Рішення міської ради

Про затвердження Програми утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської територіальної громади на 2017-2021 роки

 

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення позачергової десятої сесії

№6 від 29.12.2016 р.

 

Внесені зміни:

рішенням 18-ї сесії міської ради від 25.10.2017 №9

рішенням 25-ї сесії міської ради від 10.10.2018 №45

рішенням 27-ї сесії міської ради від 14.12.2018 №35

рішенням 35-ї сесії міської ради від 11.12.2019 №47

рішенням 2-ї сесії міської ради від 23.12.2020 №60

рішенням 5-ї сесії міської ради від 21.04.2021 №10

 

Про затвердження Програми утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської територіальної громади на 2017-2021 роки

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету Хмельницької міської ради, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про житлово-комунальні послуги», Закон України «Про теплопостачання», Закон України «Про питну воду та питне водопостачання», Закон України «Про благоустрій населених пунктів», Наказ Державного комітету з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003р. №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської територіальної громади на 2017-2021 роки (додається).

2. Відповідальність за виконанням рішення покласти на заступника міського голови А.Нестерука та управління житлов-комунального господарства.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста.

 

Міський голова О.Симчишин

 

Додаток

до рішення сесії міської ради

від 29.12.2016р. №6

 

Програма утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської територіальної громади на 2017-2021 роки

 

1. Паспорт програми

1.

Назва програми

Програма утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської територіальної громади

2.

Ініціатор розроблення програми

Департамент інфраструктури міста Хмельницької міської ради

3.

Дата, номер  і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 12.05.2016р. №315 “Про підведення підсумків фінансово-господарської діяльності підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади м.Хмельницького”

4.

Розробник програми

Департамент інфраструктури міста Хмельницької міської ради

5.

Співрозробники програми

Комунальні підприємства міста, громадські організації

6.

Відповідальний виконавець програми

Департамент інфраструктури міста Хмельницької міської ради, управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради, управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради

7.

Організації-співвиконавці програми

Департамент інфраструктури міста Хмельницької міської ради, управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради, управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, комунальні підприємства

8.

Мета програми

Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства, задоволення потреб населення у наданні житлово-комунальних послуг належної якості, що відповідає сучасним вимогам державних стандартів гармонізованих зі стандартами Євросоюзу, забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства

9.

Термін реалізації програми

2017-2021 роки

10.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,

всього

3 088,8 млн. грн.

11.

Очікувані результати виконання

Виконання програми дасть можливість:

- забезпечити реалізацію державної політики регіонального розвитку у сфері житлово-комунального господарства;

- забезпечити стале функціонування житлово-комунального господарства в ринкових умовах господарювання;

- забезпечити надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості, відповідно до вимог національних стандартів, гармонізованих з міжнародними або регіональними;

- зробити доступними послуги з тепло- і водопостачання для населення та підприємств за умови їх своєчасної оплати;

- зробити доступними послуги з тепло- і водопостачання для населення та підприємств за умови їх своєчасної оплати;

- створити сприятливі умови для накопичення інвестиційних ресурсів з метою технічного переоснащення підприємств ЖКГ та розвитку інфраструктури.

12.

Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням)

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради, управління економіки, фінансове управління

 

2. Аналіз стану, проблеми та обґрунтування необхідності  їх розв’язання програмним методом

Впродовж останніх десятиліть проблеми пов’язані з функціонуванням житлово-комунального господарства, перебувають у фокусі пильної політичної уваги, проте серйозних позитивних зрушень у цій сфері досі не відбулось.

Ситуація в житлово-комунальному господарстві продовжує залишатися у стані, який потребує позитивних змін у становленні ринкових засад господарювання, розвитку конкуренції та залучення інвестицій у підприємства житлово-комунального господарства.

Незначні спроби реформування підприємств житлово-комунального господарства не призвели до покращення технічного стану основних фондів підприємств житлово-комунального господарства. Недосконала тарифна політика зумовила хронічну і постійно зростаючу збитковість підприємств житлово-комунального господарства.

Нестача власних і бюджетних фінансових ресурсів, відсутність дієвого механізму залучення позабюджетних коштів не сприяють вирішенню завдань технічного переоснащення житлово-комунальних підприємств та розвитку комунальної інфраструктури. Недостатньо налагоджена ефективна співпраця з приватними інвесторами, міжнародними фінансовими установами та донорськими організаціями, не створений сприятливий інвестиційний клімат.

Житлово-комунальне господарство – це одна з найважливіших галузей господарського комплексу міста, що забезпечує його життєдіяльність.

На даний час у житлово-комунальній галузі існує ряд проблем, які потребують вирішення:

 • застарілий житловий фонд (частина якого побудована ще до 1917 року) потребує оновлення від фундаменту до покрівлі;
 • зовнішні та внутрішньобудинкові інженерні мережі зношені на 60 -80% і потребують повної заміни та оновлення;
 • біля 31% ліфтів знаходяться в незадовільному стані та потребують модернізації і оновлення, в зв’язку з завершенням нормативного терміну експлуатації (25 років);
 • зношеність об’єктів благоустрою, в тому числі вулично-дорожньої мережі;
 • несуча здатність основ доріг міста не адаптована під багаторазові збільшення навантажень, недостатня кількість автостоянок та місць для паркування;
 • недостатня кількість велосипедних доріжок та підземних пішохідних переходів в місті на найбільш навантажених вулицях та перехрестях;
 • відсутність технічної документації на складні споруди (мости, гідроспоруди, великі пам’ятники, заглиблені споруди, тощо);
 • недостатня розгалуженість та низька пропускна здатність мережі закритої зливової каналізації у складі інженерного захисту територій та відсутність локальних очисних споруд;
 • щільна приватна забудова в місті, у тому числі в межах захисних смуг відкритих природних  та штучних водойм, малих річок та струмків; відсутність доступу для очищення прибережних смуг через незаконну забудову та самозахват територій мешканцями приватного сектору;
 • штучні водойми та гідроспоруди на них на території міста у незначній  більшості не перебувають у комунальній власності територіальної громади;
 • висока вартість впровадження новітніх енергозберігаючих технологій з використанням альтернативних джерел енергопостачання;
 • недостатня кількість  кваліфікованих кадрів в сфері житлово-комунального господарства та благоустрою;
 • відсутність спеціалізованого підрозділу для виконання комплексу робіт з експлуатації мостового господарства та споруд інженерного захисту територій;
 • недостатня потужність комунальних підприємств по виконанню робіт: з капітального ремонту вулично-дорожньої мережі і з капітального ремонту об’єктів благоустрою та зелених насаджень з капітального, поточного ремонту та утримання мереж дощової каналізації;
 • недостатня кількість робітників робочих професій в комунальних підприємствах міста з причин низької заробітної плати та не престижністю професій;
 • відсутність земельних ділянок під розширення кладовищ та будівництва комплексу переробки твердих побутових відходів;
 • пасивне ставлення мешканців до утримання приміщень загального користування будинків і прибудинкових територій;
 • повільний процес створення ОСББ;
 • недосконалість законодавства.

 

Основні шляхи вирішення проблемних питань:

 • сприяння розвитку ринку управляючих компаній та надавачів послуг, здійснення підготовки  професійних кадрів  інституту управителів будинків;
 • впровадження заходів з енергозбереження в житлових будинках;
 • залучення до надання житлово-комунальних послуг суб’єктів підприємницької діяльності;
 • сприяння встановленню приладів обліку теплової енергії, води та газу;
 • державна підтримка забезпечення сталого функціонування і динамічного розвитку сфери житлово-комунального господарства;
 • удосконалення системи управління житлово-комунальним господарством;
 • стимулювання інвестиційних процесів у галузі житлово-комунального господарства;
 • ефективне використання грошових, людських та матеріальних ресурсів виробниками/виконавцями та споживачами житлово-комунальних послуг;
 • пріоритетність інноваційного розвитку систем життєзабезпечення міста;
 • прозорість прийняття рішень стосовно тарифної політики, організація громадських обговорень та слухань з проблемних питань житлово-комунального господарства;
 • відповідальність органів місцевого самоврядування за ефективне використання майна комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького та за діяльність підприємств житлово-комунального господарства стосовно виконання вимог нормативно-правових актів, які діють у житлово-комунальній сфері;
 • створення однакових умов для всіх суб’єктів підприємницької діяльності у сфері житлово-комунального господарства;
 • технічне переоснащення галузі на основі широкого застосування вітчизняних і зарубіжних науково-технічних досягнень, зокрема в енерго-, та ресурсозбереженні, впровадження екологічно чистих технологій.

 

3. Мета Програми

Метою міської Програми є здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства, задоволення потреб населення у наданні житлово-комунальних послуг належної якості, що відповідає вимогам державних стандартів, гармонізованих зі стандартами Євросоюзу, забезпечення реалізації державної політики визначеної у сфері  житлово-комунального господарства .

Реалізація Програми передбачає досягнення таких цілей:

 • підвищення якості житлово-комунальних послуг;
 • удосконалення системи управління  житлово-комунальним господарством, розвиток конкуренції та сучасних форм самоорганізації населення  у даній сфері;
 • активізація діяльності діючих ОСББ, сприяння створенню нових;
 • створення конкурентного середовища на ринку комунальних послуг;
 • створення сприятливих умов для беззбиткової  діяльності підприємств житлово-комунального господарства, накопичення інвестиційних ресурсів для технічного переоснащення та розвитку житлово-комунальної інфраструктури;
 • зменшення  технологічних витрат та втрат ресурсів, впровадження прогресивних технологій;
 • покращення технічного стану доріг міста та мостових споруд;
 • покращення якості зовнішнього освітлення міста;
 • розвиток мережі зливової каналізації;
 • виведення з експлуатації застарілого ветхого житлового фонду.

 

4. Механізми реалізації Програми

Провідними шляхами реалізації заходів програми є:

 • нормативно-правове забезпечення;
 • фінансове забезпечення;
 • науково-технічне забезпечення;
 • інформаційне забезпечення та моніторинг виконання Програми.

Контроль за виконанням Програми здійснює Хмельницька міська рада та її виконавчий комітет, управління житлово-комунального господарства, інші управління за їх функціональним призначенням.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому бюджетним законодавством України.

 

5. Строки та етапи виконання Програми

Програма розрахована на 2017-2020 роки включно.

 

Секретар міської ради  М.Кривак

Начальник управління житлово-комунального господарства  В.Чапайда

 

Програма утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської територіальної громади на 2017-2021 роки

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської територіальної громади на 2017-2021 роки (далі - Програма) розроблена з метою реалізації на території міста державної політики, власних повноважень  виконавчих органів міської ради в сфері розвитку, реформування та утримання житлово-комунального господарства, створення умов щодо утримання, відновлення і захисту сприятливого для життєдіяльності населення середовища та забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами.

Програма враховує головні завдання, які визначені в Концепції стратегічного плану розвитку на період до 2020 року та в інших законодавчих і нормативних актах з питань житлово-комунального господарства та визначає основні цілі і заходи реформування,  розвитку та утримання житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської територіальної громади на 2017-2021 роки.

Основні виконавці програми:

 • управління житлово-комунального господарства;
 • комунальні підприємства;
 • житлово-експлуатаційні контори.

 

ІІ. АНАЛІЗ СТАНУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО  ГОСПОДАРСТВА МІСТА

Житлово-комунальне господарство – це одна з найважливіших галузей господарського комплексу міста, що забезпечує його життєдіяльність.

Сьогодні житлово-комунальне господарство міста переживає значні труднощі. Технічний стан житлово-комунального господарства з кожним роком погіршується, основні фонди та обладнання потребують оновлення.

 

2.1. Комунальне господарство та благоустрій міста

Благоустрій міста це комплекс заходів для створення сприятливих умов життєдіяльності мешканців міста, що здійснюються з метою раціонального використання території міста, належного утримання, відновлення та охорони об’єктів благоустрою.

Місто  Хмельницький займає площу 9305 га. Згідно даних Харківського «Науково-виробничого об’єднання «ЕССА» у 2012 році проведені обрахування площі, які зведені в порівняльну таблицю:

 

Найменування

Одиниця виміру

2012

2037

Зелені насадження:

 • площа зелених насаджень загального користування (в т.ч. прибудинкові території)
 • площа доріжок і майданчиків із твердим покриттям
 • прибирання територій, занятих зеленими насадженнями та площами

 

га

га

га

 

250,51

9,96

112,1

 

336,0

20,6

179,2

Загальна протяжність та площа проїзної частини вулиць, доріг, проїздів і тротуарів:

 • магістральних вулиць і доріг районного значення
 •  
 • вулиць і доріг місцевого значення

км / тис.м2

 

км / тис.м2

км / тис.м2

428 / 3528

 

80,3 / 662,3

347 / 2864

428 / 3528

 

80,3 / 662,3

347 / 2864

Сумарна площа очисних споруд каналізації

тис.м3

105

105

Забезпеченість житлового фонду каналізацією

%

86

88

 

За оптимістичним варіантом прогнозу населення м.Хмельницького буде стабільно збільшуватися, щорічний загальний приріст становитиме 2,3 тис. осіб до 2020 року.

Кількість мешканців Хмельницького зросте на 20,1 % і складе на початок 2031 року 305,7 тис.осіб. Це відбуватиметься головним чином за рахунок значно міграційного приросту населення, частково – внаслідок збільшення кількості народжених, яке в свою чергу теж обумовлюватиметься прибуттям мігрантів.

На теперішній час загальна кількість вулиць, проспектів, бульварів, провулків, майданів  та площ міста - 556, їх протяжність - 428 км, площа - 3,8 млн.м2.

 

Характеристика вулично-дорожньої мережі

(за даними Харківського НВО «ЕССА» 2012 року)

 

Найменування

Одиниця виміру

Показник

Площа механізованого прибирання міських територій в тому числі:

- вулиці

- дороги

- площі

- тротуари

тис.м2

тис.м2

тис.м2

тис.м2

тис.м2

3728,9

1764

1330

585,1

49,8

Витрати технологічних матеріалів для оброблення покриттів у зимовий період

тис.м2

8,9

Витрати технічної води для поливання, миття територій

тис.м2

1,87

Нормативна чисельність обслуговуючого персоналу, в т.ч. за типами робіт з санітарного очищення та прибирання

чол.

429

 

В постійному утриманні перебуває 201 вулиця довжиною 177 км., які мають асфальтобетонне покриття, 290 вулиць мають щебеневе покриття, а 54 вулиці мають змішане асфальто-щебеневе покриття.

 Збільшенню кількості вулиць для постійного механізованого прибирання перешкоджає відсутність поліпшеного покриття вулично-шляхової мережі на частині другорядних вулиць міста (особливо в мікрорайонах приватної забудови), зношеність та/або відсутність тротуарів і бортового каменю майже на третині вулиць міста. Вулично-шляхова мережа не повністю пристосована для пересування маломобільних груп населення.

Ручне прибирання вулиць здійснюється 60 прибиральниками – постійно на 68 центральних вулицях та періодично на 42 вулицях. Недостатня чисельність прибиральників складає: 429 по нормі – 60 фактично = 369 осіб.

В місті експлуатується 21 автомобільних та пішохідних мостів та містків, перелік яких наведено в таблиці.

 

п/п

Місце розташування

Довжина,

м

Габарит, м

1

міст по вул.С.Бандери (Рибалка) через р.Південний Буг

70,1

Г-15,45+(2х3,1)

2

міст по вул.Свободи через р.Південний Буг

70

Г-15+(2х3)

3

міст по вул.Старокостянтинівське шосе через р.Південний Буг

75,9

Г-9,6+(2х2,2)

4

міст по вул.Трудовій через р.Південний Буг

76,4

Г-14+(2х1,5)

5

міст по вул.Вінницькій через притоку р.Південний Буг

12

Г-15,4+(2х1,5)

6

міст по вул.Західно-Окружній через р.Південний Буг

64,7

Г-22+(1х1,9)

7

міст по вул.Проскурівського підпілля через р.Плоска

22,8

Г-12,0+(2х1,5)

8

міст по вул.Чорновола через р.Кудрянка

11,36

Г-16,8+(2х1,5)

9

міст по вул.Пілотській через р.Кудрянка

11,36

Г-16+(2х1,3)

10

міст по вул.Кам'янецькій через р.Кудрянка

18

Г-19,5+(2х1,50)

11

міст по вул.Городній через водовідвідну канаву

9

Г- 6,35 (в т.ч. проїзд - 4,5; тротуар - 1)

12

пішохідний міст по вул.Староміська через р.Плоска

23,5

4,5

13

пішохідний міст по вул.Парковій через р.Плоска

21,6

13

14

шляхопровід (через вул.Толстого) по вул.Кам'янецькій

92

Г-15+(2х1,5)

15

шляхопровід по вул.Кам'янецькій

45,58

Г-12,1+(2х2,25)

16

шляхопровід по вул.Трудовій

98,9

Г-12+(2х2,42)

17

шляхопровід (ст.Гречани) по вул.Західно-Окружній

200,25

Г-14+(2х2,15)

18

шляхопровід (в районі вул.Геологів) по вул.Західно-Окружній

45

Г-10,35+(2х1,35)

19

шляхопровід (через вул.Вокзальну) по вул.Західно-Окружній

58

Г-20+(2х1,5)

20

шляхопровід (через вул.Курчатова) по вул.Західно-Окружній

48,1

Г-19,5+(2х2,5)

21

шляхопровід по вул.Грушевського

52

Г-20,0+ (2х3,0)

 

Міст по вул. Старокостянтинівське шосе через р.Південний Буг, міст по вул. Пілотській через р.Кудрянка, шляхопровід по вул.Трудовій потребують ремонту. Шляхопровід по вул.Кам’янецькій потребує реконструкції з розширенням. Крім того, в місті назріла гостра потреба в реконструкції та відкритті переїздів через залізничні колії, які проходять через центр міста, а також будівництво нового шляхопроводу з продовженням вул. Свободи.

Мережа зливової каналізації охоплює частину міських вулиць загальною протяжністю 45 км, водоприймальних колодязів – 1518 шт, одну насосну станцію, яка в період сильних дощів відкачує воду з вул.Чорновола. Недостатня  розгалуженість та низька пропускна здатність існуючої мережі, відсутність поліпшеного покриття вулиць та території міста під час затяжних та наднормових опадів. Існуюча мережа потребує суттєвого покращення пропускної здатності та повного охоплення території міста. В найближчій перспективі необхідно передбачити будівництво мереж зливової каналізації в масивах нової висотної забудови (Озерна, Виставка, Південно-Західний мікрорайон), будівництво очисних споруд на випусках перед річкою. Потребує розробки та впровадження мережа дренажних водовідводів по окремих масивах. Для обслуговування існуючих, ремонту та будівництва нових мереж зливової та дренажної каналізації необхідно значно розширити та технічно обладнати виробничу дільницю при комунальному підприємстві по будівництву, ремонту та експлуатації доріг виконавчого комітету Хмельницької міської ради або виділити її в окремий комунальний підрозділ.

Загальна довжина мереж зовнішнього освітлення міста складає 480,6 км, та 12000 світлоточок. Для зменшення експлуатаційних  витрат, ефективного реагування на аварійні ситуації та сталого функціонування освітлення міста необхідно впровадити сучасну систему диспетчеризації роботи мереж зовнішнього освітлення міста.

З метою економії споживання електроенергії міста, покращення освітленості площ, вулиць, тротуарів та доріжок, зменшення витрат на утримання, експлуатацію та ремонт обладнання зовнішнього освітлення, покращення рівня комфортності міського середовища та естетичності сприймання зовнішнього вигляду міста, зменшення обсягів шкідливих викидів ртуті у відпрацьованих лампах, потрібно передбачити заміну світильників з лампами ДРЛ, ДНАТ, розжарення на світильники LED (світлодіодні).

 

Пропозиції щодо розвитку мереж зовнішнього освітлення

п/п

Пропозиції

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1.

Заміна світильників на LED шт / тис.грн

0 / 0

230 / 345,0

600 / 960,0

700 / 1190,0

800 / 1440,0

900 / 1710,0

2.

Перехід на телеавтоматику із заміною шаф живлення    шт / тис.грн

36 / 1120,0

43 / 1100,0

15 / 1200,0

20 / 1250,0

25 / 1300,0

30 / 1350,0

 

Загальна площа зелених насаджень міста становить 3698,8 га, у тому числі 250,5 га загального користування. Значна частина зелених насаджень міста досягла вікової межі, вони потребують  постійного оновлення, належного утримання, своєчасного виконання капітального ремонту та реконструкції. Значною проблемою є наявність та поширення карантинних рослин на території міста. Протягом останніх років проведена значна робота по капітальному ремонту та реконструкції зелених зон міста з застосуванням сучасних дизайнерських рішень, однак необхідно збільшувати площі зелених насаджень в місцях загального користування шляхом створення нових парків та скверів.

Згідно розрахунків, проведених державним підприємством «Діпромісто», відповідно до норм забезпечення зелених насаджень на 1 жителя місту Хмельницькому не вистачає (дефіцит) зелених насаджень складає (336 – 250,5) 85,5 га. На більш віддалену перспективу для подальшого розвитку рекреаційної зони міста, пропонується 6 ділянок загальною площею 262.7 га, а в цілому по місту на перспективу має складати – 800,3 га. Найбільший парк міста – парк культури і відпочинку ім.М.Чекмана займає площу 55,27 га, розташований між берегами р.Південний Буг та р.Плоскої, перші впорядкування та висадка дерев розпочались з 1949 року. Загалом територія парку, атракціони, зелені насадження та доріжки потребують реставрації та реконструкції. Наразі продовжуються роботи з ремонту фонтану та деяких доріжок. Потребує негайного вирішення виділення місця під влаштування автостоянки для відвідувачів парку.

Територію міста перетинає річка Південний Буг, в яку впадають 2 малих річки та декілька безіменних струмків загальною протяжністю біля 70 км. В межах міста розташовано  9 відкритих штучних та природних водойм. В останні роки проводиться очистка русел, прибережних смуг малих річок та струмків в межах міста, їх берегоукріплення. Проблемним залишається питання відновлення  водоскидів  на гідроспорудах штучних водойм. Крім того, необхідне проведення робіт по  створенню локальних очисних споруд зливової каналізації.

Окрім парку культури і відпочинку ім.М.Чекмана, в постійному утриманні знаходяться ще 13 парків та скверів загальною площею 55,72 га, розташованих в різних мікрорайонах міста. Дослідження науковців ДП «Діпромісто» всіх парків та скверів міста вказують на необхідність  проведення:

 • ремонту та реконструкції покриття доріжок, малих архітектурних форм, живоплотів;
 • відновлення структури скверів;
 • створення об’ємних художньо-декоративних композицій;
 • встановлення та ремонт освітлення;
 • збільшення площ квітників та різноманітного асортименту;
 • будівництво нових сучасних атракціонів.

За останні роки на території міста розпочата реконструкція фонтанів. При створенні нових зон масового відпочинку мешканців міста, передбачається збільшення їх кількості. Крім того, необхідно провести роботи з реставрації фонтану на Майдані Незалежності.

Під постійним доглядом на утриманні комунальних підприємств знаходяться 25 пам’ятників та пам’ятних знаків культурної спадщини та визначних подій. Значна частина пам’яток потребує реставрації та оновлення.

На території міста налічується 14 кладовищ загальною площею 140,8 га, з яких 6 є закритими для поховань. Діючі кладовища майже вичерпали свій ресурс. Вирішення питання достатньої кількості місць для поховання можливе за рахунок розширення території кладовища біля с.Шаровечка та будівництва нових. Крім того, перспективним є будівництво колумбарію. Назріла необхідність на кладовищі Ракове будівництва адмінбудівлі та свердловини.

Щоденний обсяг вивезених побутових відходів складає 2000 м3. Вивезення побутових відходів здійснюється на полігон біля твердих побутових відходів, для зберігання «зелених» відходів використовується окрема ділянка на полігоні. Оскільки міський полігон ТПВ майже вичерпав свої можливості щодо подальшої  експлуатації та прийому відходів, на даний час вирішуються невідкладні заходи щодо покращення роботи з санітарного очищення міста:

 • виділення нової ділянки під полігон та розроблення проекту полігону з урахуванням санітарних та екологічних вимог;
 • розроблення проекту будівництва сміттєпереробного заводу;
 • розроблення проекту рекультивації існуючого полігону;
 • вдосконалення організації роздільного збирання ТПВ із наступним використанням і утилізацією.

Для забезпечення належного рівня  надання послуг з вивезення побутових відходів необхідне щорічне оновлення контейнерів, будівництво нових контейнерних майданчиків та  ремонт під'їзних шляхів до існуючих.

На сьогоднішній день для виконання  робіт та послуг в галузі  комунального господарства та благоустрою міста задіяні 6 комунальних підприємств та підрядні організації.

 

2.2. Житлове господарство

На теперішній час у комунальній власності територіальної громади міста знаходиться 962 житлових будинків загальною площею 3,1 млн.м2, з яких 65,0 % будинків збудовані до 1980 року.

925 житлових будинків  обладнані  централізованим опаленням, 935 житлових будинки оснащені ліфтами  в загальній кількості 1104 од. На даний час понад 500 ліфтів (46% ) знаходиться в незадовільному стані та потребують модернізації і оновлення в зв’язку з завершенням нормативного терміну експлуатації (25 років).

Фізичне та моральне старіння конструкцій та внутрішньобудинкових мереж житлових будинків стало головною причиною зниження якості комунальних послуг, погіршення комфортності умов проживання мешканців міста.

Потребують модернізації і капітального ремонту 237 будинків перших масових серій забудов та 102 будинки, які  визнані в установленому порядку ветхими.

Сягнув критичної межі технічний стан внутрішньобудинкових мереж: 70% водопровідних та каналізаційних мереж та 65% мереж теплопостачання потребують термінової заміни.

Реформування та належне утримання житлового господарства є однією з найважливіших проблем, яка стоїть перед державою в цілому, а також перед органами місцевого самоврядування. Одним із шляхів її вирішення є консолідація власників житла, гуртування їх у об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.

У тому випадку, коли контроль за якістю робіт у будинку та відповідальність за своєчасне фінансування цих робіт перейде від органів влади до мешканців будинку, можна сподіватися на зміну ситуації.

На даний час у м.Хмельницькому створено 295 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду, який перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Хмельницького, здійснює 7 комунальних житлово-експлуатаційних контор, ТОВ «Житлово-експлуатаційне об’єднання», 1 державна організація БУ №2 КЕВ м.Хмельницький та 3 приватних підприємства.

 

2.3. Енергозабезпечення

Електропостачання міста Хмельницького забезпечується структурною одиницею ПАТ «Хмельницькобленерго» - Хмельницьким міським районом електричних мереж (РЕМ).

На балансі підприємства знаходяться:

 • 431 трансформаторна підстанція 10/0,4 кВт загальною потужністю 255,3 МтВт;
 • 30 розподільчих пунктів потужністю 17,4 МтВ;
 • 20 кабельних ліній 10,0 кВ протяжністю 109,0 км;
 • 342 кабельних ліній 0,4 кВ протяжністю 524 км;
 • 228 повітряних ліній 10 кВ протяжністю 488 км;
 • 1095 повітряних ліній 0,4 кВ протяжністю 288 км.

Газопостачання міста Хмельницького забезпечується ТОВ «Хмельницькгазбут». Пропускна спроможність мереж та обладнання дозволяє забезпечити місто газом в кількості – більше 1,5 млн.м3/добу. Споживання газу в місяць складає в середньому зимою 35-39 млн.м3 /місць, літом 5-6 млн.м3/місяць.

На обслуговування та експлуатації знаходяться газорозподільні пункти ГРП в кількості 244 шт. та ШГРП в кількості 463 шт., із них на балансі підприємства 207 шт. Загальна кількість газопроводів по місту сягає 1130,87 км, із них:

 • 388,66 км газопроводи середнього тиску;
 • 338,62 км газопроводи низького тиску;
 • 403,59 км газові вводи на будівлі.

Теплопостачання міста забезпечується міськими комунальним підприємством «Хмельницьктеплокомуненерго» та міським комунальним підприємством «Південно-Західні тепломережі», які територіально розділені, але охоплюють практично всіх споживачів на території міста. На балансі підприємств теплопостачання для опалення та забезпечення гарячою водою знаходиться комплекс інженерних споруд та обладнання, які складаються з:

 • котелень на газу – 78;
 • котелень на твердому паливі – 10;
 • центральних теплових пунктів (ЦТП) – 79;
 • індивідуальних теплових пунктів (ІТП) – 15;
 • когенераційні установки – 12.

Система теплопостачання до житлових будинків і нежитлових споживачів досить розгалужена, загальна протяжність якої складає 308,64 км теплових мереж в двохтрубному вимірі. Крім того, на утриманні та обслуговуванні теплопостачаючих підприємств знаходяться внутрішні мережі системи опалення та гарячого водопостачання в 646 будинках. Загальна кількість споживачів складає 2525 із них житлових будинків 934, нежитлові об’єкти 1591. Загальна опалювальна площа складає 4412 тис.м2 із них населення 3450 тис.м2.

Протягом останніх років міським бюджетом спрямовуються значні капіталовкладення на реконструкцію котелень та теплових мереж із застосуванням енергозберігаючого обладнання та попередньоізольованих труб, що дало можливість значно зменшити споживання електроносіїв та отримати економічний ефект.

Щорічно комунальними підприємствами з теплопостачання виконуються роботи з реконструкції, переоснащення та капітального ремонту обладнання та мереж, метою яких є зменшення втрат теплової енергії, зменшення витрат спожитої електроенергії за рахунок вироблення власної електроенергії когенераційними установками, заміна газового обладнання на твердопаливне.

Виконання всього комплексу перспективного плану передбачає:

 • реконструкцію існуючих котелень та їх технічне переоснащення із заміною газових котлів на котли з альтернативним паливом, заміна пальників та комплексу автоматики;
 • реконструкція ЦТП з облаштуванням їх в міні котельні;
 • встановлення когенераційних  установок;
 • будівництво нових ЦТП та встановлення нових ІТП;
 • переобладнання тепломереж із заміною  трубопроводів на попередньоізольовані.

Водопостачання міста забезпечує міське комунальне підприємство «Хмельницькводоканал». Основним джерелом водопостачання для міста являється підземне водосховище в районі с. Чернелівка, Красилівського району.

Для здійснення господарської діяльності по наданню послуг водопостачання та водовідведення підприємство експлуатує комплекс інженерних споруд:

 • 66 артезіанських свердловин;
 • 9 водопровідних насосних станцій;
 • 23 підвищувальних водопровідних насосних станцій, ПНС;
 • 604,1 км водопровідних мереж, з них 34 км І-ї черги Чернелівського водогону (старий) та 15,1 км ІІ-черги новозбудованого Чернелівського водогону.

Водовідведення та очищення основного обсягу побутових і виробничих стічних вод здійснюється комплексом інженерних споруд, в який входять:

 • 26 каналізаційних насосних станцій;
 • 361,1 км каналізаційних мереж;
 • очисні каналізаційні споруди, КОС-1 (м-р Ракове) потужністю 30 тис.м3/добу та КОС-2 (с.Давидківці) потужністю 75 тис.м3/добу;
 • 43 трансформаторні підстанції;
 • 150 км кабельних та повітряних ліній електропередач.

МКП «Хмельницькводоканал» надає послуги з водопостачання та водовідведення 99,5 тис. абонентів, з яких населенню 96,36 тис. абонентів, або 216,2 тис. мешканців. Крім того підприємство забезпечує централізованим водопостачанням 8 сіл Красилівського району, а саме: Чернелівка, Заслучне, Чепелівка, Моньки, Сорокодуби, Марківці, Котюржинці та Слобідка Чернелівська.

 

2.4. Проблемні питання житлово-комунального господарства та основні принципи їх вирішення

На даний час у житлово-комунальній галузі існує ряд проблем, які потребують вирішення:

 • застарілий житловий фонд (частина якого побудована ще до 1917 року) потребує оновлення від фундаменту до покрівлі;
 • зовнішні та внутрішньобудинкові інженерні мережі зношені на 60-80% і потребують повної заміни та оновлення;
 • біля 31% ліфтів знаходяться в незадовільному стані та потребують модернізації і оновлення, в зв’язку з завершенням нормативного терміну експлуатації (25років);
 • зношеність об’єктів благоустрою, в тому числі вулично-дорожньої мережі;
 • несуча здатність основ доріг міста не адаптована під багаторазові збільшення навантажень, недостатня кількість автостоянок та місць для паркування;
 • недостатня кількість велосипедних доріжок та підземних пішохідних переходів в місті на найбільш навантажених вулицях та перехрестях;
 • відсутність технічної документації на складні споруди (мости, гідроспоруди, великі пам’ятники, заглиблені споруди, тощо);
 • недостатня розгалуженість та низька пропускна здатність мережі закритої зливової каналізації у складі інженерного захисту територій та відсутність локальних очисних споруд;
 • щільна приватна забудова в місті, у тому числі в межах захисних смуг відкритих природних та штучних водойм, малих річок та струмків; відсутність доступу для очищення прибережних смуг через незаконну забудову та самозахват територій мешканцями приватного сектору;
 • штучні водойми та гідроспоруди на них на території міста у незначній більшості не перебувають у комунальній власності територіальної громади;
 • висока вартість впровадження новітніх енергозберігаючих технологій з використанням альтернативних джерел енергопостачання;
 • недостатня кількість кваліфікованих кадрів в сфері житлово-комунального господарства та благоустрою;
 • відсутність спеціалізованого підрозділу для виконання комплексу робіт з експлуатації мостового господарства та споруд інженерного захисту територій;
 • недостатня потужність комунальних підприємств по виконанню робіт: з капітального ремонту вулично-дорожньої мережі і з капітального ремонту об’єктів благоустрою та зелених насаджень з капітального, поточного ремонту та утримання мереж дощової каналізації;
 • недостатня кількість робітників робочих професій в комунальних підприємствах міста з причин низької заробітної плати та не престижністю професій;
 • відсутність земельних ділянок під розширення кладовищ та будівництва комплексу переробки твердих побутових відходів;
 • пасивне ставлення мешканців до утримання приміщень загального користування будинків і прибудинкових територій;
 • повільний процес створення ОСББ;
 • недосконалість законодавства.

 

Основні шляхи вирішення проблемних питань:

 • сприяння розвитку ринку управляючих компаній та надавачів послуг, здійснення підготовки професійних кадрів  інституту управителів будинків;
 • впровадження заходів з енергозбереження в житлових будинках;
 • залучення до надання житлово-комунальних послуг суб’єктів підприємницької діяльності;
 • сприяння встановленню приладів обліку теплової енергії, води та газу;
 • державна підтримка забезпечення сталого функціонування і динамічного розвитку сфери житлово-комунального господарства;
 • удосконалення системи управління житлово-комунальним господарством;
 • стимулювання інвестиційних процесів у галузі житлово-комунального господарства;
 • ефективне використання грошових, людських та матеріальних ресурсів виробниками/виконавцями та споживачами житлово-комунальних послуг;
 • пріоритетність інноваційного розвитку систем життєзабезпечення міста;
 • прозорість прийняття рішень стосовно тарифної політики, організація громадських обговорень та слухань з проблемних питань житлово-комунального господарства;
 • відповідальність органів місцевого самоврядування за ефективне використання майна комунальної власності територіальної громади м.Хмельницького та за діяльність підприємств житлово-комунального господарства стосовно виконання вимог нормативно-правових актів, які діють у житлово-комунальній сфері;
 • створення однакових умов для всіх суб’єктів підприємницької діяльності у сфері житлово-комунального господарства;
 • технічне переоснащення галузі на основі широкого застосування вітчизняних і зарубіжних науково-технічних досягнень, зокрема в енерго-, та ресурсозбереженні, впровадження екологічно чистих технологій.

 

ІІІ. МЕТА ТА ЦІЛІ ПРОГРАМИ

Метою міської Програми є здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства, задоволення потреб населення у наданні житлово-комунальних послуг належної якості, що відповідає вимогам державних стандартів, гармонізованих зі стандартами Євросоюзу, забезпечення реалізації державної політики визначеної у сфері житлово-комунального господарства .

Реалізація Програми передбачає досягнення таких цілей:

 • підвищення якості житлово-комунальних послуг;
 • удосконалення системи управління  житлово-комунальним господарством, розвиток конкуренції та сучасних форм самоорганізації населення  у даній сфері;
 • активізація діяльності діючих ОСББ, сприяння створенню нових;
 • створення конкурентного середовища на ринку комунальних послуг;
 • створення сприятливих умов для беззбиткової  діяльності підприємств житлово-комунального господарства, накопичення інвестиційних ресурсів для технічного переоснащення та розвитку житлово-комунальної інфраструктури;
 • зменшення технологічних витрат та втрат ресурсів, впровадження прогресивних технологій;
 • покращення технічного стану доріг міста та мостових споруд;
 • покращення якості зовнішнього освітлення міста;
 • розвиток мережі зливової каналізації;
 • виведення з експлуатації застарілого ветхого житлового фонду.

 

ІV. МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

 

4.1. Нормативно-правове забезпечення

Розроблення Програми здійснювалось в межах Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України», «Про житлово-комунальні послуги», «Про благоустрій населених пунктів», «Про пожежну безпеку», «Про поховання та похоронну справу», «Про автомобільні дороги», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про охорону атмосферного повітря», «Про рекламу», «Про питну воду та питне водопостачання», «Про теплопостачання», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про приватизацію державного житлового фонду», Наказу Державного комітету з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003р. №154 «Про затвердження  Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів», Правил благоустрою території міста Хмельницького та інших нормативно-правових актів України.

 

4.2. Фінансове забезпечення

Джерелами фінансування заходів Програми є:

 • кошти міського бюджету м.Хмельницького;
 • кошти державного бюджету України;
 • кошти обласного бюджету;
 • кошти підприємств житлово-комунального господарства міста відповідно до програм їх розвитку;
 • гранти, кредити банків, благодійні внески;
 • кошти фізичних і юридичних осіб;
 • інші джерела.

 

4.3. Науково-технічне забезпечення

 • проведення обстежень об'єктів житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів, захисту територій від шкідливої дії вод;
 • розроблення та впровадження новітніх технологій і обладнання, спрямованих на технічне переоснащення підприємств житлово-комунального господарства та скорочення  питомих витрат енергетичних і матеріальних ресурсів;
 • впровадження нових зразків комунальної техніки  та обладнання для потреб житлово-комунального господарства;
 • внесення змін до будівельних норм і правил для більш активного використання науково-технічних досягнень та на їх базі оновлення основних фондів підприємств житлово-комунального господарства.

 

4.4. Інформаційне забезпечення та моніторинг виконання Програми

Джерелами інформаційного забезпечення, необхідними для збору та формування електронних баз даних, проведення аналізу реалізації Програми, може бути статистична звітність, оперативна інформація підприємств житлово-комунального господарства, результати спеціальних досліджень та інші.

 

4.5. Контроль за виконанням Програми

 • контроль за виконання даної Програми здійснює міська рада та її виконавчий комітет;
 • громадський контроль за ходом реалізації Програми здійснюється (за їх бажанням) представниками громадських організацій, у статуті яких передбачено діяльність у сфері житлово-комунального господарства;
 • контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому бюджетним законодавством України.

 

V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 • забезпечення надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості, відповідно до вимог національних стандартів, гармонізованих з міжнародними або регіональними;
 • раціональне використання площ загального користування житлових будинків, нежитлових приміщень будинків;
 • можливість створення управлінської структури для вирішення проблеми утримання будинків;
 • покращення технічного стану будинків та умов проживання у них;
 • цільове та раціональне використання коштів мешканців на утримання житлових будинків.
 • контроль за якістю ремонтних робіт у будинках;
 • забезпечення умов безпечного проживання населення міста;
 • забезпечення сталої та ефективної роботи підприємств галузі житлово-комунального господарства;
 • покращення якості послуг з водопостачання та водовідведення;
 • покращення екологічної ситуації в місті;
 • покращення якості послуг з теплопостачання та гарячого водопостачання;
 • економія енергоресурсів шляхом впровадженню енергозберігаючих заходів;
 • підвищення надійності та якості енергозабезпечення міста.
 • скорочення заборгованості населення за житлово-комунальні послуги;
 • обладнання багатоквартирних житлових будинків приладами обліку тепла, холодної та гарячої води;
 • забезпечення безаварійного руху громадського, спеціального, приватного автотранспорту та безпеки руху пішоходів;
 • збереження покриття вулично-шляхової мережі міста після проведеного капітального ремонту або реконструкції. Покращення технічного стану автомобільних доріг, збільшення їх пропускної здатності, поліпшення екологічного стану у мікрорайонах міста;
 • підвищення безпеки руху пішоходів та транспорту, забезпечення доступу до мікрорайонів спеціального транспорту, сприяння пасажирським перевезенням, забезпечення пересування маломобільних груп населення;
 • забезпечення належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об'єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення;
 • продовження термінів експлуатації складних споруд (мости, гідроспоруди, великі пам’ятники, заглиблені споруди, тощо);
 • покращення містобудівних характеристик мікрорайонів міста;
 • забезпечення повного освітлення території міста з застосуванням  енергозберігаючих світильників;
 • створення відповідних умов для відпочинку дітей, підлітків та дорослого населення, їх фізичного розвитку (будівництво, реконструкція та ремонт дитячих та спортивних майданчиків і скверів);
 • відновлення та створення нових зон культурного масового відпочинку мешканців міста, створення безпечних та комфортних умов активного відпочинку мешканців міста біля водойм;
 • усунення локальних підтоплень територій забрудненими зливовими водами, зупинення заболочування територій;
 • збереження об'єктів загального користування, природних ландшафтів, інших природних комплексів і об'єктів;
 • поліпшення екологічного і санітарного стану та естетичного вигляду міста;
 • вирішення питання утилізації твердих побутових відходів за рахунок зменшення навантаження на полігон побутових відходів, отримання вторинних ресурсів;
 • створення належних умов по утриманню та регулюванню чисельності безпритульних тварин.

 

Секретар міської ради  М.Кривак

Начальник управління житлово-комунального господарства В.Чапайда

 

Додаток до Програми

в редакції рішення 2-ї сесії міської ради

від 23.12.2020 №60

 

Ресурсне забезпечення заходів

Програми утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської територіальної громади на 2017-2021 роки

Перелік заходів на виконання Програми в розрізі кодів програмної класифікації

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

Разом на 2017-2021 роки, млн. грн

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

5,8

6,7

7,7

0,0

1,5

21,7

Ремонт об’єктів житлового господарства, в тому числі:

46,0

54,4

62,5

61,9

73,0

297,8

- ремонт житлового фонду усіх форм власності

13,5

15,6

17,9

20,6

30,0

97,6

- ремонт прибудинкових територій (відновлення асфальтових тротуарів та вимощень навколо будівель, дворових територій)

30,3

34,8

40,0

37,0

37,0

179,1

- ремонт спортивних і дитячих майданчиків

2,2

4,0

4,6

4,3

6,0

21,1

Заходи з енергозбереження, в тому числі:

8,4

10,6

12,3

27,8

39,5

98,6

- часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на заходи з підвищення енергоефективності

0,1

1,0

1,2

1,4

1,0

4,7

- роботи з енергоефективності, енергозбереження та модернізації багатоквартирних житлових будинків

7,4

8,6

9,9

8,4

20,0

54,3

- інші заходи з енергозбереження

0,9

1,0

1,2

18,0

18,5

39,6

Фінансова підтримка підприємств комунальної власності

20,0

40,0

80,0

55,2

61,5

256,7

Інші заходи у сфері електротранспорту (фінансова підтримка ХКП «Електротранс»

21,6

24,8

28,5

0,0

0,0

74,9

Благоустрій міст, сіл, селищ, в тому числі:

72,8

83,7

108,0

95,2

155,0

514,7

- поточний ремонт та утримання об'єктів благоустрою, придбання земельних ділянок тощо

46,9

53,9

70,0

80,5

120,0

371,3

- капітальний ремонт об'єктів благоустрою

25,9

29,8

38,0

14,7

35,0

143,4

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території, будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

36,5

46,9

56,9

9,0

15,0

164,3

Проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, поточним ремонтом та утриманням автомобільних доріг

84,1

115,0

142,0

105,3

160,0

606,4

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

104,6

120,3

149,2

56,0

120,0

550,1

Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання, в тому числі:

120,9

144,0

174,1

16,2

35,0

490,2

- придбання техніки, основних засобів, обладнання, земельних ділянок тощо комунальним підприємствам, що здійснюють роботи та послуги, що становлять загальний економічний інтерес, утримання майна територіальної громади, заходи з благоустрою населених пунктів;

78,7

90,5

104,1

0,7

10,0

284,0

- капітальні трансферти комунальним підприємствам на виконання робіт з будівництва, реконструкції (реставрації) та капітального ремонту, з них:

42,2

53,5

70,0

15,5

25,0

206,2

- на будівництво вуличних мереж водопостачання та каналізації житлових будинків, в тому числі співфінансування

26,0

35,0

40,3

11,3

10,0

122,6

Спрямування коштів на житлове будівництво, реконструкцію та на ремонт житла всіх форм власності

0,8

0,9

2,0

2,3

1,0

7,0

Інші роботи (інші видатки, що здійснюються згідно розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету, проведення конкурсів тощо)

0,6

0,7

1,9

2,2

1,0

6,4

Всього

522,1

648,0

825,1

431,1

662,5

3 088,8

 

Секретар міської ради В.ДІДЕНКО

В. о. начальника управління житлово- комунального господарства Н.ВІТКОВСЬКА

 

(Виключено таблицю «Перелік заходів та робіт головного

розпорядника управління житлово-комунального господарства»

розділу V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ,

Програму доповнено додатком «Ресурсне забезпечення заходів

Програми утримання та розвитку житлово-комунального господарства

та благоустрою м. Хмельницького на 2017-2020 роки» відповідно до

рішення 18-ї сесії міської ради від 25.10.2017 №9)

 

(Назву Програми викладено в новій редакції: «Програма утримання

та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою

Хмельницької міської територіальної громади на 2017-2021 роки»,

внесено зміни до пунктів 9 та 10 Паспорту Програми,

Додаток до Програми «Ресурсне забезпечення заходів Програми утримання

та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької

міської територіальної громади на 2017-2021 роки» викладено в новій редакції відповідно до

рішення 2-ї сесії міської ради від 23.12.2020 №60)

 

(Внесено зміни до пунктів 2, 4, 6, 7 Паспорту Програми відповідно до

рішення 5-ї сесії міської ради від 21.04.2021 №10)

 

File link
Розмір: 247 КБ
Формат: doc

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!