Рішення міської ради

Про затвердження Програми розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки

 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення десятої сесії

№50 від 15.12.2021 р.

 

Внесені зміни:

рішенням 31-ї сесії міської ради від 28.07.2023 №30

 

Про затвердження Програми розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету Хмельницької міської ради, з метою створення необхідних умов для задоволення якісних потреб населення, інноваційного розвитку системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти та керуючись Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (додається).

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови Кривака М.М. та Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.

 

Міський голова О.СИМЧИШИН

 

Додаток

до рішення сесії міської ради

від 15.12.2021 р. №50

 

ПРОГРАМА

РОЗВИТКУ ОСВІТИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2022-2026 РОКИ

 

І. Загальна характеристика

Сучасна освіта стає стратегічною основою розвитку особистості. Вона формує, виховує людину, здатну до саморозвитку, до опрацювання різноманітної інформації, використання одержаних знань, які необхідні їй для подальшого життєвого та професійного вибору, допоможуть орієнтуватися в сучасних реаліях, бути підготовленою до життя. Цього потребує сучасне суспільство, ринок праці, що стрімко розвивається.

Перехід від індустріального до інформаційно-технологічного суспільства неможливий без впровадження особистісноорієнтованих технологій навчання, максимальної індивідуалізації освітнього процесу, створення умов для саморозвитку і самонавчання дітей, осмисленого визначення ними своїх можливостей і життєвих цінностей.

Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки розроблена з метою створення умов та інноваційних механізмів розвитку системи освіти на виконання законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», постанов Уряду України, нормативно-інструктивних документів Міністерства освіти і науки України, основних положень Концепції «Нова українська школа», державних, регіональних та міських програм. Програма враховує Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року, схвалені Указом Президента України від 30.09.2019 №722/2019; Державної стратегії регіонального розвитку на період 2021-2027 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 №695 та Стратегічного плану розвитку Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, Програми розвитку і функціонування української мови на 2022-2030 роки у Хмельницькій міській територіальній громаді.

Підставами для розробки Програми є необхідність продовження програмно-цільового забезпечення подальшого розвитку системи освіти в громаді з урахуванням досягнутого в результаті виконання попередніх програм, а також актуальних сьогоденних і стратегічних завдань освітньої сфери в соціально-економічному розвитку регіону, задоволенні освітніх запитів Хмельницької міської територіальної громади (далі – громада).

Необхідність розроблення Програми пов’язана з:

- вимогами до якості освіти, її орієнтацією у світовий та європейський освітній простір, зміною векторів державної політики у сфері освіти, яка визначає освіту пріоритетною соціальною сферою;

- демократичними змінами в українському суспільстві, які забезпечили розширення повноважень регіонів у виробленні власної політики щодо розвитку різних сфер, у тому числі освіти;

- невідповідністю між можливостями цифрових технологій та станом інформаційно-аналітичного забезпечення освіти громади;

- потребою розвитку системи дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, удосконалення системи профільного навчання та моніторингу якості освіти.

З метою розвитку громади і задоволення потреб населення у якісній освіті усі заклади освіти функціонують взаємопов’язано; реалізація державної політики в галузі освіти громади здійснюється на принципах комплексності і послідовності та спрямована на досягнення спільної мети: формування конкурентоспроможності Хмельницької міської територіальної громади в національному і глобальному плані.

Освіта громади є відкритою системою. Відкритість системи освіти сприяє залученню різних соціальних інститутів, використання різних форм взаємодії суб’єктів системи при широкому громадському обговоренні питань і проблем освіти. Усі заклади освіти зобов’язані ставати усе більш відкритими і зрозумілими для суспільства, консолідувати зусилля соціуму. Сучасний розвиток освітньої галузі відбувається і завдяки активній громадській позиції. За участі громадськості розпочато створення системи незалежної оцінки якості освіти на всіх рівнях, з апробацією показників рейтингу освітніх закладів.

Внаслідок утворення Хмельницької міської територіальної громади суттєво збільшилася мережа закладів освіти (на 11 закладів дошкільної освіти, на 14 закладів загальної середньої освіти, із мережі закладів позашкільної освіти вилучити ДЮСШ – передано на баланс управління молоді та спорту), функціонує 2 інклюзивно-ресурсних центри та створено комунальну установу «Центр професійного розвитку педагогічних працівників).

Станом на 01.09.2021 мережа закладів дошкільної освіти Хмельницької міської територіальної громади представлена 65 установами, з них 54 – комунальних, 6 – приватних, а також у складі НВО/НВК – 5.

У місті Хмельницькому кількість дітей віком від 0 до 6 років становить 18898, з них: від 0 до 4 років – 11225; п’ятирічки – 3673; шестирічки – 3663. Станом на 01.10.2021 року дошкільною освітою охоплено 13434 дитини віком від 2 до 6 років.

Протягом 2017-2021 років вдалося зняти соціальну напругу по влаштуванню дітей у заклади дошкільної освіти. З метою розширення доступу дітей до дошкільної освіти було побудовано Хмельницький заклад дошкільної освіти № 9 «Кобзарик», Хмельницький заклад дошкільної освіти № 7 «Козачок», Хмельницький заклад дошкільної освіти № 2 «Соколятко», реконструйовано Хмельницький заклад дошкільної освіти №3 «Світлячок», на баланс Департаменту, в комунальну власність передано Хмельницький заклад дошкільної освіти №55 «Намистинка».

Діє електронна реєстрація дітей для влаштування у заклади дошкільної освіти громади.

У 2022-2026 роках буде здійсненого роботу щодо реалізації Базового компоненту дошкільної освіти, що потребує активізації методичної роботи з педагогічними кадрами, впровадження нових навчальних програм, зміцнення матеріально-технічної бази, створення умов, що забезпечують якість дошкільної освіти.

Освіта громади представлена 56 закладами загальної середньої освіти, зокрема:

- ліцеї – 7 (у тому числі обласний),

- колегіум – 1,

- гімназії – 6,

- приватні школи – 3,

- навчально-виховні комплекси – 9,

- навчально-виховні об’єднання – 4,

- спеціалізовані школи – 9,

- загальноосвітні школи – 11,

- початкова школа – 1;

- філії – 3;

- спеціальні школи – 2,

- у яких навчається понад 39 тисяч школярів.

Середня наповнюваність класів у 2021 році становить 28,4 учнів.

Усі заклади освіти громади перейшли на п’ятиденний режим роботи. Поступово здійснюється перехід на навчання в одну зміну за рахунок упорядкування загальної мережі класів та оптимального використання шкільних приміщень.

Протягом 2017-2021 років з метою розширення доступу дітей до початкової освіти було побудовано початкову школу № 1 на Озерній, добудовано навчальний корпус НВК №10, НВО №1 та ліцею №17.

Враховуючи збільшення кількості дітей шкільного віку, стан будівель навчальних закладів, що побудовані 30-50 років тому, освітня інфраструктура потребує суттєвого оновлення.

За останні 5 років вдалося суттєво оновити матеріально-технічну базу закладів загальної середньої освіти, покращити забезпечення шкіл сучасним інформаційно-технологічним обладнанням, здійснити ремонт покрівлі, харчоблоків, асфальтового покриття, замінити віконні блоки, системи освітлення; частково оснащати заклади сучасним обладнанням (комп’ютерні класи та мультимедійні комплекси, спортінвентар). Збудовано 22 спортивних майданчики (НВО №28, НВК №9, НВК №7, НВК №6, НВК №4, СЗОШ №8, СЗОШ №19, СЗОШ №1, СЗОШ №7, СЗОШ №6, СЗОШ №27, ЗОШ №21, ЗОШ №25, ЗОШ №22, ЗОШ №13, НВК №31, Гімназія №1, Гімназія №2, НВО №5, СЗОШ №32, Пироговецький ліцей, СЗОШ №12).

Станом на 06.09.2021 року профільним навчанням охоплено 3898 учнів 10-11 класів, що становить 99,5% від загальної кількості учнів, які навчаються в старшій школі. Найбільша кількість учнів навчається за філологічним (48,6%), суспільно-гуманітарним (23,6%), природничо-математичним (16,1%) профілем; проте 5,9% школярів не визначилися з профілем, а тому навчаються за універсальним профілем.

Актуальним залишається завдання щодо підвищення рівня навчальних досягнень учнів з природничо-математичних, суспільних дисциплін та іноземних мов. Це пов’язано з тим, що існуючий механізм оновлення змісту освіти потребує використання ефективних технологій навчання, гнучкості і оперативності. Окрім того, потребує оновлення матеріально-технічне забезпечення профільних кабінетів природничо-математичного та інформаційного напрямів.

Перспектива розвитку системи освіти пов’язана з формуванням ефективних виховних систем на принципах співпраці з сім’єю, використанням діяльнісних технологій (проєктні, дослідницькі та ін.), навчанням дітей з особливими потребами в закладах освіти (інклюзивне навчання), розширення спектру послуг із позашкільної освіти.

За період літньої оздоровчої кампанії 2021 року у 22 таборах з денним перебуванням/мовних таборах, які працювали на базі закладів загальної середньої освіти було охоплено відпочинком 1752 дитини, з них 300 дітей пільгових категорій. Упродовж трьох змін на базі позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Чайка» Хмельницької міської ради було оздоровлено 561 дитину, з них пільгових категорій 350 дітей. У таборі з денним перебуванням «Прибузька республіка» на базі Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва охоплено відпочинком 87 дітей, з них 29 дітей пільгових категорій. У наметовому містечку «Мандрівник» Хмельницького міського центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді у с. Головчинці Хмельницького району охоплено відпочинком 45 дітей.

Значна увага приділялася соціалізації дітей з числа внутрішньо переміщених осіб. Створення психологічних комфортних умов перебування дитини в закладі, залучення до творчості, участі в різноманітних конкурсах, змаганнях, перебування в таборах відпочинку сприяло соціальній і мовній адаптації.

Під час літнього відпочинку значну увагу було приділено питанню організації харчування, медичного обслуговування, змістовного дозвілля, проведенню заходів, спрямованих на виховання національної свідомості, відродженню національних традицій, залученню дітей до вивчення історії та культури рідного краю, формуванню навичок здорового способу життя через залучення дітей до регулярних занять фізичною культурою і спортом.

Станом на 01.10.2021 року виявлено 11921 дитина з особливими потребами, з них: 9795 дітей з особливими потребами шкільного віку, що становить 25,4% від загальної кількості школярів (38586 учнів). Найбільший відсоток від загальної кількості дітей з особливими потребами – це діти з порушенням опорно-рухового апарату (35,0%), з порушенням зору (34,6%), тяжкими порушеннями мовлення (8,0%); 2126 дітей дошкільного віку, що становить 15,9% від загальної кількості вихованців (13369 дітей).

Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими потребами, шляхом залучення їх до навчання в інклюзивних класах/групах станом на 01.10.2021 року у Хмельницькій міській територіальній громаді функціонує 32 заклади загальної середньої освіти (297 учнів з особливими освітніми потребами) та 24 заклади дошкільної освіти (234 дитини з особливими освітніми потребами), де запроваджено інклюзивне навчання.

З зазначеною категорією дітей працює команда психолого-педагогічного супроводу: асистенти вчителів/вихователів, вчителі-дефектологи, практичні психологи, вчителі-логопеди, вчителі-реабілітологи, соціальні педагоги.

У закладах освіти облаштовують простір за принципами безбар’єрності та універсального дизайну. За кошти державного та міського бюджетів здійснюється придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах/групах.

Станом на 01.10.2021 року для 176 учнів організовано індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, з них: 3 учня на екстернатній формі, 43 на сімейній формі, 130 учнів на педагогічному патронажі.

У закладах освіти працює 113 практичних психологів і 37 соціальних педагогів, які здійснюють психокорекційну роботу з дітьми, що потребують допомоги, проводять відповідну роботу з педагогічним та батьківським колективом, індивідуально консультують сім’ї, які опинилися в складних життєвих обставинах.

На базі Хмельницького міського навчально-курсового комбінату в групах допрофесійної та професійної підготовки займаються діти з особливими потребами, які здобувають професію за трьома напрямками: основи кулінарії, швейна справа, основи роботи на ПК.

У той же час гостро постає потреба в модернізації і технологічному переоснащенні шкіл, створенні сучасних побутових умов для їх вихованців. Поширення практики інклюзивної освіти дітей з особливими потребами потребує посилення заходів щодо створення в школах «безбар’єрного середовища», забезпечення освітнього процесу спеціальним обладнанням і навчальним матеріалом (апаратно-програмними комплексами для дітей з порушенням зору, слуху, спеціалізованими меблями для дітей з порушенням опорно-рухового апарату).

Одним із пріоритетних напрямів діяльності Департаменту освіти та науки є формування ефективної системи роботи з обдарованими учнями. На базі закладів загальної середньої освіти працюють шкільні осередки малої академії наук науково-дослідницького та науково-технічного напрямку. Учні-члени Малої академії наук беруть участь у роботі мобільних консультаційних пунктів. Система виявлення обдарованої молоді побудована на поєднанні результатів психолого-педагогічної діагностики та врахуванні рівня навчальних, творчих та спортивних досягнень учнів.

Проте, необхідно збільшити кількість масових інтелектуальних змагань з різних предметів і міжпредметних дисциплін на міському рівні з метою виявлення і підтримки дітей обдарованих, здібних, тих, хто виявляє інтерес з того чи іншого предмету. Проблемою є відсутність банку методик роботи з обдарованими дітьми, передових педагогічних практик роботи щодо виявлення і підтримки обдарованості, а також  підвищення професійної компетентності педагогів, які працюють з такими дітьми.

У громаді створено систему мотиваційної підтримки обдарованих дітей та їх педагогів. Значним засобом стимулювання учнів, які досягли видатних успіхів у навчанні, творчості, спорті, та їх учителів стали щорічні стипендії та премії міського голови.

Система позашкільної освіти станом на 01.10.2021 року включає 5 закладів позашкільної освіти: палац творчості дітей та юнацтва, дитячо-юнацький центр, міжшкільний навчально-виробничий комбінат, міський центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді, національно-патріотичний центр – і охоплює навчанням понад 3679 вихованців у 100 гуртках.

Станом на 01.10.2021 року гуртковою роботою в закладах освіти охоплено 6685 учнів у 342 гуртках. У порівнянні з попередніми роками відбулося збільшення кількості гуртків та кількості дітей, охоплених гуртковою роботою.

Центрами позашкільної освіти учнів є і шкільні музеї на базі закладів освіти громади.

Заклади позашкільної освіти сприяють професійному самовизначенню і творчій самореалізації дітей. Результатами роботи всіх закладів позашкільної освіти громади є їх значні досягнення, адже декілька років поспіль місто Хмельницький утримує першість за результативністю представлення області на всеукраїнських та міжнародних масових заходах.

Проте в системі позашкільної освіти існують такі проблеми:

- недостатнє залучення підлітків і старшокласників у систему позашкільної освіти;

- мала кількість програм для підлітків і старшокласників, в основному на інтереси і потреби учнів молодшого і середнього шкільного віку.

Вирішення цих проблем визначатиме характер і зміст програмних заходів.

Подальшого вдосконалення вимагає система мотивації, спрямована на підвищення громадської і професійної майстерності педагогів. Таким кроком є залучення колективів шкіл і закладів вищої освіти до реалізації масштабних проєктів з питань формування і поширення передового педагогічного досвіду, можливості проходження стажування в країнах Європи.

На сьогодні до експериментальної діяльності на всеукраїнському рівні залучено 4 заклади освіти, а на регіональному – 2.

Реалізація заходів щодо модернізації системи освіти громади потребує розгляду кадрових проблем, визначення дій, спрямованих на побудову ефективної системи управління освітньою галуззю, орієнтованою на досягнення високого результату.

Сьогодні набуває нових підходів і перетворюється на складову цілісного процесу соціальної адаптації й життєвого самовизначення особистості робота громадських учнівських організацій. Для цього необхідно сприяти розвитку системи учнівського самоврядування; забезпечити реалізацію права учнів на участь у громадському управлінні закладом, активізувати й удосконалити співпрацю педагогічних колективів з органами учнівського самоврядування; сприяти реалізації в практичній діяльності закладів освіти громади теоретичних засад громадсько-державного управління, що передбачає підвищення ступені участі учнівської, батьківської і педагогічної громадськості в прийнятті управлінських рішень.

Принципові зміни в статусі освітніх закладів, збільшення їх фінансових повноважень, демократизація взаємовідносин між школою і громадою, істотні зміни в організації і змісті освітнього процесу ставлять нові вимоги до професійних компетенцій керівників закладів освіти. Це ставить нові вимоги до системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації керівних кадрів для освітньої галузі Хмельницької міської територіальної громади.

Свого часу перехід від жорстко централізованої системи управління до багаторівневої, з розподілом повноважень на різних «поверхах» управління, високим рівнем самостійності закладів освіти, наявністю органів державно-громадського управління не був підкріплений системною роботою щодо налаштування нових механізмів. Як наслідок, усі керівники закладів освіти недостатньо розуміють сфери своєї відповідальності із забезпечення результатів роботи, не конкретизують зміст своїх взаємних зобов’язань.

Сучасна освіта потребує впровадження нових за характером та змістом відносин з родинами учнів і вихованців, що базуються на взаємоповазі, визнанні прав та відповідальності кожної зі сторін. Вони передбачають вільний і відкритий обмін думками, спільне обговорення актуальних та складних проблем, вирішення яких потребує скоординованих дій та консолідацію можливостей і зусиль з усіма іншими інституціями, які мають ресурси для розвитку дітей.

У Програмі максимально враховано сучасні світові тенденції глобалізації, потреби мешканців громади щодо рівня освіти, розвиток науково-інформаційних технологій, досягнення у галузі педагогічних новацій. Її характерними ознаками є ідеї розвитку освіти на засадах патріотичного виховання, багатовікового духовного потенціалу українського народу.

Програма визначає основні напрямки, пріоритети, завдання розвитку освіти громади на 2022-2026 роки, конкретизує механізми, основні заходи реалізації, терміни, прогнозовані обсяги фінансового забезпечення виконання. Програма має відкритий характер і може доповнюватися (змінюватися) в установленому чинним законодавством порядку в разі, коли в період її виконання відбуватимуться зміни в законодавстві України про освіту, державній освітній політиці, в реальній соціально-економічній ситуації в регіоні, що вимагатимуть відповідного безпосереднього реагування системи освіти громади.

 

ІІ. Мета та завдання Програми

Метою Програми є удосконалення розвитку системи освіти, яка забезпечить формування конкурентоспроможної, творчої, соціально активної особистості відповідно до потреб держави та запитів громади, формування позитивного іміджу освітньої галузі та перспектив її розвитку.

Основними завданнями Програми є:

- модернізація системи матеріально-технічного забезпечення закладів освіти та освітніх установ відповідно до сучасного рівня розвитку освітньої індустрії, інформаційно-комунікаційних технологій на основі запитів регіонального соціуму та рівня інноваційного розвитку економіки;

- пошук і реалізація сучасних ефективних моделей виховання, спрямованих на формування системи цінностей особистості, адекватних актуальним завданням розбудови суспільства в Україні і її інтеграції в європейський простір та світове співтовариство;

- формування закладах освіти громади комплексної національно-орієнтованої системи виховання, яка ґрунтується на довірі та співпраці всіх учасників освітнього процесу

- створення ефективних засобів та технологій пошуку, навчання, виховання і самовдосконалення обдарованих дітей та молоді. Розвиток інтелектуального і творчого потенціалу громади;

- забезпечення участі закладів освіти у міжнародних освітніх проектах;

- впровадження ефективної системи національного виховання, розвитку і соціалізації дітей та молоді;

- створення умов для надання якісної освіти шляхом упровадження в освітній процес педагогічних інновацій і технологій;

- забезпечення рівних можливостей у здобутті якісної освіти;

- дотримання державних стандартів освіти;

- забезпечення доступності і якості дошкільної освіти;

- удосконалення системи формування здорового способу життя учнівської молоді;

- забезпечення кадрами та підвищення соціального статусу педагогів;

- забезпечення реалізації права на освіту дітей з особливими потребами;

- удосконалення системи психологічного супроводу освітнього процесу;

- побудова освітнього процесу на ідеології формування компетенцій учнів та вихованців;

- створення комфортних соціально-психологічних умов діяльності для всіх учасників освітнього процесу.

 

ІІІ. Очікувані результати

Виконання Програми забезпечить:

- рівні можливості для здобуття повноцінної освіти, розвитку системи безперервної освіти;

- формування цілісної системи освіти, єдиного культурно-освітнього простору для найповнішого комплексного задоволення потреб громадян в освітніх послугах;

- удосконалення мережі закладів освіти;

- покращення організації освітнього процесу, позакласної роботи;

- створення умов для навчання дітей, які потребують особливих освітніх послуг;

- широке залучення учнівської молоді до активної участі у національно-культурному відродженні українського народу, розвитку традицій та національно-етнічних особливостей, формування у молоді почуття національної гідності, відродження історичної пам’яті, утвердження української ідеї;

- створення умов для особистісного розвитку і творчої самореалізації учасників освітнього процесу, укріплення їх здоров’я;

- підвищення фахового рівня педагогічних кадрів, здатних працювати в умовах інноваційних змін;

- створення дієвої системи ресурсного забезпечення освіти;

- наближення системи освіти до європейських вимірів і стандартів;

- підвищення конкурентоздатності випускника;

- підвищення якості освіти Хмельницької міської територіальної громади на всіх рівнях освітньої системи;

- оприлюднення матеріалів та результатів моніторингу виконання Програми, що сприятиме відкритості та прозорості освітньої політики у громаді;

- створення умов для впровадження перспективного управління освітою та формування системи державно-громадського партнерства в освіті;

- розвиток системи психолого-педагогічного супроводу учнів та молоді, упровадження моделей формування культури здорового і безпечного способів життя;

- організоване підвезення учнів та вчителів до шкіл та у зворотному напрямку й безпечні умови під час підвезення до шкіл і додому;

- зміцнення матеріально-технічної, науково-методичної бази закладів освіти та впровадження енергозберігаючих технологій.

 

ІV. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки планується за рахунок коштів бюджету Хмельницької міської територіальної громади на відповідний рік з урахуванням його уточнень та інших джерел (субвенцій, дотацій з державного та обласного бюджетів), власні надходження. Можливе залучення благодійних внесків та інших джерел надходжень, не заборонених законодавством.

 

Основні скорочення, що застосовуються в Програмі:

1. ЗДО – заклад дошкільної освіти.

2. ЗЗСО – заклад загальної середньої освіти.

3. НВО –  навчально-виховне об’єднання.

4. НВК – навчально-виховний комплекс.

5. ЗПО – заклад позашкільної освіти.

6. ІРЦ – інклюзивно-ресурсний центр.

7. ЦПРПП – центр професійного розвитку педагогічних працівників.

8. НАДПСУ – Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б.Хмельницького.

9. ХОІППО – Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

10. ХГПА – Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.

 

Секретар міської ради В.ДІДЕНКО

В.о. директора Департаменту освіти та науки О.КШАНОВСЬКА

 

Додаток 1 до Програми

 

ПАСПОРТ

Програми розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади

на 2022-2026 роки

1.

Головний розробник

Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради

2.

Співрозробники Програми

Управління молоді та спорту, управління культури і туризму

3.

Учасники Програми

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради, Хмельницька міська рада, Департамент освіти та науки, управління молоді та спорту, управління культури і туризму, відділ енергоменеджменту

4.

Підстава для розробки Програми

Закони України:

- «Про місцеве самоврядування в Україні»,

- «Про освіту»,

- «Про повну загальну середню освіту»,

- «Про дошкільну освіту»,

- «Про позашкільну освіту»;

- Концепція «Нова українська школа»,

Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року, схвалені Указом Президента України від 30.09.2019 №722/2019,

Державна стратегія регіонального розвитку на період 2021-2027 роки, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 №695,

Стратегічний план розвитку Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки

5.

Мета Програми

Метою Програми є удосконалення розвитку системи освіти, яка забезпечить формування конкурентоспроможної, творчої, соціально активної особистості відповідно до потреб держави та запитів громади, формування позитивного іміджу освітньої галузі та перспектив її розвитку

6.

Перелік пріоритетних завдань Програми

- модернізація системи матеріально-технічного забезпечення закладів освіти та освітніх установ відповідно до сучасного рівня розвитку освітньої індустрії, інформаційно-комунікаційних технологій на основі запитів регіонального соціуму та рівня інноваційного розвитку економіки;

- пошук і реалізація сучасних ефективних моделей виховання, спрямованих на формування системи цінностей особистості, адекватних актуальним завданням розбудови суспільства в Україні і її інтеграції в європейський простір та світове співтовариство;
- формування у закладах освіти громади комплексної національно-орієнтованої системи виховання, яка ґрунтується на довірі та співпраці всіх учасників освітнього процесу;
- створення ефективних засобів та технологій пошуку, навчання, виховання і самовдосконалення обдарованих дітей та молоді. Розвиток інтелектуального і творчого потенціалу громади;
- забезпечення участі закладів освіти у міжнародних освітніх проектах;

- впровадження ефективної системи національного виховання, розвитку і соціалізації дітей та молоді;

- створення умов для надання якісної освіти шляхом упровадження в освітній процес педагогічних інновацій і технологій;

- забезпечення рівних можливостей у здобутті якісної освіти;

- дотримання державних стандартів освіти;

- забезпечення доступності і якості дошкільної освіти;

- удосконалення системи формування здорового способу життя учнівської молоді;

- забезпечення кадрами та підвищення соціального статусу педагогів;

- забезпечення реалізації права на освіту дітей з особливими потребами;

- удосконалення системи психологічного супроводу освітнього процесу;

- побудова освітнього процесу на ідеології формування компетенцій учнів та вихованців;

- створення комфортних соціально-психологічних умов діяльності для всіх учасників освітнього процесу

7.

Виконавці Програми

Департамент освіти та науки, управління культури і туризму, управління молоді та спорту, управління капітального будівництва, управління праці та соціального захисту населення, управління транспорту та зв’язку, заклади освіти громади, відділ енергоменеджменту, центр надання адміністративних послуг, КУ «Агенція розвитку Хмельницького», КУ «Молодіжний центр», КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників», Хмельницький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, ювенальна превенція, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б.Хмельницького, військові частини

8.

Термін реалізації Програми

2022-2026

9.

Джерела фінансування заходів Програми

Бюджет Хмельницької міської територіальної громади (далі – Бюджет громади)

10.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

15 307,8 млн грн

 

В.о. директора Департаменту освіти та науки О.КШАНОВСЬКА

 

ЗМІСТ

Заходів Програми розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки

 

І. Розвиток дошкільної освіти Хмельницької міської територіальної громади

Розвиток мережі закладів дошкільної освіти

Обов’язковість, доступність та якість дошкільної освіти

ІІ. Розвиток загальної середньої освіти Хмельницької міської територіальної громади

Розвиток мережі

Обов’язковість, доступність та якість освіти

Нова українська школа

ІІІ. Учнівське самоврядування

ІV. Обдаровані діти

V. Розвиток позашкільної освіти Хмельницької міської територіальної громади

VІ. Розвиток професійної (професійно-технічної) освіти Хмельницької міської територіальної громади

VІІ. Професійний розвиток педагогічних працівників

VІІІ. Управлінські процеси

IX. Безпечне освітнє середовище

Забезпечення умов збереження та зміцнення здоров’я дітей

Фізичне виховання

Безпечне харчування

Оздоровлення та відпочинок

Х. Освіта осіб з особливими потребами

ХІ. Виховання та розвиток особистості в системі освіти

Виховний процес

Європейський вимір в освіті

ХІІ. Цифровізація

ХІІІ. Впровадження енергозберігаючих та енергоефективних заходів

ХІV. Функціонування структурних підрозділів

Служба бухгалтерського обліку

Господарська служба

Хмельницький міжшкільний навчально-виробничий комбінат

Інклюзивно-ресурсний центр

Центр професійного розвитку педагогічних працівників

ХV. Розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти

Модернізація матеріально-технічної бази

Поточні видатки

 

Додаток 2 до Програми

Розвиток дошкільної освіти Хмельницької міської територіальної громади

Мета:

- забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям дошкільного віку на доступність здобуття якісної дошкільної освіти;

- створення умов для максимального охоплення дошкільною освітою дітей шляхом урізноманітнення форм її здобуття;

- розширення та удосконалення мережі закладів дошкільної освіти різних типів і форм власності для задоволення потреб громади;

- модернізація змісту дошкільної освіти на засадах особистісно-орієнтованого, інтегрованого, компетентнісного, діяльнісного підходів відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти та освітніх програм;

- забезпечення партнерської взаємодії закладу дошкільної освіти з родинами вихованців через удосконалення форм роботи з батьківською громадськістю;

- осучаснення навчально-методичної та матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти.

Проблеми, які потребують розв’язання:

- Недостатня кількість закладів дошкільної освіти та місць в них, переукомплектованість діючих ЗДО.

- Незадовільна нормативна і матеріальна база для інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в дитячому середовищі ЗДО.

- Застаріла матеріально-технічна база ЗДО.

Шляхи реалізації:

з/п

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. гривень

Розвиток мережі закладів дошкільної освіти

 

1.

Відкриття нових груп в діючих закладах дошкільної освіти

2022-2026

Департамент освіти та науки

Бюджет громади

380,0

Обов’язковість, доступність та якість дошкільної освіти

 

2.

Зарахування дітей до закладів дошкільної освіти відповідно до системи «Електронна черга у заклади дошкільної освіти Хмельницької міської територіальної громади»

2022-2026

Центр надання адміністративних послуг

Без фінансування

 

3.

Забезпечення доступності дошкільної освіти шляхом використання різних форм її здобуття:

- у закладі дошкільної освіти;

- через соціально-педагогічний патронат дітей, що не здобувають дошкільну освіту;

- у приватних, корпоративних дитячих садках, розташованих у житлових та нежитлових приміщеннях (відповідно до нового санітарного регламенту).

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

4.

Створення належних умов для обов’язкового здобуття дітьми дошкільної освіти

2022-2026

Департамент освіти та науки

Бюджет громади, інші джерела

3850000,0

5.

Налагодження чіткої співпраці між ЗДО та початковою школою для забезпечення наступності навчання

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

6.

Забезпечення умов реалізації Базового компоненту дошкільної освіти, інваріантних та варіативних програм

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

7.

Проведення системної,  просвітницької роботи з батьками щодо залучення їх до партнерської співпраці

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

8.

Сприяння участі закладів дошкільної освіти громади у Всеукраїнських та міжнародних конкурсах

2022-2026

Департамент освіти та науки

Бюджет громади

250,0

9.

Впровадження сталого розвитку у закладах дошкільної освіти

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

10.

Поточні видатки для закладів дошкільної освіти (оплата придбання та послуг в розрахунку на одну дитину – відповідно до затверджених видатків)

2022-2026

Департамент освіти та науки

Бюджет громади

25500,0

11.

Придбання новорічних подарунків для вихованців закладів дошкільної освіти

2022-2026

Департамент освіти та науки

Бюджет громади

10500,0

Разом

3886630,0

 

В.о. директора Департаменту освіти та науки О.КШАНОВСЬКА

 

Додаток 3 до Програми

Розвиток загальної середньої освіти Хмельницької міської територіальної громади

Мета:

- формування та розвиток мережі комунальних початкових шкіл, гімназій, ліцеїв, спеціальних шкіл як окремих юридичних осіб відповідно до чинного законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади;

- формування в учнів компетентностей, визначених Законом України «Про освіту» та державними стандартами;

- модернізація матеріально-технічної бази та формування нового освітнього простору закладів загальної середньої освіти;

- реалізація заходів з розбудови системи освіти відповідно до Концепції Нової української школи;

- створення умов для реалізації освітнього процесу, спрямованого на розвиток інформаційного суспільства, відкритого та прозорого публічного управління;

- підвищення ефективності освітнього процесу через впровадження сучасних технологій та засобів навчання, зокрема дистанційного та змішаного навчання;

- розроблення та апробація освітніх програм і навчальних курсів, що дозволяють ефективно реалізувати стандарти початкової та базової загальної освіти, відповідають запитам і потребам учнів і громади;

- підтримувати ініціативи, спрямовані на самооцінювання якості та ефективності освітнього процесу.

Проблеми, які потребують розв’язання:

- Переукомплектованість діючих ЗЗСО.

- Незадовільна нормативна і матеріальна база для інтеграції дітей з особливими потребами в освітнє середовище.

- Застаріла матеріально-технічна база навчальних кабінетів.

Шляхи реалізації:

з/п

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. гривень

Розвиток мережі

 

1.

Формування та розвиток мережі комунальних закладів загальної середньої освіти. Трансформація мережі ЗЗСО

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

Обов’язковість, доступність та якість освіти

 

2.

Охоплення навчанням дітей та підлітків шкільного віку

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

3.

Здійснення обліку дітей шкільного віку (Всеукраїнський рейд «Урок»)

2022-2026

Департамент освіти та науки спільно з соціальними партнерами

Без фінансування

 

4.

Забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

5.

Збереження та розширення відповідно до потреб мережі груп подовженого дня у закладах загальної середньої освіти

2022-2026

Департамент освіти та науки

Бюджет громади

146530,0

6.

Сприяння участі закладів загальної середньої освіти у грантах, які мають на меті повне або часткове фінансування заходів, що сприятимуть реалізації творчого потенціалу учнів та учителів

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

7.

Організація системи баз даних та статистичної звітності закладів загальної середньої освіти

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

8.

Створення умов для участі учнів у стипендіальних програмах міжнародних освітніх організацій

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

9.

Створення умов та надання послуг для здобуття учнями повної загальної середньої освіти за різними формами навчання: денною, вечірньою (заочною), індивідуальною, дистанційною, мережевою

2022-2026

Департамент освіти та науки

Бюджет громади, інші джерела

6995800,0

10

Здійснення моніторингу якості освіти у закладах загальної середньої освіти

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

11

Розвиток інформаційно-освітнього середовища закладів освіти громади: участь в проєктах «Єдина школа» та інших, які дають можливість реалізовувати дистанційну освіту в різних її формах

2022-2026

Департамент освіти та науки

Бюджет громади

25000,0

12.

Зміна типів закладів загальної середньої освіти та приведення їх установчих документів у відповідність до вимог Закону України «Про освіту»

2022-2026

Департамент освіти та науки

Бюджет громади

100,0

13.

Забезпечення участі закладів загальної середньої освіти в міських, обласних, всеукраїнських і міжнародних моніторингових дослідженнях якості освіти

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

14.

Впровадження та реалізація проєкту «Шкільний громадський бюджет»

2022-2026

Департамент освіти та науки

Бюджет громади

9800,0

15.

Забезпечення безоплатного підвозу учнів та педагогічних працівників до закладу освіти та у зворотному напрямку

2022-2026

Департамент освіти та науки, управління праці та соціального захисту населення, управління транспорту та зв’язку

Бюджет громади

450,0

16.

Організація надання освітніх послуг профільного навчання згідно з Концепцією Нової української школи відповідно до вимог суспільства і запитів особистості

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

17.

Вивчення питання доцільності відкриття 10-11 класів з поглибленим вивченням окремих предметів

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

18.

Експертиза робочих навчальних планів. Аналіз ефективності використання інваріантної та варіативної складових робочих навчальних планів на вивчення предметів профільного циклу

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

19.

Здійснення моніторингового спостереження за профільним навчанням

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

20.

Організація спільної роботи щодо здійснення профільного та професійного навчання з центром зайнятості

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

21

Оснащення профільних кабінетів: фізики, хімії, математики, географії, біології, інформатики, та інших

2022-2026

Департамент освіти та науки

Бюджет громади, інші джерела

20000,0

22.

Поточні видатки для закладів загальної середньої освіти та спеціальних закладів освіти (оплата придбання та послуг в розрахунку на одну дитину – відповідно до затверджених видатків)

2022-2026

Департамент освіти та науки

Бюджет громади

51500,0

23.

Придбання новорічних подарунків для учнів закладів загальної середньої освіти

2022-2026

Департамент освіти та науки

Бюджет громади

14200,0

24.

Придбання подарунків першокласникам

2022-2026

Департамент освіти та науки

Бюджет громади

2700,0

25.

Забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у закладах загальної середньої освіти, спортивною або шкільною формою

2022-2026

Департамент освіти та науки

Бюджет громади

520,0

26.

Забезпечення випускників 9-х, 11-х класів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування випускним одягом

2022-2026

Департамент освіти та науки

Бюджет громади

160,0

27.

Здійснення виплат одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку

2022-2026

Департамент освіти та науки

Бюджет громади

350,0

28.

Надання матеріальної допомоги студентам пільгових категорій для навчання у закладах вищої/фахової передвищої освіти України усіх форм власності

2022-2026

Департамент освіти та науки

Бюджет громади

2100,0

29.

Створення умов та забезпечення рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітям, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання в спеціальних закладах загальної середньої освіти

2022-2026

Департамент освіти та науки

Бюджет громади

136500,0

30.

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти у спеціалізованих  закладах загальної середньої освіти спортивного профілю. Створення необхідних умов для освітнього процесу, гармонійного виховання, збалансованого харчування, фізичного розвитку, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки учнів спортсменів. Відбір, виховання, навчання і спортивна підготовка талановитих, спортивно обдарованих та фізично розвинутих учнів. Створення умов для розвитку їх індивідуальних здібностей з метою поглибленого оволодіння спеціалізацією в обраному виді спорту, досягнення високих спортивних результатів, участь у змаганнях різного рівня та поповнення національних збірних команд

2022-2026

Департамент освіти та науки

Бюджет громади

202700,0

31.

Здійснення виплат одноразової грошової допомоги в розмірі не менше шести прожиткових мінімумів випускникам закладів освіти із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2022-2026

Департамент освіти та науки

Бюджет громади

600,0

Разом

7609010,0

 

В.о. директора Департаменту освіти та науки О.КШАНОВСЬКА

 

Додаток 4 до Програми

Учнівське самоврядування

Мета: формування у дітей та учнівської молоді національної самосвідомості, патріотизму, активної громадянської позиції, соціальної активності, взаєморозуміння та співробітництва зі своїми ровесниками в Україні та за її межами.

Проблеми, які потребують розв’язання:

- Низький рівень підтримки дитячих ініціатив у закладах освіти щодо соціальних проєктів, які реалізуються в громаді та співпраці органів учнівського врядування з органами самоврядування закладів освіти.

- Мотивація та залучення дітей до активної діяльності в учнівському самоврядуванні.

- Створення сприятливого середовища для самореалізації особистості та реалізації власної ініціативи.

Шляхи реалізації:

з/п

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. гривень

1.

Оновлення банку даних кращого досвіду учнівського самоврядування

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

2.

Організація і проведення тижнів лідерства в закладах освіти Хмельницької міської територіальної громади

2022-2026

Департамент освіти та науки, КУ «Молодіжний центр»

Без фінансування

 

3.

Співпраця з іншими громадськими організаціями громади та області

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

4.

Обмін досвідом з лідерськими осередками інших міст України

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

5.

Організація та проведення учнівським самоврядуванням тематичних заходів освітнього спрямування

2022-2026

Департамент освіти та науки, КУ «Молодіжний центр», управління культури і туризму

Бюджет громади

250,0

6.

Участь у міжнародних проєктах, акціях, спрямованих на роботу з молоддю, залученою до громадської діяльності

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

7.

Систематичне навчання лідерів міського учнівського самоврядування «Нова генерація міста» та учнівського самоврядування закладів освіти Хмельницької міської територіальної громади

2022-2026

Департамент освіти та науки, КУ «Молодіжний центр»

Без фінансування

 

8.

Залучення лідерів міського учнівського самоврядування «Нова генерація міста» до загальноміських заходів освітнього спрямування

2022-2026

Департамент освіти та науки, КУ «Молодіжний центр»

Без фінансування

 

9.

Здійснення координації діяльності учнівських органів самоврядування

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

10.

Моніторинг результатів діяльності органів учнівського самоврядування закладів освіти Хмельницької міської територіальної громади

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

Разом

250,0

 

В.о. директора Департаменту освіти та науки О.КШАНОВСЬКА

 

Додаток 5 до Програми

Обдаровані діти

Мета: об’єднати зусилля закладів освіти, наукових установ, сім’ї, різних соціальних інституцій і громадських організацій громади у створенні оптимальних умов для розвитку та творчої реалізації обдарованих дітей і молоді. Піднесення статусу інтелектуальної еліти громади.

Проблеми, які потребують розв’язання:

- Впровадження інноваційних технологій навчання і виховання обдарованих учнів.

- Забезпечення соціально-правових гарантій обдарованих учнів, створення системи морального та матеріального заохочення як учнів, так і педагогів.

Шляхи реалізації:

з/п

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. гривень

1.

Здійснення психодіагностичних тестувань, спрямованих на пошук обдарованих дітей та молоді, на предмет визначення інтелектуального рівня розвитку різних вікових груп учнів закладів загальної середньої освіти та вихованців позашкільних закладів громади

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

2.

Проведення заходів, спрямованих на виявлення, підтримку та самореалізацію обдарованих дітей і молоді. Забезпечення участі дітей у міських, обласних, всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, турнірах, МАН, спортивних змаганнях, фестивалях, конкурсах-оглядах творчих колективів, наукових учнівських конференціях, виставках творчих робіт тощо

2022-2026

Департамент освіти та науки

Бюджет громади

500,0

3.

Проведення заходів, спортивних змагань для учнів Хмельницького спортивного ліцею

2022-2026

Департамент освіти та науки

Бюджет громади

2500,0

4.

Залучення до роботи з обдарованими дітьми громадські організації, науковців, працівників музеїв, бібліотек тощо

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

5.

Налагодження тісної співпраці з закладами вищої освіти громади щодо залучення учнівської молоді до активної наукової діяльності

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

6.

Пропагування кращого досвіду роботи шкільних наукових товариств, вчителів, психологів з проблем розвитку обдарованої молоді

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

7.

Координація роботи фізико-математичної школи для обдарованих дітей громади

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

8.

Призначення персональних стипендій міської ради для обдарованих дітей закладів освіти громади

2022-2026

Виконавчий комітет

Бюджет громади

2850,0

9.

Пошук, підтримка та розвиток обдарованих дітей та учнівської молоді, залучення їх до роботи в гуртках, студіях, секціях закладів загальної середньої освіти Хмельницької міської територіальної громади

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

10.

Організація і проведення свята «Обдаровані учні» з переможцями Всеукраїнських учнівських турнірів та конкурсів, ІІІ, ІV етапу Всеукраїнських олімпіад з базових предметів, із стипендіатами міської ради

2022-2026

Департамент освіти та науки

Бюджет громади

150,0

11.

Премія міського голови кращим учням закладів загальної середньої освіти Хмельницької міської територіальної громади, які отримали 200 балів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з навчальної дисципліни / 200 балів з однієї навчальної дисципліни за результатами національного мультипредметного тесту

2022-2026

Департамент освіти та науки

Бюджет громади

1000,0

Разом

7000,0

 

В.о. директора Департаменту освіти та науки О.КШАНОВСЬКА

 

Додаток 6 до Програми

Розвиток позашкільної освіти Хмельницької міської територіальної громади

Мета: забезпечення доступності позашкільної освіти, популяризація різних форм роботи закладів позашкільної освіти, створення умов для збереження мережі закладів позашкільної освіти громади, подальше зміцнення матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти.

Проблеми, які потребують розв’язання:

- Удосконалення навчальної та матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти, їх ресурсне забезпечення.

- Створення умов для гармонійного розвитку особистості шляхом налагодження ефективної, злагодженої діяльності закладів позашкільної та загальної середньої освіти.

Шляхи реалізації:

з/п

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. гривень

1.

Моніторинг функціонування закладів позашкільної освіти громади та якості надаваних цими закладами послуг

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

2.

Здійснення моніторингу функціонування шкільних гуртків

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

3.

Забезпечення діяльності закладів позашкільної освіти, розширення мережі гуртків у закладах освіти Хмельницької міської територіальної громади

2022-2026

Департамент освіти та науки

Бюджет громади, інші джерела

193500,0

4.

Забезпечення рівного доступу до позашкільної освіти дітям з особливими потребами

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

5.

Систематичне вивчення, узагальнення та поширення досвіду організації і проведення позашкільної виховної роботи

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

6.

Забезпечення співпраці закладів позашкільної освіти з громадськими організаціями щодо змістовного дозвілля дітей та учнівської молоді Хмельницької міської територіальної громади

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

7.

Забезпечення участі вихованців закладів позашкільної освіти у міжнародних, Всеукраїнських, регіональних та міських проєктах, акціях, конкурсах, фестивалях

2022-2026

Департамент освіти та науки, КУ «Агенція розвитку Хмельницького», КУ «Молодіжний центр»

Без фінансування

 

8.

Оновлення банку даних кращого досвіду роботи закладів позашкільної освіти

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

9.

Продовження співпраці із закладами вищої освіти, закладами професійної (професійно-технічної) освіти, підприємствами Хмельницької міської територіальної громади з питань профорієнтації учнівської молоді

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

10.

Організація дозвілля дітей під час канікул, проведення новорічних та різдвяних свят

2022-2026

Департамент освіти та науки, управління культури і туризму

Бюджет громади, інші джерела

500,0

11.

Забезпечення функціонування Хмельницького міжшкільного навчально-виробничого комбінату для задоволення потреби учнів закладів загальної середньої освіти у профорієнтаційній, трудовій та професійній підготовці

2022-2026

Департамент освіти та науки

Бюджет громади, інші джерела

45000,0

Разом

239000,0

 

В.о. директора Департаменту освіти та науки О.КШАНОВСЬКА

 

Додаток 7 до Програми

Розвиток професійної (професійно-технічної) освіти Хмельницької міської територіальної громади

Мета: подальший розвиток системи професійної (професійно-технічної) освіти в напрямку децентралізації та орієнтації на попит.

Проблеми, які потребують розв’язання:

- Моніторинг потреб локальних підприємств, знаходження можливостей для співпраці з бізнесом у сфері надання освітніх послуг.

Шляхи реалізації:

з/п

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. гривень

1.

Забезпечення необхідних умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти, в т.ч. забезпечення харчуванням, учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; виплата академічних та соціальних стипендій; соціальне забезпечення

2022-2026

Департамент освіти та науки

Бюджет громади, інші джерела

991300,0

2.

Удосконалення механізмів взаємодії закладів професійно-технічної освіти і роботодавців, що стимулюватиме залучення в сферу професійної освіти додаткових матеріальних, інтелектуальних та інших ресурсів

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

3.

Підняття престижу робітничих професій, підвищення рівня інформування населення щодо попиту на професії

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

Разом

991300,0

 

В.о. директора Департаменту освіти та науки О.КШАНОВСЬКА

 

Додаток 8 до Програми

Професійний розвиток педагогічних працівників

Мета: сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування; формування нових підходів, стратегій професійного становлення й розвитку особистості педагога; створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного педагогічного працівника.

Проблеми, які потребують розв’язання:

- Низький рівень мотивації до самовдосконалення та професійного розвитку педагогічних працівників.

- Створення сприятливого середовища для професійного зростання педагогів.

Шляхи реалізації:

з/п

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. гривень

1.

Надання консультативної підтримки педагогічним працівникам дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти

2022-2026

КУ Хмельницької міської ради «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»

Без фінансування

 

2.

Підвищення ефективності навчання вчителів-предметників методом практичного застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі (офлайн та дистанційному)

2022-2026

Департамент освіти та науки, КУ Хмельницької міської ради «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»

Без фінансування

 

3.

Розроблення та апробація освітніх програм і навчальних курсів, що дозволяють ефективно реалізувати стандарти початкової та базової загальної середньої освіти, які відповідають запитам і потребам здобувачів освіти

2022-2026

Департамент освіти та науки, КУ Хмельницької міської ради «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»

Без фінансування

 

4.

Проведення діагностичних досліджень щодо вибору здобувачами освіти профілю навчання

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

5.

Розроблення та апробація курсу за вибором «Хмельницькознавство»

2022-2026

Департамент освіти та науки, КУ «Агенція розвитку Хмельницького»

Бюджет громади

275,0

6.

Популяризація наукової діяльності з метою мотивації до підвищення кваліфікації засобами інформальної освіти

2022-2026

Департамент освіти та науки, КУ Хмельницької міської ради «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»

Без фінансування

 

7.

Підтримка молодих педагогічних працівників. Організація та координація роботи «Школи становлення молодого вчителя»

2022-2026

Департамент освіти та науки, КУ Хмельницької міської ради «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»

Без фінансування

 

8.

Організація та координація Школи батьківства

2022-2026

Департамент освіти та науки, КУ Хмельницької міської ради «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»

Без фінансування

 

9.

Організація та координація роботи «Лабораторії освітніх змін»

2022-2026

Департамент освіти та науки, КУ Хмельницької міської ради «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»

Без фінансування

 

10.

Організація та координація курсів вивчення сучасної української мови та Школи мовно-інтегрованого навчання (CLIL-навчання)

2022-2026

Департамент освіти та науки, КУ Хмельницької міської ради «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»

Без фінансування

 

11

Співпраця з міжнародними освітніми організаціями, науковими установами, фондами, асоціаціями та громадськими організаціями:

1. Налагодження зв’язків із закладами освіти за кордоном для можливості участі педагогічних працівників у програмах міжнародних обмінів.

2. Налагодження зв’язків із закладами післядипломної освіти за кордоном для можливостей міжнародного стажування.

3. Створення спільних міжнародних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

4. Проведення заходів з професійного розвитку педагогічних працівників спільно з іноземними партнерами в Україні.

5. Налагодження міжнародного проєктного менеджменту (тренінги з проєктного менеджменту, пошук ґрантів, мотивація до участі).

2022-2026

Департамент освіти та науки, КУ Хмельницької міської ради «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»

Без фінансування

 

12.

Забезпечення участі педагогічних працівників у міських, обласних, Всеукраїнських, Міжнародних конкурсах, турнірах, проєктах

2022-2026

Департамент освіти та науки, КУ Хмельницької міської ради «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»

Без фінансування

 

13.

Організація заходів з неформальної освіти педагогічних працівників (семінари, вебінари, виставки, конференції, форуми)

2022-2026

Департамент освіти та науки, КУ Хмельницької міської ради «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»

Без фінансування

 

14.

Забезпечення наступності в упровадженні особистісно орієнтованої моделі змісту освіти, передбаченої Базовим компонентом дошкільної освіти та Державним стандартом початкової освіти, через:

а) онлайн конференції для вихователів закладів дошкільної освіти та вчителів початкової школи для обміну досвідом і взаємонавчання;

б) створення програмно-методичного забезпечення наступності між дошкільною і початковою освітою

2022-2026

Департамент освіти та науки, КУ Хмельницької міської ради «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»

Без фінансування

 

15.

Консультування педагогічних працівників з питань планування та визначення траєкторії їх професійного розвитку

2022-2026

Департамент освіти та науки, КУ Хмельницької міської ради «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»

Без фінансування

 

16.

Створення навчальної ігротеки для тренінгів з гейміфікації та бази навчально-методичних розробок педагогічних інновацій

2022-2026

Департамент освіти та науки, КУ Хмельницької міської ради «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»

Без фінансування

 

17.

Створення електронної бази методичних розробок педагогічних інновацій

2022-2026

Департамент освіти та науки, КУ Хмельницької міської ради «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»

Без фінансування

 

18.

Висвітлення та популяризація передового педагогічного досвіду на сайті КУ Хмельницької міської ради «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»

2022-2026

Департамент освіти та науки, КУ Хмельницької міської ради «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»

Без фінансування

 

19.

Організація педагогічного конкурсу «Освітній Олімп»

2022-2026

Департамент освіти та науки, КУ Хмельницької міської ради «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»

Без фінансування

 

20.

Налагодження співпраці з Хмельницьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, Хмельницькою гуманітарно-педагогічною академією, Хмельницьким національним університетом, Навчально-методичним центром цивільного захисту Хмельницької області, Хмельницькими інклюзивно-ресурсними центрами №1 та №2, бібліотеками міста та області, освітніми та благодійними громадськими організаціями

2022-2026

Департамент освіти та науки, КУ Хмельницької міської ради «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»

Без фінансування

 

21

Призначення щорічних персональних премій Хмельницької міської ради для кращих педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Хмельницької міської територіальної громади

2022-2026

Виконавчий комітет

Бюджет громади

12000,0

22.

Нагородження заохочувальними відзнаками працівників освіти громади

2022-2026

Департамент освіти та науки

Бюджет громади

500,0

23.

Сприяння своєчасному підвищенню кваліфікації керівних кадрів, а також педагогічних працівників закладів освіти та комунальних установ Хмельницької міської територіальної громади

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

24.

Співпраця із закладами вищої освіти з питань підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти Хмельницької міської територіальної громади

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

25.

Організація та проведення атестації педагогічних працівників закладів освіти Хмельницької міської територіальної громади

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

26.

Проведення щорічної освітньої педагогічної конференції, форуму

2022-2026

Департамент освіти та науки, КУ Хмельницької міської ради «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»

Бюджет громади

50,0

27.

Забезпечення діяльності КУ Хмельницької міської ради «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» для узагальнення та поширення інформації з питань професійного розвитку педагогічних працівників, координування діяльність професійних спільнот педагогічних працівників

2022-2026

Департамент освіти та науки

Бюджет громади, інші джерела

40000,0

Разом

52825,0

 

В.о. директора Департаменту освіти та науки О.КШАНОВСЬКА

 

 

Додаток 9 до Програми

Управлінські процеси

Мета: забезпечити ефективне управління освітою шляхом впровадження механізмів державно-громадської взаємодії влади та громади для задоволення потреб мешканців громади. Налагодити партнерські зв’язки із закладами освіти, державними установами та громадськими організаціями в Україні та за її межами.

Проблеми, які потребують розв’язання:

- Низький рівень впливу громади на прийняття управлінських рішень.

- Недостатній обсяг знань і вмінь з освітнього менеджменту та відсутнє бачення стратегії розвитку закладу освіти у керівників закладів освіти.

Шляхи реалізації:

з/п

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. гривень

1.

Висвітлення управлінської політики освіти громади на сайті Хмельницької міської ради, Департаменту освіти та науки, засобах масової інформації

2022-2026

Департамент освіти та науки

Бюджет громади, інші джерела

100,0

2.

Проведення щорічного моніторингу якості управлінської діяльності у закладах освіти

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

3.

Проведення моніторингу щодо виконання ст.30 Закону України «Про освіту» (прозорість та інформаційна відкритість закладів)

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

4.

Використання комп’ютерних програм, систем керування базами даних закладами освіти громади для підготовки та надання звітності, а саме:

- комп'ютерна програма «КУРС: Школа»;

- портал ІСУО - інформаційна система управління освітою;

- забезпечення роботи Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО);

- електронний щоденник для учнів закладів загальної середньої освіти;

- АІС «Місцеві бюджети рівня розпорядника бюджетних коштів»;

- програмний комплекс « Чиж-Бухгалтерія» та інші.

2022-2026

Департамент освіти та науки

Бюджет громади, інші джерела

4000,0

5.

Організація роботи Академії освітнього лідерства

2022-2026

Департамент освіти та науки

Бюджет громади

1000,0

6.

Організація та проведення конкурсів на посади керівників закладів освіти та педагогічних працівників комунальних установ у випадках, передбачених чинним законодавством України

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

7.

Організація та проведення конкурсу «Кращі колективи закладів освіти Хмельницької міської територіальної громади»

2022-2026

Департамент освіти та науки

Бюджет громади

2500,0

Разом

7600,0

 

В.о. директора Департаменту освіти та науки О.КШАНОВСЬКА

 

Додаток 10 до Програми

Безпечне освітнє середовище

Мета: формування освітнього середовища, сприятливого для збереження здоров’я учасників освітнього процесу.

Проблеми, які потребують розв’язання:

- Несформована система цінностей учнів, нестійкі мотиваційні установки на здоровий спосіб життя.

- Недостатня співпраця педагогічних колективів, медичних працівників, батьків щодо реалізації права дітей і підлітків на збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я.

Шляхи реалізації:

з/п

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. гривень

Забезпечення умов збереження та зміцнення здоров’я дітей

 

1.

Впровадження у педагогічний процес новітніх методик профілактики та лікування дитячих захворювань, здоров’язберігаючих та здоров’я-формуючих технологій, соціально-оздоровчих проєктів

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

2.

Залучення учнівської молоді до участі в програмах розвитку життєвих навичок

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

3.

Участь дітей та молоді у фестивалі-конкурсі «Молодь обирає здоров’я»

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

4.

Проведення у закладах освіти громади моніторингу стану здоров’я дітей

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

5.

Розробка системи профілактичних заходів, спрямованих на формування здорового способу життя

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

6.

Впровадження інтерактивних форм роботи з учнями та їх батьками щодо бережливого ставлення до власного здоров’я та формування стійких мотиваційних установок на здоровий спосіб життя

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

7.

Проведення заходів з питань протидії булінгу в освітньому середовищі

2022-2026

Департамент освіти та науки, КУ «Молодіжний центр», Хмельницький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Без фінансування

 

8.

Організація та проведення днів цивільного захисту і тижнів безпеки у закладах освіти Хмельницької міської територіальної громади

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

9.

Проведення профілактичних заходів, спрямованих на зменшення асоціальних проявів в учнівському середовищі та заходів щодо запобігання домашнього насилля

2022-2026

Департамент освіти та науки, Хмельницький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, ювенальна превенція, управління праці та соціального захисту населення

Без фінансування

 

10.

Забезпечення проходження періодичних медичних оглядів працівниками закладів освіти

2022-2026

Департамент освіти та науки

Бюджет громади, інші джерела

29900,0

11.

Забезпечення проходження навчання з охорони праці, цивільного захисту та пожежної безпеки працівниками закладів освіти та інше

2022-2026

Департамент освіти та науки

Бюджет громади, інші джерела

1500,0

Фізичне виховання

 

12.

Забезпечення участі збірних команд закладів загальної середньої освіти в обласній спартакіаді школярів Хмельницької області

2022-2026

Департамент освіти та науки

Бюджет громади

350,0

13.

Проведення міських спортивних змагань із туризму та спортивного орієнтування

2022-2026

Департамент освіти та науки

Бюджет громади

100,0

14.

Забезпечення збереження та ефективного використання фізкультурно-оздоровчих та спортивних споруд закладів освіти громади

2022-2026

Департамент освіти та науки

Бюджет громади, інші джерела

12500,0

15.

Забезпечення створення спеціальних груп для занять фізичною культурою у закладах загальної середньої освіти

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

Безпечне харчування

 

16.

Впровадження системи безпечності харчування дітей за стандартами НАССР

2022-2026

Департамент освіти та науки, заклади дошкільної, заклади загальної середньої освіти

Бюджет громади, інші джерела

200,0

17.

Здійснення контролю за якістю та станом організації харчування дітей різних вікових категорій в закладах освіти

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

18.

Забезпечення раціонального, збалансованого харчування дітей у закладах дошкільної, загальної середньої та спеціальної освіти з дотриманням натуральних норм харчування з врахуванням віку

2022-2026

Департамент освіти та науки

Бюджет громади, інші джерела

730000,0

19.

Здійснення якісного, безпечного та збалансованого дієтичного харчування (для дітей з цукровим діабетом, безглютенове та безлактозне харчування)

2022-2026

Департамент освіти та науки

Бюджет громади, інші джерела

640,0

20.

Забезпечення безкоштовним одноразовим харчуванням учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій закладів освіти громади

2022-2026

Департамент освіти та науки

Бюджет громади, інші джерела

300000,0

21

Проведення семінарів по впровадженню Реформи шкільного харчування в Україні

2022-2026

Департамент освіти та науки

Бюджет громади

100,0

22.

Організація підвищення кваліфікації для кухарів закладів освіти

2022-2026

Департамент освіти та науки

Бюджет громади

295,0

23.

Впровадження системи Смарт Тікет Сіті в закладах загальної середньої освіти (новий підхід до системи шкільного харчування)

2022-2026

Департамент освіти та науки

Бюджет громади

500,0

Оздоровлення та відпочинок

 

24.

Організація літнього оздоровлення дітей у закладах дошкільної освіти, розробка і впровадження прогресивних методів загартування дитячого організму

2022-2026

Департамент освіти та науки

Бюджет громади, інші джерела

250,0

25.

Розширення мережі таборів з денним перебуванням та мовних таборів

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

26.

Забезпечення роботи таборів з денним перебуванням при закладах загальної середньої освіти та Палаці творчості дітей та юнацтва

2022-2026

Департамент освіти та науки

Бюджет громади

2800,0

27.

Забезпечення щорічного оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

2022-2026

Департамент освіти та науки, управління праці та соціального захисту населення, управління молоді та спорту

Без фінансування

 

28.

Забезпечення щорічного відпочинку в наметовому містечку «Мандрівник»

2022-2026

Департамент освіти та науки

Бюджет громади

250,0

29.

Забезпечення відпочинку дітей громади за кордоном і прийому дітей з інших країн у Хмельницьку міську територіальну громаду

2022-2026

Департамент освіти та науки

Бюджет громади

500,0

30.

Організація військово-патріотичних таборів з денним перебуванням для учнівської молоді 5-8 класів

2022-2026

Департамент освіти та науки, військові частини, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б.Хмельницького

Бюджет громади

250,0

Разом

1080135,0

 

В.о. директора Департаменту освіти та науки О.КШАНОВСЬКА

 

Додаток 11 до Програми

Освіта осіб з особливими потребами

Мета: визначення провідних напрямків спеціальної освіти в громаді та перспектив створення життєздатної системи безперервного навчання, забезпечення умов для навчання дітей з особливими потребами в закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти; забезпечення рівних можливостей для духовного та фізичного самовдосконалення дітей з особливими потребами, їх професійної підготовки та інтеграції у сучасну систему соціальних відносин.

Проблеми, які потребують розв’язання:

- Розширення інтеграції дітей з особливими потребами у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти та інклюзивно-ресурсних центрів громади.

- Забезпечення функціонування мережі логопедичних пунктів, їх матеріально-технічне, навчально-дидактичне оснащення відповідно до чинних нормативів.

- Фінансування реалізації інклюзивного навчання в закладах освіти громади.

- Недостатня підготовка педагогічних кадрів для роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку.

Шляхи реалізації:

з/п

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. гривень

1.

Щорічне систематичне оновлення бази даних про дітей з особливими освітніми потребами. Встановлення наявності/відсутності особливих освітніх потреб у дітей за зверненням батьків (законних представників дитини) та подальшого психолого-педагогічного супроводу та надання корекційно-розвиткових послуг, визначення типології труднощів та рівнів підтримки

2022-2026

Департамент освіти та науки, інклюзивно-ресурсні центри

Без фінансування

 

2.

Розширення мережі класів (груп) з інклюзивним навчання у закладах дошкільної та загальної середньої освіти

2022-2026

Департамент освіти та науки,

інклюзивно-ресурсні центри

Бюджет громади, інші джерела

6500,0

3.

Здійснення моніторингу стану впровадження інклюзивної освіти та навчальних досягнень учнів в умовах інклюзивного навчання

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

4.

Забезпечення ефективної діяльності інклюзивно-ресурсних центрів в частині надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами раннього та дошкільного віку, які не відвідують заклади дошкільної освіти, а також дітям, які здобувають освіти у формі педагогічного патронажу

2022-2026

Департамент освіти та науки, інклюзивно-ресурсні центри

Бюджет громади, інші джерела

40000,0

5.

Забезпечення функціонування мережі логопедичних пунктів у закладах загальної середньої освіти

2022-2026

Департамент освіти та науки

Бюджет громади

30900,0

6.

Вивчення динаміки розвитку дітей та рівні їх навчальних досягнень в умовах інклюзивного навчання

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

7.

Забезпечення наступності у здобуті освіти дітей з особливими освітніми потребами (дошкільна, початкова, базова, профільна освіта)

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

8.

Здійснення супроводу дітей з особливими освітніми потребами та надання консультативно-методичної підтримки батькам (особам, які їх замінюють), педагогам, працівникам соціальної сфери з питань виховання, навчання та розвитку дітей з особливими освітніми потребами

2022-2026

Департамент освіти та науки, інклюзивно-ресурсні центри, управління праці та соціального захисту населення

Без фінансування

 

9.

Забезпечення спеціальної підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів для роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку в умовах інклюзивного навчання в закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

10.

Проведення семінарів, нарад для педагогічних працівників, що впроваджують інклюзивне навчання, для консультантів інклюзивно-ресурсних центрів

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

11.

Інформаційно-просвітницька робота у громаді з питань забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами на освіту

2022-2026

Департамент освіти та науки, інклюзивно-ресурсні центри, управління праці та соціального захисту населення

Без фінансування

 

12.

Проведення щорічного виїзного семінару «Різні можливості-рівні права» для сімей, в яких виховуються діти з особливими потребами

2022-2026

Департамент освіти та науки, інклюзивно-ресурсні центри, управління праці та соціального захисту населення, управління молоді та спорту, управління культури і туризму

Бюджет громади

125,0

Разом

77525,0

 

В.о. директора Департаменту освіти та науки О.КШАНОВСЬКА

 

Додаток 12 до Програми

Виховання та розвиток особистості в системі освіти

Мета: створення організаційних, методичних, кадрових, ресурсних та інших умов, які забезпечують модернізацію змісту виховної роботи, інтенсифікацію виховної діяльності, привертають увагу органів державної влади до виховання особистості, сприяють виробленню відповідної політики, підвищенню суспільного статусу виховання в закладах освіти, оновленню виховних технологій на основі вітчизняних традицій та сучасного світового досвіду, забезпеченню цілісності та різноманітності виховного простору, гармонізації сімейного і суспільного виховання, орієнтуванню на системний розвиток рівного доступу до якісної освіти.

Питання, які потребують розв’язання

- Впровадження інноваційних технологій та методик у освітній процес.

- Проблема формування соціальної та громадянської компетентності як ключових компетентностей у становленні учнів як патріотів держави.

- Виховання громадянської свідомості, гідності та честі в гармонійному поєднанні національних і загальнолюдських цінностей.

- Налагодження ефективної, злагодженої діяльності закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти у питаннях виховання громадянина-патріота.

Шляхи реалізації:

з/п

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. гривень

Виховний процес

 

1.

Модернізація форм і методів  проведення Дня знань із широким застосуванням педагогічних інновацій та інформаційно-комунікаційних технологій

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

2.

Організація та проведення загальноміських заходів виховного спрямування

2022-2026

Департамент освіти та науки, управління культури і туризму, КУ «Молодіжний центр»

Бюджет громади

130,0

3.

Організація та проведення загальноміських заходів, приурочених до свята випускників

2022-2026

Департамент освіти та науки

Бюджет громади

1000,0

4.

Проведення освітніх заходів щодо престижу української мови

2022-2026

Департамент освіти та науки, управління культури і туризму

Без фінансування

 

5.

Організація та проведення заходів щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання та Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

6.

Забезпечення дотримання вимог законодавства України щодо заборони втручання політичних партій, релігійних та інших організацій у освітній процес закладів освіти Хмельницької міської територіальної громади

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

7.

Моніторинг рівня сформованості національно-патріотичної свідомості у дітей та учнівської молоді закладів освіти Хмельницької міської територіальної громади

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

8.

Організація і проведення освітніх (екологічних, історичних, краєзнавчих, мовних, тощо) конференцій учнівської молоді

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

9.

Впровадження в освітній процес різноманітних форм проведення заходів національно-патріотичного спрямування (тренінги, майстер-класи, вебінари, проекти, табори, семінари, засідання за круглим столом, конференції, форуми та ін.)

2022-2026

Департамент освіти та науки, КУ «Молодіжний центр»

Без фінансування

 

10

Організація і проведення виховних заходів, присвячених героїчним подвигам українських воїнів у боротьбі за територіальну цілісність і незалежність України

2022-2026

Департамент освіти та науки, управління культури і туризму

Без фінансування

 

11

Модернізація мережі музеїв при закладах освіти громади, поповнення їх фондів новими матеріалами пошукової роботи учнів та молоді

2022-2026

Департамент освіти та науки

Бюджет громади

500,0

12.

Модернізація та реалізація освітніх проєктів: «Місто-діти-влада», «Слово нації», «Україна починається з нас»

2022-2026

Департамент освіти та науки, управління культури і туризму

Бюджет громади

400,0

13.

Забезпечення співпраці закладів освіти Хмельницької міської територіальної громади з соціальними інститутами, волонтерськими та громадськими організаціями з питань виховної роботи

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

14.

Організація та проведення заходів щодо реалізації Указу Президента України від 25.10.2002 № 948 «Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді» (із змінами)

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

15.

Проведення навчально-польових занять (зборів) на базі Національної Академії державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького

2022-2026

Департамент освіти та науки, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б.Хмельницького

Без фінансування

 

16.

Забезпечення належного проведення міського етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)»

2022-2026

Департамент освіти та науки, управління молоді і спорту, військові частини, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б.Хмельницького

Бюджет громади

575,0

17.

Проведення міських змагань з кульової стрільби серед допризовної молоді

2022-2026

Департамент освіти та науки

Бюджет громади

100,0

18.

Активізація профорієнтаційної роботи серед старшокласників

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

19.

Активізація руху волонтерської допомоги (акції, проєкти) у закладах освіти Хмельницької міської територіальної громади

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

20.

Організація та проведення місячника військово-патріотичного виховання та оборонно-масової роботи в закладах освіти

2022-2026

Департамент освіти та науки, Управління молоді та спорту

Без фінансування

 

21

Проведення приписної кампанії юнаків старшого шкільного віку до призовної дільниці Хмельницького об’єднаного міського територіального центру комплектування  та соціальної підтримки

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

22.

Організація та проведення тижнів правової освіти у закладах освіти

2022-2026

Департамент освіти та науки, ювенальна поліція

Бюджет громади

200,0

23.

Забезпечення співпраці закладів освіти Хмельницької міської територіальної громади з військовими частинами, Національною академією Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького з питань допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді»

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

24.

Забезпечення співпраці закладів освіти Хмельницької міської територіальної громади із медичними установами, службами у справах дітей, відділом кримінальної поліції у справах дітей з питань морально-правового виховання дітей та учнівської молоді

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

25.

Організація та проведення міської спартакіади допризовної молоді «Юні козаки Поділля» до Дня українського козацтва

2022-2026

Департамент освіти та науки

Бюджет громади

200,0

26.

Військово-спортивні змагання «Ігри патріотів» серед допризовної молоді закладів професійної (професійно-технічної) освіти Хмельницької міської територіальної громади з нагоди Дня міста Хмельницького

2022-2026

Департамент освіти та науки

Бюджет громади

600,0

27.

Квест-гра «Слідами героїв»

2022-2026

Департамент освіти та науки, КУ «Молодіжний центр»

Бюджет громади

100,0

Європейський вимір в освіті

 

28.

Відзначення Днів Європи, Тижня толерантності, Європейського тижня місцевої демократії

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

29.

Участь у міжнародних моніторингових дослідженнях якості освіти 

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

30.

Проведення веб-конференцій, телемостів з питань євроінтеграції та розвитку співробітництва з партнерами з країн Європи та інших регіонів України

2022-2026

Департамент освіти та науки, КУ «Агенція розвитку Хмельницького», КУ «Молодіжний центр»

Без фінансування

 

31.

Організація стажування та обміну досвідом педагогічних працівників та методистів в країни Європи

2022-2026

Департамент освіти та науки

Бюджет громади

500,0

32.

Залучення до співпраці у закладах загальної середньої освіти волонтерів, носіїв мови для вдосконалення рівня володіння іноземною мовою

2022-2026

Департамент освіти та науки

Бюджет громади

100,0

33.

Участь здобувачів освіти у міжнародних, всеукраїнських та іншого рівня проєктів

2022-2026

Департамент освіти та науки, КУ «Агенція розвитку Хмельницького», КУ «Молодіжний центр»

Бюджет громади

1000,0

Разом

5405,0

 

В.о. директора Департаменту освіти та науки О.КШАНОВСЬКА

 

 

Додаток 13 до Програми

Цифровізація

Мета: оснащення закладів освіти громади необхідними засобами сучасних інформаційних технологій навчального призначення та комп’ютерною технікою, створення сайтів закладів освіти, широке впровадження електронних програмних засобів навчання, інтеграція освіти громади у всеукраїнський та світовий інформаційний простір і участь закладів освіти у державних та міжнародних освітніх проєктах.

Проблеми, які потребують розв’язання:

- Недостатнє забезпечення закладів освіти комп’ютерною технікою та їх підключення до мережі Інтернет.

- Підготовка педагогічних кадрів у галузі інформаційно-комунікаційних технологій.

- Сервісне обслуговування комп’ютерної техніки закладів освіти громади.

Шляхи реалізації:

з/п

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. гривень

1.

Проведення моніторингу наявного обладнання у класах та визначення критичного терміну експлуатації техніки

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

2.

Аналіз технічного стану та модернізація комп’ютерної мережі закладів освіти громади

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

3.

Створення навчально-методичної бази з навчальних дисциплін (розробка інтерактивних, проективних, кейс-технологій, електронних навчальних курсів, підручників, посібників, системи комп’ютерного тестування знань, які відповідають сучасним вимогам)

2022-2026

Департамент освіти та науки

Без фінансування

 

4.

Запровадження електронних трудових книжок

2022-2026

Департамент освіти та науки, заклади освіти та установи

Без фінансування

 

5.

Реалізація освітнього проєкту «Інфомедійна грамотність у закладах освіти Хмельницької міської територіальної громади»

2022-2026

Департамент освіти та науки

Бюджет громади

100,0

6.

Цифровізація закладів освіти, які передбачатимуть заходи спрямовані на підвищення рівня цифрових компетентностей учасників освітнього процесу відповідно до стандартів: покращення інфраструктури закладу освіти, збільшення швидкості підключення до мережі інтернет, створення освітніх платформ з використанням LMS (Learning Management System), створення цифрових лабораторій в закладах загальної середньої освіти

2022-2026

Департамент освіти та науки, заклади освіти та установи

Бюджет громади, інші джерела

15000,0

7.

Проходження педагогічними працівниками закладів освіти курсів, семінарів, вебінарів з цифрової грамотності

2022-2026

Департамент освіти та науки, заклади освіти та установи

Без фінансування

 

8.

Проходження курсів підвищення кваліфікації працівниками Департаменту, педагогічними працівниками закладів освіти на сучасних онлайн платформах

2022-2026

Департамент освіти та науки, заклади освіти та установи

Без фінансування

 

Разом

15100,0

 

В.о. директора Департаменту освіти та науки О. КШАНОВСЬКА

 

Додаток 14 до Програми

Впровадження енергозберігаючих та енергоефективних заходів

Мета: виховання в учнів енергетично та екологічно грамотної поведінки і стилю життя, актуалізація проблеми раціонального використання енергетичних та інших ресурсів, залучення учнів до дій, спрямованих на зниження споживання ресурсів.

Проблеми, які потребують розв’язання:

- Потреба у встановленні/оновленні енергоощадного обладнання (освітлення, лічильники, металопластикові двері, вікна).

Шляхи реалізації:

з/п

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. гривень

1.

Огляд технічного забезпечення закладів освіти громади і надання технічної допомоги щодо проведення енергоаудиту та впровадження системи енергоменеджменту

2022-2026

Департамент освіти та науки, відділ енергоменеджменту

Без фінансування

 

2.

Сприяння участі закладів освіти громади у проєктах з енергозбереження

2022-2026

Департамент освіти та науки, відділ енергоменеджменту

Бюджет громади, інші джерела

150,0

3.

Проведення в закладах освіти громади Днів Сталої Енергії

2022-2026

Департамент освіти та науки, відділ енергоменеджменту

Без фінансування

 

4.

Широка просвітницька робота з енергозбереження серед освітян громади, учнів та їхніх батьків

2022-2026

Департамент освіти та науки, відділ енергоменеджменту

Без фінансування

 

5.

Проведення постійного моніторингу енергозбереження та енергоспоживання, ефективності впровадження заходів з енергозбереження

2022-2026

Департамент освіти та науки, відділ енергоменеджменту

Без фінансування

 

Разом

150,0

 

В.о. директора Департаменту освіти та науки О.КШАНОВСЬКА

 

Додаток 15 до Програми

Функціонування структурних підрозділів

Мета: забезпечення закладів освіти методичним, фінансовим та господарським обслуговуванням відповідно до стандартів.

Проблеми, які потребують розв’язання:

- Оновлення методів та форм методичного супроводу закладів освіти;

- Наявність зношеного та морально-застарілого обладнання, оснащення та інвентарю.

Шляхи реалізації:

з/п

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. гривень

2022-2026

Служба бухгалтерського обліку, планування та звітності

1.

Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами

2022-2026

Департамент освіти та науки

Бюджет громади

80000,0

Господарська служба

2.

Надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

2022-2026

Департамент освіти та науки

Бюджет громади

25000,0

Разом

105000,0

 

В.о. директора Департаменту освіти та науки О.КШАНОВСЬКА

 

 

Додаток 16 до Програми

Перелік капітальних видатків (будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та придбання) за рахунок коштів бюджету громади та з інших джерел (субвенцій, дотацій)

Мета: створення сучасної матеріально-технічної бази закладів освіти.

Проблеми, які потребують розв’язку:

- Наявність фізично зношеного та морально-застарілого обладнання, оснащення та інвентарю (меблі, дошки, обладнання їдалень, майстерень, спортивних залів та майданчиків, хімічних та фізичних лабораторій).

- Незадовільний стан сантехнічних вузлів, систем опалення, водопостачання, водовідведення.

- Капітальний ремонт харчоблоків, пралень та модернізація технологічного обладнання в закладах освіти.

Шляхи реалізації:

 

з/п

Назва головного розпорядника коштів

Напрями використання коштів

Загальний обсяг капітальних видатків (тис. гривень)

2022-2026

1.

Будівництво нових закладів дошкільної освіти до потреб громади:

- будівництво закладу дошкільної освіти в мікрорайоні Заріччя (вул. Нижня Берегова);

- будівництво закладу дошкільної освіти по вул. Трудова;

- Будівництво закладу освіти (ліцею) у мікрорайоні «Озерна», вул. Січових стрільців.

Здійснення добудови та реконструкції приміщень діючих закладів освіти відповідно до потреб громади.

Управління капітального будівництва

650 000,0

2.

Реконструкція, проведення капітальних та поточних ремонтів приміщень, огорож, покрівель, систем електро-, водо-, тепло- постачання, газових мереж, сантехнічних мереж, санвузлів, каналізації, інженерних систем закладів освіти, замінна віконних та дверних блоків, тощо

Департамент освіти та науки

52990,0

3.

Капітальний ремонт з утеплення фасадів, цоколів

Департамент освіти та науки

55 000,0

4.

Оснащення закладів освіти системою пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування тривожних сповіщень

Департамент освіти та науки

12 000,0

5.

Облаштування спортивних комплексів, майданчиків, стадіонів

Департамент освіти та науки

110 000,0

6.

Капітальний ремонт ігрових майданчиків закладів освіти

Департамент освіти та науки

5 000,0

7.

Будівництво нових об’єктів, будівель  та споруд закладів освіти

Департамент освіти та науки

30 000,0

8.

Будівництво артезіанських свердловин

Департамент освіти та науки

3 000,0

9.

Реалізація заходів в рамках проєкту «Підвищення енергетичної ефективності закладів бюджетної сфери громади» Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО)

Департамент освіти та науки

80 000,0

10.

Підвищення енергоефективності та естетичної привабливості приміщень закладів професійної (професійно-технічної) освіти

Департамент освіти та науки

3 000,0

11.

Встановлення ІТП

Департамент освіти та науки

5 000,0

12.

Заміна газових або електричних системи опалення на централізовані системи опалення або системи опалення на теплових помпах

Департамент освіти та науки

19 500,0

13.

Благоустрій територій (асфальтування, вкладання бруківки)

Департамент освіти та науки

5 000,0

14.

Облаштування підпірних стін

Департамент освіти та науки

1 000,0

15.

Демонтаж будівель та споруд

Департамент освіти та науки

1 000,0

16.

Облаштування санвузлів для людей з обмеженими фізичними можливостями з метою облаштування простору за принципами безбар’єрності та універсального дизайну

Департамент освіти та науки

3 000,0

17.

Встановлення підйомників для забезпечення безперешкодного доступу у будівлі закладів освіти з метою облаштування простору за принципами безбар’єрності та універсального дизайну

Департамент освіти та науки

1 600,0

18.

Організація та проведення загальноміських заходів приурочених до свята випускників

Департамент освіти та науки

1 000,0

19.

Оновлення та покращення матеріально-технічної бази «Студії робототехніки»

Департамент освіти та науки

1 000,0

20.

Придбання обладнанням та техніки для реалізації програми щодо підтримки  навчально-практичних центрів закладів професійної (професійно-технічної) освіти

Департамент освіти та науки

5 500,0

21.

Заміна та оновлення технологічного обладнання харчоблоків в закладах освіти громади

Департамент освіти та науки

16 000,0

22.

Придбання сучасного обладнання для спеціальних груп закладів дошкільної освіти

Департамент освіти та науки

1 500,0

23.

Придбання комплексного обладнання для забезпечення  діяльності гуртів (груп) з інклюзивним навчанням у закладах позашкільної освіти

Департамент освіти та науки

1000,0

24.

Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах (групах) закладів дошкільної, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти

Департамент освіти та науки

25 000,0

25.

Оснащення в закладах загальної середньої освіти профільних кабінетів: фізики, хімії, математики, географії, біології, інформатики

Департамент освіти та науки

15 000,0

26.

Оновлення обладнання кабінетів х предмета «Захист України»

Департамент освіти та науки

5 000,0

27.

Придбання макетів автоматів (СЗОШ № 7, Ліцей № 15, ЗОШ № 13, СЗОШ № 27)

Департамент освіти та науки

130,0

28.

Забезпечення закладів освіти сучасними інтерактивними засобами, придбання смарт-бордів, інтерактивних дощок, панелей, проекторів для проведення мультимедійного оснащення закладів освіти

Департамент освіти та науки

10 000,0

29.

Закупівля комп'ютерного обладнання на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»

Департамент освіти та науки

20 000,0

30.

Оснащення закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти обладнанням для навчальних кабінетів, центрів, STEM-лабораторій

Департамент освіти та науки

20 000,0

31.

Придбання сучасних комп’ютерних комплексів, комп’ютерної техніки для цифровізації закладів освіти та поновлення наявного прикладного програмного забезпечення

Департамент освіти та науки

5 000,0

32.

Придбання спорядження для гуртків еколого-натуралістичного та туристсько-краєзнавчого напрямку

Департамент освіти та науки

1 000,0

33.

Придбання скелелазних панелей, обладнання для скелелазної стінки в спортивному залі СЗОШ № 29  гурток «ШТУРМ»

Департамент освіти та науки

500,0

34.

Підвищення ефективності освітнього процесу через впровадження сучасних технологій та засобів навчання, модернізація предметно-просторового оточення користувачів освітніх послуг у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

Департамент освіти та науки

1 500,0

35.

Придбання та оновлення спортивних снарядів, інвентарю, спортивного обладнання спортивних залів, комплексів, спортивних та ігрових  майданчиків для повноцінного проведення уроків фізичної культури

Департамент освіти та науки

500,0

36.

Придбання спортивної малокаліберної, пневматичної зброї, оптичних прицілів, мішеней для кульової стрільби та стрілецької екіпіровки

Департамент освіти та науки

300,0

37.

Придбання світлотехніки для сценічного простору, музичної апаратури для запису, відтворення аудіоматеріалу та сценічного взуття для гуртків і колективів закладів позашкільної освіти

Департамент освіти та науки

500,0

38.

Придбання сучасної аудіо- відеоапаратури для проведення масових заходів, здійснення концертної діяльності та забезпечення викладання музичного мистецтва

Департамент освіти та науки

750,0

39.

Придбання цифрового фотоапарату, цифрової відеокамери для фотогуртків закладів позашкільної освіти

Департамент освіти та науки

100,0

40.

Поповнення бібліотечно-ресурсного фонду з іноземних мов автентичними підручниками, посібниками, навчально-методичними комплексами для учнів та вчителів

Департамент освіти та науки

1 000,0

41.

Поповнення бібліотечного фонду закладів освіти

Департамент освіти та науки

1 000,0

42.

Закупівля в заклади освіти сучасних ергономічних меблів

Департамент освіти та науки

500,0

43.

Придбання автобусів за програмою «Шкільний автобус»

Департамент освіти та науки

5 000,0

44.

Реконструкція спортивних майданчиків Початкової школи №2 по вул.Старокостянтинівське шосе,3Б в м.Хмельницькому

Управління капітального будівництва

5 000,0

45.

Нове будівництво закладу дошкільної освіти в с.Олешин Хмельницького району Хмельницької області

Управління капітального будівництва

50 000,0

Разом

1 230 870,00

 

В.о. директора Департаменту освіти та науки О.КШАНОВСЬКА

 

(Внесені зміни в пункт 10 додатку 1 відповідно до

рішення 31-ї сесії міської ради від 28.07.2023 №30)

(Пункт 28 додатку 3 викладено у новій редакції відповідно до

рішення 31-ї сесії міської ради від 28.07.2023 №30)

(Додаток 3 доповнено пунктом 31 відповідно до

рішення 31-ї сесії міської ради від 28.07.2023 №30)

(Внесені зміни в рядок «Разом» додатку 3 відповідно до

рішення 31-ї сесії міської ради від 28.07.2023 №30)

(Пункт 11 додатку 5 викладено у новій редакції відповідно до

рішення 31-ї сесії міської ради від 28.07.2023 №30)

(Внесені зміни в рядок «Разом» додатку 5 відповідно до

рішення 31-ї сесії міської ради від 28.07.2023 №30)

(Пункти 10, 16, 17, 19, 20 додатку 8 викладено у новій редакції відповідно до

рішення 31-ї сесії міської ради від 28.07.2023 №30)

(Додаток 12 доповнено пунктами 26-27 відповідно до

рішення 31-ї сесії міської ради від 28.07.2023 №30)

(Пункти 26-31 додатку 12 вважати пунктами 28-33 відповідно до

рішення 31-ї сесії міської ради від 28.07.2023 №30)

(Внесені зміни в рядок «Разом» додатку 12 відповідно до

рішення 31-ї сесії міської ради від 28.07.2023 №30)

(Додаток 16 доповнено пунктами 44-45 відповідно до

рішення 31-ї сесії міської ради від 28.07.2023 №30)

(Внесені зміни в рядок «Разом» додатку 16 відповідно до

рішення 31-ї сесії міської ради від 28.07.2023 №30)

File link
Розмір: 107 КБ
Формат: docx

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!