Рішення міської ради

Про затвердження Програми розвитку та вдосконалення міського пасажирського транспорту міста Хмельницького на 2019-2023 роки

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення тридцять четвертої сесії

№38 від 09.10.2019 р.

Внесені зміни:

рішенням 7-ї сесії міської ради від 14.07.2021 №51

рішенням 10-ї сесії міської ради від 15.12.2021 №69

рішенням 13-ї сесії міської ради від 23.02.2022 №91

рішенням 18-ї сесії міської ради від 09.09.2022 №20

рішенням 25-ї сесії міської ради від 28.03.2023 №37

рішенням 31-ї сесії міської ради від 28.07.2023 №27

 

Про затвердження Програми розвитку та вдосконалення міського пасажирського транспорту міста Хмельницького на 2019-2023 роки

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, керуючись Законами України “Про автомобільний транспорт”, “Про міський електричний транспорт”, “Про транспорт” та “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму розвитку та вдосконалення міського пасажирського транспорту міста Хмельницького на 2019-2023 роки згідно з додатком.

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на управління транспорту та зв’язку, управління праці та соціального захисту населення, фінансове управління, департамент освіти та науки, управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, управління архітектури та містобудування Хмельницької міської ради, управління торгівлі та заступників міського голови А.Нестерука та А.Бондаренка.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики та дерегуляції.

 

Міський голова О.Симчишин

 

Додаток

до рішення сесії міської ради

від 09.10.2019р. №38

ПРОГРАМА

розвитку та вдосконалення міського пасажирського транспорту міста Хмельницького на 2019-2023 роки

ВСТУП

Програма розвитку та вдосконалення міського пасажирського транспорту міста Хмельницького на 2019-2023 роки (далі - Програма) розроблена управлінням транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради відповідно до чинного законодавства України.

Транспорт - важлива складова частина виробничої інфраструктури м.Хмельницького, яка забезпечує життєдіяльність суспільства у всіх сферах.

У галузі пасажирських перевезень головним завданням вважається оптимізація існуючої транспортної мережі, пріоритетність розвитку міського електротранспорту, приведення обсягів роботи пасажирського автомобільного транспорту у відповідність до потреб населення.

Транспортна мережа міста Хмельницького складається з електричного та автомобільного пасажирського транспорту.

До міського пасажирського транспорту пред’являються певні вимоги: надійність, комфортність, висока маневреність рухомого складу, регулярність руху, найменші витрати часу для проїзду до пунктів призначення.

Розвинена інфраструктура та ефективна транспортна система створює всі умови для підвищення стандартів якості життя мешканців міста.

У Програмі враховані вимоги діючого законодавства, потреби населення в пасажирських перевезеннях.

Програмою визначені цілі, завдання, пріоритетні напрямки та очікувані результати розвитку пасажирського транспорту в місті Хмельницькому на 2019-2023 роки.

В Програмі зазначені підсумки роботи громадського транспорту міста за 2018 рік з існуючими проблемами та основними напрямками роботи пасажирського автомобільного транспорту у 2019-2023 роках.

Метою програми є модернізація системи надання послуг пасажирського транспорту шляхом підвищення якості та рівня безпеки перевезення пасажирів, створення конкурентного середовища на ринку транспортних послуг, підвищення рівня екологічності та енергоефективності, забезпечення розвитку інфраструктури в галузі автомобільного та електричного транспорту, виконання комплексу заходів з відповідними термінами реалізації, оновлення рухомого складу.

 

І. Аналіз стану пасажирських перевезень в м.Хмельницькому.

Автомобільний транспорт - галузь транспорту, яка забезпечує задоволення потреб населення та суспільного виробництва у перевезеннях пасажирів автомобільними транспортними засобами. Серед всіх видів транспорту, автомобільний, за обсягами перевезень, масштабами впливу на майже всі аспекти нашого життя, є домінуючим.

В свою чергу, електричний транспорт - складова частина єдиної транспортної системи, призначена для перевезення громадян тролейбусами відповідно до вимог життєдіяльності населених пунктів. Як окрема галузь транспорту, її розвиток передбачає реалізацію засад державної політики у сфері міського електротранспорту, підвищення ефективності і надійності функціонування електротранспорту, відповідно до встановлених нормативів і стандартів.

У галузі пасажирських перевезень головним завданням вважається вдосконалення існуючої транспортної мережі, приведення обсягів руху пасажирського транспорту відповідно до потреб населення у перевезеннях, облаштування зупинок транспортних засобів на вулицях міста.

Надання пасажирам надійних і якісних послуг міським пасажирським транспортом має велике соціальне значення та забезпечує зручний доступ до місця роботи, сфери обслуговування, до освітніх та культурних закладів.

Станом на сьогоднішній день, площа міста складає 93,05 км2, чисельність населення міста налічує 271,2 тис. осіб.

Для задоволення потреб в сфері пасажирських перевезень затверджена транспортна мережа з 22 тролейбусних маршрутів та 45 автобусних маршрутів. На вказаних маршрутах транспортні засоби працюють у звичайному режимі руху.

Для обслуговування маршрутної мережі використовуються в середньому 72 одиниці електротранспорту з 96 передбачених та 278 автобусів з 350 передбачених, з них: 26 - великої місткості (передбачено - 40), 54 - середньої місткості (передбачено - 132) та 198 малої місткості (передбачено - 178).

Основну частку пасажирських перевезень автомобільним транспортом, за результатами проведених виконавчим комітетом міської ради конкурсів, виконують приватні перевізники.

На жаль, темпи оновлення парку рухомого складу автомобільного транспорту приватними перевізниками не відповідають потребам сьогодення. Причинами цьому є нестабільність економіки в країні, різке зростання вартості валюти, високі відсотки банківських кредитів, постійне зростання цін на паливо-мастильні та комплектуючі матеріали в умовах регульованих тарифів та інше. Частина транспортних засобів, що обслуговують міські автобусні маршрути, за своєю конструкцією та пасажиромісткістю морально застаріла. Майже 85% рухомого складу, це автобуси місткістю не більше 22 пасажирів, що експлуатуються більше ніж 10 років.

Аналізуючи ситуацію, яка склалась в сфері пасажирських перевезень в місті Хмельницькому на сьогоднішній день, можна сказати що її стан не в повному обсязі задовольняє потреб населення нашого міста та потребує постійного розвитку та вдосконалення.

 

ІІ. Проблемні питання в сфері пасажирських перевезень на автотранспорті міста Хмельницького.

Основними проблемними питання в сфері пасажирських перевезень на автотранспорті міста Хмельницького є:

1. Відсутність достатньої кількості сучасних великогабаритних, зокрема низькопідлогових, транспортних засобів для задоволення потреб споживачів транспортних послуг, в т.ч. з обмеженими фізичними можливостями.

2. Нестабільні показники графікованості громадського транспорту.

3. Недосконалий механізм стовідсоткової компенсації витрат підприємств міського пасажирського транспорту на перевезення пільгових пасажирів.

4. Недосконалий розвиток вулично-дорожньої мережі, інженерно-транспортної інфраструктури, які не відповідають сучасним темпам автомобілізації міста.

5. Дефіцит пропускної спроможності основних вулично-шляхових магістралей.

6. Недостатній розвиток професійної освіти у напрямку збільшення кількості та якості підготовки спеціалістів інженерно-технологічних професій та водіїв відповідної категорії.

7. Зменшення кількості платоспроможних пасажирів.

Якщо подібні тенденції триватимуть і надалі, реальністю стане відсутність в існуючій системі транспортної інфраструктури потенційних можливостей для забезпечення необхідної рухомості населення, мобільності трудових ресурсів, різке зниженням безпеки функціонування міського пасажирського транспорту в місті.

Як наслідок, розвиватиметься практично необоротний процес заміни громадського транспорту особистими автомобілями, що призведе до загострення екологічних проблем, росту втрат від дорожньо-транспортних пригод, нестачі вулично-шляхової мережі.

 

ІІІ. Фактори впливу на вищевказані проблеми.

1. Відсутність достатньої кількості сучасних великогабаритних, зокрема низькопідлогових, транспортних засобів для задоволення потреб споживачів транспортних послуг, в т.ч. з обмеженими фізичними можливостями:

1.1. Вартість нових транспортних засобів великої місткості.

Станом на сьогоднішній день, вартість транспортного засобу складає від 4,5 млн. грн.

1.2. Невідповідність тарифів.

Вартість проїзду на автомобільному транспорті повинна задовольняти підприємницький інтерес та розвиток міського пасажирського транспорту, стимулювати впровадження новітніх технологій перевезень, застосування сучасних зразків транспортних засобів, а також сприяти вирішенню таких завдань:

- підвищення можливостей суб’єктів підприємницької діяльності, які належать до автомобільного транспорту загального користування, щодо забезпечення потреб споживачів у послугах, залучення інвестицій у його розвиток та досягнення сталих економічних умов роботи;

- стимулювання конкуренції - сприяння появі нових суб’єктів підприємницької діяльності у сфері автомобільного транспорту загального користування;

- забезпечення оновлення рухомого складу кожним перевізником;

- забезпечення стабільності, прозорості і прогнозованості тарифів на транспортні послуги, рівень яких визначається відповідно до нормативних витрат на одиницю транспортної роботи, рівня рентабельності та сплачених податків.

1.3. Невирішеність питання пільгових перевезень.

Розмір відшкодування з бюджету Хмельницької міської територіальної громади за перевезення пільгових категорій пасажирів не в повному обсязі покриває збитки перевізників від фактично здійснених перевезень.

 

2. Нестабільні показники графікованості громадського транспорту.

2.1. Недостатня кількість водіїв для забезпечення безперебійної роботи відповідної кількості автотранспорту на маршрутах.

Вказана проблема пов’язана, в першу чергу, з міграцією працеспроможного населення через низький рівень оплати праці.

Так, для забезпечення графіку роботи транспортного засобу на маршруті в період часу з 06.00 до 23.00 години, а це 17 годин, відповідно до режиму праці та відпочинку водіїв, необхідно 3 працівника. Станом на сьогоднішній день, автопідприємства не спроможні утримувати 3-х водіїв на одному транспортному засобі, враховуючи фактичну невідповідність оплати наданих послуг.

2.2. Відсутність кваліфікованих кадрів.

У сучасних умовах зростання вагомості нових знань, новітніх досягнень науки і техніки, технологічного розвитку галузей економіки, професії водіїв та інженерно-технічного персоналу стають менш привабливими та втрачають свою престижність щороку.

Наразі, для повноцінного функціонування громадського транспорту міста Хмельницького на підприємствах не вистачає близько 50% кваліфікованих кадрів.

2.3. Низька пропускна спроможність автомобільних доріг.

Частина доріг, яка використовується для роботи громадського транспорту є основною та найбільш проблемною складовою вулично-дорожньої мережі міста, оскільки притягує основні транспортні потоки приватного транспорту. Крім того, пропускна спроможність автомобільних доріг не розрахована на наявну кількість транспорту, який сьогодні курсує.

 

3. Недосконалий механізм стовідсоткової компенсації витрат підприємств міського пасажирського транспорту на перевезення пільгових пасажирів.

3.1. Кількість осіб, що мають право пільгового проїзду.

Станом на сьогоднішній день, кількість таких осіб, зареєстрованих у м.Хмельницькому, становить біля 80 тис., майже третину всього населення міста.

3.2. Відшкодування збитків за перевезення пільгових категорій громадян.

Рішенням 6-ї сесії Хмельницької міської ради від 18.05.2016 року №17 «Про затвердження Положення про порядок розрахунку за надані пільги на послуги зв’язку, компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян в електротранспорті, інших передбачених законодавством пільг» затверджено Положення, яке встановлює порядок здійснення розрахунків за надані пільги на послуги зв’язку, компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян в електротранспорті, інших передбачених законодавством пільг.

При розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільговий проїзд в електротранспорті застосовується коефіцієнт співвідношення кількості безоплатно перевезених пасажирів з числа зареєстрованих мешканців міста Хмельницького, до пасажирів що оплачують проїзд з числа зареєстрованих мешканців міста Хмельницького. Визначення коефіцієнту співвідношення кількості безоплатно перевезених пасажирів і пасажирів, що оплачують проїзд проводиться комісією шляхом обстеження пасажиропотоку на всіх потоках міста.

Рішенням 7-ї сесії Хмельницької міської ради від 20.07.2016 року №20 «Про затвердження Положення про порядок розрахунку компенсаційних виплат за пільговий проїзд автотранспортом окремих категорій громадян» затверджено відповідне Положення, яким встановлено порядок здійснення розрахунків за пільговий проїзд автотранспортом загального користування на міських маршрутах окремих категорій громадян та передбачено механізм відшкодування для перевізників за такі перевезення.

Вказане рішення передбачає розрахунок обсягу відшкодування за здійснене пільгове перевезення автотранспортом, який відбувається на підставі визначеної кількості пільгових місць до посадочних місць згідно технічних характеристик транспортних засобів: клас А (автобуси середньої місткості) – 3 пільгових місця, клас В (автобуси малої місткості) – 2 пільгових місця, клас I (автобуси великої місткості) – 10 пільгових місць, клас II (автобуси середньої місткості) - 5 пільгових місць, клас III (автобуси великої місткості) - 10 пільгових місць.

 

4. Недосконалий розвиток вулично-дорожньої мережі, інженерно-транспортної інфраструктури, які не відповідають сучасним темпам автомобілізації міста.

4.1. Відсутність достатньої кількості транспортних розв’язок.

Місто Хмельницький розділено залізничною колією на південну та північну сторону, які з’єднані п’ятьма автотранспортними шляхами, з яких лише три пристосовані для використання громадським транспортом загального користування.

4.2. Обмеження при формуванні транспортних потоків.

Зважаючи на територіальну особливість забудови міста Хмельницького, з транспортної точки зору, відсутні альтернативні шляхи курсування громадського транспорту для об’їзду центральної частини міста.

 

5. Дефіцит пропускної спроможності основних вулично-шляхових магістралей (додаток №1).

5.1. Відсутність «заїзних кишень» на зупинках громадського транспорту.

5.2. Наявність в центральній частині міста великої кількості доріг з одностороннім рухом.

5.3. Невідповідність кількості смуг на проїзній частині доріг до потоку транспорту.

5.4. Хаотичне паркування транспортних засобів.

5.5. Інше:

- розвантаження товару на проїзній частині та на зупинках громадського транспорту;

- курсування транспорту приміського та міжміського сполучення основними вулицями міста із здійсненням посадки та висадки пасажирів на зупинках громадського транспорту;

- курсування великовантажного транспорту основними вулицями міста;

- нерегульована кількість світлофорних об’єктів та пішохідних переходів;

- відсутність відповідних дорожніх знаків.

 

6. Недостатній розвиток професійної освіти у напрямку збільшення кількості та якості підготовки спеціалістів інженерно-технологічних професій та водіїв відповідної категорії.

6.1. Відсутність ефективної та гнучкої системи підготовки робітничих кадрів.

6.2. Відсутність модернізації матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів.

 

7. Зменшення кількості платоспроможних пасажирів.

7.1. Неконтрольована міграція працеспроможного населення.

Через низький рівень оплати праці, значна кількість кваліфікованих працівників звільняються з підприємств та виїжджають за межі держави.

7.2. Суттєве збільшення приватного транспорту, в тому числі, на іноземній реєстрації.

Значна частина населення надає перевагу приватному транспорту, на відміну від громадського.

7.3. Збільшення співвідношення пасажирів пільгових категорій до платоспроможного пасажира.

 

IV. Шляхи розвитку та вдосконалення громадського транспорту

з/п

Перелік заходів Програми (завдання)

Виконавець

Джерела фінансування

Термін виконання

Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань (тис.грн)

1.

Придбання великогабаритного транспорту (тролейбус/автобус)

Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс»

Кошти передбачені в бюджеті Хмельницької міської територіальної громади.

Інші джерела, не заборонені законодавством.

2019-2023 р.р.

616645

1.1. Придбання низькопольних тролейбусів

Показники

Термін виконання

2019

2020

2021

2022

2023

Кількість

15

15

10

11

14

Обсяг фінансування за рахунок бюджету Хмельницької міської територіальної громади, тис.грн.

91500

99000

65000

68300

71700

Власні кошти

-

-

-

945

3780

1.2. Придбання тролейбусів на автономному ходу

Показники

Термін виконання

2019

2020

2021

2022

2023

Кількість

-

-

5

5

5

Обсяг фінансування за рахунок бюджету Хмельницької міської територіальної громади, тис.грн.

-

-

45000

47300

49700

Власні кошти

-

-

-

-

-

1.3. Придбання великогабаритного транспорту

(автобуси)

Показники

Термін виконання

2019

2020

2021

2022

2023

Кількість

-

-

-

14

15

Обсяг фінансування за рахунок бюджету Хмельницької міської територіальної громади, тис.грн.

-

-

-

24 000

46 500

Власні кошти

-

-

-

3920

-

2.

Створення умов сприяння розвитку транспорту (відповідний тариф або дотація з бюджету Хмельницької міської територіальної громади), формування тарифної політики

Управління праці та соціального захисту населення, управління транспорту та зв’язку, фінансове управління

Кошти передбачені в бюджеті Хмельницької міської територіальної громади,

Інші джерела, не заборонені законодавством.

2019-2023 р.р.

-

3.

Запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду.

Управління транспорту та зв’язку

Управління праці та соціального захисту населення

Кошти передбачені в бюджеті Хмельницької міської територіальної громади,

Інші джерела, не заборонені законодавством.

2019-2023 р.р.

-

4.

Формування та виконання обсягів замовлення фахівців на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах міста відповідно до потреб сучасного ринку праці в транспортній галузі.

Управління транспорту та зв’язку, Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс», департамент освіти та науки

Кошти передбачені в бюджеті Хмельницької міської територіальної громади,

Інші джерела, не заборонені законодавством.

Постійно

-

5.

Проведення аналізу дорожньої мережі.

Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради

Кошти передбачені в бюджеті Хмельницької міської територіальної громади,

Інші джерела, не заборонені законодавством.

2019-2020 р.р.

-

6.

Розширення проїзної частини доріг та будівництво заїзних кишень на зупинках громадського транспорту, зазначених у додатку №1.

Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради

Кошти передбачені в бюджеті Хмельницької міської територіальної громади,

Інші джерела, не заборонені законодавством.

Постійно

-

7.

Проведення капітального ремонту та будівництво доріг, зазначених у додатку №1.

Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради

Кошти передбачені в бюджеті Хмельницької міської територіальної громади,

Інші джерела, не заборонені законодавством.

Постійно

-

8.

Будівництво шляхопроводу через залізничний переїзд по Старокостянти-нівському шосе.

Управління архітектури та містобудування Хмельницької міської ради

Кошти передбачені в бюджеті Хмельницької міської територіальної громади,

Інші джерела, не заборонені законодавством.

2019-2023 р.р.

-

9.

Створення місць для паркування приватного транспорту.

Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, управління архітектури та містобудування Хмельницької міської ради, управління транспорту та зв’язку, комунальне підприємство по організації роботи міського пасажирського транспорту

Кошти передбачені в бюджеті Хмельницької міської територіальної громади,

Інші джерела, не заборонені законодавством.

Постійно

-

10.

При будівництві житлових будинків, торгівельних та офісних центрів передбачати місця для паркування транспортних засобів.

Управління архітектури та містобудування Хмельницької міської ради, управління торгівлі

Кошти передбачені в бюджеті Хмельницької міської територіальної громади,

Інші джерела, не заборонені законодавством.

Постійно

-

11.

Коригування маршрутної мережі (згідно додатку №2).

Управління транспорту та зв’язку

Кошти передбачені в бюджеті Хмельницької міської територіальної громади,

Інші джерела, не заборонені законодавством.

Постійно

-

12.

Придбання та встановлення нових зупинок для очікування пасажирами громадського транспорту

Управління транспорту та зв’язку, Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс»

Кошти передбачені в бюджеті Хмельницької міської територіальної громади.

Інші джерела, не заборонені законодавством.

2023 р.

4750

Показники

Термін виконання

2019

2020

2021

2022

2023

Кількість

-

-

-

-

10

Обсяг фінансування за рахунок бюджету Хмельницької міської територіальної громади, тис.грн.

-

-

-

-

4750

Власні кошти

-

-

-

-

-

13.

Оплата послуг за користування єдиною міською системою управління та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування в м.Хмельницькому.

Управління транспорту та зв’язку

Кошти передбачені в бюджеті Хмельницької міської територіальної громади.

Інші джерела, не заборонені законодавством.

2022-2023 р.р.

718

Показники

Термін виконання

2019

2020

2021

2022

2023

Кількість (транспортних засобів, які працюють на автобусних маршрутах загального користування)

-

-

-

407**

407**

Обсяг фінансування за рахунок бюджету Хмельницької міської територіальної громади, тис.грн.

-

-

-

180***

538

Власні кошти

-

-

-

-

-

Всього:

 

622 113

 

Примітка:

* придбання транспорту на умовах фінансового лізингу або кредиту.

** кількість транспортних засобів розрахована відповідно до затвердженої рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради мережі міських автобусних маршрутів загального користування (із внесеними змінами);

*** сума до кінця 2022 року.

 

V. Очікувані результати від реалізації заходів Програми

1. Розвиток електричного транспорту, збільшення питомої ваги електротранспорту в міських пасажироперевезеннях, в тому числі для покращення екологічної ситуації.

2. Розвиток муніципального автомобільного транспорту, забезпечення перевезень осіб з обмеженими фізичними можливостями.

3. Стимулювання впровадження новітніх технологій перевезень, застосування сучасних типів транспортних засобів, забезпечення балансу між платоспроможним попитом на послуги та обсягом витрат на їх надання.

4. Максимальний облік пільгових категорій пасажирів, що забезпечить надання достовірних даних для подальшого відшкодування за фактично надані транспортні послуги.

5. Якісне забезпечення кадрового персоналу відповідно до штатного розпису підприємств, а також організація ефективного стимулювання їх діяльності.

6. Збільшення пропускної спроможності доріг, що сприятиме зменшенню витрат часу пасажирів на поїздку до місця призначення.

7. Скорочення кількості транспортних засобів малого класу, збільшення середнього та великогабаритного автотранспорту.

8. Покращення стану безпеки дорожнього руху та зменшення аварійних ситуацій.

9. Перехід на безготівкову оплату проїзду.

10. Підтвердження реального пасажиропотоку для встановлення економічно обґрунтованих тарифів.

 

VІ. Фінансове забезпечення реалізації Програми

Джерелами фінансування заходів програми є:

6.1. Кошти передбачені в бюджеті Хмельницької міської територіальної громади;

6.2. Кошти підприємств, залучені на реалізацію програми розвитку;

6.3. Інші джерела, не заборонені законодавством.

 

Секретар міської ради  М.Кривак

Заступник начальника управління транспорту та зв’язку С.Шепурев

 

Додаток №1 до Програми

Недоліки дорожньо-транспортної мережі по мікрорайонах міста

з/п

Мікрорайон

Вулиця

Недоліки

1.

Центр

Кам’янецька

1. Відсутні заїзні кишені на зупинках:

«Героїв Чорнобиля» (в обох напрямках);

«Торгівельний центр» (в Кам’янецькому напрямку);

«Філармонія» (в обох напрямках);

«Дитяча лікарня» (в обох напрямках);

«Пам’яті Героїв» (в обох напрямках);

«вул.Храновського» (в обох напрямках).

2. Низька пропускна спроможність проїзної частини на відрізках:

від вул.Староміської до вул.Подільської;

від зуп. «Торгівельний центр» (в Кам’янецькому напрямку) до вул.Герцена.

Подільська

1. Відсутні заїзні кишені на зупинках «Пенсійний фонд» (в обох напрямках).

2. Відсутні знаки заборони зупинки приватного транспорту на відрізках дороги:

від вул.Свободи до вул.Грушевського (в обох напрямках);

від вул.Соборної до вул.Проскурівського підпілля.

Проскурівська

1. Відсутні заїзні кишені на зупинках:

«Меморіальний комплекс»;

«Стадіон “Поділля”»;

«Міська лікарня» (в обох напрямках).

2. Відсутні знаки заборони зупинки приватного транспорту на відрізку дороги від вул.Свободи до вул.Франка (в обох напрямках).

Героїв Майдану

1. Відсутні заїзні кишені на зупинках:

«Школа №6»;

«Сквер ім.Шевченка» (в обох напрямках);

«Театр ім.Старицького».

2. Низька пропускна спроможність проїзної частини.

Соборна

1. Відсутня заїзна кишеня на зупинці «Центр надання адміністративних послуг».

2. Низька пропускна спроможність проїзної частини.

Староміська

Низька пропускна спроможність проїзної частини в районі перехрестя з вул.Соборною.

Пушкіна

Рух транспортних засобів здійснюється в одному напрямку.

Свободи

1. Відсутні заїзні кишені на зупинках:

«вул.Свободи»;

«Палац творчості» (в обох напрямках);

«вул.Пилипчука» (в напрямку до вул. Шевченка);

«Центральний універмаг».

2. Низька пропускна спроможність проїзної частини від вул.Пушкіна до вул.Шевченка.

Зарічанська

1. Відсутні заїзні кишені на зупинках:

«вул.Зарічанська» (в обох напрямках);

«вул.Перемоги» (в напрямку до вул.Свободи);

«Думка» (в напрямку вул.Бандери);

«Політехнічний коледж» (в напрямку                 вул.Бандери);

«Старокостянтинівське шосе» (в обох напрямках).

2. Низька пропускна спроможність проїзної частини.

3. Відсутні знаки заборони зупинки приватного транспорту:

в районі будинку №4;

від перехрестя з вул.Свободи до будинку №22.

Старокостянтинівське шосе

1. Відсутні заїзні кишені на зупинках                «вул.Водопровідна» (в обох напрямках).

2. Низька пропускна спроможність проїзної частини від вул.Прибузької до вул.Шевченка.

проспект Миру

Відсутні знаки заборони зупинки приватного транспорту:

від перехрестя з вул.Свободи до перехрестя з вул.П.Мирного (дана парковка блокує рух по двох смугах і перешкоджає здійсненню правого повороту до мікрорайону Озерна);

від будинку №88 до Старокостянтинівського шосе (дана парковка блокує рух по одній смузі і перешкоджає здійсненню правого повороту).

Бандери

Відсутня заїзної кишені на зупинці «вул.Нижня Берегова» (в напряму руху до прс.Миру).

2.

Озерна

Бандери

1. Відсутність облаштованих зупинок.

2. Відсутність тротуарів.

3. Відсутність необхідних дорожніх знаків.

Кармелюка

1. Відсутність облаштованих зупинок.

2. Відсутність місця розвороту та відстою для громадського транспорту.

3. Відсутність місця для відпочинку водіїв.

Панаса Мирного

1. Відсутність місця розвороту та відстою для автотранспорту.

2. Відсутність місця для відпочинку водіїв.

3.

Південно-західний

Львівське шосе

1. Відсутність місця для відстою громадського транспорту на зупинці «Катіон» (в напрямку руху до центру міста).

2. Низька пропускна спроможність проїзної частини від вул.Хотовицького до вул.Героїв Чорнобиля.

3. Відсутність облаштованої зупинки «Речовий ринок» (в напрямку руху з міста).

4. Невідповідність дорожніх знаків та розмітки: від будинку №14 до зупинки «Інститут економіки та підприємництва» (на відстані 600 м розташовано 6 пішохідних переходів).

Тернопільська

1. Відсутні заїзні кишені на зупинках:

«Новатор» (в обох напрямках);

«Технологічний ліцей» (в обох напрямках);

«Аквапарк» (в обох напрямках).

2. Відсутні знаки заборони зупинки приватного транспорту від вул.Молодіжної до вул.Західно-Окружної.

Молодіжна

Відсутність додаткової зупинки навпроти поліклініки №4 (в напрямку руху з міста).

Інститутська

1. Відсутні заїзні кишені на зупинках:

«вул.Інститутська»;

«Хмельницький національний університет» (в обох напрямках).

2. Відсутні знаки заборони зупинки приватного транспорту від будинку №10 до будинку №20.

4.

Ракове

Пілотська

Відсутність облаштованих зупинок.

5.

Книжківці

Карбишева

1. Відсутність облаштованих зупинок.

2. Низька пропускна спроможність проїзної частини.

Раєвського

1. Відсутність облаштованих зупинок.

2. Низька пропускна спроможність проїзної частини.

Зеньковського

1. Відсутність облаштованих зупинок.

2. Низька пропускна спроможність проїзної частини.

3. Відсутність місця розвороту та відстою для громадського транспорту.

Холодноярців

1. Відсутність облаштованих зупинок.

2. Низька пропускна спроможність проїзної частини.

3. Відсутність місця розвороту та відстою для громадського транспорту.

6.

Ружична

Глушенкова

1. Відсутність належного асфальтобетонного покриття, тротуарів та низька пропускна спроможність проїзної частини.

2. Відсутність облаштованих зупинок.

3. Відсутність місця розвороту та відстою для великогабаритного транспорту.

Заболотного

Відсутність належного асфальтобетонного покриття, тротуарів та низька пропускна спроможність проїзної частини.

8-го березня

1. Відсутність належного асфальтобетонного покриття, тротуарів та низька пропускна спроможність проїзної частини.

2. Відсутність місця розвороту та відстою для громадського транспорту.

3. Відсутність місця для відпочинку водіїв.

Верейського

1. Відсутність належного асфальтобетонного покриття, тротуарів та низька пропускна спроможність проїзної частини.

2. Відсутність місця розвороту та відстою для громадського транспорту.

3. Відсутність місця для відпочинку водіїв.

4. Відсутність облаштованих зупинок.

Смотрицького

1. Низька пропускна спроможність проїзної частини.

2. Відсутність облаштованих зупинок.

Кам’янецька

Відсутність облаштованої зупинки                    «вул.Смотрицького» (в напрямку руху з міста).

7.

Лезнево

Кошарського

1. Відсутність належного асфальтобетонного покриття, тротуарів та низька пропускна спроможність проїзної частини.

2. Відсутність облаштованих зупинок.

Світанкова

1. Відсутність належного асфальтобетонного покриття, тротуарів та низька пропускна спроможність проїзної частини.

2. Відсутність місця розвороту та відстою для громадського транспорту.

3. Відсутність місця для відпочинку водіїв.

4. Відсутність облаштованих зупинок.

Джумаківка

Відсутність належного асфальтобетонного покриття, тротуарів та низька пропускна спроможність проїзної частини.

пров.Веселий

Низька пропускна спроможність проїзної частини.

Тиха

Низька пропускна спроможність проїзної частини.

Вінницьке шосе

1. На паралельній дорозі в районні двох кінцевих зупинок відсутнє належне асфальтобетонне покриття та тротуари.

2. Кінцева зупинка «Лезневе» не облаштована заїзною кишенею.

Трудова

1. Відсутність облаштованих зупинок від           вул.Прибузької до вул.Заводської.

2. Відсутність тротуарів.

8.

Дубове

Щедріна

1. Відсутність належного асфальтобетонного покриття, тротуарів та низька пропускна спроможність проїзної частини.

2. Відсутність місця розвороту та відстою для громадського транспорту.

3. Відсутність облаштованих зупинок.

Болбочана

1. Відсутність належного асфальтобетонного покриття.

2. Відсутність місця для відпочинку водіїв.

Красовського

Відсутність облаштованої зупинки від перехрестя з вул.Пілотська (в напрямку руху до центра міста).

Ранкова

1. Відсутність належного асфальтобетонного покриття, тротуарів та низька пропускна спроможність проїзної частини.

2. Обмежена оглядовість-видимість дороги в напрямку руху до вул.Купріна (в районі гаражного масиву).

9.

Гречани

1а садибна

1. Низька пропускна спроможність проїзної частини.

2. Відсутність місця розвороту та відстою для громадського транспорту.

3. Відсутність місця для відпочинку водіїв.

4. Відсутність облаштованих зупинок.

Курчатова

1. Низька пропускна спроможність проїзної частини на відрізку дороги від вул.Курчатова,60 до вул.Кооперативної.

2. Наявність 3-х залізничних переїздів від          вул.Кооперативної до вул.Курчатова,123.

 

Секретар міської ради М.Кривак

Заступник начальника управління транспорту та зв’язку С.Шепурев

 

Додаток №2 до Програми

Пропозиції по маршрутах міського пасажирського транспорту

з/п

Сполучення

Схема руху

1.

Мікрорайон Гречани - центр

Через вулиці: Північна, Курчатова, Проскурівського підпілля, Кам’янецька, Подільська, Соборна, Староміська, Кам’янецька, Проскурівського підпілля, Курчатова, Північна.

2.

Мікрорайон Ракове - центр

Через вулиці: Довженка, Гарнізонна, Майборського, Чорновола, Трудова, Шевченка, Свободи, Подільська, Кам’янецька, Прибузька, Свободи, Шевченка, Трудова, Чорновола, Майборського, Гарнізонна, Довженка.

3.

Мікрорайон Ружична - центр

Через вулиці: 8 Березня, Заболотного, Глушенкова, Кам’янецька, Прибузька, Свободи, Подільська, Кам’янецька, Глушенкова, Заболотного, 8 Березня.

4.

Мікрорайон Озерна - центр

Через вулиці: Панаса Мирного, С.Бандери, Кам’янецька, Героїв Майдану, Свободи, Подільська, Кам’янецька, С.Бандери, Панаса Мирного.

5.

Мікрорайон Озерна - залізничний вокзал

Через вулиці: Панаса Мирного, прс.Миру, Вінницька, Трудова, Шевченка, Старокостянтинівське шосе, прс.Миру, Панаса Мирного.

6.

Мікрорайон Озерна - залізничний вокзал

Через вулиці: Панаса Мирного, прс. Миру, Старокостянтинівське шосе, Шевченка, Трудова, Вінницьке шосе, прс. Миру, Панаса Мирного.

7.

Мікрорайон Лезневе - центр

Через вулиці: Вінницьке шосе, Вінницька,       прс.Миру, Бандери, Кам’янецька, Героїв Майдану, Свободи, Подільська, Кам’янецька, Бандери, прс.Миру, Вінницька, Вінницьке шосе

8.

Мікрорайон Книжківці - автостанція №2

Через вулиці: Зеньковського, Раєвського, Карбишева, Довженка, Гарнізонна, Майборського, Чорновола, Трудова, Шевченка (автостанція №2) та в зворотному напрямку.

9.

Вул.Волочиська - центр

Через вулиці: Волочиська, Західно-Окружна, Львівське шосе, Толстого, Кам’янецька, Героїв Майдану, Свободи, Подільська, Кам’янецька, Толстого, Львівське шосе, Західно-Окружна, Волочиська.

10.

Мікрорайон Дубове - центр

Через вулиці: Щедріна, Купріна, Козацька, Ю.Сицінського, І.Франка, Толстого, Кам’янецька, Прибузька, Свободи, Подільська, Кам’янецька, Толстого, І.Франка, Ю.Сицінського, Козацька, Купріна, Щедріна.

 

Секретар міської ради М.Кривак

Заступник начальника управління транспорту та зв’язку С.Шепурев

 

Додаток №3 до Програми

Паспорт Програми

розвитку та вдосконалення міського пасажирського транспорту міста Хмельницького на 2019-2023 роки

1.

Ініціатор розроблення Програми

Управління транспорту та зв’язку

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа, на підставі якого здійснено розробку Програми

Закони України:

1) від 05.04.2001 року №2344-ІІІ “Про автомобільний транспорт”;

2) від 29.06.2004 року №1914-IV “Про міський електричний транспорт”;

3) від 10.11.1994 року №232/94-ВР “Про транспорт”;

4) від 21.05.1997 року №280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні”

3.

Розробник Програми

Управління транспорту та зв’язку

4.

Співрозробники Програми

Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради

Управління архітектури та містобудування Хмельницької міської ради

Фінансове управління

Управління праці та соціального захисту населення

Департамент освіти та науки

Управління торгівлі

5.

Відповідальний виконавець Програми

Управління транспорту та зв’язку

6.

Учасники Програми

Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради

Управління архітектури та містобудування Хмельницької міської ради

Фінансове управління

Управління праці та соціального захисту населення

Департамент освіти та науки

Управління торгівлі

7.

Мета Програми

Модернізація системи надання послуг пасажирського транспорту шляхом підвищення якості та рівня безпеки перевезення пасажирів, забезпечення розвитку транспортної галузі та оновлення рухомого складу.

8.

Термін реалізації Програми

2019 - 2023 роки

9.

Головний розпорядник коштів

Управління транспорту та зв’язку

10.

Джерела фінансування

Кошти передбачені в бюджеті Хмельницької міської територіальної громади.

Інші джерела, не заборонені законодавством.

11.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, тис.грн.

622 113

 

Секретар міської ради М.Кривак

Заступник начальника управління транспорту та зв’язку С.Шепурев

 

(Внесені зміни та доповнено розділ ІІІ додатку відповідно до

рішення 7-ї сесії міської ради від 14.07.2021 №51

(Внесені зміни та доповнено розділ IV додатку відповідно до

рішення 7-ї сесії міської ради від 14.07.2021 №51

рішення 10-ї сесії міської ради від 15.12.2021 №69

рішення 13-ї сесії міської ради від 23.02.2022 №91

рішення 18-ї сесії міської ради від 09.09.2022 №20)

(Доповнено розділ IV додатку пунктом 13 відповідно до

рішення 18-ї сесії міської ради від 09.09.2022 №20)

(Внесено зміни в Примітку розділу IV додатку відповідно до

рішення 18-ї сесії міської ради від 09.09.2022 №20)

(Розділ IV додатку викладено в новій редакції відповідно до

рішення 31-ї сесії міської ради від 28.07.2023 №27)

Внесені зміни у розділ VІ додатку відповідно до

рішення 7-ї сесії міської ради від 14.07.2021 №51)

Внесено зміни в Додаток №3 до Програми відповідно до

рішення 7-ї сесії міської ради від 14.07.2021 №51

рішення 10-ї сесії міської ради від 15.12.2021 №69

рішення 13-ї сесії міської ради від 23.02.2022 №91

рішення 18-ї сесії міської ради від 09.09.2022 №20

рішення 25-ї сесії міської ради від 28.03.2023 №37)

(У тексті рішення та додатках до нього слова «управління житлово-комунального господарства» замінено словами «управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради» та слова «департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів» замінено словами «управління архітектури та містобудування Хмельницької міської ради відповідно до рішення 10-ї сесії міської ради від 15.12.2021 №69)

 

File link
Розмір: 261 КБ
Формат: doc

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!