Рішення міської ради

Про затвердження Статуту Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи №3 в новій редакції

 

 

 

Про затвердження Статуту Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи №3 в новій редакції

 

 

Внесені зміни:

рішенням 5-ї сесії міської ради від 30.03.2011 №8

рішенням 17-ї сесії міської ради від 27.06.2012 №6

рішенням 9-ї сесії міської ради від 20.10.2021 №86

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, керуючись Положенням про дитячо-юнацьку спортивну школу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. №993, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Статут Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи №3 в новій редакції (додається).

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови В.Байдича.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань.

 

Міський голова С. Мельник

 

Додаток

до рішення в редакції рішення 9-ї сесії

міської ради від 20.10.2021 № 86

С Т А Т У Т

Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи № 3

(нова редакція)

 

1. Загальна частина

1.1. Хмельницька дитячо – юнацька спортивна школа № 3 (далі ДЮСШ № 3) - є закладом спеціалізованої позашкільної освіти спортивного профілю - закладом фізичної культури і спорту, який забезпечує розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, що в установленому порядку визнаний в Україні, створює необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

1.2. ДЮСШ № 3 у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства молоді та спорту України, Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про ДЮСШ і власним Статутом.     

1.3. Засновником (власником) ДЮСШ № 3 є Хмельницька міська рада (далі власник). Власник здійснює фінансування ДЮСШ № 3, матеріально–технічне забезпечення, надає  будівлі, інженерні комунікації, обладнання. ДЮСШ № 3 є закладом комунальної форми власності, у своїй діяльності підзвітна та підпорядкована управлінню молоді та спорту Хмельницької міської ради (далі управління).

1.4. ДЮСШ № 3 несе відповідальність перед суспільством та Державою за реалізацію державної політики в галузі позашкільного навчання і виховання, збереження життя і здоров’я  вихованців під час навчально – виховної роботи з ними.

1.5. ДЮСШ № 3 є юридичною особою, має розрахункові рахунки та інші рахунки в банку, печатку з своїм найменуванням, штампи, бланки та власну атрибутику.

1.6. Юридична адреса ДЮСШ № 3: 29000, м. Хмельницький, вул. Прибузька, 3/1, тел. 71-95-29, 71-95-28.

 

2. Організаційно-правові засади діяльності ДЮСШ № 3

2.1. ДЮСШ № 3 працює за річним планом роботи, погодженим управлінням та навчальними програмами з видів спорту, затвердженими Мінмолодьспортом, з урахуванням матеріально-технічного та фінансового забезпечення.

2.2. Головними напрямками роботи ДЮСШ № 3 є:

2.2.1 Забезпечення сприятливих умов для фізичного розвитку і зміцнення здоров’я підлітків;

2.2.2 Організація та проведення пропаганди фізичної культури і спорту, здорового способу життя, формування навичок самостійного фізичного розвитку; проведення заходів по охопленню дітей міста систематичними заняттями фізичною культурою і спортом; 

2.2.3 Виявлення в процесі відбору та систематичних занять здібних у спорті дітей, підвищення їх майстерності для успішного виступу на  змаганнях різного рівня.

2.3. Навчальний рік у ДЮСШ № 3 починається з 1 вересня. Річний навчальний план для кожної групи  розраховується на 52 тижні. У межах зазначеного плану передбачається проведення протягом шести тижнів навчально-тренувальних занять в умовах спортивно-оздоровчого табору та/або за індивідуальними планами вихованців на період їх активного відпочинку.

2.4. Тривалість навчальної години у ДЮСШ № 3 становить 45 хвилин.

Тривалість одного заняття в ДЮСШ № 3 не може перевищувати:

2.4.1 Двох навчальних годин у групах початкової та фізкультурно-реабілітаційної підготовки;

2.4.2  Трьох навчальних годин у групах базової підготовки першого - третього років навчання;

2.4.3 Чотирьох навчальних годин у групах базової підготовки  четвертого - п’ятого  років навчання, спеціалізованої підготовки та підготовки до вищої спортивної майстерності.

Допускається проведення в один день двох занять в одній групі залежно від встановленого для групи тижневого навантаження та проведення занять з групами на громадських засадах. Сумарна тривалість занять в один день не може перевищувати  шести навчальних годин.

2.5. Режим щоденної роботи ДЮСШ №3 визначається розкладом занять, що затверджується на навчальний рік директором, правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором між адміністрацією ДЮСШ № 3 та представником трудового колективу, що обраний та уповноважений ним.

У період канікул у загальноосвітніх навчальних закладах ДЮСШ № 3 працює за окремим планом, затвердженим її директором.

2.6. Норми наповнюваності груп відділень з видів спорту і тижневий режим навчально-тренувальної та спортивної роботи ДЮСШ № 3 установлюється Мінмолодьспортом. Наповненість груп початкової підготовки та груп попередньої базової підготовки у канікулярний період корегується директором ДЮСШ № 3 і повинна становити не менше 50 відсотків норми наповнюваності.

2.7. ДЮСШ № 3 має право виходячи із своїх фінансових можливостей проводити навчально-тренувальні збори для підготовки команд, спортсменів до місцевих, обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань та організовувати спортивно-оздоровчі табори із забезпеченням вихованців харчуванням, фармакологічними медико-відновлювальними засобами, вітамінами та білково-глюкозними препаратами, спортивною екіпіровкою та інвентарем відповідно до норм, затверджених Міністерством  молоді та спорту України, та інших нормативних актів.

Тривалість навчально-тренувальних зборів становить у групах  базової підготовки не більш як 100 днів, у групах спеціалізованої  підготовки – не більш як 150 днів на рік.

Для вихованців, які входять до складу національних збірних команд України відповідних вікових груп, затвердженого наказом Міністерства України молоді та спорту України, та груп підготовки до вищих досягнень, можуть проводитись постійно діючі навчально-тренувальні збори строком до 24 днів на місяць, але не більш як 250 днів на рік.

2.8. ДЮСШ № 3 відповідно до затвердженого календарного плану може проводити внутрішкільні і відкриті першості, матчеві зустрічі, турніри та інші змагання. Надає допомогу управлінню в організації та проведенні змагань різних рівнів.

2.9. ДЮСШ № 3 може мати в своїй структурі відділення з таких видів спорту: тенісу, тенісу настільного, тхеквондо ВТФ, гімнастики художньої, веслування на байдарках і каное, фехтування, футзалу, шахів, та стрільби кульової. ДЮСШ №3 в своїй структурі також може мати відділення та підрозділи в населених пунктах, території яких  входять до складу Хмельницької міської територіальної громади. Відкриття (закриття) відділень з певних видів спорту в ДЮСШ № 3 здійснюється за рішенням засновника (власника) спортивної школи — Хмельницької міської ради, за погодженням із управлінням молоді та спорту Хмельницької міської ради.

 

3. Керівництво та управління ДЮСШ № 3

3.1. Безпосереднє керівництво ДЮСШ № 3 здійснює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником управління відповідно до чинного законодавства.

3.2.  На посаду директора ДЮСШ № 3 призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту за спеціальністю фізична культура і спорт за ступенем "магістр", стаж роботи за фахом не менше трьох років.

3.3. Директор ДЮСШ № 3:

3.3.1 Здійснює загальне керівництво ДЮСШ № 3, забезпечує  раціональний добір і розстановку кадрів, забезпечує створення належних умов для підвищення фахового рівня працівників;

3.3.2 Забезпечує, контролює проведення навчально–тренувальної, спортивної роботи, несе відповідальність перед засновником, управлінням за її результати;

3.3.3 В установленому порядку розробляє структуру і штатний розпис ДЮСШ № 3 та подає на затвердження керівнику управління, контролює додержання виконавчої та фінансової дисципліни;

3.3.4 Забезпечує додержання вимог охорони здоров’я, антидопінгового законодавства, праці і господарської діяльності, санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і норм техніки безпеки та несе за це відповідальність;

3.3.5 Представляє ДЮСШ № 3 у відносинах з підприємствами, з установами, організаціями,  органами влади та органами місцевого самоврядування;

3.3.6 Розпоряджається в установленому порядку майном і коштами ДЮСШ № 3, укладає угоди, відкриває рахунки в установах банків, або в органах Державного казначейства;

3.3.7 Видає в межах своїх повноважень накази і контролює їх виконання;

3.3.8 Затверджує посадові інструкції працівників;

3.3.9 Приймає на роботу і звільняє з роботи тренерів – викладачів та інших фахівців відповідно до законодавства;

3.3.10 Установлює в межах затвердженого фонду заробітної плати надбавки і розглядає питання щодо надання доплат, премій і матеріальної допомоги тренерам – викладачам та іншим фахівцям ДЮСШ № 3, вживає інших заходів заохочення, а також дисциплінарного впливу;

3.3.11 Несе відповідальність за виконання покладених на ДЮСШ № 3 завдань, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна, переданого в користування і володіння ДЮСШ № 3.

3.4. Заступник директора з навчально-тренувальної роботи повинен мати  вищу освіту за спеціальністю фізична культура і спорт за ступенем "магістр", стаж роботи за фахом не менше трьох років.

3.5. Заступник директора з навчально-тренувальної роботи:

3.5.1 Несе відповідальність за організацію та здійснює контроль за проведенням навчально-тренувальних занять;

3.5.2 Контролює проведення відбору вихованців, комплектацію навчальних груп, виконання вихованцями встановлених вимог для переведення їх з однієї групи підготовки до іншої;

3.5.3 Організовує роботу інструкторів-методистів;

3.5.4 Готує пропозиції щодо тарифікації тренерів-викладачів;

3.5.5 Координує роботу з науково-методичного та медичного забезпечення;

3.5.6 Несе відповідальність за додержання санітарно-гігієнічних вимог, антидопінгового законодавства, правил техніки безпеки під час проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;

3.5.7 Організовує роботу з узагальнення досвіду роботи тренерів-викладачів;

3.5.8. Здійснює контроль за виконанням індивідуальних планів підготовки.

3.6. Заступник директора ДЮСШ № 3 з адміністративно-господарської роботи повинен мати вищу освіту за ступенем «молодший бакалавр»,  «бакалавр» чи «магістр» та досвід адміністративно-господарської роботи.

3.7.  Заступник директора ДЮСШ № 3 з адміністративно-господарської роботи:

3.7.1 Несе відповідальність за додержанням матеріально-технічних умов для проведення навчально-тренувальної роботи, збереження майна та інвентарю, експлуатацію будинків, приміщень ДЮСШ № 3, утримання їх у належному стані;

3.7.2 Забезпечує ефективну експлуатацію спортивної бази, організацію профілактичного нагляду за її станом та проведення поточного ремонту спортивних споруд, обладнання, інвентарю, утримання і використання транспортних засобів.       

3.8. На посаду інструктора-методиста призначається фахівець, який має вищу  освіту за спеціальністю  фізична культура і спорт за ступенем  «бакалавр» чи «магістр».

3.9.  Інструктор-методист ДЮСШ № 3:

3.9.1 Здійснює методичне забезпечення та координацію роботи тренерів-викладачів ДЮСШ № 3 з відбору вихованців, організацію навчально-тренувальної роботи, контроль за комплектуванням груп, результатами навчально-тренувальної роботи, контролює проходження підвищення кваліфікації тренерами-викладачами, проведення відкритих навчально-тренувальних занять;

3.9.2    Веде статистичний облік та проводить аналіз результатів роботи  ДЮСШ № 3, відділень, груп, бере участь у підготовці статистичного звіту про роботу ДЮСШ № 3, а також відповідає за ведення документації з питань проведення методичної роботи;

3.9.3 Здійснює контроль за проведенням навчально-тренувальних занять, виконанням індивідуальних  планів та відповідає за складення і додержання розкладу занять.

3.10. В ДЮСШ № 3 може бути введена для кожного відділення та/або окремо для різних за статтю вихованців з виду спорту посада старшого тренера-викладача, у разі, якщо під його керівництвом працюють не менше двох штатних тренерів-викладачів. При цьому два тренери, які працюють як сумісники, вважаються одним штатним тренером-викладачем. Крім обов’язків, установлених для тренерів-викладачів, старший тренер-викладач здійснює контроль за діяльністю тренерів-викладачів з видів спорту, несе відповідальність за організацію навчально-тренувального процесу, комплектування та проведення тренерських рад відділень, організацію заходів з підвищення кваліфікації тренерів-викладачів і за результати виступу спортсменів на змаганнях та здійснює контроль і несе відповідальність за додержання норм антидопінгового законодавства.

3.11. Для організації та удосконалення навчально–виховного процесу, підвищення педагогічної майстерності тренерсько-викладацького складу ДЮСШ № 3 створюється тренерська рада, яку очолює її директор.

3.12. Тренерська рада ДЮСШ № 3:

3.12.1 Вивчає плани, результати та актуальні питання навчально-тренувальної та спортивної роботи, а також питання щодо додержання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;

3.12.2  Розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності ДЮСШ № 3;

3.12.3 Визначає заходи щодо підвищення кваліфікації кадрів, упровадження під час навчально-тренувальних занять досягнень науки і кращого досвіду роботи;

3.12.4  Розробляє рекомендації з питань удосконалення навчально-тренувальної та спортивної роботи;

3.12.5  Вносить керівництву ДЮСШ № 3 пропозиції щодо налагодження міжнародних спортивних зв'язків;

3.12.6  Захищає права працівників на виявлення ініціативи, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, аналізує форми, методи і засоби навчання та скасовує такі, що не придатні для використання під час проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;

3.12.7  Розглядає інші питання, пов'язані з діяльністю ДЮСШ № 3.

3.13.  Засідання тренерської ради ДЮСШ № 3 проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на два місяці.

3.14. Органом громадського самоврядування є загальні збори колективу, в яких можуть брати участь наукові та інші працівники, які залучаються до навчально-тренувальної та спортивної роботи, і представники батьківського комітету. Загальні збори колективу ДЮСШ № 3 скликаються не рідше одного разу на рік.

3.15. У ДЮСШ № 3 за рішенням її загальних зборів можуть утворюватись і діяти піклувальна рада та батьківський комітет.

 

4. Організація навчально-тренувальної, спортивної та виховної роботи в ДЮСШ № 3

4.1. ДЮСШ № 3 проводить навчально-тренувальну, спортивну, виховну, організаційно-методичну та оздоровчу роботу на власних або орендованих спортивних базах міста.

4.2. ДЮСШ № 3 працює за річним планом роботи та реалізує напрями своєї діяльності з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку міста, інтересів  учнів.

4.3. Навчально-тренувальна та спортивна робота в ДЮСШ № 3 здійснюється за програмами з видів спорту, затвердженими законодавством. Основними формами навчально-тренувальної роботи є групові навчально-тренувальні заняття, тренування за індивідуальними планами, виховні заходи, медико-відновлювальні заходи, навчально-тренувальні збори, практика суддівства спортивних змагань.

4.4.      Проєкт плану комплектування відділень з видів спорту на наступний навчальний рік подає директор ДЮСШ № 3  управлінню до 25 серпня поточного року для затвердження. Списки вихованців груп відділень затверджуються директором до 1 вересня, а для груп початкової підготовки – до 1 жовтня поточного року. Протягом навчального року у зазначені списки у разі потреби можуть вноситись в установленому порядку зміни. Списки вихованців груп спеціалізованої базової підготовки та груп підготовки до вищих спортивних досягнень погоджуються з управлінням молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації.

4.5. До ДЮСШ № 3 приймаються всі особи, що бажають займатися фізичною культурою і спортом, які виконали нормативи з загальнофізичної та/або фізичної підготовки, встановлені навчальними програмами з видів спорту, та не мають медичних протипоказань.

4.6.  Зарахування до ДЮСШ № 3 здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють, та/або дитини, яка досягла 16-річного віку, медичної довідки про стан здоров’я та відсутність медичних протипоказань для занять спортом з медичного закладу. 

4.7.  Мінімальний вік дитини, що підлягає до зарахування до ДЮСШ № 3 залежить від специфіки виду спорту та визначається Мінмолодьспортом за погодженням з МОЗ.

4.8. Переведення вихованців ДЮСШ № 3 відповідно з груп початкової підготовки до групи базової підготовки, групи спеціалізованої  підготовки та групи підготовки до вищої  спортивної майстерності здійснюється після виконання ними встановлених вимог, зазначених у навчальних програмах з видів спорту. Вихованці, які досягли 18 років, залишаються у ДЮСШ № 3 у групах базової підготовки четвертого і п’ятого років навчання, групах спеціалізованої  підготовки та групах підготовки до вищої спортивної майстерності за наявності позитивної динаміки показників підготовленості та високих спортивних результатів за погодженням з  управлінням  молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації до 23 років включно. У разі досягнення вихованцями граничного віку під час навчального року вони мають право продовжити навчання до закінчення поточного навчального року.

4.9. Вихованці ДЮСШ №3, які направлені для підвищення рівня спортивної майстерності до спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки і команд з ігрових видів спорту, які беруть участь у чемпіонатах України серед команд вищих ліг, не включаються до кількісного складу груп ДЮСШ № 3, але можуть брати участь у спортивних змаганнях у складі команд ДЮСШ № 3 протягом двох років з часу їх направлення за рахунок коштів ДЮСШ № 3 виходячи з її фінансових можливостей.

4.10. У разі потреби, у загальноосвітніх навчальних закладах можуть відкриватися спеціалізовані класи з видів спорту з продовженим днем навчання для проведення додаткової навчально-тренувальної та спортивної роботи за умови забезпечення вихованців харчуванням і додержання норм санітарно-гігієнічного законодавства на підставі відповідної угоди, укладеної між спортивною школою та навчальним закладом. Спеціалізовані класи відкриваються до початку навчального року.

4.10.1 Угодою визначаються обов’язки сторін з фінансування, комплектації класу, раціонального поєднання навчання із заняттями відповідним видом спорту, організацією медичного контролю, проведення медико-відновних заходів, харчування вихованців тощо.

4.10.2 Директор ДЮСШ № 3, за узгодженням з педагогічною радою загальноосвітнього навчального закладу  та батьками учнів або особами, що їх замінюють може вносити зміни у терміни початку та закінчення навчального року, півріччя, складання іспитів з урахуванням результатів виконання вихованцями спеціалізованого класу навчальної програми з виду спорту.

 

5. Учасники навчально-тренувальної та спортивної роботи ДЮСШ № 3

5.1. Учасниками навчально-тренувальної та спортивної роботи в ДЮСШ № 3 є:

5.1.1 Вихованці;

5.1.2 Тренери-викладачі, медичні працівники та інші фахівці;

5.1.3 Батьки, або особи що їх замінюють;

5.1.4  Директор та його заступники, інструктори-методисти.

5.2. Тренером-викладачем ДЮСШ № 3 може бути особа, що має високі моральні якості, вищу освіту за спеціальністю фізична культура і спорт за ступенем «бакалавр» чи «магістр».

5.3. Тренери-викладачі та інші фахівці, залучені до роботи у ДЮСШ № 3, мають право на:

5.3.1 Внесення керівництву ДЮСШ № 3 та органам виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту, виконавчим органам Хмельницької міської ради пропозицій щодо поліпшення навчально-тренувального та виховного процесу, подання на розгляд керівництву ДЮСШ № 3 і тренерської ради пропозицій щодо заохочення вихованців, застосування стягнень до осіб, які порушують правила внутрішнього трудового розпорядку ДЮСШ № 3 та посадові інструкції;

5.3.2 Участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування ДЮСШ  № 3, у заходах, пов'язаних з організацією спортивної роботи;

5.3.3  Підвищення кваліфікації за рахунок коштів ДЮСШ № 3 та інших джерел;

5.3.4 Вибір науково та методично обґрунтованих форм, методів і засобів навчально-тренувальної та спортивної роботи;

5.3.5 Захист професійної честі та гідності відповідно до законодавства;

5.3.6 Моральне і матеріальне заохочення за досягнення значних результатів у виконанні покладених на них завдань;

5.3.7 Забезпечення в установленому порядку спортивною формою і спортивним взуттям виходячи з фінансових можливостей ДЮСШ № 3, індивідуальним інвентарем для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;

5.3.8 Безпечні та нешкідливі для здоров'я умови.

5.4. Тренери-викладачі та інші фахівці, залучені до навчально-тренувальної та спортивної роботи у ДЮСШ № 3, зобов'язані:

5.4.1 Користуватися в роботі навчальними програмами з видів спорту;

5.4.2 Навчати вихованців, формувати у них вміння і навички з різних напрямів навчально-тренувальної та спортивної роботи диференційовано з урахуванням індивідуальних можливостей, інтересів, схильностей вихованців;

5.4.3 Сприяти розвитку фізичних якостей відповідно до задатків та запитів вихованців, а також збереженню здоров'я;

5.4.4 Здійснювати контроль за додержанням вихованцями норм морально-етичної поведінки, дотримуватися вимог документів, що регламентують організацію навчально-тренувальної роботи;

5.4.5 Додержуватись етики, поважати гідність вихованців, захищати їх від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;

5.4.6 Здійснювати контроль та нести відповідальність за додержанням норм антидопінгового законодавства;

5.4.7 Берегти здоров'я вихованців, пропагувати здоровий спосіб життя, не допускати до навчально-тренувальної та спортивної роботи вихованців, які не пройшли медичне обстеження в установленому порядку;

5.4.8 Постійно підвищувати свій професійний рівень знань, загальну культуру;

5.4.9 Вести документацію з питань виконання посадових обов'язків (журнали, плани роботи тощо);

5.4.10 Сприяти особистим прикладом і настановами вихованню поваги до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

5.4.11 Проходити щороку в установленому порядку медичне обстеження;

5.4.12 Додержуватися вимог Статуту ДЮСШ № 3, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов'язки, накази керівництва ДЮСШ №  3;

5.4.13 Брати участь у роботі тренерської ради ДЮСШ № 3;

5.4.14 Додержуватися норм санітарно-гігієнічного та антидопінгового законодавства під час проведення навчально-тренувальних занять і спортивної роботи.

5.5. Тренери-викладачі працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором ДЮСШ № 3.

5.6. Обсяг навантаження тренерів-викладачів визначається згідно з тарифікаційним списком, який затверджується в установленому порядку.

5.7. Оплата праці тренерів-викладачів здійснюється відповідно до умов, затверджених в установленому порядку Мінмолодьспортом за погодженням з Мінфіном.

5.8. Перерозподіл або зміна навантаження тренера-викладача протягом навчального року здійснюється директором ДЮСШ № 3 у разі виникнення обґрунтованої потреби з додержанням вимог законодавства про працю.

5.9. Тренери-викладачі можуть утворювати бригади з окремого виду спорту. Склад бригади та регламент її роботи затверджує директор  на підставі відповідного рішення тренерської ради ДЮСШ № 3.

5.10. Тренери-викладачі ДЮСШ № 3 організовують і здійснюють навчально-тренувальну та спортивну роботу, несуть відповідальність перед директором за її результати та підлягають атестуванню один раз на чотири роки в порядку, визначеному Мінмолодьспортом.

5.11. Вихованці ДЮСШ № 3 мають гарантоване державою право на:

5.11.1 Здобуття позашкільної освіти спортивного профілю, одержання свідоцтва про закінчення ДЮСШ № 3 та копії особистої картки спортсмена, форми яких затверджуються Мінмолодьспортом та МОН;

5.11.2 Добровільний вибір виду спорту;

5.11.3 Проходження підготовки відповідно до навчальних програм з видів спорту під керівництвом тренера-викладача;

5.11.4 Безпечні та нешкідливі умови для навчання;

5.11.5 Користування матеріально-технічною, спортивною базою та за наявності - оздоровчою базою ДЮСШ № 3;

5.11.6 Одержання в установленому порядку спортивного інвентарю індивідуального користування виходячи з фінансових можливостей ДЮСШ № 3;

5.11.7 Забезпечення в установленому порядку виходячи з фінансових можливостей ДЮСШ № 3 спортивним одягом та спортивним взуттям, а також харчуванням, організація проживання під час навчально-тренувальних зборів і спортивних змагань, проїзду до місця проведення таких зборів і змагань. Порядок забезпечення вихованців ДЮСШ № 3 харчуванням, спортивним одягом та спортивним взуттям під час навчально-тренувальних зборів і спортивних змагань визначається Мінмолодьспортом за погодженням з Мінфіном;

5.11.8 Медичне обслуговування та фармакологічне забезпечення відповідно до законодавства виходячи з фінансових можливостей ДЮСШ № 3;

5.11.9 Одержання нагород, цінних подарунків, призів, премій, грамот, дипломів та на інші види заохочення за досягнуті спортивні успіхи;

5.11.10 Представлення в органах громадського самоврядування ДЮСШ № 3;

5.11.11. Захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій працівників ДЮСШ № 3, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

5.12. Вихованці ДЮСШ № 3 зобов’язані.

5.12.1 Поєднувати заняття в ДЮСШ № 3 з навчанням у загальноосвітньому навчальному закладі;

5.12.2 Виконувати навчальні програми з метою досягнення запланованих спортивних результатів;

5.12.3 Підвищувати свою спортивну майстерність та загальний культурний рівень;

5.12.4 Додержуватися здорового способу життя, норм морально-етичної поведінки, установленого спортивного режиму та правил особистої гігієни;

5.12.5 Брати участь у змаганнях та навчально-тренувальних зборах, передбачених індивідуальними і календарними планами;

5.12.6 Додержуватися вимог медичного контролю та проходити двічі на рік диспансерне обстеження, починаючи з навчання у групах попередньої базової підготовки;

5.12.7 Виконувати положення антидопінгового законодавства;

5.12.8 Берегти державне, громадське і особисте майно;

5.12.9 Додержуватися вимог Статуту, правил поведінки вихованця ДЮСШ № 3.

5.13. Вихованці ДЮСШ № 3 мають також інші права та обов’язки, визначені  законодавством.

5.14. Батьки вихованців або особи, що їх замінюють, мають право:

5.14.1 Обирати і бути обраним до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування ДЮСШ №3;

5.14.2 Звертатись до органів управління фізичною культурою і спортом, директора і органів громадського самоврядування ДЮСШ № 3 з питань її роботи;

5.14.3 Брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-тренувального процесу та зміцнення матеріально-технічної бази ДЮСШ № 3;

5.14.4 Захищати законні права та інтереси дітей в органах місцевого самоврядування та у відповідних державних і судових органах.

 

6. Фінансово-господарська діяльність, матеріально – технічна база

6.1. Фінансово – господарська діяльність ДЮСШ № 3 проводиться відповідно до законодавства та Статуту. 

6.2. Джерелами фінансування є:

6.2.1 Бюджетні кошти;

6.2.2 Кошти від наданих платних послуг;

6.2.3 Інші надходження, не заборонені чинним законодавством України.

6.3. Фінансування ДЮСШ № 3 здійснюється в установленому порядку за рахунок коштів власника, інших джерел не заборонених законодавством.

6.4. ДЮСШ № 3 у здійсненні фінансово - господарської діяльності має право :

6.4.1 Самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності відповідно до Статуту;

6.4.2 Модернізувати власну матеріально-технічну базу, базу спортивно-оздоровчих таборів;

6.4.3. Володіти і користуватися майном відповідно до законодавства та Статуту, у тому числі спеціалізованим транспортом для супроводження і забезпечення безпеки вихованців під час здійснення навчально-тренувальної та спортивної роботи, або орендувати такий транспорт на договірних засадах. Розпорядження майном здійснюється лише з дозволу власника;

6.4.4. Користуватися земельними ділянками, на яких розташована ДЮСШ № 3;

6.4.5. Надавати рекламні послуги згідно з чинним законодавством;

6.4.6. Надавати в установленому порядку платні послуги;

6.4.7.  Виконувати інші функції, що не суперечать законодавству і статуту ДЮСШ № 3.

6.5. З метою одержання додаткових надходжень для здійснення статутних цілей ДЮСШ № 3 може надавати платні послуги, згідно чинного законодавства.

6.6.      Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в ДЮСШ № 3 здійснюється у порядку визначеному нормативно-правовими актами.

6.7. Матеріально-технічна база ДЮСШ № 3 включає адміністративні приміщення та спортивні бази (ігрові поля, спортивні зали, споруди тощо), підсобні приміщення, обладнання, засоби зв'язку, оргтехніку, транспортні засоби, зокрема спеціалізовані для навчально-тренувальної та спортивної роботи, майданчики, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває в її користуванні.

6.8. Контроль за фінансово-господарською діяльністю ДЮСШ № 3 здійснюється власником та  управлінням.

6.9.  Доходи (прибутки) Хмельницької ДЮСШ № 3 використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених цим Статутом.

6.10. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Хмельницької ДЮСШ № 3 або їх частини між Засновником та працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) та інших пов’язаних з ним осіб.

 

7. Медичне забезпечення навчально-тренувального процесу

7.1. Лікар, або середній медичний працівник ДЮСШ № 3 здійснює безпосередній медичний контроль  за проведенням навчально-тренувальної та спортивної роботи, а також у разі потреби надає першу медичну допомогу вихованцям.

7.2. З метою запобігання погіршення здоров’я  вихованців ДЮСШ № 3 лікар здійснює:

7.2.1 Контроль за проходженням вихованцями диспансерного обстеження (не менше двох разів на рік);

7.2.2  Додатковий медичний огляд перед участю у змаганнях, після захворювання або травми;

7.2.3 Контроль за використанням вихованцями медико-відновлювальних та заборонених до вживання засобів;

7.2.4 Відсторонення вихованців від занять за станом здоров’я, контроль за додержанням строків поновлення занять після захворювання або травми;

7.2.5 Контроль за додержанням санітарно-гігієнічних норм у місцях проведення навчально-тренувальних занять та змагань, а також під час їх проведення;

7.2.6 Облік та аналіз нещасних випадків і травм учнів під час занять.

7.3. Робота лікаря ДЮСШ № 3 повинна бути організована відповідно до вимог законодавства.

 

8. Міжнародна діяльність

8.1. ДЮСШ № 3 за наявності належної матеріально-технічної бази, власних фінансових коштів має право підтримувати  міжнародні спортивні контакти із спортивними організаціями інших країн, брати участь у міжнародних заходах, проводити обмін спортивними делегаціями з метою вивчення міжнародного досвіду роботи.

8.2. ДЮСШ № 3 має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами управління освітою, фізичною культурою і спортом, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн в установленому законодавством порядку.

8.3. За наявності відповідних умов ДЮСШ № 3 може здійснювати прийом іноземних делегацій.

 

9. Порядок ліквідації і реорганізації ДЮСШ № 3

9.1. Ліквідація і реорганізація ДЮСШ № 3 здійснюється в установленому законодавством порядку.

9.2. У разі припинення діяльності Хмельницької ДЮСШ № 3 (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу міського бюджету.

 

10. Внесення змін до статуту

10.1.    Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням власника.

 

Секретар міської ради  В. ДІДЕНКО

Директор Хмельницької ДЮСШ №3  О. ЗАКУРЕНКО     

 

(Додаток до рішення викладено в новій редакції відповідно до

рішення 9-ї сесії міської ради від 20.10.2021 №86)

File link
Розмір: 125 КБ
Формат: doc

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!