Рішення міської ради

Про зміну розміру статутного капіталу, внесення змін до Статуту комунального підприємства «Парки і сквери міста Хмельницького» та затвердження його в новій редакції

 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення позачергової дев’ятнадцятої сесії

№16 від 23.09.2022 р.

 

Про зміну розміру статутного капіталу, внесення змін до Статуту комунального підприємства «Парки і сквери міста Хмельницького» та затвердження його в новій редакції

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, керуючись Цивільним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Збільшити розмір статутного капіталу комунального підприємства «Парки і сквери міста Хмельницького» на суму 349 020,00 грн. (триста сорок дев’ять тисяч двадцять гривень 00 копійок).

2. Внести зміни до Статуту комунального підприємства «Парки і сквери міста Хмельницького», затвердженого рішенням тридцять четвертої сесії міської ради від 09.10.2019 №44 «Про зміну розміру статутного капіталу, внесення змін до статуту комунального підприємства «Парки і сквери міста Хмельницького» та затвердження його нової редакції», а саме:

2.1. У тексті Статуту замінити слова «територіальна громада міста Хмельницького» та «територіальна громада міста» на слова «Хмельницька міська територіальна громада» у відповідних відмінках;

2.2. Пункт 1.2. викласти в наступній редакції:

«Засновником (власником) Підприємства є Хмельницька міська територіальна громада, в особі Хмельницької міської ради, ідентифікаційний код – 33332218, місцезнаходження: Україна, 29013, Хмельницька обл., м.Хмельницький, вул.Героїв Маріуполя, буд.3».

2.3. В пункті 2.2. абзац 23 викласти в новій редакції:

«надання в оренду окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна) в порядку визначеному рішенням Хмельницької міської ради».

2.4. В абзаці 8 пункту 3.5. та пункті 3.10 слова «міського бюджету» замінити на слова «бюджету Хмельницької міської територіальної громади».

2.5. Викласти п.3.6. в новій редакції:

«Статутний капітал комунального підприємства утворюється Власником та становить 1 356 719,16 грн. (один мільйон триста п’ятдесят шість тисяч сімсот дев’ятнадцять гривень 16 копійок)».

2.6. Виключити пункт 8.6. Пункт 8.7 вважати пунктом 8.6.

2.7. У пункті 8.6 слова «управління економіки міської ради» замінити словами «органу управління»;

3. Затвердити нову редакцію Статуту комунального підприємства «Парки і сквери міста Хмельницького», яку доручити підписати в.о. директора підприємства М.Кунинець (додається).

4. Відповідальність за виконання рішення покласти на управління комунальної інфраструктури.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади.

 

Міський голова О.СИМЧИШИН

 

Додаток

до рішення сесії міської ради

від 23.09.2022 року №16

 

СТАТУТ

Комунального підприємства «Парки і сквери міста Хмельницького»

(нова редакція)

 

м.Хмельницький

2022 рік

 

1. Загальні положення

1.1. Комунальне підприємство «Парки і сквери міста Хмельницького» (далі – «Підприємство») є комунальним унітарним комерційним підприємством, створеним відповідно до рішення Хмельницької міської ради від 28.08.2013р. №19, яке є на базі відокремленої частини комунальної власності Хмельницької міської територіальної громади.

1.2. Засновником (власником) Підприємства є Хмельницька міська територіальна громада, в особі Хмельницької міської ради, ідентифікаційний код - 33332218, місцезнаходження: Україна, 29013, Хмельницька обл., м.Хмельницький, вул.Героїв Маріуполя, буд.3.

1.3. Виконавчий комітет Хмельницької міської ради є органом, який виконує функції органу управління господарською діяльністю в межах та обсягах, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.4. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, круглу печатку, кутовий та інші штампи зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Підприємство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації у встановленому законом порядку. Підприємство від свого імені виступає у господарських, цивільних та адміністративних правовідносинах з юридичними та фізичними особами, набуває майнових прав та несе обов'язки, виступає позивачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції, господарському та адміністративному судах, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності.

1.5. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

1.6. Найменування Підприємства:

- повне найменування: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПАРКИ І СКВЕРИ МІСТА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО»;

- скорочене найменування: КП «Парки і сквери м.Хмельницького».

1.7. Місцезнаходження Підприємства: Україна, 29000, Хмельницька обл., м.Хмельницький, вул.Паркова, буд.1

1.8. Засновник (власник) не несе відповідальності за зобов'язання Підприємства, а Підприємство не несе відповідальності за зобов'язання Засновника (власника).

1.9. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією, законами України, нормативно-правовими актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Хмельницької міської ради і її виконавчого комітету, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

 

2. Мета та предмет діяльності Підприємства

2.1. Метою створення Підприємства є: господарська діяльність для досягнення економічних і соціальних результатів з метою отримання прибутку. Підприємство створене з метою задоволення потреб у послугах (роботах, товарах) підприємства та забезпечення дозвілля, відпочинку, задоволення культурних потреб різних груп населення, розвитку художньої технічної творчості, збереження природо заповідного фонду, догляду за водними об’єктами, прибережними захисними смугами, смугами відведення, береговими смугами водних шляхів, гідротехнічними спорудами які перебувають у користуванні підприємства та підтриманню їх у належному стані.

2.2. Предметом господарської діяльності Підприємства є:

- утримання парків і скверів міста Хмельницького;

- забезпечення зовнішнього благоустрою та збереження зелених насаджень парків і скверів;

- організація робіт з благоустрою, озеленення території парків і скверів;

- забезпечення збереження зелених насаджень, квітників, газонів та належний догляд за ними;

- забезпечення збереження природозаповідного фонду;

- підвищення рівня естетичного оформлення парків і скверів;

- виконання робіт по будівництву, ремонту і утриманню елементів благоустрою, а також малих архітектурних форм на території парків і скверів;

- організація підсобного господарства, оранжереї, розсадників для благоустрою парків і скверів;

- будівництво, створення та відкриття естрадно-концертних, театрально-видовищних і спортивних майданчиків та залів, пересувних цирків, центрів дозвілля, відеотек, дискотек, ігротек, більярдних, кегельбанів, танцювально-розважальних, інформаційно-виставочних, комп'ютерних залів, спортивних тренажерів, катків, лижних і човнових станцій, плавальних басейнів;

- проведення тематичних, театрально-концертних, танцювально-розважальних, ігрових, інформаційно-виставочних, спортивно-оздоровчих, літературно-художніх програм, проведення свят, карнавалів, балів, фестивалів, конкурсів;

- організація у встановленому порядку аукціонів, лотерей, виставок-продажу живопису, скульптури, графіки, декоративно-прикладного мистецтва, сувенірів, книг, квітів;

- конструювання, будівництво, придбання, створення, монтаж та експлуатація стаціонарних і пересувних атракціонів;

- організація постійно діючих зоологічних виставок, утримання колекції тварин;

- надання послуг по прокату культурно-спортивного інвентарю, експлуатації стаціонарних та пересувних атракціонів;

- прісноводне рибництво (риборозведення, вирощування риби,зариблення водойм);

- прісноводне рибальство;

- допоміжна діяльність зі спортивного рибальства та полювання;

- рекламна діяльність;

- оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;

- інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;

- оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;

- надання в оренду окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна) в порядку визначеному рішенням сесії Хмельницької міської ради;

- виконання робіт та інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством.

 

3. Майно та кошти Підприємства

3.1. Майно Підприємства знаходиться у комунальній власності і закріплюється за Підприємством на праві господарського відання.

3.2. Майно Підприємства складають виробничі та невиробничі фонди та оборотні кошти, статутний фонд, а також інші цінності, вартість яких відображається в балансі Підприємства.

3.3. Власник майна, закріпленого за Підприємством на праві господарського відання, здійснює контроль за належним використанням та збереженням майна безпосередньо або через уповноважений ним орган (виконавчий комітет міської ради) відповідно до цього Статуту та законодавчих актів України.

3.4. Майно Підприємства, придбане ним у процесі здійснення господарської діяльності, належить на праві комунальної власності Хмельницькій міській територіальній громаді, в особі Хмельницької міської ради, та перебуває на балансовому обліку Підприємства і закріплене за Підприємством на праві господарського відання.

3.5. Джерелами формування майна Підприємства є:

- майно, передане Підприємству Засновником (власником);

- доходи, одержані від господарської діяльності;

- кредити банків та інших кредиторів;

- придбане, згідно з чинним законодавством України, майно інших підприємств, організацій;

- амортизаційні відрахування;

- прибуток від позареалізаційних операцій;

- кошти, одержані з бюджету Хмельницької міської територіальної громади на виконання державних або комунальних програм, затверджених міською радою;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

3.6. Статутний капітал комунального підприємства утворюється Власником та становить 1356719,16 грн (один мільйон триста п’ятдесят шість тисяч сімсот дев’ятнадцять гривень 16 копiйок).

3.7. Відчуження основних засобів та нерухомого майна, які є комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади, здійснюється за рішенням Засновника (власника), тобто Хмельницької міської територіальної громади, в особі Хмельницької міської ради, за ініціативою та погодженням з органом, до сфери управління якого входить Підприємство, відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством.

3.8. Підприємство має право за згодою Засновника (власника) або уповноваженого ним органу продавати або передавати іншим юридичним та фізичним особам, обмінювати, здавати в оренду, надавати в безоплатне тимчасове користування або під заставу належні йому основні засоби та матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу в установленому Засновником (власником) порядку.

3.9. Розподіл прибутку (доходу) Підприємства здійснюється за рішенням органу управління.

3.10. Розмір частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до бюджету Хмельницької міської територіальної громади, встановлюється за рішенням міської ради.

 

4. Управління Підприємством

4.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до Статуту на основі поєднання прав Засновника (власника) щодо господарського використання свого майна та самоврядування трудового колективу Підприємства. Підприємство самостійно визначає структуру управління, встановлює чисельність штату, а за погодженням з органом управління формує облікову політику.

4.2. Директор Підприємства призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови на контрактній основі.

4.3. Функції, права та обов'язки структурних підрозділів (цехів, дільниць) Підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються директором в порядку, встановленому цим Статутом.

Підприємство має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, що не є юридичними особами, які діють на підставі затверджених Підприємством положень про них.

4.4. Директор може бути звільнений з посади достроково з підстав, передбачених трудовим контрактом відповідно до норм чинного законодавства України.

4.5. Директор Підприємства без довіреності діє від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях, підприємствах, установах, закладах, судових органах усіх рівнів, у відношеннях з юридичними особами та громадянами в межах та порядку, визначених цим Статутом. Директор самостійно вирішує питання господарської діяльності Підприємства.

4.6. Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які своєю працею приймають участь у його діяльності на підставі трудового договору або інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.

4.7. Взаємовідносини директора з трудовим колективом, у тому числі вирішення соціально-економічних питань, передбачаються у колективному договорі, який регулює виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.

4.8. Колективний договір приймається на загальних зборах трудового колективу Підприємства, і повинен відповідати вимогам чинного законодавства про колективні договори.

4.9. До виняткової компетенції Засновника (власника) належить:

- прийняття рішення щодо відчуження основних засобів та нерухомого майна Підприємства, які є комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади;

- прийняття рішення про ліквідацію Підприємства, затвердження складу ліквідаційної комісії та ліквідаційного балансу;

- прийняття рішення про реорганізацію Підприємства та затвердження передавального або розподільчого балансу;

- прийняття рішення про створення філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів Підприємства, які не є юридичними особами;

- прийняття рішення про перепрофілювання Підприємства.

4.10. До компетенції директора Підприємства належить:

- відповідно до чинного законодавства України організовує діяльність Підприємства, несе повну відповідальність за його діяльність;

- затверджує штатний розклад і визначає кількість працівників Підприємства, його структуру;

- приймає на роботу, звільняє, заохочує працівників Підприємства і накладає стягнення;

- укладає угоди, видає доручення, відкриває в установах банків поточні та інші рахунки Підприємства;

- у межах своєї компетенції видає накази, що стосуються діяльності Підприємства;

- залучає спеціалістів для роботи за сумісництвом, на умовах підряду, визначає порядок та розміри оплати їх праці.

 

5. Господарська діяльність Підприємства

5.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.

5.2. Розподіл прибутку проводиться після відрахування відповідних податків та обов'язкових платежів до бюджету.

5.3. Директор Підприємства самостійно встановлює форми, системи та розмір оплати праці, а також інші види доходів працівників згідно із чинним законодавством.

Заробітна плата працівників Підприємства визначається відповідно до чинного законодавства України, в залежності від професії, кваліфікації працівників, складності та умов робіт, що виконуються.

5.4. При зміні директора Підприємства обов'язковим є проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Підприємства в порядку, передбаченому законом.

5.5. Підприємство разом з органом, до сфери управління якого воно входить, щорічно планує діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на послуги, які надає, та необхідності забезпечення виробничого і соціального розвитку Підприємства, підвищення прибутку.

5.6. Ціни на товари, які виготовляються Підприємством, та на послуги, які надаються Підприємством, встановлюються відповідно до чинного законодавства України.

5.7. У всіх сферах своєї господарської діяльності відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами здійснюються на підставі угод. Підприємство вільне у виборі предмета угоди, визначенні зобов'язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать чинному законодавству України.

5.8. Підприємство має право відкривати розрахунковий, поточний та інші рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів банківських та касових операцій.

5.9. Порядок використання виручки Підприємства в іноземній валюті визначається чинним законодавством України.

5.10. По одержаних Підприємством кредитах Засновник (власник) Підприємства не несе відповідальності, за винятком випадків прийняття Власником на себе відповідних зобов'язань.

 

6. Зовнішньоекономічна діяльність Підприємства

6.1. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України, враховуючи мету і напрямки діяльності Підприємства.

6.2. Підприємство має право самостійно укладати договори (контракти) із іноземними юридичними та фізичними особами.

6.3. Валютні надходження використовуються Підприємством відповідно до чинного законодавства України.

 

7. Трудовий колектив та його самоврядування

7.1. Трудовий колектив формується з громадян, які своєю працею приймають участь у його діяльності на підставі трудового договору або інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.

7.2. Виробничі і трудові відносини, включаючи питання найму і звільнення, режиму праці, відпочинку, гарантії і компенсації, регулюються згідно трудового законодавства цим Статутом, колективним договором, правилами внутрішнього розпорядку, а також трудовим договором.

 

8. Облік і звітність

8.1. Облік і звітність Підприємства здійснюються відповідно до вимог статті 19 Господарського кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та інших нормативно-правових актів.

8.2. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде та подає статистичну звітність, несе відповідальність за її достовірність.

8.3. Питання організації бухгалтерського обліку на Підприємстві регулюються відповідно до чинного законодавства України та установчих документів.

8.4. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку Підприємство самостійно обирає форми його організації.

8.5. Забезпечення дотримання на Підприємстві встановлених єдиних методологічних стандартів бухгалтерського обліку покладається на головного бухгалтера.

8.6. Підприємство зобов'язане подавати до органу управління завірені копії фінансової звітності у строки, встановлені органом управління. Фінансові результати діяльності Підприємства розглядаються робочою групою по розгляду підсумків фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної власності. За результатами засідання робочої групи надаються пропозиції виконавчому комітету міської ради для прийняття рішень.

 

9. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту

9.1. Зміни і доповнення до Статуту Підприємства вносяться за рішенням Хмельницької міської ради за поданням органу, до сфери оперативного управління якого входить Підприємство.

9.2. Зміни і доповнення набувають чинності з моменту їх державної реєстрації та внесення відповідного запису про це до Єдиного державного реєстру. Зміни до Статуту оформляються викладанням його в новій редакції.

 

10. Припинення Підприємства

10.1. Припинення Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або шляхом ліквідації за рішенням Засновника (власника) - Хмельницької міської ради, суду, та в інших випадках, встановлених законодавством.

10.2. У разі злиття Підприємства з іншим (іншими) суб'єктами господарювання всі майнові права та обов'язки кожного з них переходять до суб'єкта господарювання, що утворюється внаслідок злиття.

10.3. У разі приєднання Підприємства до іншого суб'єкта господарювання до останнього суб'єкта переходять всі майнові права та обов'язки Підприємства, що приєдналося до нього.

10.4. У разі поділу Підприємства на два або більше підприємств всі його майнові права та обов'язки переходять за розподільчим актом (балансом) у відповідних частках до кожного з нових суб'єктів господарювання, що створилися внаслідок поділу Підприємства.

10.5. У разі виділу одного або декількох нових суб'єктів господарювання з Підприємства до кожного з них переходять за розподільчим (актом) балансом у відповідних частках майнові права та обов'язки реорганізованого Підприємства.

10.6. У разі перетворення Підприємства (зміні його організаційно-правової форми) в інший суб'єкт господарювання до новоствореного суб'єкта господарювання за передавальним балансом (актом) переходять всі майнові права та обов'язки попереднього Підприємства, що перетворюється.

10.7. Підприємство ліквідується за рішенням Засновника (власника) у порядку встановленому законодавством України.

10.8. Підприємство ліквідується за рішенням господарського суду в установленому законодавством України порядку.

10.9. При реорганізації та ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України та колективного договору.

10.10. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється Власником або ліквідатором за рішенням суду.

10.11. Претензії кредиторів до Підприємства, що ліквідується, задовольняються згідно з чинним законодавством України.

10.12. Майно, яке залишилося після задоволення претензій кредиторів, розрахунків з членами трудового колективу по оплаті праці та бюджетом, використовується за рішенням Засновника (власника).

 

Секретар міської ради В.ДІДЕНКО

В.о. директора КП «Парки і сквери м.Хмельницького» М.КУНИНЕЦЬ

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!