Рішення міської ради

Про затвердження програми «Здійснення Управлінням ДМС у Хмельницькій області та Хмельницькою міською радою заходів у сфері громадянства, міграції, надання адміністративних послуг на 2023 рік»

 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення позачергової двадцять дев’ятої сесії

№21 від 02.06.2023 р.

 

Внесені зміни:

рішенням 36-ї сесії міської ради від 21.12.2023 №6

 

Про затвердження програми «Здійснення Управлінням ДМС у Хмельницькій області та Хмельницькою міською радою заходів у сфері громадянства, міграції, надання адміністративних послуг на 2023 рік»

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету Хмельницької міської ради, з метою забезпечення на території Хмельницької міської територіальної громади ефективного виконання покладених завдань з реалізації державної політики у сфері громадянства, міграції, у тому числі протидії нелегальній міграції, що позитивно вплине на якість надання адміністративних послуг та на криміногенну, санітарно-епідеміологічну ситуацію, мінімізує можливі конфлікти на національному ґрунті, сприятиме захищеності жителів громади від неправомірних дій іноземців, які незаконно перебувають в Україні, керуючись законами України «Про адміністративні послуги», «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити програму «Здійснення Управлінням ДМС у Хмельницькій області та Хмельницькою міською радою заходів у сфері громадянства, міграції, надання адміністративних послуг на 2023 рік» (додається).

2. Відповідальність за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Ю.Сабій.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації.

 

Міський голова Олександр СИМЧИШИН

 

Додаток

до рішення в редакції рішення 36-ї сесії

міської ради від 21.12.2023 року №6

 

Програма

«Здійснення Управлінням ДМС у Хмельницькій області та Хмельницькою міською радою заходів у сфері громадянства, міграції, надання адміністративних послуг на 2023 – 2024 роки»

 

1. Зміст проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання

Програма «Здійснення Управлінням ДМС у Хмельницькій області та Хмельницькою міською радою заходів у сфері громадянства, міграції, надання адміністративних послуг на 2023 – 2024 роки» (далі – Програма) розроблено на основі Бюджетного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про Єдиний демографічний державний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», з урахуванням особливостей регіону, тенденцій міграційних процесів, необхідності покращення якості надання адміністративних послуг громадянам, посилення контролю за виконанням іноземцями вимог законодавства щодо законності перебування в Україні.

Необхідність прийняття Програми пов'язана з тенденцією збільшення кількості громадян, які звертаються для отримання адміністративних послуг з міграційних питань та іноземців, концентрацією їх безпосередньо в Хмельницькій міській територіальній громаді та наявними масовими порушеннями у сфері недотримання вимог законодавства щодо тимчасового перебування в Україні.

Управлінням Державної міграційної служби України в Хмельницькій області безпосередньо на території Хмельницької міської територіальної громади забезпечено в 2022 році оформлення 18,0 тис. паспортів громадянина України та 45,1 тис. паспортів громадянина України для виїзду за кордон.

Як результат, окрім надання адміністративної послуги, громадянами сплачено 22,6 млн.грн. адміністративного збору, з яких до бюджету Хмельницької міської територіальної громади в 2022 році надійшло 15,8 млн. грн., проти 9,4 млн. в 2021 році.

На території, яка обслуговується Управлінням Державної міграційної служби України в Хмельницькій області постійно проживає 6856 іноземців та 444 тимчасово.

За результатами проведених в 2022 році заходів контролю за виконанням іноземцями вимог міграційного законодавства, виявлено 131 нелегального мігранта, прийнято 116 рішень про примусове повернення, щодо 15 іноземців прийнято рішення про примусове видворення та видворено за межі України, прийнято 130 рішень про заборону в’їзду.

Вищевказані результати роботи досягнуті завдяки комплексу заходів, а саме:

- збільшення чисельності працівників задіяних в надані адміністративних послуг;

- забезпечення розвитку надання адміністративних послуг жителям Хмельницької міської територіальної громади на основі нових технологій;

- розроблення та запровадження ефективної системи моніторингу якості надання послуг при оформленні і видачі паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

- забезпечення комфортних умов жителям Хмельницької міської територіальної громади та інших регіонів при отриманні адміністративних послуг на основі нових технологій;

- спрощення процедури надання послуг та відповідно зменшення часу на їх отримання;

- відпрацюванню місць можливого перебування іноземців та здійснення належного контролю за виконанням іноземцями вимог міграційного законодавства.

Однак, робота Управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області у сфері громадянства, міграції, у тому числі протидії нелегальній міграції та надання адміністративних послуг могла б бути ще ефективнішою за умови наявності власного легкового автомобіля спеціалізованого призначення, а створення, функціонування робочих місць працівників задіяних в наданні послуг громадянам потребує оновлення комп'ютерної техніки та проведення поточного ремонту приміщень.

Станом на 21.04.2023 в управлінні адміністративних послуг Хмельницької міської ради (далі – Управління) працює 2 станції для оформлення біометричних паспортів громадянина України. Враховуючи значне збільшення кількості звернень та необхідності підвищення спроможності в забезпеченні попиту мешканцям громади на паспортні послуги, доцільно розглянути можливість придбання ще 1 станції.

В разі придбання станції збільшуються можливості Управління приймати більшу кількість суб’єктів звернення та зменшити часовий проміжок очікування у черзі, а також надходження до бюджету.

З метою створення належних умов для надання якісних, зручних, прозорих і доступних адміністративних та інших публічних послуг споживачам шляхом забезпечення ефективного функціонування Управління, його подальшої трансформації в Дія.Центр та враховуючи вимоги Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», Постанови КМУ від 14.08.2019 р. № 714 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 р. № 118 і від 1 серпня 2013 р. № 588», Єдиних вимог (стандартів) до якості обслуговування відвідувачів Центрів надання адміністративних послуг, необхідно в існуючих приміщеннях ЦНАП забезпечити безбар’єрність з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення.

В рамках реалізації Програми заплановано створити зручні та оптимальні умови для організації якісного і швидкого обслуговування відвідувачів з можливістю підтримки інноваційних технологій.

При створенні комфортних умов Управління базуватиметься на принципах: рівності перед законом, доступності інформації про надання адміністративних послуг, доступності та зручності для суб’єктів звернень, враховуючи потреби не лише громадян з інвалідністю, а й молодих мам з дітьми.

 

2. Мета Програми

Програмою передбачаються спільні заходи щодо реалізації державної політики у сфері міграції, у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації біженців та інших категорій мігрантів. Мета програми полягає у підтримці та матеріальному забезпеченні Управління державної міграційної служби України в Хмельницькій області для створення належних умов щодо виконання вимог законодавства у сфері громадянства, міграції, у тому числі протидії нелегальній міграції, у підвищенні якості надання адміністративних послуг.

 

3. Завдання Програми

Програмою передбачено завдання, спрямовані на:

- створення сприятливих умов для надання жителям Хмельницької міської територіальної громади послуг з міграційних питань у сфері надання адміністративних та інших послуг;

- забезпечення можливості надання адміністративних та інших послуг більшій кількості заявників в т.ч. з інших регіонів;

- забезпечення збереження бланків документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи її спеціальний статус, кореспонденції в т.ч. секретної;

- створення умов для більш ефективного виконання вимог законодавства щодо законності перебування іноземців на території громади;

- виявлення та усунення причин та умов, що можуть сприяти незаконному перебуванню іноземців на території громади;

- підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення з метою належного виконання вимог законодавства.

Перелік заходів для їх реалізації додається  (додаток 2 до рішення).

 

4. Строки виконання

Строк виконання Програми - до 31 грудня 2024 року.

 

5. Очікувані кінцеві результати виконання Програми

Виконання Програми забезпечить:

- своєчасне надання якісних адміністративних послуг, в т.ч. з оформлення, видачі паспорта громадянина України;

- виконання покладених завдань у сфері громадянства, міграції, надання адміністративних та інших послуг;

- забезпечення збереження бланків документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи її спеціальний статус, кореспонденції в т.ч. секретної;

- контроль за виконанням іноземцями та особами без громадянства вимог законодавства щодо законності перебування та позитивний вплив на криміногенну та санітарно-епідеміологічну ситуацію;

- збільшення надходжень до бюджету Хмельницької міської територіальної громади.

 

6. Фінансове забезпечення виконання

Фінансування здійснюється за рахунок коштів бюджету Хмельницької міської територіальної громади через головного розпорядника бюджетних коштів - виконавчий комітет Хмельницької міської ради та інших джерел, не заборонених чинним законодавством і використовуються на реалізацію заходів Програми.

В результаті реалізації Програми будуть створені умови для збільшення надходжень до бюджету Хмельницької міської територіальної громади, що стане економічним поштовхом для розвитку механізмів соціально-економічної самодостатності територіальної громади.

 

Секретар міської ради Віталій ДІДЕНКО

Начальник Управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області  Олег ПАНЬКОВ

 

Додаток 1 до Програми

ПАСПОРТ

Програми «Здійснення Управлінням ДМС у Хмельницькій області та Хмельницькою міською радою заходів у сфері громадянства, міграції, надання адміністративних послуг на 2023 – 2024 роки»

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області

2.

Розробник програми

Виконавчий комітет міської ради, Хмельницька міська рада, управління адміністративних послуг, управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області

3.

Відповідальний виконавець програми

Виконавчий комітет міської ради, управління адміністративних послуг, управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області

4.

Учасники програми

Управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області, управління адміністративних послуг, виконавчий комітет міської ради, Хмельницька міська рада

5.

Термін реалізації програми

2023 – 2024 роки

6.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Бюджет Хмельницької міської територіальної громади, кошти інших джерел не заборонені законодавством

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

1502,0 тис. гривень

7.1.

коштів бюджету Хмельницької міської територіальної громади

1502,0 тис. гривень

7.2.

коштів інших джерел

-

 

Начальник Управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області Олег ПАНЬКОВ

 

Додаток 2 до Програми

Заходи Програми «Здійснення Управлінням ДМС у Хмельницькій області та Хмельницькою міською радою заходів у сфері громадянства, міграції, надання адміністративних послуг на 2023 – 2024 роки»

№ п/п

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн.

1.

Придбання для Управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області легкового автомобіля спеціалізованого призначення

2023 – 2024 роки

Управління державної міграційної служби в Хмельницькій області, Хмельницька міська рада, виконавчий комітет Хмельницької міської ради

Бюджет Хмельницької міської територіальної громади

798 тис. грн.

2.

Проведення поточного ремонту приміщення Управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області по вул. Кам’янецька, 47 у м. Хмельницькому

2023 рік

Управління державної міграційної служби в Хмельницькій області, Хмельницька міська рада, виконавчий комітет Хмельницької міської ради

Бюджет Хмельницької міської територіальної громади

96 тис. грн.

3.

Придбання для управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради робочої станції  щодо прийому та видачі документів для оформлення паспорта громадянина України (в тому числі для виїзду за кордон) в комплекті

2023 рік

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

Бюджет Хмельницької міської територіальної громади

500 тис. грн.

4.

Виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту приміщень управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради по вул. Соборна, 16 та по вул. Грушевського, 86 відповідно до ДБН та з урахуванням потреб осіб з інвалідністю

2023 рік

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

Бюджет Хмельницької міської територіальної громади

58 тис. грн.

5.

З метою забезпечення безперебійного процесу надання адміністративних послуг, в т.ч. для Мобільного адміністратора придбання для управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради супутникової системи комплект STARLINK без прив’язки до місцевості

2023 рік

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

Бюджет Хмельницької міської територіальної громади

50 тис. грн.

 

Начальник Управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області  Олег ПАНЬКОВ

 

Додаток 3 до Програми

Ресурсне забезпечення реалізації заходу «Здійснення Управлінням ДМС у Хмельницькій області та Хмельницькою міською радою заходів у сфері громадянства, міграції, надання адміністративних послуг на 2023 – 2024 роки»

Обсяги коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Термін виконання 2023 – 2024 роки

Усього витрат на виконання програми

(тис. грн.)

Обсяг ресурсів усього, у тому числі:

1502,0

1502,0

Кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади

1502,0

1502,0

Кошти з інших джерел

-

-

 

Начальник Управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області   Олег ПАНЬКОВ

 

(Додаток до рішення викладено в новій редакції відповідно до

рішення 36-ї сесії міської ради від 21.12.2023 №6)

 

File link
Розмір: 41 КБ
Формат: docx

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!