Рішення міської ради

Про затвердження Програми висвітлення діяльності Хмельницької міської ради та її виконавчих органів на 2022 рік

 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення десятої сесії

№16 від 15.12.2021 р.

 

Про затвердження Програми висвітлення діяльності Хмельницької міської ради та її виконавчих органів на 2022 рік

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, з метою забезпечення відкритості і прозорості у діяльності Хмельницької міської ради та її виконавчих органів через залучення засобів масової інформації до висвітлення їх діяльності, сприяння реалізації конституційного права громадян на інформацію, керуючись законами України “Про інформацію”, “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму висвітлення діяльності Хмельницької міської ради та її виконавчих органів на 2022 рік (додається).

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Ю.Сабій, управління організаційно-інформаційної роботи та контролю та відділ публічних закупівель.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.

 

Міський голова О.СИМЧИШИН

 

Додаток

до рішення міської ради

від 15.12.2021 р. №16

Програма

висвітлення діяльності Хмельницької міської ради та її виконавчих органів на 2022 рік

 

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Програма висвітлення діяльності Хмельницької міської ради та її виконавчих органів (надалі – Програма) визначає правові, організаційні і фінансові основи регулювання відносин щодо співпраці органів місцевого самоврядування Хмельницької міської територіальної громади з теле- і радіомовними організаціями, друкованими засобами масової інформації, інформаційними агентствами, іншими засобами масової інформації та суб’єктами господарювання з питань висвітлення їх діяльності (надалі – засоби масової інформації).

Програма розроблена відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації».

Програма поширює свою дію на висвітлення діяльності Хмельницької міської ради, виконавчого комітету, Хмельницького міського голови, депутатів міської ради, виконавчих органів і посадових осіб міської ради.

 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

2.1. Метою Програми є забезпечення відкритості і прозорості у діяльності Хмельницької міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів через залучення засобів масової інформації до висвітлення їх діяльності, сприяння безперешкодній реалізації конституційного права громадян на інформацію, розміщення соціальної реклами на території Хмельницької міської територіальної громади, виготовлення друкованої продукції.

2.2. Основними завданнями Програми є:

2.2.1. Інформування мешканців про діяльність Хмельницької міської ради, виконавчого комітету, Хмельницького міського голови, виконавчих органів та депутатів міської ради.

2.2.2. Організація прозорого процесу висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через засоби масової інформації та соціальні мережі.

2.2.3. Забезпечення подання інформації на засадах оперативності, систематичності, повноти, всебічності та об’єктивності.

2.2.4. Забезпечення впровадження нових ефективних форм взаємодії міської ради з територіальною громадою та розширення інформаційного простору Хмельницької міської територіальної громади.

2.2.5. Забезпечення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо прав та обов’язків мешканців міста з питань місцевого значення.

 

3. ПРЕДМЕТ ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЬКОЇ РАДИ ТА ЇЇ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ У ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

3.1. Предметом висвітлення є діяльність Хмельницької міської ради, виконавчого комітету, міського голови та його заступників, секретаря міської ради, керуючого справами виконавчого комітету, керівників виконавчих органів, депутатів міської ради та посадових осіб органів місцевого самоврядування.

3.2. Пріоритетними темами для висвітлення діяльності визнаються:

3.2.1. Прийняті міською радою, міським головою, виконавчим комітетом та іншими виконавчими органами нормативні акти, програмні документи та рішення.

3.2.2. Інформування про діяльність міського голови, його заступників, керуючого справами виконавчого комітету, виконавчих органів міської ради, оприлюднення їх офіційної позиції та надання коментарів стосовно важливих тем у житті територіальної громади.

3.2.3. Інформування про діяльність міської ради, секретаря ради, постійних і тимчасових депутатських комісій, депутатів ради, оприлюднення їх офіційної позиції та надання коментарів стосовно важливих тем у житті територіальної громади.

3.2.4. Роз’яснення прав та обов’язків мешканців в їх адміністративних відносинах з органами місцевого самоврядування, комунальними підприємствами, закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту тощо; популяризація важливості набуття жителями громади цифрових навичок та компетентностей, стимулювання використання та споживання громадянами цифрових технологій та електронних послуг.

3.2.5. Інформування про підготовку, перебіг та результати пленарних засідань сесій міської ради, висновки та рекомендації постійних комісій тощо.

3.2.6. Інформування про культурне життя Хмельницької міської територіальної громади (анонсування та висвітлення культурно-мистецьких подій).

3.2.7. Інформування про громадські слухання, засідання круглих столів, семінари, конференції та інші публічні заходи, що організовує міська рада, чи які здійснюються за її підтримки.

3.2.8. Інформування про реалізацію соціально-культурних, економічних проєктів, які здійснюються за сприяння міської ради.

3.2.9. Інформування про здійснення важливих інфраструктурних проєктів у Хмельницькій міській територіальній громаді та їх значення для повсякденного життя громади і кожного її мешканця.

3.2.10. Звіти про діяльність міського голови, міської ради, депутатів ради та посадових осіб органів місцевого самоврядування.

3.2.11. Інформування про офіційні візити посадових осіб та депутатів міської ради, участь у семінарах, конференціях, форумах, у тому числі за кордоном.

3.2.12. Інформування про взаємовідносини органів місцевого самоврядування з іншими органами державної влади, важливі події загальнодержавного та місцевого значення, що мають стосунок до Хмельницької міської територіальної громади.

3.3. Інформація у рамках виконання Програми повинна подаватись державною мовою.

3.4. Висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів здійснюється, як правило, у місцевих засобах масової інформації (телебачення, радіо, друковані засоби масової інформації та інтернет-ресурси), забезпечуючи при цьому інформування найбільш широкого кола членів територіальної громади.

3.5. Інформація щодо висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів подається, уникаючи втручання в особисте життя громадян, посягання на їх честь і гідність, а також відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

4. МЕХАНІЗМ ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЬКОЇ РАДИ ТА ЇЇ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ У ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

4.1. Програма розроблена і фінансується у межах коштів, передбачених у бюджеті Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік.

4.2. Інформацію про діяльність міського голови, міської ради, депутатів ради, виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради населенню надає управління організаційно-інформаційної роботи та контролю, виконавчі органи міської ради за посередництвом засобів масової інформації.

4.3. Вибір форми спілкування зі ЗМІ залежить від обсягу інформації, яку необхідно донести до громадськості. Робота з редакціями засобів масової інформації передбачає організацію прес-конференцій, брифінгів, «прямих ефірів», інтерв’ю за участю міського голови, його заступників, керуючого справами виконавчого комітету, керівників виконавчих органів міської ради, депутатів міської ради та їх подальше висвітлення у засобах масової інформації.

4.4. Загальні засади висвітлення базуються на тому, що засоби масової інформації мають право висвітлювати всі аспекти діяльності органів місцевого самоврядування. Міська рада, її виконавчі органи та посадові особи зобов’язані надавати засобам масової інформації повну інформацію про свою діяльність через управління організаційно-інформаційної роботи та контролю, забезпечувати журналістам вільний доступ до інформації, крім випадків, передбачених законодавством України, не чинити на них будь-якого тиску і не втручатись у їх діяльність.

4.5. Реалізація завдань Програми покладається на управління організаційно-інформаційної роботи та контролю Хмельницької міської ради.

4.6. Участь у виконанні заходів з висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів беруть друковані та аудіовізуальні (електронні) засоби масової інформації, інтернет-видання.

4.7. Критеріями для визначення засобів масової інформації, які виконуватимуть завдання з висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб, є:

4.7.1. Тематична спрямованість та цільова аудиторія видання.

4.7.2. Сфера розповсюдження, тираж та рейтинг відповідного засобу масової інформації.

4.7.3. Вартість послуг із висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

4.7.4. Дотримання ст.12 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» щодо надання редакціям реформованих друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження пріоритетного права на укладення договорів про висвітлення діяльності.

4.8. Висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб відбувається шляхом укладення виконавчим комітетом Хмельницької міської ради відповідного договору із засобом масової інформації.

4.9. Головним розпорядником коштів Програми є виконавчий комітет Хмельницької міської ради. Фінансування здійснюється через перерахування коштів на розрахункові рахунки засобів масової інформації, відкриті у банках, що створені і діють на території України відповідно до положень чинного законодавства України, за умови підписання актів приймання-передачі наданих послуг.

 

5. ПЛАН ЗАХОДІВ З ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Заходи

Термін

Орієнтовний обсяг фінансування, грн.

Джерело фінансування

1

Організація підготовки та розміщення інформаційних матеріалів щодо діяльності Хмельницької міської ради та її виконавчих органів у засобах масової інформації, виготовлення соціальної реклами (друк і монтування постерів на носіях зовнішньої реклами, виробництво аудіо- та відеороликів, друк поліграфічної продукції: листівок, постерів, брошур, буклетів)

2022

1500000

Бюджет Хмельницької міської територіальної громади

 

Разом:

1500000

 

6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

6.1. У результаті виконання Програми очікується:

6.1.1. Підвищення якості інформування громади про роботу Хмельницької міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів шляхом розширення каналів комунікації.

6.1.2. Забезпечення відкритості діяльності Хмельницької міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів.

6.1.3. Запровадження постійного діалогу міської влади з територіальною громадою з метою залучення широких верств населення до обговорення та участі у вирішенні питань місцевого значення.

6.1.4. Підвищення результативності виконання міською владою своїх завдань та збільшення відповідальності її посадових осіб перед Хмельницькою міською територіальною громадою.

6.1.5. Створення об’єктивної громадської думки стосовно органів місцевого самоврядування і підвищення рівня довіри громади до них на основі отримання повної та всебічної інформації про їх діяльність.

 

Секретар міської ради В.ДІДЕНКО

Начальник управління організаційно-інформаційної роботи та контролю І.БАЧИНСЬКА

 

Додаток

до Програми

ПАСПОРТ

Програми висвітлення діяльності Хмельницької міської ради та її виконавчих органів на 2022 рік

1. Назва Програми

Програма висвітлення діяльності Хмельницької міської ради та її виконавчих органів на 2022 рік

2. Розробник Програми

Управління організаційно-інформаційної роботи та контролю

3. Відповідальні виконавці Програми

Управління організаційно-інформаційної роботи та контролю, відділ публічних закупівель

4.Учасники (співвиконавці) Програми

Виконавчі органи міської ради, засоби масової інформації

5. Термін реалізації Програми

2022 рік

6. Загальний обсяг фінансових ресурсів,

необхідних для реалізації Програми

(всього, грн)

1500000

 

Секретар міської ради В. ДІДЕНКО

Начальник управління організаційно- інформаційної роботи та контролю І.БАЧИНСЬКА

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!