Рішення міської ради

Про затвердження Програми розвитку та організації надання адміністративних послуг на території Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення позачергової тридцять першої сесії

№20 від 28.07.2023 р.

 

Про затвердження Програми розвитку та організації надання адміністративних послуг на території Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету Хмельницької міської ради, з метою створення належних умов для надання якісних, зручних, прозорих і доступних адміністративних, інших публічних послуг споживачам на території Хмельницької міської територіальної громади шляхом забезпечення ефективного функціонування управління адміністративних послуг, його розбудови, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 року №714 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013р. №118 і від 1 серпня 2013р. №588», керуючись Законами України «Про адміністративні послуги», «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму розвитку та організації надання адміністративних послуг на території Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік згідно з додатком.

2. Відповідальність за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Ю.Сабій.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації.

 

Міський голова Олександр СИМЧИШИН

 

Додаток

до рішення сесії міської ради

від 28.07.2023 року №20

 

Програма

розвитку та організації надання адміністративних послуг на території Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік

 

1. Зміст проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання

Програму розвитку та організації надання адміністративних послуг на території Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік (далі - Програма) розроблено відповідно до Конвенції про права осіб з інвалідністю, Закону України «Про адміністративні послуги», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 №714 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013р. №118 і від 1 серпня 2013р. №588», указу Президента України від 03.12.2020 №533/2020 «Про забезпечення створення безбар’єрного простору в Україні», Єдиних вимог (стандартів) до якості обслуговування відвідувачів Центрів надання адміністративних послуг, які передбачають розвиток системи надання адміністративних послуг, вихід на новий рівень надання адміністративних послуг та задоволення суб’єктів звернення.

Управління адміністративних послуг (далі - ЦНАП) забезпечує реалізацію політики надання адміністративних та інших послуг громадянам, фізичним особам-підприємцям та юридичним особам, активно проводить роботу з прийому та видачі документів дозвільного характеру.

ЦНАПи - мережа місць, де можна отримати необхідні протягом життя державні та інші публічні послуги. Це ключова точка, де тисячі громадян щодня взаємодіють із державою. Якісно, швидко та зручно.

Наш ЦНАП - є одним із прикладів успішної реформи системи надання адміністративних послуг в Україні.

Наша команда ЦНАП з 39 адміністраторів забезпечує доступність та якість надання адміністративних послуг не лише жителям громади та області, а й всієї України.

Необхідність прийняття Програми пов'язана з тенденцією збільшення кількості громадян, які звертаються для отримання адміністративних послуг в Хмельницькій міській територіальній громаді. З аналізу статистики отриманих звернень за 10 років до ЦНАП звернулось близько 1 200 000 громадян, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб. Щороку кількість звернень зростає, а також спектр послуг, які надаються через ЦНАП.

В зв’язку із внесенням змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг», значно розширився перелік послуг, які є обов’язковими для надання через центр надання адміністративних послуг. У 2023 році збільшилась кількість адміністративних послуг, які надаються органами виконавчої влади через ЦНАП з 288 до 348.

За надані послуги через ЦНАП в 2022 році забезпечили надходження до бюджету у сумі – 3 366 508,64 грн, що більше на 1 249 066, 64 грн у порівнянні з 2021 роком.

Основними завданнями ЦНАП є поліпшення якості надання адміністративних послуг, зручні та комфортні умови обслуговування заявників, спрощення процедур отримання документів, економія часу, професіоналізм та ввічливе ставлення до кожного відвідувача.

Однак, робота ЦНАП могла б бути ще ефективнішою за умови наявності власного легкового автомобіля спеціалізованого призначення для надання послуг Мобільного адміністратора, а функціонування робочих місць адміністраторів ЦНАП потребує оновлення матеріально-технічної бази.

Також з метою створення належних умов для надання якісних, зручних, прозорих і доступних адміністративних та інших публічних послуг споживачам шляхом забезпечення ефективного функціонування ЦНАП, його подальшої трансформації в Дія.Центр та враховуючи вимоги Конвенції про права осіб з інвалідністю, Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», постанови КМУ від 14.08.2019р. №714 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013р. №118 і від 1 серпня 2013р. №588», Єдиних вимог (стандартів) до якості обслуговування відвідувачів Центрів надання адміністративних послуг, необхідно в існуючих приміщеннях ЦНАП забезпечити безбар’єрність з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення.

Станом на 10.07.2023 ЦНАП спільно з управлінням праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради відпрацьовує механізм реалізації на території Хмельницької міської територіальної громади проєкту, який надасть можливість ветеранам, членам їх сімей та родинам полеглих захисників швидко та зручно отримувати адміністративні послуги в режимі «єдиного вікна».

Програма спрямована на забезпечення доступності та зручності надання адміністративних послуг (у т.ч. електронних) для фізичних та юридичних осіб, а також впровадження сучасних якісних сервісних послуг з подальшою реалізацією в Хмельницькій міській територіальній громаді.

Розроблення спільних дій викликано необхідністю вжиття додаткових практичних заходів у напрямку створення сприятливих умов для максимального комфорту, зручності громадян, оперативного надання широкого спектру адміністративних послуг та фінансової підтримки окремих заходів з боку органів місцевої самоврядування.

При створенні комфортних умов ЦНАП базуватиметься на принципах: рівності перед законом, доступності інформації про надання адміністративних послуг, доступності та зручності для суб’єктів звернень, враховуючи потреби маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю.

 

2. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення прозорості діяльності Хмельницької міської ради, її виконавчого комітету та розширення переліку адміністративних послуг, які надаватимуться через управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради, а саме: сервісних послуг Мобільний адміністратор та широкого спектру послуг для ветеранів/нок російсько-української війни, членів їх сімей та родин загиблих, шляхом отримання ними швидких, якісних і доступних послуг соціального захисту, матеріальної допомоги, медичного забезпечення, психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, тощо через ЦНАП та управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради.

Програмою передбачаються спільні заходи щодо реалізації державної політики у сфері надання адміністративних послуг. Мета програми полягає у підтримці та матеріально-технічному забезпеченні ЦНАП для створення належних умов для виконання вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг.

 

3. Завдання Програми

Програмою передбачено завдання, спрямовані на:

- створення комфортних та сприятливих умов для надання жителям Хмельницької міської територіальної громади адміністративних та інших послуг;

- забезпечення можливості надання адміністративних та інших послуг більшій кількості заявників, в т.ч., з інших регіонів;

- вдосконалення системи надання адміністративних послуг шляхом функціонування ЦНАП за принципом “єдиного вікна”;

- запровадження сучасних форм надання адміністративних послуг на основі новітніх концепцій якості та інформаційно-комунікаційних технологій електронного урядування;

- подальший розвиток та впровадження організаційно-правових, технічних та інформаційних заходів із підвищення якості надання адміністративних послуг населенню;

- здійснення належного матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності ЦНАП.

Перелік заходів для їх реалізації додається (додаток 2 до рішення).

 

4. Строки виконання

Строк виконання Програми - до 31 грудня 2023 року.

 

5. Очікувані кінцеві результати виконання Програми

Виконання Програми забезпечить:

- прозорість діяльності Хмельницької міської ради, її виконавчого комітету;

- оптимізація діяльності виконавчих органів Хмельницької міської ради та їх структурних підрозділів за рахунок впровадження в їх діяльність сучасних програмних ресурсів та організація взаємодії з іншими системами;

- створення доступних умов в сфері надання адміністративних послуг;

- виконання покладених завдань у сфері надання адміністративних та інших послуг;

- підвищення іміджу Хмельницької міської територіальної громади;

- збільшення надходжень до бюджету Хмельницької міської територіальної громади.

 

6. Фінансове забезпечення виконання

Фінансування здійснюється за рахунок коштів бюджету Хмельницької міської територіальної громади через виконавчий комітет Хмельницької міської ради, управління капітального будівництва Хмельницької міської ради та інших джерел, не заборонених чинним законодавством, і використовуються на реалізацію заходів Програми.

В результаті реалізації Програми будуть створені умови для збільшення надходжень до бюджету Хмельницької міської територіальної громади, що стане економічним поштовхом для розвитку механізмів соціально-економічної самодостатності територіальної громади.

 

Секретар міської ради Віталій ДІДЕНКО

Начальник управління адміністративних послуг Олексій ХОХЛОВ

 

Додаток 1 до Програми

ПАСПОРТ

Програми розвитку та організації надання адміністративних послуг на території Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік

1.

Ініціатор розроблення програми

Управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради

2.

Розробник програми

Управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради

3.

Відповідальний виконавець програми

Виконавчий комітет міської ради, управління капітального будівництва Хмельницької міської ради, управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради

4.

Учасники програми

Виконавчий комітет міської ради, Хмельницька міська рада, управління капітального будівництва Хмельницької міської ради, управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради

5.

Термін реалізації програми

2023 рік

6.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Бюджет Хмельницької міської територіальної громади, кошти інших джерел, не заборонені законодавством

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

9 989 тис. грн.

7.1.

коштів бюджету Хмельницької міської територіальної громади

9 989 тис. грн.

7.2.

коштів інших джерел

-

 

Начальник управління адміністративних послуг Олексій ХОХЛОВ

 

Додаток 2 до Програми

Заходи

Програми розвитку та організації надання адміністративних послуг на території Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік

п/п

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),

тис.грн

1.

З метою забезпечення доступності та зручності надання адміністративних послуг (у т.ч. електронних) за принципом «єдиного вікна», а також розширення спектру послуг, зокрема, впровадження комплексу послуг для ветеранів/нок російсько-української війни, членів їх сімей та родин загиблих, шляхом отримання ними швидких, якісних і доступних адміністративних і соціальних послуг створення порталу управління адміністративних послуг та персонального кабінету мешканця з відповідним комплексом програмних компонентів

2023 рік

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради, управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради

Бюджет Хмельницької міської територіальної громади

371 тис. грн.

2.

З метою доступності адміністративних послуг, в тому числі з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, маломобільних груп населення облаштування приміщень за адресами: вул.Соборна,16, вул.Грушевського,86 відповідно до ДБН

2023 рік

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради, управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради

Бюджет Хмельницької міської територіальної громади

400 тис. грн.

3.

Ремонт 3-х санітарних кімнат приміщення управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради за адресою: вул.Соборна,16

2023 рік

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради, управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради

Бюджет Хмельницької міської територіальної громади

350 тис. грн.

4.

З метою надання якісних адміністративних послуг та впровадження послуги Мобільного адміністратора для осіб з інвалідністю, пораненим військовослужбовцям, в старостинських округах, медичних закладах, за індивідуальними адресами придбання обладнання, програмних ресурсів, в тому числі для осіб з порушенням слуху та зору, автомобіля спеціалізованого призначення

2023 рік

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради, управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради

Бюджет Хмельницької міської територіальної громади

2 433 тис. грн.

5.

З метою оптимізації процесу надання адміністративних послуг та автоматизації робочого місця адміністратора придбання швидкісних сканерів

2023 рік

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради, управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради

Бюджет Хмельницької міської територіальної громади

150 тис. грн.

6.

Виготовлення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонті із використанням заходів енергозбереження приміщення управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради за адресою: вул.Соборна,16

2023 рік

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради, управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради

Бюджет Хмельницької міської територіальної громади

1 000 тис. грн.

7.

Реконструкція вбудовано-прибудованої аптеки під адміністративне приміщення управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради по вул.Кам’янецькій,38

2023 рік

Управління капітального будівництва Хмельницької міської ради

Бюджет Хмельницької міської територіальної громади

5 000 тис. грн.

8.

Для покращення організації надання адміністративних послуг та модернізації обладнання придбання терміналів електронної черги для управління адміністративних послуг за адресами: вул.Соборна,16, вул.Грушевського,86

2023 рік

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради, управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради

Бюджет Хмельницької міської територіальної громади

285 тис. грн.

 

Всього по Програмі

 

 

 

9 989 тис. грн.

 

Начальник управління адміністративних послуг Олексій ХОХЛОВ

 

Додаток 3 до Програми

Заходи

Програми розвитку та організації надання адміністративних послуг на території Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік

Обсяги коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Термін виконання 2023 рік

Усього витрат на виконання програми

(тис. грн.)

Обсяг ресурсів усього, у тому числі:

9 942 тис. грн.

9 989

Кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади

9 942 тис. грн.

9 989

Кошти з інших джерел

-

-

 

Начальник управління адміністративних послуг Олексій ХОХЛОВ

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!