лесков

File link
Розмір: 347 КБ
Формат: pdf

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!