Рішення міської ради

Про затвердження Програми заходів національного спротиву Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік

 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення позачергової двадцять другої сесії

№10 від 21.12.2022 р.

 

Внесені зміни:

рішенням 29-ї сесії міської ради від 02.06.2023 №7

 

Про затвердження Програми заходів національного спротиву Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради, з метою забезпечення виконання заходів підготовки території Хмельницької міської територіальної громади до оборони в особливий період, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про правовий режим воєнного стану», «Про основи національного спротиву», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму заходів національного спротиву Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік. (додається).

2. Фінансовому управлінню передбачити фінансування видатків на виконання заходів Програми у бюджеті Хмельницької міської територіальної громади.

3. Відповідальність за виконання рішення покласти на відділ з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності, антикорупційної політики, забезпечення правопорядку та зв’язку з військовими частинами.

 

Міський голова О.СИМЧИШИН

 

Програма

заходів національного спротиву Хмельницької міської територіальної громади

на 2023 рік

 

ПАСПОРТ

Програми заходів національного спротиву Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік

1.

Ініціатор розробки Програми

Відділ з питань оборонно-мобілізаційної та режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами

2.

Розробник Програми

Відділ з питань оборонно-мобілізаційної та режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами

3.

Відповідальний виконавець Програми

Виконавчий комітет, відділи, управління, департаменти, комунальні підприємства Хмельницької міської ради

4.

Учасники Програми

Виконавчий комітет, відділи, управління, департаменти Хмельницької міської ради

5.

Термін реалізації Програми

2023 рік

6.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Бюджет Хмельницької міської територіальної громади, інші джерела не заборонені законодавством

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього

48 300,0 тис.грн

 

1. Визначення проблемних питань на розв’язання яких спрямована Програма

Національний спротив - комплекс заходів, які організовуються та здійснюються з метою сприяння обороні України шляхом максимально широкого залучення громадян України до дій, спрямованих на забезпечення воєнної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави, стримування і відсіч агресії та завдання противнику неприйнятних втрат, з огляду на які він буде змушений припинити збройну агресію проти України.

Відповідно до ст.3 Закону України «Про основи національного спротиву» складовими національного спротиву є територіальна оборона, рух опору та підготовка громадян України до національного спротиву.

Одними із завдань територіальної оборони є:

своєчасне реагування та вжиття необхідних заходів щодо оборони території та захисту населення на визначеній місцевості до моменту розгортання в межах такої території угрупування військ (сил) або/чи угруповання об’єднаних сил, призначених для ведення воєнних (бойових) дій з відсічі збройної агресії проти України;

участь у захисті населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків ведення воєнних (бойових) дій;

участь у забезпеченні умов для безпечного функціонування органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування та органів військового управління;

участь в охороні та обороні важливих об’єктів і комунікацій, інших критично важливих об’єктів інфраструктури, порушення функціонування та виведення з ладу яких становлять загрозу для життєдіяльності населення;

участь у боротьбі з диверсійно-розвідувальними силами, іншими збройними формуваннями агресора (противника).

Рух опору як складова національного спротиву формує осередки руху опору та здійснює їх підготовку та забезпечення.

Не менш важливим є завдання підготовки громадян України до національного спротиву, зокрема:

сприяння набуттю громадянами України готовності та здатності виконання конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України;

військово-патріотичне виховання громадян України;

підготовка населення до умов життєдіяльності в районах ведення (воєнних) бойових дій.

У зв’язку із введення воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» з метою забезпечення виконання заходів підготовки території Хмельницької міської територіальної громади до оборони в особливий період виникла нагальна потреба у впровадженні та фінансуванні заходів національного спротиву Хмельницької міської територіальної громади.

Програма розроблена відповідно до Законів України «Про оборону України», «Про основи національного спротиву», Положення про територіальну оборону України, затвердженого Указом Президента України від 23 вересня 2016 року №406/2016, Стратегії національної безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 14 вересня 2020 року №392/2020.

 

2. Мета Програми

Метою Програми є: забезпечення виконання заходів підготовки території Хмельницької міської територіальної громади до оборони в особливий період.

Комплексне завдання програми щодо:

підготовки особового складу сил національного спротиву до охорони важливих стратегічних об’єктів і комунікацій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів військового управління, охорони та оборони державного кордону;

матеріально-технічного забезпечення потреб сил національного спротиву;

створення умов для належної підготовки у воєнний час, особового складу підрозділів територіальної оборони, до виконання завдань за призначенням, шляхом проведення навчань та тренувань з практичного відпрацювання навичок бойової підготовки;

підготовки громадян до національного спротиву у воєнний час.

Відповідно до ст.14 Закону України «Про основи національного спротиву» сільські, селищні та міські ради забезпечують у межах відповідних видатків місцевих бюджетів належне фінансування заходів територіальної оборони місцевого значення.

 

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки виконання програми

Реалізація заходів Програми здійснюється шляхом пріоритетного їх фінансування з бюджету територіальної громади та інших, не заборонених законодавством України, джерел.

Зазначені заходи передбачається реалізувати протягом 2023 року.

 

4. Завдання програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є комплексне здійснення заходів, визначених у додатку до Програми.

Виконання Програми дасть змогу забезпечити:

Проведення заходів підготовки території Хмельницької міської територіальної громади до оборони в особливий період;

підготовку особового складу сил національного спротиву до виконання завдань за призначенням, матеріально-технічне забезпечення заходів підготовки сил національного спротиву;

підготовку населення до виконання заходів національного спротиву, зокрема формування патріотичної свідомості та стійкої мотивації, набуття ними знань та практичних вмінь, необхідних для захисту України.

 

5. Механізм реалізації Програми та контроль за її виконанням

Органом управління Програмою є виконавчий комітет Хмельницької міської ради, який, в межах повноважень, здійснює координацію і контроль за ходом виконання Програми.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюватиме постійна комісія з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації.

 

Секретар міської ради В.ДІДЕНКО

Завідувач відділу з питань оборонно-мобілізаційної та режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Ю.ШКАБУРА

 

 

Додаток до програми

Заходи

з реалізації Програми заходів національного спротиву Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік

з/п

Зміст заходу

Виконавці

Загальні обсяги фінансування (тис.грн )

1

Придбання: продуктів харчування, оплату кейтерингових послуг та /або послуг гарячого харчування, медикаментів, лікарських засобів, перев’язувальних матеріалів, засобів радіозв’язку, основних засобів, предметів та матеріалів для підрозділів територіальної оборони, добровольчих формувань територіальної оборони, сил опору, внутрішньо переміщених осіб та населення, в тому числі створення запасів.

Виконавчий комітет, департаменти, управління, відділи, комунальні підприємства Хмельницької міської ради

10 000,0

2

Придбання предметів та матеріалів для облаштування об’єктів для підрозділів територіальної оборони, добровольчих формувань територіальної оборони, сил опору у пунктах дислокації, блок-постів, функціонування об’єктів критичної інфраструктури, захисних споруд, вогневих позицій.

Виконавчий комітет департаменти, управління, відділи, комунальні підприємства Хмельницької міської ради

3 500,0

3

Забезпечення перевезення особового складу підрозділів територіальної оборони, добровольчих формувань територіальної оборони, сил опору, резервістів, військових, поліції, працівників критичної інфраструктури до місць виконання практичних дій, призваних (мобілізованих) осіб до військових частин, в тому числі придбання паливно-мастильних матеріалів та оплата електроенергії.

Виконавчий комітет, управління транспорту та зв’язку, комунальні підприємства Хмельницької міської ради

10 000,0

4

Виконання першочергових заходів підготовки території Хмельницької міської територіальної громади до оборони в особливий період

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

8 000,0

5

Придбання військового спорядження (каски, бронежилети, розгрузочні жилети, костюми літні, куртки вітровологозахисні, черевики з високими берцями, плащі-дощовики, розвантажувальні системи, індивідуальні аптечки першої допомоги, сумки санітарні, футболки, спальні мішки з чохлами тощо) для потреб територіальної оборони, добровольчих формувань територіальної оборони, сил опору.

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради, комунальні підприємства Хмельницької міської ради

11 000,0

6

Придбання обладнання та засобів навчання для підготовки учнів до національного спротиву та виховання готовності до захисту державної незалежності і територіальної цілісності України, усвідомлення громадянського обов’язку із розвитку успішної країни і територіальної громади

Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради

5 800,0

 

Всього по заходах

 

48 300,0

 

Завідувач відділу з питань оборонно-мобілізаційної та режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Ю.ШКАБУРА

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!